Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 28 aprilie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 4.Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile (dezbatere)
 5.Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri (dezbatere)
 6.Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Convenția internațională privind standardele pentru personalul navelor de pescuit (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (vot)
  7.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015: Modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  7.3.Instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (vot)
  7.4.Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (vot)
  7.5.Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (vot)
  7.6.Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (vot)
  7.7.Statisticile europene (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (vot)
  7.8.Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (vot)
  7.9.Obligația de debarcare (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (vot)
  7.10.Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între CE și Rusia pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (vot)
  7.11.Monitorizarea implementării procesului Bologna (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (vot)
  7.12.Filmul european în era digitală (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (vot)
  7.13.O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.Convenția internațională privind standardele pentru personalul navelor de pescuit (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015: Modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Statisticile europene (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Obligația de debarcare (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între CE și Rusia pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Monitorizarea implementării procesului Bologna (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Filmul european în era digitală (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Decizie adoptată referitoare la Agenda europeană privind securitatea (dezbatere)
 12.Parchetul European (dezbatere)
 13.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 14.Recentele dezvăluiri privind activitățile de spionaj pe scară largă desfășurate de NSA, precum și implicarea BND împotriva cetățenilor, politicienilor și companiilor din UE (dezbatere)
 15.Fondurile de piață monetară (dezbatere)
 16.Descărcarea de gestiune 2013 (dezbatere)
 17.Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 18.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 19.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - Parlamentul (dezbatere)
 20.Asigurarea unei protecții adecvate pentru denunțători și jurnaliști în vederea combaterii fraudei și evaziunii fiscale (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (3443 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (11185 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate