Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2014/2223(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A8-0126/2015

Texts tabled :

A8-0126/2015

Debates :

PV 27/04/2015 - 24
CRE 27/04/2015 - 24

Votes :

PV 28/04/2015 - 7.13
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2015)0109

Debates
Tuesday, 28 April 2015 - Strasbourg Revised edition

8.13. A new EU Forest Strategy (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
Video of the speeches
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). Čestitam kolegici Elisabeth Köstinger za odlično poročilo in tudi za sprejem tega poročila, ki sem ga z veseljem podprl.

Gozdarstvo, lesarstvo sta zelo pomembne panoge, še posebej v takšnih deželah, kjer imamo z gozdovi pokrit velik delež površin. Slovenija sodi v skupino držav, treh držav z največjo pogozdnatostjo, preko 60 procentov. Ustvarjeno je več kot 3,5 milijonov delovnih mest v področju gozdarstva.

Gozdarstvo in pa les pa je tudi eden od ključnih obnovljivih virov in pripomore k trajnostnemu razvoju republike... celotne Evrope. Pomembno je tudi, da je v strategiji poleg gozdarske pomembno izpostavljena tudi okoljska nota in tudi pomen lesarstva kot gradbenega materiala, in tudi sicer lesa kot materiala, ki se uporablja v gradbeništvu, industriji in ustvarja celo vrsto novih delovnih mest.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem původně měl v úmyslu tuto strategii podpořit. Nakonec jsem strategii nepodpořil, zdržel jsem se, a to z toho důvodu, že prošly pozměňovací návrhy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost. Tyto návrhy podle mého názoru, ale i názoru expertů z České republiky výrazně upřednostňují environmentální prvek ochrany lesa před zájmy vlastníků, kteří musí být schopni z lesa nějakým způsobem vyžít a musí tedy mít určitou ekonomickou životaschopnost. Tento prvek jsem nepodpořil. V České republice bylo proti také např. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice, s nimiž jsem celou věc odborně konzultoval.

Podle mého názoru musíme najít kompromis mezi ochranou lesa a zájmy vlastníka, který se o les stará a z lesa také musí žít. Pouze vyvážené zájmy mohou dlouhodobě udržet strategický rozvoj lesní plochy.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). Gospodine predsjedniče, premda nije nadležna za izradu zajedničke šumarske politike, određene politike Europske unije mogu imati utjecaj na nacionalne šumarske politike. Drvo je obnovljivi resurs, ali često neadekvatno iskorištavan pa treba osigurati inteligentnu i održivu upotrebu te sirovine. Smatram kako bi nova strategija o šumama trebala snažno naglasiti i njihovo očuvanje. 

Upravo primjeri iz Hrvatske pokazuju kako je krađa šume, devastacija putova građenih desetljećima i slično posljedica nejasne podijele nadležnosti. Nadležne službe često ne reagiraju na upozorenja pod izlikom zastarjelih katastarskih planova ili pomoći ugroženima dok se u međuvremenu razvija pravi biznis. Često govorimo da netko „ne vidi šumu od stabala”. Danas više vrijedi kako „šumu ne vidimo zbog profita”.

Nova strategija Europske unije o šumama ne smije imati samo poljoprivrednu dimenziju. Šume su daleko važnije; one su pluća Europe, izvor energije, čuvar klime i bioraznolikosti te ih trebamo poštovati sukladno njihovoj važnosti. Jer nažalost, puno je lakše stvoriti pustinju nego šumu.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επικεντρωθεί στη βιώσιμη διαχείριση των δασών, με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως σε μια κρίσιμη φάση που χαρακτηρίζεται από την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να μειωθούν οι κίνδυνοι δασικών πυρκαγιών, ιδίως μάλιστα ενόψει της έλευσης της θερινής περιόδου. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει χρηματοδοτικά την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Κύριε Πρόεδρε, τα δάση και η δασοκομία διασφαλίζουν όχι μόνο καλή ποιότητα ζωής αλλά συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η οικονομική εκμετάλλευση των δασών όμως, εάν επιθυμούμε πραγματικά να έχει στόχο την αειφορία, πρέπει να διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε μακροχρόνιο σχεδιασμό, να ενισχύουμε την αρχή της βιωσιμότητας, να εφαρμόζουμε τις νέες τεχνολογίες και να τηρούμε τα όρια του βιώσιμου εφοδιασμού. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την έκθεση και για τον λόγο αυτό απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). Уважаеми господин председател, горският фонд е източник на дървесни и недървесни суровини като билки, горски плодове и гъби. Тези ресурси служат като суровина за хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрии. Устойчивото събиране и пълноценната употреба на тези недървесни суровини са възможност за справяне с острите проблеми като висока безработица, обезлюдяване и застаряващо население, които достигат критични нива – особено в селските и планинските райони – в целия Европейски съюз. Затова призовавам Европейската комисия и държавите членки да положат усилия за изготвянето на стратегия за устойчивото развитие на този потенциал.

Силно вярвам, че Европейската комисия трябва да изготви и европейска стратегия за лечебните растения, които ще помогнат да се намери по-координиран общностен и европейски подход към използването на този скрит горски потенциал.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, gospodarsko korištenje šuma uvijek mora biti usmjereno prema održivosti šuma i šumskog prostora, kako bi se njihova kvaliteta i gospodarski potencijal očuvali za buduće generacije. Šume mogu biti generator zelenog gospodarstva u ruralnim prostorima, izvor su drvne građe i izvor obnovljive energije.

Šume su i važan element u borbi protiv kilmatskih promjena, a upravo taj doprinos šuma, iako svima poznat, dosada nije bio adekvatno vrednovan. Šume su jednako tako najbogatiji spremnik biološke raznolikosti, a načini na kojima se šumama gospodari utječu u značajnoj mjeri na kvalitetu okoliša i u konačnici na zdravlje i dobrobit ljudi.

Hrvatska ima dugu povijest dobrog upravljanja šumama, i zato želim da provedba konkretnih mjera sadržanih u planovima gospodarenja i upravljanja šumama i dalje podliježe nacionalnim propisima. To predviđa i ova strategija i zahvaljujem gospođi Köstinger koja je upravo taj moj prijedlog ugradila u nju.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). Gospodine predsjedniče, sektor šumarstva zapošljava više od 3 i pol milijuna ljudi. S obzirom na društvenu, ekonomsku i ekološku ulogu šuma, iznimno je važno ulagati u istraživanje i razvoj u ovom sektoru, održivo upravljati šumama, promicati njihovu višefunkcionalnu ulogu i učinkovito koristiti resurse.

Sve raširenije korištenje izvora energije, drvne biomase i rastuća potreba za drvom iziskuju još odgovornije održivo gospodarenje šumama. Ovo izvješće podiže svijest o važnosti sektora šumarstva za Europsku uniju, a Hrvatska svojim znanstvenim dostignućima i stručnošću, koji su utemeljeni na dugogodišnjoj šumarskoj tradiciji, može uvelike pridonijeti održivom razvoju ove industrije kao pokretača zapošljavanja, godpodarskog rasta i opstanka ruralnih područja što nam je svima cilj.

 
  
  

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los bosques cubren más del 40 % de la superficie de la UE y son un recurso esencial para la mejora de la calidad de vida y la creación de empleo, en particular en las zonas rurales, mientras mantienen los ecosistemas y luchan contra el cambio climático.

Se presentaron enmiendas que reflejaron la necesidad de colocar criterios de mejora social y del medio ambiente por encima de la lógica de la ganancia financiera, las actividades agroforestales, la biodiversidad y la naturaleza multifuncional de los bosques, la creación de medidas de apoyo específicas para prevenir y combatir los incendios que permiten la intervención temprana, evitando la erosión del suelo, y la recuperación de la cubierta vegetal.

Al final, la gran mayoría de nuestras enmiendas fue rechazada por la comisión, si bien se consiguieron algunas mejoras en relación con el documento inicial, por lo que nos abstuvimos en la votación final.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ This report deals with the new EU strategy for forests and the forest-based sector. There were a number of positive aspects to this report. However, I abstained on this vote because of environmental concerns, especially in the context of bio-energy. Moreover, there was no reflection in the report of concerns in relation to biodiversity problems, the multifunctional nature of forests, the creation of specific support measures to prevent and fight fires enabling early intervention or avoiding soil erosion and the recovery of vegetation cover. For these reasons I abstained in the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'apporte mon soutien au rapport Kostinger. En l'absence d'une politique forestière commune, la stratégie forestière permet une coordination et une mise en cohérence des politiques européennes et nationales qui sont en lien avec la sylviculture. Par ses orientations et ses recommandations aux États membres, cette stratégie permet une valorisation et une gestion durable de la ressource forestière européenne, souvent mal exploitée et sous-exploitée et potentiellement riche en croissance et en emplois. Elle est un levier important pour la biodiversité et dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Je me réjouis de retrouver un de mes amendements dans ce rapport, appelant la Commission à analyser les difficultés d'approvisionnement en bois ronds de l'aval de la filière et à venir en aide à ce secteur. En effet, ces dernières années, les exportations de grumes non transformées vers certains pays tiers, comme la Chine, pour y être transformées en meubles ensuite revendus dans l'Union européenne posaient problème: faute de régulation du marché, de nombreux industriels européens de première transformation se sont retrouvés privés d'approvisionnement et face à un renchérissement de la matière première dont ils ont besoin pour faire fonctionner leurs entreprises, mettant celles-ci en difficulté, avec les conséquences que l'on sait pour l'emploi en territoire rural.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Eine nachhaltige Wald- und Forstbewirtschaftung sowie ein funktionierendes und ausgeglichenes Ökosystem garantieren uns und zukünftigen Generationen Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze und eine dauerhafte Wertschöpfung. Ich begrüße daher die Maßnahmen im Rahmen der neuen EU-Forststrategie, insbesondere um eine Stärkung der Zusammenarbeit der einzelnen Mitgliedstaaten zu erreichen, ohne dabei zu stark in die nationale Souveränität eingreifen zu müssen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Ce texte promeut une nouvelle stratégie pour les forêts. En application du principe de subsidiarité, il n'appartient pas à l'Union européenne de légiférer en la matière, comme la commission ENVI l'a admis dans son avis, bien qu'elle demandât à la Commission "d'assumer son rôle de chef de file dans la promotion d'une politique forestière durable". Cette nouvelle stratégie fait peu cas de mesures concrètes puisque, bien que la "valeur environnementale" soit souvent soulignée, rien n'est proposé en la matière. En l'occurence, la filière du bois français se porte bien, quoiqu'elle gagnerait à une meilleure gouvernance au niveau national : à nouveau, l'échelon communautaire est inadapté.

Des mesures protectionnistes seraient néanmoins un moyen de protéger le bois français et européen, mais, évidemment, une telle politique est inenvisageable par la Commission. J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution car elle incarne un subtil mélange entre la vocation environemental et économique des forêts européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ The European Union is the only part of the world where forest area has been steadily growing for the last two decades. Over 40% of the EU territory is covered by forests and wooded lands. Our daily lives are affected by it in many different ways, both in rural and highly urbanised areas. Apart of wood, which is certainly the most common type of energy resource extracted from forests, forest products and by-products are also used in the manufacturing process of medicine, cosmetics and detergents.

What the EU needs now is an effective and sustainable forest management system that would be able to address efficiently the challenges that forest-related industries are currently facing. It is essential to boost the potential of our forests and encourage rural development, innovation in forest based industries, and resilience to climate change.

But even though it is crucial to have an active forest management, we must not forget that due to different types of forests and forest ownership, legally binding rules would restrict forest product-related markets. I believe that the Köstinger report underlines all these issues and I am in favour of it for exactly this reason.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – įvertinti ir tobulinti naują ES miškų strategiją. ES miškininkystės sektoriuje sukurta 3,5 mln. darbo vietų. 451 820 su mišku susijusių įmonių didina ekonomikos augimą 7 proc., o nukertama tik 60 proc. kasmet ataugančių miškų. Šiuo siūlymu toliau stiprinamas visuomeninis, ekonominis ir ekologinis miškų ir miškininkystės sektoriaus vaidmuo ir daugiausia dėmesio skiriama tvariai medienos žaliavai kaip svarbiam Europos ištekliui. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad naujoje ES miškų strategijoje daug dėmesio būtina skirti geresniam koordinavimui, kad miškininkystė ir miškai būtų labiau akcentuojami pavieniuose Europos strategijos dokumentuose ir kad būtų galima pasiekti darnesnį požiūrį. Šio skirtingo požiūrio Komisijoje būtų galima išvengti stiprinant Miškų nuolatinį komitetą. Tačiau svarbu nepamiršti, kad negalima miškų savininkams ir miškininkams užkrauti didesnės biurokratinės naštos.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ Ce rapport se caractérise par la volonté d'accentuer le rôle de l'UE au détriment des Etats membres et salue d'ailleurs le désir de la Commission de renforcer son pouvoir sur la sylviculture.

Cette "nouvelle stratégie" ne tient pas compte des problèmes commerciaux liés aux abus de certains pays tiers, en particulier en ce qui concerne l'exportation de grumes vers la Chine et la réexpédition de produits transformés depuis ce pays vers l'UE, et ce au détriment de la filière bois dans les pays membres.

J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Le secteur forestier est crucial pour le bien-être de l'économie européenne. En effet, avec 3,5 millions d'emplois, le secteur sylvicole est le troisième secteur en termes d'emploi au niveau de l'Union européenne, juste après la métallurgie et l'industrie alimentaire. Dans un contexte où un nombre croissant de politiques (énergie, environnement, climat...) influent sur la gestion de nos forêts, il est essentiel d'adopter une nouvelle stratégie européenne pour les forêts afin d'assurer une cohérence et une coordination entre les différentes actions. Cette stratégie permettra d'avoir une vue globale des actions dans le domaine de la sylviculture européenne. C'est donc par souci de cohérence et de protection de notre patrimoine naturel que j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. La estrategia forestal europea destaca la importancia de los bosques y la silvicultura no solo desde el punto de vista ambiental sino también desde el económico y social. Propone asimismo la mejora de la coordinación de las diferentes políticas europeas implicadas (energía, investigación y desarrollo, empleo, clima, etc.), de modo que se favorezca la creación de un enfoque más coherente. Es por todo ello que hemos decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. ‒ Cette résolution qui rappelle dans un premier temps l’autonomie des Etats membres et leur légitimité pour mener leur politique forestière indique dans un second temps, que la mise en œuvre de la politique forestière de l'Union européenne devrait durer plusieurs années et être coordonnée et qu'il conviendra de tenir compte de l'avis du Parlement.

Ce rapport insiste aussi trop sur la valeur environnementale de la forêt au détriment de sa valeur économique puisqu'il fait l'impasse sur des propositions visant à défendre ce secteur notamment le problème de l'exportation de bois brut à l'étranger et l'importation de produits transformés à plus forte valeur ajoutée. Ce problème est particulièrement présent en Lorraine notamment.

De même, le rapport ne fait pas mention de propositions concernant un protectionnisme face à la concurrence déloyale de la Chine dans le secteur. L'impact écologique de ces allers retours devraient aussi interroger puisqu'en contradiction avec la valeur environnementale et la volonté de réduction des gaz à effet de serre. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo provvedimento. Preso atto che oggi, il sostegno forestale e la valorizzazione delle aree svantaggiate sono poco efficacemente perseguiti dall'UE, la strada contenuta nel testo potrebbe essere utile al rilancio del settore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. En septiembre de 2013 se publicó la Comunicación de la Comisión Europea titulada «El sostenimiento de los bosques y el sector forestal: un nuevo enfoque para una nueva estrategia forestal de la UE», que revisa y actualiza la de 1998.

La estrategia forestal europea plantea como objetivos de cara a 2020, entre otros, que la gestión forestal se realice de acuerdo con los principios de sostenibilidad y que se reduzca la superficie deforestada o degradada, para lo que establece diversos ámbitos prioritarios de actuación, como la coordinación y comunicación en temas relacionados con los bosques, el apoyo del sector forestal a la sociedad rural y urbana, la mejora de la competitividad de los bienes y servicios generados por los bosques, las relaciones entre superficies forestales y cambio climático o el desarrollo de iniciativas innovadoras en el sector.

La Resolución sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal apuesta por una nueva estrategia focalizada en la coordinación, de forma que la silvicultura y los bosques encajen mejor en las diferentes políticas europeas (energética, ambiental y de protección del clima, e I+D) y pueda definirse un enfoque más coherente, para lo que pide el refuerzo del Comité Forestal Permanente. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pristato poziciją, kuria turėtų būti toliau stiprinamas visuomeninis, ekonominis ir ekologinis miškų ir miškininkystės sektoriaus vaidmuo ir kuriame daugiausia dėmesio būtų skiriama tvariai medienos žaliavai kaip svarbiam Europos ištekliui. Pranešime pažymima, kad miškai ir miškininkystė yra geras papildomas ekonomikos ramstis, o kartu ir geriausias gyvenimo kokybės, tvarumo, darbo vietų ir papildomos vertės garantas. Miškininkystės sektoriui, kuriame sukurta daugiau kaip 3,5 mln. darbo vietų, tenka trečia vieta pagal užimtumą Europoje – iš karto po metalo ir maisto produktų pramonės sektorių. Mediena yra svarbus išteklius; ekonominė jo reikšmė kaimo vietovėms yra didelė. Miškininkystės įmonėms ir daugiau kaip 16 mln. miškų savininkų atidžiai prižiūrint ir tvarkant Europos miškus užtikrinama tvari ekologinė, ekonominė ir socialinė jų funkcija.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Izvještaj o novoj strategiji EU-a za šume je od samog početka u resornim odborima izazvao podjele i značajno različita mišljenja među političkim grupama. To se pogotovo odnosi na odluku izvjestitelja u odboru AGRI da zanemari mišljenje odbora za okoliš.

Nisam mogla podržati dokument u obliku u kojem je došao na glasanje na plenarnoj sjednici, no zahvaljujući amandmanima grupe S&D tekst je u zadnji tren izmijenjen i poboljšan. Zahvaljujući tome strategija će imati holistički pristup s više naglaska na održivost i pametno iskorištavanje resursa, što svakako mogu podržati.

Usprkos tome, moram izraziti rezervu vezano uz dio teksta koji se odnosi na direktivu o staništima, odnosno njenu nepotrebnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (NI), par écrit. – L’Union européenne est un des plus gros exportateurs et consommateur de produits dérivés du bois dans le monde.

En septembre 2013, la Commission européenne a présenté une stratégie renouvelée pour le bois, censée permettre «d’améliorer la cohérence des mesures relatives à la forêt et de permettre des synergies avec d’autres secteurs liés à la gestions des forêts».

J’ai voté contre ce texte qui renforce la compétence de Bruxelles au détriment de la France et qui ne tient pas compte des problèmes commerciaux liés aux abus de certains pays tiers, en particulier la Chine.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ This report deals with the new EU strategy for forests and the forest-based sector. There were a number of positive aspects to this report. However, I abstained on this vote because of environmental concerns, especially in the context of bio-energy. Moreover, there was no reflection in the report of concerns in relation to biodiversity problems, the multifunctional nature of forests, the creation of specific support measures to prevent and fight fires enabling early intervention or avoiding soil erosion and the recovery of vegetation cover. For these reasons I abstained in the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report on a new strategy of the European Union for the forestry sector since sustainable development of our forests is very important, not only on an environmental level but also on the socioeconomic one.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Quando si parla di foreste sono moltissimi gli aspetti di cui si può parlare: economici, ambientali, sociali, paesistici, culturali, energetici, turistici… È importante che l’Europa tenga insieme tutti questi aspetti con una strategia globale incentrata sulla sostenibilità.

I boschi giocano un ruolo fondamentale non solo nella salvaguardia ambientale e nella tutela della biodiversità, ma anche nel sostegno all'economia delle comunità rurali e dei territori montani. Bisogna creare le condizioni per uno scambio di buone pratiche a livello europeo. La gestione dei boschi, infatti, può diventare un fattore di contrasto all'abbandono dell'entroterra.

Occorre incentivare i proprietari pubblici e privati a gestire il patrimonio boschivo con un approccio partecipato, stimolando una gestione integrata e sostenibile e promuovendo le opportunità che il bosco può offrire. Per esempio si può creare nuova occupazione allargando il mercato dei prodotti forestali o individuando forme innovative di valorizzazione del legno.

Infine, guardando oltre i nostri confini, voglio sottolineare l'importanza dell'emendamento che invita la Commissione a sviluppare un piano di azione per contrastare la deforestazione ai tropici.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ La politique forestière relève de la compétence souveraine des États membres. Pourtant la Commission européenne cherche à obtenir la main mise sur la sylviculture. De plus le texte insiste exclusivement sur la valeur environnementale des forêts et délaisse la valeur économique. Et pour cause, la proposition de résolution n'aborde pas le problème de l'exportation de bois brut à l'étranger et la réimportation de produits transformés à plus forte valeur ajoutée. D'ailleurs, rien n'est proposé concernant la nécessaire protection au niveau européen contre les pratiques agressives de la Chine et aucune réflexion n'est menée sur l'impact carbone de ces exportations et de ces réimportations. C'est pourtant cette priorité qui justifierait une meilleure coordination des politiques sylvicoles au niveau européen. J'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea raportului cu privire la noua strategie a UE privind pădurile și sectorul forestier deoarece consider că pădurile și silvicultura constituie o soluție bună pentru un pilon economic suplimentar și sunt, totodată, cei mai buni garanți ai calității vieții, durabilității, locurilor de muncă și generării de valoare.

Punând la dispoziție peste 3,5 milioane de locuri de muncă, sectorul forestier se află la nivel european pe locul al treilea în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, imediat sub industria metalurgică și industria alimentară. Peste 451 820 de întreprinderi din sectorul forestier contribuie cu 7 % la creșterea economică și folosesc numai 60 % din lemnul care poate fi folosit anual. Lemnul constituie o resursă importantă cu un rol economic major pentru zonele rurale.

Strategia UE are scopul de a consolida și mai mult rolul social, economic și ecologic al pădurilor și al sectorului forestier și de a aduce în prim-plan lemnul ca materie primă durabilă, considerat o resursă importantă pentru Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole. Anche il provvedimento auspica un quadro comunitario per una strategia di gestione delle foreste, il testo ne rimarca la competenza esclusiva degli Stati membri, sottolineando quanto siano importanti le logiche nazionali e, soprattutto, locali circa il loro utilizzo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport sur la nouvelle stratégie européenne pour les forêts et le secteur forestier. Il est indéniable que nous avons besoin d'une stratégie européenne dans ce domaine pour tout ce qui concerne les aspects sécuritaires et environnementaux. Nous avons effectivement besoin d'une certaine cohérence entre l'Union européenne et les États membres dans le secteur forestier. Cependant, les politiques relatives aux forêts et au secteur forestier doivent rester de compétence nationale, conformément au principe de subsidiarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della nuova strategia per le foreste dell'UE che deve concentrarsi sulla gestione sostenibile delle foreste, promuovendo l'uso efficiente delle loro materie prime, aumentando la competitività dell'industria forestale. Penso sia essenziale aumentare l'uso di materiali sostenibili come il legno, una delle materie prime fondamentali dell'UE, non solo per proteggere l'ambiente, ma anche per aumentare l'occupazione.

Considero che la nuova strategia UE per le foreste sia una risposta molto attesa a significativi cambiamenti sociali e politici che hanno colpito le foreste negli ultimi quindici anni. Questa proposta permette infatti di affrontare attraverso una strategia congiunta molti problemi transfrontalieri: incendi boschivi, cambiamenti climatici, disastri naturali e specie esotiche invasive.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This report deals with the new EU strategy for forests and the forest-based sector. There were a number of positive aspects to this report. However, I abstained on this vote because of environmental concerns, especially in the context of bio-energy. Moreover, there was no reflection in the report of concerns in relation to biodiversity problems, the multifunctional nature of forests, the creation of specific support measures to prevent and fight fires enabling early intervention or avoiding soil erosion and the recovery of vegetation cover. For these reasons I abstained in the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ Following tough discussions at EU committee level a compromise text has been presented underscoring the need for the strategy to focus on the sustainable management of forests and their multifunctional role from an economic, social and environmental point of view. It strongly rejects direct EU competence for forestry, but calls for coherence between the roles of the EU and the Member States in forestry-related policies. It acknowledges that the EU has a role to play in strengthening cooperation to tackle transnational challenges such as fires, climate change, natural disasters or invasive alien species. Finally, the report states that the implementation of the measures contained in forest management plans at the forest holding level must remain subject to national regulations and that bureaucratic burdens for EU forest owners are rejected. I can fully concur with this report and voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Una strategia positiva, che prevede la protezione delle biodiversità, l'uso delle risorse naturali e che tutela l'ambiente e le nostre foreste, contrastando così il dissesto idrogeologico e il cambiamento climatico. Le foreste devono essere e saranno al centro della questione ambientale, grazie ad esse, nel tempo, si potrà garantire non solo energia ma anche occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui montre une fois de plus l'incohérence, voire la malhonnêteté des institutions européennes lorsqu'il s'agit de respecter la compétence des Etats-Membres.

En effet, si le rapporteur commence par reconnaître la prérogative des Etats-Membres en matière de politique forestière, est marquée la volonté de donner à la Commission plus de poids dans le domaine.

Par ailleurs, même sur le fond du rapport les propositions manquent de cohérence. D'un côté l'on soutient que l'objectif premier réside dans l'aspect environnemental, de l'autre on refuse de s'interroger sur les mesures qui pourraient être prises pour endiguer l'import massif des produits chinois, notamment le bois, alors que ces importations font exploser le coût environnemental !

Dans cette logique, rien n'est proposé pour protéger nos entreprises de cette concurrence asiatique, pas même au niveau européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il provvedimento in esame richiama l'attenzione sul settore forestale e sul legno come materia prima sostenibile e risorsa per l'Europa.

Con oltre 3,5 milioni di occupati, il comparto forestale rappresenta il terzo settore per occupazione in Europa, subito dietro a quelli metallurgico e alimentare. Le oltre 450 000 imprese del comparto contribuiscono per il 7% alla crescita economica, abbattendo solo il 60% della ricrescita forestale annua. Dal momento che molte politiche dell'Unione europea, come quelle energetica, ambientale e climatica, interessano anche la gestione delle foreste, è importante che la nuova strategia forestale dell'Unione europea punti a un migliore coordinamento delle singole politiche ed eviti di imporre ostacoli burocratici ai proprietari di foreste – oltre il 50% del patrimonio forestale europeo è di proprietà di privati – e ai silvicoltori. Per queste considerazioni, ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione perché intende rafforzare ulteriormente il ruolo economico ed ecologico delle foreste e del settore forestale e richiamare l'attenzione sul legno come materia prima sostenibile e importante risorsa per l'Europa.

Ritengo vada assicurato che le risorse e i materiali legnosi delle foreste siano impiegati in modo efficiente, sia come fonte di riduzione del deficit della bilancia commerciale dell'UE, migliorando l'autosufficienza dell'UE in materia di legname e rilanciando la competitività del settore forestale, sia come contributo alla riduzione della gestione non sostenibile delle foreste, preservando l'ambiente e riducendo la deforestazione nei paesi terzi.

Tenendo conto che, pur trattandosi di un ambito di competenza degli Stati membri, vi sono vantaggi che il settore forestale può ottenere tramite un migliore e più attivo coordinamento e un più elevato posizionamento di tale importante comparto economico, che assicura posti di lavoro a livello europeo, in particolare nelle zone rurali, proteggendo nel contempo gli ecosistemi e offrendo vantaggi ecologici per tutti, fatta salva la competenza degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'approvazione della relazione sulla nuova strategia forestale per l'Unione europea, che prende spunto dalla comunicazione trasmessa dalla Commissione e dai documenti di lavoro che l'accompagnano. Ritengo, infatti, che la gestione sostenibile delle foreste e la consapevolezza del loro ruolo multifunzionale sotto il profilo economico, sociale e ambientale siano di primaria importanza.

Apprezzo, in particolare, la volontà di migliorare il coordinamento delle politiche nazionali direttamente o indirettamente collegate all'economia forestale sempre nel rispetto della competenza degli Stati membri in materia. Considero che la valorizzazione delle foreste, quale fonte di ricchezza, sia anche funzionale alla conservazione dei posti di lavoro nelle aree rurali e pertanto utile ad evitare lo spopolamento delle suddette aree.

Ritengo, inoltre, che una società basata sulla bioeconomia rappresenti altresì un vantaggio per la salute umana, la protezione dell'ambiente e del clima e che la salvaguardia delle foreste e la loro cura siano un presupposto imprescindibile alla sua realizzazione.

Guardo, infine, con favore all'intenzione di assicurare che le risorse e i materiali legnosi delle foreste siano impiegati e riutilizzati in modo efficiente al fine di ridurre il deficit della bilancia commerciale dell'UE, migliorandone l'autosufficienza in materia di legname e rilanciando la competitività del settore forestale.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Forests are a valuable asset, serving economic, social and environmental purposes. Forests and wooded land cover over 40% of European Union territory, and represent 5% of the world’s forests. The EU is one of the biggest traders and consumers of wood products in the world.

The report stresses that the EU forest strategy should focus on sustainable management of forests and their multifunctional roles from an economic, social and environmental point of view. It rejects direct EU competence for forestry but acknowledges that the EU has a role to play in strengthening cooperation to tackles national challenges such as fires, climate change, natural disasters and invasion by alien species. The report calls for the efficient use and reuse of wood but opposes legally-binding rules for prioritising the use of wood. I thus voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los bosques cubren más del 40 % de la superficie de la UE y son un recurso esencial para la mejora de la calidad de vida y la creación de empleo, en particular en las zonas rurales, mientras mantienen los ecosistemas y luchan contra el cambio climático.

Se presentaron enmiendas que reflejaron la necesidad de colocar criterios de mejora social y del medio ambiente por encima de la lógica de la ganancia financiera, las actividades agroforestales, la biodiversidad y la naturaleza multifuncional de los bosques, la creación de medidas de apoyo específicas para prevenir y combatir los incendios que permiten la intervención temprana, evitando la erosión del suelo, y la recuperación de la cubierta vegetal.

Al final, la gran mayoría de nuestras enmiendas fue rechazada por la comisión, si bien se consiguieron algunas mejoras en relación con el documento inicial, por lo que nos abstuvimos en la votación final.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which touches on all aspects of forestry. I was also satisfied that the ENVI amendments which were tabled directly to plenary were voted in. The report deals with employment in the sector and sustainable use of forest resources. It also addressed the need for people in Europe to better understand the importance of our forests.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Consider că strategia UE pentru păduri trebuie să pună accentul pe gestionarea durabilă a pădurilor și pe rolul lor multifuncțional din perspectivă economică, socială și economică și trebuie să asigure o mai bună coordonare și comunicare a politicilor europene care vizează direct sau indirect silvicultura.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato con convinzione a favore della risoluzione del Parlamento per una nuova strategia forestale dell'Unione europea per le foreste e il settore forestale. La risoluzione ha il merito di sottolineare l'importanza di garantire una gestione sostenibile delle foreste che hanno sempre costituito un elemento fondamentale di ogni ecosistema, fonte di biodiversità e ricchezza.

La risoluzione ben evidenzia infatti l'importanza delle aree forestali non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per l'ambiente, la biodiversità, le industrie forestali e il commercio dei loro derivati, la bioenergia e la lotta contro i cambiamenti climatici.

La risoluzione sottolinea inoltre l'importanza di una gestione sostenibile delle foreste, che svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi sociopolitici dell'UE, come la transizione energetica, la lotta al riscaldamento globale e la realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 e di quelli relativi alla biodiversità.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d'initiative vise à établir une positions claire du Parlement européen sur ce que doit être la stratégie européenne dans le secteur forestier.

Le texte ici voté est équilibré. Il demande une prise en compte holisitique des questions liées à la forêt au niveau européen, tout en préservant le principe de subsidiarité puisque les plans de gestion des forêts restent établis à l'échelle nationale pour tenir compte des spécificités géographiques de chaque zone forestière.

J'ai donc voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par ce vote, le Parlement a souhaité mettre l'accent sur la sylviculture, troisième pourvoyeuse d'emplois en Europe après la métallurgie et l'industrie alimentaire. L'Union européenne, par ses politiques en matière d'environnement, d'agriculture ou de développement rural, peut avoir une influence sur le secteur forestier – d'où la nécessité d'avoir une stratégie européenne à ce sujet.

Je souhaite toutefois rappeler l'importance du principe de subsidiarité en matière de gestion des forêts, comme cela a été souligné dans le rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ La nuova strategia forestale dell'Unione europea si concentrerà sulla gestione delle foreste in maniera più sostenibile.

Le foreste hanno un enorme potenziale per la creazione di posti di lavoro, per questo la nuova strategia promuoverà l'uso sostenibile del legname e di altri materiali forestali senza aggiungere burocrazia agli operatori che operano in questo settore. Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione perché una migliore gestione delle foreste in Europa aumenterà l'occupazione rurale.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Avec le vote du rapport sur une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts, le secteur forestier et l’industrie du bois, le Parlement européen appelle les États membres à œuvrer pour une gestion durable des forêts, à promouvoir l'utilisation efficace de leurs produits bruts et à accroître la compétitivité de l'industrie sylvicole, porteuse de nombreux emplois.

Les forêts jouent un rôle important pour la protection de la biodiversité. Les États membres doivent concevoir leur politique forestière en mettant en œuvre des actions pour actionner ce levier dans la filière forêt-bois et plus particulièrement dans le domaine du reboisement, de la gestion forestière améliorée et dans l'utilisation optimisée des produits.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport qui souligne l'importance d'une gestion durable des forêts et garantit une meilleure coordination et communication des politiques de l'Union liées à la sylviculture. Ce rapport soulève aussi enfin la difficile question du pillage des ressources forestières européennes par les pays émergents. Il était temps que l'Europe se penche sur cette problématique essentielle pour l'économie de ce secteur. En effet alors que tous les autres grands pays instaurent des taxes à l'exportation pour protéger leur filière aucune action n'était menée au niveau européen. Je pense donc que ce rapport est un pas dans la bonne direction pour l'avenir de nos forêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Denanot (S&D), par écrit. ‒ J'apporte mon soutien au rapport Kostinger. En l'absence d'une politique forestière commune, la stratégie forestière en question permet une coordination et une mise en cohérence des politiques européennes et nationales qui sont en lien avec la sylviculture. Par ses orientations et ses recommandations aux Etats membres celle-ci permet une valorisation et une gestion durable de la ressource forestière européenne souvent mal et sous exploitée et potentiellement riche en croissance et emplois. Elle est un levier important pour la biodiversité et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je me réjouis de retrouver un de mes amendements dans ce rapport appelant la Commission à analyser les difficultés d'approvisionnement en bois ronds. Dans ma région le Limousin, on assiste à une véritable hémorragie de nos grumes qui s’exportent vers la Chine par des négociants externes au Limousin. Conséquences : on observe une hausse du prix de la matière première pour nos entreprises de première et de seconde transformation ; la valeur ajoutée ne reste pas et ne profite pas au territoire ; l’avenir de certaines unités est menacée à court terme, faute de pouvoir s’approvisionner, avec ses conséquences mortifères pour l’emploi local.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie forestière commune (l'actuelle stratégie est en vigueur depuis 1998) concentrée sur la gestion durable, la promotion de l'utilisation des produits forestiers bruts et l'accroissement de la compétitivité de l'industrie sylvicole. Les forêts couvrent environ 40% de l'UE. 60% sont privées. Le secteur forestier emploie plus de 3 millions de personnes. Une nouvelle stratégie est indispensable pour relever les défis transfrontaliers tels que les incendies de forêts, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, mais aussi pour renforcer les industries forestières et améliorer l'utilisation efficace des matières premières telles que le bois et ses dérivés. Une nouvelle stratégie stimulera la compétitivité de l'exploitation forestière de l'UE, améliorera son autosuffisance en bois, réduira son déficit commercial et stimulera l'emploi dans le secteur. En outre, la demande d'énergie augmentant de plus en plus, les forêts devraient jouer un rôle plus important dans le mélange énergétique futur de l'UE. Il faut aussi finaliser l'examen de l'efficacité du règlement sur le bois qui vise à lutter contre l'exploitation forestière illégale et le placement de bois illicite sur le marché de l'UE. Enfin, un plan d'action devrait être élaboré pour prévenir la déforestation et la dégradation des forêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Jørn Dohrmann (ECR), in writing. ‒ We certainly need better coordination of our policy for forests because a number of EU policies such as energy, environment and climate have an impact on the management of forests. Forests employ over 3.5 million people in Europe, so they are the third-largest EU employer behind the metal and food industries; better coordination means that a coherent approach between the national strategies should be found. Forests could also become a part of the energy solution.

Although a new strategy is welcome we should avoid any centralisation, that is why any attempt to make forestry a matter of EU policy should be resisted: the competence of Member States in this area must be respected.

The urbanisation of our society is leading to a gradual loss of knowledge about forests; that is why we should integrate this issue in the classrooms, encouraging closing the gap between towns and forests.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ J'ai décidé de voté contre ce texte promouvant une nouvelle stratégie pour les forêts. Avant tout parce qu'il n'appartient pas à l'Union européenne de réglementer en la matière, comme la commission ENVI l'a admis dans son avis, bien qu'elle demandât à la Commission "d'assumer son rôle de chef de file dans la promotion d'une politique forestière durable". De plus, cette nouvelle stratégie fait peu cas de mesures concrètes puisque, bien que la "valeur environnementale" soit souvent soulignée, rien n'est proposé en la matière. En l'occurrence, la filière du bois français se porte bien, quoiqu'elle gagne à une meilleure gouvernance au niveau national : à nouveau, l'Union européenne est inadaptée.

Des mesures protectionnistes seraient néanmoins un moyen de protéger le bois français et européen, mais, évidemment, une telle politique est inenvisageable par la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада относно новата стратегия на ЕС за горите. Подкрепям и изразената в доклада основна теза, че имаме спешна нужда от системен, планиран и нов подход спрямо управлението на горския сектор.

Освен това, бих искал и да подчертая, че политиката в областта на горите следва да бъде национален приоритет и не е нужно и правилно да се въвежда обща европейска регулация. Съгласявам се обаче, че по някои въпроси, които косвено касаят горския сектор, се нуждаем от общи мерки на ниво ЕС. Като такива бих идентифицирал инвестициите в горския сектор, създаването на повече работни места и подкрепа за сектора, който може да ни даде по-голяма добавена стойност.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω, διότι επικροτώ την, έστω και καθυστερημένη, αντίδραση και την θέσπιση ενός κοινού πλαισίου αντιμετώπισης των ζητημάτων και των σοβαρών προβλημάτων που απειλούν τα δάση της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az uniós erdőstratégia fő irányainak meghatározását tartalmazó állásfoglalási indítványt. A benne szereplő irányok egyeznek a magyar elképzelésekkel és érdekekkel.

Külön öröm számomra, hogy a jelentés első helyen mondja ki, hogy az erdőgazdálkodás közösségi szintre emelésére irányuló minden kísérlet elfogadhatatlan az Európai Parlament számára. A magyar erdészeknek is a legfőbb kérése, hogy tartsuk tiszteletben az ágazat helyi és regionális jellegét és a tagállamok hatásköri illetékességét.

Teljes mértékben egyetértek avval is, hogy az EU-nak támogatnia kell a nemzeti politikákat az aktív, többfunkciós, fenntartható erdőgazdálkodás elérése érdekében, beleértve a különböző erdőtípusokra vonatkozó gazdálkodást, valamint a határokon átnyúló kihívásokkal – mint például az erdőtüzekkel, az éghajlat változásaival és a természeti katasztrófákkal – szembeni együttműködés megerősítését.

Az erdők és az erdőgazdálkodók kiemelt szerepet töltenek be a vidék életében, nélkülük a vidék fejlesztése elképzelhetetlen. Az erdőgazdálkodást ezért megfelelően támogatni kell a 2014–2020-as időszakra szóló KAP keretében megvalósuló vidékfejlesztési programokon belül. A magyar vidékfejlesztési program megfelelő módon támogatja az erdeinket.

Végül a közreműködésemnek is köszönhető, hogy a jelentés egy külön fejezetben foglalkozik a fa, mint fenntartható nyersanyag előtérbe helyezésével. Támogatom a fa erőforrás-hatékony felhasználását, és a fafelhasználás kapcsán nem szabad jogilag kötelező prioritási sorrendet felállítani.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. – Le foreste europee rappresentano ecosistemi da cui dipendono servizi essenziali per la tutela della biodiversità terrestre e della stessa specie umana. La loro conservazione ha un valore economico molto superiore a quello che può derivare dall'utilizzo del legno che vi si può ricavare. D'altro canto, con oltre 3,5 milioni di occupati, il comparto forestale rappresenta il terzo settore per occupazione in Europa alimentare, con oltre il 50% delle foreste europee di proprietà privata.

Per poter combinare esigenze diverse, ma non necessariamente divergenti, è necessario garantire che le foreste europee siano gestite in maniera consapevole e sostenibile nel breve, medio e lungo termine.

Il documento sulla strategia forestale, con l'approvazione di alcuni emendamenti migliorativi del testo di partenza, pone le basi proprio affinché si possa garantire una gestione oculata delle foreste europee, ragione per la quale ho deciso di sostenere il documento posto in votazione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A União Europeia não tem competências para elaborar uma política florestal comum, mas determinadas políticas da União são suscetíveis de ter um impacto nas políticas florestais nacionais. A madeira é um recurso renovável muitas vezes subaproveitado na Europa e tem de ser garantida a utilização inteligente e sustentável desta matéria-prima, nomeadamente através do desenvolvimento e de intercâmbio de saber-fazer.

O setor florestal emprega atualmente mais de três milhões de cidadãos europeus e a sua competitividade a longo prazo só será possível com uma mão-de-obra qualificada. Tendo em conta que muitas áreas políticas da UE, como a política energética, ambiental e de proteção climática, influenciam a gestão das florestas, concordo que se torna urgente uma nova estratégia florestal da UE, centrada numa melhor coordenação, por forma a que a silvicultura e as florestas fiquem mais bem posicionadas nas diferentes estratégias europeias e possa ser encontrada uma abordagem mais coerente.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ L’Union européenne continue sa politique de libre-échangisme absolu…mais en sens unique, à son seul détriment. Alors que les pays d’Asie imposent un protectionnisme à leurs frontières, l’Union pérennise sa politique « libre-échangiste » destructrice pour les emplois européens. Cet ainsi que la Chine nous vend du bois (les grumes transformées) –importé d’Europe- moins chers que nos propres produits. La situation vire à l’absurde. L’Union européenne montre son vrai visage : une machine au service de tous, sauf des peuples européens.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A “nova estratégia” para as florestas apresenta alguns aspetos positivos, como o reconhecimento da multifuncionalidade das florestas. Esta estratégia falha, no entanto, no não reconhecimento dos conflitos crescentes entre os vários sectores que dependem da floresta.

Apesar de algumas das nossas propostas estarem refletidas no relatório, tais como a defesa da biodiversidade, a criação de medidas de apoio específicas para a prevenção de fogos florestais e pragas, a necessidade e função da floresta para a proteção da erosão dos solos e a necessidade de recuperar muito do coberto vegetal perdido por má e insustentável gestão das florestas, lamentamos que não tenham sido consideradas várias outras propostas que fizemos.

Este relatório está pejado de pressões dos grandes grupos ligados à produção madeireira e ao setor energético.

Impõe-se uma efetiva defesa da biodiversidade, da preservação dos ecossistemas, da proteção de todos os serviços prestados pela floresta e da sua recuperação; clarificar os impactos das diversas utilizações da biomassa florestal para a produção energética no efeito de estufa. Impõem-se políticas florestais que tenham em conta a importância das florestas na proteção da biodiversidade, na prevenção da erosão dos solos, na fixação de carbono, na purificação do ar e na manutenção do ciclo da água.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione Köstinger perché rafforza ulteriormente il ruolo sociale, economico ed ecologico delle foreste e del settore forestale.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Lesné hospodárstvo bolo vždy veľmi dôležitou súčasťou životov obyvateľov Európskej únie žijúcich na vidieku. Aj dnes, v  modernej ére techniky a  vedy odvetvie lesného hospodárstva stále zamestnáva 3,5 milióna ľudí a  je tretím najväčším celoeurópskym zamestnávateľom. Európska únia by mala venovať oveľa vyššiu pozornosť výskumu a  vývoju a  investovať do rozvoja nových účinných možností výroby a  návrhov nových výrobkov. Tieto investície budú v  budúcnosti veľmi pozitívne vplývať aj na ciele Európskej únie v  oblasti ochrany životného prostredia a  klímy. Európska únia by mala odstrániť už existujúce prekážky pre lesných hospodárov a  nevytvárať žiadne nové, ako napríklad povinnosť majiteľov lesov vypracovávať plánov v  súvislosti so sústavou Natura 2000. Je veľmi dôležité, aby bol čo v  najkratšom možnom termíne prijatý Európsky dohovor o  lesoch. Na to, aby sa v  budúcnosti mohla prijímať jasná a  zrozumiteľná legislatíva, ktorá nebude zaťažovať lesných hospodárov, je potrebné posilniť Stály lesnický výbor. Európska komisia musí veľmi usilovne a  pozorne pracovať na tom, aby sme zachovali kvalitné lesné hospodárstvo pre ďalšie generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto a favore della proposta poiché rimarca giustamente che la competenza esclusiva è degli Stati membri. È tuttavia importante anche a livello europeo promuovere una strategia di gestione delle foreste come ecosistemi da tutelare anche nel contesto della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale nonché della promozione dell'ecoturismo sostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL), per iscritto. ‒ Ho deciso di astenermi dal voto su questa risoluzione, in quanto, pur condividendo l'impianto generale, in particolare l'attenzione sul ruolo protettivo delle foreste nella prevenzione dei disastri ambientali e il riconoscimento dell'importanza di una gestione sostenibile delle foreste e di un coordinamento delle politiche nazionali al riguardo, ritengo di fondamentale importanza che si guardi alla gestione forestale nella prospettiva della tutela ambientale e sociale, ponendo questi interessi al di sopra della logica del profitto.

Pertanto, una strategia forestale adeguata dovrebbe investire sulla ricerca al fine di sfruttare al meglio le potenzialità delle foreste, da porre a garanzia dell'ambiente, sul miglioramento della formazione dei lavoratori, al fine di rendere la forza lavoro più consapevole e informata, sull'adozione di un sistema di protezione per i piccoli produttori locali.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση και τον δασικό τομέα, διότι επικροτώ την, έστω και καθυστερημένη, αντίδραση και την θέσπιση ενός κοινού πλαισίου αντιμετώπισης των ζητημάτων και των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δάση της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome the very positive aspects that have been introduced in the report and especially the more holistic approach from the Committee on Agriculture and Rural Development on the subject, with more stress on long-term sustainability, resource-efficient use, a multifunctional approach in forest management and future challenges because of wood scarcity and threats from climate change, emphasis on the pan-European forest agreement and an action plan with specific measures and funding. I believe it is important, when dealing with such multidimensional issues, to ensure that we are dealing with them in the most comprehensive way. I appreciate therefore the introduction of very important issues such as employment in the sector and the sustainable use of forest resources. I believe that this report goes in the right direction, by ensuring that people in Europe understand better the importance of their forests and will be able to benefit from them in many ways.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Annak ellenére, hogy világszerte egyre nagyobb méreteket ölt az erdőirtás, az EU területének több mint 42%-át erdők borítják, és az EU-ban felhasznált megújuló energia felét biomassza (lényegében fa) adja. E fontos erőforrás védelmét szolgálja az EU új erdőgazdálkodási stratégiája, melynek homlokterében az erdők és fás területek fenntartható hasznosítása, a versenyképesség növelése és a munkahelyteremtés áll. Szavazatommal támogattam a jelentést, ugyanis fontosnak tartom azt, hogy az uniós polgárok életminőségének javítása érdekében bővüljenek az erdőterületekhez köthető szabadidős tevékenységek, ám eközben a biológiai sokféleség, a környezet és az ökoszisztémák se szenvedjenek kárt.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ Los bosques y la silvicultura son un pilar económico importante en las zonas rurales de la UE, al tiempo que garantizan la sostenibilidad medioambiental y el empleo. Actualmente hay más de 3,5 millones de puestos de trabajo en el sector forestal europeo y más del 50 % de los bosques europeos son de propiedad privada. Este informe propone contribuir a un mayor desarrollo de los bosques y del sector forestal en la función que desempeñan en los ámbitos social, económico y ambiental.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – L'onorevole Köstinger ci consegna una relazione molto importante, che accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione su una nuova strategia forestale a livello europeo, sottolineando come essa debba incentrarsi sulla gestione sostenibile delle foreste e sul loro ruolo multifunzionale sotto il profilo economico, sociale e ambientale ed energetico.

È questo il profilo più adatto entro cui procedere con lo sviluppo di tale settore, così strategico per il patrimonio ambientale e culturale europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione sul tema della nuova strategia forestale dell'Unione europea per le foreste e il settore forestale.

Le foreste sono garanti di una vita di qualità, della tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria e rappresentano un grande valore aggiunto dal punto di vista economico. Il settore forestale rappresenta, con oltre 3,5 milioni di occupati, il terzo settore per occupazione in Europa e ha una triplice funzione, ecologica, economica e sociale.

Sono d'accordo con l'importanza data alla gestione sostenibile delle foreste le cui risorse, come il legno, sono fondamentali per le aree rurali e vanno gestite in modo diligente ai fini della loro conservazione per le generazioni future. È perciò fondamentale che gli Stati membri attuino politiche nazionali per la gestione sostenibile delle foreste al fine di rispondere a sfide quotidiane come gli incendi boschivi, il cambiamento climatico, le catastrofi naturali e le malattie degli alberi.

Tali politiche devono guardare alle molteplici possibilità offerte dalle foreste per lo sviluppo dell'economia verde, quali la lavorazione dei materiali per la creazione di fibre tessili, la bioeconomia, le energie rinnovabili e i biocarburanti, sostenendo la ricerca e innovazione nel settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht der Kollegin Köstinger über „Eine neue EU-Waldstrategie: für Wälder und den forstbasierten Sektor“ gestimmt, weil ich eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder für ein absolutes Kernthema der künftigen Generationen halte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Als Abgeordneter für das westliche Niedersachsen liegt mir der ländliche Raum besonders am Herzen. Ich habe daher die EU-weite Strategie zur Forstwirtschaft unterstützt. Mit ihr sollen alle Potenziale des Forstsektors besser ausgeschöpft werden; sowohl seine Leistungen für Natur und Umwelt als auch sein ökonomischer Wert für die Gesellschaft.

Mit der neuen Strategie sollen die vielfältigen und zum Teil widersprüchlichen Ansprüche an den Wald aus den verschiedenen EU-Politikbereichen wie z. B. Naturschutz, Energie, Klimaschutz und Wirtschaft miteinander in Einklang gebracht werden. Als Christdemokraten haben wir uns im Gesetzgebungsprozess dabei gegen unnötige Bürokratie und Überregulierung ausgesprochen. Dazu habe ich im Plenum drei Änderungsanträge abgelehnt, die dem ganzheitlichen Ansatz der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Wege standen. Subsidiär verankerte und sinnvolle Bewirtschaftungskriterien müssen das Ziel sein.

Wir alle profitieren von unseren Wäldern, die übrigens 40 % der Fläche der EU einnehmen. Sie sind eine wichtige Ressource für die Verbesserung der Lebensqualität und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I supported the Köstinger report because it's crucial we tap the full potential of forest management to mitigate climate change and create employment in rural areas, both in actual woodlands and in wood processing facilities, timber transport, as well as research and innovation facilities.

Given that the extensive use of wood opens up new possibilities for employment but also poses challenges in terms of supplying adequately educated and trained workforce, it's vital we now focus on the development of dedicated education and training to familiarize (future) workers in the sector with new technologies as well as constraints associated with the sustainable use of wood.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. – Sono convinta che l'Unione europea debba formulare una strategia coerente per le foreste per diverse ragioni.

Prima di tutto, per il numero di attori coinvolti e la dimensione del settore. Il comparto forestale impiega più di 3,5 milioni lavoratori in 450 000 imprese. È dunque vitale per le economie rurali, ma anche per le economie urbane collegate. In secondo luogo, per la necessità di salvaguardare l'ecosistema. La presenza di foreste "sane" è in grado di evitare calamità naturali come valanghe, smottamenti e inondazioni. E infine, perché anche se più del 50% delle foreste è di proprietà di privati, la presenza delle foreste è a beneficio di tutti i cittadini.

Le foreste svolgono dunque una funzione ecologica, economica e sociale, anche se sono sempre meno conosciute. L'Unione europea dovrebbe quindi attuare presto la strategia, non per imporre nuova burocrazia e nuovi obblighi, ma piuttosto per promuovere la conoscenza delle foreste e per accorciare la distanza tra città e aree rurali.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (NI), par écrit. ‒ J’ai voté contre la proposition de résolution qui demande une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour les forêts.

En premier lieu, la gestion des forêts relève des États membres qui, compte tenu de la grande diversité des forêts européennes, sont le meilleur échelon d'action. Une stratégie commune n'est pas indispensable.

Sur les plans économique et écologique, il manque à cette stratégie, qui n'en est donc pas une, le principal objectif : défendre nos forêts et notre filière bois. Cette filière nécessite une restructuration complète, pour disposer au sein de l'Union et surtout en France de tous les métiers du bois.

Nous manquons cruellement d'acteurs de transformation. Nous exportons nos grumes d'essences nobles en Chine pour réimporter ensuite les produits transformés, aux prix de nos emplois et d'un désastre écologique en termes de flux.

Enfin, je regrette profondément que nos forêts ne soient perçues que comme des "outils économiques" qu'il faudrait exploiter et à qui il faudrait assigner une valeur marchande.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos ABSTENIDO porque, aunque ha habido algunas mejoras respecto a la redacción original del informe, las enmiendas para establecer criterios de revalorización social y medioambiental de los bosques frente al interés estrictamente económico fueron rechazadas por la comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam przeciwko sprawozdaniu w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego, ponieważ uważam, że nie prezentuje ono koncepcji zrównoważonego rozwoju. Nowa unijna strategia nie może służyć jedynie interesom właścicieli lasów prywatnych, pomijając lasy państwowe. Należy podkreślić, że lasy państwowe są gwarantem zasady trwałości lasów i zwiększania ich zasobów poprzez prowadzenie gospodarki leśnej zwiększającej powierzchnię lasów oraz pozyskiwanie drewna w skali nieprzekraczającej możliwości biologicznych lasu.

Sprawozdawczyni – pani poseł Köstinger – nie uwzględniła ważnych poprawek dotyczących m.in. mechanizmu pochłaniania dwutlenku węgla, które złożyłam wraz z moimi kolegami z polskiej delegacji w grupie ECR.

Jako poseł do Parlamentu Europejskiego z Polski, w której lasy są bogactwem wszystkich obywateli, nie mogę zgodzić się na taką strategię. Dlatego głosowałam przeciwko tej rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which touches on all aspects of forestry. The report deals with employment in the sector and sustainable use of forest resources. It also addresses the need for people in Europe to better understand the importance of our forests. Indeed, forests are major contributors to our climate-change mitigation efforts. One of the approaches to tackle climate change is to maximise the contribution of our forests which currently deliver a 10% mitigation factor . Management of forests is equally important from the point of view of creating employment in rural areas, both in actual woodlands and in wood processing facilities, timber transport, research and innovation facilities, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ Mardi 28 avril, j'ai voté en faveur de la nouvelle stratégie forestière de l'Union européenne. La dimension économique des forêts européennes a souvent été sous-estimée alors qu’elles couvrent 40% du territoire de l’UE et représentent près de trois millions d'emplois. Je salue donc l’accent mis par la Commission sur la gestion durable et l’utilisation efficace des ressources forestières ainsi que le soutien apporté à l’industrie forestière comme vecteur de compétitivité, de croissance et d’emplois. Une telle stratégie permettra de renforcer la préservation de nos forêts et consolider les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux du secteur forestier.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. – I voted in favour because we need active and sustainable forest management if we want to boost the potential of forests in the EU. In addition, I also think that it is important to leave the practical management of forests to the discretion of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – Vi svenska socialdemokrater röstade för 'Betänkandet om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn (2014/2223(INI))'. Resolutionen bekräftar att skogspolitik är en nationell kompetens och att skogen har en stor potential att bidra till nya gröna jobb och innovationer, helt i linje med EU:s mål om smart och hållbar tillväxt för alla.

Hållbart skogsbruk och användning av skogsråvara erbjuder EU en källa till nya gröna jobb och ett svar på dagens klimatutmaningar. Därför beklagar vi de tre ändringsförslag som röstades igenom med ytterst liten marginal. Framför allt motsätter vi oss ifrågasättandet av biomassans klimatneutralitet och uppfattningen att nyttjande av skogsråvara skulle innebära negativa effekter för miljön.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I supported this strategy because it identifies many of the key principles needed to strengthen sustainable forest management. It also looks at job-creation potential of the forestry sector as well as the opportunities to improve competitiveness.

Forests have a multifunctional role and in the report we call for better coordination by EU bodies, a review of the effectiveness of the Timber Directive, active forest management and the sustainable resource-efficient use of timber. Given the different types of forest and forest ownership across the EU, practical management of forests has to be left up to the individual Member States while taking the forest strategy into account.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL), in writing. ‒ This report deals with the new EU strategy for forests and the forest-based sector. However, in this report there are several environmental concerns that are not included in the text, like the biodiversity problems and the multifunctional nature of the forest. Furthermore, the report advocates using forestry and forestry resources for biomass production by the energy industries, which then should be an important part for a future EU energy mix. For these reasons, the Party for the Animals cannot vote in favour here, therefore I have abstained on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos ABSTENIDO porque, a pesar de que las enmiendas para establecer criterios de revalorización social y medioambiental de los bosques frente al interés estrictamente económico fueron rechazadas por la comisión, sí que ha habido algunas mejoras respecto a la redacción original del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. Voto a favor de la simplificación y de la mejora de la legislación recomendando examinar detalladamente las estructuras internas de la Comisión. El refuerzo del Comité Forestal Permanente contrarrestaría esas divergencias y solapamientos en el seno de la Comisión. Asimismo hago hincapié una vez más en la conveniencia de que se proceda a una aplicación con la menor burocracia posible de la nueva estrategia forestal de la UE, de forma que se consiga reforzar el sector sin imponer nuevas cargas.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the EU forest strategy. The strategy takes quite a balanced approach between the different roles and functions of forests. Sustainable forest management ensures that environmental, social and economic viewpoints are all well presented. There is a clear need for better coordination between the Member States. For example, biodiversity protection practices and experiences in different Member States should be circulated. Knowledge is to be shared.

Forests have a central role in providing jobs for remote areas, ensuring the preservation of biodiversity and having a positive impact on managing climate change. However, coordination and deepening cooperation in the forest sector neither necessitates a uniform EU approach nor a single legal base. Member States should continue to have the competences for the management of their forests. Managed wisely, the forest sector is a sustainable industry, providing valuable jobs at the core of the bio-economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA Izvješće o Novoj strategiji EU-a za šume i sektor koji se temelji na šumama s obzirom da držim da je takva strategija potrebna iako Europska unija nije nadležna za izradu zajedničke europske politike te je pitanje šuma i šumarstva u političkoj nadležnosti članica.

Tekst strategije je dovoljno dobar kako bi njezinom provedbom unaprijedio ovaj važan ne samo gospodarski sektor (3,5 milijuna zaposlenih ), već i važan resurs za održanje lokalnog i globalnog ekosustava. Važno je osigurati inteligentno i održivo upravljanje šumskim resursima.

Podupirem činjenicu da nadležnost za navedenu problematiku treba i nadalje imati obilježja lokalnog i regionalnog odnosno nacionalnog karaktera uz potrebu usklađivanja sa zajedničkim europskim interesima i potrebama.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ J'ai décidé de voté contre ce texte promouvant une nouvelle stratégie pour les forêts. Avant tout parce qu'il n'appartient pas à l'Union européenne de légiférer en la matière, comme la commission ENVI l'a admis dans son avis, bien qu'elle demandât à la Commission "d'assumer son rôle de chef de file dans la promotion d'une politique forestière durable". De plus, cette nouvelle stratégie fait peu cas de mesures concrètes puisque, bien que la "valeur environnementale" soit souvent soulignée, rien n'est proposé en la matière. En l'occurence, la filière du bois français se porte bien, quoiqu'elle gagne à une meilleure gouvernance au niveau national : à nouveau, l'Union européenne est inadaptée.

Des mesures protectionnistes seraient néanmoins un moyen de protéger le bois français et européen, mais, évidemment, une telle politique est inenvisageable par la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour les forêts et le secteur forestier. Le texte adopté souligne que la stratégie doit se concentrer sur la gestion durable des forêts, mais met aussi en avant leur rôle d'un point de vue économique et social.

Le texte préconise par ailleurs davantage de cohérence entre le rôle des États membres et celui de l'Union européenne, tout en rejetant l'alourdissement des charges bureaucratiques pour les propriétaires forestiers, ce dont je me réjouis.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport sur la nouvelle stratégie forestière de l’Union européenne. Cette stratégie insiste sur le rôle essentiel de la production et de l'utilisation durable du bois afin de promouvoir des modèles économiques durables et d’encourager la création d'emplois verts. Cette stratégie va mettre également l'accent sur la nécessité d’une gestion durable des forêts. Je me félicite de l’adoption de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. ‒ Lasy to jedno z największych bogactw europejskich. W wielu krajach stanowią więcej niż połowę powierzchni. Są elementem krajobrazu, domem i schronieniem dla zwierząt, „zielonymi płucami” dla ośrodków miejskich, a także miejscem pracy dla ponad 3,5 mln Europejczyków.

Dlatego zgadzam się, że powinniśmy z większą uwagą i precyzją podejść do planowania strategii i zarządzania tym zasobem naturalnym. Najważniejszym aspektem tej strategii jest zrównoważony rozwój gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego, tak by obecne i przyszłe pokolenia mogły zarówno korzystać z niego, jak i cieszyć się nim.

Podzielam zdanie sprawozdawczyni, że strategia nie powinna narzucać dodatkowych biurokratycznych wytycznych dla właścicieli lasów i leśników, ale ze względu na ich heterogeniczność zakładać indywidualne kryteria dotyczące poszczególnych obszarów.

Należy także korzystać z innowacyjnych badań i pomysłów, dzięki którym przemysł drzewny będzie mógł rozwijać się w nowatorski sposób i zapewnić gospodarce jeszcze więcej miejsc pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Der Bericht ist ausgewogen und auf die nachhaltige wirtschaftliche Nutzung der europäischen Wälder ausgelegt. Ich kann den Vorschlägen, wie sie hier gemacht werden, nur zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Es Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā balsoju par jaunu Eiropas Savienības meža stratēģiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai. Meži klāj aptuveni 40 % no visas ES sauszemes teritorijas, turklāt gandrīz 50 % visas Latvijas sauszemes platības ir klāti mežiem, līdz ar to padarot mežrūpniecību par ļoti nozīmīgu rūpniecības sektoru arī Latvijā. Uzskatu, ka mežu daudzums Eiropas Savienībā sniedz mums lielisku iespēju, lai arī turpmāk attīstītu mežrūpniecību, kas savukārt radītu jaunas darbvietas un veicinātu izaugsmi.

Manā skatījumā šī stratēģija kā galveno tieši uzsver ļoti svarīgu punktu, ka ES nepieciešams koncentrēties uz tādu mežu apsaimniekošanu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu resursu izmantošanu. Jo sakārtotāka ir šī nozare no ES puses, jo labākas iespējas ir mūsu uzņēmējiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I am pleased to support an EU forest strategy based on the principles of sustainable and multifunctional forest management, global forest responsibility and efficient use of forest resources. Developing forests sustainably brings opportunities for job creation and possibilities for additional income sources for landowners. Sustainable forest management principles ensure our resources are managed efficiently and economically. Sustainably increasing our forest area goes a long way towards maintaining a clean and healthy environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ Forests are major contributors to our climate-change mitigation efforts and one of the approaches to tackling climate change is maximising the contribution of our forests which currently deliver a 10% mitigation factor. Management of forests is also important from the point of view of creating employment in rural areas, both in actual woodlands and in wood processing facilities, timber transport, and research and innovation facilities. I therefore voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the new EU forest strategy because it recognises the multifunctional role of forests from the economic, social and environmental viewpoint and thus supports the sector as a very important economic pillar in Europe. It also strongly opposes legally binding rules for prioritising the use of wood, mandatory forest management plans and new burdens on forest owners regarding Natura 2000. There is a strong focus on better coordination, so that forestry and the forests are given a higher profile among the individual European strategies without jeopardising Member Statesʼ competences. The weak majority for amendments tabled by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) – Amendment 1 on loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services (361 in favour, 316 against and 11 abstentions), Amendment 2 (329 in favour, 327 against and 29 abstentions) and Amendment 3 on the greenhouse impacts of various uses of forest biomass for energy (340 in favour, 332 against and 14 abstentions) – also show that the report from the Committee on Agriculture and Rural Affairs (AGRI) was strongly supported throughout the plenary and new obstacles for the sector are very much questioned.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Egyre többen ébrednek rá, hogy a szén-dioxidkvóta-kereskedelem, meg tárolási eljárások egy hatalmas átverés és pénzlenyúlás kellékei.

A valós megoldások egyike az erdőgazdálkodás.

Erdeink nem csak munkahelyeket és faanyagot biztosítanak, de az állatoknak lakhelyet, az embereknek jó levegőt és lelki feltöltődést is.

A jelentést hiányosságai ellenére is támogattam. Nem kellene elfelejtenünk azt sem, hogy abból a forrásból, amit szén-dioxidkvótákra meg -tárolásra fordítottunk meg lehetett volna menteni a trópusi esőerdőket a kiirtástól, és máris egyensúlyban lenne a Föld légköre.

 
  
MPphoto
 
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), in writing. ‒ I supported the forest strategy as an environmentally, economically and socially balanced strategy, which enables better coordination of the different EU-level strategies influencing the forest sector. I strongly opposed, however, Amendment 3 by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI), as it needs clarification about the carbon neutrality of biomass. Biomass is carbon neutral. The International Panel for Climate Change under the United Nations gives a 0.0 CO2-emissions factor for biomass. The EU should not differentiate itself from this international standard. Losing carbon neutrality would shake the fundamentals of the EUʼs renewable energy policy. It would endanger the achievement of EU renewable energy targets and bring uncertainty to the industry covered by the EU Emission Trading Scheme. Moreover, the EU must not have double emissions counting for biomass. In the international climate change framework the emissions are reported in the Agriculture, Forestry and Other Land-Use (AFOLU) sector (previously the LULUCF sector). Moreover, we should not examine the mitigation within a ʽpolicy timeframeʼ. Instead, we should examine mitigation based on the significantly longer natural carbon cycle and base our policies on a natural timeframe.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore della relazione dell'on. Köstinger, in quanto intende rafforzare il ruolo sociale, economico ed ecologico delle foreste e porre l'accento sull'importanza del legno come materia prima sostenibile.

La selvicoltura occupa il 40% della superficie dell'UE, svolgendo un ruolo multifunzionale importantissimo, e la biomassa forestale è la principale fonte di energia rinnovabile, in quanto coinvolge circa la metà del consumo complessivo di energia rinnovabile nell'UE. Per questi motivi, supporto la relazione e ringrazio l'on. Köstinger per l'ottimo lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. ‒ Sprawozdanie to dotyka wszystkich aspektów leśnictwa, kładąc nacisk na bardziej zrównoważony długoterminowy rozwój, efektywne wykorzystanie zasobów, wielofunkcyjność gospodarki leśnej, przyszłe wyzwania związane z niedoborem drewna i zagrożenia spowodowane zmianami klimatu, a co najważniejsze, wzywając do stworzenia planu działań, któremu towarzyszyć będą sprecyzowane środki i finansowanie. Lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów leśnych oraz utrzymanie zatrudnienia w sektorze pozwoli mieszkańcom Europy lepiej zrozumieć znaczenie lasów dla środowiska naturalnego i gospodarki Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ Vote contre. Le rapport insiste avec raison sur l'importance économique de la filière forestière. Mais la Commission étudie cette question essentiellement sous l'angle de l'environnement qui a certes son importance mais qui ne résoudra pas la crise de la filière. En effet pour ce qui concerne la filière forestière française, malgré son poids économique celle-ci connaît un déficit chronique de 6 milliards d'euros. Ceci est essentiellement dû au fait que la France vend ses grumes à des pays comme la Chine qui les transforme en meubles et la France rachète ces produits finis fabriqués avec ses ressources. Or il s'agit là d'un manque à gagner important pour nos industries qui ont surtout besoin d'investissements pour se moderniser. Aucune décision n'est prise par le Parlement pour protéger notre marché ce qui est le problème essentiel. Parlement qui, de plus, veut accentuer son autorité au détriment des Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. El informe Köstinger pone de relieve, en una amplia Resolución, una nueva estrategia forestal de la Unión focalizada en la coordinación, de forma que la silvicultura y los bosques encajen mejor en las diferentes políticas europeas (energética, ambiental y de protección del clima, e investigación y desarrollo) y pueda definirse un enfoque más coherente, para lo que pide el refuerzo del Comité Forestal Permanente.

Nuestra posición de que la UE adquiera competencias en materia forestal ha sido aún más minoritaria que en revisiones anteriores. En este sentido, el informe aprobado en la Comisión AGRI resalta en varios apartados el hecho de que estamos ante un ámbito de competencia de los Estados miembros. Cabe señalar que la enmienda de la Delegación que reclama más atención para los problemas que la enfermedad de «la seca» causa en los alcornocales de España ha sido recogida en el apartado 16 de la Resolución. Sin embargo, no ha sido aprobada la que hacía referencia a la prohibición de edificar en superficies quemadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los bosques cubren más del 40 % de la superficie de la UE y son un recurso esencial para la mejora de la calidad de vida y la creación de empleo, en particular en las zonas rurales, mientras mantienen los ecosistemas y luchan contra el cambio climático.

Se presentaron enmiendas que reflejaron la necesidad de colocar criterios de mejora social y del medio ambiente por encima de la lógica de la ganancia financiera, las actividades agroforestales, la biodiversidad y la naturaleza multifuncional de los bosques, la creación de medidas de apoyo específicas para prevenir y combatir los incendios que permiten la intervención temprana, evitando la erosión del suelo, y la recuperación de la cubierta vegetal.

Al final, la gran mayoría de nuestras enmiendas fue rechazada por la comisión, si bien se consiguieron algunas mejoras en relación con el documento inicial, por lo que nos abstuvimos en la votación final.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Los bosques y la silvicultura ofrecen respuestas oportunas para el establecimiento de un pilar económico adicional, al tiempo que garantizan de forma óptima la calidad de vida, la sostenibilidad y el empleo.

El informe propone contribuir a un mayor desarrollo de los bosques y del sector forestal en la función que desempeñan en los ámbitos social, económico y ambiental. Por otra parte, hace especial hincapié en la madera como una materia prima sostenible y un recurso importante para Europa, ya que reviste una gran importancia económica, sobre todo para las zonas rurales.

Por todo ello, la nueva estrategia forestal de la Unión debe focalizarse en la mejora de los procedimientos de coordinación, de forma que la silvicultura y los bosques encajen mejor en las diferentes estrategias europeas y pueda definirse un enfoque más coherente.

Por ello, voté a favor de la propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemnĕ. ‒ Nesouhlasím s centralizací a intervencí EU do oblasti lesnictví. Lesy fungují nejlépe, mají-li konkrétního majitele, který se o ně stará, nikoliv pod správou ústředního úřadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Sektor lesného hospodárstva je v Európskej únii tretím najväčším zamestnávateľom. Drevo je významná udržateľná a ekologická surovina, nakladanie s ktorou má dosah na ďalšie sektory hospodárstva, najmä drevospracujúci priemysel a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Preto je nutné stanoviť rámec na hospodársku činnosť v lesoch tak, aby bola zachovaná ich ekologická a enviromentálna funkcia a aby zároveň dochádzalo k efektívnemu a hospodárnemu nakladaniu s drevom ako dôležitou udržateľnou surovinou. Zo strany členských štátov Únie treba prijímať také opatrenia, ktoré zohľadnia regionálne špecifiká hospodárenia v lesoch a súčasne podporia zvyšovanie zamestnanosti v oblasti lesného hospodárstva a nadväzujúcich sektoroch.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Maragall (Verts/ALE), por escrito. ‒ A pesar del riesgo de pasar de la no explotación forestal a una explotación excesiva, y de un acento también excesivo en el que debería ser el último uso forestal en forma de energía, este informe merece mi voto a favor puesto que en todo momento mantiene el criterio de su sostenibilidad, la cual cabe entender como un consumo en ningún caso superior al de su tasa de reproducción natural.

En el caso concreto de Cataluña, la segunda región europea más boscosa, solo su explotación sostenible puede salvar al bosque de incendios recurrentes como los que hemos padecido en el pasado, al mismo tiempo que puede suponer una disminución de nuestras exportaciones y puede asentar población y generar empleo en zonas hoy amenazadas de abandono.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J’ai voté contre cette nouvelle stratégie qui va accentuer le rôle de l'UE au détriment des pays membres, ce qui est une atteinte flagrante à la souveraineté des États. De plus cette stratégie ne tient pas compte des problèmes commerciaux liés aux abus de certains pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ Sustainable forest management means guaranteeing the long-term safety of the forest for future generations. Indeed, this was the underlying principle of the UN Environmental Conference in Rio de Janeiro in 1992: Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs and choose their own life style.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La relazione sul tema "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale" mi vede concorde.

Il legno è effettivamente una risorsa importante per l'Unione europea, sia come risorsa rinnovabile sia come materia prima con potenziali sviluppabili. Una gestione efficace delle foreste è un punto di importanza rilevante, viste le dimensioni, le caratteristiche e le capacità delle nostre foreste.

Non va dimenticato inoltre che la biomassa forestale è una fonte molto importante di energia rinnovabile, poiché le foreste europee assorbono circa il 10% delle emissioni di carbonio dell'UE, e che le foreste gestite hanno una capacità effettiva maggiore rispetto a quelle non gestite. Va sottolineato infine, che vista l'urbanizzazione sempre maggiore, servono politiche intese a sensibilizzare la popolazione e ad invogliarla alla scoperta e cura di questo tipo di risorse.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Le foreste europee assorbono e immagazzinano, allo stato attuale, circa il 10 % delle emissioni di carbonio provenienti dagli Stati membri dell'Unione. È dunque prioritario garantire una gestione sostenibile della biomassa forestale, tenuto conto del fatto che essa costituisce un'importante fonte di energia rinnovabile.

Ho votato a favore della relazione Köstinger, che fa riferimento alla necessità di adottare, a livello UE, una strategia forestale incentrata sulla gestione sostenibile delle foreste, e sul loro ruolo multifunzionale sotto il profilo economico, sociale e ambientale, poiché ritengo auspicabile un maggiore coordinamento delle politiche europee collegate, direttamente o indirettamente, all'economia forestale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ El informe sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal ―que he apoyado― es una apuesta por lograr un mayor desarrollo de los bosques y de este sector en la UE, ya que su contribución social, económica y ambiental es fundamental para Europa.

Debemos mejorar la coordinación, además, para que una política adecuada en esta materia se sume también a las políticas de la UE en materias fundamentales como la energía, el medio ambiente y la protección del clima, además del crecimiento económico y el empleo.

La madera sigue siendo, hoy por hoy, un recurso importante para Europa, y una materia prima sostenible, y debemos contribuir también a que nuestros silvicultores y propietarios forestales puedan desarrollar su actividad de forma eficaz y sin más obstáculos burocráticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Diesem Bericht habe ich zugestimmt, da die darin enthaltenen Vorschläge und Verbesserungen lobenswert sind und Wälder und die Forstwirtschaft nicht nur für Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze und Wertschöpfung sorgen, sondern diese auch garantieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I supported this report as a new EU forest strategy is needed to deal with cross-border challenges such as forest fires, climate change or invasive alien species.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Les forêts couvrent plus de 40% de la superficie des terres de l'UE. La situation générale est caractérisée par la demande croissante en bois et donc des menaces pour les forêts. La nouvelle stratégie de l'UE pour la forêt et  la filière forêt-bois se concentre sur les aspects « bioéconomique ». Et même si elle affiche des objectifs de « développement durable » elle autorise l'exploitation à court-terme de la forêt  via « la sylviculture à courte rotation ». De plus la préconisation de plans de gestion forestière risque de rester des voeux pieux car elle devra se faire « sans créer de charge bureaucratique inutile ». Face à une vision aussi étriquée des enjeux forestiers qui élude tant les questions de biodiversité, d'impact sur l'agriculture que d'emploi je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (NI), par écrit. ‒ Ce texte promeut une nouvelle stratégie pour les forêts. Avant tout parce qu'il n'appartient pas à l'Union européenne de légiférer en la matière, comme la commission ENVI l'a admis dans son avis, bien qu'elle demandât à la Commission "d'assumer son rôle de chef de file dans la promotion d'une politique forestière durable". De plus, cette nouvelle stratégie fait peu cas de mesures concrètes puisque, bien que la "valeur environnementale" soit souvent soulignée, rien n'est proposé en la matière. En l'occurrence, la filière du bois français se porte bien, quoiqu'elle gagne à une meilleure gouvernance au niveau national : à nouveau, l'Union européenne semble être inadaptée.

Des mesures protectionnistes seraient néanmoins un moyen de protéger le bois français et européen, mais, évidemment, une telle politique est inenvisageable par la Commission.

J'ai donc voté CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported this report as it not only recognises the need for the new EU forest strategy to be in sync with the European Union’s environment and climate policy, but also stresses that forestry should remain a national competence due to the sector’s local and regional nature. Instead it suggests coherence between the European Union’s goals and the Member States’ competences. It is also important to see the new forest strategy as a means of addressing the need for increased investment in the sector and its workforce to ensure competitiveness in the long-term.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'importance des forêts et leurs bienfaits pour notre société ne sont plus à démontrer. Le bois, en tant que matière première durable, constitue d'ailleurs une ressource importante en Europe, et 40 % du territoire européen est couvert de forêts.

Dans ce contexte, il importait de renforcer la stratégie forestière de l'Union européenne pour faire face aux nouveaux défis transfrontaliers. Ainsi, il s'agira notamment de promouvoir l'utilisation durable du bois et d'autres matériaux de la forêt en vue de créer des emplois et de stimuler la croissance, mais également d'améliorer la gestion et l'exploitation forestière, le tout en réduisant la bureaucratie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of this report, which touches on all aspects of Forestry. The S&D Group worked with others to ensure the report was as comprehensive as possible in a number of areas, such as employment in the sector, sustainable use of forest resources, and ensuring that people in Europe understand better the importance of their forests and will be able to benefit from them in many ways.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (NI), par écrit. ‒ Ce rapport ne propose aucune proposition concrète pour favoriser une forme de protectionnisme, même européen, pour faire face aux politiques « agressives » de certains pays comme la Chine. C’est pourtant le problème central pour la filière bois, notamment en ce qui concerne la France. Comme le soulignent les très nombreux rapports parlementaires sur la question, le problème est dû à l’obsolescence des scieries mais aussi au fait qu’elle exporte ses grumes et importe, à la Chine notamment, des produits finis (parquets, meubles, etc). Le vote est, entre autre pour ces raisons, négatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A União Europeia não tem competências para elaborar uma política florestal comum, mas certas e determinadas políticas da União são suscetíveis de terem um impacto específico nas políticas florestais nacionais.

Voto favoravelmente o presente relatório que salienta a importância da gestão sustentável das florestas e o seu papel multifuncional dos pontos de vista económico, social e ambiental, assim como o impacto positivo que assume na biodiversidade e na atenuação das alterações climáticas.

Realço ainda a necessidade dos recursos florestais serem utilizados e reutilizados de forma eficiente, contribuindo, decisivamente, para uma correta gestão sustentável das florestas

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Cette résolution vise à adopter une nouvelle stratégie pour les forêts.

Il est d'abord rappelé que cette stratégie reste à la discrétion des États membres, qui sont autonomes et compétents pour mener leur politique forestière. Cependant, l'Union vient s'ingérer en voulant devenir, à long terme, une force de coordination de ces politiques et en insistant sur le fait qu'il conviendra de consulter l'avis du Parlement.

Ce rapport se concentre trop sur la valeur écologique de la forêt et délaisse l'aspect économique qu'elle peut représenter. En effet, rien n'est dit sur l'exportation de bois brut à l'étranger et sur l'importation de bois transformé à plus forte valeur ajoutée.

Or, il eût été judicieux, pour remédier à ce problème, d'envisager un certain protectionnisme permettant de faire face à la concurrence déloyale de certains pays, dont la Chine. Puisque le rapport vante la valeur écologique de la forêt, il serait également opportun de rappeler l'impact désastreux d'un tel processus de production mondialisé sur l'environnement.

J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ Forests are major contributors to our climate-change mitigation efforts. One of the approaches to tackling climate change is maximising the contribution of our forests, which currently deliver a 10% mitigation factor. This contribution however has the potential to be bigger still – in three specific ways: through the enlargement of European forest cover, by the active management of our forests and by increasing the use of wood, of timber in both traditional ways and in new ways. The reasons why we need to manage our forests are not only limited to climate change mitigation. Management of forests is equally important from the point of view of creating employment in rural areas, both in actual woodlands and in wood processing facilities, timber transport, research and innovation facilities, etc. Nevertheless, extensive use of wood opens up new possibilities for employment but also poses challenges in terms of supplying an adequately educated and trained workforce, familiar with new technologies as well as the constraints associated with sustainable use of wood.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ Les forêts et autres surfaces boisées couvrent plus de 40 % du territoire de l'UE et la superficie forestière a augmenté de 0,4 % par an ces dernières décennies. J'ai voté en faveur de ce texte établissant une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier. Cette stratégie reconnaît la compétence des États membres dans la gestion des forêts (principe de subsidiarité) et se concentre sur le renforcement de la coopération entre États membres pour faire face aux défis transnationaux tels que les incendies, le changement climatique, les catastrophes naturelles ou les espèces exotiques envahissantes. Le rapport que j'ai voté souligne également qu'il y a lieu de veiller à ce que les ressources forestières et les matériels sylvicoles soient utilisés et réutilisés efficacement. Enfin, l'alourdissement des charges administratives pour les propriétaires forestiers est rejeté tout au long du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Con oltre 3,5 milioni di occupati, il comparto forestale rappresenta il terzo settore per occupazione in Europa.

Con l'adozione di questa relazione intendiamo rafforzare ulteriormente il ruolo sociale, economico ed ecologico delle foreste e del settore forestale e vogliamo richiamare l'attenzione sul legno come materia prima sostenibile e importante risorsa per l'Europa. Poiché molte politiche dell'Unione europea, come quelle energetica, ambientale e climatica, interessano anche la gestione delle foreste, consideriamo indispensabile che la nuova strategia forestale dell'Unione europea punti innanzitutto a un migliore coordinamento, affinché l'economia forestale e le foreste siano meglio iscritte nelle singole strategie europee e sia seguita un'impostazione più coerente.

Occorre, a tale proposito, favorire una semplificazione e la qualità della regolamentazione del settore, evitando di imporre ulteriori ostacoli burocratici ed amministrativi. Grazie alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico, si potrà sfruttare tutto il potenziale di innovazione e di sviluppo della bioeconomia, favorendo un uso sostenibile delle materie prime e rendendo un servizio significativo alla tutela ambientale e climatica.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ L'attuale strategia forestale dell'UE risale al 1998. Basata sulla cooperazione tra l'UE e gli Stati membri (sussidiarietà e corresponsabilità), essa ha stabilito un quadro di azioni mirate alle foreste, a sostegno di una gestione forestale sostenibile. Oggi, tuttavia, si rende necessario un nuovo quadro capace di rispondere alle crescenti esigenze nei confronti delle foreste e ai notevoli mutamenti che hanno interessato le foreste negli ultimi quindici anni.

La nuova strategia mira a creare un quadro politico che promuove il coordinamento forestale e la creazione di sinergie con altri settori che influenzano la gestione delle foreste, tra cui sviluppo rurale, imprese, ambiente, bioenergia, cambiamenti climatici, ricerca e sviluppo. Contemporaneamente, con un'iniziativa collegata, la Commissione ha proposto anche un piano di attività volto a richiamare l'attenzione sul legno come materia prima sostenibile e importante risorsa per l'Europa.

Alla luce di quanto esposto, ho votato a favore della relazione poiché evidenzia la necessità di adottare un approccio olistico richiamando l'importanza delle foreste non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per l'ambiente e la biodiversità, per le industrie forestali, la bioenergia e la lotta contro i cambiamenti climatici.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Sectorul forestier oferă locuri de muncă pentru 3 milioane de cetățeni europeni. Raportul aduce o serie de măsuri care completează eforturile depuse de Comisie pentru a stimula în mod durabil ocuparea forței de muncă și pentru a genera bunăstare în sectorul forestier din Europa.

Am votat acest raport deoarece, prin amendamentele depuse, se subliniază necesitatea existenței „unui plan specific de acțiune pe termen lung, care să scoată în evidență importanța mobilizării și a utilizării sustenabile a lemnului, cu scopul de a crea valoare adăugată și locuri de muncă în acest sector”.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. ‒ This report deals with the new EU strategy for forests and the forest-based sector. There were a number of positive aspects to this report. However, I abstained on this vote because of environmental concerns, especially in the context of bio-energy. Moreover, there was no reflection in the report of concerns in relation to biodiversity problems, the multifunctional nature of forests, the creation of specific support measures to prevent and fight fires enabling early intervention or avoiding soil erosion and the recovery of vegetation cover. For these reasons I abstained in the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this text as it is a much-needed first step towards a more cohesive approach between EU Member States to the preservation, development and sustainable use of their forestry resources. My country, Romania, is the country with the richest forests in the EU and I believe they represent a huge economic potential, in terms of sustainable tourism and recreation, of high-quality timber production. More should be done to not only protect but increase Europe’s forest, and we must remember that this resource can have a direct impact on other fields as well, including CO2 emissions on a continent-wide basis.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti pozměňovacím návrhům výboru ENVI, které šly nad rámec zprávy hlavního výboru AGRI a vychylují rovnováhu pilířů hospodaření v lesích ve směru upřednostnění toho ekologického a upozadění ekonomické a sociální stránky hospodaření v lesích. Věřím, že se tento nerovnovážný přístup nestane základem pro vytváření politiky EU v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Die in dem Bericht enthaltenen Vorschläge und Verbesserungen sind lobenswert: Wälder und die Forstwirtschaft sorgen nicht nur für Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze und Wertschöpfung, sie prägen auch das Gesicht meiner Heimat und müssen gefördert werden. Ich habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport d'initiative vise à placer les forêts et le secteur forestier au cœur de l'évolution vers une économie verte et à apprécier la valeur des avantages que les forêts peuvent offrir de manière durable, tout en assurant leur protection. Il couvre des domaines tels que le développement rural, la bioénergie, le changement climatique, les écosystèmes et biodiversité, la connaissance des bois, l'innovation ou la gouvernance. L'actuelle stratégie de l'UE date de 1998, or un nouveau cadre européen est nécessaire pour les forêts, qui font face à de nouveaux défis issus des changements environnementaux, sociétaux et politiques. J'ai en conséquence voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. – Toetasin ettepanekut, arvestades, et 40% Euroopa Liidu territooriumist on metsaga kaetud. Seega on mets ja metsandus oluline allikas elukvaliteedi parandamisel ning ka töökohtade loomisel eelkõige maapiirkondades. Samal ajal tuleb tagada, et ökosüsteemid oleksid piisavalt kaitstud.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. La estrategia forestal europea destaca la importancia de los bosques y la silvicultura no solo desde el punto de vista ambiental sino también desde el económico y social. Propone asimismo la mejora de la coordinación de las diferentes políticas europeas implicadas (energía, investigación y desarrollo, empleo, clima, etc.), de modo que se favorezca la creación de un enfoque más coherente. Es por todo ello que hemos decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση, διότι αυτή υποτάσσει τα δάση και την διαχείρισή τους στην ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων του κλάδου που ενισχύονται με ευρωενωσιακά κονδύλια (από το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020") και με άλλες διευκολύνσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για ενεργειακή αυτάρκεια και του ανταγωνισμού της με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Η επίλυση των προβλημάτων των δασών (μείωση βιοποικιλότητας, παράνομη υλοτομία) ανατίθεται στους ιδιοκτήτες δασών, στους εργολάβους και στα μονοπώλια του κλάδου που συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις που επενδύουν με κριτήριο το κέρδος των δασικών επιχειρήσεων και χτυπούν τα δικαιώματα των δασεργατών, υπονομεύοντας έμπρακτα και ακυρώνοντας απόλυτα το δικαίωμα του λαού στην αναψυχή. Οι αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πράσινη οικονομία, στην κλιματική αλλαγή, στη δασική βιομάζα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και στην προστασία της βιοποικιλότητας δεν κρύβουν τίποτα άλλο παρά νέα πεδία κερδοφορίας για τα μονοπώλια που μετατρέπουν ακόμα παραπέρα τη γη και τα δάση σε εμπόρευμα - αντικείμενο πολλαπλής εκμετάλλευσης. Τα δάση είναι κοινωνική ιδιοκτησία και η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σε όφελος του λαού μπορεί να υλοποιηθεί μόνο όταν η εξουσία και η οικονομία θα είναι στα χέρια του λαού.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che l'Unione europea non ha alcuna competenza in merito all'elaborazione di una politica forestale comune, ma che talune politiche dell'Unione possono presentare implicazioni per le politiche forestali nazionali, mentre spetta agli Stati membri decidere in merito alla linea politica da seguire per quanto riguarda l'economia forestale e le foreste; considerando che il legno rappresenta una risorsa rinnovabile e spesso sottoutilizzata in Europa e che occorre assicurare un impiego intelligente e sostenibile di questa materia prima, anche tramite lo sviluppo e lo scambio di know-how; per tali ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Ove godine u Hrvatskoj obilježavamo 250 godina organiziranog šumarstva, a danas ukupna površina šuma i šumskoga zemljišta u Republici Hrvatskoj čini 47,5 % kopnene površine države. Šume Republike Hrvatske poznate su po svojoj velikoj biološkoj raznolikosti i činjenici da je 95 % šumskog područja prirodnog sastava, a što je rezultat duge šumarske tradicije održivog gospodarenja.

To je potencijal kojim Republika Hrvatska doprinosi europskom prosjeku, a iskustva gospodarenja šumama prema specifičnostima pojedinih regija jesu vrijedno znanje koje posjeduju naši šumari. Zalažem se da kontrola politike šumarstva ostane u nadležnosti država članica zbog specifičnosti razvoja i prilika u šumarstvu svake zemlje članice. Osnovna karakteristika hrvatskih šuma je njihova prirodnost zbog gospodarenja zavičajnim vrstama na način prirodnog pomlađivanja.

Taj način gospodarenja se ne koristi u svim zemljama EU-a i zbog toga smatram da kao država članica trebamo imati kontrolu politike šumarstva, uz primjenu svega što nam zajednička šumarska politika EU-a može korisno donijeti, jer globalne opasnosti koje prijete šumama ne poznaju nacionalne granice.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ Ce texte pose deux problèmes majeurs : d'une part, il soumet la politique forestière au bon vouloir de la Commission et empiète ainsi encore une fois sur la souveraineté des États-membres. D'autre part, il présente une vision absurde de la sylviculture : voyant surtout dans les forêts de jolis espaces verts récréatifs et écologiques, il ne fait rien pour protéger l'économie du bois alors que les États membres, et en particulier la France, sont soumis à une situation dramatique : les grumes sont exportées vers la Chine et reviennent comme produits transformés. La filière bois en Europe est ainsi soumise à une concurrence déloyale, entre autres à cause des politiques protectionnistes de la Chine, et le coût écologique de ces allers-retours ne semble guère préoccuper la Commission, malgré l'intérêt qu'elle prétend porter à la protection de l'environnement.

Je ne peux donc que voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam Izvješće zastupnice Köstinger te Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o Novoj strategiji EU-a za šume i sektor koji se temelji na šumama.

Šume prekrivaju više od polovine teritorija nekih država članica poput Švedske, Finske, Slovenije i Estonije. Posebno u tim zemljama, ali i u cijeloj Uniji, od iznimne je važnosti šumama gospodariti na održiv način. Time se stvara dodana vrijednost na lokalnoj, regionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini u vidu jamčenja radnih mjesta u ruralnim područjima, pruža doprinos društvu zasnovanom na biogospodarstvu, pozitivno utječe na ljudsko zdravlje, ali i štiti okoliš i klima budući da europske šume trenutačno apsorbiraju i pohranjuju oko 10 % emisija ugljika Unije.

Šume danas imaju i presudnu ulogu u biogospodarstvu, sektoru gospodarstva koji ostvaruje promet veći od 2 milijarde eura te nudi 20 milijuna radnih mjesta što je 9% ukupnih radnih mjesta u Uniji. Treba nastaviti s ulaganjem u istraživanje i razvoj biogospodarstva u okviru programa Obzor 2020. jer Komisija procjenjuje da će svaki uloženi euro stvoriti oko 10 eura dodane vrijednosti.

Ključan dio Strategije je kvalificirana i dobro obučena radna snaga. Stoga Komisija i države članice trebaju pripremiti mjere i po mogućnosti iskoristi čitav niz postojećih europskih instrumenata (EPFRR, EFRR, ESF i ET 2020).

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ È importante che ci sia una nuova e più precisa strategia forestale dell'UE. Il comparto forestale rappresenta il terzo settore per occupazione in Europa. Naturalmente deve essere esercitata una gestione forestale sostenibile affinché le risorse forestali siano conservate e si ampli il ruolo sociale, economico ed ecologico delle foreste e del settore forestale. Per questo ritengo che occorre rafforzare il comitato permanente forestale e concludere una Convenzione forestale europea. Con un migliore coordinamento si può dare maggiore attenzione alla ricerca e allo sviluppo, consentendo al comparto forestale di sfruttare nuove opportunità e idee produttive efficienti. Inoltre con l'ulteriore sviluppo della bioeconomia e dell'uso sostenibile delle materie prime ci sarebbe una significativa tutela ambientale e climatica.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Aujourd’hui, près de 40% de l’Europe est recouverte de forêts et les industries liées à l’exploitation du bois emploient plus de 3,5 millions de personnes en Europe. La forêt est une source de richesse et de croissance non négligeable au sien de l’Union. Dans cette perspective, le Parlement européen a adopté la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts, remplaçant le texte de 1998. Je me suis prononcé en faveur de ce texte. Celui-ci insiste sur la gestion des forêts, le développement durable, un usage intelligent et respectueux des matières premières issues de la forêt, et l’utilisation du potentiel économique représenté par les espaces forestiers. Les espaces forestiers représentent aujourd’hui une source d’emplois importante et il est nécessaire d’encadrer ce développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Este documento constitui uma nova estratégia da União Europeia para as florestas e o setor florestal, que pretende centrar-se numa melhor coordenação, por forma a que a silvicultura e as florestas fiquem melhor posicionadas nas diferentes estratégias europeias e que possa ser encontrada uma abordagem mais coerente. Por tudo isto e pela importância deste sector para a economia e a sociedade, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ La préservation de nos forêts est un des enjeux majeurs du XXIe siècle.

L'urbanisation de la société entraîne peu à peu une déperdition des connaissances sur les forêts et la sylviculture. Leurs retombées pour l'homme sont pourtant multiples et indispensables à sa survie: emplois, climat, environnement, santé, alimentation, biens de consommation... Nous sommes dépendants de nos forêts. Au milieu de nos villes surpeuplées, loin du petit bois de notre enfance, il n'est pas toujours évident de s'en rendre compte...

C'est pourquoi j'ai soutenu sans réserve, ce midi, la nouvelle stratégie de l'Union pour les forêts et le secteur forestier. En adoptant cette nouvelle stratégie, le Parlement européen réaffirme pleinement sa politique de gestion durable des forêts en vue d'assurer leur conservation à long terme pour les générations à venir.

Ces véritables poumons de la Terre s'étendent sur 159 millions d'hectares, soit 40 % du territoire européen. Générant plus de 3,5 millions d'emplois, elles constituent un véritable pilier économique, juste derrière la métallurgie et l'industrie alimentaire.

À l'évidence, les forêts européennes méritent plus qu'une simple attention et leur gestion est une priorité. De leur bonne préservation se construira le monde que nous léguerons à nos enfants.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution, qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie européenne pour la forêt et le secteur forestier. Nous y soulignons les trois axes de travail qui nous paraissent essentiels pour les années à venir dans ce secteur : la prévention des incendies et des catastrophes naturelles, la lutte contre le changement climatique, et la gestion durable des matières premières forestières (bois, liège, fibres textiles). Par ailleurs, la forêt étant un secteur en perpétuelle mutation, nous encourageons l'innovation par la recherche et la formation en matière sylvicole, par notamment l'appui de programmes et fonds européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Com mais de 3,5 milhões de postos de trabalho e assumindo a terceira posição a nível europeu em termos de emprego, imediatamente após as indústrias metalúrgica e alimentar, o sector florestal será sem dúvida um pilar económico adicional e uma boa forma de garantir a qualidade de vida e o emprego. É importante que a Comissão tenha uma nova estratégia da UE para as florestas, sendo todavia importante salvaguardar a gestão sustentável e responsável das florestas, equilibrando o seu papel multifuncional em termos de económicos, sociais e ambientais.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ En septiembre de 2013 se publicó la Comunicación de la Comisión Europea sobre «El sostenimiento de los bosques y el sector forestal: un nuevo enfoque para una nueva estrategia forestal de la UE», que revisa y actualiza la de 1998.

La estrategia forestal europea plantea como objetivos de cara a 2020, entre otros, que la gestión forestal se realice de acuerdo con los principios de sostenibilidad y se reduzca la superficie deforestada o degradada, para lo que establece diversos ámbitos prioritarios de actuación, como la coordinación y comunicación en temas relacionados con los bosques, el apoyo del sector forestal a la sociedad rural y urbana, la mejora de la competitividad de los bienes y servicios generados por los bosques, las relaciones entre superficies forestales y cambio climático, o el desarrollo de iniciativas innovadoras en el sector.

La Resolución sobre la estrategia forestal apuesta por una nueva estrategia focalizada en la coordinación, de forma que la silvicultura y los bosques encajen mejor en las diferentes políticas europeas (energética, ambiental y de protección del clima, e I+D) y pueda definirse un enfoque más coherente, para lo que pide el refuerzo del Comité Forestal Permanente. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Les forêts et autres surfaces boisées recouvrent plus de 40 % du territoire de l'Union européenne. La superficie forestière a augmenté de 0,4 % par an ces dernières décennies. Le texte voté ce jour instaure un cadre d'orientation qui favorise la coordination sylvicole et la création de synergies avec d’autres secteurs qui ont une incidence sur la gestion des forêts. Le texte se concentre particulièrement sur la gestion durable des forêts et des services écosystémiques, sur les moyens de répondre à la demande croissante en énergies renouvelables et en matières premières utilisées dans les produits, sur les défis auxquels l'industrie forestière est confrontée et sur la gestion des menaces transnationales pour les forêts, telles que les incendies et les ravageurs forestiers. Le rapport adopté souligne en outre qu'il y a lieu de veiller à ce que les ressources forestières et les matériels sylvicoles soient utilisés et réutilisés efficacement, mais s'oppose à des règles juridiquement contraignantes privilégiant l'utilisation du bois.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Palaikiau šį pasiūlymą. Gerai, kad neatiduodame miškų ES kompetencijai ir kiekviena valstybė narė toliau tvarkysis savarankiškai. Žinoma, kai kurie principai turi būti bendri visai ES.

Dokumentą reiktų patobulinti, pabrėžiant: miškų kaip vieno iš pagrindinių kaimiškojo kraštovaizdžio elementų svarbą. Daugelyje Vakarų Europos valstybių natūralus miškų kraštovaizdis jau yra prarastas. Galima leisti kiekvienai valstybei pasirinkti būdą, kaip tą kraštovaizdį pagerinti (plynų kirtimų skaičiaus reguliavimas, didesnės miškų įvairovės siekiamas ir pan.), bet tikslas turi būti bendras – natūralizuoti miškų kraštovaizdį, taip didinant jų patrauklumą; miškų kaip „ekosistemų paslaugų“ tiekėjo vaidmenį ir tai įvertinti materialia išraiška. Mokslinėje literatūroje ekosistemų paslaugos apibrėžiamos kaip paslaugos, kurias ekosistemos teikia žmonijai (oro taršos mažinimas, klimato ir gruntinių vandenų lygio reguliavimas, palanki gyvenamoji aplinka, miško gėrybės, kuriomis naudojamės ir pan.); miškininkystės sektoriaus prisitaikymo prie klimato kaitos būtinybę. Miškai negali taip sparčiai keistis, kaip dabar keičiasi klimatas, todėl daugelyje Europos vietovių įvairių rūšių medžiai ima nykti. Kyla palankesnės sąlygos ligoms ir kenkėjams plisti, o ekstremalūs orų reiškiniai miškus padaro dar labiau pažeidžiamais. Miškininkystės prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės turėtų būti kiekviename miškotvarkos plane. Turėtume ugdyti tokius Europos miškus, kurie būtų pasiruošę atlaikyti klimato kaitos išbandymus – siekti kuo didesnio miškų natūralumo (įvairiaamžiai ir įvairiarūšiai miškai).

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ As florestas são um ativo absolutamente central da nossa União, que convém preservar e gerir de uma forma sustentável.

Em termos de empregabilidade, trabalham atualmente no sector florestal mais de 3,5 milhões de europeus, ocupando este sector a terceira posição a nível europeu, imediatamente após as indústrias metalúrgica e alimentar.

Dado o seu carácter transversal, torna-se necessário que a União possua uma estratégia integrada de gestão sustentável das florestas (juntamente com a política energética, ambiental e de proteção climática, por exemplo) e desenvolva um plano de ação relativo à desflorestação/degradação florestal, incentivando a conservação e a gestão das florestas existentes, bem como a reflorestação de zonas anteriormente desflorestadas.

No plano do apoio aos Estados-Membros, partilho da opinião de que a UE deve prestar auxílio às políticas nacionais de gestão sustentável das florestas e reforçar a prevenção e a cooperação no que diz respeito aos desafios transfronteiriços, cada vez mais frequentes, tais como incêndios florestais, alterações climáticas e catástrofes naturais.

Por último, saliento ainda, à semelhança da relatora, a importância da produção e da utilização sustentável de materiais como a madeira ou a cortiça para a criação de emprego verde e como meio de promover uma maior investigação e inovação no setor.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Più del 40% del territorio dell'UE è ricoperto da foreste, le quali costituiscono una risorsa preziosa che non possiamo sottovalutare. Per questo ho espresso il mio voto a favore della nuova strategia forestale dell'UE, che si propone una gestione sostenibile delle foreste, evidenziando il loro ruolo multifunzionale da un punto di vista economico, sociale e ambientale. Le foreste e le industrie forestali offrono valide risposte per un nuovo pilastro dell'economia, oltre ad essere le migliori garanti di una buona qualità della vita, della sostenibilità, dei posti di lavoro e della creazione di valore.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare a favore perché, anche se viene auspicato un quadro "comunitario" per una strategia di gestione delle foreste, il testo ne rimarca la competenza esclusiva degli Stati membri, per di più sottolineando quanto contino le logiche nazionali e soprattutto locali, circa il loro utilizzo. Oggi il sostegno al settore forestale e, più in generale, la valorizzazione delle "aree svantaggiate", sono poco efficacemente perseguiti dall'UE (nonostante la PAC 2014-2020) e la strada descritta nel provvedimento potrebbe essere utile, salvo poi un ragionamento "di merito" che andrà fatto sulle proposte concrete.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos ABSTENIDO porque, a pesar de que las enmiendas para establecer criterios de revalorización social y medioambiental de los bosques frente al interés estrictamente económico fueron rechazadas por la comisión, sí que ha habido algunas mejoras respecto a la redacción original del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport, qui liste les priorités du Parlement en vue de favoriser une gestion durable des forêts et une compétitivité de l’industrie sylvicole. Les forêts couvrent plus de 40% du territoire de l'UE, et le bois est une matière première naturelle, renouvelable, réutilisable et recyclable. Les forêts ont un rôle économique, social et environnemental et représentent 3,5 millions d’emplois.

Grâce à ce rapport, l’Europe se penche enfin sur le problème dramatique du pillage des ressources forestières européennes par les pays émergents. En effet, l’Europe ne protège pas ses ressources forestières, alors que tous les autres grands pays instaurent des taxes à l’exportation. Cet accès libre fait augmenter le prix du bois pour l’industrie européenne, en particulier pour les scieries, qui ne peuvent plus s’approvisionner. Le nombre de scierie a chuté de 15% en France depuis 2000. Ainsi, le rapport demande explicitement à la Commission d’analyser les difficultés d'approvisionnement de l'aval de la filière, liées à l'augmentation de la demande dans les pays tiers en particulier en bois ronds, et à soutenir ce secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru raportul Kostinger referitor la strategia UE în domeniul forestier.

Pădurea joacă un rol important, atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, prin absorbția de dioxid de carbon. De aceea, este necesar ca statele membre să fie încurajate să gestioneze în mod sustenabil pădurile. Fondurile de dezvoltare rurală pot fi utilizate în acest sens și sper ca autoritățile guvernamentale și locale să dea dovadă de mai mare responsabilitate când vine vorba despre exploatarea pădurilor.

Cred că punerea în aplicare a noii strategii forestiere ar trebui să compenseze lipsa din Tratatul UE a unor dispoziții specifice privind politica forestieră. Totodată, ar trebui să asigure poziții coordonate între politicile UE și ale statelor membre referitoare la chestiuni legate de sectorul forestier la nivel internațional.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los bosques cubren más del 40 % de la superficie de la UE y son un recurso esencial para la mejora de la calidad de vida y la creación de empleo, en particular en las zonas rurales, mientras mantienen los ecosistemas y luchan contra el cambio climático.

Se presentaron enmiendas que reflejaron la necesidad de colocar criterios de mejora social y del medio ambiente por encima de la lógica de la ganancia financiera, las actividades agroforestales, la biodiversidad y la naturaleza multifuncional de los bosques, la creación de medidas de apoyo específicas para prevenir y combatir los incendios que permiten la intervención temprana, evitando la erosión del suelo, y la recuperación de la cubierta vegetal.

Al final, la gran mayoría de nuestras enmiendas fue rechazada por la comisión, si bien se consiguieron algunas mejoras en relación con el documento inicial, por lo que nos abstuvimos en la votación final.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (PPE), per iscritto. ‒ La relazione approvata oggi ha il merito di richiamare l'attenzione sull'importanza delle foreste per l'Unione europea e sul loro ruolo sotto il profilo economico, sociale e ambientale: 16 milioni di proprietari di foreste, 3,5 milioni di occupati, 451 820 imprese che rappresentano il 7% del PIL del settore manifatturiero nell'UE sono numeri che ci fanno comprendere l'elevato valore del comparto forestale europeo.

Dato il carattere estremamente eterogeneo delle foreste europee, che presentano notevoli differenze a livello di proprietà, dimensione, natura e sfide cui sono esposte, è importante che vengano rispettati il principio di sussidiarietà e le competenze degli Stati membri. Non bisogna tuttavia sottovalutare i vantaggi che il settore forestale può trarre da un migliore e più attivo coordinamento a livello europeo. Ho deciso quindi di esprimere il mio voto a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ A atualização da Estratégia Florestal Europeia deve ter em conta a necessidade de acautelar o papel multifuncional das florestas e de contribuir para a sua gestão sustentável. Estes devem ser os aspetos centrais desta estratégia, bem como do acompanhamento da sua aplicação. Neste contexto, os planos de gestão florestal e a gestão da Rede Natura 2000 devem seguir uma abordagem integrada. Os primeiros são instrumentos fundamentais para a conservação, recuperação e promoção do capital natural, da biodiversidade e dos ecossistemas, explicitando os objetivos de gestão da Rede Natura. A evolução do contexto das alterações climáticas potencia novos riscos, como a maior ocorrência de incêndios e pragas e doenças, que exigem a maior atenção das políticas públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted in favour of the report on a new EU forest strategy. Forests are major contributors to our climate-change mitigation efforts. One of the approaches to tackling climate change is maximising the contribution of our forests which currently deliver a 10% mitigation factor. This contribution however has the potential to be bigger still – in three specific ways: through the enlargement of European forest cover, by the active management of our forests and by increasing the use of wood, of timber in both traditional ways and in new ways.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Lesy a drevo ako udržateľná surovina plnia v ekosystéme nezastupiteľnú úlohu. Z tohto dôvodu som hlasoval za toto uznesenie o novej stratégii pre lesy a sektor lesného hospodárstva. Lesy je totiž potrebné rozvíjať, pretože sú kultúrnym a hospodárskym dedičstvom EÚ aj Slovenskej republiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam usvajanje nove strategije za šumarstvo jer smatram kako je učinkovit europski pristup prijeko potreban kako bi se na održiv i kompetentan način suočili s trenutnim izazovima i potencijalnim prijetnjama koji ne poznaju granice.

Kao izvjestitelj u sjeni Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a za mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane na spomenuto izvješće, izuzetno sam zadovoljan uvaženim amandmanima koje sam predložio. Posebno sam se zalagao za multifunkcijsku ulogu šuma u sprječavanju erozije tla, pročišćavanju i zadržavanju vode, prevenciji poplava itd. Postigao sam usvajanje europskog pristupa za borbu protiv bolesti, štetnika i nametnika koji ozbiljno pogađaju europske šume, a predstavljaju poseban izazov manjim državama članicama poput Hrvatske koja se trenutno suočava s nestankom vrsta poput brijesta, kestena ili jasena. Građani i građanke Hrvatske stoljećima žive u simbiozi sa šumama te je potrebno održati taj odnos na principima održivog razvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Podporila som novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, pretože lesy tvoria polovicu územia EÚ a sú súčasne zdrojom jedinečnej flóry, fauny a húb. Iba zdravé a stabilné lesy dokážu v plnej miere plniť funkciu ochrany ľudí a prírody tým, že zabraňujú lavínam a bahenným zosuvom a slúžia ako prirodzená ochrana pred povodňami. Pri obhospodárovaní lesov musíme mať na zreteli aj ich multifunkčnú úlohu hospodárskeho, sociálneho a enviromentálneho hľadiska. Tempo odlesňovania a nezákonná ťažba dreva sa musia eliminovať a podľa možnosti im treba aj zabrániť. Drevo je dôležitým zdrojom s veľkým hospodárskym významom predovšetkým pre vidiecke oblasti. Aj keď je 50 % európskych lesov v súkromnom vlastníctve, majitelia musia zabezpečiť, aby lesy trvalo plnili svoju ekologickú, hospodársku a sociálnu funkciu. Udržateľné obhospodárovanie lesov znamená dlhodobo zaručené zachovanie lesného porastu pre nasledujúce generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato oggi a favore della risoluzione sulla nuova strategia forestale dell'UE, che sottolinea l'importanza della gestione sostenibile e del valore socioeconomico del settore forestale. Con oltre 3,5 milioni di occupati e il 40% delle terre emerse in Europa ricoperte da boschi, il comparto forestale rappresenta il terzo settore per occupazione nell'UE, dopo quelli metallurgico e alimentare.

Vista la grande importanza ambientale ed economica, la risoluzione sostiene che le foreste e la silvicoltura dovrebbero svolgere un ruolo più rilevante in altre politiche europee. Dal punto di vista delle politiche energetiche ed ambientali, una gestione intelligente delle foreste potrebbe contribuire a raggiungere gli obiettivi in materia di transizione energetica e adattamento al cambiamento climatico, attraverso sia la capacità di assorbimento di CO2 sia l'uso efficiente del legname, in quanto materia prima rinnovabile e versatile.

La risoluzione chiede inoltre di chiarire con urgenza gli effetti serra causati dai diversi utilizzi della biomassa forestale per la produzione di energia e di individuare gli utilizzi che possono produrre i maggiori benefici in termini di mitigazione nei tempi previsti dalle pertinenti politiche. La nuova strategia dovrebbe inoltre contribuire ad affrontare le sfide transfrontaliere, come gli incendi boschivi, i disastri naturali e le specie esotiche invasive.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Glasao sam za Novu strategiju EU-a za šume i sektor koji se temelji na šumama koja poziva države članice da pruže potporu vlasnicima šuma u njihovim nastojanjima da očuvaju i uzgajaju autohtone mješovite šume koje su uobičajene za pojedino područje. Oko 60% šuma EU-a je u privatnom vlasništvu i ima oko 16 milijuna privatnih vlasnika te podržavam sve mjere kojima se udrugama dionika omogućava sudjelovanje u dijalogu o razvoju i provedbi održivog gospodarenja šumama te bolja razmjena informacija.

Upotreba drva i ostalih proizvoda od iskorištena drva kao obnovljivih i ekološki prihvatljivih sirovina s jedne strane i održivo gospodarenje šumama s druge strane imaju važnu ulogu u postizanju društveno političkih ciljeva EU-a kao što su energetska tranzicija, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba njima te ostvarivanje ciljeva strategije Europa 2020. i ciljeva na području bioraznolikosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I supported this report on a new EU forest strategy for forests and the forest-based sector. It is important to manage our forests as not only are they major contributors to our effects to mitigate climate change, but they also create employment in areas such as in woodlands and in wood processing facilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Šume su prirodna staništa mnogih životinjskih i biljnih vrsta, koje čovječanstvu pružaju veliki niz pogodnosti. Šume su naše tvornice kisika, najbolje sredstvo u borbi protiv klimatski promjena, štite od erozije tla te pomažu u očuvanju i reguliranju geografskih klima. Također šume imaju veliki socijalni i gospodarski značaj u proizvodnji industrijskih i prehrambenih proizvoda.

Imajući to na umu, od iznimne je važnosti osigurati uravnotežen i održiv način gospodarenja šumskih resursa, ali isto tako osigurati multifunkcionalnu ulogu šuma, tj. pridonijeti razvoju ruralnoga područja kroz šumski sektor te kreiranju obrazovnih programa kojima bi ljude u sektoru pripremili na nove izazove u šumarstvu i otvaranju novih radnih mjesta.

Šume u Hrvatskoj zauzimaju 37% od ukupne površine državnog teritorija, a od toga je više od 90% samonikla prirodna šuma, što stavlja Hrvatsku u sam vrh po kvaliteti i zdravom očuvanju šuma u Europskoj uniji. Nadalje, drvna sirovina iz prirodnih šuma posjeduje izuzetnu kvalitetu što se odražava na kvalitetnu drvnu preradu te stvaranje prepoznatljivosti i konkurentnosti u europskoj drvnoj industriji.

Stoga je od izuzetne važnosti podržati izvješće o novim strategijama za šume koje je u skladu s pametnim gospodarenjem koje rezultira razvojem ruralnih sredina, poboljšanjem kvalitete života, čišćim zrakom, većim brojem radnih mjesta te u konačnici osiguranjem zdravlja planete Zemlje za nas, ali i buduće generacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, pretože má snahu v súvislosti s vlastníctvom a obhospodárovaním lesov znížiť administratívnu záťaž a obmedziť prípadnú administratívnu záťaž v budúcnosti, čo je rozhodne prospešné pre lesy a aj ekonomiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Podprla sem poročilo o novi gozdarski strategiji EU. Evropska unija ni pristojna za oblikovanje skupne gozdarske politike, lahko pa z drugimi politikami vpliva na posamezne gozdarske politike držav članic. Les je obnovljiv vir energije, ki se ga žal v Evropi ne izkorišča dovolj. Potrebno je zagotoviti pametno in trajnostno rabo lesa. Poročilo o novi gozdarski strategiji EU pozdravljam tudi zato, ker poudarja, da bi morala strategija upoštevati, da v nekaterih državah članicah gozdovi pokrivajo več kot polovico ozemlja, med temi je tudi Slovenija, in da so gozdovi, s katerimi se trajnostno gospodari, izjemnega pomena za dodano vrednost na lokalni in regionalni ravni ter pomemben vir delovnih mest na podeželju in obenem bistveno prispevajo k varstvu okolja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ H θέσπιση ενός κοινού πλαισίου αντιμετώπισης των ζητημάτων και των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δάση της Ευρώπης αποτελεί κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az erdőket és az erdészeti ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról szóló jelentést. Véleményem szerint ezzel lehetőség adódik egy hatékonyabb erdészeti igazgatás kereteinek megteremtésére, illetve a versenyképesség növelésére, melyek által további munkahelyeket teremthetünk. Az új uniós erdészeti stratégia figyelembe veszi a kialakult társadalmi és politikai elvárásokat, illetve az erdészetben rejlő hatalmas foglalkoztatási és növekedési potenciált. Ezen elemek mellett az erdőgazdálkodásnak természetesen kiemelt szerepe van a klímaváltozás, természeti katasztrófák, vagy az invazív fajok elleni küzdelemben, ezért az elfogadott állásfoglalásban e pontok is kiemelt szerepet kapnak. Véleményem szerint a stratégia kellő hangsúlyt helyez továbbá az erdőgazdálkodás energiatermelésben betöltött szerepére, a kutatás-fejlesztésre és az erdészképzésre is. Mindezek végrehajtása érdekében az Európai Parlament arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy – a tagállamokkal, helyi hatóságokkal, erdőtulajdonosokkal szoros együttműködésben – dolgozzon ki egy átfogó, objektív kritérium- és végrehajtási rendszert a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Comme en commission il y a quelques semaines, je me suis prononcé pour ce rapport. Il est essentiel, pour une mise en œuvre adéquate de la stratégie, de disposer d'un plan d'action spécifique à long terme qui mette l'accent sur l'importance de la mobilisation et de l'utilisation durable du bois issu des forêts, pour créer de la valeur ajoutée et des emplois tout en prévoyant des moyens pour renforcer les exploitations forestières privées et soutenir les structures organisées de propriétaires forestiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the non-legislative resolution asking for ambitious and objective criteria for managing forests sustainably and in close collaboration with Member States, local authorities and forest owners. While the EU can help to improve coordination of its forestry-related policies, forestry must remain a matter for Member States. The report also underlines that the EU forest strategy should enhance the competitiveness of the forestry industry to create jobs, which is an important point.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam izvješće o Novoj strategiji EU-a za šume i sektor koji se temelji na šumama jer smatram da je u njemu vrlo dobro naglašeno kako Europska unija nije nadležna za izradu zajedničke šumarske politike, no određene politike mogu imati utjecaj na nacionalne šumarske politike te je državama članicama dopušteno donošenje vlastitih odluka o političkim pristupima šumarstvu i šumama.

Također, izrazito korisnim smatram isticanje nekoliko područja djelovanja kao što su održivo upravljanje šumama kroz potporu ruralnog razvoja, jačanje konkurentnosti industrija temeljenih na šumama u široj zelenoj ekonomiji, poboljšanje temeljnih znanja o šumama te poticanje inovacija u šumarskom sektoru.

Iako su prepoznati različiti modeli vlasništva u državama članicama te je naglašena važnost i višenamjenska uloga šumarstva kao ekološkog, ekonomskog i društvenog resursa, naglašena je i potreba za povećanom suradnjom kada je riječ o prekograničnim izazovima kao što su šumski požari, štetočine i ilegalna sječa.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos ABSTENIDO porque, aunque ha habido algunas mejoras respecto a la redacción original del informe, las enmiendas para establecer criterios de revalorización social y medioambiental de los bosques frente al interés estrictamente económico fueron rechazadas por la comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Le rapport insiste avec raison sur l'importance économique de la filière forestière. Mais la Commission étudie cette question essentiellement sous l'angle de l'environnement qui a certes son importance mais qui ne résoudra pas la crise de la filière.

En effet pour ce qui concerne la filière forestière française, malgré son poids économique celle-ci connaît un déficit chronique de 6 millions d'euros. Ceci est essentiellement dû au fait que la France vend ses grumes à des pays comme la Chine qui les transforme en meubles. La France importe ces produits finis fabriqués avec ses ressources. Or il s'agit là d'un manque à gagner important pour nos industries qui ont besoin d'investissements pour se moderniser. Aucune décision n'est prise par le Parlement pour protéger notre marché ce qui est le problème essentiel. De plus, le Parlement veut accentuer son autorité au détriment des Etats membres. Je vote CONTRE ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az erdőgazdaság jelentőségét mutatja, hogy a foglalkoztatást tekintve több mint 3,5 millió munkahellyel Európa-szerte a harmadik helyen áll, közvetlenül a fém- és az élelmiszeripar mögött. A tudatosan felépített és koordinált erdőgazdasági stratégia nagyon fontos az EU mezőgazdasági politikájában. A jelentéstevő részletesen összegyűjtötte az erdőgazdálkodás szinte minden fontos területét. Egyetértek azzal a megállapítással, hogy több forrást kell fordítani a kutatás-fejlesztés területeire. A jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos ABSTENIDO porque, aunque ha habido algunas mejoras respecto a la redacción original del informe, las enmiendas para establecer criterios de revalorización social y medioambiental de los bosques frente al interés estrictamente económico fueron rechazadas por la comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепих резолюцията на ЕП относно нова стратегия на ЕС за горите, която отбелязва важната им обществена, икономическа и екологична роля.

Горите имат важно значение за развитието на селските райони и в тази връзка насърчавам признаването на ролята на горското стопанство и агролесовъдството в ПРСР за периода 2014-2020 г. Убеден съм, че мерките в тази посока ще допринесат за опазването и популяризирането на природното и културното наследство, както и за устойчивия (еко)туризъм.

Горският сектор има важно икономическо значение, осигурявайки над 3,5 милиона работни места на европейско равнище. В тази връзка, е важно да се изследва потенциала на този сектор за създаване на зелени работни места, особено в селските райони.

Горската биомаса ще играе все по-важна роля като източник на възобновяема енергия, предвид нарастващо търсене на енергия. В тази връзка, научните изследвания и иновациите в горския сектор следва да се бъдат насърчени по линия на европейските фондове и програми с оглед постигане на рационално използване на биомасата и разработването на бързо растящи енергийни култури. Данните сочат, че всяко евро, инвестирано в научни изследвания и иновации в областта на биоикономиката и устойчивото използване на суровините в рамките на "Хоризонт 2020", ще генерира около 10 евро във вид на добавена стойност.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Acojo de manera positiva este informe sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal, ya que constituye un elemento importante que el resto de las instituciones comunitarias ha de tener en cuenta a la hora de delimitar la función de los bosques, la silvicultura y el sector forestal en la economía y la sociedad en Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los bosques cubren más del 40 % de la superficie de la UE y son un recurso esencial para la mejora de la calidad de vida y la creación de empleo, en particular en las zonas rurales, mientras mantienen los ecosistemas y luchan contra el cambio climático.

Se presentaron enmiendas que reflejaron la necesidad de colocar criterios de mejora social y del medio ambiente por encima de la lógica de la ganancia financiera, las actividades agroforestales, la biodiversidad y la naturaleza multifuncional de los bosques, la creación de medidas de apoyo específicas para prevenir y combatir los incendios que permiten la intervención temprana, evitando la erosión del suelo, y la recuperación de la cubierta vegetal.

Al final, la gran mayoría de nuestras enmiendas fue rechazada por la comisión, si bien se consiguieron algunas mejoras en relación con el documento inicial, por lo que nos abstuvimos en la votación final.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Les forêts couvrent 40% du territoire de l'UE

Depuis 1998, une stratégie européenne relative aux forêts a été mise en oeuvre dans le cadre d'une coopération entre les Etats membres.

Face à l'augmentation des menaces sur les forêts en raison du changement climatique, de la perte de biodiversité, de l'étalement urbain mais aussi la demande croissante de produits bio-sourcés y compris issus des forêts et du bois, la stratégie forestière de l'UE doit être révisée afin de garantir la gestion durable des forêts.

Dans sa résolution le Parlement européen propose un cadre renouvelé qui réaffirme l'impératif d'une gestion durable des forêts assurant le maintien de la biodiversité et des éco-systèmes tout en permettant l'utilisation multifonctionnelle des forêts, le développement de la filière bois et la production de matières pour le développement de nouveaux produits et matériaux.

J'ai donc voté en faveur de cette résolution du Parlement européen, sans illusion cependant sur la réalité de son impact car elles ne comportent aucune obligation pour les Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta nova estratégia apresenta algumas melhoras, nomeadamente no que respeita ao reconhecimento da multifuncionalidade das florestas, ou seja, o reconhecimento que a floresta serve os interesses social, ambiental e económico, assim como os interesses de todos os ecossistemas que nela existem. Esta estratégia falha, no entanto, quanto ao reconhecimento dos conflitos crescentes entre os vários sectores que dependem da floresta e a crescente demanda de biomassa por parte do sector energético.

Lamentamos que não tenham sido consideradas várias das propostas que fizemos na Comissão da Agricultura no que toca à necessidade da criação de critérios que reflitam a grande diversidade do tipo de florestas na Europa, critérios de valorização ambiental e social acima de qualquer lógica de lucro financeiro, a necessidade do reconhecimento das várias atividades agroflorestais e da sua função social e económica.

O relatório que nos apresenta hoje o Parlamento vem pejado de pressões dos grandes grupos ligados á produção madeireira e ao setor energético, visíveis nas alterações aprovadas na Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, como é o caso do ponto k (considerando que, devido ao crescimento da população mundial, há uma procura cada vez maior de energia, pelo que as florestas devem desempenhar um papel mais importante no futuro cabaz energético da UE).

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Diesem Bericht habe ich zugestimmt, da die darin enthaltenen Vorschläge und Verbesserungen lobenswert sind und Wälder und die Forstwirtschaft nicht nur für Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze und Wertschöpfung sorgen, sondern diese auch garantieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Voto a favore della nuova strategia per la salvaguardia e la tutela del nostro patrimonio forestale perché l'Europa deve darsi una grande impronta ecologica di sostenibilità ambientale. Le foreste non possono più essere usate come "base" per future cementificazioni né possono essere lasciate a loro stesse in virtù di un "geographic divide" per cui esiste chi vive in città e chi non vive in città. La costruzione di una nuova Europa passa anche dal fatto di saper sfruttare in modo intelligente e strategico il proprio patrimonio; non per eliminarlo gradualmente (meno cemento, più sostenibilità), ma per usarlo come risorsa per la comunità e come possibilità per il futuro: dalle energie pulite alla tutela del patrimonio.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. ‒ Kestävästi hoidetuilla metsillä on iso merkitys koko Euroopan hyvinvoinnille. Metsät ovat tärkeitä virkistäytymispaikkoja, mutta myös kasvun ja työpaikkojen lähteitä. Eurooppalaiset puu- ja metsäteollisuuden yritykset tavoittelevatkin 80 000 uuden työpaikan luomista alalle. Erityistä merkitystä metsillä on omalle kotimaalleni: Suomen pinta-alasta metsää on 76 prosenttia ja BKT:sta metsien osuus on neljä prosenttia. Suomessa myös suojeltujen metsien osuus on Euroopan korkein: meillä metsiä hakataan paljon vähemmän kuin ne vuodessa kasvavat.

On hyvä, että EU:n metsästrategia tarkastelee metsiä nyt entistä monipuolisemmin. Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja ja niiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkittävä. Se ei kuitenkaan ole syy jättää metsiä hyödyntämättä ja hoitamatta, pikemminkin päinvastoin. Kestävä metsänhoito mahdollistaa myös metsien taloudellisen hyödyntämisen, jopa nykyistä laajemmin. Kestävästi hoidetut metsät ovat uusiutuvan energian lähde, kasvun ja työpaikkojen luoja sekä maaseudun kehityksen moottori. On tärkeää satsata alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Esimerkiksi puurakentamista meidän tulisi Euroopassa lisätä. Vaikka päätösvalta metsäpolitiikasta on jäsenmailla, kuten pitääkin olla, eri jäsenmaiden kansalliset metsätietokannat tulisi yhdistää Euroopan laajuisesti. Näin meillä olisi EU-tasolla parempi ja ajantasaisempi tieto metsistämme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. ‒ Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego. Unia Europejska powinna mieć swój udział we wspieraniu krajowych polityk w dążeniu do osiągnięcia czynnej oraz zrównoważonej gospodarki leśnej. Bardzo istotne jest wspomaganie gospodarowania różnymi typami lasów oraz zacieśnianie współpracy w obliczu występujących zagrożeń transgranicznych. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za leśnictwo spoczywa na państwach członkowskich, zatem należy przestrzegać zasady pomocniczości oraz szanować różnice preferencji w poszczególnych państwach, ich warunki regionalne czy modele własności. Unia Europejska powinna zaprzestać nakładania nowych ograniczeń rynkowych na produkty leśne oraz drewnopochodne i poprzez te działania zapewnić stosowanie zasad wolności rynkowej. Dodatkowym cennym atutem będzie europejski system informacji o lasach, który ma wspierać wymianę danych, najlepszych praktyk oraz aktualnej wiedzy na temat lasów w poszczególnych państwach członkowskich, co przyczyni się do aktywnego rozwoju tego sektora gospodarki.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. ‒ This vote concerns the proposed new EU forest strategy, which would replace the now outdated 1993 version. The new strategy focuses on sustainable forest management and establishes objectives for the industry up to 2020, including job creation and contribution to a bio-based economy. It also addresses new issues like climate change, over-exploitation and loss of biodiversity. Forests are major contributors to our climate-change mitigation efforts and have the potential to make an even greater contribution. Labour MEPs voted in favour of this report because this new forest strategy will increase European forest cover and enable us to actively manage our forests, creating skilled jobs while helping to combat climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat Raportul referitor la „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier”. Salut inițiativa colegei Elisabeth Köstinger de a realiza un raport care recomandă Comisiei consolidarea Comitetului permanent forestier, care, în opinia sa, ar putea împiedica abordările paralele și divergente la nivel european în privința acestui sector. Cred că noua strategie pentru păduri a UE trebuie să pună accentul pe o mai bună coordonare, astfel încât silvicultura și pădurile să fie mai bine poziționate în strategiile europene și să se bucure de o abordare mai coerentă. Consider că țara noastră este direct interesată de promovarea la nivel european a unei strategii coerente în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), na piśmie. ‒ Raport dotyczący nowej strategii leśnej ma na celu zaktualizowanie europejskich ram działań dotyczących lasów, które wspierają zrównoważoną gospodarkę leśną. W rzeczywistości jednak reprezentuje on interesy prywatnych właścicieli lasów, pomijając interesy lasów państwowych. Tymczasem Polskie leśnictwo to wzór dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, koncepcji, na którą UE powołuje się prawie w każdym dokumencie. O tym, że tak jest, świadczy przyznana Polskim Lasom Państwowym w roku 2013 nagroda UNESCO. Ponadto założenia strategii nie uwzględniają odpowiednich celów. Należy bowiem pamiętać, że dwutlenek węgla jest gazem życia, a gospodarowanie tym gazem to podstawa inżynierii ekologicznej służącej regeneracji gleb rolnych i leśnych, produkcji odnawialnego źródła energii, jaką jest biomasa i kształtowaniu pożądanej bioróżnorodności. Sprawozdawczyni nie uwzględniła też w tekście kompromisowym ważnych dla lasów państwowych poprawek, które zostały złożone przez posłów PiS na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. W związku z powyższym głosowałam za odrzuceniem raportu.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση, διότι αυτή υποτάσσει τα δάση και την διαχείρισή τους στην ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων του κλάδου που ενισχύονται με ευρωενωσιακά κονδύλια (από το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020") και με άλλες διευκολύνσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για ενεργειακή αυτάρκεια και του ανταγωνισμού της με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Η επίλυση των προβλημάτων των δασών (μείωση βιοποικιλότητας, παράνομη υλοτομία) ανατίθεται στους ιδιοκτήτες δασών, στους εργολάβους και στα μονοπώλια του κλάδου που συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις που επενδύουν με κριτήριο το κέρδος των δασικών επιχειρήσεων και χτυπούν τα δικαιώματα των δασεργατών, υπονομεύοντας έμπρακτα και ακυρώνοντας απόλυτα το δικαίωμα του λαού στην αναψυχή. Οι αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πράσινη οικονομία, στην κλιματική αλλαγή, στη δασική βιομάζα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και στην προστασία της βιοποικιλότητας δεν κρύβουν τίποτα άλλο παρά νέα πεδία κερδοφορίας για τα μονοπώλια που μετατρέπουν ακόμα παραπέρα τη γη και τα δάση σε εμπόρευμα - αντικείμενο πολλαπλής εκμετάλλευσης. Τα δάση είναι κοινωνική ιδιοκτησία και η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σε όφελος του λαού μπορεί να υλοποιηθεί μόνο όταν η εξουσία και η οικονομία θα είναι στα χέρια του λαού.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Drewno to strategiczne dobro narodowe, które – podobnie jak złoża innych surowców naturalnych – powinno być chronione i traktowane szczególnie. Fakt, że jest to dobro odnawialne, nie powinien powodować jego eksploatacji w sposób nieracjonalny, stawiający bieżący interes ekonomiczny ponad racjonalnym podejściem do wykorzystania zasobów. Istotną rolę w ochronie przed rabunkową gospodarką leśną odgrywają państwowe przedsiębiorstwa leśne. W porównaniu z prywatnymi przedsiębiorstwami są one wzorem dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, powszechnie obecnej w polityce ekologicznej Unii Europejskiej. Działające w moim kraju Polskie Lasy Państwowe są tego najlepszym przykładem, czego dowodem jest przyznana temu przedsiębiorstwu w roku 2013 nagroda UNESCO. Z tego powodu nie mogę poprzeć raportu, który na pierwszy plan wysuwa interesy prywatnych właścicieli lasów, pomijając interesy lasów państwowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório refere-se à nova estratégia europeia para as florestas apresentada pela Comissão Europeia. Esta nova estratégia apresenta algumas melhorias, nomeadamente no reconhecimento da multifuncionalidade das florestas, ou seja, o reconhecimento de que a floresta serve os interesses social, ambiental e económico, assim como os interesses de todos os ecossistemas que nela existem. Esta estratégia falha, no entanto quanto ao não reconhecimento dos conflitos crescentes entre os vários sectores que dependem da floresta e a crescente demanda de biomassa por parte do sector energético

No entanto, o relatório que nos apresenta hoje o Parlamento Europeu vem pejado de pressões dos grandes grupos ligados à produção madeireira e ao sector energético, visíveis nas alterações aprovadas na Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, como é o caso do ponto k. Abstivemo-nos.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Za poročilo o novi gozdarski strategiji EU (za gozdove in gozdarski sektor) sem glasoval, ker utegnejo nekatere politike Unije vplivati na posamezne gozdarske politike držav članic, čeprav imajo pristojnost za odločanje o področju gozdarstva in gozdov države članice same. Čeprav več kot polovico ozemlja v nekaterih državah pokrivajo gozdovi, državljani EU zaradi urbanizacije malo vedo o gozdarstvu in vplivu gozdov na zdravje, podnebje, okolje in delovna mesta. Gozdovi, s katerimi se trajnostno gospodari, so izjemnega pomena za lokalno, regionalno, evropsko in mednarodno raven ter zagotovitev delovnih mest na podeželju, obenem pa predstavljajo koristi za zdravje ljudi, pomembno prispevajo tudi k varstvu okolja in podnebja ter k biotski raznovrstnosti. Les je obnovljiv vir in njegovo trajnostno rabo lahko zagotovimo tudi z izmenjavo strokovnega znanja. Čezmejna izmenjava informacij pa je pomembna tudi za širjenje zavedanja, da lahko le zdravi in stabilni gorski gozdovi v celoti opravljajo svojo funkcijo zaščite za ljudi in naravo, saj zaustavijo plazove in padajoče kamenje ter delujejo kot naravna zaščita pred poplavami. V gozdarskem sektorju je zaposlenih več kot 3 milijone evropskih državljanov in dolgoročno konkurenčnost tega sektorja bo mogoče uresničiti zgolj z ustrezno usposobljeno delovno silo.

 
  
 

Perioada consacrată explicațiilor privind voturile s-a încheiat.

 
Legal notice - Privacy policy