Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 19 mei 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden (debat)
 4.Besluit over de digitale interne markt (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (stemming)
  5.2.Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (stemming)
  5.3.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (stemming)
  5.4.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jérôme Lavrilleux (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  5.5.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  5.6.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Theodoros Zagorakis (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (stemming)
  5.7.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon" (stemming)
  5.8.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (stemming)
  5.9.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon" (stemming)
  5.10.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (stemming)
  5.11.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (stemming)
  5.12.Financiële middelen voor ontwikkeling (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (stemming)
  5.13.Veiligere gezondheidszorg in Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (stemming)
  5.14.Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jérôme Lavrilleux (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Theodoros Zagorakis (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon"
  6.8.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie"
  6.9.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon"
  6.10.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie"
  6.11.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Financiële middelen voor ontwikkeling (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Veiligere gezondheidszorg in Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - De veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (debat)
 10.Situatie in Hongarije (debat)
 11.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indiening van voordrachten)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 13.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering - Bij geldovermakingen te voegen informatie (debat)
 14.Insolventieprocedures - Herziening en uitbreiding van de aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, met het oog op insolventie van gezinnen en een tweede kans voor individuele personen en huishoudens (debat)
 15.Moederschapsverlof (debat)
 16.VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2692 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (8860 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid