Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Srijeda, 29. travnja 2015. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje sjednice
 2.Dobrodošlica
 3.Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (rasprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Sastav Parlamenta: vidi zapisnik
 6.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik
 7.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 8.Podnošenje dokumenata: vidi zapisnik
 9.Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 10.Glasovanje
  10.1.Pretfinanciranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (glasovanje)
  10.2.Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (glasovanje)
  10.3.Zaštitne mjere predviđene Sporazumom s Norveškom (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.4.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Albanijom (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.5.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima s Bosnom i Hercegovinom (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.6.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.7.Primjena članaka 107. i 108. UFEU-a na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.8.Pravila primjene članka 108. UFEU-a (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.9.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  10.10.Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2013. (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  10.11.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – 8., 9. i 10. Europski razvojni fond (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  10.12.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (glasovanje)
  10.13.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.14.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.15.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.16.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.17.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Gospodarski i socijalni odbor (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.18.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.19.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.20.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.21.Razrješnica za 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.22.Razrješnica za 2013.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.23.Razrješnica za 2013.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.24.Razrješnica za 2013.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.25.Razrješnica za 2013.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.26.Razrješnica za 2013.: Europska policijska akademija (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.27.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.28.Razrješnica za 2013.: Europski potporni ured za azil (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.29.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.30.Razrješnica za 2013.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.31.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kemikalije (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.32.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za okoliš (EAO) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.33.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.34.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.35.Razrješnica za 2013.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.36.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.37.Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.38.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.39.Razrješnica za 2013.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.40.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.41.Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.42.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za željeznice (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.43.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.44.Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.45.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.46.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.47.Razrješnica za 2013.: Agencija za opskrbu Euratoma (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.48.Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.49.Razrješnica za 2013.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.50.Razrješnica za 2013.: Europski policijski ured (EUROPOL) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.51.Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.52.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.53.Razrješnica za 2013.: Agencija za europski GNSS (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.54.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.55.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.56.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.57.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.58.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za provedbu inicijative za inovativne lijekove (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.59.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (glasovanje)
  10.60.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (glasovanje)
  10.61.Novčani fondovi (A8-0041/2015 - Neena Gill) (glasovanje)
  10.62.Uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni posebnim uvoznim pravilima Unije (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (glasovanje)
  10.63.Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. – dio I. – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.64.Ured europskog javnog tužitelja (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (glasovanje)
  10.65.Strategija o alkoholu (B8-0357/2015) (glasovanje)
  10.66.Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (glasovanje)
  10.67.Izvješće s izvanredne sjednice Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
  11.1.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Pretfinanciranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Zaštitne mjere predviđene Sporazumom s Norveškom (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Albanijom (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima s Bosnom i Hercegovinom (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Primjena članaka 107. i 108. UFEU-a na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Pravila primjene članka 108. UFEU-a (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2013. (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – 8., 9. i 10. Europski razvojni fond (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Gospodarski i socijalni odbor (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Razrješnica za 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Razrješnica za 2013.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Razrješnica za 2013.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Razrješnica za 2013.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Razrješnica za 2013.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Razrješnica za 2013.: Europska policijska akademija (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Razrješnica za 2013.: Europski potporni ured za azil (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Razrješnica za 2013.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kemikalije (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za okoliš (EAO) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Razrješnica za 2013.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Razrješnica za 2013.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za željeznice (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Razrješnica za 2013.: Agencija za opskrbu Euratoma (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Razrješnica za 2013.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Razrješnica za 2013.: Europski policijski ured (EUROPOL) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Razrješnica za 2013.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Razrješnica za 2013.: Agencija za europski GNSS (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za provedbu inicijative za inovativne lijekove (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Novčani fondovi (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni posebnim uvoznim pravilima Unije (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. – dio I. – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Ured europskog javnog tužitelja (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 14.Izmjena dnevnog reda
 15.Sastav odbora i izaslanstava: vidi zapisnik
 16.Stanje u Burundiju (rasprava)
 17.Progon kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab (rasprava)
 18.Uništavanje kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (rasprava)
 19.Stanje na Maldivima (rasprava)
 20.Izvješće o napretku Albanije za 2014. (rasprava)
 21.Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (rasprava)
 22.Obustava izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine (rasprava)
 23.Obvezivanje država članica EU-a na pružanje službene razvojne pomoći (rasprava)
 24.Ugovor iz Marakeša o iznimkama od autorskih prava u korist slijepih i slabovidnih osoba (rasprava)
 25.Prijenos odobrenih sredstava: vidjeti zapisnik
 26.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (7743 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (23122 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti