Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 29 aprilie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Urări de bun venit
 3.Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (dezbatere)
 4.Urări de bun venit
 5.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 6.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 8.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 9.A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 10.Votare
  10.1.Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (vot)
  10.2.Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (vot)
  10.3.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (vot)
  10.4.Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (vot)
  10.5.Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (vot)
  10.6.Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (vot)
  10.7.Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (vot)
  10.8.Normele de aplicare a articolului 108 din TFUE (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (vot)
  10.9.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  10.10.Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  10.11.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (vot)
  10.12.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Parlamentul European (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (vot)
  10.13.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.14.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.15.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.16.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.17.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.18.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.19.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.20.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.21.Descărcarea de gestiune 2013: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.22.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.23.Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.24.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.25.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.26.Descărcarea de gestiune 2013: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.27.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.28.Descărcarea de gestiune 2013: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.29.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.30.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.31.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.32.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.33.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.34.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.35.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.36.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.37.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.38.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.39.Descărcarea de gestiune 2013: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.40.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.41.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.42.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.43.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.44.Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană de Formare (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.45.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.46.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.47.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția de Aprovizionare a Euratom (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.48.Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.49.Descărcarea de gestiune 2013: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.50.Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.51.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.52.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.53.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția GNSS European (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.54.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.55.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.56.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.57.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.58.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (vot)
  10.59.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (vot)
  10.60.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (vot)
  10.61.Fondurile de piață monetară (A8-0041/2015 - Neena Gill) (vot)
  10.62.Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (vot)
  10.63.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - Parlamentul (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (vot)
  10.64.Parchetul European (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (vot)
  10.65.Strategia privind alcoolul (B8-0357/2015) (vot)
  10.66.A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (vot)
  10.67.Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Normele de aplicare a articolului 108 din TFUE (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Parlamentul European (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Descărcarea de gestiune 2013: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Descărcarea de gestiune 2013: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Descărcarea de gestiune 2013: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Descărcarea de gestiune 2013: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană de Formare (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția de Aprovizionare a Euratom (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Descărcarea de gestiune 2013: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Descărcarea de gestiune 2013: Agenția GNSS European (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Fondurile de piață monetară (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - Parlamentul (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Parchetul European (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Modificarea ordinii de zi
 15.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 16.Situația din Burundi (dezbatere)
 17.Persecutarea creștinilor în întreaga lume, în legătură cu uciderea unor studenți în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab (dezbatere)
 18.Distrugerea siturilor culturale săvârșită de ISIS/Daesh (dezbatere)
 19.Situația din Maldive (dezbatere)
 20.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Albania (dezbatere)
 21.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 22.Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 23.Angajamentele statelor membre ale UE privind asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) (dezbatere)
 24.Tratatul de la Marrakesh privind excepțiile de la drepturile de autor în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere (dezbatere)
 25.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 26.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 28.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (7743 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (23122 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate