Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0255(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0055/2015

Ingivna texter :

A8-0055/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 12
CRE 28/04/2015 - 12

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.64
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0173

Debatter
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Reviderad upplaga

11.64. Europeiska åklagarmyndigheten (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
Anföranden på video
MPphoto
 

   Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem hlasoval u tohoto bodu proti tomuto návrhu v rozporu se svojí frakcí, a proto chci tento svůj čin vysvětlit. Já jsem se jako ministr spravedlnosti v České republice věnoval tématu veřejného žalobce na evropské úrovni a musím říci, že při podrobném prostudování veškerých aspektů jsem přesvědčen, že v tuto chvíli je zde návrh, který bude, v případě vzniku nového úřada, stát poplatníky nemalé peníze. Rovněž tak, jak je ten návrh pouze politicky zamýšlen, nebude znamenat lepší a efektivnější vyšetřování trestné činnosti proti finannčím zájmům EU. Ten návrh je nedopracovaný, neřeší celou řadu věcí, neřeší otázku národní policie, která sbírá důkazy pro takovéhoto prokurátora, neřeší otázku národních soudů a jsem přesvědčen, že v konečném důsledku spíše může zpomalit trestní stíhání a řízení, než mu pomoci.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). Az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos jelentést szavazatommal elutasítottam. Mint magyar képviselő, ezt nem csak személyes meggyőződésből tettem, ugyanis a Magyar Országgyűlés 2013 októberében határozatot fogadott el az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezetről. Ebben megállapította, hogy ez sérti a szubszidiaritás elvét. Megállapította, hogy az Európai Ügyészség szupranacionális modellje aránytalanul korlátozná a meglévő tagállami szuverenitást. És azt is megállapította, hogy túlterjeszkedik az Európai Unió működéséről szóló alaptörvényünk jogszabályán is. Egyébként tegnap, itt a vitában úgy beszéltek erről a funkcióról, mint európai államügyészről. Tudomásul kellene venni, bár sokan szeretnék, nincs még egységes európai állam, és sokan vagyunk itt azért, hogy ezt meg is akadályozzuk!

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). I voted against the proposal for a European Public Prosecutor’s Office. The fight against fraud concerning EU funding is one that I think most of us will support, particularly in the context of ongoing cuts to public spending and the importance to citizens of EU funding. However, there remains the question over whether the establishment of a European Public Prosecutor’s Office is consistent with the principle of subsidiarity, as is evident in the number of EU Member States that support the yellow card procedure in regard to this. The European Public Prosecutor’s Office would create an overarching EU criminal body. This could create a two-tier system, where European Union law might prioritise criminal cases concerning EU interests to the detriment of domestic cases.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). Pane předsedající, úřad veřejného žalobce je jedním z posledních pozůstatků padlé euroústavy, je to taková „zombie“, která nám tady z euroústavy zůstala. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsem já hlasoval proti Junckerově Komisi, která to má v programu, a i dnes jsem byl samozřejmě proti. Já se divím, že EP tento návrh prochází bez většího zájmu. Je tady spousta lidí, kteří jsou velmi hákliví na zásahy do soukromí, jsou velmi hákliví na ochranu soukromí, a tady se vytváří nový úřad, opravdový „big brother“, prostě něco, co může soukromí občanů EU ohrozit. A já jsem přesvědčen, že je to úřad nejenom zbytečný a finančně nákladný, ale svým způsobem i nebezpečný, bude se dostávat do kolize s národními úřady, s národními pravomocemi, s národními legislativami, a proto je podle mého názoru zapotřebí ho razantně a jednoznačně odmítnout.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). Pane předsedající, podpořil jsem tento návrh, i když k němu mám značné výhrady. Budoucí úřad evropského žalobce bude mít totiž na starost celou Evropskou unii. Otázkou ale zůstává, jak tento úřad může být co nejefektivnější. Mé některé obavy se týkají prodlužování lhůt k řešení jednotlivých případů, které by mohly vzniknout přesouváním spisů z jednoho stolu na druhý. Dále k tomu by evropský veřejný žalobce by mohl řešit případy žaloby na EU, ale k tomuto úřadu není zřízena složka policejní a složka justiční. Proto si myslím, že ty mé obavy nejsou liché a že možná dojde brzo k jejich naplnění poté, co bude zřízen úřad, který nebude mít potom kompetenci podat v učité věci u daného soudu žalobu.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Mr President, fraud in the use of EU funds not only affects the financial interests of EU citizens and taxpayers, but also undermines social justice and the trust of people in institutions and public policies.

EPPO must be an institution that is strong and efficient enough to bring added value compared to the current status quo of Member State competence in the field. In order to achieve this, there should be a clear and integrated approach between the activities and competences of EUROJUST, EPPO and OLAF.

Matters of jurisdiction should be clearly defined and there should be a uniform and transparent procedure in all countries. Even if the Council decides to maintain the collegiate structure, decisions on cases and procedures should be taken on a centralised level and there should be strong guarantees regarding the independence of the new institution.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Подкрепих този доклад, защото като български представител подкрепям създаването на силна европейска прокурорска служба особено с оглед на факта, че България е външна граница на Европейския съюз.

Страната участва в дискусиите с конструктивна подкрепа за независима и ефективна колегиална структура на служба, ръководена от открито избран европейски главен прокурор. Предвидената структура и компетентност на европейската прокуратура предполага обвързване на функциите на избраните заместници с функциите на европейския прокурор. Подкрепям идеята след назначаването им, заместниците на главния прокурор да продължат да изпълняват функцията си на европейски такива, защото иначе това би създало допълнителни процедури по номиниране и назначаване на нови прокурори, което води до административна тромавост.

Смятам, че Европейската комисия следва ясно да определи обхвата и правомощията на европейската прокуратура, както и компетентността на Евроюст, Европол и Олаф, за да се избегне правна несигурност.

 
  
MPphoto
 
 

   Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this Report as I have grave concerns in relation to the establishment of the European Public Prosecutors Office and the parameters of its remit. Harmonisation will inevitably mean the adoption of the European inquisitorial model to replace the trial by jury system which applies in Ireland and a number of other common law jurisdictions. This has the potential to seriously undermine the presumption of innocence. Basically, this means that an accused person would no longer be treated as innocent before being proven guilty, but that the onus will now be on anyone accused of a crime to prove his or her innocence.

The rationale for the development of an EU criminal law is to combat transnational organised crime. The intention is of course to be welcomed but not at the expense of subjugating and undermining the existing judicial systems of individual Member States to the interests of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Durch Finanzbetrug geht der EU jährlich eine hohe Summe an Fördermitteln verloren. Jedoch kommt es nur in einer Minderheit der Fälle zu einer Anklage. Aus diesen Gründen soll nun, gestützt auf Art. 86 Abs. 1 AEUV, eine Europäische Staatsanwaltschaft (EStA) errichtet werden. Die EStA soll Finanzvergehen zulasten der EU nun zentral in Zusammenarbeit mit den nationalen Verfolgungsbehörden ahnden.

Kritik kommt von den nationalen Parlamenten, insbesondere in Zusammenhang mit der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. Ich begrüße die Errichtung einer zentralen Staatsanwaltschaft und hoffe, dass diese ihrer Rolle als unabhängige Behörde, mit klarer Zuständigkeitsabgrenzung und einem Höchstmaß an Transparenz gerecht wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Ce rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant sur la création du Parquet européen vise à « charger une instance unique et indépendante au niveau européen de mener les enquêtes et les poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financier de l’Union ». Les fraudes sont en effet conséquentes – on soupçonne 3 milliards d’euros en jeu chaque année-, et seulement 30% des recommandations judiciaires de l’OLAF ont été mises en examen de 2006 à 2013. Cependant, le Conseil ambitionne de créer un organe collégial doté d’une compétence concurrente à celle des Etats membres. Il Il s'agit donc d'une nouvelle offensive fédéraliste. Il est primordial que les Etats membres conservent leurs fonctions régaliennes, surtout en matière de justice. J’ai donc voté contre le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ UKIP is in principle opposed to the creation of a pan-European public prosecutor. It is an unnecessary role, duplicating functions and therefore expenditure. Furthermore, it could potentially be a stepping stone to EU criminal law. I therefore voted against this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas- įsteigti Europos prokuratūrą. Sukčiavimo siekiant pasisavinti ES lėšas, išaugusio baudžiamojo persekiojimo masto, lėšų susigrąžinimo atvejais kriminalinius nusikaltimus tirs ir baudžiamąjį persekiojimą vykdys viena nepriklausoma Europos lygmens prokuratūra. Net jei dabartinė sistema kai kuriose valstybėse narėse veikia gerai, baudžiamojo persekiojimo ir lėšų susigrąžinimo požiūriais ji neveiksminga visos ES lygmeniu. Susigrąžinta gana nedidelė mūsų piliečių mokesčių dalis, o tai nepriimtina ir turi nedelsiant pasikeisti. Europos Parlamentas 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijoje ragino Tarybą užtikrinti visapusišką jo įtraukimą į jos darbą ir pateikė ne vieną politinį pasiūlymą, kad atkreiptų dėmesį į svarbiausius aspektus, t. y. į struktūrą, savarankiškumą, sprendimų priėmimo procesą, kompetenciją, tiriamąsias priemones, įrodymų priimtinumą, teisminę kontrolę ir teisinę apsaugą. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba iki šiol orientavosi į kolegijomis pagrįstą tarnybą, kurią sudarytų po vieną Europos prokurorą iš kiekvienos valstybės narės ir kuriai vadovautų vyriausiasis prokuroras, o naujosios prokuratūros ir nacionalinių prokuratūrų jurisdikcija turėtų būti konkuruojanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ Farouchement opposé à la création d'un "Parquet européen", j'ai bien évidemment voté contre ce rapport que je juge scandaleux.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Un parquet européen indépendant doit permettre une lutte plus efficace contre la fraude vis-à-vis des intérêts financiers de l'Union européenne. Afin de maximiser son efficacité il doit évidemment s'inscrire dans une coordination avec l'OLAF et EUROJUST.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Il mio voto è stato contrario. Esprimo un voto contrario all'istituzione di una Procura europea. Tale meccanismo implica un'ulteriore perdita di sovranità dei parlamenti nazionali. L'istituzione della Procura europea non mi pare conforme al principio di sussidiarietà che deve ispirare la legislazione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Il est estimé que la fraude coûte à l'union européenne plus de 500 millions d'euros par année. Nous avons besoin d'un organe capable de combattre les infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Ce rapport intérimaire permet de continuer sur la voie de l'élaboration d'un parquet européen alors que le dossier est bloqué au Conseil. Cet organe devra être indépendant et possèdera une personnalité juridique propre. Il faudra impérativement une répartition claire des compétences entre les autorités nationales et le parquet. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore dell'istituzione entro il 2016 di una procura europea forte e indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

La procura europea deve andare al di là degli ostacoli della cooperazione giudiziaria extrafrontaliera e portare avanti una politica europea comune perché è nell’interesse dei cittadini avere un sistema che funzioni e tuteli il bilancio europeo.

Le truffe ai fondi europei e la regolarità degli appalti saranno alcuni degli ambiti operativi della procura europea. Ritengo necessario un approccio innovativo per indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di frodi agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro la frode, il tasso di recupero e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni dell'UE.

La procura europea non deve essere un doppione delle procure nazionali. Penso che la Procura europea debba quindi stabilire, prima che le autorità nazionali avviino indagini proprie, se il caso rientri nelle proprie competenze, al fine di evitare l'inefficienza di indagini parallele.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this Report as I have grave concerns in relation to the establishment of the European Public Prosecutors Office and the parameters of its remit. Harmonisation will inevitably mean the adoption of the European inquisitorial model to replace the trial by jury system which applies in Ireland and a number of other common law jurisdictions. This has the potential to seriously undermine the presumption of innocence. Basically, this means that an accused person would no longer be treated as innocent before being proven guilty, but that the onus will now be on anyone accused of a crime to prove his or her innocence.

The rationale for the development of an EU criminal law is to combat transnational organised crime. The intention is of course to be welcomed but not at the expense of subjugating and undermining the existing judicial systems of individual Member States to the interests of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La procura europea, che lotti contro le frodi agli interessi finanziari dell'UE, e quindi contro le truffe perpetuate ai danni di tutti i cittadini dell'UE costituisce sicuramente una priorità. L'auspicio è che la competenza della stessa venga estesa alla lotta contro la criminalità grave transnazionale, ed in particolare quella organizzata.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte qui marque la volonté, à peine voilée, d'un nouveau pas vers la fédéralisation de l'Union Européenne. Il s'agit en effet de la création d'une nouvelle institution européenne, un organe collégial qui ferait directement concurrence aux parquets nationaux, et ce, sous prétexte de « défendre les intérêts financiers de l'UE ».

Après la Cour de Justice de l'Union Européenne qui approfondie l'intégration européenne, presque à chaque décision, par son interprétation très personnelle du droit européen, la création d'un parquet européen marquerait donc une nouvelle extension de ce « gouvernement des juges » que devient l'Union Européenne.

L'UE étant incapable de lutter contre la fraude cherche, comme d'habitude, à masquer ses échecs par la fédéralisation à marche forcée, au mépris de tous critère démocratique.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il provvedimento in esame concerne l'istituzione di una Procura Europea. Il valore aggiunto della Procura europea deve consistere nel far convergere indagini e procedimenti penali in un ufficio unico e indipendente operante a livello europeo per i casi di frode nei confronti di fondi dell'Unione, nonché nel rafforzare le azioni penali, il recupero dei il recupero dei fondi e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni europee. La Procura Europea (European Public Prosecutor Office, EPPO), la cui istituzione è inoltre prevista dall'art. 86 TFUE, sarebbe così composta: un organo collegiale composto da un procuratore europeo per Stato Membro guidato da un procuratore capo e una competenza concorrente tra la nuova Procura e i servizi nazionali responsabili dell'azione penale. Per queste considerazioni, ho deciso di votare favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'istituzione di una Procura europea poichè ritengo che sia fondamentale far convergere le indagini e i procedimenti penali volti ad accertare le frodi perpetrate ai danni dell'Unione nei diversi Paesi, in unico ufficio europeo.

Questo consentirebbe all'Unione di recuperare ingenti fondi, si sospettano frodi per un valore di circa 500 milioni di euro annui, anche se vi sono ragioni che inducono a ritenere che la cifra possa arrivare fino a 3 miliardi di euro, ma soprattutto la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni europee. Non dimentichiamo che in base ai trattati l'Unione e gli Stati membri hanno l'obbligo di combattere le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa. Nel farlo la Procura europea dovrà essere in grado di coniugare l'effettività nel perseguire i reati commessi contro il bilancio dell'Unione ad un elevato livello di garanzie a favore delle persone coinvolte nelle investigazioni. Le differenze tra i diversi ordinamenti nazionali non devono costituire crepe al cui interno la criminalità possa insediarsi. Per questo motivo bisogna costituire una Procura europea unica, forte ed indipendente anche rispetto agli stessi Stati membri, dove il sistema attuale anche se funzionante, spesso si è rivelato inefficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport se prononce en faveur de l'établissement d'un « Parquet européen unique, fort et indépendant qui soit en mesure de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union » . Le Conseil est partisan d'un organe collégial composé d'un procureur européen par État membre, placé sous la direction d'un procureur général et doté d'une compétence concurrente à celle des parquets nationaux. Sous le couvert de la lutte contre la fraude qui est effectivement considérable, il s'agit donc d'une nouvelle offensive fédéraliste visant à miner la souveraineté des Etats membres. Considérant que la justice comme la monnaie, les affaires étrangères ou encore les frontières doivent relever des prérogatives des Etats membres, j’ai décidé de votre contre la création de ce parquet européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ L'istituzione di una Procura europea porterebbe ad una ulteriore perdita della sovranità degli Stati membri che hanno competenza esclusiva in materia di diritto penale, attribuendo inoltre a tale organo poteri troppo ampi, per questi motivi ho votato contro questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de este Reglamento para mejorar la transparencia y la calidad de las estadísticas que suministran a Eurostat las agencias nacionales y subnacionales. La disponibilidad de información estadística de calidad, un bien público en sí mismo, es imprescindible para la investigación económica, la estabilidad financiera y la toma informada de decisiones en el ámbito de las políticas públicas europeas.

Esto es particularmente importante a la vista de casos como la presunta manipulación de estadísticas por parte de algún Estado miembro, pero también por regiones, como supuestamente sucedió en España con la Comunitat Valenciana, gobernada por el PP desde 1995, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Comisión en 2014 pendiente aún de conocer los resultados. Por esta razón, es imprescindible reforzar la independencia de las agencias estadísticas estatales e introducir la posibilidad de realizar inspecciones sobre el terreno por parte de la Comisión en los Estados miembros. Asimismo, se mejora el control parlamentario de Eurostat y la coordinación de esta agencia con el Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Por todo ello, considero que este Reglamento se merece todo el apoyo, y felicito al ponente Hugues Bayet por el magnífico trabajo realizado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒

Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas išreiškė savo poziciją dėl būsimos Europos prokuratūros struktūros, įgaliojimų ir veiklos procedūrų. Kasmet dėl įtariamo sukčiavimo ES netenka ne mažiau kaip 500 mln. išlaidų ir pajamų. Numatoma, kad steigiama Europos prokuratūra tirs su ES lėšomis susijusius nusikaltimus ir įtariamuosius trauks baudžiamojon atsakomybėn nacionaliniuose teismuose. Naujoji prokuratūra būtų nepriklausoma įstaiga ir grandis, jungianti ES valstybių narių baudžiamosios teisės sistemas, kurių galias riboja valstybių sienos, ir ES institucijas, kurios neturi įgaliojimų tirti nusikaltimus. Europos prokuratūra bus integruota į nacionalines teismų sistemas, o ES prokurorai tirs nusikaltimus ir vykdys baudžiamąjį persekiojimą ES šalyse. Jie dirbs su nacionalinėmis darbuotojų grupėmis ir taikys nacionalinę teisę. Bendra Europos prokuratūra užtikrins, kad prokurorai visose šalyse laikytųsi vienodų veiklos metodų.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelentés szavazásánál a magyar néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam, mivel ez a jelentés sem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek, így a magyar parlament szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait (sárgalapos procedúrát). Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látjuk rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o javnom tužiteljstvu, koje ima za svrhu istražiti, procesuirati i dovesti do suđenja kaznena djela vezana uz prevaru i korupciju na štetu zemalja EU-a.

Posebno treba obratiti pozornost na postupak odabira nezavisnih tužitelja, kao i podjelu nadležnosti između javnog tužitelja i nacionalnih tužitelja zemalja članica s jedne strane, kao i na jačanju proceduralnih prava osumnjičenika.

U svakom slučaju, nezavisno tužiteljstvo će pomoći u zaštiti financijskih interesa Europske unije te borbi protiv prevare i korupcije.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (NI), par écrit. – J’ai voté conte Rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen présenté par Mme Macovei.

En effet, l’exposé des motifs de celui-ci est fort douteux, et je ne peux accepter cette nouvelle intrusion fédéraliste européenne, contraire à la défense de la souveraineté nationale, que je promeus.

La justice fait partie des domaines régaliens qui sont de la compétence exclusive de chaque Etat.

Je refuse que la France soit soumise à une « justice européenne ». Ce nouvel abandon de souveraineté est inacceptable.

Les différents instruments de coopération internationale, en particulier dans le domaine pénal, qui existent déjà suffisent à l’objectif d’une justice efficace, respectueuse des prérogatives appartenant à chaque Etat.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this Report as I have grave concerns in relation to the establishment of the European Public Prosecutors Office and the parameters of its remit. Harmonisation will inevitably mean the adoption of the European inquisitorial model to replace the trial by jury system which applies in Ireland and a number of other common law jurisdictions. This has the potential to seriously undermine the presumption of innocence. Basically, this means that an accused person would no longer be treated as innocent before being proven guilty, but that the onus will now be on anyone accused of a crime to prove his or her innocence.

The rationale for the development of an EU criminal law is to combat transnational organised crime. The intention is of course to be welcomed but not at the expense of subjugating and undermining the existing judicial systems of individual Member States to the interests of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this interim report because, in my opinion, the creation of a European Public Prosecutor will not only provide the EU with a more efficient system to fight fraud against EU funds, but also because it represents, another step towards a closer integration of the judicial systems of the member States. Nonetheless I strongly believe that the European Public Prosecutor´s Office should be independent from any kind of political influence.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. – Sous prétexte de « mieux défendre les intérêts financiers de l’Union » et conscient de l’insuffisance des pouvoirs de l’organisme le lutte antifraude (OLAF), l’Union européenne cherche à créer un véritable parquet européen qui ferait concurrence aux parquets nationaux et pourrait poursuivre sans accord préalable d’un Etat membre, tout justiciable soupçonné de violation du droit européen. La création du Parquet européen viole la souveraineté judiciaire de chaque Etat membre. C’est pourquoi j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Statele membre raporteaza, in fiecare an, o pierdere de aproximativ 500 de milioane de euro din cheltuielile si veniturile UE din cauza fraudei, cu toate ca sumele expuse unui asemenea risc se ridica la aproape 3 miliarde de euro anual.

Sunt convins ca Parchetul European va asigura prioritatea cuvenita protejarii bugetului Uniunii in intreaga Europa, mai ales in contextul economic de astazi. Mai mult, acesta va reprezenta puntea de legatura intre sistemele penale ale statelor membre, ale caror competente se opresc la frontierele nationale.

Politica de toleranta zero fata de fraudele impotriva bugetului UE este binevenita, in asa fel incat infractorii care se folosesc de diverse tertipuri juridice pentru a fura banii contribuabililor nu ar trebui sa ramana liberi din cauza lipsei unor instrumente necesare pentru a-i aduce in fata justitiei. Mai mult, aceasta propunere garanteaza protectie in cadrul sistemelor nationale in ceea ce priveste drepturile procedurale ale persoanelor vizate de anchetele acestui Parchet, de exemplu, dreptul la interpretare si traducere, dreptul la informare, accesul la dosar sau dreptul la un avocat .

Am votat in favoarea acestui raport pentru o mai buna derulare a urmaririi penale a autorilor infractiunilor de frauda asupra banilor contribuabililor Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Em média a Comissão identifica cerca de 500 milhões de Euros por ano em possíveis fraudes, embora haja boas razões para estimar que esse valor pode ser tão alto quanto três mil milhões de Euros, a que se alia uma baixa taxa de acusações. É inequívoca a necessidade e urgência de uma Procuradoria Europeia. Mas não ignoro, como aliás a relatora, que se levantam ainda diversas questões processuais, substantivas e de organização. Será certamente um processo longo e dificil. Mas o relatório intercalar salienta e funda-se desde logo nas resistências e inconsistências com que os Estados-Membros têm conduzido este processo. Assim, não posso senão subscrever inteiramente uma abordagem geral que elenca quais as condições necessárias para a aprovação do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole alla relazione interinale presentata dalla collega, l'On. Monica Mancovei, sulla creazione di una procura europea.

Al fine di dare adeguata protezione agli interessi finanziari dell'Unione, la modifica dell'attuale contesto normativo appare più che una necessità, soprattutto alla luce del fatto che gli organismi attualmente esistenti non sono dotati di effettivi poteri di indagine e azione penale e che il lavoro svolto dalle procure degli Stati Membri appare insufficiente.

Grazie all'istituzione di una Procura Europea, dotata della competenza ad investigare e portare a giudizio davanti alle giurisdizioni nazionali i reati che attentano agli interessi finanziari dell’Unione, sarà possibile contrastare più efficacemente frodi e attività illegali, nonché garantire una protezione equivalente degli interessi europei in tutti gli Stati Membri.

La proposta di compromesso sulla struttura di governance dell'istituendo soggetto, con un ufficio centrale collegialmente composto, con un procuratore europeo nominato da ciascuno degli Stati membri, e il rafforzamento del ruolo delle camere permanenti si ritiene un buon “punto di equilibrio” tra controllo sovranazionale e partecipazione degli Stati membri al funzionamento dell’Ufficio.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Esprimo un voto favorevole a questo interim report. La realizzazione di un sistema penale europeo, di cui l'istituzione di un procuratore europeo e' un passo fondamentale, rappresenta un mezzo attraverso cui riconquistare e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e, piu' in generale, nell'apparato intero dell'UE. Tale sostegno sarà, inoltre, necessario per un eventuale ampliamento dei reati perseguibili dal procuratore europeo, cosa che ci auspichiamo possa succedere con riferimento ai reati relativi alla criminalità organizzata, come del resto previsto art 86 TFUE. il report che voto, delinea le priorità politiche del Parlamento europeo e sottolinea i principi e le condizioni secondo cui il Parlamento potrebbe approvare la proposta del legislatore. Già nella risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamento ha invitato il Consiglio a coinvolgerlo strettamente nella sua attività e ha avanzato una serie di proposte politiche riguardanti alcuni degli aspetti più cruciali in gioco: la struttura, l'indipendenza, il processo decisionale, le competenze, gli strumenti di indagine, l'ammissibilità delle prove, il ricorso giurisdizionale, la tutela giuridica.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de los graves problemas de corrupción que saquean las arcas del Estado Español, hemos tenido que votar en contra de la propuesta al no disponer de información suficiente por parte de la Comisión para analizar debidamente su propuesta. Además, entendemos que ya existe una Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con competencias similares a las de la fiscalía propuesta, que no está realizando sus cometidos de manera suficiente. Nuestra prioridad pasa por reforzar esta Oficina para que realmente pueda actuar contra el fraude fiscal que cada año hace que en el Estado Español dejemos de ingresar cada año en torno a 59.515 millones de euros. Además, no conocemos en detalle la relación que este cuerpo supranacional tendría con la justicia de los diferentes Estados Miembros, lo que nos parece una omisión de detalles interesada por parte de la Comisión y que podría llevar a la creación de una justicia de dos velocidades en el seno de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelenés szavazásánál tartózkodtam, mivel a jelentés nem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait. Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látom rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I believe that Europe needs to be proactive in defending the EU’s and ultimately our citizens’ financial interest. The establishment of an independent and effective EPPO will help to protect the EU's financial interests against fraud and corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport est un rapport intermédiaire des négociations visant à mettre en place un parquet européen. Cette institution, une fois créée en vertu du traité de Lisbonne, devrait défendre les intérêts financiers de l’Union et mènerait des enquêtes sur les auteurs présumés d'infractions, qu’il s’agisse de fraudes ou de recettes non-perçues, portant atteinte au budget européen. Ce rapport insiste sur la compétence et la juridiction d’un tel parquet européen, les droits procéduraux ainsi que les relations avec les autres organes de l’Union compétents en matière judiciaire et de lutte antifraude, à savoir Eurojust et l’OLAF. Le rapport défend également que le Parlement, seule institution démocratiquement élue, doit jouer un rôle dans le processus de nomination et de sélection des magistrats. Considérant ce texte équilibré et qu’il convient d’avancer sur cette problématique, la fraude coûtant chaque année au moins 500 millions d’euros aux citoyens européens, j’ai voté en faveur de ce rapport intermédiaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A magyar néppárti delegáció tagjaként osztom azt a közös álláspontot, hogy uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelenés szavazásánál tartózkodtam, mivel ez a jelentés sem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek, így a magyar parlament szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait (sárgalapos procedúrát). Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látjuk rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu l'initiative de la Commission européenne visant à la création d'un Parquet européen parce que chaque année, plusieurs centaines de millions d'euros provenant du budget UE sont exposés à la fraude, à la corruption et à d'autres infractions pénales. Ces délits abîment la confiance des citoyens à l'égard des institutions européennes et privent le développement économique et social d'une partie de son financement. À l'heure actuelle, l'UE n' pas la possibilité d'engager des poursuites pénales pour des infractions commises à l'encontre de son budget. Les enquêtes/poursuites pénales sont du ressort exclusif des États membres et les efforts déployés par les autorités nationales pour lutter contre la criminalité financière affectant le budget de l'UE varient d'un État membre à l'autre. Il existe aussi des obstacles pratiques car les autorités répressives disposent rarement des ressources nécessaires aux enquêtes transfrontières. Nous avons donc besoin d'une réponse commune, c'est à dire un Parquet européen compétent pour mener des enquêtes (en collaboration avec les autorités nationales), engager des poursuites et porter les affaires devant les juridictions compétentes. Bref, un Parquet européen indépendant qui apporte une réelle valeur ajoutée.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. ‒ Az uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelenés szavazásánál a magyar néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam, mivel ez a jelentés sem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek, így a magyar parlament szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait (sárgalapos procedúrát). Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látjuk rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Ce rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant sur la création du Parquet européen vise à « charger une instance unique et indépendante au niveau européen de mener les enquêtes et les poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financier de l’Union ». Les fraudes sont en effet conséquentes – on soupçonne 3 milliards d’euros en jeu chaque année-, et seulement 30% des recommandations judiciaires de l’OLAF ont été mises en examen de 2006 à 2013. Cependant, le Conseil ambitionne de créer un organe collégial doté d’une compétence concurrente à celle des États membres. Il s'agit donc d'une nouvelle offensive fédéraliste. Il est primordial que les États membres conservent leurs fonctions régaliennes, surtout en matière de justice. J’ai donc voté contre le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelenés szavazásánál a magyar néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam, mivel ez a jelentés sem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek, így a magyar parlament szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait (sárgalapos procedúrát). Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látjuk rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. – Sono favorevole all’istituzione della Procura Europea poiché, ad oggi, vi è una sospetta frode agli interessi finanziari dell'Unione per un valore di circa 500 milioni di euro annui. Dato che il tasso di imputazioni è solo del 31% (dal 2006 al 2013) rispetto al numero di raccomandazioni giudiziarie rivolte agli Stati membri dall'OLAF, solo l’istituzione della Procura europea (EPPO) potrebbe colmare questa lacuna.

A patto, però, che siano garantite l'indipendenza dell’EPPO (da qualsiasi indebita influenza da parte di partiti politici, di autorità politiche, amministrative o giudiziarie nazionali, ivi comprese le istituzioni europee) e la trasparenza nelle procedure di selezione e di nomina dello stesso. Inoltre, onde prevenire qualsiasi conflitto di interessi, il Parlamento ha chiesto, con la presente Risoluzione, che l'incarico del Procuratore europeo sia a tempo pieno.

La Procura Europea sarà, quindi, un organo collegiale composto da un procuratore europeo per Stato membro guidato da un procuratore capo e una competenza concorrente tra la nuova Procura e i servizi nazionali responsabili dell'azione penale.

Tramite questa Risoluzione il Parlamento ha chiesto che l'EPPO presenti una relazione annuale alle istituzioni dell'UE, al fine di garantire la trasparenza e la valutazione della propria attività.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A Procuradoria Europeia teria como competências a investigação, a ação penal e a submissão a julgamento, nos tribunais dos Estados-Membros, de crimes que afetem o orçamento da UE. Estas fraudes lesam os contribuintes de todos os Estados-Membros, já que estes contribuem para o orçamento da União. A futura Procuradoria Europeia deverá ter competência em matéria de infrações penais relativas à fraude lesiva dos interesses financeiros da União. Perdem-se todos os anos cerca de 500 milhões de euros em despesas e receitas da UE devido a eventuais fraudes. A percentagem de acusações é baixa – aproximadamente 31% em oito anos, de 2006 a 2013 –, quando comparada com o número de recomendações judiciais do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) aos Estados-Membros. Um dos objetivos da Procuradoria Europeia é colmatar esta lacuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ L’Union européenne poursuit son agression contre les souverainetés nationales, voir la séparation des pouvoirs. Alors que sa souveraineté ne procède de nulle part, elle prétend aujourd'hui s'ériger en procureur d'on ne sait quoi sur on ne sait qui.

Il s'agit d'une atteinte inadmissible aux principes fondamentaux du droit et aux principes élémentaires de la justice.

La justice française, passablement défaillante, juge "au nom du peuple français", ne serait que par théorie.

Au nom de qui seront pris les décisions du "procureur européen"?.....

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ Il Procuratore della Repubblica Nino Di Matteo, magistrato italiano da sempre in prima linea nella lotta alla mafia, ha più volte ricordato che mafia e corruzione sono ormai due facce della stessa medaglia, sottolineando che: "non ci può essere una lotta vera alla mafia se non c'è repressione della corruzione".

Sono parole di estrema attualità nel dibattito sull'istituzione di una Procura Europea per la lotta alle frodi finanziarie agli interessi dell'Unione europea. Non vi è dubbio, infatti, che nelle pieghe delle frodi all'Ue si annidi, sempre più spesso, il morbo della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Occorre pertanto utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per contrastare e sconfiggere alla radice questo rischio, e l'istituzione di una Procura europea indipendente ed efficiente costituirebbe un significativo passo in avanti in questa direzione.

Per questo esprimo il mio voto favorevole alla relazione sull'EPPO, con la speranza che la proposta di estenderne il campo di applicazione ai reati diversi da quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e specificatamente alla criminalità organizzata, possa essere accolta dal Consiglio.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A instituição de uma Procuradoria Europeia representa um passo em frente na criação de um espaço europeu da justiça penal, com competências na luta contra a fraude.

Ou seja, este é mais um passo na usurpação de soberania aos Estados, numa área na qual reside o fulcro dessa mesma soberania – a área da justiça.

Somos contra.

Somos contra uma justiça ao serviço dos interesses de dominam e conduzem o processo de integração.

Os exemplos recentes de fraude e evasão fiscal, com os criminosos em liberdade e aqueles que divulgaram os escândalos sob a alçada da justiça incorrendo em penas de prisão e avultadas multas mostram bem de que justiça estamos a falar.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (PPE), per iscritto. ‒ L’istituzione dell'Ufficio del pubblico ministero europeo potrebbe avere un ruolo molto importante di coordinamento, tra le varie procure degli Stati membri, per combattere le frodi e le attività illegali in Europa. Per questo motivo, ho dato il mio voto positivo alla relazione della collega Macovei.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Európska prokuratúra má byť jediným a nezávislým úradom na európskej úrovni, ktorý zabezpečí zintenzívnenie trestného vyšetrovania a stíhania. Zlepší sa vymáhanie a zvýši sa dôvera európskych daňovníkov v európske inštitúcie. Návrh Európskej komisie bol prijatý v júli 2013 a Európsky parlament má eminentný záujem zúčastniť sa na legislatívnom procese, o čo sme požiadali Radu 12. marca 2014. Tento nový orgán Európskej únie by mal byť zložený z jedného európskeho prokurátora za každý členský štát pod vedením hlavného prokurátora.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto Contrario all'Istituzione di una Procura Europea.

La nostra contrarietà permane da tempo. Quattordici camere dei diversi SM hanno espresso la loro contrarietà mettendo in dubbio il valore aggiunto di tale proposta.

Come espresso nei pareri motivati, l’istituzione di tale meccanismo implica un’ulteriore perdita di sovranità per i Parlamenti Nazionali, investendo la Procura europea di poteri troppo ampi, che oltrepassano le prerogative degli Stati membri e interferiscono in una materia di loro competenza, il diritto penale.

Nonostante i chiarimenti forniti dalla Commissione europea nel suo riesame, l’istituzione della Procura europea non pare conforme al principio di sussidiarietà.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. – Υπερψηφίζω την προσωρινή έκθεση καθώς είμαι υπέρ της σύστασης μίας ανεξάρτητης αρχής η οποία θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη δίωξη της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ Mr President, I voted against this report as I have serious concerns about the infringement of national sovereignty that this represents.

Whilst I strongly support the fight against organised crime and fraud within the EU, I do not regard the creation of a European Public prosecutor as the correct way to tackle this serious issue. The cost is not justified and it poses a threat to the liberties of British citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The purpose of a European Public Prosecutor’s Office (‘EPPO’) would be to investigate, prosecute and bring to trial criminal offences related to fraud against the financial interests of the European Union. According to Article 86 TFEU, an EPPO is to be established under the consent procedure. The core aspects for which the S&D fought include the selection procedures for independent European Prosecutors; the division of jurisdiction between an EPPO and national prosecutors; the involvement of the EPPO in prosecutions for ancillary offences (i.e. those offences linked to the fraud offence which are not in themselves fraud offences); the streamlining of investigative measures undertaken by an EPPO; the need for rules on admissibility of evidence to properly respect existing EU law in this area; the reinforcement of procedural rights of suspects; the judicial review of acts of the EPPO, and clarity on data protection provisions. I support the adoption of the report as the establishment of an independent and effective EPPO will help to protect the EU’s financial interests against fraud and corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelenés szavazásánál a magyar néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam, mivel ez a jelentés sem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek, így a magyar parlament szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait (sárgalapos procedúrát). Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látjuk rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Ogni anno l'UE perde dai 500 milioni ai 3 miliardi per effetto di frodi operate a proprio danno. Non si tratta di soldi rubati alle istituzioni, ma prima di tutto di soldi rubati ai cittadini europei per effetto di azioni criminose compiute sfruttando lacune normative che non consentono di perseguire efficacemente gli autori di questi reati. Con l'istituzione della procura europea a fianco del già presente OLAF, l'Ufficio Antifrode europeo, potremo finalmente combattere più efficacemente questo fenomeno e garantire il ritorno della legalità. Come Parlamento europeo non solo non abbiamo abdicato alle nostre responsabilità ma al contrario abbiamo voluto contribuire in modo decisivo sugli elementi sostanziali di questo strumento innovativo (tra gli altri, indipendenza, strumenti di indagine e competenze), proponendo soluzioni che riteniamo equilibrate e efficaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – La relazione della collega Macovei, che ho sostenuto, delinea in modo molto convincente le caratteristiche auspicate dal Parlamento a proposito della futura procura europea: si tratta di un organo molto importante, che dovrà lavorare in modo indipendente dalle influenze degli Stati membri, e che si costituirà anche in virtù dell'esame e dello scrutinio democratico dello stesso Parlamento Europeo. Il Parlamento, in attesa del pronunciamento degli Stati, avrà l'ultima parola, l'auspicio è che anche la versione finale dell'accordo manterrà la stessa ambizione e lungimiranza.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione sulla seconda relazione del PE al Consiglio sull'istituzione di una Procura europea perché innanzitutto sono favorevole ad una più forte associazione del PE alla creazione di una Procura europea, trasparente avente forte legittimità democratica.

Ho sostenuto la posizione fortemente maggioritaria del PE volta a riaffermare aspetti rilevanti attinenti la procura europea: quali la struttura, l'indipendenza, le competenze, l'estensione del potere d'inchiesta, l'ammissibilità delle prove, e infine il controllo giurisdizionale e la protezione giuridica.

La nascente Procura europea deve essere unica, forte, indipendente e capace di ricercare, perseguire e rinviare in giudizio gli autori di infrazioni che attengono gli interessi finanziari europei. Mentre i reati contro gli interessi europei che implicano il diritto penale devono essere definiti nella proposta di direttiva specifica. Inoltre, devono essere chiare le ripartizioni di competenze fra autorità nazionali e Procura europea in modo tale che essa possa agire ben prima che le autorità nazionali aprano una inchiesta, al fine di evitare una duplicazione, e nel caso in cui siano queste ultime a condurre inchieste in questo ambito, esse devono informare debitamente a Procura europea. Infine, sotto specifiche condizioni le competenze della Procura europea devono potersi estendere anche ad altri campi.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ Although I support the principle behind the EPPO, which would deal with preventing crimes against the financial interest of the Union, tackling fraud of the EU budget and protecting tax payers' money, I abstained on the Macovei report because I believe the EPPO will not be able to successfully carry out this crucial tasks in the absence of unanimity in the Council. Moreover, the absence of Council unanimity means an enhanced cooperation procedure would take place which is outside the ambit of the treaties. As a result, the European Parliament would not have a say on the final text, only being able to give its consent. Finally, I am concerned the absence of a plan to establish a clear modus vivendi between the EPPO, Eurojust and OLAF would be counterproductive.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. – Nelle scorse sedute abbiamo discusso e approvato una relazione che metteva in luce il grave problema delle frodi a danno dell´unione. Le cifre sono impressionanti. Ogni anno 500 milioni di euro vengono estorti al bilancio comunitario, soldi che sarebbero altrimenti utilizzati per lo sviluppo e la crescita e che invece arricchiscono criminali e truffatori. E, ancor più grave, l'Unione non riesce a recuperare i fondi frodati. Questo denota una grossa falla nel sistema europeo che va sanata. E va sanata attraverso la procura europea, che operi in autonomia dagli stati membri, ma con uno spirito di cooperazione. Rafforzare le azioni penali e farle confluire in un unico ufficio europeo attraverso la procura europea doterà l'Unione di un braccio operativo fondamentale per la creazione di uno spazio europeo di giustizia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado EN CONTRA de la creación de una Fiscalía Europea (EPPO). Existe una notable falta de eficacia y coordinación fiscal entre los estados miembros de la UE, que justifica la necesaria mejora y revisión del sistema. Sin embargo la creación de un nuevo organismo no parece ser la solución, ya que antes de abordarla sería necesario recabar mayor información acerca de 1) las competencias que tendría la EPPO en el marco actual con OLAF y EUROJUST, 2) su relación con los tribunales nacionales de los EM, 3) el funcionamiento real de los organismos que ya existen. La idea de centrarse en la creación de una nueva entidad para la lucha contra el fraude fiscal, aleja el discurso de la necesaria evaluación de las actividades de la propia OLAF y de la mejora de las estructuras que ya están presentes en el marco UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I believe that Europe needs to be proactive in defending the EU’s and ultimately our citizens’ financial interest. The establishment of an independent and effective EPPO will help to protect the EU's financial interests against fraud and corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai soutenu ce rapport, dont l’objectif est de créer un véritable parquet européen afin de combler les lacunes du système répressif actuel, qui repose exclusivement sur les efforts nationaux. Le Parquet européen aura pour mission de combattre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. On estime en effet que la fraude coûte chaque année au moins 500 millions d'euros à l'Union européenne, en raison de fraudes budgétaires et de recettes non perçues. Or, la dimension transfrontière de ces infractions échappe généralement à l’attention des autorités nationales. Ce rapport souligne donc notre attachement à la mise en place d'un Parquet européen en tant que structure unique et indépendante, dont les compétences pourraient à terme s’étendre aux infractions autres qu’aux seules infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo, nes susipažinęs su dokumentu bei jurisdikcine situacija susidariau nuomonę, jog net jei dabartinė sistema kai kuriose valstybėse narėse veikia gerai, paaiškėja, kad baudžiamojo persekiojimo ir lėšų susigrąžinimo požiūriais ji gana neveiksminga visos Sąjungos lygmeniu. Veikiant Europinei institucijai, sukčiavimo siekiant pasisavinti ES lėšas, išaugusio baudžiamojo persekiojimo masto, lėšų susigrąžinimo atvejais kriminalinius nusikaltimus tirs ir baudžiamąjį persekiojimą vykdys viena nepriklausoma Europos lygmens prokuratūra. Tai didins ES piliečių pasitikėjimą ES jurisdikcija ir institucijomis.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Az uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelenés szavazásánál a magyar néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam, mivel ez a jelentés sem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek, így a magyar parlament szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait (sárgalapos procedúrát). Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látjuk rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament kann es nicht lassen. Jede Gelegenheit, aus der Vielfalt der 28 Länder eine Einfalt der "Vereinigten Staaten von Europa" zu machen, wird begierig wahrgenommen. Der Vorschlag der Kommission, eine Europäische Staatsanwaltschaft einzuführen, wird vom Parlament unterstützt obwohl man sich doch sonst bei jeder Gelegenheit zum Prinzip der Subsidiarität bekennt. Unsere Fraktion, die der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), hat dagegen gestimmt. Wo es keinen Staat gibt, kann es auch keinen Staatsanwalt geben.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Le montant des fraudes aux intérêts financiers de l’Union européenne est estimé à 500 millions d’euros par an. Ces infractions sont encouragées par le manque de coordination de nos ministères publics. À terme, et compte tenu de l’interdépendance de nos économies, la création d’un parquet européen indépendant, chargé d’assurer une meilleure coordination des enquêtes et poursuites s’impose.

C’est pourquoi, je soutiens la création du parquet européen qui pourra permettre de pallier les limites juridiques que l’on rencontre actuellement, notamment en ce qui concerne les infractions transnationales.

Je mets toutefois en garde les institutions européennes contre la tentation d’outrepasser les prérogatives des parlements nationaux.

Dans cette affaire, un certain nombre de parlements dont le Sénat français ont estimé que le principe de subsidiarité n’était pas respecté.

Si je souscris sur le principe à la création du parquet européen, j’estime qu’un devoir d’information et de pédagogie auprès des représentants nationaux reste essentiel car ils sont les premiers garants de la souveraineté nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado EN CONTRA de la creación de una Fiscalía Europea (EPPO). Existe una notable falta de eficacia y coordinación fiscal entre los estados miembros de la UE, que justifica la necesaria mejora y revisión del sistema. Sin embargo la creación de un nuevo organismo no parece ser la solución, ya que antes de abordarla sería necesario recabar mayor información acerca de 1) las competencias que tendría la EPPO en el marco actual con OLAF y EUROJUST, 2) su relación con los tribunales nacionales de los EM, 3) el funcionamiento real de los organismos que ya existen. La idea de centrarse en la creación de una nueva entidad para la lucha contra el fraude fiscal, aleja el discurso de la necesaria evaluación de las actividades de la propia OLAF y de la mejora de las estructuras que ya están presentes en el marco UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. He votado a favor del valor añadido de la Fiscalía Europea, que consistirá en que una fiscalía única e independiente se encargará, a nivel europeo, de las investigaciones y las acusaciones penales en los casos de fraude en relación con fondos de la UE y en que se incrementarán las acciones penales, la recuperación de fondos y la confianza de los contribuyentes en las instituciones de la UE. El sistema actual, pese a funcionar correctamente en algunos Estados miembros, ha resultado ser bastante ineficaz dentro de la Unión en lo que respecta a la incoación de procedimientos penales y la recuperación de fondos.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz (EFDD), na piśmie. ‒ W głosowaniu dotyczącym rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej głosowałem "za" z następujących powodów. Po pierwsze uważam, że ustanowienie Prokuratury Europejskiej to ważny krok w kierunku utworzenia skutecznego systemu wykrywania przestępstw transgranicznych. Ustanowienie jednego organu zajmującego się sprawami o podobnym charakterze, jednak rozciągającego swoją jurysdykcję na całą Unię Europejską, usprawniłoby procedurę i jednocześnie skróciłoby okres odzyskiwania pieniędzy przez obywateli Unii. Po drugie, utworzenie instytucji niezależnej od polityki, która wspiera ściganie przestępczości finansowej daje nadzieję na skuteczność na wszystkich szczeblach. Po trzecie, mimo że osobiście sprzeciwiam się nadmiernej ilości biurokracji to uważam, że jest to instytucja potrzebna, która może pomóc obywatelom dochodzić swoich praw.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA privremeno Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja jer je to dobrodošla inicijativa koja će učvrstiti pravnu sigurnost Europske unije. Podaci govore da prijevare koje utječu na interes Unije dostižu brojku od 500 milijuna eura godišnje, a mnoge zemlje članice nisu puno učinile u njihovom otkrivanju podržavam osnivanje ovoga Ureda.

Svakako neophodno je detaljno utvrditi podjelu nadležnosti između Ureda europskog javnog tužitelja i nacionalnih tijela. Uzimajući u obzir sve prednosti ovoga prijedloga glasao sam ZA ovaj prijedlog Rezolucije o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Ce rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant sur la création du Parquet européen vise à « charger une instance unique et indépendante au niveau européen de mener les enquêtes et les poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financier de l’Union ». Les fraudes sont en effet conséquentes – on soupçonne 3 milliards d’euros en jeu chaque année-, et seulement 30% des recommandations judiciaires de l’OLAF ont été mises en examen de 2006 à 2013. Cependant, le Conseil ambitionne de créer un organe collégial doté d’une compétence concurrente à celle des Etats membres. Il Il s'agit donc d'une nouvelle offensive fédéraliste. Il est primordial que les Etats membres conservent leurs fonctions régaliennes, surtout en matière de justice. J’ai donc voté contre le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Monica Macovei, qui propose la création d’un parquet européen qui aura pour but de combattre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La fraude coûte chaque année au moins 500 millions d’euros à l’Union Européenne. Ce rapport fait part de ses critiques sur l’organisation proposée par le Conseil et demande une charge de travail plus rationnelle du parquet au niveau central.

Ce rapport a été adopté à une large majorité ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Ich lehne eine europäische Staatsanwaltschaft strikt ab, denn eine solche würde das schon jetzt von Kompetenzstreitigkeiten gekennzeichnete europäische Recht nicht stärken, sondern die Konflikte zwischen europäischen und nationalen Gerichten intensivieren. Außerdem gibt es inhaltliche Überschneidungen zu schon existierenden Institutionen, sodass der Sinn der Schaffung, die dazu benötigten finanziellen Mittel und der Nutzen kritisch zu betrachten sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I am happy to support this report calling for a single and independent European Public Prosecutors' Office with an efficient structure, and open and transparent selection procedures of the prosecutors. The process is, however, ongoing and it will be important to ensure that the principle of subsidiarity on certain aspects will be taken into account in negotiations.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato positivamente la relazione della collega Monica Macovei. Ritengo la Procura europea uno strumento di fondamentale importanza, in grado di far convergere tutte le indagini e i procedimenti a carico di cittadini indagati per frode ai danni dell´Unione Europea all´interno di un unico ufficio, per l’appunto, la Procura europea. I risultati auspicati sono: rafforzare le azioni penali, aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dell´Unione e garantire un maggiore recupero dei fondi. Ringrazio la collega Macovei per il delicato lavoro svolto e supporto il testo di compromesso fra i diversi gruppi politici.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport sur la création d'un parquet européen, car il s'agit une nouvelle fois d'une offensive fédéraliste visant à miner la souveraineté des Etats membres. Selon ce rapport, un parquet européen serait plus efficace pour mener les enquêtes et les poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour améliorer les opérations de recouvrement et pour renforcer la confiance des contribuables dans les institutions européennes. L'extension continue des pouvoirs de l'Union européenne n'a jamais mené à un renforcement de la confiance des contribuables. Le travail de ce parquet européen peut parfaitement être fait par les parquets nationaux. Si la fraude est un problème considérable, c'est à la source qu'il faut améliorer les procédures. Il est inacceptable que l'Union européenne utilise ses propres défaillances pour encore étendre ses compétences.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Az uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelenés szavazásánál a magyar néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam, mivel ez a jelentés sem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek, így a magyar parlament szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait (sárgalapos procedúrát). Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látjuk rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette résolution car elle demande la création d'un parquet européen totalement indépendant des gouvernements nationaux, qui portera donc atteinte à la souveraineté nationale.

Ce parquet aura en outre une compétence très large, consistant à "combattre les infractions liées aux fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE", ce qui est de nature à aggraver cette atteinte à la souveraineté nationale.

J'estime que la justice pénale devrait rester une prérogative régalienne de l'Etat.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ Vote contre. Le Parlement veut "... charger une instance unique et indépendante au niveau européen de mener les enquêtes et les poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union..." L'organisation de cet organe sera collégial composé d'un procureur européen par État membre, qui sera placé sous la direction d'un procureur général et doté d'une compétence qui, et c'est un point auquel je suis opposé, sera concurrente à celle des parquets nationaux. Nous avons donc là une volonté d'affaiblir une fois de plus la souveraineté des Etats membres en prenant prétexte de la lutte contre la fraude qui est certes une réalité, mais à laquelle le Parlement veut donner une réponse ne correspondant pas à la volonté du Front national de rétablir la souveraineté de l'Etat. Je m'y oppose donc.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de los graves problemas de corrupción que saquean las arcas del Estado Español, hemos tenido que votar en contra de la propuesta al no disponer de información suficiente por parte de la Comisión para analizar debidamente su propuesta. Además, entendemos que ya existe una Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con competencias similares a las de la fiscalía propuesta, que no está realizando sus cometidos de manera suficiente. Nuestra prioridad pasa por reforzar esta Oficina para que realmente pueda actuar contra el fraude fiscal que cada año hace que en el Estado Español dejemos de ingresar cada año en torno a 59.515 millones de euros. Además, no conocemos en detalle la relación que este cuerpo supranacional tendría con la justicia de los diferentes Estados Miembros, lo que nos parece una omisión de detalles interesada por parte de la Comisión y que podría llevar a la creación de una justicia de dos velocidades en el seno de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – Vi svenska socialdemokrater är emot införandet av en europeisk åklagare och anser inte att Sverige bör överlåta åklagarbehörighet till EU.

Vi anser samtidigt att arbetet mot korruption bör intensifieras, både i medlemsstaterna och på EU-nivå med målet att minska antalet bedrägerier som begås mot EU:s budget.

Eftersom vi inte vill hindra de medlemsstater som vill överlåta åklagarbehörighet till EU så valde vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om den andra interimsrapporten om inrättande av en Europeisk åklagarmyndighet.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. ‒ В резултат на злоупотреби с европейски средства годишно европейските данъкоплатци губят над 500 милиона евро. В случаи като този, когато държавите не са в състояние да се справят, отговорност на Съюза е да се намеси. Подкрепих създаването на Европейска прокуратура, защото съм убеден, че една такава структура, с отворен и прозрачен подбор на независими прокурори, ще спести стотици милиони евро на европейските граждани. Нека не се залъгваме. Този орган няма да замести националната прокуратура! Европейската прокуратура ще се намесва тогава, когато държавата е неспособна да се справи и то само по отношение на злоупотреби, които касаят европейски средства. Създаването на екипи от прокурори от различни държави членки ще гарантира независимостта на разследването и ще предотврати укриването на злоупотреби. Нещо повече, в голяма степен Европейската прокуратура ще работи заедно с националната прокуратура и ще разчита на националното разследване. Ако за страна като Великобритания съществуват опасения, че подобна структура ще намали ефективността на борбата срещу измамите с европейски средства, то по отношение на България няма съмнение, че Европейската прокуратура би имала изцяло положителен ефект. Днес, когато Европа полага неимоверни усилия за ускоряване на икономическия растеж и повишаване на дела на инвестициите, противодействието на измамите с европейски средства е от ключово значение.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Zriadenie Európskej prokuratúry ako nezávislého a jediného úradu na trestné vyšetrovanie a stíhanie podvodov pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskej únie, ktoré ukracujú Úniu a poškodzujú daňových poplatníkov ročne až o 3 miliardy eur, je nanajvýš žiaduce. Jej efektívna vyšetrovacia činnosť by mala viesť aj k zvýšenému a predovšetkým efektívnemu vymáhaniu neoprávnene použitých finančných prostriedkov, ktoré je v súčasnosti nízke. To zároveň môže plniť preventívnu úlohu pred páchaním podvodov pri nakladaní s prostriedkami Únie. Nevyhnutnosťou je potreba jasného, jednoznačného a zrozumiteľného zadefinovania kompetencií Európskej prokuratúry so zohľadnením kompetencií prokuratúr, resp. štátnych zastupiteľstiev členských krajín tak, aby sa predišlo budúcej možnej neistote a rôznym interpretáciám. Pritom je nutné zohľadniť potrebu rýchlych zásahov a konaní zo strany Európskej prokuratúry pri ochrane finančných záujmov Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την Προσωρινή Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γιατί διαφωνώ με το περιεχόμενό της αλλά και γιατί δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport visant à créer un parquet européen. Le Conseil souhaite créer une institution collégiale, regroupant un procureur européen par État membre, placée sous la direction d’un procureur général et dotée d’une compétence concurrente à celle des parquets nationaux. Sous couvert de lutte contre la fraude il s’agit en fait d’imposer une entité supranationale qui porte atteinte à la souveraineté des États. Je m’y oppose fermement.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea.

Tale Procura rappresenta un valore aggiunto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, un tassello fondamentale per la creazione di uno spazio di giustizia penale europeo, uno strumento necessario per la difesa degli interessi finanziari dell'Unione.

E' fondamentale che tale Procura operi nel pieno rispetto e conformità dei diritti fondamentali, ma che dia altresì prova di versatilità, snellezza di procedure, efficienza e capacità di raggiungere i massimi risultati.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemnĕ. ‒ Kromě ústavního práva si neumím představit jiné odvětví práva, která by bylo tolik citlivé pro jednotlivé členské státy, jako je právo trestní. Reflektuje totiž vlastní zkušenosti každého členského státu s kriminalitou specifickou pro jeho území, názory na prevenci trestné činnosti a programy následné péče pomoci po odsouzené. Návrh na zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce jsem již od zrodu této myšlenky vnímal jako nebezpečný. Návrh má formu nařízení, to znamená, že v České republice bude mít automaticky formu zákona, bez jakékoliv možnosti státu zvolit si jinou formu transpozice do právního řádu. Podíváme-li se na detaily navrhované právní úpravy, zjistíme řadu nedostatků. Tím prvním je nedostatek prokázaného souladu s principem subsidiarity a proporcionality, tedy pravomoc EU zasahovat pouze do těch záležitostí, které členské státy nezvládají dostatečně a které může lépe zvládnout EU. Komise nedokázala přesvědčivě zdůvodnit zřízení tohoto úřadu, není mi ani jasné, na jakém základě došla Komise k tomu, že členské státy nezvládají vyšetřovat a stíhat přestupky proti finančním zájmům EU na jejich území. Nejsem ani přesvědčen, že zřízení tohoto úřadu bude znamenat efektivnější a rychlejší postup proti pachatelům takových přestupků, spíše naopak. Návrh např. neřeší jazykovou otázku, neřeší ani opravné prostředky proti zahájení řízení. Hlasoval jsem proto proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Sostengo con forza l'idea secondo la quale la tutela degli interessi finanziari dei cittadini europei rappresenti una delle prerogative delle istituzioni comunitarie.

Trovo inammissibile che fondi destinati alla crescita, e al rafforzamento dello sviluppo economico degli Stati membri, contribuiscano, talvolta, a finanziare attività di stampo criminale e mafioso.

I dati sono allarmanti: più di 500 milioni di fondi perduti annualmente, alla merce' della speculazione delinquenziale.

Sebbene un cospicuo numero di Stati membri si sia dimostrato capace di recuperare parte dei fondi frodati, molti altri sembrano incapaci di liberarsi dalla morsa dell'illegalità.

Se davvero vogliamo riavvicinare il popolo comunitario al progetto europeo, dobbiamo lavorare sul recupero dei valori che da sempre lo contraddistinguono.

Soltanto un pieno ripristino dello Stato di diritto entro i nostri confini creerà i presupposti per una nuova fase di fiducia.

Per tutte queste ragioni ho deciso di sostenere con favore la relazione a firma della collega Macovei, che auspica l'imminente istituzione di una Procura europea che si occupi di perseguire i reati di frode nei confronti delle finanze europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Die Forderung einer Europäischen Staatsanwaltschaft widerspricht den Verträgen, allem voran dem Subsidiaritätsgebot. Deswegen habe ich den Entschließungsantrag abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this Report as creation of an independent body will assist Member States in effectively investigating and prosecuting offences under the EU budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Je me suis déjà opposé en mars dernier à la création d’un Parquet européen, comme de nombreux Parlements nationaux d’ailleurs. Ce rapport vise à pousser à la hâte le projet, sans claire définition juridique des compétences de cette Cour pénale européenne. Quand au fond, une justice qui n'est pas rendue au nom du peuple souverain n'en est pas une. Un corps supranational supplémentaire serait créé. Mais quelles relation aveC EUROJUST ou encore les cours nationales ? Le rapport souhaite une nomination de procureurs européens « totalement indépendants des gouvernements nationaux » contrairement à la position des États-Membres. Enfin on connait les nombreuses difficultés de l’Office européen de lutte contre la fraude (OLAF) et les plaintes des États membres au sujet de la qualité de son travail. Mais on ne peut pas automatiquement supposer, comme le fait la Commission, que l'absence de suite donnée par les États membres à l'OLAF reflète les problèmes au sein des Etats Membres. Je m’oppose encore une fois à donner tout blanc-seing au Conseil et à la Commission sur ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ This interim report stresses that the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) should be a fully independent body, free from the political influence and pressure of national governments and EU institutions. The report also highlights the EPPO’s competences and mandate. I therefore voted in favour of this report as it is essential that the EU agencies and offices’ competences do not overlap to the detriment of what they are trying to achieve.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le Parlement européen lance un message clair : nous disons "oui" au Parquet européen mais "non" à une structure bureaucratique, couteuse, inefficace et dépendante des États membres. La lutte contre la fraude est avant tout une question d'éthique qui vise à renforcer l'État de droit et de mettre fin aux situations d'impunité. L'efficacité de la lutte contre la fraude dépend aujourd'hui de la bonne volonté et de l'arbitraire des États membres. C'est à l'Union européenne qu'il revient de défendre ses intérêts financiers. Je dénonce le double langage de certains États membres qui en public font l'éloge de la plus-value d'instaurer un Parquet européen mais qui dans l'arrière-cour le vide de sa substance en s'assurant qu'ils maintiendront un contrôle quasi total sur son exercice. Seule l'indépendance et la transparence du Parquet européen permettra d'apporter une réelle valeur-ajoutée. Le Parlement européen propose dans un rapport, auquel j'ai activement contribué, une série de mesures concrètes en ce sens. L'indépendance se traduit principalement dans le processus de désignation des futurs procureurs, dans la répartition des compétences (donnant priorité au Parquet européen), et dans la structure du Parquet européen (où les chambres composées de plusieurs procureurs détiennent le réel pouvoir).

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Trestné vyšetrovanie a stíhanie podvodov týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ sa ukázal za posledné obdobie značne neefektívny.

Napríklad za roky 2006 až 2013 dosahovala miera obvinení na základe súdnych odporúčaní, ktoré vydal úrad OLAF, v priemere len okolo 30 percent. Takáto nízka úroveň vymáhania sa dá považovať za plytvanie verejných prostriedkov.

Takúto situáciu v praxi považujem podobne ako moji mnohí kolegovia v Európskom parlamente za neprijateľnú, a preto ju treba aktívne riešiť.

Zriadenie Európskej prokuratúry patrí medzi takéto možné riešenia. Vzhľadom na špecifickú povahu trestného práva však treba dôkladne zvážiť mnohé hmotne právne aj procesné otázky jej zriadenia, vrátanie presného rozdelenia právomocí medzi Európskou prokuratúrou a vnútroštátnymi orgánmi, aby sa zabránilo právnej neistote v tejto citlivej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the Interim report on the proposal for a Council regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office. The establishment of an independent and effective EPPO will help to protect the EU's financial interests against fraud and corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Giulia Moi (EFDD), per iscritto. ‒ L'istituzione di una procura europea è un passo fondamentale nel processo di integrazione e contribuirà a prevenire le frodi al bilancio delle istituzioni, consentendo cosi un maggiore controllo delle spese effettuate e un migliore utilizzo dei fondi stessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Ce texte propose la création d’un parquet européen qui ferait main basse sur des pans entiers du système judiciaire des Etats membres. L’objectif avoué à demi-mot est que cette justice européenne remplace les justices nationales, renforçant ainsi la suprématie du droit de l’Union européenne sur les droits nationaux. Or, l’autorité judiciaire est un des fondements de l’Etat et de la souveraineté nationale. Cette dernière n’est pas divisible, « pas plus que le point en géométrie ». Et pourtant, l’UE, avec son parquet européen, envisage de démembrer toujours la souveraineté des Etats membres au détriment des citoyens puisque cette institution échapperait à tout lieu avec la démocratie. La justice est rendue au nom du peuple français. Le peuple européen étant une chimère comme a pu le rappeler le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe dans un arrêt de 2009, ce parquet européen relève de l’utopie. La véritable solution à la criminalité transfrontalière réside dans le rétablissement des frontières, ce que refuse catégoriquement l’UE, ainsi qu’une coopération plus efficace entre les autorités des Etats membres. Dans ces conditions, j’ai évidemment voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I support the idea of tackling EU fraud by pooling together the resources of Member States in the areas of investigation and prosecution. It is important that Member States work together in protecting the EU budget. The interim report raises some good points with regards to possible structures of the EPPO such as the importance of ensuring complete transparency in the process of establishing an EPPO as well as complete independence from national politics. The EPPO has to be drafted in a way that there is no conflict between national constitutional rules and secondary EU law. The European Parliament is not included in the co-decision meaning that the Council are not obliged to take into account any recommendations made. I have chosen to abstain from the vote on the interim report as it is still unclear what the structure of the EPPO will be and the impact such a structure could have on the UK criminal system.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte relatif à la proposition de règlement du Conseil portant sur la création d’un parquet européen. L’objectif est de combattre les fraudes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de ses citoyens. Le montant de ces fraudes est évalué à 3 milliards d’euros par an. Le texte rappelle par ailleurs que le terrorisme puise une partie de ses financements dans la criminalité organisée et la fraude. Enfin, un parquet européen permettra de lutter plus efficacement contre les infractions transfrontalières.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Più volte il Parlamento si è espresso a favore della creazione di una Procura europea, indipendente ed efficace, allo scopo di proteggere e difendere gli interessi finanziari dell'Unione.

Tecnicamente si tratterebbe di far convergere indagini e procedimenti penali in un ufficio unico, operante a livello europeo, per i casi di frode e di corruzione nei confronti dei fondi UE, rafforzando le azioni penali ed accrescendo, allo stesso tempo, la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni europee. Con questa relazione interlocutoria, intendiamo delineare le nostre priorità politiche, sottolineando i principi e le condizioni secondo cui il Parlamento potrebbe approvare la proposta del legislatore.

Sin dall'adozione della proposta della Commissione nel luglio 2013, abbiamo infatti dimostrato grande interesse ed impegno a partecipare all'intero processo legislativo. Chiediamo, pertanto, ancora una volta, in quanto rappresentanti democraticamente eletti da tutti i cittadini europei, di essere coinvolti dal Consiglio nei negoziati, insistendo su alcuni degli aspetti più cruciali e delicati per noi: la struttura, l'indipendenza, il processo decisionale, le competenze, gli strumenti di indagine, l'ammissibilità delle prove, il ricorso giurisdizionale, la tutela giuridica.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della relazione della collega Macovei, il quale analizza il progetto di istituzione della Procura europea (EPPO). Ogni anno l'Unione perde almeno 500 milioni di euro in entrate e spese per presunti casi di frode. Per ovviare alle scappatoie che attualmente consentono l'impunità di coloro che derubano il contribuente europeo, la Commissione ha proposto di creare un istituzione indipendente, l'EPPO, che avrebbe il compito di colmare le lacune esistenti tra i sistemi penali dei paesi europei, le cui competenze si arrestano ai confini nazionali, e gli organi dell'UE, che non hanno il potere di svolgere indagini penali. Il valore aggiunto di tale Procura consisterà nel far convergere indagini e procedimenti penali in un ufficio, unico e indipendente, operante a livello europeo per i casi di frode nei confronti di fondi dell'Unione, nonché nel rafforzare le azioni penali, il recupero dei fondi e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni europee. L'intera struttura si avvarrà di risorse esistenti, per cui non dovrebbe comportare costi aggiuntivi rilevanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ În calitate de raportor al avizului pe care Comisia de afaceri juridice l-a prezentat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, doresc să subliniez câteva aspecte importante pe care le-am introdus în amendamentele depuse. Unul dintre aceastea și poate cel mai important se referă la independența Procurorului European față de partidele politice și absența oricărei legături între cei desemnați pentru a ocupa aceste funcții și formațiunile politice naționale sau europene. Regret, în schimb faptul că, actuala propunere de instituire a Parchetului European, prezintă o sfera de competență limitată doar la fraudă. Prin urmare, am solicitat Comisiei Europene "să propună, după înființarea Parchetului European, o extindere a mandatului acestuia, pentru a include anumite categorii de infracțiuni transfrontaliere grave, precum crima organizată și terorismul". Am votat acest raport având în vedere valoarea adăugată pe care o aduce instituirea acestui organism în combaterea infracțiunilor legate de fraude împotriva intereselor financiare ale Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), i scríbhinn. ‒ Chaith mé vóta i gcoinne na tuarascála seo de bharr go bhfuil imní orm maidir le hOifig Ionchúiseamh Poiblí Eorpach a bhunú agus méid a téarmaí tagartha. Chiallódh comhchuibhiú glacadh le córas fiosrúcháin Eorpach in áit triail faoi choiste dháréag, córas atá ar bun in Éirinn agus i ndlínsí eile atá faoin dlí coiteann. D’fhéadfaí leis an togra seo an bonn a bhaint de thoimhde na neamhchiontachta. Ciallaíonn sé seo go mbeadh ar an duine cúisithe a neamhchiontacht a chruthú.

An sprioc atá le forbairt an dlí choiriúil Eorpaigh ná chun dul i ngleic le coireacht eagraithe trasnáisiúnta. Cinnte, ba chóir fáilte a chur roimh a leithéid de smaoineamh ach ní ar chostas an chórais bhreithiúnaigh atá i bhfeidhm faoi láthair sna Ballstáit éagsúla.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea Raportului privind înființarea unui Parchet European, deoarece consider că acesta este necesar pentru UE. Principiile pe care ar trebui să se bazeze Parchetul European, așa cum le consider eu, sunt exprimate într-o anumită măsură în acest raport, dar subliniez faptul că, în tot acest proces, trebuie să vorbim despre calitatea celor ce urmează să fie numiți.

Cadrul general exprimat în acest raport nu va însemna nimic dacă persoanele ce vor ocupa funcțiile în acest sistem nu sunt recomandate de integritatea lor morală și profesională, precum și de competența și experiența lor. De aceea, consider că este esențial să se facă o analiză foarte clară, apolitică și independentă a persoanelor ce vor ocupa aceste funcții.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Ich habe mich strikt gegen den Bericht ausgesprochen, da eine Staatsanwaltschaft auf EU- Ebene einen weiteren Einschnitt in die mitgliedsstaatlichen Kompetenzen und Aushöhlung unserer Souveränität darstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la création du Parquet européen; d'une part car les fraudes portant préjudice au budget européen coûtent des centaines de millions au contribuable européen, et d'autre part car la compétence nationale sur la poursuite des offenses criminelles contre les intérêts financiers de l'Union ne permet souvent pas de couvrir toute l'échelle de la fraude, et pas de manière des plus efficaces. Le parquet européen, prévu dans le traité de Lisbonne, serait entièrement indépendant et permettrait de mieux poursuivre et juger les coupables.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Sono un convinto sostenitore dell'istituzione della Procura europea perchè in questo modo tutte le indagini e i procedimenti penali convergeranno in un ufficio unico e indipendente operante a livello europeo per tutti i casi di frode e di attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Con la sua istituzione si avrà una protezione efficace ed uniforme in tuti gli SM dell'UE, e ci sarà un tasso molto più alto di recupero del denaro dei cittadini che adesso è a livelli bassi e inaccettabili. Per tutto cio' esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a adopté à une large majorité le rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil portant sur la création du Parquet européen. J'ai voté en faveur de ce rapport et je soutiens la création d'un Parquet européen. Cet organe aura pour objectif de lutter contre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (fraudes fiscales notamment).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Os dados recolhidos e analisados pela Comissão conduziram à identificação de suspeitas de fraude dos interesses financeiros da União, que ascendem a uma média de cerca de 500 milhões de euros por ano, embora existam boas razões para crer que possa estar em causa um valor anual de, aproximadamente, 3 mil milhões de euros. É, portanto, fundamental uma abordagem inovadora para a investigação, dedução da acusação e condução a julgamento em tribunal dos autores dos crimes de fraude lesiva dos interesses financeiros da União. A presente resolução aprova a proposta de regulamento do Conselho que institui a Procuradoria Europeia, cuja missão deverá consistir na realização de investigações e de acções penais por um entidade única e independente a nível europeu relativamente aos casos de fraude lesiva dos dinheiros da UE, bem como no aumento do número de acusações, da recuperação desses fundos e da confiança dos contribuintes europeus. Assim, de um modo geral, a criação de uma Procuradoria Europeia deverá ser orientada pela necessidade concreta de corrigir o statu quo, no qual a percentagem de deduções de acusação relativamente às recomendações judiciais do OLAF tem ascendido, em média, a 31% no espaço de oito anos (2006-2013). Votei, por isso, favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a arrêté ce midi sa position en faveur de la création d'un parquet européen.#MRK

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az uniós pénzekkel való visszaéléssel, csalással, bűncselekménnyel szemben hatékony és határozott fellépés szükséges. Ennek ellenére, az Európai Ügyészség létrehozásáról készült időközi jelenés szavazásánál a magyar néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam, mivel ez a jelentés sem veszi figyelembe a nemzeti parlamentek, így a magyar parlament szubszidiaritási, szuverenitási kifogásait (sárgalapos procedúrát). Ez a Lisszaboni Szerződés által biztosított jogosultság kiüresedett, hiszen az Európai Főügyészség kapcsán érkező nemzeti parlamenti kifogásokat a Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe.

A szubszidiaritást és tagállami szuverenitást érintő tisztázatlan kérdésekre továbbra sem születtek megnyugtató válaszok. Hasonlóan nem látjuk rendezettnek a jelen állapotban a nemzeti tagállami ügyészségek és az adott tagállami főügyész, illetve az európai ügyészek és az európai főügyész viszonyát. A hatásköri kérdések nem tisztázottak. Így, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőivel szemben hatékony fellépés szükséges, a jelenlegi időközi jelentés számos tisztázatlan kérdése miatt, és mert a nemzeti parlamentek felvetéseit figyelmen kívül hagyták a folyamatban, a jelentést nem tudtam támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la creación de la Fiscalía Europea, teniendo presente que dicha fiscalía consistirá una fiscalía única e independiente que se encargará, a nivel europeo, de las investigaciones y las acusaciones penales en los casos de fraude en relación con fondos de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin eelnõud. Euroopa Prokuratuuri loomise mõte on täiendada praeguseid vajakajäämisi, sest liikmesriigi prokuratuuril ei ole alati võimalik piirideüleste rikkumistega tegeleda. Euroopa Prokuratuuri eesmärgiks on tõhustada ELi finantshuvide rikkumiste uurimist ja toimepanijate vastutusele võtmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψήφισε την προσωρινή έκθεση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διότι αφορά έναν νέο μηχανισμό καταστολής που δημιουργείται στο όνομα της «καταπολέμησης των αδικημάτων που θίγουν οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ». Το ΚΚΕ καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε διασπάθιση δημόσιου χρήματος που έτσι κι αλλιώς προέρχεται από τη βαριά φορολόγηση των λαϊκών εισοδημάτων. Η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όμως στοχεύει ενάντια στο εργατικό-λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του διότι η προβλεπόμενη δυνατότητα επέκτασης των αρμοδιοτήτων της και στην καταπολέμηση οποιασδήποτε σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή δράση (άρθρο 86 παρ. 4, ΣΛΕΕ) αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνειών. Θα μπορεί να ασκεί άμεσα ποινική δίωξη αυτών των αδικημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων των κρατών μελών . Πιστεύουμε ότι, παρά τους ανταγωνισμούς μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα της συγκρότησης της Ευρωεισαγγελίας, ο λαός πρέπει να επαγρυπνεί διότι έχει πικρή πείρα από την χρησιμοποίηση αυτών των μηχανισμών καταστολής από τα όργανα της ΕΕ και τις αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών για την περιστολή των λαϊκών ελευθεριών, με πρόσχημα την τρομοκρατία, την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, τις δικαστικές απαγορεύσεις του απεργιακού δικαιώματος και τον δραστικό περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων του.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam izvješće o prijedlogu za uredbu Vijeća kojom bi se uspostavio Europski ured javnog tužitelja. Ovim izvješćem nadopunjena je rezolucija Europskog parlamenta iz 2014.godine kojom je pozvao Vijeće na aktivno uključivanje u njegov rad te kojim se daju nove smjernice Vijeću, a ključne su za uspostavljanje Europskog ureda javnog tužitelja.

Pri daljnjim koracima osmišljavanja inicijative važno je nastaviti sustavno informirati i uključivati Europski parlament kako bi bio u potpunosti upoznat i mogao dati pravovremeni pristanak Vijeću na nacrt navedene regulative.

Od izrazite je važnosti jasna definicija funkcionalnih ovlasti europskog ureda kako bi njegov rad ostvario dodanu korist zemljama članicama s kojim ciljem je i osnovan te je važno osigurati podršku zemalja članica i pojasniti sve nedoumice koje zemlje članice imaju u pogledu korisnosti Europskog ureda i njegovog efikasnog doprinosa. Potrebno je uskladiti koordinaciju nacionalnih sustava zemalja članica i Europskog ureda te osigurati neovisnost u odnosu na nacionalne vlasti i EU institucije, posebice pri imenovanjima čelnika europskog ureda.

Također smatram izrazito važnim uspostavu efikasne strukture za vođenje slučajeva, pravnu zaštitu za osumnjičene i optužene osobe usklađenu s nacionalnim zakonodavstvima, uključivanje specifičnih provizija o zaštiti podataka te sve mjere koje će osigurati europski ured od mogućeg sukoba interesa i korupcije.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. – La justice est une prérogative régalienne, consubstantielle à la notion même d’État, indispensable pour assurer la souveraineté du peuple. La simple idée d’un Parquet européen est une hérésie par rapport à la définition de l’État et plus encore de la démocratie. Il est donc évident que je ne puis accepter ce texte et j’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sul futuro Procuratore Europeo, perché credo fermamente che gli interessi dell'Unione europea vadano difesi da un sistema coordinato a livello europeo.

I finanziamenti erogati dall'UE sono risorse fresche che devono essere sfruttate al massimo per far ripartire quelle regioni che si trovano in gravi difficoltà. Non reagire alle frodi e ai raggiri che avvengono ai danni dei finanziamenti comunitari significa non voler che la nostra economia riparta, significa non voler dare un futuro degno alle prossime generazioni.

L'Italia ha già messo in campo un sistema di rilevamento, prevenzione e repressione delle frodi ai danni dell'UE che sta dando ottimi risultati ed è necessario continuare su questa strada. Rimane però indispensabile un coordinamento a livello europeo di questa strategia e la figura del Procuratore europeo dovrebbe avere questo ruolo nel contesto delle già collaudate realtà di OLAF, Eurojust ed Europol.

Questa relazione è solo un primo passo verso l'istituzione di questa figura che dovrà essere indipendente e garantire un effettivo coordinamento delle magistrature (requirenti) affinché i finanziamenti UE vengano protetti e perché la repressione delle frodi avvenga in egual maniera in tutta Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Uspostava neovisnog i efikasnog ureda javnog tužitelja (EPPO) pomoći će očuvanju financijskih interesa Europske unije i njenih građana zbog čega sam dao podršku izvješću kolegice Macovei.

Podržavam postignut kompromis koji se definiraju postupci odabira za nezavisne europske tužitelje; podjela nadležnosti između jednog EPPO-a i nacionalnih tužitelja ; uključenost EPPO-a u procesuiranje za pomoćna djela i racionalizacija istražnih mjera poduzetih od strane EPPO-a. Potrebna su nam pravila o dopuštenosti dokaza koja poštuju postojeće zakonodavstvo EU u ovom području, jamčenje proceduralnih prava sudionika u procesu, sudska kontrola akata EPPO-a, i potpuno razumijevanje i poštivanje odredbi o zaštiti podataka.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Snažno podržavam donošenje uredbe kojom bi se uspostavio Ured europskog javnog tužitelja nadležnog za istragu i kazneni progon za kaznena djela protiv financijskih interesa EU. Izvješće kolegice Macovei zasigurno doprinosi donošenju kvalitetne uredbe.

Osnivanje Ureda, predviđeno člankom 86. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ima za cilj uspostavljanje učinkovitije pravne zaštite financijskih interesa Unije pomoću profesionalnog i neovisnog rada europskog javnog tužitelja. O potrebi uspostavljanja tijela takve nadležnosti dovoljno govore i podaci o visini okvirnih prosječnih iznosa prijevara od barem 500 milijuna eura godišnje te nedovoljan broj podignutih optužnica.

Vrlo je važna precizna podjela nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja i nacionalnih državnoodvjetničkih tijela, ali i jasno regulirano razgraničenje nadležnosti te koordinacija između Ureda europskog javnog tužitelja, Eurojusta, i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) kao nezavisne službe za provođenje istražnih postupaka unutar Komisije.

Zbog toga što je za ostvarivanje ciljeva uspostavljanja Ureda vrlo bitno da su tužitelji u potpunosti neovisni te oslobođeni političkih pritisaka, postupak njihovog odabira mora biti što transparentniji te u skladu s najvišim profesionalnim standardima.

Smatram da u skladu s odredbama o zakonodavnom postupku obrazložena mišljenja nacionalnih parlamenata treba analizirati i uzeti u obzir pri razmatranju o modelima organizacije Ureda.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Tendo em conta a resolução, de 12 de Março de 2014, acolho favoravelmente, a proposta de regulamento do Conselho relativo à criação de uma Procuradoria Europeia. No meu entender, a Procuradoria Europeia, será importante no combate às infracções que constituem uma fraude aos interesses financeiros da União Europeia e, consequentemente, aos interesses dos seus cidadãos. Congratulo a proposta do Conselho ao propor que a futura actividade da Procuradoria Europeia seja traduzida num relatório anual, com vista a garantir uma correcta avaliação da sua actividade.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La Fiscalía Europea estará encargada, de acuerdo con el artículo 86 del TFUE, de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos relacionados con el fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea.

El presente informe, segundo informe provisional elaborado por el Parlamento, recoge las principales preocupaciones del Grupo S&D, con concreciones sobre los procedimientos de selección de los fiscales europeos independientes; el reparto de competencias entre la Fiscalía Europea y los fiscales nacionales; la participación de la Fiscalía Europea en los juicios por delitos auxiliares (delitos relacionados con el de fraude que no son en sí mismos delitos de fraude); la racionalización de las medidas de investigación llevadas a cabo por una Fiscalía Europea; la necesidad de normas sobre admisibilidad de las pruebas de respetar adecuadamente la vigente legislación de la UE en este ámbito; el refuerzo de los derechos procesales de los sospechosos; la revisión judicial de los actos de la Fiscalía Europea; y la claridad de las disposiciones sobre protección de datos. Por todo ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ La semaine dernière, nous avons adopté le rapport sur le projet de Parquet européen. Dans ce rapport, nous avons insisté sur le fait que ce parquet destiné à lutter contre la fraude au budget européen soit pleinement indépendant des gouvernements nationaux et des institutions européennes et sous contrôle démocratique. Il est en effet crucial que ce Parquet soit soustrait à toute pression politique. Nous avons aussi demandé que les règles régissant la répartition des juridictions, entre celle du Parquet et celles des Parquets nationaux, soient clairement définies et estimé que les autorités nationales qui mèneraient des enquêtes tombant dans le champ des compétences du Parquet européen soient obligées d'informer ce dernier. Les procédures de sélection des procureurs siégeant au Parquet européen se devront, quant à elles, d'être ouvertes, objectives et transparentes. En définitive, je me réjouis de ce vote qui devrait permettre de lutter plus efficacement contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Chaque année, cela serait plus de 500 millions d'euros qui seraient ainsi perdus, selon les estimations de la Commission. D'autres organismes vont même jusqu'à chiffrer cette perte à 3 milliards d'euros par an!

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente este Relatório, que surge no âmbito das conversações entre o Conselho, os Estados-Membros e a Comissão, relativas à criação de uma Procuradoria-Geral Europeia, como estipulado no artigo 86 do TFUE. Nesse sentido, o Parlamento Europeu decidiu, através da aprovação deste relatório por 71% dos votos expressos (487), “[reafirmar] o conteúdo do seu anterior relatório provisório, aprovado no quadro da resolução de 12/03/2014, cujo teor pretende completar e actualizar.”

Este relatório pretendeu fundamentalmente demonstrar- mais uma vez, o apoio do Parlamento Europeu à proposta da Comissão (após o ‘cartão amarelo’ dos Parlamentos Nacionais), expressar as suas propostas em face dos novos desenvolvimentos no Conselho e ainda manifestar-lhe a sua vontade em ser envolvido nas discussões actualmente em curso.

Lembrando que este novo órgão terá competência jurisdicional para investigar e deduzir acusações face às infracções que constituam uma fraude aos interesses financeiros da União (estimadas em pelo menos 500 milhões de euros/ano), deixo apenas duas preocupações: 1. a importância da articulação e da clarificação de funções da futura Procuradoria Europeia com o Eurojust, OLAF e as suas relações com a Europol; 2. a não justaposição da competência jurisdicional da Procuradoria e das autoridades nacionais (i.e. clara definição de funções/competências).

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Dobbiamo rafforzare la fiducia dei cittadini europei e dei contribuenti nelle istituzioni europee, per questo il mio gruppo, il PPE, ha chiesto con forza un European Public Prosecutor's Office: affinché i fondi europei, destinati a crescita e sviluppo, servano per questo scopo e non vadano a finanziare attività fraudolente.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare contro perchè l’istituzione della Procura Europea implica un’ulteriore perdita di sovranità per i Parlamenti Nazionali, investendo la Procura europea di poteri troppo ampi, che oltrepassano le prerogative degli Stati membri e interferiscono in una materia di loro competenza, il diritto penale. Nonostante i chiarimenti forniti dalla Commissione europea nel suo riesame, l’istituzione della Procura europea non pare conforme al principio di sussidiarietà. Le Camere dei Parlamenti che si sono espressi in merito si sono dette contrarie, per lo più, alla struttura gerarchica e all'esclusività della competenza

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒

Se ha votado EN CONTRA de la creación de una Fiscalía Europea (EPPO). Existe una notable falta de eficacia y coordinación fiscal entre los estados miembros de la UE, que justifica la necesaria mejora y revisión del sistema. Sin embargo la creación de un nuevo organismo no parece ser la solución, ya que antes de abordarla sería necesario recabar mayor información acerca de 1) las competencias que tendría la EPPO en el marco actual con OLAF y EUROJUST, 2) su relación con los tribunales nacionales de los EM, 3) el funcionamiento real de los organismos que ya existen. La idea de centrarse en la creación de una nueva entidad para la lucha contra el fraude fiscal, aleja el discurso de la necesaria evaluación de las actividades de la propia OLAF y de la mejora de las estructuras que ya están presentes en el marco UE.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE), in writing. ‒ My abstention in this vote was justified because project of a European Prosecutor raises unresolved issues of subsidiarity and Member State sovereignty.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de los graves problemas de corrupción que saquean las arcas del Estado Español, hemos tenido que votar en contra de la propuesta al no disponer de información suficiente por parte de la Comisión para analizar debidamente su propuesta. Además, entendemos que ya existe una Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con competencias similares a las de la fiscalía propuesta, que no está realizando sus cometidos de manera suficiente. Nuestra prioridad pasa por reforzar esta Oficina para que realmente pueda actuar contra el fraude fiscal que cada año hace que en el Estado Español dejemos de ingresar cada año en torno a 59.515 millones de euros. Además, no conocemos en detalle la relación que este cuerpo supranacional tendría con la justicia de los diferentes Estados Miembros, lo que nos parece una omisión de detalles interesada por parte de la Comisión y que podría llevar a la creación de una justicia de dos velocidades en el seno de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (PPE), per iscritto. ‒ L’istituzione dell'Ufficio del pubblico ministero europeo (EPPO) potrebbe giocare un ruolo di prima importanza nel combattere le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La Commissione ha individuato casi di sospetta frode contro il bilancio dell'Unione per un importo pari a 500 milioni di euro annui. Inoltre, dal 2006 al 2013 è stato riscontrato che il tasso d'imputazioni effettive fosse pari al 31% rispetto al numero di raccomandazioni giudiziarie rivolte agli Stati membri dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Per questo motivo ritengo quindi necessaria la creazione di un EPPO con una struttura indipendente e con competenze chiaramente ripartite con le autorità nazionali in grado di indagare e portare in giudizio gli autori di reati contro il budget europeo e assicurare un più efficace recupero dei fondi rinsaldando così la fiducia dei contribuenti nelle Istituzioni europee.

Auspico che il Consiglio tenga in dovuta considerazione le raccomandazioni e le condizioni poste dal Parlamento nella relazione interlocutoria a cui ho deciso di dare il mio pieno consenso.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs support the scope of the EPPO being used solely to prevent crimes against the financial interest of the Union and to prevent forum shopping in the EU, however it is our position that any EPPO would have to then be agreed by all Member States for this to be successful. Not all Member States would participate in the case of "enhanced cooperation" and therefore such a proposal would not put an end to forum shopping.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam izvješće o osnivanju ureda europskog javnog tužitelja jer smatram kako trenutno stanje s prijevarama unutar granica Unije nije povoljno. Pri tom mislim na posljednje podatke koji nam govore kako prijevare i sumnje utječu na financijske interese EU-a u iznosu od 500 milijuna eura godišnje. Stavimo li ovu brojku u odnos sa stopom optužnica, dobit ćemo postotak od 21 posto tijekom posljednjih osam godina. Slažem se kako je riječ o veoma niskoj stopi te stoga smatram kako bi ured javnog europskog tužitelja trebao imati za svoj glavni cilj upravo premošćivanje tog jaza. Kao izvjestitelj u sjeni u Odboru za regionalni razvoj, naglasio sam važnost nacionalnih agencija u borbi protiv prijevara i upozorio kako se njihove kompetencije moraju harmonizirati u cijeloj Uniji. Europski javni tužitelj može djelovati učinkovito samo ako ispod sebe ima podršku dobro razvijene strukture u državama članicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Podvody poškodzujúce finančné záujmy EÚ nás stoja podľa predkladateľa správy ročne približne 500 miliónov EUR a existujú pádne dôvody domnievať sa, že podvodmi by mohli byť ohrozené finančné prostriedky vo výške až 3 miliardy EUR ročne. Myslím si, že sú to dostatočne vypovedajúce argumenty, s ktorými sa raz a navždy musíme v rámci EÚ vysporiadať. Som presvedčená, že zriadením európskej prokuratúry sa vytvára nový efektívnejší rozmer pre boj proti zločincom, u ktorých je podozrenie zo spáchania podvodu a trestnej činnosti. Chcem oceniť vznik tejto inštitúcie aj z tohto dôvodu, že bude istým premostením medzi trestnoprávnymi systémami členských štátov, ktorých právomoci končia na vnútroštátnych hraniciach, a medzi orgánmi Únie, ktoré nemôžu vykonávať trestné stíhanie. Za predkladanú správu som hlasovala aj preto, že zriadením Európskej prokuratúry sa vyplní medzera v právnych predpisoch, ktoré zatiaľ umožňovali niektorým páchateľom trestných činov zostať nepotrestanými za nezákonné ukrátenie daňových poplatníkov. Očakávam, že prijatím správy sa stanovia jednoznačné pravidla, ktoré budú upravovať rozdelenie právomoci medzi Európskou prokuratúrou a vnútroštátnymi orgánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. Het Europees Parlement keurde vandaag met grote meerderheid een tussentijds verslag goed over het Commissievoorstel voor het opzetten van een Europees Openbaar Ministerie. Het voorstel heeft mijn volledige steun.

Dit tussentijds verslag zendt een sterk signaal uit aan Europese regeringen over het belang van een Europees Openbaar Ministerie. De Europese openbaar aanklager kan niet eenzijdig te werk gaan: elke beslissing over bijvoorbeeld de keuze van jurisdictie, de aanklacht of het sluiten van een zaak moet eerst onderzocht worden door een gerechtshof.

In het verslag wordt ook het belang benadrukt van eenduidige en consistente rechten voor de verdediging, zodat juridische regels niet omzeild kunnen worden door aan "cherry-picking" te doen en voor een bepaalde zaak het gunstigste rechtskader eruit te pikken.

Het opzetten van zo'n Europees Openbaar Ministerie zal ook de strijd tegen fraude met belastinggeld versterken. De Europese Commissie schat namelijk dat er jaarlijks voor 500 miljoen euro aan EU-belastinggeld, bestemd voor subsidies, gefraudeerd wordt. Dat is rampzalig in tijden van crisis. Een effectief Europees Openbaar Ministerie is noodzakelijk om dit gigantische probleem aan te pakken, des te meer omdat het bestaande Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) enkel administratieve onderzoeken mag uitvoeren en dus weinig echte macht heeft.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Podporujem zriadenie Európskej prokuratúry s cieľom trestného vyšetrovania a stíhania podvodov týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ. Je dôležité vytvoriť jediný a nezávislý úrad na európskej úrovni a zintenzívniť stíhanie, aby sa zlepšilo vymáhanie a zvýšila sa dôvera daňovníkov v európske inštitúcie. Zároveň chcem zdôrazniť, že právomoci Európskej prokuratúry by sa nemali rozširovať a mali by sa vzťahovať len na európske peniaze.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Stevens (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA delegatie heeft het interim rapport in zijn geheel niet gesteund. N-VA is voorstander van effectieve fraudebestrijding én van een efficiënte besteding van overheidsmiddelen. Er moet meer gedaan worden om georganiseerde misdaad en fraude aan te pakken. Frauduleuze bestedingen van overheidsmiddelen moeten zeer ernstig genomen worden en onmiddellijk onderzocht worden met volledige medewerking van alle betrokken lidstaten. Wij vinden echter niet dat de oprichting van EPPO als nieuw EU agentschap – de derde in zijn soort, naast Eurojust en OLAF – de juiste oplossing is. Met name zijn wij bezorgd dat EPPO een overbodige duplicatie van instrumenten voor fraudebestrijding zou betekenen, en aldus een verkwisting van belastinggeld. Artikel 86 TFEU bepaalt uitdrukkelijk dat EPPO moet voortvloeien uit het bestaande Eurojust. Daarnaast kan enkel worden vastgesteld dat de PIF-richtlijn, die de misdrijven bevat die tot de bevoegdheid van het EPPO zouden behoren, nog steeds vast zit in trialoogonderhandelingen. De invalshoek en timing van het voorstel van de Europese Commissie zijn verkeerd. Daarom zien wij ook geen reden om een aantal aanbevelingen in de marge te richten aan de Raad als voorwaarde voor onze instemming.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podaci koje je prikupila i analizirala Komisija doveli do potvrde sumnje u prijevare koje utječu na financijske interese Unije u prosječnom iznosu od 500 milijuna eura godišnje, te postoje dobri razlozi za pretpostavku da bi prijevarama moglo biti ugroženo čak tri milijarde eura godišnje. Stoga smatram da je vazno zajamčiti uspostavljanje jedinstvenog, snažnog i neovisnog Ureda europskog javnog tužitelja koji će biti u mogućnosti istraživati, kazneno ih goniti i dovoditi pred sud počinitelje kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije zbog cega podrzavam izvijesce.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the Public Prosecutor's office. I support such a mechanism that would deal with preventing crimes against the financial interest of the Union, tackling fraud and protecting taxpayers' money.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Podržavam prijedlog Uredbe o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja jer nam je potrebno neovisno tijelo koje će reducirati financijske prijevare u Uniji. Prijedlog će poboljšati povjerenje poreznih obveznika u europske institucije. OLAF je uzeo od 2006 - 2013 oko 31% od pristojbi na temelju preporuka sudovima i to će u budućnosti biti regulirano novoosnovanim Uredom europskog javnog tužitelja. Uspostava Ureda europskog javnog tužitelja će također donijeti pravnu zaštitu za veću kontrolu pravosuđa, raznih istražnih alata, neovisnosti i dopuštenosti dokaza te bi trebao biti potpuno neovisan o nacionalnim vladama i institucijama EU-a te zaštićen od političkog utjecaja i pritiska. U postupke imenovanja delegiranih europskih tužitelja države članice moraju uključiti nacionalna neovisna pravosudna tijela u skladu s nacionalnim zakonima i praksama te bi ured trebao podnositi godišnje izvješće institucijama EU-a kako bi se zajamčila transparentnost i procjena glavnih područja njegovog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Podprla sem vmesno poročilo o predlogu uredbe Svete o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva. Vsako leto smo priča goljufijam, ki jih merimo v milijardah evrov. Krade se denar za mlade, za zaposlovanje, za raziskovanje in inovacije. To je naš denar. Vse to je posledica dejstva, da danes na žalost na evropski ravni nimamo učinkovitega mehanizma, s katerim bi se borili proti goljufiji zoper finančne interese EU. Proti temu se morajo boriti zgolj države članice same. Nekatere države so v boju proti goljufijam uspešne, nekatere niso. Ta razlika med različnimi načini raziskavami zahteva enotno javno tožilstvo na enotni ravni, ki se bo lahko ukvarjalo s tovrstnim tipom goljufij. Z ustanovitvijo evropskega javnega tožilstva bodo preiskave hitrejše in učinkovitejše.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒

Η έκθεση αναφέρεται στην δημιουργία ενός συλλογικού οργάνου Ευρωπαϊκής

Εισαγγελίας (European Public Prosecution Office- EPPO) με σκοπό να ελεγχθούν

και να μειωθούν οι φερόμενες απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της

Ένωσης. Για το εν λόγο θέμα η Επιτροπή, ατεκμηρίωτα, ρίχνει την ευθύνη για την

έλλειψη προόδου στο έργο της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

(OLAF) στα κράτη-μέλη, και όχι στις ενδεχόμενες ανεπάρκειες της ίδιας της OLAF.

Επιπρόσθετα η προσπάθεια αυτή διέπεται από μια σοβαρή νομική ασάφεια και

αβεβαιότητα. Παράλληλα οι δύο Εκθέσεις επί του θέματος χαρακτηρίζονται από μια

υπέρμετρη σπουδή να προωθήσουν το ζήτημα, παρακάμπτοντας αφ’ ενός την

απαιτούμενη ενδελεχή μελέτη των επιπτώσεων που θα έχει η δημιουργία ενός

τέτοιου σώματος επί των εθνικών ποινικών διαδικασιών και αφ’ ετέρου τις ανησυχίες

πολλών εθνικών κοινοβουλίων. Τέλος φαίνεται ότι τα κράτη μέλη θα χάσουν

αρμοδιότητες τους οι οποίες θα μεταφερθούν στο συγκεκριμένο όργανο της ΕΕ.

Για τους πιο πάνω λόγους αποφασίσαμε να καταψηφίσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Είμαστε υπέρ της σύστασης μίας ανεξάρτητης αρχής η οποία θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη δίωξη της απάτης και διαφθοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Amikor a magyar Fidesz-KDNP delegáció álláspontja eltér a néppárti állásponttól, annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a névszerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását, s ez által az Európai Ügyészség létrejöttére, működésének jogszabályi és politikai kereteire vonatkozó elképzeléseket. A jelentés ugyanis fontos összefüggésre mutat rá, amikor hangsúlyozza: az egyes tagállamokban tapasztalható kevésbé hatékony hatósági fellépés a csalások ellen az egész közösség vesztesége, ezért európai szinten is kell azt kezelni. A kérdés mérlegelésénél figyelembe vettem azt a sajnálatos tapasztalatot is, hogy van olyan tagállam, ahol a korrupció, az adó-, közbeszerzési, pályáztatási és egyéb csalások immár rendszerszerűen elérik a kormányzati szinteket – azokat is, amelyek az ügyészséget felügyelik, s így mintegy önmaguk ellen kellene eljárniuk. Úgy vélem, az Európai Ügyészség alkalmas eszköz lehet a kormányzat által elkövetett/fedezett visszaélések elleni küzdelem hatékonyabbá tételére is.

A jelentésben foglalt keretet ugyanakkor egy kezdeti lépésnek értékelem, s szükségesnek tartom, hogy a jövőben az Európai Ügyészség tagállamoktól való függetlenségét megerősítsük, az EU pénzügyi érdekeit érintő csalások fogalmát, s ezzel a szervezet hatáskörét jelentősen bővítsük. Egyetértek azzal az igénnyel is, hogy az EP sokkal határozottabban vegyen részt az Európai Ügyészséggel kapcsolatos jogalkotásban és ellenőrzésben, hiszen – a várható tagállami, kormányzati ellenállás miatt – az Európai Ügyészség valóban európai súlyú és hatáskörű, hatékony intézménnyé alakításának fontos politikai feladata az EP-re vár.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je partage les considérations de la rapporteure. La valeur ajoutée du Parquet européen doit résider dans le fait de charger une instance unique et indépendante au niveau européen de mener les enquêtes et les poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, d'augmenter le nombre de poursuites, d'améliorer l'efficacité des opérations de recouvrement et de renforcer la confiance des contribuables dans les institutions européennes.

Le système actuel, même s'il fonctionne bien dans certains États membres, s'est avéré plutôt inefficace pour engager des poursuites et procéder au recouvrement de fonds à l'échelle de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this the interim report on the proposal for the European Prosecutor's Office. The text clearly underlines the fact that the prosecutor's office should fight European budget fraud and be fully independent from national governments and the European institutions and subject to democratic control. In the same line, the prosecutor's office should not be subject to any political pressure. This is essential for its efficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Jačanje suradnje između pravosudnih tijela diljem Europe te podizanje učinkovitosti naših pravosudnih sustava kao i daljnji razvoj suradnje između policijskih snaga država članica ciljevi su koje bezrezervno podržavam.

No inicijativa u pokretanju sudskog postupka mora ostati u nadležnosti nacionalnih javnih tužitelja. Duboko sam uvjerena kako bi uvođenje pokretanja sudskog postupka na dvije razine, ma koliko one bile dobro definirane i razgraničene, dovelo do čestog stvaranja konfuzije i posljedično smanjenja učinkovitosti naših pravosudnih sustava.

Ne treba zanemariti ni negativna iskustva koja članice poput moje Hrvatske imaju s nadnacionalnim tužiteljima. Hrvatski su građani, naime, s pravom ogorčeni radom haaškog tužiteljstva koje je bez ikakve sumnje, makar ICTY nije sud Europske unije, ozbiljno poljuljalo povjerenje Hrvata u nadnacionalna pravosudna tijela.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado EN CONTRA de la creación de una Fiscalía Europea (EPPO). Existe una notable falta de eficacia y coordinación fiscal entre los estados miembros de la UE, que justifica la necesaria mejora y revisión del sistema. Sin embargo la creación de un nuevo organismo no parece ser la solución, ya que antes de abordarla sería necesario recabar mayor información acerca de 1) las competencias que tendría la EPPO en el marco actual con OLAF y EUROJUST, 2) su relación con los tribunales nacionales de los EM, 3) el funcionamiento real de los organismos que ya existen. La idea de centrarse en la creación de una nueva entidad para la lucha contra el fraude fiscal, aleja el discurso de la necesaria evaluación de las actividades de la propia OLAF y de la mejora de las estructuras que ya están presentes en el marco UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Toti (PPE), per iscritto. ‒ Il voto odierno sottolinea che il valore aggiunto della Procura europea consiste nel far convergere indagini e procedimenti penali in un ufficio unico e indipendente, operante a livello europeo per i casi di frode nei confronti di fondi dell'Unione, nonché nel rafforzare le azioni penali, il recupero dei fondi e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni europee.

Il sistema attuale, anche se ben funzionante in alcuni Stati membri, si è rivelato piuttosto inefficace nell'Unione per quanto riguarda i procedimenti penali e il recupero di fondi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Le Conseil est partisan d'un organe collégial composé d'un procureur européen par État membre, placé sous la direction d'un procureur général et doté d'une compétence concurrente à celle des parquets nationaux. Il s'agit donc d'une nouvelle offensive fédéraliste visant à miner la souveraineté des États membres sous le couvert de la lutte contre la fraude qui est effectivement considérable.

Je vote CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Tagállami példákon keresztül látható, hogy az ügyészségek politikai nyomásnak vannak kitéve. Súlyos problémát jelent a politikai motivációjú korrupció, a politika és a gazdaság nem megengedhető összefonódása. Teljes mértékben támogatom egy független, a tagállamok kormányaitól függetlenül működő Európai Ügyészség létrehozását.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado EN CONTRA de la creación de una Fiscalía Europea (EPPO). Existe una notable falta de eficacia y coordinación fiscal entre los estados miembros de la UE, que justifica la necesaria mejora y revisión del sistema. Sin embargo la creación de un nuevo organismo no parece ser la solución, ya que antes de abordarla sería necesario recabar mayor información acerca de 1) las competencias que tendría la EPPO en el marco actual con OLAF y EUROJUST, 2) su relación con los tribunales nacionales de los EM, 3) el funcionamiento real de los organismos que ya existen. La idea de centrarse en la creación de una nueva entidad para la lucha contra el fraude fiscal, aleja el discurso de la necesaria evaluación de las actividades de la propia OLAF y de la mejora de las estructuras que ya están presentes en el marco UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de los graves problemas de corrupción que saquean las arcas del Estado Español, hemos tenido que votar en contra de la propuesta al no disponer de información suficiente por parte de la Comisión para analizar debidamente su propuesta. Además, entendemos que ya existe una Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con competencias similares a las de la fiscalía propuesta, que no está realizando sus cometidos de manera suficiente. Nuestra prioridad pasa por reforzar esta Oficina para que realmente pueda actuar contra el fraude fiscal que cada año hace que en el Estado Español dejemos de ingresar cada año en torno a 59.515 millones de euros. Además, no conocemos en detalle la relación que este cuerpo supranacional tendría con la justicia de los diferentes Estados Miembros, lo que nos parece una omisión de detalles interesada por parte de la Comisión y que podría llevar a la creación de una justicia de dos velocidades en el seno de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψήφισε την προσωρινή έκθεση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διότι αφορά έναν νέο μηχανισμό καταστολής που δημιουργείται στο όνομα της «καταπολέμησης των αδικημάτων που θίγουν οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ». Το ΚΚΕ καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε διασπάθιση δημόσιου χρήματος που έτσι κι αλλιώς προέρχεται από τη βαριά φορολόγηση των λαϊκών εισοδημάτων. Η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όμως στοχεύει ενάντια στο εργατικό-λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του διότι η προβλεπόμενη δυνατότητα επέκτασης των αρμοδιοτήτων της και στην καταπολέμηση οποιασδήποτε σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή δράση (άρθρο 86 παρ. 4, ΣΛΕΕ) αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνειών. Θα μπορεί να ασκεί άμεσα ποινική δίωξη αυτών των αδικημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων των κρατών μελών . Πιστεύουμε ότι, παρά τους ανταγωνισμούς μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα της συγκρότησης της Ευρωεισαγγελίας, ο λαός πρέπει να επαγρυπνεί διότι έχει πικρή πείρα από την χρησιμοποίηση αυτών των μηχανισμών καταστολής από τα όργανα της ΕΕ και τις αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών για την περιστολή των λαϊκών ελευθεριών, με πρόσχημα την τρομοκρατία, την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, τις δικαστικές απαγορεύσεις του απεργιακού δικαιώματος και τον δραστικό περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων του.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de los graves problemas de corrupción que saquean las arcas del Estado Español, hemos tenido que votar en contra de la propuesta al no disponer de información suficiente por parte de la Comisión para analizar debidamente su propuesta. Además, entendemos que ya existe una Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con competencias similares a las de la fiscalía propuesta, que no está realizando sus cometidos de manera suficiente. Nuestra prioridad pasa por reforzar esta Oficina para que realmente pueda actuar contra el fraude fiscal que cada año hace que en el Estado Español dejemos de ingresar cada año en torno a 59.515 millones de euros. Además, no conocemos en detalle la relación que este cuerpo supranacional tendría con la justicia de los diferentes Estados Miembros, lo que nos parece una omisión de detalles interesada por parte de la Comisión y que podría llevar a la creación de una justicia de dos velocidades en el seno de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A instituição de uma Procuradoria Europeia representa um passo em frente na criação de um espaço europeu da justiça penal, com competências na luta contra a fraude.

Ou seja, este é mais um passo na integração de uma justiça que é a justiça do capital, dos interesses das grandes multinacionais que são o verdadeiro motor do atual processo de integração europeia.

Os exemplos recentes de fraude e evasão fiscal, com os criminosos em liberdade e aqueles que divulgaram os escândalos sob a alçada da justiça incorrendo em penas de prisão e avultadas multas mostram bem de que justiça estamos a falar.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Die Forderung einer Europäischen Staatsanwaltschaft widerspricht den Verträgen, allem voran dem Subsidiaritätsgebot. Deswegen habe ich den Entschließungsantrag abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Die Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft habe ich abgelehnt, obwohl die Union diese Kompetenz inzwischen durch den Vertrag von Lissabon erlangt hat. Die EU ist jedoch kein Staat - und sollte es auch in Zukunft nicht sein. Sie braucht demnach keinen eigenen Staatsanwalt. Die Kompetenz zur Strafverfolgung liegt bei den Mitgliedsstaaten. Es gibt keinen Grund, dies für einzelne Delikte anders zu sehen - selbst wenn diese Delikte einen Hintergrund im europäischen Recht haben, wie etwa Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Beihilfen. Die Einführung einer Europäischen Staatsanwaltschaft führt zu nichts weiter als einer Kompetenzzersplitterung. Sie ist zudem ein Einfallstor für eine Ausdehnung der Befugnisse der EU auf das Gebiet der Strafverfolgung. Das widerspricht jedoch dem Subsidiaritätsprinzip.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A instituição de uma Procuradoria Europeia representa um passo em frente na criação de um espaço europeu da justiça penal, com competências na luta contra a fraude.

Ou seja, este é mais um passo na integração de uma justiça que é a justiça do capital, dos interesses das grandes multinacionais que são o verdadeiro motor do atual processo de integração europeia, retirando soberania aos sistemas judiciais nacionais.

Os exemplos recentes de fraude e evasão fiscal, com os criminosos em liberdade e aqueles que divulgaram os escândalos sob a alçada da justiça incorrendo em penas de prisão e avultadas multas mostram bem de que justiça estamos a falar. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Za vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva poročevalka Monice Macovei sem glasoval, saj se letno zgodi za od 500 milijonov do 3 milijarde evrov domnevnih primerov goljufij, ki škodijo finančnim interesom EU. Evropski davkoplačevalci so oškodovani za ogromno denarja, nekatere države članice pa se ne odzivajo ustrezno; manj kot tretjini priporočil OLAFA sledijo obtožnice. Evropsko javno tožilstvo lahko poveča učinkovitost boja proti domnevnim primerom kršitev evropske zakonodaje. Obenem pa ne smemo pozabiti, da je Evropski parlament že večkrat pozval k okrepitvi obstoječih mehanizmov na nivoju Evropske unije, ne le kadar gre za kršitve evropske zakonodaje v posameznih državah članicah, ampak da se sankcionira tudi očitne zlorabe pravne države oz. vladavine prava v posameznih državah članicah in zagotovi spoštovanje vrednot Unije iz člena 2 PEU. Potrebni so učinkoviti intervencijski ukrepi za ugotavljanje kršitev z možnostjo sankcij v primeru sistematičnih kršitev načel demokracije in pravne države, če ustrezni sistem nadzora v državi članici ne deluje.

 
  
 

(La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy