Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2015 m. balandžio 28 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 4.Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva (diskusijos)
 5.Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (diskusijos)
 6.Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo normatyvų (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (balsavimas)
  7.2.Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: daugiametės finansinės programos dalinis keitimas 2014–2020 m. laikotarpiui (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  7.3.Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (balsavimas)
  7.4.Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (balsavimas)
  7.5.Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (balsavimas)
  7.6.Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (balsavimas)
  7.7.Europos statistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (balsavimas)
  7.8.Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (balsavimas)
  7.9.Įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (balsavimas)
  7.10.EB ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (balsavimas)
  7.11.Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos procesu (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (balsavimas)
  7.12.Europos kinas skaitmeniniame amžiuje (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (balsavimas)
  7.13.Nauja ES miškų strategija (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo normatyvų (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: daugiametės finansinės programos dalinis keitimas 2014–2020 m. laikotarpiui (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Europos statistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.EB ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos procesu (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Europos kinas skaitmeniniame amžiuje (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Nauja ES miškų strategija (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Dėl Europos saugumo darbotvarkės priimtas sprendimas (diskusijos)
 12.Europos prokuratūra (diskusijos)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 14.Neseniai atskleisti faktai apie JAV nacionalinės saugumo institucijos (NSI) vykdomą masinį organizuotą šnipinėjimą ir Vokietijos žvalgybos tarnybos (vok. Bundesnachrichtendienst) veiksmus, nukreiptus prieš ES piliečius, politikus ir bendroves (diskusijos)
 15.Pinigų rinkos fondai (diskusijos)
 16.Décharge 2013 (diskusijos)
 17.Pradinis išankstinis finansavimas, skiriamas pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms (diskusijos)
 18.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 19.2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (diskusijos)
 20.Tinkama informatorių ir žurnalistų apsauga kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 22.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3443 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (11185 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika