Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 19. maj 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (forhandling)
 4.Afgørelse om det digitale indre marked (forhandling) (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  5.2.Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  5.3.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (afstemning)
  5.4.Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  5.5.Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  5.6.Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  5.7.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (afstemning)
  5.8.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (afstemning)
  5.9.Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (afstemning)
  5.10.Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (afstemning)
  5.11.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (afstemning)
  5.12.Udviklingsfinansiering (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (afstemning)
  5.13.Sikrere sundhedsydelser i Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (afstemning)
  5.14.Grønne vækstmuligheder for SMV'er (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale"
  6.8.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur"
  6.9.Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale"
  6.10.Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur"
  6.11.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Udviklingsfinansiering (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Sikrere sundhedsydelser i Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Grønne vækstmuligheder for SMV'er (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa (forhandling)
 10.Situationen i Ungarn (forhandling)
 11.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (indstilling af kandidater)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 13.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme - Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (forhandling)
 14.Insolvensbehandling - Gennemgang og udvidelse af Kommissionens henstillinger af 12. marts 2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens, hvad angår familieinsolvens og en ny chance for enkeltpersoner og husstande (forhandling)
 15.Barselsorlov (forhandling)
 16.FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2692 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (8860 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik