Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Oficialus pasveikinimas
 3.Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 7.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 8.Gauti dokumentai (žr. protokola)
 9.Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Pradinis išankstinis finansavimas, skiriamas pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsavimas)
  10.2.Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių panaikinimas (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (balsavimas)
  10.3.Apsaugos priemonės, numatytos EEB ir Norvegijos Karalystės susitarime (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  10.4.EB ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  10.5.EB ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų taikymas (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  10.6.Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  10.7.SESV 107 ir 108 straipsnių taikymas kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  10.8.SESV 108 straipsnio taikymo taisyklės (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  10.9.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir vykdomosios agentūros (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  10.10.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl 2013 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  10.11.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. 8, 9 ir 10-asis Europos plėtros fondai (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
  10.12.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (balsavimas)
  10.13.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.14.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos išorės veiksmų tarnyba (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.15.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.16.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.17.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.18.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.19.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.20.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.21.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.22.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.23.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.24.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.25.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.26.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.27.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.28.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.29.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.30.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.31.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.32.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.33.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.34.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.35.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.36.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.37.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.38.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.39.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.40.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.41.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.42.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.43.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.44.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.45.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.46.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.47.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.48.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.49.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.50.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.51.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.52.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.53.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.54.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.55.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.56.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.57.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.58.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  10.59.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (balsavimas)
  10.60.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (balsavimas)
  10.61.Pinigų rinkos fondai (A8-0041/2015 - Neena Gill) (balsavimas)
  10.62.Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, importas iš tam tikrų trečiųjų šalių (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (balsavimas)
  10.63.2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (balsavimas)
  10.64.Europos prokuratūra (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (balsavimas)
  10.65.Alkoholio strategija (B8-0357/2015) (balsavimas)
  10.66.Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (balsavimas)
  10.67.Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir vykdomosios agentūros (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Pradinis išankstinis finansavimas, skiriamas pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių panaikinimas (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Apsaugos priemonės, numatytos EEB ir Norvegijos Karalystės susitarime (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.EB ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.EB ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų taikymas (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.SESV 107 ir 108 straipsnių taikymas kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.SESV 108 straipsnio taikymo taisyklės (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl 2013 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. 8, 9 ir 10-asis Europos plėtros fondai (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos išorės veiksmų tarnyba (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Pinigų rinkos fondai (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, importas iš tam tikrų trečiųjų šalių (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Europos prokuratūra (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Darbotvarkės pakeitimas
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 16.Padėtis Burundyje (diskusijos)
 17.Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabaab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (diskusijos)
 18.ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (diskusijos)
 19.Padėtis Maldyvuose (diskusijos)
 20.2014 m. Albanijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 21.2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (diskusijos)
 22.Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas (diskusijos)
 23.ES valstybių narių įsipareigojimai teikti oficialią paramą vystymuisi (diskusijos)
 24.Marakešo sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims (diskusijos)
 25.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 26.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 28.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (7743 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (23122 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika