Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 18 maj 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Val av en vice talman för Europaparlamentet (tidsfrist för inlämning av nomineringar): se protokollet
 5.Parlamentets sammanträdeskalender för 2016: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Valprövning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 15.Arbetsplan
 16.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (debatt)
 17.Finansiering för utveckling (debatt)
 18.Tobaksavtal (debatt)
 19.Mervärdesskatteregler för digitala tjänster, böcker och tidningar i EU (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (kortfattad redogörelse)
 22.Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (kortfattad redogörelse)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (510 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2202 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy