Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 28 april 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen (debat)
 5.Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (debat)
 6.Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Internationaal Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (stemming)
  7.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015: Wijziging van het MFK voor de jaren 2014-2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  7.3.Ingebruikname van het eCall-boordsysteem (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (stemming)
  7.4.Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (stemming)
  7.5.Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (stemming)
  7.6.Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (stemming)
  7.7.Europese statistiek (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (stemming)
  7.8.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (stemming)
  7.9.Aanlandingsplicht (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (stemming)
  7.10.Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Rusland, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (stemming)
  7.11.Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (stemming)
  7.12.De Europese film in het digitale tijdperk (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (stemming)
  7.13.Een nieuwe EU-bosstrategie (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Internationaal Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015: Wijziging van het MFK voor de jaren 2014-2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Ingebruikname van het eCall-boordsysteem (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Europese statistiek (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Aanlandingsplicht (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Rusland, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.De Europese film in het digitale tijdperk (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Een nieuwe EU-bosstrategie (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Besluit aangenomen over de Europese Veiligheidsagenda (debat)
 12.Europees openbaar ministerie (debat)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 14.Recente onthullingen over massale georganiseerde spionage door de NSA tegen EU-burgers, -politici en -bedrijven en de betrokkenheid van de Bundesnachrichtendienst (debat)
 15.Geldmarktfondsen (debat)
 16.Kwijting 2013 (debat)
 17.Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s (debat)
 18.Samenstelling Parlement: zie notulen
 19.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (debat)
 20.Passende bescherming van klokkenluiders en journalisten om belastingontduiking en belastingontwijking te besrtrijden (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3443 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (11185 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid