Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 28. dubna 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů (rozprava)
 5.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (rozprava)
 6.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Mezinárodní úmluva o normách pro pracovníky na rybářských plavidlech (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (hlasování)
  7.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: změna VFR na období 2014–2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  7.3.Zavedení palubního systému eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (hlasování)
  7.4.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (hlasování)
  7.5.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (hlasování)
  7.6.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (hlasování)
  7.7.Evropská statistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (hlasování)
  7.8.Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (hlasování)
  7.9.Povinnost vykládky úlovků (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (hlasování)
  7.10.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ruskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (hlasování)
  7.11.Provádění boloňského procesu (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (hlasování)
  7.12.Evropský film v digitální éře (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (hlasování)
  7.13.Nová strategie EU v oblasti lesnictví (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Mezinárodní úmluva o normách pro pracovníky na rybářských plavidlech (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: změna VFR na období 2014–2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Zavedení palubního systému eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Evropská statistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Povinnost vykládky úlovků (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ruskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Provádění boloňského procesu (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Evropský film v digitální éře (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Nová strategie EU v oblasti lesnictví (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Rozhodnutí přijaté ve věci Evropského programu pro bezpečnost (rozprava)
 12.Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 14.Nedávná zjištění týkající se masových špionážních činností prováděných Národní bezpečnostní agenturou USA, na kterých se podílela německá zpravodajská služba BND a které byly namířeny proti občanům, politikům a společnostem EU (rozprava)
 15.Fondy peněžního trhu (rozprava)
 16.Udělení absolutoria za rok 2013 (rozprava)
 17.Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (rozprava)
 18.Složení Parlamentu: viz zápis
 19.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (rozprava)
 20.Odpovídající ochrana informátorů a novinářů v rámci boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3443 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (11185 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí