Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 19. maj 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (razprava)
 4.Sprejeti sklep o enotnem digitalnem trgu (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu s Švicarsko konfederacijo (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  5.2.Evropska konvencija o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  5.3.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Viktorju Uspaskichu (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (glasovanje)
  5.4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jérômu Lavrilleuxu (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (glasovanje)
  5.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (glasovanje)
  5.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  5.7.Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (glasovanje)
  5.8.Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije (glasovanje)
  5.9.Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (glasovanje)
  5.10.Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije (glasovanje)
  5.11.Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (glasovanje)
  5.12.Financiranje za razvoj (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (glasovanje)
  5.13.Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (glasovanje)
  5.14.Priložnosti za zeleno rast MSP (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu s Švicarsko konfederacijo (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Evropska konvencija o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Viktorju Uspaskichu (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jérômu Lavrilleuxu (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe
  6.8.Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije
  6.9.Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe
  6.10.Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije
  6.11.Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Financiranje za razvoj (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Priložnosti za zeleno rast MSP (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - Financiranje skupne varnostne in obrambne politike - Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi (razprava)
 10.Razmere na Madžarskem (razprava)
 11.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (vložitev kandidatur)
 12.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma - Informacije, ki spremljajo prenose sredstev (razprava)
 14.Postopki v primeru insolventnosti - Pregled in podaljšanje priporočila Komisije o novem pristopu k poslovnemu neuspehu in insolventnosti z dne 12. marca 2014, kar zadeva plačilno nesposobnost družin in drugo priložnost za posameznike in gospodinjstva (razprava)
 15.Porodniški dopust (razprava)
 16.Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2692 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (8860 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov