Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 18. mája 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Voľba podpredsedu (lehota na predloženie návrhov kandidátov): pozri zápisnicu
 5.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016: pozri zápisnicu
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv (rozprava)
 17.Financovanie rozvoja (rozprava)
 18.Dohody o tabaku (rozprava)
 19.Pravidlá týkajúce sa DPH a zjednodušený režim jedného kontaktného miesta (MOSS) pre DPH na digitálne služby, knihy a noviny v EÚ (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (stručná prezentácia)
 22.Možnosti ekologického rastu pre MSP (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (510 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2202 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia