Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (συζήτηση)
 17.Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (συζήτηση)
 18.Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού (συζήτηση)
 19.Κανόνες για τον ΦΠΑ και μικρές μονοαπευθυντικές θυρίδες για τον ΦΠΑ (MOSS) όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα βιβλία και τα έγγραφα στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 21.Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (510 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2202 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου