Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 29. dubna 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Přivítání
 3.Zpráva z mimořádného zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (rozprava)
 4.Přivítání
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 7.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 8.Předložení dokumentů: viz zápis
 9.Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 10.Hlasování
  10.1.Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (hlasování)
  10.2.Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (hlasování)
  10.3.Ochranná opatření stanovená v dohodě s Norskem (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (hlasování)
  10.4.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Albánií (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (hlasování)
  10.5.Dohoda o stabilizaci a přidružení a Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech s Bosnou a Hercegovinou (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (hlasování)
  10.6.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (hlasování)
  10.7.Použití článků 107 a 108 SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (hlasování)
  10.8.Prováděcí pravidla k článku 108 SFEU (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (hlasování)
  10.9.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  10.10.Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  10.11.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – 8., 9. a 10. ERF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  10.12.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (hlasování)
  10.13.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.14.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.15.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.16.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.17.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.18.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.19.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.20.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.21.Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.22.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.23.Udělení absolutoria za rok 2013: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.24.Udělení absolutoria za rok 2013: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.25.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.26.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská policejní akademie (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.27.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.28.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.29.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.30.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.31.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.32.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.33.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.34.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.35.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.36.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.37.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.38.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.39.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.40.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.41.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.42.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro železnice (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.43.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.44.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.45.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.46.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.47.Udělení absolutoria za rok 2013: Zásobovací agentura Euratomu (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.48.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.49.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.50.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský policejní úřad (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.51.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.52.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.53.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro evropský GNSS (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.54.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.55.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.56.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.57.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro palivové články a vodík (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.58.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  10.59.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (hlasování)
  10.60.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (hlasování)
  10.61.Fondy peněžního trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill) (hlasování)
  10.62.Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (hlasování)
  10.63.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (hlasování)
  10.64.Úřad evropského veřejného žalobce (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (hlasování)
  10.65.Strategie v oblasti alkoholu (B8-0357/2015) (hlasování)
  10.66.Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (hlasování)
  10.67.Zpráva z mimořádného zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Ochranná opatření stanovená v dohodě s Norskem (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Albánií (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Dohoda o stabilizaci a přidružení a Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech s Bosnou a Hercegovinou (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Použití článků 107 a 108 SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Prováděcí pravidla k článku 108 SFEU (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – 8., 9. a 10. ERF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Udělení absolutoria za rok 2013: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Udělení absolutoria za rok 2013: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská policejní akademie (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro železnice (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Udělení absolutoria za rok 2013: Zásobovací agentura Euratomu (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský policejní úřad (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro evropský GNSS (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro palivové články a vodík (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Fondy peněžního trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Úřad evropského veřejného žalobce (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Změna pořadu jednání
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Situace v Burundi (rozprava)
 17.Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)
 18.Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (rozprava)
 19.Situace na Maledivách (rozprava)
 20.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014 (rozprava)
 21.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (rozprava)
 22.Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu (rozprava)
 23.Závazky členských států EU v oblasti oficiální rozvojové pomoci (ODA) (rozprava)
 24.Marrákešská smlouva o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením (rozprava)
 25.Převod prostředků: viz zápis
 26.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 27.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 28.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (7743 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (23122 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí