Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000021/2015

Внесени текстове :

O-000021/2015 (B8-0110/2015)

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 24
CRE 29/04/2015 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Разисквания
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Редактирана версия

24. Договор от Маракеш относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest debata nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej skierowanym do Rady przez Pavla Svobodę w imieniu Komisji Prawnej w sprawie Traktatu z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (O-000021/2015 - B8-0110/2015) (2015/2586(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, Autor. Pane předsedající, dovolte mi, abych krátce jménem Výboru pro právní záležitosti prezentoval otázku týkající se Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení. Tato mezinárodní dohoda byla sjednána v rámci Světové organizace duševního vlastnictví a byla přijata v červnu 2013. Evropská unie smlouvu podepsala 30. dubna 2014, ale dosud nedošlo k její ratifikaci.

Marrákešská smlouva zavádí řadu pravidel, která na národní úrovni umožní existenci omezení či výjimek z autorského práva, a to ve prospěch osob nevidomých či zrakově postižených, a která také zajistí přeshraniční výměnu kopií publikovaných děl v přístupném formátu, pro něž byly uděleny výjimky z autorského práva. Smlouva umožňuje různým organizacím poskytujícím služby nevidomým a jinak zrakově postiženým zpřístupňovat na neziskovém základě kopie děl ve formátech přístupných takovýmto osobám, tyto kopie půjčovat nebo zpřístupňovat elektronickou cestou. Smlouva tedy přináší významné zlepšení situace nevidomých a jinak zrakově postižených spoluobčanů a její vstup v platnost je tedy těmito spoluobčany netrpělivě očekáván.

Otázka v tuto chvíli tedy především zní, kdy lze očekávat rozhodnutí Rady o ratifikaci Marrákešské smlouvy a z jakých důvodů dosud k tomuto kroku nedošlo. Pokud jsou na straně některých členských států pochybnosti právního charakteru o tom, zda všechna ustanovení smlouvy spadají do výlučné pravomoci Evropské unie, uvítali bychom aktivní přistup předsednictví, který by zajistil rychlé vyjasnění těchto nejasností a vedl v důsledku k ratifikaci smlouvy a jejímu vstupu v platnost. Evropský parlament je zcela určitě připraven být v této věci nápomocen. Domnívám se, že zejména v případě mezinárodní smlouvy, která má jasně humanitární a sociální rozměr, protože významně zlepšuje postavení handicapovaných občanů EU, je třeba aktivně směřovat k uspokojivému řešení. Osobně se domnívám, že není třeba s ratifikací vyčkávat na výsledek debaty o unijní reformě copyrightu, která ještě ani nezačala a která jistě hodnou chvíli potrvá. Doufám tedy, že v nejbližší době budou existující pochybnosti odstraněny a bude možno přistoupit k ratifikaci Marrákešské smlouvy.

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. Mr President, establishing an exception to copyright in favour of the blind and visually impaired has always been a matter of great importance. In this regard, we are grateful to Parliament for actively promoting ratification by the European Union of the Marrakesh Treaty, which is specifically dedicated to this matter.

The Marrakesh Treaty enhances opportunities for millions of visually-impaired persons to participate fully in public life, to enjoy the arts and to share scientific progress and its benefits. It does so by establishing a set of international rules, which ensure the cross-border exchange of published works, books and printed materials in a format accessible for the persons concerned.

To ensure the benefits to visually-impaired persons, the Marrakesh Treaty imposes the introduction of a limitation or exception to the right of reproduction, distribution and making available to the public of right holders. It is an important instrument to further improve the everyday lives of persons with disabilities.

The European Union signed the Treaty on 30 April 2014. Throughout the negotiations, all European Union Member States, without exception, have remained fully committed to the Union’s accession to the Marrakesh Treaty without delay. Despite that, the process has been overshadowed by a deep division of views over the legal basis and the nature of the competence of the European Union. This disagreement of principle has up until now delayed the decision on ratification by the European Union of the Marrakesh Treaty.

The Commission considers that the Marrakesh Treaty falls under exclusive European Union competence. On the other hand, the majority of Member States are of the view that the Treaty falls under shared EU/national competence. I must admit that discussions on the division of competences between the European Union and its Member States is a very complex legal and political matter, as it touches upon the core principles of the functioning of the European Union. This discussion goes far beyond the specific Treaty.

The Latvian Presidency has been working hard to reconcile the views, working actively with Member States and the Commission to find a pragmatic solution – be it a horizontal or a specific one. To achieve this, flexibility on the part of everyone involved is required. Unfortunately, no agreement has been found so far.

I assure you that the Council will continue to make every possible effort to reach a solution that would allow the Marrakesh Treaty to have the required impact and grant the benefits to the people in need. This is a matter of the utmost priority and importance. In any event, I must draw your attention to the fact that the European Union, even without formal accession to the Treaty, may already give practical application to its provisions by making the respective changes to the EU legislation and thus benefiting the people in need.

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. Mr President, let me be brief and clear. The Commission regrets the Council’s decision to delay the ratification of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled. The Commission presented its proposal for a Council Decision to conclude the Marrakesh Treaty on behalf of the Union on 21 October 2014. Now it is up to the Council to find an agreement on it.

This is a very important treaty that would help millions of visually-impaired people around the world to have better access to culture and education. The European Union could have a key role in providing books in formats that are accessible to them.

The Commission also intends to present a legislative proposal to implement the Marrakesh Treaty in Union law. However, neither the legislative proposal nor the adoption of EU legislation is a precondition for the discussion of the Commission’s proposal on the conclusion of the Marrakesh Treaty. On the latter, the Commission now considers seeking the opinion of the Court of Justice of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut, en nombre del Grupo PPE. Señor Presidente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla muy claro, en su artículo 21, de la igualdad de oportunidades y de los derechos a la educación, a la participación social, al empleo y a la cultura por parte de las personas con discapacidad. Es el primer tratado de derechos humanos firmado y ratificado por la Unión Europea.

El Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio del año 2013 por la OMPI y, a partir de aquí, es el primer tratado también relacionado con el copyright en el que participaron los consumidores —se hizo desde el punto de vista de los consumidores y no desde el de los titulares de derechos, como venía siendo habitual—.

Es una herramienta —el Tratado de Marrakech— que está demandando todo el sector de la discapacidad a nivel mundial y a nivel de Europa: el Foro Europeo, todas las entidades, porque es un instrumento, una herramienta internacional de derechos humanos para el acceso a la cultura de 30 millones de personas que son invidentes o que tienen algunos problemas para poder acceder a la lectura impresa.

Es, por tanto, un compromiso, y ahí estoy absolutamente de acuerdo con la Comisión; y si es una prioridad, el Consejo tiene que buscar una solución. Llevamos dos años de demora y tiene que buscar una solución inmediata para que 30 millones de personas puedan acceder a lo que llamamos «hambre de lectura», así como a la educación, a la cultura, a la igualdad de oportunidades y a la participación social. No es una necesidad: es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, tiene que ser una prioridad.

Yo le pido al Consejo que nos diga y que nos marque un calendario para que sea ratificado ya. Pido también al Consejo que no se mezcle con el debate que se va a abrir ahora, con el tema de los derechos de autor, porque son dos debates distintos y, si lo mezclamos, acabaremos la legislatura sin tener ratificado el Tratado de Marrakech. Por lo tanto, no nos podemos estar llenando la boca en este Parlamento todo el día con la igualdad de oportunidades, la no discriminación... Tenemos un tratado firmado desde hace dos años y no estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para que se ratifique y se cumpla así el principal compromiso, que es la igualdad para todos.

 
  
MPphoto
 

  Enrico Gasbarra, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo atteso e richiesto questa interrogazione orale per capire perché, dopo due anni dall'approvazione del trattato di Marrakech, il traguardo di togliere ogni ostacolo alla cultura dei non vedenti non sia stato ancora raggiunto e speravamo, in questa occasione, di avere parole rassicuranti dal rappresentante dalla Commissione, ma soprattutto dal ministro che rappresenta il Consiglio.

Purtroppo, al di là delle dichiarazioni ovviamente di consenso su questo trattato, io stasera non vado via soddisfatto e tranquillo perché mi sembra che, al di là delle dichiarazioni di maniera, ancora non vi sia una posizione decisa della Commissione, la quale ribadisce il suo impegno ma stasera ci ha detto che è pronta a cercare il parere della Corte di giustizia, così come il Consiglio ci ha detto che è importante l'approvazione del trattato ma che trova difficoltà nel trovare l'accordo degli Stati.

Allora, viene legittimo il sospetto – come ha ricordato il relatore Svoboda, che ringrazio per l'impegno che sta portando avanti – che questo trattato rischia di finire nel dimenticatoio, ma soprattutto rischia di finire dentro un possibile scambio, dentro il tema più complesso che stiamo per affrontare del copyright. Credo che questo non sia giusto e chiedo, mi associo a quanto detto dalla collega che mi ha preceduto, un impegno del Consiglio che stasera ci indichi un calendario e, se è veramente una priorità, ci sia l'impegno di una soluzione immediata all'approvazione di questo trattato.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señor Presidente. Efectivamente, el Tratado de Marrakech, acordado hace dos años, trata de afianzar ese derecho de las personas con deficiencias visuales ―hay que recordar, como bien se ha dicho, que son 30 millones solo en Europa― a acceder a la cultura mediante excepciones a las restrictivas leyes de propiedad intelectual que existen en la actualidad.

Se trata, por lo tanto, de ampliar un derecho y, por ello, mi Grupo, al que represento, estará siempre a favor de ello.

La Unión Europea y los Estados miembros deben garantizar la no discriminación y la modificación de estas normas de propiedad intelectual porque caen, sin duda, en el ámbito de competencias de la Unión Europea. Pero si todo esto es así de claro, no entiendo a qué estamos esperando.

No es aceptable que solo un 1 % de los libros o revistas estén disponibles para estos colectivos, dificultando su derecho a la educación, a la participación y, en definitiva, a la inclusión social efectiva. Para nosotras, la cuestión primordial es que salga adelante cuanto antes ―esta ratificación― y que podamos apoyarla desde el Parlamento. Los derechos no se pueden congelar, sea cual sea la razón ―incluida la económica, que siempre está detrás―, porque el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones a la vida cultural.

Por lo tanto, pedimos y exigimos el desbloqueo que permita el acuerdo más rápido para ratificar cuanto antes el Tratado.

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson, för Verts/ALE-gruppen. Herr talman! Marrakechavtalet handlar om att göra undantag i upphovsrätten till förmån för människor med synnedsättning. När det träder i kraft kommer miljoner att få ett bättre liv, tillgång till talböcker och böcker i andra format som är anpassade till dem.

Idag kan sådana böcker inte röra sig fritt över gränserna. Det räcker t.ex. inte med att man läser in en talbok i ett land på franska eller engelska, utan oftast säger upphovsrätten att varje land måste göra en egen version. Detta förvärrar bristen på böcker i de fattiga länder som inte har råd att göra egna inläsningar. Marrakechavtalet kommer att rätta till detta. Det kommer att förbättra tillgången till skönlitteratur och studieböcker över hela världen. Men avtalet måste träda i kraft och EU behöver vara med. Just nu har ratifikationen fastnat i rådet, som istället för att köra vidare med en snabb ratifikation har börjat bråka om detaljer och teknikaliteter.

Alla länder i rådet säger att de vill att avtalet ska träda i kraft så snabbt som möjligt, men vissa länder agerar som om de ville motsatsen. Jag vädjar: Låt inte Marrakechfördraget bli ett slagträ i kampen mellan institutionerna. Jag vet att det finns länder som är missnöjda med hur EU-domstolen har valt att tolka Lissabonfördragets regler om ratificering av internationella fördrag, men låt inte det missnöjet gå ut över världens synskadade. Se till att ratificera Marrakech så snabbt som möjligt.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono oltre 300 milioni di ciechi e ipovedenti nel mondo con una limitatissima possibilità di accesso ai libri e quindi all'istruzione e alla cultura, che attendono con ansia l'entrata in vigore del trattato di Marrakech.

Ciò sarà possibile sono dopo la ratifica da parte di almeno 20 Stati firmatari. Ad oggi però solo 8 Stati hanno ratificato il trattato e nessuno di questi è europeo. È estremamente importante, pertanto, che il Consiglio chiarisca quali sono le ragioni che stanno rallentando il processo di ratifica da parte dell'Unione europea, consentendo al Parlamento e all'opinione pubblica di sapere quali sono gli ostacoli. Tutto questo serve per eliminare alla radice il sospetto che le lobby dell'editoria stiano cercando di bloccare l'entrata in vigore del trattato per paura di perdere il controllo sulle loro pubblicazioni ai danni dei non vedenti. Se così fosse sarebbe gravissimo.

A tale proposito mi piace ricordare che il diritto d'autore persegue certamente lo scopo di riconoscere un'adeguata remunerazione agli autori delle opere, ma anche promuovere la diffusione della cultura e del sapere. Ed è proprio per questo ultimo motivo che esistono le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore, tra cui quelle sancite dal trattato di Marrakech. L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno il dovere morale di fare tutto il possibile, a partire dalla ratifica del trattato di Marrakech, per riconoscere ai ciechi e agli ipovedenti adeguati strumenti di accesso alla cultura e al sapere attraverso i libri. Adesso però tocca al Consiglio ed è arrivato il momento di passare davvero dalle parole ai fatti.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). Tisztelt Kollegák! Úgy látom, hogy a Marrakeshi Egyezménnyel kapcsolatosan föltett korábbi kérdésemre adott válasz alapján az Európai Bizottság nem végezte el a házi feladatát. Az elmúlt év alatt nem jött olyan dokumentum, ami megnyugtató módon rendezte volna a későbbiekben esetlegesen felmerülő problémákat vagy implementálási akadályokat, amiről a mostani vita szól. Nem értem a Tanács és a Bizottság nyilatkozata alapján, hogy mi a valós akadály. Miért nincs előrehaladás? Miért nem áll rendelkezésre olyan dokumentum, ami előre rögzíti, hogy mit és hogyan kívánnak rendezni a gyors végrehajtás érdekében? Ami alapján szükséges döntések gyorsan megtörténhetnek. Őszintén remélem, hogy ez az egy helyben toporgás nem azt jelenti, hogy az Európai Bizottság amellett van, hogy a felhasználás nem az ingyenes felhasználás felé menjen.

Az egész téma ne kapjon olyan megközelítést, hogy ez egy kereskedelmi, politikai kérdés. Nem! Ez a nonprofit szervezetekről szól, akik közreműködnek a kiadványok felhasználásában. Kérem a látássérültek nevében a Tanácsot és a Bizottságot, hogy mielőbb végezze el a feladatot és mielőbb legyen kézzel fogható eredmény.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). Mr President, I would like to thank Mr Svoboda for putting this on the agenda. Almost two years on since its adoption, the Treaty of Marrakesh is still to be ratified by the EU, and the worrying thing is that we are still deliberating on something that seems to be crystal clear.

Accessibility to culture is underpinned by the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, yet fewer than 5% of the books published in Europe are available in a format which is accessible for blind and partially-sighted readers, such as audio or braille. In poorer countries, only some 1% of books published are available for visually-impaired persons.

This enormous lack of accessible mother-tongue and foreign-language literature deprives blind and partially-sighted people of their right to education, information and social participation. The few books that are available cannot be shared across borders in Europe and the rest of the world until the Treaty is ratified, and due to the different copyright laws across the EU this has not yet happened.

From what I understand, there are two reasons for the standstill: the appropriate legal basis for the decision and the question of whose competence it will be. I urge the Council and the Commission to find a way to endorse the Treaty as soon as possible. Making this a specific competence of the EU will speed up the process of ratification, and I urge the Council and the Commission to consider this route. I also ask the Council to deliver a set timetable to ensure the speedy ratification of the Treaty.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Adinolfi (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è purtroppo solo una parola che mi viene in mente: ipocrisia. Come è possibile che l'Unione europea non si adoperi per ratificare al più presto il trattato di Marrakech dopo averlo firmato da più di un anno? È una questione di civiltà.

La Santa Sede, che non è certo un gruppo di sovversivi, definiva questo trattato di assoluta importanza perché per la prima volta si accordava un'eccezione al diritto d'autore a sostegno dei diritti umani. Io mi chiedo: ma come si possono negare diritti basilari come la libertà di espressione e di informazione ed il diritto all'istruzione a chi già vive uno stato di disabilità?

Io credo che, al di là dei tecnicismi giuridici, la Commissione, per quanto di sua competenza, e il Consiglio debbano attivarsi affinché l'Unione europea possa ratificare al più presto questo trattato. Non posso e non voglio credere che soluzioni rapidissime vengono trovate quando occorre salvare le banche ed invece mille ostacoli sorgono quando si tratta di tutelare i più deboli. Non vi lamentate allora se i cittadini percepiscono le Istituzioni europee come distanti e ci urlano addosso la loro rabbia: hanno ragione e io sono dalla loro parte.

 
  
MPphoto
 

  Pál Csáky (PPE). Meg kell, hogy valljam, nagyon furcsán érzem magam most ebben a teremben. Én azért kértem szót, hogy támogassam az Európai Néppárt pozícióját, megtámogassam kedves barátom, Pavel Svoboda, illetőleg Kósa Ádám álláspontját. És most azt látom, hogy ebben a teremben nincs vita közöttünk! Az összes frakció unisono támogatja ennek a kérdésnek a mielőbbi rendezését. És elnézést kérek a Tanácstól és a Bizottságtól is, de azt látom, hogy mint a forró krumplit, az egyik asztalról a másikra tologatják ezt a témát. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik itt fölszólaltak és arra kérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy próbáljuk gyorsítva rendezni ezt a kérdést. Próbáljunk konkrét terminusokat meghatározni és mielőbb tisztába tenni ezt a kérdést, hogy ez így nem lesz jó!

Én egy olyan közösséget képviselek ebben a Parlamentben, egy félmilliós népcsoportot – magyar népcsoportot, amely Szlovákiában él – amelynek sok olyan tagja van, aki szintén igényli ennek a kérdésnek a rendezését. Szeretnénk, ha hozzá tudnának ők is férni azokhoz a magyar szövegekhez, amelyek Magyarország területén jelennek meg. De ugyanígy beszélhetek a németekről, a franciákról, az angolokról, a portugálokról, a hollandokról és minden európai népről, hiszen élnek a határon túl is olyan közösségei, amelyek igénylik azt, hogy az anyaországban kiadott szövegekhez ingyenesen járuljanak hozzá. Ezért szeretném kérni azt, hogy mielőbb rendezzük ezt a témát és a kérdésnek legyen nonprofit jellege, ne menjen el gazdasági irányba és gazdasági témák felé.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). Herr Präsident! Eigentlich müsste es selbstverständlich sein, dass Blinde und Sehbehinderte Zugang zu allen veröffentlichten Werken haben. Deswegen ist der Marrakesch-Vertrag ein großer Fortschritt.

Das ist zwei Jahre her. Es ist nichts passiert, vor allem nicht in Europa. Es gibt andere Länder, die das sehr wohl ratifiziert haben: Mali, Argentinien, Singapur, Indien usw. Wir hören viele Ausreden, warum das nicht der Fall ist, und es ist gut, dass sich der Rat erklären muss. Von der Antwort bin ich allerdings enttäuscht. Sie grenzt an das Absurde. Die Mitgliedstaaten haben dieses Dokument unterschrieben, und jetzt hören wir, dass es Rechtsunsicherheiten geben soll. Und sie ist zynisch, weil auf dem Rücken der Betroffenen, der Schwachen, institutionelle Streitigkeiten und politische Auseinandersetzungen ausgetragen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um Menschenrechte. Es darf keine Verzögerungen dafür geben, dass diese umgesetzt werden.

 
  
 

Pytania z sali

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε μια πολύ σημαντική Συνθήκη διότι επιτρέπει την εξαίρεση από τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τυφλών και των ατόμων που έχουν πρόβλημα στην όραση. Νομίζω δε ότι πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση, διότι εφαρμόζεται έτσι η ίδια η Συνθήκη του ΟΗΕ, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα για τους αναπήρους. Έτσι θα έχουν οι τυφλοί τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες, για συμμετοχή στην κοινωνία, για ενίσχυση στο δικαίωμα της εκπαίδευσης. Δημιουργείται βεβαίως πρόβλημα διγλωσσίας διότι, ενώ τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη συμφωνία, ανακύπτει δυστοκία ως προς το ποιος έχει την αρμοδιότητα και πως πρέπει κανείς να προχωρήσει.

Πιστεύω ότι αυτά όλα πρέπει να ξεπεραστούν και ότι πρέπει, εδώ και τώρα, να βρούμε λύση, διότι η κατάσταση δεν θα διευκολυνθεί με οποιεσδήποτε αλλαγές της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία γίνουν στο μέλλον, διότι το πρόβλημα είναι ανθρώπινο και διότι τα κέρδη δεν μπορεί να είναι πάνω από τους ίδιους τους ανθρώπους. Σε αντίθετη περίπτωση θα δικαιωθούν όσοι λένε ότι τα πάσης φύσεως συμφέροντα είναι αυτά τα οποία πιέζουν προκειμένου να μην εφαρμοστεί η Συνθήκη του Μαρακές.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda (Verts/ALE). Herr Präsident! Diverse juristische Dienste der Europäischen Institutionen – auch des Rates – haben sich in den letzten Monaten eingehend mit den juristischen Fragen auseinandergesetzt. Unter anderem gab es da die rechtliche Auffassung, dass die EU ganz klar die ausschließliche Kompetenz für die Ratifizierung des Marrakesch-Vertrags hat. Es wurde auch festgestellt, dass es keine neue europäische Rechtsgrundlage braucht, um mit der Implementierung des Marrakesch-Vertrags voranzuschreiten. Wenn es jetzt immer wieder nationale Regierungen gibt, die sich immer neue Gründe für die Verzögerung und die Blockade dieser Ratifizierung ausdenken, dann muss man sich die Frage stellen, ob diese Gründe tatsächlich prozedural sind oder ob es da politische Gründe gibt. Es ist auch wirklich wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Aushandlung des Marrakesch-Vertrags alles andere als leicht war und einige Länder förmlich an den Verhandlungstisch gezerrt werden mussten.

Wird der Rat jetzt einen konkreten Zeitplan zur Ratifizierung des Marrakesch-Vertrags vorlegen? Wird er auch Regierungen wie die deutsche Bundesregierung dazu anhalten, einen wirklichen Kompromiss in dieser Frage zu finden?

 
  
 

(Koniec pytań z sali)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. Mr President, I would like to thank the honourable Members for addressing this issue tonight. We appreciate your positions, engagement and proposals. We hope that this will help move things forward so that an agreement on ratification can be reached within the Council.

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. Mr President, the Presidency welcomes the strong support of Parliament for its attempts to have the Marrakesh Treaty produce its effects without any unnecessary delay.

I understand your criticism towards the Council as it is the institution taking the final decision on ratification by the European Union of any international treaty. However, the quality of the Council decision depends to a large extent on the quality of the proposal submitted to it.

As I have said, any discussion on competence is a very difficult and sensitive one. We have had several rounds of discussion in an attempt to find a solution. To find one, flexibility needs to be shown by everyone – and I will repeat that – by everyone. Many of you have referred to the need for a timetable. I will transmit this proposal to my colleagues in the Council.

A measure that could significantly facilitate unblocking the situation is a legislative proposal by the Commission to adapt the EUʼs legal framework to the Marrakesh Treaty ahead of the Council decision on the conclusion of the Marrakesh Treaty. Such a proposal would ensure clarity and legal certainty as regards the necessary steps for the implementation of the Marrakesh Treaty. What would not be helpful or productive is to suspend our discussions to start lengthy court procedures.

I will repeat that the Council fully recognises the importance of the ratification by the European Union of the Marrakesh Treaty. The Council is in no way interested in creating unnecessary hurdles in the process, but what must be done must be done.

I will conclude by saying that the Marrakesh Treaty has been included on the agenda of the Foreign Affairs Council that takes place on Monday next week. Let us see what next week will bring.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o con dificultad, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. La ratifica del trattato di Marrakech rappresenta una questione di civiltà. È in gioco la dignità e la serietà delle Istituzioni europee.

Per usare le parole della Santa Sede, parte attiva nelle negoziazioni, tale trattato riveste un'importanza assoluta visto che, per la prima volta, si è riusciti a prevedere un'eccezione al diritto d'autore che dia spazio ai diritti umani e li sostanzi nella pratica. Credo che garantire i diritti basilari, quali la libertà di espressione e di informazione ed il diritto all'istruzione, previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche a coloro che sono già in uno stato di disabilità perché non vedenti o affetti da disabilità visive, sia un preciso dovere di tutte le istituzioni. Per tale motivo sono convinta che, superando i tecnicismi giuridici, la Commissione ed il Consiglio saranno capaci di trovare una soluzione immediata affinché l'UE ratifichi al più presto il trattato. La ratifica e l'entrata in vigore del trattato sono state infatti procrastinate già abbastanza ed un'ulteriore inerzia, da parte del Consiglio, non avrebbe alcun tipo di giustificazione di fronte alla negazione di diritti. La promozione e la garanzia dei diritti dei più deboli deve essere una priorità delle Istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. Le traité de Marrakech a été adopté le 27 juin 2013 par la conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité visant à faciliter l'accès des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture aux textes imprimés aux œuvres publiées.

Ce texte est une formidable avancée pour le droit des aveugles. En effet, il leur permettra (si le traité entre en vigueur et si leur État le ratifie) de transformer gratuitement un livre en un format qui leur est mieux accessible. L’adaptation pourra aussi être réalisée par une organisation agissant à leur place (les fameuses « entités autorisées »).

Néanmoins, il faut être attentif, notamment, au risque d'augmentation de la circulation d'ouvrages numérisés, puisque le traité ne mentionne pas le format dans lequel l'ouvrage papier pourra être transformé (risque dans le cas d'enregistrements audio par exemple).

Même s'il présente des lacunes et des risques, ce traité est une avancée pour les droits des déficients visuels, mais je ne suis pas persuadée que l'Union européenne doit pouvoir l'adopter en tant qu'institution supranationale. C'est aux États membres de l'Union de le faire adopter par leurs parlements nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. Visually impaired persons are often denied the fundamental right to information and education: the right to read, as the great majority of publications remain unavailable in analogue or digital format accessible to visually impaired persons. Visually impaired people face a ‘book famine’ in which only between 1-7% of books have been ever published in accessible formats. The ratification of the Marrakesh Treaty is eagerly awaited by disabled people and their families, so that they can fully enjoy freedom of expression and the right to education. Technology has been instrumental in shaping solutions to the issue of accessibility. According to the very important aspect of an ageing EU population, there are increasing numbers of visually impaired persons and other disabled people. As this number grows, so will the scale of the problem of the exclusion of a relevant share of the population from access to information. Persons with disabilities must be allowed timely and comprehensive access to published works, and this can be achieved in a way that maximises the potential outreach to visually impaired persons while respecting the provisions of copyright laws.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. El Consejo no puede continuar rechazando la ratificación del Tratado de Marrakech después de haber reconocido la competencia exclusiva de la UE al permitir que la Comisión lo firmara en 2014. Está en juego la credibilidad de la Unión Europea ante sus ciudadanos y la comunidad internacional. La UE debería dar ejemplo y promover una rápida ratificación por parte de todos los países signatarios para que el Tratado de Marrakech pueda entrar en vigor. De ello depende el derecho de las personas ciegas a tener acceso a la cultura y a la educación. Se trata de una cuestión de derechos humanos, ¡no de procedimiento! ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? ¿Cuántos de ellos no podrán cursar titulaciones universitarias mientras que sólo el 5% de las obras literarias en el mundo les son accesibles? El debate sobre la revisión de la Directiva sobre derechos de autor no debe servir de pretexto para retrasar la ratificación del Tratado de Marrakech. Son dos temas independientes que deben ser tratados de forma separada, como se había comprometido el comisario Barnier en 2013. Por ello, apelo al sentido común del Consejo y de la Comisión para que el Tratado de Marrakech se ratifique lo antes posible.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales. Sin duda es una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social. Por ello lamento que pese a que el Tratado de Marrakech, firmado el 27 de junio de 2013, es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas -con discapacidad visual o con otras dificultades- puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura, todavía no haya sido puesto en práctica.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Maura Barandiarán (ALDE), por escrito. Me resulta vergonzoso que hayamos perdido tanto tiempo con la ratificación del Tratado de Marrakech. La posición del Consejo - que es contraria a la de la Comisión - es que el Tratado no puede aplicarse sin que se produzcan cambios en la legislación europea. Me gustaría recordar a esta Cámara que estamos hablando de un proceso legislativo para permitir un mejor acceso a los libros publicados para las personas con discapacidad visual. En este Parlamento hemos hablado de la eliminación de barreras físicas y de los factores sociales y culturales que dificultan la integración real de las personas con discapacidad. ¿No nos estamos olvidando del derecho inalienable de todo ciudadano a tener acceso a la educación, al conocimiento y la cultura? Ruego al Consejo que presente una posición por escrito sobre los cambios legislativos que considere necesarios para evitar retrasos y que se apoye para ello en los representantes de las organizaciones de las personas con discapacidad visual. Quiero mostrar mi rechazo a la propuesta de suspender el proceso de ratificación y pido a todos mis colegas del Parlamento que actúen con urgencia para que la Comisión y el Consejo lleguen a un acuerdo de inmediato.

 
  
MPphoto
 
 

  Ева Паунова (PPE), в писмена форма. Задължително е да спомогнем за максималната адаптация към нормалния ритъм на живот на хората с увредено зрение. Конкретно действие в тази посока е улесняването на достъпа им до книги и печатни произведения в подходящи за тях формати и достъпа до творби, защитени от правото на интелектуалната собственост.

За целта е необходимо да ускорим ратификацията от Европейския съюз на Договора от Маракеш, който урежда изключенията от авторското право за печатни произведения, предназначени именно за хора със зрителни увреждания. Темата е приоритет за правителството на България, както и за правителствата на останалите държави-членки на ЕС. Затова вярвам, че усилията в тази посока са очаквани както в политическия, така и в гражданския сектор. Това са усилия със социален и хуманитарен характер.

Справянето с дискриминацията, от която нашите съграждани с увредено зрение страдат, е от ключово значение както на национално, така и на европейско ниво. Затова адресирам въпроса си към Европейската комисия: каква е нейната визия - има ли вече пътна карта за ратификацията на Договора от Маракеш, как следва да се промени правната рамка на ЕС в областта на международните договори и в какви срокове ще се реализира ратификацията?

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. Na diplomatski konferenci je bila 27. junija 2013 podpisana Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do književnih del za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, ki je po dolgih letih pogajanj tem skupinam priznala pravico do vrste olajšav pri dostopu do njim dotlej nedostopnih del. Žal je Evropska unija do danes še ni ratificirala. Dejstvo je, da je v najrazvitejših državah le do približno 5 odstotkov kakor koli objavljenih del prilagojenih v oblike, dostopne tudi slepim in slabovidnim, v Sloveniji pa je takih del največ 2 odstotka. Ta zelo omejen dostop do literature v maternem in tujem jeziku slepim in slabovidnim odvzema pravico do izobrazbe, informacij in družbene vključenosti. Ratifikacija Marakeške pogodbe na ravni EU bo pomagala zmanjšati obstoječe omejitve, ki izhajajo iz nacionalnih avtorskih zakonodaj, in spodbudila čezmejni pretok del, prilagojenih slepim in slabovidnim. Zato bi Komisija, Svet in Parlament morali vzpostaviti neformalni trialog, v katerem bi se sporazumeli o najhitrejšem možnem načinu ratifikacije in implementacije Marakeške pogodbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. Si bien el Tratado de Marrakech fue firmado el 27 de junio de 2013, han trascurrido ya casi dos años y el mismo no ha sido puesto aún en práctica. La ratificación del Tratado de Marrakech es un paso esencial para garantizar que casi 30 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades puedan acceder al texto impreso y tengan garantizado el acceso a la cultura. Se estima que menos del 5% de los libros publicados en Europa están disponibles en formato accesible para personas ciegas o deficientes visuales, además los libros disponibles no pueden compartirse a ambos lados de las fronteras en Europa y en el resto del mundo donde menos del 1% de los libros publicados están disponibles para personas ciegas o deficientes visuales. Una carencia que priva además a estas personas del acceso a la literatura en su lengua materna y extranjera y limita su derecho a la educación, la información y la participación social.

 
Правна информация - Политика за поверителност