Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 19. mája 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (rozprava)
 4.Prijaté rozhodnutie o jednotnom digitálnom trhu (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Ochranné opatrenia ustanovené v dohode so Švajčiarskou konfederáciou (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  5.2.Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  5.3.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
  5.4.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jérôma Lavrilleuxa (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  5.5.Žiadosť o zbavenie Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  5.6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Theodorosa Zagorakisa (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  5.7.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (hlasovanie)
  5.8.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ (hlasovanie)
  5.9.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (hlasovanie)
  5.10.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ (hlasovanie)
  5.11.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (hlasovanie)
  5.12.Financovanie rozvoja (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (hlasovanie)
  5.13.Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (hlasovanie)
  5.14.Možnosti ekologického rastu pre MSP (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Ochranné opatrenia ustanovené v dohode so Švajčiarskou konfederáciou (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jérôma Lavrilleuxa (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Žiadosť o zbavenie Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Theodorosa Zagorakisa (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“
  6.8.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“
  6.9.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“
  6.10.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“
  6.11.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Financovanie rozvoja (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Možnosti ekologického rastu pre MSP (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (rozprava)
 10.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 11.Voľba podpredsedu (dépôt des candidatures)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu - Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (rozprava)
 14.Konkurzné konanie - Preskúmanie a rozšírenie odporúčania Komisie z 12. marca 2014 týkajúceho sa nového prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, s ohľadom na platobnú neschopnosť rodín a tzv. druhé šance pre jednotlivcov a domácnosti. (rozprava)
 15.Materská dovolenka (rozprava)
 16.Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2692 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (8860 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia