Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur): Patrz protokól
 5.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.: Patrz protokól
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Déclaration écrite (article 136, § 4): Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 15.Porządek obrad
 16.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (debata)
 17.Finansowanie rozwoju (debata)
 18.Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (debata)
 19.Przepisy dotyczące podatku VAT i małego punktu kompleksowej obsługi VAT (MOSS) od usług cyfrowych, książek i gazet w UE (debata)
 20.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 21.Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (krótka prezentacja)
 22.Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (krótka prezentacja)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (510 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2202 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności