Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 29 april 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Welkomstwoord
 3.Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 10.Stemmingen
  10.1.Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (stemming)
  10.2.Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (stemming)
  10.3.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met Noorwegen (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (stemming)
  10.4.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (stemming)
  10.5.Stabilisatie- en associatieovereenkomst en Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (stemming)
  10.6.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (stemming)
  10.7.Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  10.8.Bepalingen voor de toepassing van artikel 108 VWEU (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  10.9.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  10.10.Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  10.11.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (stemming)
  10.12.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (stemming)
  10.13.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.14.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.15.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.16.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.17.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.18.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.19.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.20.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.21.Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.22.Kwijting 2013: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.23.Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.24.Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.25.Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.26.Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.27.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.28.Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.29.Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.30.Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.31.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.32.Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.33.Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.34.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.35.Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.36.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.37.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.38.Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.39.Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.40.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.41.Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.42.Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.43.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.44.Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.45.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.46.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.47.Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.48.Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.49.Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.50.Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.51.Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.52.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.53.Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.54.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.55.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.56.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.57.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.58.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  10.59.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (stemming)
  10.60.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (stemming)
  10.61.Geldmarktfondsen (A8-0041/2015 - Neena Gill) (stemming)
  10.62.Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder een bijzondere regeling van de Unie (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (stemming)
  10.63.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (stemming)
  10.64.Europees openbaar ministerie (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (stemming)
  10.65.Alcoholstrategie (B8-0357/2015) (stemming)
  10.66.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (stemming)
  10.67.Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met Noorwegen (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Stabilisatie- en associatieovereenkomst en Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Bepalingen voor de toepassing van artikel 108 VWEU (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Kwijting 2013: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Geldmarktfondsen (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder een bijzondere regeling van de Unie (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Europees openbaar ministerie (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Wijziging van de agenda
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Situatie in Burundi (debat)
 17.Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (debat)
 18.Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh (debat)
 19.De situatie in de Malediven (debat)
 20.Voortgangsverslag 2014 over Albanië (debat)
 21.Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 22.Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina (debat)
 23.Toezeggingen van de EU-lidstaten inzake officiële ontwikkelingshulp (ODA) (debat)
 24.Verdrag van Marrakesh inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)
 25.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 26.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7743 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (23122 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid