Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 27 april 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 6.De interparlamentariska delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 11.Framställningar: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Montering av fordonsbaserade e-callsystem (debatt)
 16.Alkoholstrategi (debatt)
 17.Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (debatt)
 18.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (debatt)
 19.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 20.Landningsskyldighet (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Genomförandet av Bolognaprocessen (kortfattad redogörelse)
 23.Europeisk film i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 24.En ny EU-skogsstrategi (kortfattad redogörelse)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (556 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2357 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy