Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 29 ta' April 2015 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Merħba
 3.Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (dibattitu)
 4.Merħba
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 8.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 9.It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (votazzjoni)
  10.2.Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (votazzjoni)
  10.3.Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (votazzjoni)
  10.4.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-Albanija (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (votazzjoni)
  10.5.Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (votazzjoni)
  10.6.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni mal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (votazzjoni)
  10.7.Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (votazzjoni)
  10.8.Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-TFUE (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (votazzjoni)
  10.9.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (votazzjoni)
  10.10.Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (votazzjoni)
  10.11.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (votazzjoni)
  10.12.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (votazzjoni)
  10.13.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.14.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.15.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.16.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.17.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.18.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.19.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.20.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.21.Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.22.Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.23.Kwittanza 2013: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.24.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.25.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.26.Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.27.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.28.Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.29.Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.30.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.31.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.32.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.33.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.34.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.35.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.36.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.37.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.38.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.39.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.40.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.41.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.42.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.43.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.44.Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.45.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.46.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.47.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.48.Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.49.Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.50.Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.51.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.52.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.53.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.54.Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.55.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.56.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.57.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.58.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  10.59.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (votazzjoni)
  10.60.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (votazzjoni)
  10.61.Fondi tas-suq monetarju (A8-0041/2015 - Neena Gill) (votazzjoni)
  10.62.Importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (votazzjoni)
  10.63.Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (votazzjoni)
  10.64.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (votazzjoni)
  10.65.Strateġija dwar l-alkoħol (B8-0357/2015) (votazzjoni)
  10.66.It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (votazzjoni)
  10.67.Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (votazzjoni)
 11.Spegazzjonijiet tal-vot
  11.1.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-Albanija (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni mal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-TFUE (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Kwittanza 2013: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Fondi tas-suq monetarju (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 14.Tibdil fl-aġenda
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti
 16.Sitwazzjoni fil-Burundi (dibattitu)
 17.Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab (dibattitu)
 18.Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (dibattitu)
 19.Is-sitwazzjoni fil-Maldive (dibattitu)
 20.Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija (dibattitu)
 21.Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (dibattitu)
 22.Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina (dibattitu)
 23.L-impenji tal-Istati Membri tal-UE favur l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) (dibattitu)
 24.It-Trattat ta' Marrakesh dwar l-eċċezzjonijiet tad-dritt tal-awtur għall-persuni b'vista batuta (dibattitu)
 25.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 26.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 28.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (7743 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (23122 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza