Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (συζήτηση)
 5.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (συζήτηση)
 6.Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Διεθνής σύμβαση σχετικά με τα πρότυπα για το προσωπικό των αλιευτικών σκαφών (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (ψηφοφορία)
  7.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015: Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  7.3.Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (ψηφοφορία)
  7.4.Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (ψηφοφορία)
  7.5.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (ψηφοφορία)
  7.6.Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (ψηφοφορία)
  7.7.Ευρωπαϊκές στατιστικές (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (ψηφοφορία)
  7.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  7.9.Υποχρέωση εκφόρτωσης (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
  7.10.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ και Ρωσίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (ψηφοφορία)
  7.11.Συνέχεια στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (ψηφοφορία)
  7.12.Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (ψηφοφορία)
  7.13.Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Διεθνής σύμβαση σχετικά με τα πρότυπα για το προσωπικό των αλιευτικών σκαφών (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015: Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Ευρωπαϊκές στατιστικές (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Υποχρέωση εκφόρτωσης (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ και Ρωσίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Συνέχεια στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (συζήτηση)
 12.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (συζήτηση)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την μαζικής κλίμακας οργανωμένη κατασκοπεία, εκ μέρους της NSA και με εμπλοκή της Bundesnachrichtendienst, εις βάρος πολιτών, πολιτικών και εταιρειών της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (συζήτηση)
 16.Απαλλαγή 2013 (συζήτηση)
 17.Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (συζήτηση)
 18.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 20.Επαρκής προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και δημοσιογράφων με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3443 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (11185 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου