Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 19. května 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (rozprava)
 4.Přijaté rozhodnutí o jednotném digitálním trhu (rozprava) (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Ochranná opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (hlasování)
  5.2.Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  5.3.Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (hlasování)
  5.4.Žádost, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  5.5.Žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
  5.6.Žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (hlasování)
  5.7.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (hlasování)
  5.8.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (hlasování)
  5.9.Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (hlasování)
  5.10.Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (hlasování)
  5.11.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (hlasování)
  5.12.Financování rozvoje (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (hlasování)
  5.13.Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (hlasování)
  5.14.Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Ochranná opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Žádost, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“
  6.8.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“
  6.9.Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“
  6.10.Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“
  6.11.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Financování rozvoje (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Financování společné bezpečnostní a obranné politiky – Bezpečnostní a obranná schopnost v Evropě (rozprava)
 10.Situace v Maďarsku (rozprava)
 11.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (předložení nominací)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 13.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu – Informace doprovázející převody peněžních prostředků (rozprava)
 14.Insolvenční řízení - Přezkum a rozšíření doporučení Komise ze dne 12. března 2014 o novém postoji k platební neschopnosti a bankrotu, pokud jde o platební neschopnost rodin a druhou šanci pro jednotlivce a domácnosti (rozprava)
 15.Mateřská dovolená (rozprava)
 16.Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2692 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (8860 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí