Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Selonteko ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 10.Äänestykset
  10.1.Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (äänestys)
  10.2.Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (äänestys)
  10.3.Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.4.Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.5.Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.6.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.7.SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.8.SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.9.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  10.10.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  10.11.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  10.12.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (äänestys)
  10.13.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.14.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.15.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.16.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.17.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.18.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.19.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.20.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.21.Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.22.Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.23.Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.24.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.25.Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.26.Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.27.Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.28.Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.29.Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.30.Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.31.Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.32.Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.33.Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.34.Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.35.Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.36.Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.37.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.38.Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.39.Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.40.Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.41.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.42.Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.43.Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.44.Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.45.Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.46.Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.47.Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.48.Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.49.Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.50.Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.51.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.52.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.53.Vastuuvapaus 2013: Euroopan GNSS-virasto (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.54.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.55.Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.56.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.57.Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.58.Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.59.Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (äänestys)
  10.60.Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (äänestys)
  10.61.Rahamarkkinarahastot (A8-0041/2015 - Neena Gill) (äänestys)
  10.62.Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (äänestys)
  10.63.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (äänestys)
  10.64.Euroopan syyttäjänvirasto (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (äänestys)
  10.65.Alkoholistrategia (B8-0357/2015) (äänestys)
  10.66.Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (äänestys)
  10.67.Selonteko ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Vastuuvapaus 2013: Euroopan GNSS-virasto (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Rahamarkkinarahastot (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Euroopan syyttäjänvirasto (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Esityslistan muuttaminen
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Burundin tilanne (keskustelu)
 17.Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (keskustelu)
 18.ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (keskustelu)
 19.Malediivien tilanne (keskustelu)
 20.Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 21.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 22.Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta (keskustelu)
 23.EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (keskustelu)
 24.Marrakeshin yleissopimus tekijänoikeuksien rajoittamisesta näkövammaisten hyväksi (keskustelu)
 25.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 26.Poslanecký mandát
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (7743 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (23122 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö