Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 28 април 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Внасяне на документи: вж. протоколи
 4.Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (разискване)
 5.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (разискване)
 6.Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (гласуване)
  7.2.Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014 - 2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  7.3.Разгръщането на бордовата система eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (гласуване)
  7.4.Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (гласуване)
  7.5.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (гласуване)
  7.6.Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (гласуване)
  7.7.Европейската статистика (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (гласуване)
  7.8.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  7.9.Задължение за разтоварване на сушата (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (гласуване)
  7.10.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между ЕО и Русия с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (гласуване)
  7.11.Прилагането на процеса от Болоня (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (гласуване)
  7.12.Европейското кино в цифровата епоха (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (гласуване)
  7.13.Нова стратегия на ЕС за горите (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014 - 2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Разгръщането на бордовата система eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Европейската статистика (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Задължение за разтоварване на сушата (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между ЕО и Русия с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Прилагането на процеса от Болоня (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Европейското кино в цифровата епоха (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Нова стратегия на ЕС за горите (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Прието решение относно Европейската програма за сигурност (разискване)
 12.Европейска прокуратура (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Последни разкрития на масов организиран шпионаж срещу граждани, политици и дружества в ЕС от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (NSA) и участието на германската Федерална разузнавателна служба (Bundesnachrichtendienst) в него (разискване)
 15.Фондове на паричния пазар (разискване)
 16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (разискване)
 17.Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (разискване)
 18.Състав на Парламента: вж. протокола
 19.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (разискване)
 20.Подобаваща закрила за лицата, подаващи сигнали за нередности, и журналистите с цел борба с данъчните измами и избягването на данъци (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (3443 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (11185 kb)
Правна информация - Политика за поверителност