Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 19 maja 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (debata)
 4.Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  5.2.Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  5.3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (głosowanie)
  5.4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérôme'a Lavrilleuxa (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  5.5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Janusza Korwin-Mikkego (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  5.6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  5.7.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony” (głosowanie)
  5.8.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej” (głosowanie)
  5.9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony” (głosowanie)
  5.10.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej ” (głosowanie)
  5.11.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (głosowanie)
  5.12.Finansowanie rozwoju (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (głosowanie)
  5.13.Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (głosowanie)
  5.14.Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérôme'a Lavrilleuxa (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Janusza Korwin-Mikkego (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony”
  6.8.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej”
  6.9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony”
  6.10.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej ”
  6.11.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Finansowanie rozwoju (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (debata)
 10.Sytuacja na Węgrzech (debata)
 11.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (składanie kandydatur)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 13.Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych (debata)
 14.Postępowanie upadłościowe - Przegląd i rozszerzenie zalecenia Komisji z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności w odniesieniu do niewypłacalności gospodarstw domowych i drugiej szansy dla pojedynczych konsumentów i gospodarstw domowych (debata)
 15.Urlop macierzyński (debata)
 16.Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2692 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (8860 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności