Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 28. april 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi (forhandling)
 5.Mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (forhandling)
 6.CO2-emissioner fra søtransport (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Den Internationale Søfartsorganisations konvention om standarder for mandskab på fiskefartøjer (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (afstemning)
  7.2.Ændringsbudget nr. 2/2015: Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  7.3.Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (afstemning)
  7.4.Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (afstemning)
  7.5.Mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (afstemning)
  7.6.CO2-emissioner fra søtransport (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (afstemning)
  7.7.Europæiske statistikker (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (afstemning)
  7.8.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (afstemning)
  7.9.Landingsforpligtelse (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (afstemning)
  7.10.Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EF og Rusland for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (afstemning)
  7.11.Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (afstemning)
  7.12.Europæisk film i den digitale tidsalder (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (afstemning)
  7.13.En ny EU-skovstrategi (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Den Internationale Søfartsorganisations konvention om standarder for mandskab på fiskefartøjer (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Ændringsbudget nr. 2/2015: Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.CO2-emissioner fra søtransport (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Europæiske statistikker (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Landingsforpligtelse (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EF og Rusland for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Europæisk film i den digitale tidsalder (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.En ny EU-skovstrategi (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Afgørelse om den europæiske dagsorden om sikkerhed (forhandling)
 12.En europæisk anklagemyndighed (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 14.Seneste afsløringer om NSA's organiserede masseudspionering af borgere, politikere og virksomheder i EU og den tyske efterretningstjenestes (BND) indblanding heri (forhandling)
 15.Pengemarkedsforeninger (forhandling)
 16.Decharge 2013 (forhandling)
 17.Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (forhandling)
 18.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 19.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet (forhandling)
 20.Passende beskyttelse af whistleblowers og journalister med henblik på bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3443 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (11185 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik