Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 18. maj 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (Frist for kandidaturer): se protokollen
 5.Parlamentets mødekalender - 2016: se protokollen
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Indekser, der anvendes som reference i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (forhandling)
 17.Udviklingsfinansiering (forhandling)
 18.Tobaksaftaler (forhandling)
 19.Momsregler og moms-mini-one-stop-shop (MOSS) for digitale tjenesteydelser, bøger og aviser i EU (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Sikrere sundhedsydelser i Europa (kortfattet forelæggelse)
 22.Grønne vækstmuligheder for SMV'er (kortfattet forelæggelse)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (510 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2202 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik