Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 19 mai 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (dezbatere)
 4.Decizie adoptată privind piața unică digitală (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (vot)
  5.2.Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (vot)
  5.3.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Viktor Uspaskich (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (vot)
  5.4.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Jérôme Lavrilleux (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  5.5.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (vot)
  5.6.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Theodoros Zagorakis (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (vot)
  5.7.Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona” (vot)
  5.8.Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” (vot)
  5.9.Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona” (vot)
  5.10.Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” (vot)
  5.11.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (vot)
  5.12.Finanțarea pentru dezvoltare (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (vot)
  5.13.Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (vot)
  5.14.Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Viktor Uspaskich (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Jérôme Lavrilleux (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Theodoros Zagorakis (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona”
  6.8.Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene”
  6.9.Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona”
  6.10.Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene”
  6.11.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Finanțarea pentru dezvoltare (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Finanţarea politicii de securitate şi apărare comune - Capabilitățile de securitate și apărare în Europa (dezbatere)
 10.Situația din Ungaria (dezbatere)
 11.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (depunerea candidaturilor)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 13.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului - Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (dezbatere)
 14.Procedurile de insolvență - Revizuirea și extinderea Recomandării Comisiei din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a falimentului și intrării în insolvență a întreprinderilor, în ceea ce privește insolvența familiilor și oferirea unei a doua șanse persoanelor fizice și gospodăriilor (dezbatere)
 15.Concediul de maternitate (dezbatere)
 16.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 18.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (2692 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (8860 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate