Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 19. mai 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine (arutelu)
 4.Digitaalse ühtse turu kohta tehtud otsus (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (hääletus)
  5.2.Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  5.3.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (hääletus)
  5.4.Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  5.5.Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  5.6.Theodoros Zagorakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (hääletus)
  5.7.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (hääletus)
  5.8.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (hääletus)
  5.9.Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (hääletus)
  5.10.Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (hääletus)
  5.11.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (hääletus)
  5.12.Arengu rahastamine (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (hääletus)
  5.13.Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (hääletus)
  5.14.VKEde säästva kasvu võimalused (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Theodoros Zagorakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades”
  6.8.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses”
  6.9.Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades”
  6.10.Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses”
  6.11.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Arengu rahastamine (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.VKEde säästva kasvu võimalused (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamine - Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõime (arutelu)
 10.Olukord Ungaris (arutelu)
 11.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide esitamine)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 13.Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine - Rahaülekannetes edastatav teave (arutelu)
 14.Maksejõuetusmenetlus - Komisjoni 12. märtsi 2014. aasta soovituse äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta läbivaatamine ja pikendamine perekonna maksejõuetuse korral ning üksikisikutele ja leibkondadele uue võimaluse andmiseks (arutelu)
 15.Rasedus- ja sünnituspuhkus (arutelu)
 16.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2692 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (8860 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika