Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 28. aprill 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv (arutelu)
 5.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (arutelu)
 6.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Kalalaevade laevapere liikmete suhtes kohaldatavaid norme käsitlev rahvusvaheline konventsioon (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (hääletus)
  7.2.Paranduseelarve projekt nr 2/2015: mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmine (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  7.3.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (hääletus)
  7.4.Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (hääletus)
  7.5.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (hääletus)
  7.6.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (hääletus)
  7.7.Euroopa statistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (hääletus)
  7.8.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (hääletus)
  7.9.Lossimiskohustus (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (hääletus)
  7.10.EÜ ja Venemaa vahelise partnerluse sõlmimist käsitleva partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (hääletus)
  7.11.Bologna protsessi rakendamine (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (hääletus)
  7.12.Euroopa filmindus digitaalajastul (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (hääletus)
  7.13.ELi uus metsastrateegia (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Kalalaevade laevapere liikmete suhtes kohaldatavaid norme käsitlev rahvusvaheline konventsioon (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Paranduseelarve projekt nr 2/2015: mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmine (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Euroopa statistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Lossimiskohustus (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.EÜ ja Venemaa vahelise partnerluse sõlmimist käsitleva partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Bologna protsessi rakendamine (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Euroopa filmindus digitaalajastul (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.ELi uus metsastrateegia (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta tehtud otsus (arutelu)
 12.Euroopa Prokuratuur (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 14.Hiljutised paljastused ELi kodanike, poliitikute ja ettevõtete vastu suunatud USA riikliku julgeolekuasutuse ulatusliku luuretegevuse ning Saksa luureteenistuse kaastegevuse kohta (arutelu)
 15.Rahaturufondid (arutelu)
 16.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 17.Noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed (arutelu)
 18.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 19.2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (arutelu)
 20.Rikkumisest teatajate ja ajakirjanike piisav kaitse maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kontekstis (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (3443 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (11185 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika