Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2015

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/12/2015 - 4.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.4. Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

   Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Paní předsedající, já bych chtěl vzhledem k projednávanému návrhu, u kterého jsem hlasoval pro, zdůvodnit své hlasování. Mé hlasování bylo motivováno podpořením přístupu zemí západního Balkánu k trhu EU. Jedná se vlastně o neomezené bezcelní přístupy, které jsou jednostranné a autonomní. Zde šlo především o to, aby tento stav byl prodloužen do roku 2020, ale zároveň, a to považuji za podstatné, aby EU mohla tuto deklaraci podpory omezit v případě, kdy dochází k soustavnému a vážnému porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Toto považuji za velmi podstatné, protože se jedná o možnost odepřít tyto výhody, které byly stanoveny ve prospěch těchto zemí, pokud budou porušovat hodnoty EU, které považuji za skutečně nechci říct posvátné, ale určitě za hodné ochrany.

 
  
MPphoto
 

   Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de las enmiendas a la suspensión de las medidas comerciales excepcionales aplicadas a Bosnia y Herzegovina por considerar que Bosnia merece un tratamiento especial en términos comerciales tras la ampliación de la UE a Croacia, lo que ha dañado sensiblemente la economía bosnia.

Además, las enmiendas aprobadas ahondan en la línea de la política de la UE hacia los países candidatos y candidatos potenciales, en la que se reproduce una relación colonial entre un centro rico y poderoso frente a una periferia empobrecida y obediente.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Bosnien und Herzegowina hat die nach dem EU-Beitritt Kroatiens am 1. Juni 2013 notwendig gewordene Anpassung zum Interimsabkommen noch nicht vorgenommen. Aus diesem Grund möchte die EU die automatische Verlängerung der autonomen Handelsvereinbarungen mit Bosnien und Herzegowina aussetzen. Erfolgt die Anpassung, wird die EU die präferenziellen Zollkontingente für Bosnien und Herzegowina wieder einführen. Ich begrüße diese Maßnahme und hoffe auf eine baldige und von beiden Seiten akzeptierte Einigung.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – paraginti Bosniją ir Hercegoviną pritaikyti Laikinąjį susitarimą prie lengvatinės prekybos su Kroatija po to, kai pastaroji 2013 m. liepos 1 d. įstojo į Europos Sąjungą, ir taip pat paraginti susitarimo šalis atsižvelgti į abipusius interesus, kad būtų pasiektas ES valstybėms narėms ir Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimo narėms priimtinas susitarimas. Pritariu, kad ES turėtų patvirtinti tvirtą įsipareigojimą siekti tolesnės šalių, kurioms taikomas šis reglamentas, integracijos į ES, suteikiant vienašales prekybos lengvatas. Prekybos lengvatos – tai pati veiksmingiausia priemonė siekiant užtikrinti regiono stabilumą ir paskatą kuo greičiau įgyvendinti politines, socialines ir ekonomines reformas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ L’UE a introduit en 2009 des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays des Balkans par le règlement n°1215/2009. Ce règlement s’applique jusqu’au 31/12/2015.

Depuis, des accords d’association ont été signés avec tous les pays à l’exception de la Bosnie-Herzégovine et du "Kosovo", dont l'indépendance autoproclamée n'est pas reconnue par cinq Etats membres de l'UE.

Suite à l’adhésion de la Croatie à l’UE, il y a un problème de calcul de contingents fixés dans ce règlement 1215/2009, problème lié à la mauvaise volonté de la Bosnie-Herzégovine.

Ce texte demande à la Bosnie-Herzégovine de jouer le jeu et de respecter ses engagements.

Dans le cas contraire, les mesures commerciales préférentielles de la Bosnie-Herzégovine seront suspendues dès le 1er janvier 2016.

On ne s'étonnera donc pas que j'aie voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La proposition de la Commission vise à mettre un terme à un régime commercial exceptionnel qui avait été mis en place en faveur de la Bosnie-Herzégovine lorsque la Croatie n'était pas encore membre de l'Union. Or, depuis l'adhésion de la Croatie, la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore accepté d'adapter le régime commercial qui lui a été accordé au titre de l'accord intérimaire sur le commerce et les questions commerciales avec l'Union. Si aucun accord n'est trouvé à ce sujet d'ici la fin de l'année, les préférences accordées à la Bosnie-Herzégovine pourraient être suspendues à partir du 1er janvier 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. ‒ L'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine ont été invitées à conclure un accord sur l'adaptation de l'accord intérimaire avec l'Union, à la suite de l'adhésion de la Croatie, afin d'éviter la suspension des préférences pour la Bosnie-Herzégovine au 1er janvier 2016.

Ce rapport a jugé nécessaire de rappeler les progrès constants réalisés par les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne, ainsi que l'attachement sans équivoque de l'Union à la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine, rappelé dans les conclusions du Conseil des affaires générales du 15 décembre 2014.

Depuis l’adhésion de la Croatie à l’Union se pose un problème de calcul des contingents fixés dans le règlement n° 1215/2009, problème lié à la mauvaise volonté de la Bosnie-Herzégovine.

Ce texte demande à la Bosnie-Herzégovine de jouer le jeu et de respecter ses engagements. Dans le cas contraire, les mesures commerciales préférentielles en faveur de ce pays seront suspendues dès le 1er janvier 2016.

J'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Rimango critica riguardo agli accordi di stabilizzazione e di associazione negoziati dalla Commissione con la Bosnia-Erzegovina e per questo ho votato contro questo provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de este informe que modifica el Reglamento (CE) nº 1215/2009 relativo a medidas comerciales excepcionales para los países de los Balcanes. Se amplía el periodo de aplicación del Reglamento hasta 2020 para extender las medidas comerciales excepcionales hasta esa fecha, dando así a los países de los Balcanes occidentales y a la UE el tiempo suficiente para adaptar las preferencias concedidas en virtud del Reglamento a las previstas en el marco de los diferentes Acuerdos de Estabilización y Asociación ratificados. Además, se prevé suspender las preferencias otorgadas a Bosnia y Herzegovina a partir del 1 de enero de 2016 si este país no llega a un acuerdo con la UE sobre la adaptación de las concesiones comerciales en el marco del acuerdo interino para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE. Cabe destacar, por último, la introducción de una cláusula en el Reglamento para poder suspender temporalmente la concesión de medidas comerciales excepcionales en caso de violación grave y sistemática de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. A propuesta socialista, también se logró incluir, como causa de suspensión de las preferencias, una violación grave y sistemática de los derechos laborales.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano poročilo sem podprl. Gospodarsko sodelovanje z državami, ki so v procesu predpristopnih pogajanj za vstop v EU ali pa se nanja še pripravljajo, je za te države izjemnega pomena. Bosna in Hercegovina je v nezavidljivem gospodarskem položaju, zato je pripravljenost za gospodarsko sodelovanje in ustvarjanje privlačnega poslovnega okolja še toliko bolj pomembno.

EU je zelo naklonjena odpiranju trgov z BiH, saj želi državi pomagati in jo usmeriti na bolj optimistično pot. BiH namreč to potrebuje, še posebej po lanskih in predlanskih katastrofalnih poplavah, ki so uničile veliko osnovne infrastrukture. Takšno pot podpiram, saj je treba številnim brezposelnim mladim prebivalcem BiH omogočiti svetlejšo prihodnost. Za razliko od te, ki se jim kaže danes.

Odpiranje trgov, medsebojno sodelovanje in stik z evropskim kulturnim prostorom bodo najbolj pripomogli k reformiranju države in državljanov samih ter pomagali pri njihovi perspektivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Iskoristila bih ovu priliku za istaknuti kako Bosna i Hercegovina još nije prilagodila svoje akte koji proizlaze iz CEFTA-e ulasku Republike Hrvatske u EU-u. Prema podacima koji su mi na raspolaganju, Hrvatska je radi toga od ulaska u Uniju izgubila preko 220 milijuna eura.

Podržavam mjere iz ovog izvješća, jer smatram kako Komisija mora zaštititi interese svoje države članice koja trpi izravnu štetu zbog neispunjavanja međunarodnih obaveza od strane BiH-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Voto contrario. Non condivido l'obiettivo di ammettere la Bosnia nell'UE e soprattutto sono critico sui molteplici aspetti negativi che un eventuale ingresso di questo paese nell'UE comporterà: immigrazione, tratta di esseri umani, fondamentalismo religioso sono solo alcuni dei risvolti che la risoluzione non contempla correttamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Nella relazione ho particolarmente apprezzato le modifiche previste agli atti delegati relativi alle misure commerciali che prevedono l'inserimento di una clausola in favore della salvaguardia dei diritti umani. Concordo inoltre sulla sospensione degli accordi commerciali con la Bosnia-Erzegovina in mancanza di un allineamento da parte della stessa al metodo utilizzato dall'UE per l'adeguamento dell'accordo interinale che la lega all'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui prévoit la suspension des mesures commerciales exceptionnelles dont est bénéficiaire la Bosnie-Herzégovine.

Certes, je m'associe humainement aux difficultés qui pèsent actuellement sur les épaules des peuples de Bosnie - je pense particulièrement aux Serbes - après les tragiques inondations qui ont pour macabre bilan 90 000 personnes déplacées, 75 000 foyers touchés et 25 victimes.

Ce tragique bilan humain ne peut ni ne doit malheureusement occulter le comportement du gouvernement de Bosnie-Herzégovine suite à l'adhésion de la Croatie à l'UE : si la Bosnie veut jouer le jeu européen, elle doit en accepter les règles et respecter ses engagements. Or, depuis l'adhésion de la Croatie, la mauvaise volonté des autorités de Bosnie-Herzégovine ont entraîné un problème de calcul de contingents pourtant fixés par le règlement 1215/2009 qui introduisait les mesures commerciales exceptionnelles.

C'est pourquoi, les parlementaires appellent à respecter ses engagements, sous peine à ce que les mesures commerciales préférentielles soient suspendues au 1er janvier 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ La liberalizzazione degli scambi commerciali tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali è garantita mediante una serie di accordi di stabilizzazione e di associazione (SAP) e di un accordo interinale (AI) nel caso della Bosnia-Erzegovina. La Bosnia-Erzegovina, come la regione dei Balcani nel suo complesso, beneficia di misure commerciali autonome (ATM). Tuttavia, dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea il 1º luglio 2013, la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare l'accordo interinale al fine di tener conto degli scambi commerciali tradizionali preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), che legava i due paesi prima del 1° luglio 2013. Dopo tre cicli di negoziati con la Bosnia-Erzegovina non è stato possibile raggiungere un accordo.

Alla luce di questa situazione di stallo, la Commissione propone che la proroga delle misure commerciali autonome per la Bosnia-Erzegovina non sia automatica ma subordinata all'accettazione del metodo utilizzato dall'Unione per l'adeguamento dell'accordo interinale. Una volta che la Bosnia-Erzegovina e l'UE avranno concordato, firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali, le preferenze per la Bosnia-Erzegovina saranno ristabilite. Per queste considerazioni, ho espresso il mio voto favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto negativo relativamente agli emendamenti proposti al testo di modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina. Mi trovo, infatti, in disaccordo rispetto agli emendamenti introdotti su proposta del GUE che vanno a modificare il testo come uscito in Commissione. Condivido la scelta di rimandare l'approvazione del testo e di affidarlo a un relatore per ridiscuterne i contenuti con il Consiglio e la Commissione. Confido nel lavoro che il relatore incaricato saprà portare a compimento e nella buona riuscita delle trattative in sede di trilogo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore perché ritengo importante favorire l'introduzione di misure commerciali che possano agevolare gli scambi tra l'UE e i paesi dei Balcani, infatti, in tal modo si consente l'accesso illimitato al mercato dell'UE in esenzione dai dazi per la maggior parte dei prodotti. Valuto con favore le liberalizzazioni tariffarie previste dagli accordi di libero scambio, nonché la proposta della Commissione di prorogare le misure commerciali autonome per la Bosnia-Erzegovina subordinandola all'accettazione da parte del paese del metodo utilizzato dall'UE per l'adeguamento dell'accordo interinale.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de las enmiendas a la suspensión de las medidas comerciales excepcionales aplicadas a Bosnia y Herzegovina por considerar que Bosnia merece un tratamiento especial en términos comerciales tras la ampliación de la UE a Croacia, lo que ha dañado sensiblemente la economía bosnia.

Además, las enmiendas aprobadas ahondan en la línea de la política de la UE hacia los países candidatos y candidatos potenciales, en la que se reproduce una relación colonial entre un centro rico y poderoso frente a una periferia empobrecida y obediente.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ For my group it was imperative that the vote would be postponed on the legislative resolution so that the discussions would enter into trilogues during the first reading. I am also in favour of granting trade preferences to Western Balkan countries to support their socio-economic development and underpin their European trajectory.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina.

È una proposta che considero politicamente molto rilevante per l'impegno dimostrato dall'Unione europea verso una vera ripresa delle economie di tutti i paesi dei Balcani occidentali, ai quali viene esteso il regime unilaterale di preferenze commerciali fino al 2020, e verso una più generale stabilità politica della regione.

Inoltre, la proposta di regolamento introduce il parametro del rispetto dei diritti umani come requisito fondamentale per la concessione delle preferenze commerciali. A questo proposito, giudico molto appropriata la decisione di utilizzare lo strumento degli atti delegati per una eventuale sospensione delle preferenze, affinché su questioni politiche così delicate sia reso possibile un maggior controllo democratico.

Riguardo alla sospensione delle misure commerciali eccezionali per la Bosnia-Erzegovina, visto il reiterato e inequivocabile supporto dell'Unione europea alla Bosnia-Erzegovina, auspico che venga trovata una soluzione adeguata per l'adattamento dell'accordo ad interim all'ingresso della Croazia nell'Unione europea, evitando possibili danni agli interessi commerciali europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих настоящия доклад, тъй като той съдържа няколко изключително важни точки и решения на Европейския парламент.

На първо място с приемане на доклада се въвежда т.нар. „клауза за правата на човека“ в Регламента за автономните търговски мерки, който предоставя на страните от Западните Балкани преференциален, неограничен и безмитен достъп на определени продукти до пазара на ЕС. Новата клауза предоставя възможност за спиране на преференциите в случай на сериозно и системно нарушаване на основните принципи на правата на човека, демокрацията и правовата държава.

Второ, докладът предлага да се спрат изключителните търговски мерки по отношение на Босна и Херцеговина, тъй като, след приемането на Хърватска в ЕС, страната не е привела законодателството си в съответствие с европейското, което води до дисбаланс в търговията и ощетява ЕС.

Трето, докладът предлага да се заменят изпълнителните актове с делегирани предоставяйки на Европейския парламент по-големи компетенции. Това означава, че в случай на нарушения на клаузата за правата на човека, Европейският парламент ще има правомощията да спре търговските преференции на съответната страна.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση διότι η Βοσνία - Ερζεγοβίνη δεν πληροί βασικούς όρους ενός κράτους δικαίου και άρα δεν μπορεί να γίνει λόγος για την ένταξή της. Δεν καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης σχέσεων καλής γειτονίας, ούτε υπάρχει σεβασμός των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας. Δεν είναι μέλος της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης και δεν σέβεται τις παραδοσιακές εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O objetivo fundamental das alterações propostas é confirmar o compromisso real e profundo da UE para com o futuro da integração europeia nos países e territórios abrangidos pelo presente regulamento, através da concessão de preferências comerciais unilaterais. Nesta perspetiva, tais concessões, ou a sua possível suspensão, devem ser aceites como um impulso para acelerar a transição das reformas políticas e socioeconómicas realçadas no «pacto para o crescimento», indispensáveis ao cumprimento pelos países dos Balcãs Ocidentais dos critérios de Copenhaga e do acervo comunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os Acordos de Estabilização e Associação com os países dos Balcãs Ocidentais, regra geral, são precedidos de uma liberalização assimétrica do comércio. A liberalização assimétrica do comércio é proporcionada pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho, que adota medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação. Este regulamento é aplicável até 31 de dezembro de 2015.

As alterações a este Regulamento prendem-se com os seguintes objetivos:

- prorrogação do período de aplicação do regulamento até 31 de Dezembro de 2020,

- introdução da cláusula relativa aos direitos humanos,

- possível suspensão das medidas comerciais autónomas à Bósnia-Herzegovina, a partir de 1 de janeiro de 2016, porque esta não aceitou adaptar as concessões comerciais concedidas ao abrigo do Acordo Provisório, a fim de ter em conta as trocas comerciais tradicionais preferenciais entre a Croácia e a Bósnia—Herzegovina, no âmbito do Acordo de Comércio Livre da Europa Central (CEFTA).

Para além disso, tendo em conta que o Acordo de Estabilização e Associação com o Kosovo foi rubricado em julho de 2014, este regulamento também abrangerá o Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Zámerom predĺženia súčasných preferencií do konca roku 2020 v oblasti obchodu medzi Európskou úniou a krajinami západného Balkánu je poskytnúť prijímajúcim krajinám väčší časový priestor na zosúladenie preferencií, a to jednak podľa základného nariadenia a jednak v rámci režimov dohôd o stabilizácii a pridružení. Zároveň sa v predmetnom návrhu zavádza aj doložka o ľudských právach, ktorá umožňuje pozastaviť preferencie v prípade závažného a systémového porušovania základných zásad ľudských práv zo strany niektorej prijímacej krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto contrario all'accordo che rientra negli accordi di stabilizzazione e di associazione negoziati dalla Commissione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση διότι η Βοσνία - Ερζεγοβίνη δεν πληροί βασικούς όρους ενός κράτους δικαίου και συνεπώς απέχει πολύ από την ένταξή της. Δεν καταβάλλεται καμία σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης σχέσεων καλής γειτονίας και δεν γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας. Δεν είναι μέλος της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης και δε τηρεί τους παραδοσιακούς όρους διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome the fact that, through this report, the S&D Group has taken the lead on granting trade preferences to Western Balkan countries to support their socioeconomic development and underpin their European trajectory. While it is true that the trade between Croatia and Bosnia and Herzegovina covered tariff lines not previously included in the Interim Agreement, the inclusion in the adapted agreement would come with quotas set at the limit of the amount of traditional trade with Croatia. Another reason why I voted in favour is that the proposal includes human rights as a conditionality in the autonomous trade measures, something which has been a key demand from the S&D Group in the past. In the human rights clause we succeeded in defending a reference to core labour rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ El comercio entre la UE y los países de los Balcanes Occidentales se liberaliza a través de una serie de Acuerdos de estabilización y asociación y un acuerdo interino en el caso de Bosnia y Herzegovina. Tras la adhesión de Croacia a la UE, Bosnia y Herzegovina no ha aceptado aún adaptar el acuerdo interino para tener en cuenta su comercio preferencial tradicional con dicho país en virtud del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio, que vinculaba a ambos países desde antes del 1 de julio de 2013. Tras tres rondas de negociaciones con Bosnia y Herzegovina, no ha sido posible llegar a un acuerdo. En vista de que las negociaciones han llegado a este punto muerto y del daño a los intereses comerciales de la UE, la Comisión propone que la prórroga de las medidas comerciales autónomas para Bosnia y Herzegovina no sea automática, sino que dependa de que este país acepte la metodología de la UE para la adaptación del acuerdo interino.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra, puesto que se contempla la suspensión de preferencias comerciales (aplicable en ocho meses) para el acceso al mercado europeo de productos que vienen de Bosnia. Se trata de productos agrícolas muy sensibles para Bosnia. La economía de Bosnia está por los suelos. Bosnia sufre de manera crónica un gran déficit comercial y está bajo el programa del FMI. El desempleo y, en particular, el desempleo juvenil, alcanza tasas escandalosas. Hace exactamente un año, Bosnia conoció su descontento social más violento desde la guerra de la década de 1990, y esto se debe a la situación económica. La mayoría de estos problemas —de los que la UE también es responsable— se deben a la configuración constitucional de la posguerra. Otros países de los Balcanes han aceptado la «adaptación técnica» de su Acuerdo de Estabilización y Asociación, pero no tenemos que olvidar que Bosnia no es como cualquier otro país de los Balcanes y que, además, su perspectiva de adhesión es a largo plazo, a diferencia del resto de países balcánicos. Creemos que no basta con tres rondas de negociaciones. Creemos que, en este caso, se puede encontrar una solución más flexible que no se base en el comercio tradicional.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už rezoliuciją. Tačiau man nemalonu konstatuoti, jog Bosnija ir Hercegovina rodo tokį lėtą pažangos procesą. Vidinės šalies peripetijos, deja, taip pat neprisideda prie taip būtinų strategijų, reikalingų įgyvendinti ir įsisavinti pasiruošimo finansinius instrumentus. Politinis nestabilumas stabdo šalies ir jo piliečių galimybes priimti ilgalaikius įsipareigojimus, kurie būtini norint naudotis ES socialiniais ir ekonominiais instrumentais. Be to, šalis turi užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principus.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL), schriftelijk. De Europese Unie heeft Bosnië en Herzegovina in het verleden handelsvoordelen toegekend om voordelig te kunnen exporteren naar de EU. De Europese Commissie doet nu een voorstel om het mogelijk te maken deze handelsvoordelen op te schorten, indien Bosnië en Herzegovina zich schuldig maakt aan schendingen van de grondbeginselen van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Het is een goede zaak dat Europa deze mensenrechten voor laat gaan op handelsbelangen.

Tegelijkertijd wordt in het voorstel ingezet op toetreding van Bosnië en Herzegovina tot de EU. Uitbreiding van de Europese Unie is onverstandig, zolang deze niet democratisch functioneert. De Partij voor de Dieren is in de huidige omstandigheden tegen toetreding van nieuwe lidstaten en kan daarom niet instemmen met het voorstel van de Commissie.

Om het in acht nemen van mensenrechten niet te blokkeren is gekozen voor onthouding van stemming.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra, puesto que se contempla la suspensión de preferencias comerciales (aplicable en ocho meses) para el acceso al mercado europeo de productos que vienen de Bosnia. Se trata de productos agrícolas muy sensibles para Bosnia. La economía de Bosnia está por los suelos. Bosnia sufre de manera crónica un gran déficit comercial y está bajo el programa del FMI. El desempleo y, en particular, el desempleo juvenil, alcanza tasas escandalosas. Hace exactamente un año, Bosnia conoció su descontento social más violento desde la guerra de la década de 1990, y esto se debe a la situación económica. La mayoría de estos problemas —de los que la UE también es responsable— se deben a la configuración constitucional de la posguerra. Otros países de los Balcanes han aceptado la «adaptación técnica» de su Acuerdo de Estabilización y Asociación, pero no tenemos que olvidar que Bosnia no es como cualquier otro país de los Balcanes y que, además, su perspectiva de adhesión es a largo plazo, a diferencia del resto de países balcánicos. Creemos que no basta con tres rondas de negociaciones. Creemos que, en este caso, se puede encontrar una solución más flexible que no se base en el comercio tradicional.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. He votado a favor de aplazar el voto para que se llegue a un acuerdo en el diálogo tripartito.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA Izvješće o obustavi izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine neovisno o tome što se za neke radi više o tehničkom pitanju nego suštinskom, ipak je ono bitno za Republiku Hrvatsku i našu susjedu Bosnu i Hercegovinu te želim objasniti svoje glasanje ZA.

Neophodno je da Europska komisija vodi koherentnu politiku prema zemljama zapadnog Balkana pa tako i u slučaju trgovinskih mjera. Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prestalo je njeno članstvo u CEFTA-i i logično je da ovu novu situaciju treba pravno-trgovinski sankcionirati i kada su u pitanju druge države.

Očekujemo da će Bosna i Hercegovina prepoznati i svoj interes i da će se preferencijski sustav nastaviti do 2020. godine, a ne prekinuti već 01. 01. 2015. godine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Le rapport présenté au Parlement européen propose de suspendre les mesures commerciales exceptionnelles accordées à la Bosnie-Herzégovine en cas de manquement aux engagements. L'adhésion de la Croatie à l'Union européenne a entraîné une modification du calcul des contingents, changements auxquels la Bosnie-Herzégovine ne s'est pas clairement pliée. Il apparaît que la coopération entre administration est un pilier de la bonne entente et du respect des accords d'association conclus entre l'Union et la Bosnie-Herzégovine. Pour ces raisons, j'ai voté en faveur des amendements déposés en plénière et qui réaffirmaient ces exigences.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. – I support this report which urges Bosnia and Herzegovina to adapt the Interim Agreement to preferential trade with Croatia. The prolongation of Autonomous Trade Measures (ATMs) should not be automatic but should be dependent on acceptance of the EU methodology. At the moment, all Western Balkan countries – the members of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) – with the exception of Bosnia and Herzegovina have concluded negotiations to amend their agreements with the EU to apply the new rules. I hope, therefore, that more work will be done so that Bosnia and Herzegovina and the EU can conclude and sign an agreement with which trade preference will be re-established.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ We welcome these proposed reforms to the HYPERLINK "http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/saa_en.htm" Stabilisation and Association Agreements and the Interim Agreement in the Western Balkans region. The extension of Autonomous Trade Measures (ATMs) will continue to offer economic and political support to the Western Balkan countries, while including a key human rights clause, of which labour rights conditionality forms part, attached to the trade measures. The S&D Group has been at the forefront in demanding this.

We also support proposals to allow Parliament a greater role in scrutiny of the Western Balkan countries’ compliance with the human rights clause, and in ATM suspension if necessary. It is hoped that Bosnia and Herzegovina will be able to acknowledge the accession of Croatia to the EU, so as to avoid ATM suspension, and we urge the Commission to maintain dialogue on this issue. In the long term, however, we cannot support any third country discriminating against EU Member States, and the ability to use the suspension clause is necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ Vote pour. L’Union européenne a mis en place en 2009 des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays des Balkans par le règlement n°1215/2009 applicables jusqu'au 31/12/2015. Mais la Bosnie-Herzégovine fait preuve de mauvaise volonté par rapport aux règles à appliquer pour le respect de ce règlement. Cela n'est pas tolérable puisqu'il s'agit d'un accord préférentiel.

Ce texte demande donc à la Bosnie-Herzégovine de respecter ses engagements. Dans le cas contraire, les mesures commerciales exceptionnelles, pourtant à l'avantage de la Bosnie-Herzégovine, seront suspendues à partir du le 1er janvier 2016. Je soutiens cette proposition.

Vote POUR/ respect des engagements de la Bosnie dans le cadre d’un accord préférentiel avec l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. En 2003 se concedió a Bosnia y Herzegovina el estatus de país candidato potencial a la adhesión a la UE, y en 2008 dicho país firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación por el que se comprometía a reunir las condiciones de la UE para la adhesión. Desde entonces se aplica a Bosnia y Herzegovina un acuerdo interino sobre comercio y asuntos relacionados con el comercio, a la espera de que finalice el proceso de ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

El informe de la Comisión INTA destaca los avances realizados por los países de los Balcanes Occidentales hacia una mayor integración en la UE e insta a la UE y a Bosnia y Herzegovina a intentar alcanzar un acuerdo sobre la adaptación del acuerdo interino con la UE a fin de evitar la suspensión de las preferencias. Además, se logró aprobar en la Comisión INTA que la decisión de la Comisión de suspender las preferencias, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento, se tenga que realizar por acto delegado y no por acto de ejecución.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Η έκθεση για την αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι πλήρης και τεκμηριωμένη και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει δεκτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport. En 2009 l’Union avait introduit des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays des Balkans, ces mesures étant en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2015. Depuis, des accords d’associations ont été signés avec tous ces pays des Balkans à part la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Avec l’adhésion de la Croatie il y a maintenant un problème de calcul de contingents, à cause de la mauvaise volonté de la Bosnie-Herzégovine. Ce rapport demande à la Bosnie-Herzégovine de respecter ses engagements, faute de quoi les mesures commerciales préférentielles seront suspendues dès 2016. La Bosnie-Herzégovine se doit de respecter ses engagements et je soutiens donc ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ La presente proposta riguarda una serie di procedure relative all'applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra. Poiché la relazione Duda ha come finalità la codificazione ufficiale di testi legislativi già esistenti, ho deciso di sostenerla con voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Der Standpunkt des Rates wurde zur Kenntnis genommen. Die Änderungsvorschläge konnte ich nicht unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La codification consiste à regrouper des textes normatifs de natures diverses dans des recueils concernant un domaine. Elle vise un but de simplification, de clarté et de transparence. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification concernant certaines procédures d'application de l'accord de commerce et l'accord d'association avec la Bosnie-Herzégovine. Rappelons que les accords d'associations visent à imposer le libre-échange avec les pays concernés. Ces procédures technocratiques non démocratiques empêchent l'Europe de pratiquer le protectionnisme solidaire qui est l'urgence écologique et sociale de notre temps. Aussi même si il ne s'agit que d'un rapport technique Je vote Contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, as the preferential trade regime currently in place between the European Union and the Western Balkans has resulted in an increase in exports from the Western Balkans to the EU. A further five-year extension of the Autonomous Trade Measures confirms the EU’s commitment to the future European integration of the Western Balkans. It is crucial that we view the suspension of this agreement with Bosnia and Herzegovina as an incentive to resolve the ongoing disagreement with the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság javaslatot tett az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosítására. A javaslat értelmében: a jelenlegi kedvezményeket 2020 végéig meghosszabbítanák, annak érdekében, hogy időt biztosítsanak a kedvezményezett országoknak az alaprendelet szerinti kedvezmények és a stabilizációs és társulási megállapodások, illetve az ideiglenes megállapodások értelmében biztosított kedvezmények összehangolására; a rendelet kiegészülne egy emberi jogi záradékkal, amely lehetővé tenné a kedvezmények felfüggesztését, amennyiben a kedvezményezett országok bármelyike súlyosan és módszeresen megsérti az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság alapelveit; a rendelet Bosznia-Hercegovinára történő alkalmazását 2016. január 1-től felfüggesztenék, minthogy Bosznia-Hercegovina mindeddig nem járult hozzá ahhoz, hogy közte és az EU közötti kereskedelem liberalizálására vonatkozó az ideiglenes megállapodást Horvátország uniós csatlakozását figyelembe véve kiigazítsa.

Mindhárom módosítással egyetértek.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Suite à l'adhésion de la Croatie à l'Union, la Bosnie-Herzégovine et l'Union ont dû conclure un accord sur l'adaptation de l'accord intérimaire de l'Union, pour éviter la suspension des préférences pour la Bosnie—Herzégovine au 1er janvier 2016.

L'adhésion de la Croatie a en effet entrainé des problèmes d'ordre technique tenant au calcul des contingents fixés dans un règlement (n°1215/2009), mais aussi à la mauvaise volonté de la Bosnie-Herzégovine. Le rapport enjoint donc cette dernière à respecter ses engagements. À défaut, les mesures de préférences commerciales pourraient tomber dès le 1er janvier 2016.

Je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui prévoit la suspension des mesures commerciales exceptionnelles au profit de la Bosnie-Herzégovine. Le texte appelle au respect des principes démocratiques, de l’Etat de droit et des libertés fondamentales, en particulier celles des minorités. Sans cela, le processus d’adhésion à l’Union européenne de ce pays candidat ne progressera pas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Approviamo questa proposta di regolamento, in quanto intendiamo confermare l'effettivo e fermo impegno dell'Unione europea a favore della futura integrazione europea dei paesi e dei territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione, accordando misure commerciali eccezionali, quali le preferenze commerciali unilaterali. In questo modo, siamo certi di poter contribuire a garantire la stabilità nella regione.

Le concessioni in esame, insieme alla previsione di una loro possibile ed eventuale sospensione, daranno lo slancio giusto per accelerare il percorso di riforme politiche e socioeconomiche di cui hanno bisogno i paesi dei Balcani occidentali per conformarsi a quelli che sono i criteri di Copenaghen e all'acquis dell'Unione. Per questo stesso motivo, abbiamo deciso di sollecitare la Bosnia-Erzegovina ad adeguare l'accordo interinale agli scambi commerciali preferenziali con la Croazia, a seguito dell'adesione di quest'ultima all'Unione europea il 1° luglio 2013, e invitiamo, allo stesso tempo, le parti a tenere conto degli interessi reciproci così da raggiungere un accordo accettabile tanto per gli Stati membri dell'UE quanto per i paesi firmatari dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA).

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ La Commissione propone di modificare il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio concernente misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano, o sono legati, al processo di stabilizzazione e di associazione attuato dall’Unione europea, estendendo i benefici per i paesi dell'area balcanica occidentale fino all'anno 2020.

Tutti i paesi dei Balcani occidentali membri del Central European Free Trade Agreement (CEFTA), ad eccezione della Bosnia-Erzegovina, hanno concluso negoziati per modificare tali accordi con l’Unione. Dopo tre cicli di negoziati con la Bosnia-Erzegovina, non è stato possibile raggiungere alcuna intesa. Per tale motivo la Commissione propone di sospendere i benefici per questo paese dal gennaio 2016, fino a quando non si sarà trovato un accordo.

Alla luce di quanto esposto e per le ragioni summenzionate, ho espresso il mio voto a favore della proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană a fost, în 2013, cel mai important partener pentru regiunea Balcanilor, atât în ceea ce privește exporturile, cât și importurile. Am votat această rezoluție deoarece, prin textul său, vine să sublinieze necesitatea respectării principiilor democrației, a statului de drept și a drepturilor omului în aceste țări, în condițiile în care acestea își doresc să obțină progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Rezoluția confirmă, de asemenea, angajamentul UE față de viitoarea integrare europeană a țărilor și teritoriilor care fac obiectul prezentului regulament, prin acordarea de preferințe comerciale unilaterale.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. – L’Union européenne use de la menace de cette suspension des accords commerciaux avec la Bosnie pour inciter celle-ci à se soumettre. Par ailleurs, la suppression de ces accords entre dans le cadre de la volonté d’élargissement de l’UE, qui cherche à intégrer la Bosnie-Herzégovine à terme. J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Samo u prošlom proračunskom razdoblju BiH je od EU-a primila 660 milijuna EUR financijske pomoći, dok je samo u prvih 6 mjeseci članstva Hrvatska izgubila 220 milijuna EUR zbog odbijanja BiH da prilagodi svoj SSP.

Kao bivša članica CEFTA-e, Hrvatska je 2004. trebala prilagoditi svoj SSP nakon pristupanja Slovenije i Mađarske EU-u. Radi se o standardnoj praksi prilagodbi trgovinskih sporazuma temeljenoj na principu očuvanja tradicionalne trgovine i sve ostale članice CEFTA-e su već prilagodile svoj SSP hrvatskom pristupanju EU-u. Potpisivanjem pisane izjave u veljači politički lideri u BiH su se obvezali na "povećanje efikasnost institucija kako bi mogle usvojiti EU acquis communautaire i druge obveze koje proizlaze iz procesa pristupanja EU-u".

Drago mi je da sve intitucije Europske unije dijele isto mišljenje o ovom problemu, te se zaista nadam kako će doći do prilagodbe SPP-a Bosne i Hercegovine prije kraja godine, čime će suspenzija automatski biti bespredmetna.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Sono convinto che la sospensione sia una giusta misura in quanto la Bosnia-Erzegovina, a seguito dell'entrata della Croazia nell'UE, non ha ancora accettato di adeguare l'accordo interinale per gli scambi tradizionali preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio CEFTA. Naturalmente, il giorno in cui l'UE e la Bosnia-Erzegovina avranno concordato e firmato un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali, le preferenze potranno riprendere.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Étant donné que la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore accepté d'adapter l'accord régissant ses relations commerciales avec l'Union suite à l'adhésion de la Croatie à l'Union le 1er juillet 2013, la Commission a proposé de suspendre temporairement les mesures commerciales exceptionnelles à l'égard de la Bosnie-Herzégovine. Une fois qu'un accord aurait été trouvé avec ce pays, les sanctions seront levées.

Le Parlement européen a adopté cette proposition. J'ai voté en faveur de ce texte. Il est important que la Bosnie-Herzégovine se soumette et accepte les évolutions de l'Union afin de garantir la poursuite de relations commerciales et diplomatiques durables avec l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O comércio entre a UE e os países dos Balcãs Ocidentais é liberalizado através de uma série de Acordos de Estabilização e Associação (AEA) e de um Acordo Provisório (AP) no caso da Bósnia-Herzegovina. O Kosovo e toda a região beneficiam, ademais, de Medidas Comerciais Autónomas (MCA). Estas preferências unilaterais permitem um acesso ilimitado à União com isenção de direitos aduaneiros relativamente à maioria dos produtos.

A presente resolução sugere a introdução de três alterações principais ao Regulamento (CE) n.º 1215/2009 relativamente a estas preferências. Por um lado, introduz o prolongamento das atuais preferências até finais de 2020, tendo o regime contribuído para o aumento das trocas. Por outro lado, inclui a cláusula relativa aos direitos humanos no Regulamento MCA, permitindo a suspensão das preferências em caso de violações graves e sistemáticas destes princípios por qualquer um dos países beneficiários. A proposta, por fim, prevê a eventual suspensão das MCA para a Bósnia-Herzegovina (BH), a partir de 1 de janeiro de 2016, por ainda não ter aceitado adaptar o Acordo Provisório para ter em conta as trocas comerciais tradicionais preferenciais entre a Croácia e a BH, na sequência da adesão da Croácia à UE, em 1 de julho de 2013. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Les députés européens ont voté ce midi en faveur d'un rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce projet de rapport qui presse la Bosnie-Herzégovine d'adopter l'accord intérimaire aux échanges préférentiels avec la Croatie et qui demande en même temps aux deux parties de tenir compte des intérêts mutuels pour conclure un accord satisfaisant tant pour les États membres de l'Union que pour les membres de l'ALECE.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Parėmiau pasiūlymą dėl išskirtinių išorės prekybos priemonių stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančioms šalims, įskaitant Bosniją ir Hercogoviną sustabdymo. Dokumentas yra parengtas labai svarbia tema ir svarstomas itin aktualiu metu – tada, kai Bosnija ir Hercegovina vis dar siekia tiek užtikrinti vidinį stabilumą, tiek ir savo europinę orientaciją.

Kartu noriu pabrėžti, kad sprendimas yra padarytas dėl iš esmės techninių priežasčių. Politiškai, prekyba yra viena esminių priemonių, kuria ES gali skleisti savo minkštąją galią. Todėl yra nepaprastai svarbu ieškoti mechanizmų, kurie padėtų ES orbitoje išlaikyti mums svarbias valstybes. Tais atvejais, jei valstybėms partneriams nepakankamai sekasi įgyvendinti partnerystės įsipareigojimus, ES turėtų daugiau dėmesio skirti techninės pagalbos priemonėms, o ne sankcijoms, kurios dar labiau pablogins padėtį.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A política europeia em relação aos países dos Balcãs Ocidentais é definida no âmbito do Processo de Estabilização e de Associação, lançado em maio de 1999.

Esta proposta pretende alterar o Regulamento (CE) n.º 1215/2009 que adota medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e de associação. Das alterações consideradas consta a prorrogação das preferências por mais 5 anos, a suspensão das preferências comerciais no que diz respeito à Bósnia-Herzegovina a partir de 01/01/2016 e a introdução da chamada «cláusula de Direitos Humanos».

Todos os países dos Balcãs ocidentais membros da CEFTA concluíram as negociações para alterar os seus acordos com a União Europeia. Faltava a Bósnia-Herzegovina, que concordou, recentemente, em assinar e aplicar provisoriamente um acordo sobre a adaptação das concessões comerciais, tendo, por isso, sido restabelecidas as preferências comerciais para este país.

Subscrevo esta proposta, que insta a Bósnia-Herzegovina a adaptar o Acordo Provisório de comércio preferencial com a Croácia e apela ainda às partes para que tenham em conta os seus interesses mútuos, a fim de ser alcançado um acordo satisfatório para ambos os Estados-Membros da UE e os membros da CEFTA.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ A seguito dell'estensione di alcuni benefici tariffari con i paesi dell'area balcanica, la Commissione ha deciso di apportare le conseguenti modifiche degli accordi con i singoli paesi. Il mancato raggiungimento di un accordo con la Bosnia-Erzegovina ha portato la Commissione a richiedere la sospensione di tali benefici. Per tale motivo ho approvato il documento votato oggi in Aula, perché ritengo corretta tale decisione e soprattutto perché convengo con la richiesta dell'Unione europea, formulata nella relazione, di un maggior rispetto dei principi di democrazia e di lotta alla corruzione che tale paese deve rispettare.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra, puesto que se contempla la suspensión de preferencias comerciales (aplicable en ocho meses) para el acceso al mercado europeo de productos que vienen de Bosnia. Se trata de productos agrícolas muy sensibles para Bosnia. La economía de Bosnia está por los suelos. Bosnia sufre de manera crónica un gran déficit comercial y está bajo el programa del FMI. El desempleo y, en particular, el desempleo juvenil, alcanza tasas escandalosas. Hace exactamente un año, Bosnia conoció su descontento social más violento desde la guerra de la década de 1990, y esto se debe a la situación económica. La mayoría de estos problemas —de los que la UE también es responsable— se deben a la configuración constitucional de la posguerra. Otros países de los Balcanes han aceptado la «adaptación técnica» de su Acuerdo de Estabilización y Asociación, pero no tenemos que olvidar que Bosnia no es como cualquier otro país de los Balcanes y que, además, su perspectiva de adhesión es a largo plazo, a diferencia del resto de países balcánicos. Creemos que no basta con tres rondas de negociaciones. Creemos que, en este caso, se puede encontrar una solución más flexible que no se base en el comercio tradicional.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de las enmiendas a la suspensión de las medidas comerciales excepcionales aplicadas a Bosnia y Herzegovina por considerar que Bosnia merece un tratamiento especial en términos comerciales tras la ampliación de la UE a Croacia, lo que ha dañado sensiblemente la economía bosnia.

Además, las enmiendas aprobadas ahondan en la línea de la política de la UE hacia los países candidatos y candidatos potenciales, en la que se reproduce una relación colonial entre un centro rico y poderoso frente a una periferia empobrecida y obediente.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ We welcome these proposed reforms to the HYPERLINK "http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/saa_en.htm" Stabilisation and Association Agreements and the Interim Agreement in the Western Balkans region. The extension of Autonomous Trade Measures (ATMs) will continue to offer economic and political support to the Western Balkan countries, while including a key human rights clause, of which labour rights conditionality forms part, attached to the trade measures. The S&D Group has been at the forefront in demanding this.

We also support proposals to allow Parliament a greater role in scrutiny of the Western Balkan countries’ compliance with the human rights clause, and in ATM suspension if necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Problem s Bosnom i Hercegovinom nalazi se u činjenici što je još uvijek jedina preostala zemlja u jugoistočnoj Europi koja nije potpisala izmjenu ugovora nakon pristupanja Hrvatske u Europsku uniju. Zbog navedenog razloga Hrvatska još nema jednake trgovinske odnose s BiH-om kao ostale države članice EU-a. Stoga sam podržao obustavu izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina treba pokazati snažnu inicijativu u ostvarivanju zajedničkih regionalnih interesa kroz prihvaćanje izmjena u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kao i Privremenog sporazuma.

Naglašavam zabrinutost oko političke razjedinjenosti Bosne i Hercegovine oko pridruživanja Europskoj uniji. Smatram kako je ključno usmjeriti BiH prema provođenju reformi u svrhu približavanja EU standardima, te na taj način osigurati bolju budućnost vlastitim građanima i suradnju za sve države u regiji.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Kot predstavnik stranke Zelenih nisem podprl avtonomnega preferenčnega sporazuma, kot ga je s strani Bosne in Hercegovine zahtevala Evropska komisija z argumentom, da gre zgolj za tehnično spremembo. S tem, ko je Komisija zahtevala od Bosne in Hercegovine podpis sporazuma ali pa bi ga popolnoma ukinili s 1. 1. 2016, jih je postavila v kot. Tako dejanje bi samo še bolj ogrozilo njihovo že tako šibko gospodarstvo. Bosna in Hercegovina je opozarjala, da njihova zahteva glede nesprejetja avtonomnega preferenčnega sporazuma temelji predvsem na dejstvu, da imajo z obstoječim trgovinskim sporazumom s Hrvaško poseben sporazum za 15 vrst kmetijskih produktov, ki jim predstavljajo pomemben delež izvoza. Zatorej vsakršna sprememba izvoznih pogojev za te občutljive produkte ogroža njihovo že tako šibko gospodarstvo. Poleg tega tako dejanje ni v skladu s pristopom Mogherinijeve, ki se zavzema za ekonomsko rast in odpiranje novih delovnih mest v državi. Državi in njenim prebivalcem je potrebno prisluhniti in imeti razumevanje zanje. Navsezadnje zelo visoka stopnja brezposelnosti, slaba ekonomska situacija, previsoka stopnja korupcije in mnoge druge težave s katerimi se soočajo, jasno nakazujejo, da Bosna in Hercegovina ter njeni državljani ne potrebujejo dodatnih udarcev, ampak roko pomoči in razumevanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Je dôležité, aby Bosna a Hercegovina a EÚ dosiahli dohodu o úprave dočasnej dohody s EÚ po pristúpení Chorvátska, aby sa tak zabránilo pozastaveniu preferencií pre Bosnu a Hercegovinu k 1. januáru 2016. Práve európsky proces integrácie sa ukázal ako najúčinnejší nástroj pre stabilitu tohto regiónu. Preto vzájomná dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ môže podporiť politické a sociálno-hospodárske reformy na západnom Balkáne.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Kao izvjestitelj u sjeni od strane EPP grupe, u potpunosti podržavam produljenje autonomnih trgovinskih preferencija za zemlje zapadnog Balkana, koje su koristan alat za ekonomsku pomoć, ali svakako i važan alat u integraciji zemalja na njihovom putu prema punopravnom članstvu u europskoj obitelji. Daljnje otvaranje tržišta Zajednice uvozu iz zemalja zapadnog Balkana uvelike doprinosi političkoj i ekonomskoj stabilizaciji regije.

Međutim, pošto Bosna i Hercegovina nije prihvatila prilagodbu trgovinskih povlastica odobrenih u okviru Privremenog sporazuma kako bi se u obzir uzela tradicionalna trgovina između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, u slučaju da do donošenja ove uredbe Europska unija i Bosna i Hercegovina ne potpišu i počnu primjenjivati sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma, povlastice odobrene Bosni i Hercegovini trebalo bi obustaviti od 1. siječnja 2016.

Nakon što Bosna i Hercegovina i Komisija potpišu i počnu primjenjivati sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica u okviru Privremenog sporazuma, te bi povlastice trebalo ponovno uvesti. Stoga, urgiram da bosanskohercegovačke vlasti i Komisija udvostruče svoje napore da se u skladu s Privremenim sporazumom do 1. siječnja 2016. pronađe rješenje, te se iskreno nadam da do primjene mjera neće doći.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ In order to allow time to deliberate further and to table the best possible report, I voted in favour of postponing the vote on the suspension of exceptional trade measures with regard to Bosnia and Herzegovina.

I welcome these proposed reforms to the HYPERLINK "http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/saa_en.htm" Stabilisation and Association Agreements and the Interim Agreement in the Western Balkans region. The extension of Autonomous Trade Measures (ATMs) will continue to offer economic and political support to the Western Balkan countries, while including a key human rights clause, of which labour rights conditionality forms part, attached to the trade measures. I also support proposals to allow Parliament a greater role in scrutiny of the Western Balkan countries’ compliance with the human rights clause, and in ATM suspension if necessary.

In the long term, however, I cannot support any third country discriminating against EU Member States, and the ability to use the suspension clause is necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Hlasovania o návrhu som sa zdržal. Súhlasím síce s predĺžením súčasných obchodných preferencií voči Bosne a Hercegovine, vďaka ktorým môže Bosna a Hercegovina slobodnejšie exportovať do Európskej únie, no nesúhlasím s možným pozastavením autonómnych obchodných opatrení, pokiaľ Bosna a Hercegovina neliberalizuje prístup na svoj trh tak, ako to požaduje Európska únia. Nedostatočná liberalizácia zo strany Bosny a Hercegoviny je poľutovaniahodná, keďže škodí aj exportérom EÚ a aj zákazníkom v Bosne a Hercegovine. No možné zrušenie výnimočných obchodných opatrení zo strany EÚ by napriek tomu aj tak viedlo k poškodeniu nielen exportérov Bosny a Hercegoviny, ale aj k poškodeniu samotných obyvateľov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ H Βοσνία - Ερζεγοβίνη δεν πληροί βασικούς όρους ενός κράτους δικαίου και συνεπώς απέχει πολύ από την ένταξή της. Δεν καταβάλλεται καμία σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης σχέσεων καλής γειτονίας και δεν γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας. Δεν είναι μέλος της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης και δε τηρεί τους παραδοσιακούς όρους διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržavam izvješće o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koja sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja EU-u ili su s njom povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine. Trgovinske povlastice koje Bosna i Hercegovina uživa s Hrvatskom pitanje su tradicije i vrlo bliskih odnosa.

Prema tome dok god ovakve mjere predstavljaju opomene i smjernice u daljnjem napretku Bosne i Hercegovine podrška neće izostati. Zdravi odnos između tranzicijske države te unije država u kojoj su mnoge prošle sličan integracijski put može biti samo na korist ako će se savjeti uvažavati, a potrebni napori uložiti. Kao zastupnica iz Hrvatske koja je i sama u posljednjih 20 godina nailazila na izazove po pitanjima kršenja ljudskih prava, pozivam vlasti na svim razinama da sjednu za stol i pronađu konsenzus kako bi se otvorio put za provedbu reformi, a u konačnici potaknuo gospodarski rast te osigurala jednaka prava za sve etničke skupine i pojedince.

Budući da Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela prilagodbu trgovinskih povlastica u okviru Privremenog sporazuma, smatram kako odredbe ovog izvješća treba uvažiti kao pokazatelj da se kompromis doista može pronaći ako postoji snažna politička volja, te nastaviti s promicanjem tolerancije i suživota u bosanskohercegovačkom društvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra, puesto que se contempla la suspensión de preferencias comerciales (aplicable en ocho meses) para el acceso al mercado europeo de productos que vienen de Bosnia. Se trata de productos agrícolas muy sensibles para Bosnia. La economía de Bosnia está por los suelos. Bosnia sufre de manera crónica un gran déficit comercial y está bajo el programa del FMI. El desempleo y, en particular, el desempleo juvenil, alcanza tasas escandalosas. Hace exactamente un año, Bosnia conoció su descontento social más violento desde la guerra de la década de 1990, y esto se debe a la situación económica. La mayoría de estos problemas —de los que la UE también es responsable— se deben a la configuración constitucional de la posguerra. Otros países de los Balcanes han aceptado la «adaptación técnica» de su Acuerdo de Estabilización y Asociación, pero no tenemos que olvidar que Bosnia no es como cualquier otro país de los Balcanes y que, además, su perspectiva de adhesión es a largo plazo, a diferencia del resto de países balcánicos. Creemos que no basta con tres rondas de negociaciones. Creemos que, en este caso, se puede encontrar una solución más flexible que no se base en el comercio tradicional.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ L’UE a introduit en 2009 des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays des Balkans. Depuis, des accords d’association ont été signés avec tous les pays à l’exception de la Bosnie Herzégovine et du Kosovo. Suite à l’adhésion de la Croatie à l’UE, il y a un problème de calcul de contingents lié à la mauvaise volonté de la Bosnie-Herzégovine.

Ce texte demande à la Bosnie-Herzégovine de jouer le jeu et de respecter ses engagements. Dans le cas contraire, les mesures commerciales préférentielles de la Bosnie-Herzégovine seront suspendues dès le 1er janvier 2016.

Je vote POUR le respect des engagements de la Bosnie dans le cadre d’un accord préférentiel avec l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A Külügyi Bizottság véleménye teljes mértékben a jelentés részét képezi. A térség fejlesztése érdekében fontos, hogy a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országokra és területekre vonatkozó autonóm kereskedelmi intézkedéseket további öt évre, azaz 2020. december 31-ig meghosszabbítsák. E preferenciális kereskedelmi rendszer hozzájárult a nyugat-balkáni termékek uniós importjának megnövekedéséhez. Elengedhetetlen, hogy a kereskedelmi szempontok mellett a koppenhágai kritériumok is érvényesüljenek (beleértve az alapvető munkaügyi és környezetvédelmi normákat is, előmozdítva és védelmezve az emberi jogokat és a fenntartható fejlődés elveit). A jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstuvimos en la votación del informe sobre la evolución de Bosnia y Herzegovina 2014, ya que pensamos que su enfoque no se corresponde con la perspectiva que tenemos respecto a los países de los Balcanes. Una de las razones tiene que ver con la insistencia de los diferentes grupos parlamentarios (contrarios a nuestra posición) en incrementar la presión sobre estos países para que lleven a cabo reformas estructurales en el ámbito económico, social y político. Rechazamos dichas reformas como precondición para su futuro acceso a la Unión Europea. No obstante, y a pesar de ello, el informe incluye un compromiso que va en la línea de intensificar la cooperación regional, principalmente ante desastres y catástrofes naturales que afecten a Bosnia y Herzegovina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de las enmiendas a la suspensión de las medidas comerciales excepcionales aplicadas a Bosnia y Herzegovina por considerar que Bosnia merece un tratamiento especial en términos comerciales tras la ampliación de la UE a Croacia, lo que ha dañado sensiblemente la economía bosnia.

Además, las enmiendas aprobadas ahondan en la línea de la política de la UE hacia los países candidatos y candidatos potenciales, en la que se reproduce una relación colonial entre un centro rico y poderoso frente a una periferia empobrecida y obediente.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring verleend aan dit verslag inzake uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de EU, en opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ As alterações a este Regulamento prendem-se com os seguintes objetivos: prorrogação do período de aplicação do regulamento até 31 de dezembro de 2020; introdução da cláusula relativa aos direitos humanos; possível suspensão das medidas comerciais autónomas à Bósnia-Herzegovina, a partir de 1 de janeiro de 2016, porque esta não aceitou adaptar as concessões comerciais concedidas ao abrigo do Acordo Provisório, a fim de ter em conta as trocas comerciais tradicionais preferenciais entre a Croácia e a Bósnia-Herzegovina no âmbito do Acordo de Comércio Livre da Europa Central (CEFTA).

Para além disso, tendo em conta que o Acordo de Estabilização e Associação com o Kosovo foi rubricado em julho de 2014, este regulamento também abrangerá o Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os Acordos de Estabilização e Associação com os países dos Balcãs Ocidentais, regra geral, são precedidos de uma liberalização assimétrica do comércio. A liberalização assimétrica do comércio é proporcionada pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho, que adota medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação. Este regulamento é aplicável até 31 de dezembro de 2015.

As alterações a este Regulamento prendem-se com os seguintes objetivos:

- prorrogação do período de aplicação do regulamento até 31 de dezembro de 2020,

- introdução da cláusula relativa aos direitos humanos,

- possível suspensão das medidas comerciais autónomas à Bósnia-Herzegovina, a partir de 1 de janeiro de 2016, porque esta não aceitou adaptar as concessões comerciais concedidas ao abrigo do Acordo Provisório, a fim de ter em conta as trocas comerciais tradicionais preferenciais entre a Croácia e a Bósnia—Herzegovina, no âmbito do Acordo de Comércio Livre da Europa Central (CEFTA).

Para além disso, tendo em conta que o Acordo de Estabilização e Associação com o Kosovo foi rubricado em julho de 2014, este regulamento também abrangerá o Kosovo.

Votámos contra.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου