Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 28 april 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (debatt)
 5.Minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar (debatt)
 6.Koldioxidutsläpp från sjötransporter (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Internationell konvention om normer för personal ombord på fiskefartyg (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (omröstning)
  7.2.Förslag till ändringsbudget nr 2/2015: Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  7.3.Montering av fordonsbaserade e-callsystem (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (omröstning)
  7.4.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (omröstning)
  7.5.Minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (omröstning)
  7.6.Koldioxidutsläpp från sjötransporter (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (omröstning)
  7.7.Europeisk statistik (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (omröstning)
  7.8.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  7.9.Landningsskyldighet (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (omröstning)
  7.10.Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EG och Ryssland för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning till EU (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (omröstning)
  7.11.Genomförandet av Bolognaprocessen (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (omröstning)
  7.12.Europeisk film i den digitala tidsåldern (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (omröstning)
  7.13.En ny EU-skogsstrategi (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Internationell konvention om normer för personal ombord på fiskefartyg (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Förslag till ändringsbudget nr 2/2015: Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Montering av fordonsbaserade e-callsystem (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Koldioxidutsläpp från sjötransporter (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Europeisk statistik (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Landningsskyldighet (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EG och Ryssland för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning till EU (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Genomförandet av Bolognaprocessen (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Europeisk film i den digitala tidsåldern (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.En ny EU-skogsstrategi (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Antaget beslut om den europeiska säkerhetsagendan (debatt)
 12.Europeiska åklagarmyndigheten (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Avslöjanden nyligen om NSA-organiserat masspionage mot EU:s medborgare, politiker och företag samt Bundesnachrichtendiensts inblandning (debatt)
 15.Penningmarknadsfonder (debatt)
 16.Décharge 2013 (debatt)
 17.Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga (debatt)
 18.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 19.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet (debatt)
 20.Adekvat skydd av uppgiftslämnare och journalister för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3443 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (11185 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy