Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

15. Θανατική ποινή στην Ινδονησία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die außerordentliche Aussprache betreffend die Todesstrafe in Indonesien (2015/2687(RSP)).

Ich weise die Mitglieder darauf hin, dass es bei dieser Aussprache kein Catch-the-eye-Verfahren gibt und dass keine blauen Karten angenommen werden.

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. Mr President, I welcome the opportunity of this emergency debate. The execution of the eight prisoners in Indonesia has disappointed and saddened us, as well as the wider international community. I am sure honourable Members will join in expressing our profound disappointment.

The EU holds a strong and principled position against the death penalty, in all cases and in all circumstances, and works towards the abolition of the death penalty worldwide. This is a top EU foreign policy objective and priority in our external human rights policy. It is also evidenced by the commitments in the EU Guidelines on the death penalty, the first ever human rights guidelines adopted by the Council in 1998 and subsequently revised, most recently in 2013.

The European Union believes that the death penalty is cruel and inhuman and has not been shown in any way to act as a deterrent to crime. The European Union regards the abolition of the death penalty as essential for the protection of human dignity, as well as for the progressive development of human rights. Any miscarriage of justice – which is inevitable in any legal system – is irreversible.

These latest executions are particularly outrageous, since, according to the United Nations, drug offences do not meet the definition of serious crimes.

Through its foreign policy, the European Union contributes to worldwide efforts towards abolition. Between 1993 and 2012, the number of countries that abolished the death penalty by law for all crimes grew from 55 to 97. As of December 2012, 140 countries – more than two-thirds of the countries of the world – were abolitionist in law or practice.

Unfortunately, the picture is mixed in Asia. Pakistan is the most recent worrying example: since the breach of the longstanding moratorium and the resumption of executions on terrorism perpetrators, executions have already reached 100 this year. The wider region comprises countries like China, Iraq, Iran and Saudi Arabia – ranking among the highest worldwide in terms of executions – whilst a large majority of Asian countries legally retain the death penalty. Five Asian countries have abolished the death penalty: Bhutan, Cambodia, Nepal, Mongolia and the Philippines. This contrasting regional picture is marked by movements both towards restricting the use of death penalty – in China, Singapore and Thailand – and towards resuming executions – in India, Indonesia, Malaysia, Pakistan and Vietnam – or re—strengthening the legal base for the death penalty – in Brunei and the Maldives.

Indonesia, as a successful example of transition to democracy, has a particularly important role in South East Asia. Indonesia is the key player and ‘swing state’ in ASEAN, representing some 40% of its GDP and population. It is an emerging global player and a member of the G20 with one of the fastest growing middle classes in the world, as well as the world’s largest Muslim population. Indonesia has the world’s fourth largest population (250 million people), is the third largest democracy and one which shares most, but unfortunately not all, of our values.

The irony is that these executions have been carried out in the full democratic glare of a country that is arguably one of the freest and most democratic countries in South East Asia with a powerful and active parliament and a vibrant and dynamic civil society. It has been agonising for the prisoners and their families as the events unfolded in slow motion.

Turning now to what concrete activities we have undertaken, the High Representative has made three statements deeply regretting the use of the death penalty in Indonesia, and the European Union has worked closely together with the Member States which have nationals on death row. The High Representative/Vice-President has called on the Indonesian authorities to stop all pending executions and move towards a definitive moratorium.

The EU authorities have also used all our different diplomatic channels to raise the issue of the death penalty with their Indonesian counterparts. We also intend to launch shortly a regional awareness campaign entitled ‘moving away from the death penalty in South East Asia’ which will be led by local civil society organisations and individuals. I also know that honourable Members of this House have been active in trying to persuade the Indonesian Government of the need to abolish the death penalty and in efforts to prevent further executions.

We have been clear in all our interventions that we fully respect Indonesia’s sovereignty. We have also offered political support and practical assistance in combating the trade in narcotics and other criminal activities, which pose challenges to Indonesian society and beyond. Let me assure you that we will continue to engage with the Indonesian authorities on the use of the death penalty.

I very much look forward to hearing the views of the honourable Members.

Thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean, au nom du groupe PPE. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous ne sommes pas ici des magistrats, des juges ou des avocats, et il ne nous revient donc pas de décider de la culpabilité ou de l'innocence des prévenus qui sont jugés par la justice indonésienne.

Mais nous sommes des responsables publics, élus dans nos nations par des citoyens pour représenter des valeurs, qui nous commandent, aujourd'hui, d'exiger des autorités indonésiennes que nos ressortissants, comme tous les justiciables, aient droit à des procès équitables, respectant le droit et les procédures de la défense, autant de choses qui n'ont pas été accordées à un ressortissant français aujourd'hui menacé d'exécution en Indonésie.

Nous sommes des responsables publics élus qui avons le devoir de condamner la peine de mort, comme vous venez de le faire. Cette peine de mort est en effet bannie par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Nous sommes aussi des responsables élus et des êtres humains qui avons le devoir de nous indigner face à ces mises en scène macabres qui accompagnent aujourd'hui l'exécution de condamnés en Indonésie, comme dans d'autres pays que vous avez cités, Monsieur le Commissaire.

Le temps presse. L'Union européenne est un partenaire de l'Indonésie. Nous avons tenu au mois de novembre dernier, à Djakarta, un dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et l'Indonésie. Nous avons conclu avec l'Indonésie un accord de coopération et de partenariat. Nous mettons à la disposition de l'Indonésie, dans le cadre des fonds régionaux, des fonds pour son enseignement supérieur, pour sa bonne gouvernance. Nous ne pouvons pas ne pas nous faire entendre des autorités indonésiennes.

J'en appelle donc aux responsables européens – certains d'entre eux devraient d'ailleurs se trouver aujourd'hui même à Djakarta pour défendre des ressortissants européens – à aller plus loin que des communiqués ou des démarches diplomatiques extrêmement polies et dignes mais qui, pour l'instant, n'ont pas produit leurs effets.

Cette question est absolument essentielle, aujourd'hui, pour les ressortissants européens qui demandent notre aide. Je compte sur vous pour transmettre aux autorités indonésiennes un message de fermeté, qui ne viole en rien leur souveraineté ou leur droit à combattre les narcotiques et les drogues. Ce n'est cependant pas en appliquant la peine de mort à un citoyen français, comme le fait aujourd'hui la justice indonésienne, que ce combat sera mené à terme.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Mr President, I just want to ask under Rule 162(6) how you cancel ‘catch-the-eye’, because it says the remaining parts of a debate ‘shall’ be allocated not ‘may’ be allocated. I am not making a stale technical point here. I wanted to raise the case of a lady in my constituency who is currently on death row in Indonesia for very similar charges to the recent executions and she was sentenced to death, despite the prosecution having asked for only a prison sentence. So I do want to raise that point if possible please.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Arnott! Wir haben hier Regeln, und die Regeln heißen, dass wir jetzt hier eine außerordentliche Debatte haben. Es wurde beschlossen, dass wir kein Catch-the-eye-Verfahren und keine blaue Karte haben. Die Geschäftsordnung sagt auch, dass Sie sich, wenn Sie sich zur Geschäftsordnung zu Wort melden, nur zur Geschäftsordnung zu Wort melden sollten und nicht zu den Inhalten. Andernfalls werde ich Ihnen künftig viel schneller das Wort entziehen.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Martin, au nom du groupe S&D. Monsieur le Président, un pays est grand non seulement par sa puissance mais, au-delà, par l'éclat des idées, des causes et de la générosité qu'il entend porter aux moments privilégiés de son histoire. Mesdames et Messieurs les députés, cette déclaration n'est pas la mienne: elle est signée Robert Badinter lorsqu'il était garde des Sceaux de la France en 1981. Eh bien, c'est ce même message que je veux envoyer, au nom du Parlement européen, aux autorités indonésiennes.

Oui, Monsieur le président Widodo, vous pouvez être grand, votre générosité peut éclater à la face du monde, si votre puissance sert la vie. Vous vouliez envoyer un message fort aux citoyens indonésiens et au reste du monde? C'est fait. Personne ne peut douter de votre farouche volonté d'éradiquer la drogue et son trafic. Vous venez d'exécuter huit citoyens du monde: deux Australiens, un Brésilien, quatre Africains et un Indonésien. Selon l'association Ensemble contre la peine de mort, il y a une centaine de prisonniers dans le couloir de la mort en Indonésie.

Que voulez-vous encore prouver? Connaissez-vous le degré de souffrance, de torture psychologique intense que subissent les condamnés à mort et leur famille? Des années interminables à attendre un procès qui n'en est pas vraiment un, des années à espérer une lueur d'humanité dans les yeux de leurs bourreaux, des années à espérer un éveil de conscience de la justice, pour qu'elle soit juste et déterminée à faire éclater la vérité. Des secondes insupportables lorsque le procureur rejette tous les recours et annonce la sentence, cruelle, glaciale, immonde: la mort!

Je souhaite adresser un message à Serge Atlaoui, citoyen français habitant dans mon département, lui qui est actuellement en sursis. Serge vit cette souffrance psychologique intenable depuis dix ans. Ses geôliers l'ont déjà un peu tué psychiquement au point qu'il se sente coupable d'être toujours en vie. Non, Serge, tu n'es pas coupable, pas coupable de vouloir vivre, pas coupable de vouloir la justice, pas coupable de vouloir revoir tes quatre enfants, pas coupable de la souffrance que vous subissez, toi et les tiens. C'est à toi, Serge, que je pense, à ton épouse, à tes enfants et à ta famille, qui t'attendent. Tiens bon, Serge, la France est avec toi, l'Europe doit être avec toi. C'est ce message que je souhaite t'envoyer.

Jean Jaurès disait: la peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis deux mille ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. En Europe comme ailleurs dans le monde, parce qu'aucun homme n'est totalement responsable...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. De executie van de acht terdoodveroordeelden eerder deze week zorgde voor wereldwijde ophef. Ook de ECR-Fractie deelt in die verontwaardiging en veroordeelt de uitvoering van deze barbaarse straf, uit principe en vanwege artikel 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Om ons allemaal, en in het bijzonder ook de Europese regeringsleider die de EU-visie op de doodstraf blijkbaar uit het oog is verloren, aan artikel 2 te herinneren, herhaal ik het hier: "Recht op leven: Eenieder heeft recht op leven. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld."

We respecteren de soevereiniteit van Indonesië en zijn bevoegdheid om eigen strafwetten op te stellen. We hebben alle begrip voor de strijd tegen de mondiale drugshandel.

Het is een modern land met een indrukwekkende economische ontwikkeling, maar het morele aspect mag niet uit het oog worden verloren. Dat uit zich op vele domeinen: van persvrijheid over vrije meningsuiting tot respect voor fundamentele mensenrechten. Het uitvoeren van de doodstraf schendt die mensenrechten en is geen wapen om gezag uit te oefenen.

Een gepast antwoord zou zijn geweest om de doodstraf om te zetten naar een levenslange straf of naar een lange gevangenisstraf.

De betrokkenen horen thuis in de gevangenis maar verdienen het niet vermoord te worden. In naam van de ECR-Fractie hebben collega Charles Tannock en ikzelf nog een brief geschreven naar de Indonesische overheid met een smeekbede om genade te verlenen. Het heeft niet mogen baten. Ik hoop dat Indonesië ons signaal vandaag hoort. Stop met de executies, alstublieft!

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. Mr President, we strongly condemn this week’s cruel executions by firing squad of eight people in Indonesia, seven of whom were not even Indonesian citizens. Not only has the European Union, along with Australia, strongly appealed to the authorities not to go ahead with the executions, the EU also offered assistance to the Indonesian authorities in tackling drug trafficking. Punishing convicted criminals can be done in more humane ways and must always be preceded by a fair trial. We call for a halt to all pending executions in Indonesia.

Colleagues, it is quite ironic, and actually shameful that on the day that we heard the appalling news of Indonesia’s executions, Viktor Orbán, whose party still remains a member of the PPE Group, suggested that the death penalty would be reinstated in Hungary. Such proposals are entirely inappropriate. As Mr Orbán knows very well, the death penalty is banned in Europe. I think we should be proud of that, as well as of our international efforts to end the death penalty, to limit its application and to seek countries putting a moratorium on this cruel and inhumane punishment.

We have set the bar, as Europe, and intend to keep it rising, as liberal democracies. It would strengthen the voice of democracies in making appeals to countries such as Indonesia if the United States would stand side by side with Europe and would also outlaw the death penalty. We will – and we must – continue our efforts globally by working with governments and civil society organisations to ensure that the death penalty will soon belong to the past.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des groupes politiques d'avoir accepté d'inscrire à notre ordre du jour ce débat demandé par le groupe GUE/NGL.

Nous sommes nombreux, ici, à être attachés au combat contre la peine de mort. Nous aurions failli à notre responsabilité en ne réagissant pas immédiatement. Mardi soir, huit personnes ont effectivement été exécutées, un Indonésien et sept étrangers. Quatorze exécutions ont eu lieu depuis le début de l'année alors qu'il n'y en avait pas eu en 2014 et qu'il n'y en avait eu que cinq en 2013, après un moratoire de cinq ans.

En Indonésie, comme dans d'autres pays, on recourt à nouveau à la peine capitale, essentiellement pour trafic de drogue. Selon le procureur général d'Indonésie, le pays mène une guerre contre d'horribles crimes qui menacent la survie de la nation. Or, rien ne justifie le recours à cette peine barbare, d'autant que l'on s'en prend à des lampistes, à de petits passeurs souvent pauvres et vulnérables, souvent étrangers et privés des droits élémentaires d'assistance consulaire et de traduction. Il y a peu de barons de la drogue dans les couloirs de la mort. Pire, la Cour constitutionnelle indonésienne avait accepté d'examiner, le 12 mai prochain, le recours des deux Australiens exécutés mardi. 125 condamnés à mort croupissent aujourd'hui dans les prisons indonésiennes. 57 pour trafic de drogue. Parmi eux, 27 étrangers, dont 4 Européens, tous condamnés pour trafic de drogue.

Le cas de Serge Atlaoui est emblématique. Artisan soudeur de 51 ans, employé dans un laboratoire indonésien, il nie avoir su que le laboratoire fabriquait de l'ecstasy. Ses patrons indonésiens ont demandé une révision de leur procès et l'ont obtenue. Ils ne sont donc pas menacés d'exécution, du moins à court terme. Même chose pour les cinq Chinois, eux aussi condamnés à mort dans la même affaire. Plusieurs témoignages, y compris policiers, tendent à disculper M. Atlaoui, mais ces témoignages n'ont pas été pris en compte. Le président indonésien est un nationaliste intransigeant, qui veut donner l'image de quelqu'un qui refuse de céder aux pressions internationales. Il l'a pourtant fait, in extremis, pour une ressortissante philippine.

En Indonésie, le cas de Serge Atlaoui a relancé le débat sur la peine de mort dans la presse, notamment dans le Djakarta Globe, principal journal indonésien, qui s'interroge sur le prix que l'Indonésie devra payer en termes d'image en raison de ces exécutions.

Oui, ce combat est universel: en Indonésie, aux États-Unis et aussi en Europe, où Viktor Orban se dit aujourd'hui partisan du rétablissement de la peine de mort. Il est donc important que nous réagissions ensemble et que nous continuions à le faire.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident! Vor zwei Tagen wurden in Indonesien acht Menschen hingerichtet. Nachdem Indonesien 2014 keine Exekutionen durchgeführt hat, wurden leider dieses Jahr bereits 14 Menschen hingerichtet. Alle Hingerichteten waren für Drogendelikte verurteilt worden, obwohl die Todesstrafe – dort, wo sie existiert – nach internationalen Vorgaben nur für schwerste Verbrechen vollstreckt werden darf. Die jüngsten Fälle von Hinrichtungen in Indonesien weisen außerdem schwerwiegende Missachtungen international anerkannter Standards zur Durchführung der Todesstrafe auf. So hatten einige der Häftlinge während ihrer Inhaftierung beispielsweise unzureichenden Zugang zu Anwälten oder Übersetzern. Bei einem der Hingerichteten, Rodrigo Gularte, wurde Schizophrenie diagnostiziert, und die Hinrichtung erfolgte, obwohl internationales Recht die Hinrichtung von Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen verbietet.

Die indonesische Regierung sieht die Hinrichtungen als Abschreckungsmethode für Drogenhändler. Es gibt aber keinerlei Nachweis dafür, dass die Todesstrafe dazu beiträgt, Straftaten zu verhindern. Eine UN-Studie belegt zudem, dass die Todesstrafe auch keinen größeren Abschreckungseffekt hat als beispielsweise eine lebenslange Haftstrafe. Wir fordern deshalb die indonesische Regierung auf, alle weiteren geplanten Hinrichtungen auszusetzen, und wir fordern, wieder ein Moratorium einzuführen als einen wesentlichen Schritt zur Abschaffung der Todesstrafe.

Indonesien könnte damit ein wichtiges Signal auch an die anderen Staaten in der Region setzen.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Nusa Kambangan, quest'isola probabilmente non c'è sui dépliant turistici dell'Indonesia e infatti è proprio qui che, nella cosiddetta valle delle morte, vengono scortati i condannati dalle celle di massima sicurezza; indossano tute bianche e vengono posti di fronte al plotone di esecuzione, possono poi scegliere se avere gli occhi bendati, sedere, inginocchiarsi o rimanere in piedi, questa è l'umanità che è loro concessa.

Vedete, noi non possiamo giudicare i processi, ma possiamo invece giudicare la pena di morte come sanzione e quindi la condanno come italiano, come europeo ma soprattutto come essere umano. Non c'è interesse commerciale che debba e possa essere sacrificato a una lotta strenua e continua non solo per una moratoria contro di essa, ma per la sua abolizione, perché come diceva Rémy de Gourmont nei suoi pensieri inediti, è abbastanza evidente che coloro che sostengono la pena di morte oggi hanno molte più affinità con gli assassini di coloro che la combattono.

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. Mr President, this has been a very engaging exchange and I thank the honourable Members for the clarity and purpose of their interventions. Let me assure you that the European Union remains fully committed to engage in Indonesia with the government, local campaigners and other stakeholders to work for the abolition of the death penalty in Indonesia. To this end, we will make full use of the various instruments at our disposal – statements, demarches and dialogue – to make our voices heard, but also to listen and understand some of the obstacles to change so as to address them more effectively. As friends of Indonesia, we call on the authorities and the President of Indonesia to declare an immediate moratorium on the use of the death penalty.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου