Indeks 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
PDF 8860k
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg Revideret udgave
1. Åbning af mødet
 2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3. Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (forhandling)
 4. Afgørelse om det digitale indre marked (forhandling) (forhandling)
 5. Afstemningstid
  5.1. De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  5.2. Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  5.3. Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (afstemning)
  5.4. Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  5.5. Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  5.6. Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  5.7. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (afstemning)
  5.8. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (afstemning)
  5.9. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (afstemning)
  5.10. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (afstemning)
  5.11. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (afstemning)
  5.12. Udviklingsfinansiering (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (afstemning)
  5.13. Sikrere sundhedsydelser i Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (afstemning)
  5.14. Grønne vækstmuligheder for SMV'er (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (afstemning)
 6. Stemmeforklaringer
  6.1. De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2. Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3. Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4. Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5. Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6. Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale"
  6.8. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur"
  6.9. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale"
  6.10. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur"
  6.11. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12. Udviklingsfinansiering (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13. Sikrere sundhedsydelser i Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14. Grønne vækstmuligheder for SMV'er (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9. Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa (forhandling)
 10. Situationen i Ungarn (forhandling)
 11. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (indstilling af kandidater)
 12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 13. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme - Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (forhandling)
 14. Insolvensbehandling - Gennemgang og udvidelse af Kommissionens henstillinger af 12. marts 2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens, hvad angår familieinsolvens og en ny chance for enkeltpersoner og husstande (forhandling)
 15. Barselsorlov (forhandling)
 16. FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)
 17. Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18. Hævelse af mødet


  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

 
1. Åbning af mødet
Video af indlæg
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζω τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαιτεί 40 υπογραφές για να τεθεί ένα θέμα προς συζήτηση. Αλλά απευθύνομαι και στην ευρυμάθεια του Προέδρου και στο όποιο δημοκρατικό του υπόβαθρο για να του θυμίσω το περίφημο δίδαγμα της ομηρικής εποχής: «τίς ώδ’ ήγειρε;» ότι, δηλαδή, ο κάθε πολίτης είχε το δικαίωμα να προκαλέσει «αγορήν», λαϊκή συνέλευση.

Και ερωτώ: Όταν υπάρχουν τα τεράστια θέματα στην Ελλάδα, που το ένα αφορά την κρίση και το άλλο αφορά τις οφειλές από τη Γερμανία, για ποιο λόγο να περιμένω 40 υπογραφές και να μην έχω δικαίωμα, ως ευρωβουλευτής, να κάνω πρόταση; Τελικά, το Σώμα θα αποφασίσει.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Señor Glezos, no es una cuestión que tenga absolutamente nada que ver con este debate, pero tomamos buena nota.

 

2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen

3. Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Iuliu Winkler, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema de la Unión para la autocertificación de la diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores responsables de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)) (A8—0141/2015)

 
  
MPphoto
 

  Iuliu Winkler, rapporteur. Mr President, the draft regulation that we will be debating today aims to break the link between mineral extraction and trade and the financing of armed conflict. It sets up an EU system of self—certification of importers of 3Ts and gold, modelled on the OECD due diligence guidelines for responsible supply chains of minerals from conflict-affected areas.

What the conflict-affected areas are, entrepreneurs will receive guidance to establish, but this regulation does not tell them. This is not country-specific: it is conflict-specific, if I may put it that way, so it does not deal with any specific country or region.

Let me emphasise that our aim here is to build a coalition of responsible stakeholders in the interests of the people and the local communities in conflict-affected areas. Responsible sourcing of minerals from those areas is a very complex challenge. The objective of the EU approach is to break the link between economic activity and transparently—managed industry and trade, and conflict financing and conflict fuelling.

Parliament has called on the Commission to take action on this issue. Therefore, last March the Commission came up with the draft regulation and the joint communication to accompany it.

Let me take this opportunity to thank Commissioner Cecilia Malmström, the coordinators in Parliament’s Committee on International Trade (INTA), Committee on Development and Committee on Foreign Affairs, the shadow rapporteurs, all colleagues and all the stakeholders involved in the debate in the past months, for the great amount of work invested in this.

My objective as rapporteur is to contribute and draw up an efficient regulation which has to be coherent with the integrated EU approach, an approach which is built on three pillars: a trade regulation which is setting up the supply chain due diligence self-certification mechanism; accompanying measures to assist European Union companies in their uptake of the self-certification system, firstly and with a special focus on European SMEs; and accompanying measures on the ground to be deployed through political, diplomatic and development cooperation specially designed to support capacity-building, better governance and, first of all, education of all the stakeholders involved.

In order to achieve these effects and Parliamentʼs intentions, trade regulation has to be efficient and workable. The compromise voted in INTA, which is on the table for the vote tomorrow, is a compromise that fulfils this objective. It provides the voluntary responsibility-based approach with mandatory due diligence obligations for EU smelters and refiners, and also importers of minerals. It takes on board existing experience and incorporates already—functioning self-certification mechanisms, so it takes on board a great deal of work which has already been done by industry initiatives by providing the possibility of recognition for already established and OECD-compatible schemes.

It introduces the European ʽresponsible importerʼ label for the importers under the regulation and it draws up a list of responsible European importers. It introduces voluntary labelling for companies operating in the downstream European certification of responsibility, which is introduced also under the regulation proposed. This proposal, voted in INTA, respects the principles of prudent and proportionate legislating. It does not unilaterally impose obligations on EU companies; it respects and ensures a consistent uptake of the minerals market towards responsible conflict-free certification.

This proposal also focuses specially on the large number of European SMEs involved. It protects these SMEs with the right incentives and assistance, and does this under the umbrella of the COSME programme. It includes a strong and clear review clause that provides for the possibility to assess the effects of the regulation on the ground. The review also provides the opportunity to accommodate evolutions in the OECD due diligence framework regarding additional minerals beyond 3TG as they are elaborated by the OECD.

The proposal also avoids the risk of trade diversion, disengagement from conflict areas, unwanted but de facto embargoes effects, and any surge in smuggling and illegal trade with a negative price effect on the market. It does all this because it provides a functional and workable implementing framework for the regulation.

I believe that the proposal voted in the INTA Committee and tabled in this plenary fulfils the objective of the integrated EU approach, so I ask Members to support this proposal in the vote tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. Mr President, this is an important occasion to debate a very important issue, namely how to eliminate conflict minerals from our supply chains. By doing so, we will reduce the great hardship, endless wars and human rights abuses that have traditionally come with them. I would like to thank the rapporteur, Mr Winkler, the Committee on International Trade (INTA), the other committees and all the Members who have been active in working on this issue.

One of the challenges in trade policy is to harness the potential of our economies while creating effective systems to avoid negative consequences, like the one we are discussing today. This challenge is particularly acute in developing countries, and the issue of conflict minerals is one of the most glaring examples.

On the one hand, we do need a global market-based approach to raw materials that provides developing countries with a vital source of stable income through trade in natural resources. On the other hand, we need to break the link between minerals and conflict, the most obvious example of which is the conflict in the Great Lakes region in Africa. The situation there is horrific. Millions of people have been killed and millions more injured and traumatised since the outbreak of the first Congo war in the mid-1990s. While Congo is the most dramatic example of the phenomenon, it is not the only one.

Therefore, following calls for action by the United States, the G8 and this Parliament, based on the work of the OECD, the Commission developed, jointly with the High Representative, an integrated approach. The draft regulation we are discussing here today is only one of its components. I insist on this integrated approach because it is crucial to understand – and I know you all do – that there is no silver bullet to deal with this problem. It is by nature multidimensional and extremely complicated. So we must look at it from different angles – development, political, the trade perspective – all at the same time.

The size of Europe’s trade footprint is such that businesses here must play their part. The EU is amongst the world’s largest importers of tin, tantalum, tungsten and gold ores and concentrates, with a share of almost 35% of global trade. The EU is also a relatively large importer of tin, tantalum and tungsten and gold metals which presently represent almost 25% and 15% of global trade respectively.

But precisely because of our importance in trade, we can also make things worse if we do not approach it in the right way. If we impose a mandatory scheme without making sure that the conditions on the ground in the conflict regions are right in order to support the implementation of such a system, we do run a high risk of further disrupting global supply chains and driving them away from Africa altogether.

We also risk creating trade diversion, resulting in prejudice against individual countries, or even the whole continent, and that would lead to plummeting prices for minerals from certain origins. We can also risk continuing to have thriving underground markets in conflict and high-risk areas and a prosperous smuggling sector. We can also create a severe shortage in the EU for companies that are – most of the time – willing, but unable, to check their supply chains effectively, and we will have achieved nothing on the ground since we will have placed fragile mining areas and local communities under additional pressure from international markets.

If you do not believe me, you can have a look at the situation in the Great Lakes region since the US mandatory scheme in the Dodd-Frank Act came into effect. The difficulties there are described in United Nations reports year after year.

The Commission proposal has taken these key considerations into account, following an in-depth impact assessment exercise. Our plan is focused, proportionate and designed to complement the other components of the integrated approach.

Our proposal focuses on smelters and refiners. Until they know where they source their minerals from, we cannot reasonably ask the majority of downstream companies to know. Many of them might be tempted to lie. It will include responsible smelters and refiners in the EU and worldwide on a white list and consequently a ‘name and shame’ system for those that do not appear on it. There are no more than 40 smelters in the EU. How many of them do you think are able not to appear on that list? There will be a lot of pressure from you, from NGOs and from other business. I would argue not a single one.

Moreover, the Commission proposal sets up an enforcement structure to be deployed by Member States’ competent authorities to ensure that operators claiming to be responsible are truly so. It also includes a strong review clause to open the possibility for switching – in a staged manner – to a mandatory approach in the event that the current proposal does not deliver. It operates in parallel to the EUR 20 million package that the High Representative and the Commission have announced to further support capacity building in conflict regions.

So I think this voluntary, incentives-based approach, integrated for responsible sourcing, is the most appropriate one to achieve the common goal that we have here. I thank you for this possibility to debate it and am looking forward to the debate.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta, autor projektu opinii Komisji Rozwoju. Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Jutrzejsze głosowanie w sprawie sprawozdania pana posła Winklera, którego byłem opiniodawcą z ramienia Komisji Rozwoju, daje szansę posłom do Parlamentu Europejskiego na wykonanie ważnego pierwszego kroku w stronę przerwania związku między wydobyciem minerałów i handlem nimi a finansowaniem zbrojnych grup, bojówek i wojen.

Stworzenie w krajach Unii rynku odpowiedzialnego handlu minerałami daje nadzieję na poprawę sytuacji mieszkańców w tych regionach, z których te minerały są pozyskiwane. Dlatego ważny jest przepływ informacji na poszczególnych etapach łańcucha dostaw: od wydobycia do finalnego produktu. W swojej opinii zaproponowałem zobowiązania dla górnej części łańcucha, szczególnie rafinerii, hut i importerów oraz należytą staranność dla dolnej części łańcucha zgodnie z wytycznymi OECD. Konieczne jest wzięcie pod uwagę sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie dysponują wystarczającymi środkami.

Z punktu widzenia Komisji Rozwoju bardzo ważne są środki towarzyszące, które pozwolą na kontynuację współpracy z krajami rozwijającymi się. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Komisja przeznacza 20 mln na działania towarzyszące i mam nadzieję, że wkrótce przedstawi projekt tych działań.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident! Ich wünsche mir, dass wir bei all den Überlegungen, die wir in den kommenden Stunden und Tagen bis zur Abstimmung noch anstellen, die Menschen in den Konfliktregionen in unseren Fokus rücken. Wir brauchen eine Regulierung, die den Menschen vor Ort schnell hilft. Wir brauchen keine Regulierung, die nie in Kraft tritt, die vielleicht dem einen oder anderen politischen Aktivisten in Europa besser gefällt, aber dann am Ende bei den Menschen nicht ankommt. Wir brauchen etwas, was schnell durch Parlament und Rat durchgeht und vor Ort ankommt. Deswegen herzlichen Glückwunsch an die Kommission für den umfassenden Ansatz!

Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie noch mal Wert darauf gelegt haben, Frau Kommissarin, dass es nicht nur um die Gesetzgebung alleine geht, sondern dass es auch auf die begleitenden Maßnahmen ankommt. Wir haben bei uns im Außenhandelsausschuss noch mal etwas nachgeschärft und bestimmte Bereiche auch verbindlich gemacht, z. B. für die Schmelzen. Aber ich denke, wir sollten doch auch aus den negativen Erfahrungen anderer Staaten lernen. Ich glaube, dass der Dodd-Frank-Act für die Menschen vor Ort nicht nur positiv war.

Der Berichterstatter und auch die Kommissarin sind darauf eingegangen: Es ist de facto ein Teilembargo gegen Kongo. Es hat doch in manchen Bereichen dazu geführt, dass heute kleine Minen geschlossen wurden, dass die Mitarbeiter dort kein Einkommen mehr haben, dass wir Familien in die Illegalität getrieben haben, dass der Schmuggel gestiegen ist, dass wir neue Abhängigkeiten haben. Und genau das wollen wir doch durch unsere europäische Gesetzgebung nicht. Wir sollten doch auch aus den Fehlern anderer lernen.

Deswegen wünsche ich mir, dass wir die Gesetzgebung etwas nachjustiert – wie wir es im Außenhandelsausschuss heute beschlossen haben – verabschieden. Ich wäre dankbar, wenn wir sie gemeinsam mittragen könnten. Ich rufe den Rat auf, das Dossier dann auch nicht einschlafen, sondern auch schnell passieren zu lassen. Und ich möchte ausdrücklich die Bereitschaft unserer Fraktion signalisieren: Sollte sich wider Erwarten in zwei oder drei Jahren vor Ort nichts zum Guten wenden, dann können wir gern über die nächsten Schritte sprechen. Aber wir sollten jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und den Menschen vor Ort die Lebensgrundlage entziehen. Damit erreichen wir leider das Gegenteil.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha ragione la Commissaria Malmström: questa è un'occasione importante e non possiamo sciuparla, non possiamo sciuparla con un bluff del Parlamento.

Lei sa perfettamente che esiste, come sanno i colleghi, un legame tra estrazione dei minerali e finanziamento delle milizie armate, e questo legame va rotto perché romperlo significherebbe tagliare i finanziamenti economici che alimentano la guerriglia. Rompere questo legame significherebbe anche contribuire a limitare l'odiosa violenza su donne e bambini che sono utilizzati dai signori della guerra come veri e propri schiavi per lavorare nelle miniere.

Per fare ciò, signora Commissaria e colleghi, abbiamo bisogno di una tracciabilità obbligatoria dei minerali nell'intera catena di produzione e commercio.

Noi socialisti non siamo disposti a sostenere una regolamentazione feticcia, un bluff, un buffettino sulle guance dei signori della morte e dei grandi interessi finanziari. In vista del voto di domani sul tavolo c'è già la possibile soluzione di compromesso che rappresenta un punto d'equilibrio tra le differenti posizioni dei gruppi politici e che tiene conto anche delle esigenze legittime delle piccole e medie imprese e delle microimprese.

Mi appello, dunque, a tutti i colleghi e le colleghe, al di là di ogni colore politico , perché ne va della credibilità dell'intero Parlamento. Siamo dinanzi ad una svolta importante nei confronti dell'Africa e di altre parti del mondo: non sciupiamo questa occasione.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, on behalf of the ECR Group. Mr President, tomorrow we have big decisions to make in order to stop the fuelling of conflict through the extraction of, and trade in, minerals and metals in conflict areas around the world. While we cannot agree on the form of the EU’s approach and which direction it should take, at least we can agree that this is a problem that must be overcome.

Unfortunately, in my view, there is a real risk that by going in a certain direction we make matters worse for those on the ground. This is not what we want to do. While there are differences between the US Dodd-Frank Act and the mandatory measures being proposed by some groups, my concern is that the effects of a full mandatory approach will have similarly cumbersome requirements, particularly for the downstream supply chain. The response of many European companies, following the implementation of these requirements, will be to source elsewhere, creating de facto embargoes to the detriment of innocent miners and their families. Evidence from the Congo already points to this very problem.

So my alternative proposals are clear. We have established that there is a pinch point in the supply chain where there is a very realistic opportunity to determine the source of the minerals. A political compromise in the committee vote led to a mandatory approach being taken for this critical part of the supply chain, and I am happy to support it. Whether we like it or not, further down the supply chain it becomes more and more unfeasible for companies to prove where minerals used in finished products have come from.

This does not mean that attempts cannot in fact be made to find verification, and they are already being made through many industry schemes which we should recognise and also encourage. But as long as we adopt a strong review clause, which I believe we have done in our committee vote, it gives us the opportunity to assess the impact of our legislation and particularly to take into consideration the voluntary uptake for the scheme for downstream companies and the impact that it has really had on the ground. If changes need to be made at that point, then we will make them in full possession of the facts, rather than rushing into creating a top-down scheme that may do more harm than good. At this point we will see what works, what does not work, and what more needs to be done to eliminate the use of these minerals and metals to fund conflict worldwide.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), blue-card question. I have one simple question: do you consider that the European Union, rather than, for example, the United Nations, is the best forum in which to deal with this matter?

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR), blue-card answer. That is a very interesting question that you have posed to us. I am concerned that there are colleagues in this House that are more concerned about the Parliament’s credibility than they are about the livelihoods of these people and the condition of their lifestyle on the ground in conflict areas.

Some people may want to vote for a mandatory scheme. They will sleep well at night and they will have a nice press release – not considering the full impact of what it is going to have on the ground. This is what we need to focus on if we are really to be credible parliamentarians here in the big European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez, au nom du groupe ALDE. Monsieur le Président, nous avons tous, dans cet hémicycle, un objectif commun: nous voulons briser le lien entre l'exploitation des mines et les conflits armés. Et nous avons un souhait: que notre Parlement se rassemble le plus largement possible autour d'une législation ambitieuse, qui pourra s'appliquer, entrer en vigueur et changer les choses concrètement dans les zones de conflit. Cette législation devra donc, à terme, être soutenue par la Commission et par le Conseil.

Pour le Parlement européen, la traçabilité doit être obligatoire pour tous les acteurs clés de la filière; c'est le sens de notre vote en commission INTA. Si nous continuons d'adopter cette approche demain, tout importateur de minerais, toute fonderie ou toute raffinerie européenne devront dès à présent certifier obligatoirement que leurs minerais importés sont propres, qu'ils ne proviennent pas d'une zone de conflit. Dans le même temps, les PME européennes bénéficieront d'une aide financière pour mettre en place une traçabilité de ces minerais et se voir alors octroyer un label "conflict-free".

Nous avons une clause de rendez-vous et, au bout de trois ans, nous pourrons faire le point sur ce règlement et évaluer très concrètement ce qui a ou n'a pas fonctionné. La Commission pourra dès lors – c'est le sens de l'amendement que je déposerai demain – accroître les obligations, y compris celle d'informer, et nous pourrons aussi accroître le nombre de minerais concernés par cette législation.

Cette législation européenne pourra alors servir de modèle afin de créer une dynamique positive dans d'autres régions du monde. Mes collègues l'ont dit: nous avons des enseignements à tirer de la loi Dodd-Frank. Nous savons que, de fait, un embargo a eu lieu sur les mines du sud du Congo, et que ceci ne va pas dans le bon sens. Je pense que notre législation et notre approche pourront servir de modèle et qu'au niveau international de l'ONU, il va falloir se mettre d'accord sur la question des ressources naturelles, qui appartiennent à la planète, aux habitants des pays et qui doivent en conséquent être prises en compte de façon durable.

Vous l'aurez compris, Madame la Commissaire, nous avons une approche ambitieuse et volontariste, mais je souhaite que cette approche se concrétise pour changer, réellement, les choses sur le terrain.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vergewissern wir uns nochmal, warum wir dieses Gesetz beschließen wollen: Menschen werden zu Opfern von Konflikten, die um Rohstoffe geführt oder zumindest durch den Verkauf von Rohstoffen finanziert werden.

Die Profitkette der Täter reicht bis in die Europäische Union. Diese Verordnung soll dazu beitragen, Transparenz in die Beschaffungswege der verarbeitenden Industrie zu bringen und dadurch das Geschäft mit Krieg, Vergewaltigungen, Kinderarbeit zu beenden oder zumindest zu erschweren. Dazu muss ein, dieses, Gesetz – Frau Malmström, Herr Caspary, liebe Kolleginnen und Kollegen – wirksam sein.

Hören wir auf Denis Mukwege, hören wir auf viele Fachleute aus den Konfliktregionen, auf Kirchenvertreter, selbst auf Kreise aus der Wirtschaft! Die sagen alle: Eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen reicht nicht; dringend notwendig ist eine bindende Verordnung für die gesamte Lieferkette. Der knapp mehrheitlich angenommene Entwurf des INTA-Ausschusses würde jedoch lediglich 20 europäische Schmelzhütten zur Mitarbeit verpflichten. Oder anders gesagt: Für 80 % der Konfliktrohstoffe, die allein aus dem Kongo verkauft werden, hätte diese Verordnung keine Wirkung, denn die Verhüttung findet überwiegend in Asien statt.

Noch können wir diese Verordnung entsprechend für die gesamte Verarbeitungskette verbindlich machen. Anträge dazu liegen auch jetzt wiederum dem Plenum vor.

Es ist Zeit, endlich Konkretes für die Opfer der Grausamkeiten der Konflikte zu leisten. Und: Hier schließt sich der Ring um die Konfliktursachenbeseitigung, über die wir alle reden, angesichts der Flüchtlingsdramen im Mittelmeer und anderswo.

Ich zumindest – und das ist keine populistische Äußerung, sondern eine konkrete Verantwortung des Parlaments – will sagen können: Das EP arbeitet dafür, dass Menschen nicht gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. Oorlogen gaan vaak om grondstoffen. Zij beginnen er misschien niet om. Zij beginnen wellicht om een ideologisch verschil van mening, maar zij gaan vaak langer door vanwege grondstoffen. Overheden en rebellen financieren zichzelf en zo kom je tot de kip-of-eivraag: is de grondstof de oorzaak van de oorlog of is de oorlog veroorzaakt door de grondstof? Wat wel duidelijk is, is dat grondstoffen oorlogen financieren.

Als je dat weghaalt, en wij hebben dat eerder gedaan, dan haal je de financiering weg en dan stop je misschien de oorlog. Denk aan wat wij gedaan hebben met tuinmeubels. Hardhout is momenteel gecertificeerd, niet vrijwillig, maar verplicht. Denk aan wat wij gedaan hebben met de handel in diamanten. Dat is geen vrijwillige regeling. Dat is een verplichte regeling. Wij hebben in de laatste jaren gezien dat vrijwillige regels nooit nageleefd worden. Europese bedrijven kunnen zich al sinds 2011 houden aan de OESO-richtlijnen voor de certificering van producten met conflictmineralen. Zij doen het niet!

Het voorstel van de Commissie dat nu op tafel ligt, vrijwillige zelfcertificering, zal dus hetzelfde manco hebben als alle andere vrijwillige systemen. Het voorstel van de Commissie internationale handel beperkt het tot maar 20 Europese smelterijen en raffinaderijen en pakt niet de grote hoeveelheden. U heeft allemaal een telefoon. U heeft hem allemaal voor u liggen, u werkt er dagelijks mee. Er zijn geen telefoons die in Europa geproduceerd worden. Die worden allemaal in China geproduceerd. Dit soort apparaten zal niet onder Europese wetgeving vallen en dat betekent dat geen consument kan vragen: waar komen deze spullen vandaan? En de Chinese bedrijven zullen zich niet aan onze Europese regels hoeven te houden.

Dit gaat over oorlog in Congo, over vrouwen die verkracht worden, over kinderen die in mijnen werken. Dat kunnen wij tegengaan. Dit gaat niet over de Duitse automobielindustrie en hun problemen met bureaucratie!

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo telefono è sporco di sangue, questo computer è sporco di sangue, tutta la tecnologia che noi utilizziamo è sporca di sangue e lo è perché i minerali che usiamo nella componentistica e nell'elettronica sono estratti in paesi di guerra dove, come abbiamo detto, finanziano abusi dei diritti umani, uccisioni e mutilazioni.

Noi abbiamo lavorato per creare un sistema obbligatorio, responsabile ed efficace che permetta di sapere esattamente quali prodotti sono sporchi di sangue e quali no. Questo è un sistema che non pesa sulle piccole e medie imprese ma obbliga le multinazionali dell'elettronica a fare i conti con le proprie responsabilità. Questo sistema non è un carico burocratico, è un sistema che obbliga tutti noi ad aprire gli occhi.

Colleghi, domani avremo una votazione importante: voteremo un regolamento e se avremo il coraggio di farlo nel modo giusto forse non salveremo il mondo ma, sicuramente, contribuiremo a renderlo un posto migliore.

 
  
MPphoto
 

  Steeve Briois (NI). Monsieur le Président, chers collègues, ce projet de règlement pose un principe louable, celui de ne pas encourager le financement de groupes armés qui participent à des actions de guérilla et de terrorisme. Cependant, il aboutira à sanctionner de manière unilatérale des entreprises européennes importatrices de minerais originaires de zones de conflit. En effet, cette nouvelle réglementation va alourdir considérablement leur coût de transformation. Et nous pouvons même anticiper un certain effet boomerang favorisant ainsi l'importation de biens transformés de pays tiers contenant des minerais litigieux issus de l'extraction dans les zones de conflit.

La course à l'approvisionnement des métaux rares est lancée. Il ne faut donc pas être naïf et espérer qu'une quelconque réglementation asséchera les circuits de financement des groupes armés. À part satisfaire notre bonne conscience, ce projet de règlement ne répondra à aucun enjeu en matière de maintien de la paix.

Enfin, avant de réglementer au nom de la morale, que l'Union européenne contrôle d'abord l'emploi de ses fonds dans certaines zones! Je pense notamment, au détournement par le Front Polisario – une milice indépendantiste – de fonds alloués à l'aide humanitaire destinée au camp de Tindouf dans le Sahara occidental.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). Mr President, we need to break the link between minerals and conflict and thus we need a regulation that will be enforceable and adequate. We need mandatory certification for smelters and refiners and we also need to put pressure on smelters and refiners that are outside the EU. That is why in the Committee on Development we also included the importers in the mandatory certification.

However, going beyond that could be counterproductive, because it will be a burden not only for EU industries, but also for industries in the developing world. That is what we need to bear in mind here. We cannot actually restrict access to the EU market for them, which could be a consequence of such extensive regulation. So excessive regulation could really harm the economies of the developing world and could actually cost jobs there. That should not be the aim of EU regulation.

On the contrary, I think we need to focus on an enforceable and appropriate regulation that puts forward an obligatory certification for smelters and refiners and, as I said, also puts pressure on those who are the outside the EU – which is the majority – by including the importers in that obligatory system. In that way I think we will have an enforceable system that gives added value in the effort to break the link between minerals and conflict.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Poštovani gospodine Stier, hvala što ste prihvatili plavu karticu. Govorili ste o potrebi označavanja proizvoda i govorili ste u suštini o potrebi sljedivosti proizvoda. Da li se slažete sa mnom da se zaista mogu prekinuti ovi ratovi i na način da se označavanjem i praćenjem sljedivosti proizvoda i svih ruda i minerala zna točno što se dešava na tom tržištu? Jer ako znamo sljedivost naranči i banana pa valjda možemo onda i ovih skupocjenih minerala.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. Poštovani kolega, doista mislim da je moguće doći do jednog kompromisa, na tome smo radili. Evo npr. u Odboru za razvoj smo postigli upravo takav jedan kompromis koji je naglasak stavio upravo na to da imamo sustav koji može tu sljedivost uspostaviti, da može jednostavno imati uključene čak i one uvoznike koji će na taj način isto tako morati certificirati svoje djelatnosti. Međutim, moj je argument bio da ukoliko idemo dalje od toga, npr. u Odboru za razvoj nije se išlo s obaveznim sustavom dalje od toga, moglo bi biti kontraproduktivno. Moramo imati dakle u vidu taj sustav, ali moramo doista razbiti tu poveznicu između minerala i konflikata.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). Monsieur le Président, la question que nous devons nous poser aujourd'hui est la suivante: pourquoi l'immense majorité des populations vivant dans les régions riches en ressources naturelles continuent d'être privées de revenus nécessaires à leur développement mais, surtout, continuent d'être les victimes de crimes atroces, de massacres, de viols de femmes et d'enfants?

Il y a dix ans, dans le cadre du rapport Mapping sur la République démocratique du Congo, les Nations unies disaient déjà que l'abondance des ressources naturelles en République démocratique du Congo et surtout l'absence de réglementation et de responsabilité dans ce secteur avaient manifestement contribué directement aux violations généralisées et que des compagnies étatiques ou privées, nationales ou étrangères, pourraient porter une lourde responsabilité dans le cadre de ces crimes qui ont été commis dans le pays.

Cette situation ne concerne pas uniquement la République démocratique du Congo. Dans le monde entier, on parle en général de la malédiction des ressources qui enrichissent le Nord et qui appauvrissent le Sud.

C'est pour mettre fin à cette malédiction des ressources que nous réclamons une gestion transparente et responsable du commerce de celles-ci. En 2010, un pas a été franchi avec l'adoption de la loi Dodd-Frank aux États-Unis. Cette loi oblige les entreprises américaines à fournir des informations détaillées concernant leur approvisionnement sur les sites. Et, contrairement à ce que dit ma collègue, Mme de Sarnez, cette loi Dodd-Frank a apporté du changement dans les pays d'origine. Même si cela pris du temps, elle a entraîné des changements. Sous la pression, l'Europe s'empare de cette question. En 2010 et 2011, le Parlement européen se prononce en faveur de la transparence en matière de minerais des zones de conflit et ce, pour rompre le lien entre l'exploitation sauvage de ceux-ci et les conflits. En 2013, la Commission propose un règlement mais, contrairement à l'ambition du Parlement, ce règlement est timide, voire sans ambition, par son caractère volontaire.

Vingt ans déjà ont passé depuis le rapport des Nations unies, et nous en sommes encore aujourd'hui à débattre. Des millions de morts aujourd'hui sont en cause. Notre groupe demande un règlement ambitieux immédiatement, qui impose à toutes les entreprises utilisatrices des 3TG présentes sur toute la chaîne d'approvisionnement en Europe de se soumettre au devoir d'information.

Cette option contraignante pour toute la chaîne d'approvisionnement est, comme le dit le docteur Mukwege, le seul geste politique capable de placer le respect des droits humains au-dessus de l'intérêt économique de certains. Il en va de notre crédibilité européenne.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). Mr President, it is essential that trade policies are a key element in broader EU foreign policy goals, such as conflict resolution, human rights and development. That is why we need effective measures to break the link between the world’s most terrible conflicts and the role the trade in minerals plays in them; a link that currently leads from war to our living rooms.

We must make a clear distinction between legitimate mining and trading in blood-stained minerals globally. For our Group, the Commission proposals – which were mostly voluntary measures – did not go far enough. We put forward amendments with mandatory schemes for smelters and refiners, which are the key players in this market and cover most of the global market. We also called for support mechanisms for small and medium-sized enterprises in their efforts to ensure due diligence and compliance, because consumers deserve transparency. Through a review, we ensure that adequate enough mechanisms are in place to make sure that we accomplished in practice what we hope to accomplish now with this regulation.

There are important lessons to be learned from the past, such as from the Dodd-Frank Act which unintentionally led to Congo-free instead of conflict-free implications and hurt many people in their legitimate work and livelihoods. We should not hurt people with our good intentions. So meanwhile, while we focus on these important trade measures, let us look at the bigger picture too and keep an eye on all measures that are needed to end conflict all over the world, especially in the Great Lakes regions.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). Señor Presidente, el 80 % de las empresas no controlan sus suministros ni revelan si en sus productos hay minerales procedentes de zonas inestables, donde la extracción alimenta el conflicto y la violencia. Las violaciones de los derechos humanos, como el trabajo infantil, la violencia sexual y las desapariciones de personas, son tristemente habituales en la industria extractiva.

Por tanto, es necesario un reglamento contundente en esta materia, a la altura de esta Europa adalid de los derechos humanos. Es necesario un marco obligatorio para toda la cadena de suministro, que garantice la transparencia y la trazabilidad del producto en todo el proceso y no solo en la fase inicial.

Por tanto, este Parlamento debería abandonar la hipocresía y la falta de coherencia, porque, sin obligatoriedad para toda la cadena de suministro, esta iniciativa solo servirá para limpiar la conciencia de algunos de ustedes, pero no para atajar el problema de raíz. Debemos responsabilizarnos también de lo que hacen nuestras empresas en terceros países y, para ello, hace falta actuar con valentía y con voluntad política.

Espero que todos apoyemos las enmiendas que llaman a la trazabilidad, fundamentales para la transparencia y, además, para que los consumidores —la gente— puedan decidir y conocer lo que consumen.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). Herr Präsident! Kommissarin Malmström und viele Kolleginnen und Kollegen haben darauf hingewiesen, welchen großen Schaden Konfliktmineralien in der Welt auslösen und wie stark Menschenrechte verletzt werden. Das Problem ist, dass der Gesetzesvorschlag, so wie er aus der Kommission kam und so wie er aus dem Handelsausschuss gekommen ist, einfach nicht zu diesem Problem, zu diesen schweren Menschenrechtsverletzungen passt.

Denn Selbstverpflichtungen helfen nicht. Freiwillige Zertifizierungen sind schon jetzt möglich, aber nur 12 % der Unternehmen nutzen diese Möglichkeit überhaupt. Und die, die es tun, nutzen sie nur, weil sie in den US-Markt exportieren wollen. Wir brauchen jetzt endlich verbindliche Regelungen für alle und für die gesamte Lieferkette. Denn nur verbindliche Regelungen für alle schaffen auch Wettbewerbsgleichheit. Wir machen uns lächerlich, wenn wir den Leuten vor Ort sagen: Ja, ihr habt es schwer in eurem Leben. Ja, es gibt die Menschenrechtsverletzungen. Und was wollen wir dagegen tun? Wir setzen auf die Freiwilligkeit von Unternehmen!

Ich denke, wir sind ein Parlament: Wir sollten Gesetze machen und keine Handlungsempfehlungen. Dafür liegen einige Änderungsanträge vor, und ich hoffe sehr, dass sich eine Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen findet, die das unterstützen, damit sich wirklich vor Ort endlich etwas ändern kann und damit wir nicht darauf hoffen, dass irgendwann irgendwelche Unternehmen endlich mal Menschenrechte vor Profit stellen. Das hat bis jetzt noch nie funktioniert.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD). Mr President, it is of course utterly reprehensible that in conflict zones armed groups force innocent people to extract minerals. But let us not forget the role that the EU has played in creating the poverty, particularly in Africa, that engenders armed groups and makes illegal trading in metals so attractive in the first place. The EU is fully complicit – and I wish people would realise this – and the EU should stop its protectionist and destructive trade policies that impoverish the African continent and thus create the context in which the trade in conflict metals flourishes. Further, and predictably, the EU is behind the pace in cracking down on conflict minerals. The United States has already acted, and indeed the Dodd-Frank Act was passed and enacted in July 2010, four years ago. It is this US law that has already reduced funds to groups that thrive on conflict minerals by almost two thirds.

I want to see an end to the exploitation and the use of conflict minerals, but the best way forward is a scheme, headed by the United Nations and working with individual African countries, not a scheme under EU control. The EU’s track record in Africa is wholly underwhelming.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της για την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ κρατικών, παρακρατικών, τρομοκρατικών και άλλων ομάδων είναι καθημερινές.

Ποια εταιρία, που σκοπός της είναι το κέρδος, θα παραδεχθεί ότι τα μεταλλεύματα που εισάγει έχουν εξορυχθεί σε πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων, ότι δεν τα έχουν προμηθευτεί από οργανώσεις που τα πωλούν για την αγορά όπλων και ότι τα χρήματα που εισπράττουν οι χώρες αυτές προορίζονται για την ανάπτυξη και την ευημερία του πληθυσμού τους. Όλες θα αυτοπιστοποιούν ότι τα μεταλλεύματα που εισάγουν τηρούν τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ξεχάσατε στην πρόταση να συμπεριλάβετε τα ματωμένα διαμάντια και το πετρέλαιο που πουλά το ισλαμικό χαλιφάτο σε χαμηλές τιμές ώστε να βρει πρόθυμους πελάτες και να χρησιμοποιεί τα κέρδη για τον εξοπλισμό των τρομοκρατών.

Είμαστε υποχρεωμένοι να καταψηφίσουμε την πρόταση γιατί κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Cicu (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è chiaro che dobbiamo riconoscere il grande carico emotivo che questa problematica pone e che in qualche modo condiziona il confronto. È evidente che siamo tutti, indistintamente, contro i gruppi armati, contro i mercati di morte, contro l'immissione di materiali o elementi che derivino da questa situazione e da questi conflitti. Ma, nello stesso tempo, abbiamo una grande responsabilità: dobbiamo porci il carico di valutare, di approfondire, di mediare rispetto a un sistema nuovo e rispetto agli effetti che questo sistema nuovo deve contemperare.

È evidente che dobbiamo ricercare la migliore soluzione. Forse, o meglio sicuramente, non basta individuare solo alla fonte fonderie e raffinerie; forse non basta, sicuramente non basta, il numero che è stato individuato. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo imporre l'obbligatorietà che rispetto a coloro che debbono autocertificare nella filiera poi ci sia una riferibilità a quella autocertificazione, in modo che ci sia una legittimità, una trasparenza, una veridicità rispetto a quello che deve essere il sistema. Ma credo che il relatore Winkler abbia lavorato in questa direzione, che stia lavorando in questa direzione. Io sostengo fortemente l'azione che lui ha saputo portare avanti.

Credo che non dobbiamo smettere, in queste ore, in questi minuti, di dialogare perché abbiamo diversi obblighi: abbiamo soprattutto l'obbligo di non fare arrivare prodotti di morte ma abbiamo anche l'obbligo di sostenere un sistema, le nostre piccole e medie imprese, che sono già gravate, che sono oberate da tassazioni, che sono oberate da burocrazia, che sono oberate da un sistema che sicuramente non consentirebbe loro di realizzare la migliore condizione per poter partecipare a un mercato che riconosciamo molto spesso non avere regole molto chiare.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D), question "carton bleu". Monsieur le Président, j'aimerais poser une question à M. Cicu: pensez-vous que les États-Unis ont moins d'attentions pour leurs entreprises que les Européens? Pensez-vous qu'une législation à caractère obligatoire aux États-Unis faisait préjudice aux entreprises américaines? Non. La législation que nous proposons aujourd'hui ne fait pas préjudice aux entreprises européennes.

Quels sont donc vos arguments par rapport à ce que les États-Unis ont fait et par rapport à ce que nous devons faire? Pourquoi l'Europe doit-elle mettre 20 ans pour prendre une disposition alors que les États-Unis mettent un an pour prendre cette disposition? Donnez-moi un argument, Monsieur Cicu.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Cicu (PPE), risposta a una domanda "cartellino blu". On. Arena, lei dovrebbe conoscere meglio e di più quello che è avvenuto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dopo aver imposto l'autocertificazione obbligatoria, c'è stato il crollo del sistema delle piccole e medie imprese. Negli Stati Uniti hanno dovuto ulteriormente riformare e rivedere questo sistema. Quindi è una problematica che comunque esiste e non possiamo fare a meno di prenderla in considerazione.

Noi siamo contro i mercanti di morte. Noi siamo contro una riferibilità che derivi da questi conflitti, ma siamo anche a favore della nostra piccola e media impresa, che ha bisogno di capire meglio e di più come procedere nel proprio sistema.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (EFDD), domanda "cartellino blu". On. Cicu, lei ha fatto riferimento al Dodd-Frank: conviene con noi che il sistema che noi abbiamo proposto non è un Dodd-Frank europeo? Mi potrebbe spiegare in che modo (per una piccola e media impresa, visto che abbiamo stimato ed è stato stimato che con le linee guida dell'OCSE – niente che abbiamo inventato noi – il carico burocratico si ridurrebbe a circa 2 ore di lavoro all'anno rispetto a un sistema obbligatorio, che se le piccole e medie imprese volessero adottare comporterebbe un costo di circa 13 500 euro) in che modo con un sistema obbligatorio noi tuteliamo di più le piccole e medie imprese, secondo lei?

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Cicu (PPE), risposta a una domanda "cartellino blu". Io sono d'accordo con lei, on. Beghin: credo che dobbiamo migliorare e dobbiamo contribuire a migliorare, però non mi sembra che con posizioni che siano, come dire, senza possibilità di mediazione e di confronto noi riusciremo a migliorare.

Allora la grande verità è che lei, come me, che vive la realtà italiana, sa che i nostri piccoli e medi imprenditori, che sono microimprenditori, devono fare lunghe file per pagarsi i bollettini postali delle tasse tutti i giorni, devono realizzare la condizione di non poter avere un commercialista che sostenga le loro procedure, devono realizzare il fallimento e la chiusura tutti i giorni della loro vita imprenditoriale.

Noi oggi vogliamo semplicemente cercare di capire quale può essere il miglior sistema per sostenere una mediazione. Non stiamo dicendo che non deve esistere una corretta protezione di quello che poi significa evitare conflitti armati e morti, ma nello stesso tempo chiediamo che ci sia un'autocertificazione .....

(Il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). Mr President, I think what Africa wants is not more bleeding hearts but actually some serious action. What we are hearing from the centre and the right of this House is, frankly, just more bleeding hearts. As Maria Arena rightly said, while for countries like Australia, Canada and Norway resources have been a great boon and have helped their economies enormously, for Africa resources have been a curse.

Today, and tomorrow in the vote, we have a chance to turn that curse into a blessing. We can make an enormous contribution to stopping the exploitation of Africa’s miners and workers by local rebel groups on the one hand and, on the other hand to stopping their exploitation by unscrupulous European traders who do not know – or do not care – where the raw materials come from.

We need a mandatory due diligence scheme from the start to the end of the supply chain. In the world’s biggest market we have a duty to the people of Africa mining these minerals for our smart phones, and to our citizens in Europe who are asking for this change. Voluntary guidelines have been in place for years and 80% of European companies are ignoring these guidelines. Due diligence is not working. Anything short of a full mandatory scheme would be a failure and, frankly, a shame on this Parliament.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Geschätzter Kollege Martin! Wenn ich Sie gerade zwischen den Zeilen richtig verstanden habe, dann unterstellen Sie unserer Seite im Haus, dass wir kein Interesse an den Menschen vor Ort hätten. Ich weise das zurück. Es geht uns genau um die Menschen!

Deswegen meine Frage an Sie: Teilen Sie die Erkenntnis, dass wir im Europäischen Parlament in der letzten Wahlperiode drei Verordnungen verabschiedet haben, bei denen wir im Europäischen Parlament sehr deutlich zum Ausdruck gebracht haben, was wir wollten, die aber dann im Rat steckengeblieben sind, weil wir vielleicht in einigen Details zu viel wollten, und dass wir vielleicht aus diesem Fehler lernen und nicht das wiederholen sollten, was bei der „Made-in“-Verordnung, was beim IPI, dem Instrument zur Marktöffnung im öffentlichen Beschaffungswesen, und was zum Dritten bei der Verordnung über die Revision der Handelsschutzinstrumente passiert ist?

Wir wollen doch den Menschen helfen und uns nicht hinter tollen Beschlüssen im Parlament verstecken, die nie wahr werden.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D), blue-card answer. Mr President, what we have heard from the other side is an attack on due diligence as if due diligence is something new that does not work and we have to look after our industry. But we have had due diligence in the food sector, we have had it in the financial sector, and we have had it in the timber sector. Due diligence does indeed work. What I find, what I pity, is that people on the other side of this House are trying to make excuses as to why due diligence would not work in this situation. I fear, even now, that they are more interested in looking after European interests than actually dealing with the problem in Africa.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel (ALDE). Monsieur le Président, le docteur Mukwege, notre Prix Sakharov, nous a exhortés à introduire un contrôle rigoureux sur l'exploitation des minerais qui financent les conflits. Je dois vous dire, Madame la Commissaire, Monsieur le rapporteur, que ce que vous proposez l'un ou l'autre ne correspond pas du tout à cette supplique.

Il nous a parlé en long et en large des effets collatéraux dramatiques que provoquent notre passivité et les faux arguments de faisabilité ou de bureaucratie que vous mobilisez pour ne rien faire. Limiter aux fonderies, raffineries et importateurs de minerais et de métaux l'obligation du respect du devoir de diligence sans le moindre devoir d'information pour les 879 000 entreprises en aval – c'est-à-dire 99 % des entreprises concernées – présente plus d'inconvénients que d'avantages pour les entreprises européennes.

Pourquoi? Parce qu'en n'ayant aucune obligation, les entreprises en aval auront toujours le choix d'acheter les minerais de conflits provenant d'autres opérateurs internationaux non couverts par le règlement, voire de s'approvisionner par le canal du trafic illégal. Il y a donc une raison économique majeure – que d'aucuns, manifestement, ne veulent pas comprendre – pour les entreprises européennes à imposer au minimum un devoir d'information à toutes les entreprises.

C'est le sens de l'amendement que j'ai déposé au projet. Il suffit que ces entreprises déclarent l'identité de leurs fournisseurs directs, on ne leur demande ni audit ni rapport. C'est donc une contrainte minimale, sans aucune surcharge bureaucratique, indolore pour les PME. En agissant de la sorte, on applique un traitement différencié qui prévoit des exigences beaucoup plus grandes pour les fonderies, les raffineries et les importateurs de minerais et de métaux, et un simple devoir d'information pour les autres. Soutenir cet amendement permettrait à une immense majorité du Parlement de faire avancer de manière substantielle...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). Monsieur le Président, Madame la Commissaire, il est urgent d'utiliser les armes du droit humain et environnemental à l'égard d'un commerce des plus opaques et des plus sales du monde, fondé sur la surexploitation des êtres humains et du sous-sol et sur le pillage des richesses de régions d'Afrique, comme celle des Grands Lacs, qui s'accompagnent d'exactions criminelles contre les populations que ces trafics encouragent et financent.

Laisser croire que ceux qui pillent ainsi le continent africain vont se conformer à un cadre de certification volontaire est au mieux de la naïveté, au pire de la complicité criminelle.

Il faut donc un mécanisme obligatoire et contraignant, avec des normes éthiques, sociales, morales et environnementales. Humaines, tout simplement. Sinon, c'est l'exploitation, une forme de domination coloniale, qui l'emportera.

Voilà pourquoi il nous faut renforcer encore le texte dans le sens d'une certification qui soit obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne de production, d'approvisionnement et de transformation et qui s'applique à tous les minerais.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE). Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous étions tous là quand le docteur Mukwege racontait l'horreur de ce qui se passait dans son pays, l'horreur des conséquences des minerais de sang. Je crois que nous avons probablement tous eu une larme. Nous nous sommes tous indignés mais que sommes-nous devenus depuis? Nous avons une Commission européenne qui fait le minimum et nous avons un Parlement qui est en train de devenir cynique. Nous ne pouvons pas, au nom de l'instrumentalisation de mesures administratives, ne pas lutter contre l'horreur qui règne dans un certain nombre de régions.

Le système de diligence tel qu'il est construit est justement un système qui doit s'appliquer à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, justement pour en réduire les coûts, et justement pour assurer la traçabilité. Le système de diligence est précisément un système qui fait porter sur les acteurs principaux les plus forts, les plus impliqués, la plus grosse partie de la responsabilité.

Alors cessons d'être cyniques, agissons et n'attendons pas qu'il y ait des reportages à la télévision pour nous scandaliser et enfin agir. Pour une fois que nous pouvons agir pour sauver des populations sans que les entreprises n'en supportent un coût élevé, faisons-le!

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa (PPE). Mr President, I have a few points to make. First of all, the scope of the regulation should stay untouched; we should not go beyond the fight for proposed minerals and metals. Secondly, I also support the proposed definitions of minerals and metals. As for the idea of certification, it must be ensured that the certification within each jurisdiction is recognised.

The lack of mutual recognition can lead to a double reporting obligation. I should emphasise that impositions on European companies covered by the regulation – excessive legal obligation – can lead to the loss of competitiveness in relation to businesses operating outside of the EU. Obviously, the main objective of the draft regulation is to reduce the financing of armed groups and to prevent the security forces from profiting from the exploitation of these minerals from high-risk areas. But the proposed measure to achieve this objective must support and further promote the responsible sourcing of these minerals, and we should exclude companies from financing the previously mentioned companies. This cannot, however, be done at the expense of the law-abiding European companies. We have to make sure that those who abide by the law are not affected in a negative sense.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D). Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in einer Zeit globalisierter Wertschöpfungsketten, und ich denke, aus einer wertbasierten Handelspolitik heraus müssen wir dafür sorgen, dass diese globalisierten Wertschöpfungsketten fair ablaufen. Das passiert nun mal nicht mit Freiwilligkeit, wie wir es gerade auch in der Textilproduktion gesehen haben. Wir brauchen verbindliche Anforderungen an Unternehmen, damit auch faire Bedingungen herrschen.

Wenn ich mir ansehe, dass wir nur von 20  Schmelzen und Raffinerien – und das ist übrigens ein richtiger Ansatz, weil das der Flaschenhals ist – Verbindlichkeit einfordern und von den restlichen 400 nicht, dann ist hier ein eklatantes Ungleichgewicht festzustellen. Wir brauchen eine klare Verbindlichkeit von der Produktion bis zu den Schmelzen, um sicher zu sein, dass die Produktion fair ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns doch auch ehrlich sein: Wir wissen, dass der Rat die Vorschläge des Parlaments in ihrer Gestaltungskraft immer reduziert. Deswegen: kein vorauseilender Gehorsam, sondern ein selbstbewusstes Parlament gegenüber dem Rat, damit wir auch etwas durchsetzen können!

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (GUE/NGL). Herr talman! Det finns en direkt koppling mellan de mineraler som används i våra mobiltelefoner och det extrema sexuella våldet i östra Kongo. Denis Mukwege, som nämndes tidigare här, fick parlamentets Sacharovpris för mänskliga rättigheter. Alla applåderade då hans kamp för att återställa kvinnors kroppar och deras värdighet. Men när man nu får möjlighet att ta ett konkret politiskt beslut som kan minska dessa konflikter och våldtäkterna, då struntar man i hans rekommendationer om en obligatorisk certifiering på mineraler.

En lag om obligatorisk certifiering skulle leda till att företag och konsumenter inte bidrar till att finansiera krig och våldtäkt när vi köper datorer och mobiltelefoner. Det tror jag att alla därute förväntar sig av detta parlament. Det är det vi vill ha.

EU säger sig vara ett fredsprojekt – ja, nu är det upp till bevis. Om man menar allvar, kan man inte rösta för det lagförslag som nu ligger på bordet. Ibland måste man välja: storföretagens intressen eller mänskliga rättigheter och kvinnors liv. Jag och min partigrupp väljer mänskliga rättigheter och kvinnors liv. Vi behöver en obligatorisk certifiering i alla led som gäller för alla mineraler.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). Arvoisa puhemies, me todellakin tarvitsemme asetuksen, jossa koko toimitusketju on katettuna, ja sen on oltava pakollinen säännöstö, koska mehän tiedämme, mitä tapahtuu, kun vapaaehtoinen säännöstö on ollut jo käytössä EU:ssa vuodesta 2010. Tämä asetus ei siis kovinkaan paljon muuttaisi nykytilannetta. Usein on niin, että on hyvä lähteä liikkeelle vapaaehtoisuudesta ja edetä kohti sitovaa lainsäädäntöä. Me olemme juuri nyt siinä tilanteessa, että on hyvä ottaa käyttöön kaikkia toimijoita sitova lainsäädäntö.

Toisin kuin täällä on sanottu, itse asiassa tällainen koko tuotantoketjun kattava pakollinen järjestelmähän helpottaisi pienempien yritysten asemaa, koska silloin ne voisivat helpommin osoittaa, että niiden tuotteet täyttävät nämä eettiset kestävyysnormit, koska koko ketjun tiedot olisivat silloin helposti saatavilla. Tämä nimenomaan asettaisi eurooppalaiset toimijat samalle viivalle muiden kanssa.

Hyvät kollegat, miten tällaista voi vastustaa? Meidän kannattaa kuunnella edistyksellisimpiä yrityksiä, jotka puhuvat siitä, miten paljon liiketoimintamahdollisuuksia sisältyy eettisyyteen ja vastuullisuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). Nemôžem podporiť pozíciu výboru INTA. Ak porovnám vyššie administratívne zaťaženie tých európskych podnikov, ktoré spracovávajú minerály a kovy, s utrpením miliónov ľudí, nemám o čom rozmýšľať. Minulý piatok zomrelo v Nigérii 28 detí na otravu z vody znečistenej nelegálnou ťažbou zlata. Deti nemali ani päť rokov. Pred piatimi rokmi zomrelo v tej istej oblasti na následky otravy olovom viac ako 400 detí. Certifikácia by mala byť povinná a mala by zahŕňať celú dodávateľskú sieť od ťažobných spoločností až po konečného spracovateľa a mala by sa týkať všetkých surovín. Včera sme hovorili o financovaní rozvojovej pomoci. Zajtra budeme diskutovať o utečencoch na brehoch Európy, ktorí utekajú pred vojnami, násilím a chudobou. Ak nedokážeme prijať skutočne účinnú legislatívu, zbytočne sa budeme chváliť, že Európska únia je najväčším donorom rozvojovej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD), domanda "cartellino blu". On. Záborská, mi è piaciuto il suo discorso strappalacrime. Volevo chiederle che cosa voterà lei e che cosa voterà il suo gruppo, sia sul testo presentato sia sugli emendamenti che verranno presentati dai colleghi sull'obbligatorietà a tutti i livelli.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE), odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty. Určite budem pristupovať zodpovedne k tomu hlasovaniu. Rokovania ešte stále prebiehajú a svoje hlasovanie zvážim na základe výsledkov týchto rokovaní.

 
  
MPphoto
 

  Seb Dance (S&D). Mr President, we need to recognise the fact that we are massively behind the curve on this. Both in the US and China they have recognised the need for mandatory schemes, and I applaud the fact that many on other sides of this House have changed their mind and have a firm view on this. But we need to be clear that it would be utterly ludicrous to subject just 19 or 20 European companies to this scheme, not least because the SMEs that we are talking about would be excluded from the additional public trust and confidence that this scheme would bring.

The OECD due diligence guidelines are not onerous, and application throughout and across the supply chain would create a level playing field for all businesses and all companies. We do this for timber, we do this for diamonds. I do not believe that it is too much to ask us to do the same for these minerals.

 
  
MPphoto
 

  Lars Adaktusson (PPE). Herr talman! Europeiska unionen har nu möjlighet att ta ett viktigt steg för att bryta kopplingen mellan utvinning av mineraler och finansiering av väpnade grupper.

Doktor Denis Mukwege har påmint oss om det oerhörda som exporten av konfliktmineraler innebär för befolkningen i hans hemland.

Förslaget som vi nu diskuterar handlar bland annat om en tvingande lagstiftning för raffinaderier och importörer. Nära nog samtliga mineraler köps av företag i Europa och går genom just dessa kanaler. Att rikta in sig på de delarna av leverantörskedjan blir därför en träffsäker åtgärd som möjliggör för företagen att agera etiskt rätt, samtidigt som vi slår vakt om jobb och tillväxt.

Vi i parlamentet borde inta en tuffare hållning än kommissionen men samtidigt möjliggöra en konstruktiv förhandling med rådet, vilket i sin tur är en förutsättning för att den viktiga lagstiftningen om konfliktmineraler ska bli verklighet.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). Mr President, I want to make it absolutely clear that what the Committee on Development supported is not what is on the table now from the Committee on International Trade (INTA). What is on the table now has been rejected by many people. You all have a letter here from over 140 Catholic bishops; you have seen the letter from Dr Mukwege; you have seen the letter from the NGOs: they are saying that the INTA proposals are not good enough. They should be rejected and replaced by the amendments. So do not delude yourselves, on the other side of the House, into thinking that you are doing what the people want in the DRC, in the Great Lakes, in the conflict zones.

If you support the INTA Committee, you are doing what the business lobbyists want in this House. If we vote tomorrow along the lines of the INTA Committee, we will have a fig leaf of legislation which pretends to do something, but which actually achieves nothing at all. So I plead with you, do not listen to those who tell you that you are doing what the people in DRC want. They have been here, they have told us what they want: they want proper regulation throughout the supply chain. That is what we need to support.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, domani il Parlamento rischia di approvare un testo ipocrita che non tutela chi subisce gravi violenze e sfruttamento per il commercio di minerali provenienti dalle zone di conflitto.

Purtroppo, signora, non è stato fatto quello che doveva essere fatto affinché questa proposta divenisse efficace e coerente. Non è stato fatto da chi ha blindato un testo farisaico e non è stato fatto nemmeno da chi, con le migliori intenzioni, ha mancato di proporre soluzioni che avrebbero favorito il raggiungimento dell'obiettivo finale.

Si doveva fare di più e meglio, prevedendo un regolamento obbligatorio con chiare procedure di certificazione e tracciabilità della catena di approvvigionamento per tutti quei soggetti che importano in Europa tali materie prime, limitando invece l'impatto sui soggetti a valle della catena ed evitando inutili oneri burocratici per le microimprese.

Avremmo bisogno di una cornice giuridica che contribuisca davvero a spezzare l'inaccettabile legame esistente tra commercio di tali risorse e finanziamento dei gruppi armati nel quadro più ampio di una coerente politica di cooperazione.

Siamo ancora in tempo per evitare di scrivere una pagina non degna della storia di questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). Mr President, as this Parliament’s rapporteur on corporate social responsibility, I view this legislation on conflict minerals as a test of Europe’s claim to be a leader on responsible business. It was disappointing that the Commission proposal was weaker than the equivalent Dodd-Frank Act in the United States, and it is right that Europe should at least match it. Europe says we support the UN Guiding Principles on business and human rights, but voluntary self-certification is not enough. Our amendments seek to broaden the scope, to end the anomaly that the law would cover blood gold but not blood diamonds, to include not just raw materials but products made out of them, to recognise that Europe is responsible for a quarter of this trade worldwide, but that this proposal covers only one in 2 000 of our companies affected.

To the Christian Democrats, I would say that 70 bishops wrote a letter supporting our position, not yours, as does Christian Aid. You voted for a Sakharov Prize winner, and he asked you to vote for our position. Today, I hope you will use your conscience to vote with us. I have seen the victims of this evil trade in the Democratic Republic of Congo and in Colombia, and I am going to vote to end their suffering.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). Monsieur le Président, Madame la Commissaire, notre Prix Sakharov, le docteur Mukwege, a déjà été cité dans ce débat. Que nous dit-il? Il nous dit la nécessité d'une réglementation ambitieuse pour rompre le lien entre les minerais et les conflits. C'était l'an dernier.

Le mois dernier, avec la résolution commémorant le dramatique effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, nous réclamions des textes législatifs juridiquement contraignants sur le devoir de diligence, la traçabilité et la transparence de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, pour améliorer les conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs.

Demain, nous aurons l'occasion de mettre en cohérence nos paroles et nos actes en adoptant un texte qui garantira un approvisionnement du marché européen pleinement responsable, avec un impact réel et positif sur le terrain.

C'est pourquoi j'appelle tout particulièrement nos collègues libéraux et du PPE à être cohérents en votant les amendements que nous avons déposés, pour faire prendre à l'Union européenne le chemin vers plus de protection des droits et des êtres humains, en application de ses principes et de ses valeurs.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (S&D). Monsieur le Président, depuis le début de ce débat, nous dénonçons tous le caractère profondément inhumain du commerce des minerais mais nous ne pouvons pas nous contenter de dénoncer. Ce qu'attendent de nous notamment nos amis africains, c'est que nous agissions, que nous agissions concrètement et responsabilisions les importateurs de minerais.

Or, le texte de la commission du commerce international est insuffisant. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour durcir ce texte. On ne peut pas se contenter d'un mécanisme volontaire et seulement volontaire. Il faut aller plus loin, d'où l'exigence de créer un devoir de diligence pour toutes les entreprises sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction jusqu'à la mise sur le marché. D'où aussi le débat pour ouvrir le champ du règlement à d'autres minerais parce que ces questions-là se poseront. D'où aussi, évidemment, la nécessité de ne pas se cantonner aux seuls fondeurs et aux seuls raffineurs mais d'aller plus loin.

Je pense que ce débat est plus que symbolique. Il faut que la réponse de l'Europe soit à la hauteur de l'enjeu. D'autres l'ont fait, à commencer par les États-Unis, cela a déjà été dit. Nous avons une responsabilité historique. Demain, lors du vote, sachons la saisir. Sachons être à la hauteur de l'idée de l'Union européenne que se font nos partenaires.

 
  
 

«Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)»

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). Govorimo o zelo perečem vprašanju, ker smo slišali, da se na eni strani pri samem pridobivanju rude izkoriščajo ljudje, ženske, mladi. Na drugi strani ogromno dobičkov iz te trgovine, pravzaprav edinega resursa, ki ga ima Afrika, zaide tudi v roke kriminalnim terorističnim organizacijam.

Zato podpiram prizadevanje, da se naredi na tem področju red, da tudi Evropa, ki je, kot smo slišali, velik porabnik teh surovin, da svoj prispevek in jasno pove, da želi na tem področju jasnost in transparentnost.

To transparentnost bomo zagotovili na takšen način, da bodo tudi prihodki od teh rud prihajali ljudem v Afriki.

Včeraj smo govorili o razvojni pomoči Afriki. In mislim, da če danes in jutri pri glasovanju uredimo to področje trgovine s surovinami, naredimo velik korak tudi v razvojni pomoči tistim, ki so razvojne pomoči najbolj potrebni.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per una volta, noi qui abbiamo l'occasione di cambiare qualcosa di quel mondo ingiusto contro il quale abbiamo fatto mille inutili risoluzioni. Vi prego, non sprechiamola per ignavia o per una falsa paura di danneggiare l'economia.

La strada giusta, anche per le imprese, è quella del commercio responsabile, è quella dell'obbligatorietà non solo per le fonderie e le raffinerie, che abbiamo individuato qui come l'anello debole della catena. E se poi delocalizzano pazienza, ma lasciamo tutto il resto intatto.

Commissario Malmström, io la ricordo dieci anni fa in questo Parlamento come una collega sempre in prima linea, battagliera per i diritti umani, per la tutela delle donne e contro ogni violenza sui bambini. Ecco, a quella sua passione per i diritti umani io mi appello perché abbia più coraggio, più fantasia su questo dossier per cui lei ha una responsabilità diretta. Fatico a riconoscerla dietro a quelle parole dell'approccio integrato, della valutazione d'impatto, della clausola di revisione, le solite formule burocratiche che usiamo sempre per fare scudo rispetto alle non scelte e che spesso sono proprio inutili e vuote, soprattutto di fronte alla violenza e alla difficoltà di questa situazione. Non usiamo una soluzione che è acqua fresca rispetto ai problemi. Lei ha ragione, dipende dal cambiamento delle condizioni locali, ma quelle non cambieranno certo con la volontarietà.

Quindi, vi prego, facciamo qualcosa di più efficace. Lo dico al Parlamento, ai colleghi sensibili anche agli appelli delle ONG, dei vescovi, agli appelli della propria coscienza e lo dico anche a lei, Commissario, da lei mi aspetto di più.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι εμφύλιοι πόλεμοι στον κόσμο και κυρίως στην Αφρική σε μεγάλο βαθμό γίνονται προκειμένου τα εμπόλεμα μέρη να βάλουν χέρι στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις πρώτες ύλες της περιοχής. Γι' αυτό μιλάμε για ματωμένα διαμάντια, γι' αυτό μιλάμε για εμπόριο του θανάτου. Η νομοθετική πρόταση που συζητούμε δεν απαγορεύει τις αγορές μεταλλευμάτων από εμπόλεμες ζώνες.

Δεύτερον, προωθεί μέσω του συστήματος πιστοποίησης τις αγορές μεταλλευμάτων από εμπόλεμες ζώνες που θεωρεί δήθεν νόμιμες. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά εδώ και τώρα. Πρέπει να επιβάλουμε ένα υποχρεωτικό σύστημα. Πρέπει να αφορά όλους τους φυσικούς πόρους και όχι τα τέσσερα μεταλλεύματα. Το ΙSIS κερδίζει τεράστια ποσά πουλώντας πετρέλαιο.

Τρίτον, πρέπει να αφορά όλες τις εταιρίες που εμπλέκονται.

Τέταρτον, πρέπει να αφορά όλη την αλυσίδα των εμπλεκομένων εταιριών.

Πέμπτον, πρέπει να αφορά και τους όρους εξόρυξης διότι εδώ γίνεται παραβίαση ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων στην εξόρυξη, δεν υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας, γίνεται εκμετάλλευση παιδικής εργασίας.

Εδώ και τώρα αποφασιστική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señor Presidente, ha trabajado usted mucho, señora Comisaria, en esta propuesta, pero quiero insistir en que la trazabilidad de estos productos debe ser obligatoria. Esta debe ser una actitud a nivel global, y espero una actitud ética y coherente del Consejo y de las instituciones europeas para extender este movimiento en todo el mundo. Hay vidas en juego, niños que necesitan cambiar la pala con la que hurgan en la mina por lápices y cuadernos en la escuela. Porque las emociones que vivimos aquí con las denuncias del doctor Mukwege deben convertirse en hechos concretos y contundentes.

Y pido apoyo público, a nivel local, estatal y europeo, a las campañas que muchas organizaciones realizan para que la ciudadanía, para que los consumidores exijan saber, como se dice en euskera, «zure mugikorrak ezkutatzen duena» («lo que esconde tu móvil») para que podamos dejar al descubierto y excluir del mercado a quienes hacen negocio sobre la sangre y el dolor de seres humanos.

Comisaria, ha hablado de una cláusula de revisión si el sistema voluntario no funciona. ¿Por qué no nos anticipamos al fracaso del sistema voluntario aplicando esa obligatoriedad, dando así la imagen que la ciudadanía europea espera de nosotros? No perdamos esta oportunidad.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhor Presidente, Senhora Comissária, nos últimos anos tornou-se visível a escassez persistente de matérias-primas a nível global. Importantes recursos minerais com distribuição restrita à escala planetária estão em défice de oferta. E não é por acaso que algumas das maiores reservas se situam em países devastados por conflitos internos, ingerências, permanentes violações da sua soberania e integridade territorial, quase sempre com a cumplicidade de organizações internacionais e potências estrangeiras interessadas em manter o controlo de recursos.

É o caso da região dos Grandes Lagos. Não deixa de ser, por conseguinte, pertinente discutir mecanismos de certificação de importadores de minerais provenientes de zonas de conflito e de alto risco, criando mecanismos de rastreabilidade que permitam identificar as matérias-primas originárias destas zonas.

Mas estes mecanismos têm limites evidentes que se tornam ainda mais claros quando olhamos para esta proposta de regulamento, proposta que apenas contempla uma parte dos minerais comercializados e que não vai além do primeiro elo da cadeia de valores, esquecendo deliberadamente a miríade de produtos finais e intermédios onde estas matérias—primas são incorporadas. É uma proposta perversa que nada resolverá, podendo, outrossim, criar novos problemas.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Alle von Ihnen waren letztes Jahr beeindruckt, als Dr. Denis Mukwege, ein Arzt aus der Demokratischen Republik Kongo, den Sacharow-Preis bekam, den Preis dafür, dass er mit seinem Team Tausende von Frauen, die im brutalen Konflikt um Blutmineralien in seiner Heimat Opfer von Massenvergewaltigungen geworden sind, versucht zu heilen, physisch und psychisch. Er hat uns vor zehn Tagen am Europatag im Europäischen Parlament in Brüssel aufgefordert, hier tatsächlich ein umfassendes Gesetz zu verabschieden.

Da sind wir auch ihm und den Frauen aus der Demokratischen Republik Kongo verpflichtet. Wir brauchen eine obligatorische Sorgfaltspflicht für alle, nicht nur für die Rohstoffimporte, sondern auch für alle Produkte, für die gesamte Lieferkette. Geben Sie sich einen Ruck, alle jene, die dem Handelsausschuss nur zustimmen wollen! Sagen Sie Nein zu dem Feigenblatt von Gesetzgebung, das der Handelsausschuss vorschlägt! Sagen Sie Ja zu all diesen Anträgen, die wir eingebracht haben, damit es mit diesem Gesetz wirklich umfassend möglich sein wird, in Zukunft Frauen davor zu schützen, dass sie in diesen brutalen Kriegen um die Blutmineralien Vergewaltigungsopfer werden.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quante volte ci siamo commossi vedendo le immagini in televisione delle guerre in Africa, quante volte abbiamo parlato di diamanti di sangue, quante volte abbiamo parlato di materie prime insanguinate!

Domani ci ritroveremo in questo Parlamento per votare su questo tema e lo faremo probabilmente in maniera ipocrita, per lo meno lo farà una parte di questo Parlamento, adducendo scuse assurde. Perché quando sento dire "oneri per le piccole e medie imprese", che sono degli oneri inesistenti, quando sento parlare di microimprese, che sono escluse dalle proposte che sono state fatte, significa che stiamo trovando delle scuse assurde, che vogliono continuare a giustificare sangue e morte.

Io credo che il voto di domani sia un voto storico, uno di quei voti che vengono registrati, per cui è una chiamata alla coscienza di ognuno di voi. Domani decidiamo se vogliamo voltare pagina e combattere seriamente un problema di cui si discute da una decina d'anni o se vogliamo continuare con questo atteggiamento ipocrita.

Ecco, io spero che domani prenderemo sul serio le parole del dottor Mukwege – a cui abbiamo dato il premio Sacharov – che è venuto a dire, la settimana scorsa al Parlamento europeo, che questa proposta è una proposta insufficiente e che quello che sta uscendo dalla commissione INTA non va bene per poter affrontare un problema di queste dimensioni.

Domani abbiamo questa possibilità, colleghi: cerchiamo di essere coerenti e non di commuoverci soltanto dinanzi alla televisione.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
  
  

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. Mr President, I would like to thank the House very much for this important debate. Parliament has today, as over the last year, contributed greatly to raising awareness of this very important issue. That awareness and that public pressure has also made many of the global mineral supply chains increasingly aware of the need to set due diligence standards as part of their corporate social responsibility.

This debate shows that we all share the same goals. We need to break the link between conflict trade minerals and the terrible violence that we have all witnessed, which affects so many children, women and men. We need to promote transparent, responsible mineral supply chains so that we can keep the money out of the hands of rebel groups; so that we can ensure that the revenue from this trade is available for good governance, for health, for schools and for other vital public services; and so that we can encourage economic growth that provides conflict-affected areas with hope for a better future.

In the Commission proposal we do address the upstream part of the supply chains, and with the accompanying measures we have set aside EUR 20 million: this money is to improve the conditions on the ground but also to help companies – especially small and medium-size companies – to be able to do the checks, the audits and the traceability because that is not easy today. We should not fool ourselves. It is not easy even for the best meaning company to be fully sure of where all its supplies come from. So this is to support them in doing this.

We also create an EU list of due diligence for the downstream companies with a possibility to name and shame, and I am quite confident – and this has strengthened in me after this debate – that most, if not all, companies will be on that list. If this is not effective there is a review clause to push further.

I think there has been a lot of work going on in this Parliament and I would like to pay tribute to the work in the Committee on International Trade and others to improve the Commission proposal, to make it even stronger, to make a proposal that we can be proud of here in the European Union and so that we can also achieve our goals while learning from some of the experiences in the past. The Commission will certainly look forward to working with Parliament on this in the future.

 
  
MPphoto
 

  Iuliu Winkler, rapporteur. Mr President, there is a very important consensus across this Chamber and it is that of supporting the best interests of the people and of the local communities in conflict areas. Their interest is in stopping mineral extraction from financing conflict, but their interest is also in the enforcement of law-abiding and transparent industry and trade to be the basis of sustainable local development.

The interests of people and communities caught in war and conflict cannot be served by an EU regulation alone; that is why we need an EU integrated approach. Whether something is right or wrong, good or bad, cannot be reduced to mere permissibility under a regulation. What we need is to develop a culture of responsibility and to educate all the stakeholders. We need individual responsibility when engaging stakeholders; we need to distinguish clearly between experts and activists.

While the taking—over of best practice is a good thing, to take over a failed practice, namely the mandatory Dodd-Frank Act, is a bad idea. Unilateral action provokes unilateral response, de facto embargoes produce de facto prohibitions, and prohibitions have never worked, as we know very well.

We have on the table the proposal from the Committee on International Trade (INTA). That is an effective and workable proposal; it has been carved out with responsibility. The INTA proposal is capable of being the strong fundament of the EU’s integrated approach to breaking the link between minerals and conflict, so please support this proposal tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 20 maggio 2015, alle 12.00

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. In quest'ultima sessione plenaria si è discusso e votato l'importante dossier riguardante la proposta di regolamento sull'istituzione di un sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio, i c.d. conflict minerals. La discussione ed il susseguente voto si sono incentrati soprattutto su un particolare punto che è risultato essere controverso: estendere gli obblighi di tracciabilità (autocertificazione) non solo a fonderie, raffinerie e importatori di determinati minerali, ma anche alle piccole e medie imprese (PMI) che fanno parte della filiera. Ciò è stato ritenuto da molti indispensabile per rendere efficaci gli obblighi di tracciabilità imposti ai principali attori della filiera, che altrimenti risulterebbero de facto facilmente eludibili. Un'impresa, infatti, avrebbe tutto l'interesse, e la concreta possibilità, di accedere al più vantaggioso mercato nero qualora dovesse agire su base volontaria nel dichiarare e garantire la provenienza dei minerali. Il dibattito è stato molto acceso ed emotivo e alcuni, trincerandosi dietro un fantomatico aggravio amministrativo per le PMI, si volevano opporre all'obbligo di tracciabilità anche per queste ultime. Fortunatamente, e grazie anche al lavoro del Movimento 5 stelle, il risultato del voto è stato positivo, scongiurando una tale assurdità.

 
  
MPphoto
 
 

  Guillaume Balas (S&D), par écrit. Le Parlement européen doit se prononcer sur un règlement visant à instaurer un mécanisme d'autocertification pour les sociétés importatrices de tantale, d'étain, de tungstène et d'or. On sait que le commerce de ces minerais est à l'origine de graves conflits pour le contrôle de leurs exploitations et provoque des dégâts environnementaux considérables.

Si l'intention est louable, le groupe socialiste souhaite que ce mécanisme d'autocertification soit obligatoire et concerne toutes les entreprises présentes sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. En l'état actuel de la position du Parlement adoptée en commission du Commerce international, à peine 5% des entreprises de ce secteur seraient soumises à ce mécanisme de vérification à savoir les raffineries et les fonderies. Les partis de droite et d'extrême droite se réfugient derrière des arguments fallacieux pour refuser d'élargir le champ d'application à l'ensemble des entreprises. La traçabilité ne saurait être efficace, tant du point de vue de l'information économique que de la transparence due aux citoyens. Si l'Europe souhaite tarir les sources de financements de groupes armés et venir en aide aux populations d'Afrique subsaharienne obligés de fuir leurs pays en guerre, le Parlement doit assurer la traçabilité des informations liées au commerce des minerais de conflits.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. Știm cu toții că a nu lua o decizie este cea mai proastă decizie. De aceea, sunt de părere că trebuie să votăm pentru regulamentul în cauză. Trebuie să avem grijă cum asigurăm siguranța utilizării minereurilor, în același timp trebuie să calculăm impactul asupra IMM-urilor. Pentru a face acest lucru trebuie să ținem cont de frecvența certificatelor, auditurilor și a verificării ex-post. Dacă se constată că poverile administrative și costurile vor fi foarte mari, trebuie să vedem cum venim în sprijinul IMM-urilor. Dacă se constată că impactul este foarte mare, cred că poate fi de ajuns și o declarație de conformitate pe propria răspundere în cazul în care importatorii din fiecare stat membru se vor aproviziona exclusiv din surse certificate obligatoriu. În același timp, nu putem compara pierderile IMM-urilor cu viața oamenilor. Sunt de acord cu înființarea autorității competente unice la nivelul UE pentru stabilirea unor proceduri unitare. Dacă însă se constată că este nevoie să extindem domeniul de aplicare pe tot lanțul, atunci putem cere revizuirea.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. Many constituents have been in touch, asking this Parliament to vote for a strong EU law to break the link between mineral extraction and the financing of armed groups in areas of conflict. Profits from so-called ‘conflict minerals’ are being used to fuel further violence and killing. The Commission proposal seeks to combat this outrage with a voluntary scheme, but this has been tried and failed in the past. I call upon colleagues to vote for a mandatory scheme, similar to that already adopted in the United States. To be effective, the law must ensure full coverage of the supply chain. This approach would give accountability and binding regulation on everything from mine to consumer – whether it be the process of extracting the minerals, or the manufacture of the smartphones or laptops that they end up in. It is essential that companies in the supply chain are covered, so that we can be sure that the goods we all use as consumers are included. I urge my fellow MEPs to vote for an effective law, and I hope that such an approach can be agreed on by the Member State government ministers, with the Parliament and Commission, so it can be put into practice.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. Conflict minerals are so-named because they are sourced in opaque or illegal practices in unstable areas of the world. For example, in the Democratic Republic of the Congo (DRC), tin, tantalum, tungsten and gold are sourced in conditions of extreme exploitation, violence and slavery.

According to the International Peace Information Service, armed groups are present at more than half of all mining sites in the DRC, where the local population is coerced into working in the mines and controlled by rape and violence. These minerals are present in our phones, our cars, even our food cupboards. We are complicit in modern—day slavery unless we take action now.

A voluntary scheme of self-certification will not work. The EU can be a powerful force in using soft power and trade to improve the lives of the most vulnerable, and we cannot pretend a voluntary system is enough. The upcoming vote can and should strengthen existing laws and I urge my fellow MEPs to be part of that force. Binding rules for firms involved in the production and trade of minerals are crucial for keeping conflict minerals out of Europe. This is our contribution to the fight against modern—day slavery.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento apima itin svarbius saugumo bei taikos pasaulyje aspektus. Gamtos naudingųjų iškasenų gavyba, ypač konfliktų paveiktose vadinamojo trečiojo pasaulio šalyse, gali tapti nesutarimų priežastimi. Istorija rodo, kad retų iškasenų eksploatacija dažnai yra susijusi su konfliktais, įskaitant jėgos panaudojimą. Todėl šį reglamentą, kuriuo bandoma nutraukti ryšį tarp nelegalios mineralų eksploatacijos ir tarptautinių ginčų, verta išnagrinėtidar kartą. Pagrindinis mūsų teisės aktų tikslas šiuo klausimu turi būti taikos ir stabilumo puoselėjimas pasaulio didžiausios rizikos zonose. Šiame kontekste teigiamą reikšmę įgauna projektas, nustatantis ES sertifikavimo sistemą importuotojams, kurie nori vystyti atsakingą retų metalų importą į Europos Sąjungą. Tai reiškia reikalavimą tarptautiniuose santykiuose laikytis specifinių standartų, atitinkančių EBPO rekomendacijas. Tačiau rekomendacijose vienareikšmiškai nurodoma pareiga kruopščiai užtikrinti saugumą mineralų tiekimo grandinėje iš dėl konfliktų nukentėjusių vietovių, siekiant pašalinti bet kokią galimą žmogaus teisių pažeidimo riziką. Šiandien būtent tai matome. Kurdami naujus tarptautinės teisės aktus, EBPO nuorodas privalome pripažinti kaip vienas svarbiausių. Palaikymo nusipelno Komisijos pasiūlymas, vadinamasis principas „nepakenk“. Sąjunga privalo imtis lyderystės šioje srityje, kad galėtų efektyviau paveikti taikų konfliktų sprendimo būdą.

 

4. Afgørelse om det digitale indre marked (forhandling) (forhandling)
Video af indlæg
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sulla decisione adottata sul mercato unico digitale.

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. Mr President, thank you for this opportunity to present the Digital Single Market strategy to you today. It is the fruit of six months of constructive work within the Commission and with all of you in the European Parliament.

During this time I had many contacts with various parliamentary committees. They expressed their support for building a Digital Single Market for Europe. We all recognise its importance and the benefits that it will bring for people and business, for creating economic growth and employment.

Our strategy has a clear timetable, with 16 ambitious initiatives based around three interlinked policy pillars: better access for consumers and businesses to digital goods and services across Europe; and high—quality infrastructure that works smoothly across Europe. We also need to create the right and fair conditions in the underlying environment, preparing for the future to maximise the growth potential of the digital economy. I will highlight a few initiatives under each pillar.

An urgent first task is to secure and guarantee free movement of goods and services in a unified digital space and to improve online access generally. The Digital Single Market aims to boost cross-border e-commerce by encouraging SMEs to sell across borders.

One of our first initiatives will be to bring rules for online purchases more into line across the European Union. People could save EUR 11.7 billion per year if they could choose from a full range of EU goods and services when they shop online.

The Digital Single Market is also about modernising today’s copyright system. We want to improve people’s access to cultural content online while opening new opportunities for creators and the content industry. This will also promote cultural diversity.

We will present legislative proposals before the end of 2015 to reduce the differences between national copyright regimes and allow for wider online access to works across the European Union. Then, under its second pillar, the strategy will look to improve conditions for digital networks and services to underpin the Digital Single Market.

The Commission will propose an ambitious reform of EU telecoms rules. This will include more effective spectrum coordination. It will also tackle regulatory differences around EU national markets and create better incentives for investments in high-speed broadband. The Commission will also conduct a comprehensive analysis of the role of online platforms. It will focus on transparency, liability and equal conditions for competition.

Lastly, we will build a solid foundation for long-term growth. Europe needs to take full advantage of the digital economy where data is becoming all-important and where people have the skills needed to fill new jobs. They must also have trust and confidence when they go online. Common standards and interoperability are essential to make the best of fast-growing sectors such as cloud computing, and the Internet of Things. We also need them in the context of promoting e—government services around Europe and a more inclusive e-society. Together, these initiatives form a realistic roadmap for us to work together over the next four and a half years. They will prepare Europe for a bright digital future. They will help people and companies to get the best from the online world.

I want Europeans to have better protection when buying online, lower cost for deliveries, more choice and better access to content, goods and services from other EU countries. With the Digital Single Market strategy, the Commission is looking at opportunities that our citizens could enjoy to help us create a vibrant, creative digital economy and society in Europe.

For businesses, the Commission will focus on bringing opportunities for them to create new innovative products for a single market of 500 million people, not 28 splintered national markets. European companies and industries must be at the forefront of the digital revolution using the Digital Single Market to scale up, not to move out. We need equal conditions for all to compete openly and fairly in this digital market. Every company, large or small, plays by the same rules: no discrimination, no favouritism.

I do not have enough time now to go into the details of each initiative that we are planning. However, one thing I do want to say is that they must be taken together as a coordinated and balanced package. If we only succeed in putting half of them into effect, then we will not end up with a true Digital Single Market.

I look forward now to your comments and views. Thank you very much for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE. Monsieur le Président, merci à notre vice-président pour la présentation de cette stratégie pour le marché unique du numérique, tant attendue bien évidemment.

Nous devons être conscients que nous vivons une nouvelle révolution industrielle d'une ampleur considérable parce que tout sera numérique. En effet, le numérique va irriguer toute l'économie, l'industrie, le commerce, l'éducation, la santé, mais aussi l'aménagement du territoire ou la manière de vivre ensemble. Il faut donc y accorder une grande importance, et cela sans perdre de temps.

Le développement du marché unique du numérique va en effet créer de la croissance pour tous nos pays et également participer à la réduction des inégalités entre les citoyens, à condition qu'un accès le plus large possible à l'internet soit disponible, partout où l'on se trouve en Europe.

Ce secteur évolue vite, personne ne nous attendra. Soit l'Europe prend le train en marche, soit nous serons condamnés à devenir une simple colonie du numérique, et cela n'est souhaitable ni pour nos entreprises, qui veulent pouvoir investir dans la confiance, ni pour nos concitoyens, qui attendent aussi de l'Europe une meilleure protection de leurs données et une vraie cybersécurité.

J'aimerais soulever trois points.

Tout d'abord, le numérique, c'est de la création. L'Europe doit être créatrice de numérique et pas seulement consommatrice, c'est-à-dire – vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président – qu'elle doit soutenir les marchés d'auteurs et garantir les droits d'auteur. Il faut donc anticiper de manière intelligente les innovations à venir.

Ensuite, la formation. Il faut accroître les compétences numériques des étudiants et des salariés tout en soutenant l'entreprenariat digital et les jeunes pousses. Il est essentiel que cette stratégie prenne en compte ce qui a déjà été fait sur cette question de la formation, qui faisait partie des sept objectifs de l'agenda numérique européen.

Enfin, les réseaux. Le constat est fait par vous, la Commission européenne: il faut créer ce cadre favorable à l'investissement privé dans les réseaux. Cela est indispensable parce que nous devons avoir le plus d'ambition possible pour ce marché unique du numérique.

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin, on behalf of the S&D Group. Mr President, firstly, on behalf of the Socialists and Democrats I would like to congratulate Vice—President Ansip and his team for the work done, but it is only the beginning.

It is not all about the digital single market; it is the digital society in Europe that we are talking about today. The Socialists and Democrats support strongly this development because it is a way for growth. It is a way for new jobs, for quality jobs. The impact of the digital single market on the labour market is at the core of our interest and our concern, because we know very well that there are huge opportunities, but also huge risks. It is not only about consumption, it is about the digitalisation of the traditional industries and creating new services, which means there is also a need for creation of new skills.

We know that there is a shortage of skilled labour in this area. At the same time, there are a lot of people who will lose their jobs and will need retraining. So we hope that the Commission will bring us not only the legislation needed for new services and new technologies, but also ways to invest in education, in retraining and in the development of human resources.

When we look at the digital scoreboard, then huge inequalities between regions are there; between different social groups, in terms of access as well as skills. So the Socialists and Democrats are very much concerned to ensure that these inequalities do not grow, but will be covered in our new developments. We call on the Commission to make new efforts for new legislation, as well as for new research in this area. All of these impacts – the social impact and the impact on the labour market – need deep assessment so that we will be conscious and will not have unexpected negative risks. We hope that we will go all together; we saw last night and see today that the Parliament is unanimous in supporting the development. We have to be optimistic and enthusiastic, but we also have to be knowledgeable and conscious of all the risks it brings.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. Mr President, unlocking the benefits of the Digital Economy is key to driving competitiveness, jobs and growth. The single market is meant to make it easy to trade across 28 countries, and it must be fit for purpose in the digital age. The Commission strategy is good in parts, but needs more work in others. We need to focus on practical solutions to break down barriers to trade, to remove unnecessary red tape and to encourage investment. We must make it easier, not harder, for innovation to flourish, and be mindful that the digital market is a global market. Building a fortress around Europe will not work.

We should listen to what users are asking for. Businesses want it to be easy to set up and sell on line to 500 million consumers with lower costs and simple secure systems so that they get paid. Consumers want to be able to trust that their purchases will arrive and that faulty goods can be returned, replaced or refunded. Platforms in the shared economy are growing because businesses and consumers want to use them, and people do want to be able to shop wherever they are and take their films, books and music with them when they travel. But enabling portability must not create a back door for piracy. Creators do need to know that their work, their copyright, has value and can be enforced. Security is key, especially for parents who want to know that their children are safe online.

Researchers want to unlock the benefits of big data – huge benefits for medicine, for the environment, for the economy – but individuals also want to know that their data is safe. Then there is the call for more modern manufacturing and more modern infrastructure. In all of this, investors in enterprises want legal clarity and the certainty of a level playing field. The digital economy must be fair, transparent and open. In Europe, sometimes our grand plans do stall, and many times small steps reach a destination faster. Top-down legislation, heavy-handed bans and centralised controls – we know how these can put a handbrake on innovation and investment. So let us make sure our actions are targeted and be wary of unintended consequences.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. Mrs Ford, you mentioned the strategy of the Commission, but do you not think that the Commission could do more for the implementation of the digital single market? The strategy, in my opinion, is weak on maximising the growth potential of digital.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR), blue-card answer. The strategy is good in parts, and we must unlock the benefits, but as in all areas of European legislation, it is pointless just passing laws in this House if they do not work on the ground and if they cannot be enforced back in the Member States. We need to focus on unlocking growth, and that means also removing unnecessary legislation where we do not need it. So let us be targeted in our actions.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, on behalf of the ALDE Group. Mr President, the Digital Single Market strategy is a good text, it is an ambitious text, but it could have been even better. It seems that it is already a compromise text in some parts and has been weakened a little bit since your previous statements, Commissioner. The action plan includes far more reviews and initiatives than new legislative proposals and new ideas, such as making privacy by design into EU law, or finally introducing a single EU telecoms operator.

It should do even more to create a level playing field for all European businesses, especially SMEs, which are limited by the Amazons and eBays of the world and have to pay a lot to sell beyond our national borders. That said, the ALDE Group welcomes it and also welcomes the action plan. It does include many items that are vital to us – removing geo—blocking, reforming the parcel delivery system in Europe and supporting 24-hour e—government. But we call on the Commission to deliver on everything in the action plan and to do so quickly. Speed is of the essence. Any delays will only give time for the Member States to come up with excuses to block this strategy. Any delays will only push us further behind the US and others. Any delays will only further harm our attempts to build trust among businesses and consumers in the Digital Single Market. My Group has a slogan: ‘Think digital by default’. I am glad that the Commission has now started to do just that. The strategy is a good opening act, but let it not be the final one.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie. Er komen nog veel gelegenheden om met de commissaris te spreken over de individuele voorstellen en dat zullen wij graag doen. Vanuit mijn fractie zullen wij vooral letten op de consumentenbelangen en de belangen van het mkb.

Vandaag in dit plenaire debat wil ik u algemenere overwegingen meegeven. Dan kijk ik terug naar de eerste keer dat ik zelf op internet zat. Dat was een heel nieuwe wereld, dat was een open wereld en een vrijhaven. Ik kon contact leggen met mensen, elders in de wereld. Ik kon ook zelf een website maken. Ik kon zelf creatief zijn op internet.

Nu zijn wij twintig jaar verder. Als ik kijk wat er nu gebeurt, dan zien wij overheden aan de ene kant, inlichtingendiensten die veel van ons willen weten en die dat internet niet zo vrij meer willen hebben. Wij zien ook grote bedrijven. Wij kennen de Commissie die Google te lijf gaat. Maar wij hebben ook bedrijven als Amazon, Facebook. Het wordt steeds meer het internet van de multinationals.

Ik hoor - en daar ben ik het mee eens - dat innovatie van groot belang is voor de Europese economie. En daar hoort internet bij. Maar dan moet internet wel de plaats blijven voor creativiteit en innovatie en dat kan alleen als internet vrij en open is. Voor het optreden van de Commissie tegen Google heb ik respect. Maar zet door, pak ook de andere multinationals aan en zorg ervoor dat het internet open blijft voor kleine bedrijven, voor innovatie en voor mensen, zodat wij creatief met elkaar verder kunnen gaan.

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Vizepräsident! Die vorgestellte Strategie geht in vielen Bereichen in die richtige Richtung. Aber mir fehlt ein ganz wichtiger Aspekt: Präsentiert wurde ein besserer Zugang für Verbraucher zu Gütern und Dienstleistungen – kein Wort über Demokratie, kein Wort über den Zugang zu Wissen und Meinungen. Darum sollte es uns doch bei einer digitalen Strategie und beim Internet zu allererst gehen!

Das World Wide Web wurde in Europa entwickelt, und es war ein Marktplatz, wenn man so will ein Austauschplatz, für Meinungen und Wissen, und nicht nur ein kommerzieller Platz. In diese Richtung sollte es gehen.

Die Entwicklung einer freien Infrastruktur sollte uns besonders wichtig sein. Was vorgestellt wurde, zum Beispiel im Bereich Geoblocking und Copyright, geht in die falsche Richtung. Wir als Parlament müssen uns doch als Erste am meisten dafür einsetzen, dass europaweit alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu allen Nachrichten, zu allem Wissen und zu allen Meinungen haben können. Da müssen wir offensiver sein!

Wie ein digitaler Binnenmarkt ohne Telekommunikationsmarkt, ohne Netzneutralität stattfinden soll, weiß ich nicht. Wenn da die Verhandlungen stocken, ist das sicher kein gutes Beispiel, kein gutes Symbol für die Zukunft.

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro obiettivo nella realizzazione di un mercato unico digitale deve essere quello di consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiarne pienamente. Le opportunità per l'Unione europea sono immense e l'abbattimento coerente delle numerose barriere ancora esistenti potrebbe rivelarsi un vero e proprio volano per l'innovazione e per gli investimenti nell'economia digitale.

Ben venga allora una strategia pluriennale inclusiva e ben vengano i tre pilastri, ma attenzione alle tempistiche di realizzazione e di attuazione dei provvedimenti delineati nel pacchetto. In questo settore, infatti, ancor più che in altri, è fondamentale che il processo legislativo sia al passo con i tempi.

E se, ad oggi, soltanto il 7% delle piccole e medie imprese europee vende al di là dei confini del proprio paese e solamente il 15% dei consumatori acquista online in un paese diverso da quello di appartenenza, è evidente che di strada da percorrere, e in fretta, ce n'è molta.

Sviluppare le potenzialità dell'e-commerce rappresenta una nuova frontiera per le imprese europee e gli effetti per i consumatori saranno tangibili: prezzi più bassi, una scelta più ampia e una maggiore qualità di beni e servizi. È necessario semplificare e rendere più chiare le transazioni tra i diversi Stati membri: troppo spesso, infatti, imprenditori e consumatori rinunciano a causa di alcune complessità.

E questo è soltanto uno degli aspetti su cui lavorare insieme per far sì che le industrie e i cittadini sfruttino appieno il potenziale dei nuovi servizi e beni digitali. Costruire un ambiente favorevole alla creazione di nuovi posti di lavoro e al rilancio dell'economia europea oggi passa anche attraverso l'abbattimento delle barriere che limitano il mercato digitale nel nostro continente.

Il prossimo passo importante è adesso il Consiglio europeo del 25 e del 26 giugno, perché tutti sappiamo che per far sì che tutto ciò accada è necessario che gli Stati membri facciano la loro parte, investendo nell'ICT e nei servizi digitali. Un esempio? L'Italia nel 2014 ha investito soltanto il 4,9% del proprio prodotto interno lordo. Si può fare e si deve fare di più.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski (NI). Monsieur le Président, transformer la société européenne, voilà l'arrogante conclusion de la Commission perchée très haut, loin des réalités concrètes de nos compatriotes.

Dans le texte, j'ai relevé près de cinquante fois, l'élément de langage favori de nos commissaires désignés: barrières nationales. Ne tenant leur légitimité d'aucun peuple, il leur est évidemment difficile de ne pas mépriser les nations.

J'ai relevé également l'incohérence de vos chiffres. Juste un exemple: dans la communication de la Commission, vous annoncez 415 milliards d'euros supplémentaires pour le PIB de l'Union européenne alors que dans votre bible, qui est l'étude sur le coût de la non-Europe, vous annonciez 520 milliards d'euros de gain. Cent milliards de différence entre les deux textes. Où sont-ils passés? Devenez-vous réaliste?

En conclusion, vous souhaitez transformer la société européenne en brisant les frontières nationales, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, d'ailleurs. Voilà votre véritable ennemi: la nation. Votre chimérique projet ne trouve plus d'écho nulle part.

Même si nous reconnaissons l'importance du marché numérique et du potentiel économique qu'il représente, il ne faut jamais croire qu'il promet la lune.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). Priekšsēdētāja kungs! Komisāra kungs! No vienas puses, mums var šķist, ka Eiropas Savienības robežas lēnām izzūd. Mēs varam brīvi pārvietoties pāri robežām, arī strādāt citās dalībvalstīs. Daudzās valstīs mēs lietojam vienoto valūtu eiro. Mūsu uzņēmumi var veikt savu uzņēmējdarbību pāri robežām, sen jau nemaksājot muitas tarifus, un tamlīdzīgi. Mēs pat savus mobilos telefonus praktiski jebkur pasaulē varam lietot bez ierobežojuma.

Tomēr ir viena joma, kur mums tā šķietamā robežas izzūdamība nepastāv, un tā ir tieši digitālā joma. Kāpēc? Jo mēs tur esam pilnībā saskaldīti. Piemēram, man Latvijā ir abonements interneta televīzijai, kuru es varu skatīties jebkur Latvijā, bet tiklīdz es pārbraucu valsts robežai pāri, man vairs šis pakalpojums nav pieejams. Kāpēc? Kāpēc ir tā, ka, piemēram, pērkot biļeti uz prāmja starp Igauniju un Somiju, cena par vienu un to pašu pakalpojumu atšķiras atkarībā no tā, vai jūs ieejat no Igaunijas mājas lapas vai no Somijas mājas lapas? Tas, ko Eiropas Komisija piedāvā, ir izveidot vienoto digitālo tirgu, lai mēs pārvarētu robežas šajā saskaldītībā, jo, protams, ja mēs esam — un mēs esam — Eiropā 500 miljoni iedzīvotāju, labumu un spēku mūsu konkurētspējā varam gūt tad, ja esam tik tiešām vienoti arī šajā nozīmīgajā jomā. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). De digitale economie groeit zo maar even zeven keer sneller dan onze gewone economie en zou dus echt een hefboom kunnen zijn om ervoor te zorgen dat wij kwaliteitsvolle jobs creëren en onze samenleving echt voorbereiden op die digitalisering. Helaas, en dat weten wij, is Europa op dat punt niet goed bezig. Wij hinken achterop op een aantal heel andere belangrijke spelers in de wereld.

Er is goed nieuws, maar ook wat minder goed nieuws vandaag. Het goede nieuws is dat u met een initiatief komt rond de digitale interne markt, en dat is goed en belangrijk. Dat ondersteunen wij. Uw analyse en uw probleemschets zijn juist, maar wij verwachten wel iets meer actie. Wij willen echt dat er geïnvesteerd wordt in infrastructuur die toegang biedt tot iedereen. Wij willen dat onze samenleving wordt voorbereid op die e-commerce en e-governance, maar vooral ook dat de privacy van de mensen wordt gerespecteerd en dat het dus een proces wordt waarvan elke burger in Europa kan profiteren. Daarvoor willen wij wat meer actie zien.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). Vorige week kregen wij eindelijk inzicht in het lang verwachte plan voor een meer digitaal Europa dat werd voorgesteld door commissaris Ansip. Vanuit de Commissie interne markt en consumentenbescherming kunnen wij vaststellen - en daarover hebben wij in onze commissie al veel getuigenissen gehoord - dat er inderdaad nog heel veel werk aan de winkel is om die interne digitale markt te creëren.

Wij zien dat er nog veel te veel drempels bestaan die het de consumenten en de producenten moeilijk of soms zelfs onmogelijk maken om te kunnen profiteren van de vele digitale kansen die er zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een Netflix-abonnement. Iemand die in België een Netflix-abonnement koopt, kan daar nog niet in alle lidstaten van profiteren, wat eigenlijk jammer is en vandaag de dag voorbijgestreefd. Wij zien ook dat er nog heel veel bedrijven heel veel administratieve en financiële lasten ondervinden, omdat zij zich ook vaak moeten houden aan de consumentenrechten van de 28 verschillende lidstaten. Die drempels moeten dan ook zo snel mogelijk weggewerkt worden.

Uw plan bevat brede doelstellingen en wil sommige van die drempels wel degelijk aanpakken, maar naar mijn mening is het plan veel te breed en mist het concrete actiepunten. Ik vrees dat wij daardoor op belangrijke punten de feiten achterna zullen hollen. Het is belangrijk om in het hele proces constant in dialoog te treden met de belanghebbenden, want zij zijn uiteindelijk degenen die het best weten waar de problemen liggen.

Als laatste punt, ik denk dat het de grootste uitdaging zal zijn om de rechten van de consument te waarborgen zonder echter de concurrentiepositie van onze bedrijven aan te tasten.

 
  
MPphoto
 

  Antanas Guoga (ALDE). Mr President, we are very fortunate to have such a bright Commissioner in a very important post in an area that is going to be the future of Europe. However, Commissioner, let us be very pro-active and not reactive. For example, Uber is a great service from America and there are now so many fighting back against it, so many states – including the big country that we are in right now – fighting this company that allows young people to work and make a fair living by working hard. That is what applications and the Digital Single Market will achieve for Europe: letting young people work and be rated by what they do. People can order their services, so let us be proactive, let us allow young people to earn a fair living – and ‘fair’ is whatever they are worth. Whatever work they do, however good they are. That is what being fair is – it is not what states tell you ʽfairʼ is, or the red tape and the bureaucracy that we propose. Let the digital single market be a revolution. Good luck to you, Commissioner. We support you. Let us all work and focus.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). Herr Präsident! Was wir wollen, sind natürlich faire Regeln, und zwar für den Verkehr von Waren und Dienstleistungen auf der einen Seite und für die Bürgerinnen und Bürger auf dem digitalen Binnenmarkt auf der anderen Seite. Aber die Kunst der Fuge besteht doch darin, wie die Balance ausgestaltet ist, inwieweit es sie zwischen Marktentwicklung und Bürgern gibt, deren freier Zugang gesichert ist, inwieweit Netzneutralität gesichert wird. Das ist doch die Frage!

Und da – meinen wir – müssen zwei Dinge neu angepackt werden. Das erste ist, eine Urheberrechtsreform zu schaffen, die diesen Namen auch verdient. Dazu muss der Katalog der Beschränkungen geöffnet und verbindlich gemacht werden, um den Flickenteppich der Ausnahmen und Beschränkungen in der Europäischen Union tatsächlich zu beseitigen. Nur so entsteht eine wirklich sinnvolle Harmonisierung des Urheberrechts und nicht durch follow the money. Diese Konsequenz gibt es allerdings im Papier nicht.

Und der zweite Gedanke: Geoblocking soll nur in ungerechtfertigten Fällen abgeschafft werden. Wir sagen, Geoblocking muss generell abgeschafft werden, denn es ist grundsätzlich ungerechtfertigt, weil es verhindert, dass Internetnutzer überall grenzüberschreitend Zugang zu kulturellen Inhalten bekommen.

Wir wollen hier Klarheit. Die sehen wir momentan im Papier nicht, und insofern gibt es noch eine ganze Menge nachzuarbeiten.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). Mr President, I would like to thank the Vice—President for his proposals. I think this is a very good step forward. It is not the first step, by the way, to creating the Digital Single Market, and I would like to bring our attention to the fact that, to create the Digital Single Market, we need to pass legislative acts. That is what we need to do, and therefore the Council – which I cannot see here – is an important partner to work with to create this Digital Single Market. What I can see at the moment is that, on the Telecoms Single Market, on the Network and Information Security Directive and on the Data Protection Regulation – all three of which are fundaments for building the next step of the digital single market – the Council is not coming along with general approaches, with positions, which are negotiable for us as a Parliament.

So I think that we need to insist first of all on the adoption of these legislative acts and then proceed with further measures. I think that you have made some good points, but there needs to be clear legislation, concrete formulations, about what you mean – for example – on platform neutrality and on geo-blocking; that is not enough, please try to improve the concreteness of these proposals.

 
  
MPphoto
 

  Nathan Gill (EFDD). The EU’s arrogant disregard for small businesses is staggering, and that arrogance has a disproportionate impact on the UK.

The UK is now the EU’s second largest economy, largely because of the growth of small businesses. In the UK we have a VAT threshold for small businesses, including digital ones, so that they are not suffocated by VAT regulations. The EU’s obsession with harmonising tax has led it to force the UK to abandon VAT thresholds for some online businesses. Not content with burdening business with complicated rules, the online disclosure requirements are impossible for small businesses to comply with. The EU has now given small businesses outside the EU a competitive advantage over UK businesses. It is imperative that the UK regain that competitive edge. The UK should freely trade with the EU, but should not be a vassal state of this institution.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). Monsieur le Président, l'Union européenne a donc une grande ambition: établir un marché unique numérique. Si nous souhaitons rester des acteurs puissants du monde de demain, il ne faut pas se contenter, comme vous le faites, de donner la priorité aux consommateurs en ligne. Il faut aussi favoriser et encourager le développement de nos producteurs, tâche autrement plus délicate mais totalement négligée.

Nous savons aussi que les entreprises fraudeuses du monde numérique utiliseront les pays les plus fragiles et les moins structurés pour développer des activités frauduleuses à partir de ces pays et à destination de tous les autres pays de l'Union européenne. Le non-paiement de la TVA dans le commerce par internet est déjà un fléau. Il se fait notamment par le classement en échantillons ou par des attributions de numéros IP situés à l'étranger via des applications. Il est urgent d'agir avant que les recettes fiscales ne s'effondrent véritablement. Enfin, obliger la France à remonter la TVA sur le livre numérique de 5,5 % à 20 % est scandaleux. Cette mesure imposée au forceps par Bruxelles afin de rendre possible le marché numérique unique montre déjà le dévoiement de ce projet.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Poštovana gospođo Le Pen, hvala vam što ste prihvatili plavu karticu. Htio sam nešto slično pitati gospodina iz EFDD-a, jer se često govori o Ujedinjenom kraljevstvu i Francuskoj.

Spomenuli ste, u ovom slučaju, sasvim konkretno proizvođače koje treba zaštititi, a ne samo potrošače. Često govorite i protiv jedinstvenosti Europske unije i zato vas pitam da li se slažete sa mnom da je ovaj slučaj jedinstvenog digitalnog tržišta nešto što će itekako jako dobro pomoći francuskim proizvođačima vrhunskih proizvoda i na taj će način moći i mali francuski proizvođači preko digitalnog tržišta i trgovine biti svugdje prisutni i na svjetskom tržištu?

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI), réponse "carton bleu". Monsieur le Président, Monsieur, vous nous avez vendu cela dans l'ensemble des domaines que l'Union européenne a touchés et, dans l'ensemble de ces domaines, c'est le chômage qui en a été la conséquence, mais aussi la désespérance, la désindustrialisation et l'effondrement de notre puissance. Regardez ce qui s'est passé.

J'ai donné l'exemple type du livre numérique: le livre numérique avait une TVA à 5,5 %, elle passe à 20 % précisément pour obéir aux injonctions de Bruxelles. Vous voyez bien que ce n'est pas une telle mesure qui va aider qui que ce soit, bien au contraire.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich begrüße natürlich, dass die Kommission sich nun schlussendlich hat entscheiden können, eine horizontal abgestimmte Vorgehensweise für die Entwicklung dieses digitalen Binnenmarkts vorzulegen. Aber schon als Jean-Claude Juncker im Wahlkampf versprochen hat, dass der digitale Binnenmarkt zu seinen Schwerpunktthemen gehören sollte, war offensichtlich, dass damit natürlich viele offene Gesetzgebungsbaustellen im europäischen Binnenmarkt wieder angegangen werden müssten. Und so finden wir eine ganze Reihe von Themen in dieser digitalen Binnenmarktstrategie, bei denen wir in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten schon einmal versucht haben, sie mit den Mitgliedstaaten einer einvernehmlichen Regelung entgegenzuführen.

Ich spreche gar nicht über die noch offenen Themen der Netzwerk- und Informationssicherheit, des Datenschutzes und des Telekom-Binnenmarkts, wo wir leider offenbar nicht so weit kommen, wie wir das im Parlament gerne täten. Ich spreche auch nicht über die Verbraucherrechte, die in dieser digitalen Binnenmarktstrategie wieder erwähnt werden.

Es ist so, dass diese digitale Binnenmarktstrategie offensichtlich macht, dass die horizontale Bedeutung des Binnenmarkts einfach in die Tiefe wird gehen müssen und wir damit an vielen Stellen den Widerstand der Mitgliedstaaten hervorrufen werden. Deswegen müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir nicht nur auf der Ebene der Kommission, sondern auch im Europäischen Parlament gemeinsam über alle Ausschüsse hinweg versuchen, Mehrheiten dafür zu gewinnen, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Europa von diesem digitalen Binnenmarkt profitieren können. Wenn uns das gelingt, kann Europa durch dieses Projekt auch enger zusammenwachsen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. Kiitos mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja varsinkin lopusta, jossa sanoitte, että kaikkien ihmisten pitäisi päästä hyötymään näistä digitaalisista sisämarkkinoista.

Oikeastaan vain Marju Lauristin on tähän saakka kiinnittänyt huomiota, että on todellakin uhka, että osa kansalaisista syrjäytyy. Jos esimerkiksi terveyskeskukseen ilmoittautuminen tai kouluun ilmoittautuminen tapahtuu digitaalisesti, osa ihmisistä syrjäytyy tämän digivallankumouksen myötä. Mitä ajatuksia Teillä on suurimman parlamenttiryhmän edustajana tästä kasvavasta epätasa-arvosta, jota digivallankumous saattaa tuoda?

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Vielen Dank, Frau Kollegin Jaakonsaari. Ich glaube in der Tat, dass es unser gemeinsames Ziel sein muss, dass der digitale Binnenmarkt ein Projekt ist, von dem nicht nur wenige Unternehmen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger profitieren können, und zwar egal in welcher Weise sie in den digitalen Binnenmarkt integriert werden möchten und integriert sein wollen.

Aber ich glaube, dass wir nicht allein an einzelnen Diensten herumdiskutieren sollten und den video-on-demand-service mit einem Fernsehsender vergleichen sollten und anderes. Wir sollten vielmehr versuchen, den Ansatz durchzusetzen, dass für alle Bürgerinnen und Bürger, alle Arbeitnehmer und alle Unternehmen die gleichen Ausgangsbedingungen herrschen. Und ich bin sehr gespannt, was für weitere Ideen wir im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz diesbezüglich entwickeln werden.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). Herr Präsident, Herr Kommissar! Endlich ist die Kommission aufgewacht und kümmert sich um die digitale Revolution, die wir in der globalen Welt erleben. Und das ist auch gut so! Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich etwas erstaunt war, als ich Ihren Text gelesen habe, weil da die Aussagen zum Teil doch recht nebulös sind und bei vielen Sätzen entweder dies oder das Gegenteil herausgelesen werden kann. Da bitte ich Sie wirklich, in diesen Fragen ganz schnell sehr viel konkreter zu werden.

Ich war auch darüber erstaunt, dass manche Bereiche des Binnenmarkts, der ja auch ein Schwerpunkt Ihrer Strategie ist, total ausgelassen worden sind. Da denke ich insbesondere an die Share Economy – Uber, Lyft, Airbnb und andere, in denen ja geradezu eine Revolution auch des Arbeitsmarktes einhergeht. Da wäre es wirklich ganz sinnvoll, zu wissen, was die Europäische Kommission in diesen Bereichen denn eigentlich vorhat.

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ECR). Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der digitale Binnenmarkt ist eine Chance für die Verbraucher und für die kleinen und mittleren Unternehmen. Deshalb begrüße ich die Forderung, bestehende Hürden abzubauen. Ich wünsche mir jedoch nicht nur, dass nationale Hürden abgebaut werden, sondern ich wünsche mir auch ein gesundes Augenmaß bei der Aufstellung neuer Regeln auf EU-Ebene. Die KMU, und nicht die Interessen der multinationalen Konzerne, mögen im Fokus dieses digitalen Binnenmarktes, wie Kommission und etliche Parlamentarier ihn zu gestalten versuchen, stehen. Ich weiß aus der Ausschussarbeit, dass Vicky Ford und auch andere sich vorbildlich für die KMU einsetzen. Doch hier liegt noch viel Arbeit vor uns.

Erst gestern debattierten wir über die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze für Print- und Online-Produkte. Hätten wir tatsächlich die Interessen der KMU im Blick, wären wir für Vereinfachung, für weniger Bürokratie eingetreten. Wir sollten begreifen, dass die Chancen eines digitalen Binnenmarktes in Vielfalt und Abwechslung, Verschiedenartigkeit und reichhaltigem Angebot liegen. Und da sind die KMU unverzichtbar.

Der EU käme aber meines Erachtens auch die umfassende Aufgabe zu, für verlässliche Datensicherheit zu sorgen. Das können die Mitgliedstaaten offensichtlich nicht oder nicht alleine, wie aktuelle Skandale in meinem Heimatland gerade wieder offenbaren. Erst wenn diese unabdingbare Voraussetzung weitestgehend, d. h. nach aktuellem Stand der Technik, gesichert ist, bin ich bereit, über e-government als weiteren Schritt nachzudenken.

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas (ALDE). Mr President, I would like to congratulate Commissioner Ansip on the digital strategy. It clearly sets out our priorities, which are: building trust, fostering innovation and taking down barriers.

Digital is everywhere. It affects every part of our society and economy. There is, however, a lot to be done to overcome the fears associated with digital life. People trust each other more than ever, by sharing their cars, by sharing their flats, but also sharing content and accessing content online. But they also need to know that their communication is secure. Therefore, I am very worried about the recent talk about creating a backdoor to the encrypted software. This will greatly undermine the trust in e—commerce, but also in the economy as a whole.

So my question is this: how does that fit into the digital market strategy? This certainly needs to be answered. Thank you Commissioner. I look forward to cooperating with you on the implementation of the strategy.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). Pane předsedající, dovolte, abych začal citátem jednoho velkého státníka: „ Když se to hýbe, zdaňte to. Když se to ještě pořád hýbe, začněte to regulovat. Když se to přestane hýbat, začněte to dotovat.“ Takhle charakterizoval přístup vlády americký prezident Ronald Reagan a mně se zdá, že je to přesně přístup Evropské unie, pokud jde o digitální trh a internet.

Internet je svobodné a dynamické prostředí a mně se zdá, že vy to teď chcete zkazit. Internet usnadňuje život milionům lidí a otevírá podnikatelské příležitosti. Je to rostoucí trh, ze kterého vychází jedna skvělá inovace za druhou. Proč to tak je? Právě proto, že vaše regulační choutky na tento trh ještě plně nedopadly. Tak to tak, prosím, nechte být.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel (NI). Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission! Die Digitalisierung der Wirtschaft ist wesentlich, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas im internationalen Kontext zu steigern und Beschäftigung zu schaffen. Durch Digitalisierung, das heißt insbesondere durch Industrie 4.0, wird es in den nächsten zehn Jahren möglich sein, das europäische Bruttoinlandsprodukt um 1 250 Milliarden Euro zu steigern, 3,8 Millionen neue Jobs – qualifizierte Jobs – zu schaffen und sicherzustellen, dass die europäische Wirtschaft im IKT-Bereich unter den Weltmarktführern bleibt. Tatenlosigkeit, das heißt keine digitale Strategie, wird dazu führen, dass Europa zurückfällt. Das industrielle Wachstum wird um 10 % zurückgehen.

Europa hat in den letzten Jahren hier sehr stark an Tempo verloren, die Wettbewerbsfähigkeit wurde eingebüßt. Heute haben nur noch acht der Top-100 Hightech-Unternehmen ihren Konzernsitz in Europa. Das muss sich ändern. Dazu braucht Europa Maßnahmen.

Was ist zu tun? Investitionen in eine robuste Infrastruktur, das heißt Breitbandausbau als Schlüsseltechnologie für das industrielle Internet, Fokussierung auf F&E und Innovation, insbesondere Festsetzung des 5G-Standards, Investitionen in Bildung, neue Curricula für IT-Experten, Festsetzung industrieller Standards und eine europäische Cloud.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße die Strategie der Kommission zum digitalen Binnenmarkt ausdrücklich. Sie ist ein guter erster Aufschlag, die europäischen Regulierungen an die Realitäten der heutigen technischen Entwicklungen anzupassen. Sie muss aber in vielen Bereichen vertieft und konkretisiert werden. Der digitale Binnenmarkt ist essentiell für die wirtschaftliche Entwicklung der Europäischen Union, birgt aber ein ebenso großes Potenzial zum Erhalt und zur Verbreitung kultureller kreativer Inhalte.

Das Internet hat die Art und Weise, wie und wo wir Inhalte konsumieren, radikal verändert. Deshalb müssen die rechtlichen Voraussetzungen an die technologischen Veränderungen so angepasst werden, dass der legale Zugang zu Online-Inhalten auch grenzüberschreitend oder aus dem Ausland vereinfacht wird. Allerdings muss hier mit besonderem Augenmaß vorgegangen werden. Für einige europäische künstlerische und kreative Sektoren ist das Territorialprinzip der Kern ihrer Finanzierungsstrukturen und somit die Voraussetzung für Vielfalt in der Kreativität, für die Produktion neuer europäischer Inhalte, gerade für kleinere und mittlere Produzenten, für spezielle kulturelle Filme, die an ihren jeweiligen Markt adäquat angepasst sind. Wir müssen eine ausgewogene Position zwischen den durch das Urheberrecht geschützten Rechten und der Nachfrage der Verbraucher finden, digitale Inhalte über nationale Grenzen hinweg zu konsumieren.

Ich stimme der Kommission zu: Portabilität ist unerlässlich, aber ohne die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine professionelle Erstellung von kreativen Inhalten zu zerstören. Eine völlige Abschaffung des Territorialprinzips in jedem Bereich würde die europäische kulturelle Vielfalt massiv gefährden. Die Folge wäre eine Konzentration auf einige große Produzenten und Mainstream-Angebote, die wir sicherlich nicht wünschen. Deshalb müssen wir hier mit besonderer Sorgfalt vorgehen.

Beim Thema AVMD möchte ich die Kommission auffordern, auch das Thema Plattformregulierung stärker mit einzubeziehen sowie Regulierungen im Bereich Zugang und Auffindbarkeit zu finden. Die Vielfalt des kulturellen und audiovisuellen Angebots muss für alle europäischen Bürger zugänglich und auffindbar sein, insbesondere wenn durch Gerätehersteller, Netzbetreiber oder Inhalteanbieter schon eine Vorsortierung der angebotenen Inhalte vorgegeben wird.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Tisztelt Képviselő Asszony! Ön egy nagyon szép listát adott arról, hogy mennyi szempontot kell figyelembe venni az egységes digitális piac kialakítása során, de én hiányoltam azt, vagy legalábbis nem hallottam, hogy szólt volna az adózás kérdéséről. A határokon átnyúló természete ennek az ágazatnak eléggé erős. Kérdezem: Ön egyet tud-e érteni azzal, hogy az áfa tekintetében is egy egységes belső piac alakuljon ki?

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Gerade im Bereich der kulturellen Inhalte hat es in meinen Augen absolut keinen Sinn, dass Printprodukte zum Beispiel anders besteuert werden als Online-Produkte. Hier müssen wir eine Gleichwertigkeit herstellen. Dazu brauchen wir Veränderungen in der Mehrwertsteuer-Richtlinie. Ich hoffe, dass die Kommission gerade für diesen Bereich das möglichst schnell in Angriff nimmt und umsetzt.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è un grave ritardo digitale in Europa rispetto allo sviluppo delle grandi economie mondiali. Bene, perciò, che s'imbocchi la strada della creazione di un mercato unico per offrire alle imprese tradizionali, alle start-up e ai cittadini quella facilità di servizi accessibili e innovativi che oggi non c'è, per creare un mercato transfrontaliero senza geoblocking ingiustificati e senza ostacoli o barriere ormai inammissibili e dannose.

Accanto all'accessibilità è importante l'innovazione dei servizi. Occorre un vero coordinamento comunitario – penso allo spettro, signor Commissario – sostenendo i produttori di ICT, puntando su interoperabilità e standardizzazione, e occorre una ricetta che sappia sfruttare, anche in termini di sviluppo e di applicazione industriale, tutte le potenzialità di crescita, cosa che non abbiamo fatto in questi anni.

Ma la strategia della Commissione va rafforzata in termini di visione: va alzata l'asticella degli obiettivi, soprattutto per prepararsi al confronto con gli Stati membri che sono ottusamente gelosi dei loro mercati interni, come stiamo amaramente constatando nel trilogo sul mercato delle telecomunicazioni, che è fermo e rischia di far mancare una base importante per questa nuova strategia.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). Panie Przewodniczący! Deklarowanym celem powstania jednolitego rynku cyfrowego jest pełne wykorzystanie potencjału przemysłu europejskiego i umożliwienie konsumentom lepszego dostępu do dóbr i usług. To bardzo ważne cele, ale Europejczycy nie są tylko wytwórcami towarów i konsumentami, a techniki cyfrowe nie dotyczą tylko obrotu towarowego, lecz także treści kulturowych, które mają związek z naszą tożsamością narodowo-indywidualną. A w dziedzinie kultury nie można po prostu przyjąć zasady konkurencyjności, efektywności – zasady, że zwycięża silniejszy, że decyduje masowa konsumpcja. W dziedzinie kultury nie możemy zrezygnować z mecenatu państwowego, z ochrony tożsamości, wspierania swoich kultur, w tym także z terytorialnego prawa autorskiego. Musimy również zdawać sobie sprawę, że rozwój internetu ma także negatywne skutki kulturowe – prowadzi np. do zubożenia językowego, utraty umiejętności czytania długich zwartych tekstów itd. To także powinniśmy brać pod uwagę w europejskiej strategii cyfrowej.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική της Επιτροπής για την ενιαία ψηφιακή αγορά δίνει ώθηση σε αυτό το πεδίο υψηλής κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους με αιχμή το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στους βιομηχανικούς κλάδους. Η διαμάχη Επιτροπής και Google εκφράζει σφοδρούς ανταγωνισμούς ανάμεσα στα μονοπώλια για την κυριαρχία των αγορών. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζονται για τα μεγαθήρια του κλάδου 21 δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές, έρευνα και καινοτομία, όλα λεηλατημένα από το λαϊκό εισόδημα.

Επεκτείνονται εκμεταλλευτικές μορφές ελαστικής απασχόλησης και τηλεργασίας με χιλιάδες απολύσεις. Οι ελεγχόμενες από μεγαθήρια ηλεκτρονικές μορφές εμπορίου θα μονοπωλήσουν παραπέρα την αγορά, θα εξαφανίσουν τους μικρούς. Η φοροαποφυγή θα ενταθεί, ενώ θα ενταθεί επίσης και η παρακολούθηση όλων των πλευρών της ζωής από τις τεράστιες βάσεις δεδομένων.

Μόνος τρόπος να απολαύσει ο λαός τα τεχνολογικά επιτεύγματα είναι να απαλλαγεί από τα δεσμά Ευρωπαϊκής Ένωσης και μονοπωλίων, θεμελιώνοντας τη δική του εξουσία και οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, caro Commissario, mi compiaccio con la Commissione Juncker, che sta dando così tanto rilievo al mercato unico digitale, che è un obiettivo fondamentale e di grande importanza per la crescita e l'occupazione in Europa.

La comunicazione adottata pochi giorni fa mostra una strategia potenzialmente molto incisiva. Condivido molto le azioni che intendono migliorare la concorrenza e quelle che vanno nella direzione di una fiscalità comune, che è quella che ci siamo posti molte volte anche nella commissione per il mercato interno.

Questo piano è ambizioso e creerà una società moderna e avrà senz'altro delle ricadute positive non solo sul piano del migliore accesso ai beni e ai servizi digitali nei vari settori, tra i quali la sanità, il trasporto o l'energia, ma anche sul piano della creazione dei nuovi posti di lavoro di cui abbiamo tanto bisogno e su cui ci stiamo veramente focalizzando come Unione europea.

Vede, il mio auspicio è che la Commissione, il Parlamento e il Consiglio sappiano fare un vero lavoro di squadra con grande senso di responsabilità. Gli interessi coinvolti sono molteplici e questo è anche un rischio che noi abbiamo, perché dobbiamo essere veramente un'Europa e non dimostrare che gli interessi dei singoli paesi hanno il sopravvento rispetto a una collegialità, altrimenti tutto quello che abbiamo fatto in questi anni non sarà servito assolutamente a nulla.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta sul mercato unico digitale della Commissione è molto importante ma, a mio giudizio, è eccessivamente sbilanciata a favore del consumo piuttosto che della cittadinanza digitale, del rafforzamento della produzione e dei contenuti culturali e creativi e quindi della diversità culturale e delle sfide educative.

La precondizione per un mercato unico digitale per l'industria culturale e creativa è che l'adeguamento di alcuni aspetti del copyright proceda di pari passo con la revisione della direttiva sull'e-commerce per definire ruoli, responsabilità, regime fiscale per gli over the top, distinguendo tra loro quelli che sono in realtà competitor e non meri intermediari, insieme alla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e dell'enforcement, per salvaguardare la biodiversità culturale europea, che è anche competitività.

Apprezzo comunque che il Commissario Oettinger – e spero che anche il Vicepresidente Ansip sia d'accordo – in questi giorni a Cannes abbia aperto un dialogo molto più attento con gli operatori del settore, coinvolgendo la commissione per la cultura del Parlamento e dicendo proprio che sono compatibili la portabilità individuale giustamente richiamata, il copyright e la territorialità.

Sul fronte educativo chiediamo che anche attraverso il piano degli investimenti in corso si investa nella banda ultralarga per connettere le scuole, per il recupero del digital divide e per le competenze dei docenti.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR). Mr President, the Commissioner has very correctly identified some of the core issues that we must address: better access across the European Union and high—quality infrastructure. Certainly in my constituency in the north-west of England, in Cumbria, we are seeing the benefits of broadband connectivity provided through the European Union. There is so much else that has been put forward here that must be delivered, but from a citizens’ viewpoint, this is a crucial test for the European Union.

However, we are already behind. As far as our citizens are concerned, so many of them are already frustrated. When they pass through actual borders they do it seamlessly, but every time they do so we reinforce a virtual border for them in real terms. When the law is an ass, people will find a way around it. That is what we must do: ensure that they do not have to do that. Recent telecoms experience dictates to us that time is indeed of the essence. So many of our new start-ups are crying out for their vision to be fulfilled through the Digital Single Market. Please allow us to deliver that for them and do not allow it to be constrained by the short-sightedness and small-mindedness that some of the contributors demonstrated in this debate today.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący Ansip! Wspólny rynek cyfrowy to na pewno jest świetny krok w kierunku przyszłej unii cyfrowej, bo tak sobie wyobrażamy, że jeszcze w tej kadencji moglibyśmy zaproponować unię cyfrową. Z punktu widzenia komisji ITRE, którą kieruję, najważniejsze są właściwie 3-4 rzeczy w komunikacie Komisji.

Po pierwsze, wdrożenie internetu rzeczy i obliczeń w chmurze będzie kluczowe dla konkurencyjności przemysłu. Standaryzacja czy interoperacyjność da nam rzeczywiście gospodarkę skali i pozwoli Europie wygrać walkę konkurencyjną w skali świata. I wreszcie – bardzo ważne – platformy online. Najpierw dobrze zrozumieć ich działanie, ich sens, a potem regulować i tworzyć specjalne ramy dla takich działań. I tu się zgadzam w pełni z Komisją, ale, Panie Wiceprzewodniczący, my mamy jeszcze kłopot z rynkiem telekomunikacyjnym. Pakiet nie jest jeszcze ani wdrożony, ani nie zakończyliśmy negocjacji i to jest podstawa naszego wspólnego rynku cyfrowego i zarówno zatrzymanie opłat roamingowych, jak i sprawa spectrum. Ja apeluję do wszystkich Koleżanek i Kolegów, do państw członkowskich, żeby wreszcie podjąć w tej sprawie decyzję. Bo jak możemy mówić o wspólnym rynku cyfrowym, jeśli pakiet telekomunikacyjny nie jest zakończony. I również apeluję do wszystkich Koleżanek i Kolegów z różnych komisji – mamy 10-11 komisji wdrożonych we wspólny rynek cyfrowy – musimy szybko i sprawnie odpowiedzieć na komunikat Komisji.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). Herr Präsident! Der digitale Binnenmarkt bringt Chancen mit sich, aber auch neue Herausforderungen. Es wird sich ein digitaler Arbeitsmarkt entwickeln, der Arbeitszeiten, Arbeitsformen und die Arbeitsweise verändert. Auch da muss die Kommission ihre Hausaufgaben machen: Wir brauchen frühzeitig Antworten und auch Regeln. Da geht es nicht nur um Qualifizierung, sondern es geht um neue Beschäftigungsformen, um eine neue Form von sozialer Absicherung, um neue Wege für Arbeitnehmerschutz und die Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen.

Und die Herausforderung sehen wir heute schon. Heute arbeiten bei Amazon Menschen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beschäftigte, Selbständige – aus der ganzen Welt. Sie schließen Arbeitsverträge ab, die Minuten dauern. Die Menschen sind in der ganzen Welt verteilt, und es gibt keine Möglichkeit, da gemeinsame Interessen durchzusetzen.

Und da darf es auch keine Blaupause geben, um die Menschen, die schließlich auch in diesem Binnenmarkt kaufen sollen, und deren Rechte am Schluss einfach zur Seite zu schieben. Wir brauchen nicht nur Deregulierung, wir brauchen da auch neue Regeln.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). Pane předsedající, pane místopředsedo Komise, jednotný digitální trh má bezesporu obrovský potenciál pro podporu hospodářského růstu Evropské unie a vytváření nových pracovních míst. Na tom se asi všichni shodneme. Je potřeba ocenit úsilí, které mu věnujete.

V předložené strategii vidím pozitivní kroky, na jiných by bylo dobré určitě ještě zapracovat. Celkově si myslím, že bychom pro podniky a občany na jednotném digitálním trhu mohli udělat ještě více. Ve strategii správně kladete důraz na odstranění bariér a svazující regulace. Ale naše zkušenost říká, že bychom měli zůstat opatrní. Samozřejmě bude záležet na konkrétních návrzích, které později předložíte. Chtěl bych podtrhnout základní problém, na který opakovaně narážíme a který se týká nedostatečné broadbandové infrastruktury, která je rozhodující pro další rozvoj.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). Herr Präsident, Herr Vizepräsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße ausdrücklich die Mitteilung der Kommission, in der sie die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt in Europa vorgestellt hat. Die Kommission hat sich ja quasi ein eigenes Arbeitsprogramm gegeben, mit dem sie jetzt hier auch weitere Initiativen entwickeln wird.

Was konkret angedacht ist, wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erst erarbeitet werden. Ich will nur sagen: Ich bin in freudiger Erwartungshaltung, was denn da jetzt im Einzelnen an konkreten Vorschlägen kommt. Diese werden wir dann sicher auch im Parlament intensiv diskutieren.

Ich finde es begrüßenswert, dass Sie sehr viele für die Verbraucher wichtige Themen angesprochen haben – ob es ein einheitliches Kaufrecht ist, ob das der Datenschutz ist, Sie wollen Geoblocking beseitigen, Sie wollen die Versandkosten innerhalb Europas senken. All das sind für die Verbraucher sehr wichtige Initiativen.

Herr Kommissar, Herr Vizepräsident, ich bitte Sie, eine weitere Sache mit uns gemeinsam hier zu beraten und durchzuverhandeln: die Abschaffung der Roaminggebühren in der Europäischen Union. Das ist jetzt nicht konkret Thema dieses Pakets. Aber nachdem die Verhandlungen im Rahmen des Trilogs laufen, können wir jede Unterstützung gegenüber den Mitgliedstaaten gebrauchen. Ich bitte auch Sie: Machen Sie alles, um uns zu unterstützen, damit wir bald ein roamingfreies Europa bekommen!

Letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte: Ich finde, dass das Thema Industrie 4.0 in Ihrer Mitteilung zu kurz kommt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie im Anschluss dazu noch zwei, drei Sätze sagen könnten. Wir haben 26 Millionen Arbeitslose in der Europäischen Union. Was an Arbeitsplätzen geschaffen wird, auch mit Blick auf unsere traditionellen Industrien, die auch den Weg in die Digitalisierung schaffen müssen, finde ich begrüßenswert.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizepräsident! Wirtschaftlich am erfolgreichsten sind jene Länder, in denen es gelingt, kreative Wirtschaft mit einem entsprechenden Sozialmodell zu kombinieren. Kreativität – und damit auch der digitale europäische Binnenmarkt – braucht eine gewisse soziale Sicherheit, um sich entfalten zu können.

Der Mitteilung der Kommission vom 6. Mai allerdings entnehme ich kein Wort darüber, was jetzt den sozialen Dialog betrifft, und dementsprechend sollten Sie ein größeres Augenmerk darauf richten. Nämlich, was bedeutet dies jetzt für die Beschäftigten, welche Auswirkungen sind hier zu erwarten? Ist nicht auch die Gefahr sehr groß, dass prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen oder dass qualitativ hochwertige in wesentlich schlechtere, atypische umgewandelt werden?

Ich denke, der digitale europäische Binnenmarkt hat wunderbare Möglichkeiten, denen wir uns stellen sollten. Und die Kommission sollte ebenfalls darauf achten – und nicht glauben, dass es automatisch passiert –, was das für die Beschäftigten bedeutet, und das in diese ganze Strategie mit einbeziehen.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). Po pierwsze, temat wspólnego rynku cyfrowego jest dzisiaj – wydaje mi się – wiodącym tematem i w Komisji Europejskiej, i w Parlamencie Europejskim, i w Radzie. Jak się mówiło, że Jacques Delors – wspaniały szef Komisji Europejskiej – miał motor napędzający działalność, którym było tworzenie wspólnego europejskiego rynku, tak Komisja Junckera wprowadziła temat wspólnego rynku cyfrowego i niech to będzie motorem mocniejszego scalania Unii i bardziej dynamicznych działań. Niech to też będzie mocnym przesłaniem dla Europejczyków. Jest to temat niezwykle polityczny. Tematu wspólnego rynku i wspólnego rynku cyfrowego nie można dzielić w XXI wieku. Mamy jeden wspólny rynek europejski – czy to w formie cyfrowej, czy to w formie fizycznej. Dlatego dołączam się do wszystkich, którzy mówią: wspomożemy komisarza, proszę wzmacniać nas w walce z Radą, żeby nareszcie załatwić takie tematy, które stały się już symbolem Unii Europejskiej, jak to nieszczęsne zniesienie roamingu. Obejmijmy prowadzenie w sharing economies, bo inaczej będziemy mieć 28 różnych legislacji, które potem z wielkim trudem będziemy usiłowali scalić.

Ostatni temat: zgadzam się z moim koleżeństwem z lewej strony: wyłączenie cyfrowe (digital exclusion) to jest wielkie wyzwanie. Wszyscy muszą być włączeni w funkcjonowanie również w cyfrze, bo inaczej nasza ekonomia i nasza mocniejsza polityczna integracja nie posunie się do przodu.

 
  
MPphoto
 

  Clare Moody (S&D). Mr President, the Digital Single Market only means something if people have access to the internet, and there are two very distinct examples of people’s experiences in my constituency. A six-year EU-funded project is just coming to an end in Cornwall. This has meant that the county has had an incredible experience wth the roll-out of superfast broadband. For example, 40% of fibre-to-the-premises (FTTP) connections in the UK are in this single county; 2 000 jobs have been created or safeguarded; 83% of SMEs say time and money has been saved as a consequence; and 58% of SMEs say they are growing as a result of this project. In the neighbouring county, they have had a very different experience as a consequence of not having that combined funding that Cornwall has received. Please look at these experiences and the difference effective EU funding can make for consumers, businesses and schools across the EU.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, is féidir a rá, is dócha, go bhfuil na moltaí seo ag teacht beagáinín déanach ach is fearr déanach ná riamh. Tá súil agam gur féidir linn na moltaí seo a chur i bhfeidhm chomh luath agus is féidir ar mhaithe le lucht gnó agus saoránaigh na hEorpa.

It is estimated that a properly functioning Digital Single Market could create 3.8 million jobs and bring EUR 415 billion into the European economy. Obviously, we all welcome that and want it to happen, and certainly these proposals are a step in the right direction and can be implemented as soon as possible.

One area I would like to focus on, though, is education. The fact that there are so many high-tech jobs lying idle in Europe at the minute because of unqualified personnel is an indictment of the educational system, especially at the third-level and in universities, who like to see themselves as leaders. Certainly I welcome the fact that they are stepping up to the plate now, but from now on they need to be ahead of the curve, not behind it, if we are to create a Digital Single Market.

I particularly welcome movements such as CoderDojo, a voluntary group which is helping to create the programmers and the coders of the future. Education – from kindergarten to third-level – is vital for the creation of the market.

Finally, I welcome the points made about copyright, broadband and roaming. As Ms Grossetête said, the future is going to be digital, so let us get with the digital game.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). Arvoisa puhemies, digitaalisten sisämarkkinoiden luominen on yksi Euroopan merkittävämpiä kasvusysäyksiä.

Meillä on 500 miljoonan asukkaan alue, mutta se on tosiasiassa jakautunut 28 erilliseen alueeseen. Sen osoittaa se, että vain 15 prosenttia eurooppalaisista ostaa toisesta unionimaasta sähköisiä palveluita ja vain seitsemän prosenttia yrityksistä myy palvelujaan tällä hetkellä yli rajojen. Tämä ei ole sen enempää kuluttajien kuin yritystenkään etu.

Komission toimintalinja digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi on hyvä. Siinä on nostettu esille aivan oikeat asiat, joista haluan erityisesti kiirehtiä nyt muutamaa.

Toinen on eilen täällä keskustelussa ollut arvonlisävero. On erittäin tärkeää, että sähköisiä palveluita kohdellaan vähintään samanarvoisesti, mutta mieluummin ne asetetaan jopa etusijalle perinteisiin palveluihin nähden.

Toinen kysymys on tekijänoikeudet. Tässä kannustan komissiota rohkeaan ja moderniin uudistukseen. Meillä on vielä paljon vanhakantaisia jäänteitä tekijänoikeuksista, muun muassa vanhat laitemaksut eli kasettimaksut, jotka eivät tällä hetkellä vastaa enää tämän päivän internet-aikaa.

 
  
MPphoto
 

  Ева Паунова (PPE). Всички тук отлично знаем основните правила на играта – когато обещаем нещо, трябва да го изпълним. Когато декларираме, че интересът на гражданите е ясен, трябва да го спазваме.

Големият брой теми, включени в стратегията, размиват нейния фокус, и създават предпоставки тя да се провали или да не бъде напълно осъществена.

Не трябва да допускаме да се озовем в подобна ситуация като с таксите за роуминг – въпрос, който ако не намери бързо разрешение, би могъл да доведе до фалстарт на цялата стратегия.

Да не оправдаем очакванията на гражданите означава да рискуваме не само собствения си интегритет, но и шанса на Европейския съюз да стане глобална дигитална сила.

Гражданите и бизнесът са тези, които продават и купуват онлайн от различни държави членки. Те са ползвателите на оптимизирани публични електронни услуги и на новите модели на образование.

За да има доверие, са ни необходими бързи, адекватни и прозрачни решения за работещо авторско право, за споделената икономика и за гео-блокирането.

Единният цифров пазар е машина с много и различни части – механизъм, който няма как да работи на пълни обороти, ако всяка негова част не е в изправност и в синхрон с останалите. Затова Европейската комисия, Европейският парламент и правителствата на страните членки трябва с общи усилия да направят така, че този механизъм да работи ефикасно и безотказно.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). Mr President, it is time for Europe to grab the opportunity of the digital revolution to create jobs without spending taxpayers’ money. The Digital Single Market strategy is really welcome and now we look forward very soon to a concrete proposal that must aim at boosting an open, free and global internet. It is about creating a level playing field for our companies. It is not about creating digital sovereignty or a European cloud. We must compete with simple, modern and clear rules, providing legal certainty and protecting integrity, not by raising walls to keep out the rest of the world. Europe can never work to segment the internet. People in Europe should be able to enjoy digital products regardless of where they are physically. Why can you take a telephone across borders, but not the mobile services that you bought on it?

Fifteen years ago I started an e-commerce company and I have suffered the fragmentation that thousands of other companies are also suffering in Europe. It is time to create a single market for parcel delivery, to remove the difference in VAT regimes, and to harmonise further the different rules on consumer rights.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). Señor Presidente, la competitividad presente y futura de la Unión tiene mucho que ver con la consecución de un mercado único digital, pero, no obstante, quiero expresar que la propiedad intelectual no es un problema. Constituye la estructura jurídica sobre la que se asienta un sector que aporta más del 4 % del producto interior bruto, creador de empleo y que alberga líderes mundiales en la industria cultural y editorial.

Europa perdió pie en la industria de los aparatos electrónicos. No podemos perder pie en la industria de contenidos. No solo estaría en riesgo la industria: estaría en juego nuestra propia identidad cultural.

Construyamos, pues, una unión digital sobre cimientos sólidos que garantice el acceso igualitario, la inclusión de todos los ciudadanos y el desarrollo de industrias culturales, creativas e innovadoras.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR) – Gospodine predsjedniče, podržavam uklanjanje prepreka koje nas dijele od uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta i digitalizacije europskog gospodarstva kako bi ono globalno bilo što konkurentnije i rezistentnije na izazove koje donosi budućnost. Morat ćemo biti hrabri i odlučni, jer će uklanjanje tih prepreka zadirati u prihode velikih telekomunikacijskih operatera, ali i država.

Cijenu prilagodbe digitalnoj eri u kojoj živimo, ne smije plaćati samo privatni sektor već bi i države članice morale stimulirati taj proces smanjenjem poreza na digitalne usluge.

Visoka razina digitalizacije Europe promijenit će strukturu, a time i buduće potrebe našeg tržišta rada, pa i s te strane treba očekivati otpore.

Zato smatram da nam treba sveobuhvatna strategija razvoja kako bismo imali rješenja i za one građane kojima digitalizacija u ovome trenutku ne donosi korist.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señor Presidente, querido Vicepresidente, le felicito por su coraje, porque en este asunto del mercado único digital —como ocurre en otros sectores— vamos a topar, de nuevo, con la mirada estrecha del Consejo y su obsesión por las fronteras. Y basta recordar el vergonzoso veto a la supresión del roaming. Decimos que no hay fronteras, pero pregunten a las empresas que aspiran a operar a nivel europeo en el mercado ferroviario o reflexionemos sobre los efectos del retraso en la construcción del cielo único.

Defendemos algo muy simple: un marco legal estable, igualdad de oportunidades, neutralidad de las redes y apoyo a la innovación. Así se crean oportunidades para la creatividad, la imaginación y la capacidad y, también, para muchos de los jóvenes que hoy buscan un empleo y no lo encuentran en la antigua economía. Ahí hay oportunidades para que nuestra diversidad —también la que produce en lenguas no oficiales— se abra al mundo y para llevar a cabo la revolución digital, que impulsará también una gobernanza europea más democrática.

Mucha suerte y cuente con todo nuestro apoyo.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. Mr President, first of all, I would like to thank you cordially for this very fruitful debate. I got a clear message from this debate: we need change and that change is digital.

Time is very limited, but I will try to respond to as many questions as possible. I would like to start with Marju Lauristin. Yes, I agree. Some people will lose their jobs, but digital is creating many more jobs than it is destroying. But we have to help those people who lose their jobs to find new ones. We have to pay much more attention to the lifelong learning process.

The cost of non-Europe in a digital sense is huge. According to the latest analyses prepared by the European Parliament, the cost of non-Europe in this sense is EUR 415 billion. I am afraid that if we do not act immediately, this cost of non—Europe will even increase in the future.

The Commission is planning to make all its proposals during this year and next. We do not want to leave those proposals to the end of our mandate. There is a sense of urgency in the Commission too. I would also like to ask you to speed up those processes.

Data protection reform, the Network and Information Security (NIS) Directive, and the Telecoms Single Market package are essential building blocks for a Digital Single Market. A date for the end of roaming is something our people are really expecting to get from those negotiations. I would like to ask you to push for an end to roaming in the European Union. I would like to state that very clearly.

(Applause)

The European Commission is also asking for end dates for roaming in the European Union.

I would like to respond to Kaja Kallas’s question. I have also followed the discussions in the Estonian press and I would like to state very clearly that in the Commission we never had – and we do not have – any kind of plans to create backdoors for identification systems. There is no basis for that kind of rumour. Trust is a must and we do not want to destroy the people’s trust by creating backdoor identification systems. If there are any backdoors, sooner or later somebody will misuse them anyway.

There were many questions about copyright, the principle of territoriality and the abolishing of geo-blocking. We have to allow our people to have cross—border access to digital content and the portability of the content. We have to allow cross-border access to digital content, to movies, music, e—books etc. We have to allow the portability of digital content to our people.

When we talk about copyright reform, we do not want to change, with this Digital Single Market strategy, the release window system, such as six months for movies in cinemas. It is up to the industry to say for how long a period of time they would like to keep those movies in cinemas. If six months, then six months, if 16, then 16, if 60 months, then once again it is up to the industry and not up to the Commission to say for how long a period of time the producers would like to keep their movies in cinemas. It is a question about entrepreneurial freedom as I understand it.

Regarding DVDs, once again it is up to the industry to say for how long a period they would like to keep those movies on DVD. But when it comes to video on demand, I would like to ask for cross-border access to the content and for portability of the content.

Today, everybody knows that piracy is free; you do not have to pay. I am sorry to say that many people are using those possibilities. According to public opinion polls as many as 68% of film viewers in Europe use so-called free downloads; 20% of internet users in the European Union are using VPNs. So we have to tackle piracy, but first we have to provide legal access to digital content for our people.

Thank you very much once again for this very fruitful debate. The Digital Single Market is not the finishing line. The Digital Single Market strategy is not the finishing line. They are just starting points. I look forward to having fruitful cooperation with all of you over the next four and a half years.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

   Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Strategija naglašava geo-blocking ili diskriminaciju prema mjestu prebivališta na koju sam upozoravala u nekoliko navrata. Čak 24 % kućanstava EU-a ima onemogućen pristup nekim internetskim sadržajima. Smatram da je tu riječ o direktnoj diskriminaciji određenih potrošača. U Hrvatskoj putem interneta kupuje oko 25 % potrošača što je za 20-ak posto manje od europskog prosjeka, i to možemo objasniti kao jednu od posljedica diskriminacije na digitalnom tržištu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. La presentazione da parte della Commissione della nuova strategia europea per un mercato unico digitale rappresenta senza dubbio un primo importante segnale per favorire una crescita intelligente in Europa, utilizzando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ma ad essa dovranno seguire iniziative molto ambiziose a livello legislativo.

Noi riteniamo che la rivoluzione digitale possa segnare una svolta per la qualità della vita dei cittadini europei ed allo stesso tempo rappresenti un'opportunità per rendere più competitiva la nostra economia. In primo luogo credo sia essenziale favorire l'innovazione digitale nelle nostre imprese tradizionali, in particolare quelle manifatturiere; inoltre abbiamo il dovere di creare un ambiente favorevole alle start-up europee evitando che queste possano trovare uno spazio di sviluppo solo oltreoceano. Infine, dobbiamo promuovere una forte digitalizzazione nelle P.A. tale da offrire a cittadini ed imprese servizi più efficienti e meno costosi. Tutto ciò sarà possibile solo se accompagneremo questi obiettivi con un forte investimento sul capitale umano e nelle infrastrutture.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Chciałabym pogratulować komisarzowi Andrusowi Ansipowi wykonanych prac inicjujących stworzenie regulacji dla przyszłego jednolitego rynku cyfrowego w Europie. Rozwój rynku cyfrowego niesie za sobą ogromne możliwości rozwoju, mierzonego także nowymi miejscami pracy. Wiąże się to z ogromnymi szansami, ale też i z wieloma wyzwaniami.

Digitalizacja tradycyjnych gałęzi przemysłu i tworzenie nowych usług oznacza również potrzebę wypracowania nowych umiejętności. Szybko rozwijający się internet rzeczy i platformy online wymagają specjalistycznej wiedzy, a przy obecnym niedoborze wykwalifikowanej siły roboczej w tym obszarze, należy pilnie stworzyć odpowiednie zaplecze dla tego typu edukacji. Dla młodzieży, która wybierze tego typu zawody, jak i dla osób, które straciły pracę i są zmuszone do przekwalifikowania się. Mam nadzieję, że Komisja nakreśli taki plan inwestowania w edukację i rozwój zasobów ludzkich wraz z analizą jego oddziaływania na społeczeństwo i wpływem na rynek pracy.

Zastanawiam się jednak, na ile będziemy wiarygodni dla społeczeństwa, po tym jak przed rokiem z hukiem ogłosiliśmy, że do końca 2015 r. nastąpi koniec z opłatami roamingowymi, tymczasem kwestia ta utknęła w Radzie, a Parlament nie może się doprosić konkretnej odpowiedzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. Digital performance in the EU varies greatly, the best performers rank almost twice as high as at the lower end. The digital single market strategy and the accompanying legislation have to reduce existing barriers to a minimum. This cannot happen unless Member States commit themselves to preferential investment in digital solutions – e-government, e-health, e-commerce, digital signatures. A supportive and customer-friendly legal and structural framework is needed at EU level as well as at national level both for citizens and businesses.

To provide for cross-border e—European solutions, the Commission has to come forward with ambitious legislative proposals. Only 7 % of SMEs sell cross-border. Lack of trust among sellers and buyers is based on prejudices, high delivery prices and complicated tax systems. Providing a minimum commonality in rules would change the picture. Online content – music, newspapers, books – must be made available for customers. Ironically it is practically impossible to purchase any audiovisual products online from another EU Member State. Europeanising copyright and ending geo-blocking must happen.

I call on the Commission and the Member States to tear down these protective walls and enable a genuine e-Europe! Every EU citizen should have the option to be paperless in doing business, sign documents online, use e-prescriptions valid everywhere and buy goods online regardless of location. This is what the EU is supposed to be!

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. Dziękuję Komisji za przedstawienie strategii w sprawie jednolitego rynku cyfrowego. To ważny krok w kierunku wykorzystania potencjału technologii cyfrowych oraz stworzenia nowych możliwości dla Europejczyków w różnych dziedzinach takich jak: zatrudnienie, innowacje czy polityka konsumencka. W procesie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego należy zapewnić, iż będzie on służył wszystkim obywatelom Unii włączając osoby starsze, niepełnosprawne, w trudnej sytuacji materialnej czy niedoreprezentowane na rynku pracy. Tylko taki rynek pozwoli na stworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy, które rozwija się w sposób równomierny, z korzyściami dla wszystkich obywateli. Obecne priorytety socjalne i społeczne muszą znaleźć odzwierciedlenie w cyfrowym świecie. Musimy zapewnić także ochronę konsumenta i swobodę działalności gospodarczej w erze cyfrowej.

Te wyzwania potrzebują jasnego i spersonalizowanego planu działania oraz szkoleń dla różnych grup społecznych, które będą wychodziły na przeciw ich oczekiwaniom, potrzebom oraz dadzą im nowe możliwości rozwoju w dobie cyfrowej. Plan musi obejmować zapewnienie dostępu do internetu dla każdego Europejczyka, zagwarantowanie mu ochrony online poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa nowych technologii i komunikacji elektronicznej oraz stworzenie przyjaznego mu środowiska usług cyfrowych, opartego na konkurencyjnych i sprawiedliwych zasadach. Ważne jest również zapewnienie spójności działań podejmowanych w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, strategii „UE 2020” oraz planu Junckera. Te kluczowe unijne projekty powinny być spójne i komplementarne.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. Agenda Digitală trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Doar prin investiții în inovație și în noile tehnologii Europa poate rămâne un lider la nivelul economiei mondiale. Din păcate, astăzi, birocrația și reglementările naționale împiedică dezvoltarea unor companii de top la nivel european și exprimarea potențialului real al antreprenorilor digitali europeni.

Uniunea Europeană are resursele umane și ideile inovatoare care pot genera progres tehnologic la nivel mondial, dar, pentru a face acest lucru, trebuie să faciliteze punerea în legătură a antreprenorilor și a persoanelor creative cu resursele financiare capabile să permită implementarea ideilor lor. Îmi place să cred că într-un astfel de context țara mea, România, poate deveni un actor central la nivel european și un lider regional în materie de noi tehnologii. Pentru a face acest lucru, UE trebuie să intensifice conștientizarea importanței noilor tehnologii, să dezvolte programe de investiții adaptate domeniului digital, să creeze o piață digitală fără restricții, dar și să faciliteze formarea și educarea populației, indiferent de generație sau regiune, în ceea ce privește dezvoltarea acestor competențe fie la nivel uzual, fie la nivel profesional.

Pentru o adevărată revoluție digitală la nivel european avem nevoie să combatem inegalitățile de acces și de competențe pentru ca întreaga populație și economia europeană să înțeleagă avantajele aduse de noile evoluții tehnologice.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. Секторът на информационните технологии и комуникации (ИТК) се разраства изключително бързо и създава 120 хиляди нови работни места на година. В същото време, в Европа има недостиг на ИТК специалисти. Смятам, че първото препятствие пред осъществяването на европейски цифров единен пазар е нуждата от съчетаване на уменията с реалните нужди на пазара на труда.

За да се възползват гражданите изцяло от възможностите на взаимосвързаните електронни услуги, е необходимо да се стимулира развитието на цифрови умения, което значително увеличава шансовете на младите за намиране на работа. Статистиките показват, че 40 % от работната сила на ЕС не притежава адекватни цифрови умения, а 14 % изобщо не притежават такива.

Резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) също са алармиращи. В България например само 1,3 % от българите на възраст от 20 до 29 г. са дипломирани по точни науки, технологии, инженерство и математика. Само 54 % от тях използват редовно интернет и разполагат с фиксирана широколентова връзка. Преодоляването на тези предизвикателства е крайъгълният камък за изграждането на цифров единен пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemnĕ. Ambicí představené strategie je připravit Evropu na očekávanou digitální budoucnost. Pokud jde o vytvoření jednotného digitálního trhu, vítám navrhovaná opatření. Elektronické nakupování musí být založeno na srozumitelných a závazných pravidlech, která usnadní spotřebitelům možnost výběru služeb a zboží. Pro zvýšení důvěry v přeshraniční obchod je nezbytné zjednodušit a zlevnit doručování, ale také usnadnit možnost reklamací a zajistit vymahatelnost práva. Je nejvyšší čas skoncovat s přetrvávající diskriminací na základě národnosti, a to nejen v případě tzv. geo-blockingu, ale obecně v přístupu ke zboží i službám. Dlouhodobě na to Komisi upozorňuji. Digitalizace společnosti ale není zdaleka jen o vnitřním trhu. Slyšíme o statisících nových pracovních míst. Víme ale, kolik jich zanikne? Jak se změní postavení pracovníků? Jak zabránit vyloučení či diskriminaci těch, pro které je digitální prostředí příliš složité? V těchto pro sociální demokraty důležitých otázkách strategie příliš odpovědí nepřináší.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. Podržavam jedinstveno digitalno tržište jer postavlja temelje za kontinuirani razvoj sektora koji je već znatno unaprijedio kvalitetu života europskih građana, no čiji potencijal nije u potpunosti iskorišten. Zajednički europski pristup jamac je ostvarenju tog cilja. S obzirom na to da se tehnologija koristi u svim segmentima života, od privatnog do poslovnog korištenja, ključno je kreirati tržište koje će omogućiti slobodu kretanja robe, osoba, usluga i kapitala, i gdje pojedinci i tvrtke mogu jednostavno pristupiti i izvršiti online aktivnosti u uvjetima poštenog natjecanja. Pri tome, nužno je ostvariti visoku razinu zaštite osobnih podataka. Također, smatram da je bitno da Europa postane svjetski lider u digitalnoj ekonomiji, a taj cilj će postići stvaranjem Jedinstvenog digitalnog tržišta koje će omogućiti razvoj europskih tvrtki na globalnoj razini. Podržavam donesena 3 stupa odluke u kojima se navodi potreba za uklanjanjem ključnih razlika između online i offline svijetova kako bi se razbila prepreka na putu do prekogranične online aktivnosti. Osim toga, potrebne su velike brzine, sigurne i pouzdane infrastrukture i usluge sadržaja, podržane od pravih regulatornih uvjeta za inovacije, ulaganje te pošteno tržišno natjecanje. Također, zahtjeva se ulaganja u ICT infrastrukturu i tehnologiju, istraživanja i inovacije kako bi se poboljšala industrijska konkurentnost, kao i bolje javne usluge, uključenost i vještine.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. Le marché unique européen doit être une réelle opportunité pour les consommateurs d'avoir accès à des biens et services qui ne sont parfois pas directement disponibles dans leur pays de résidence ou qui y sont plus coûteux qu'à l'étranger. C'est aussi une aubaine pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui peuvent ainsi étoffer leur clientèle. Pour autant, celles-ci doivent respecter les règles européennes.

On peut par exemple s'interroger sur la situation de Disneyland Paris qui pratique une discrimination notoire pour les consommateurs européens. L'entreprise vous fait payer 32 % de plus si vous avez le tort d'être allemand et presque 40 % de plus si vous êtes italien. Il reste beaucoup d'entraves à ce marché numérique, je compte sur la Commission pour prendre des mesures efficaces, il en va de sa crédibilité dans ce secteur où nous sommes à la traîne. Un premier pas est une enquête sur les pratiques illégales et antieuropéennes d'Eurodisney.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. Tisztelt Képviselőtársaim! Integrált stratégiára és világos, egyértelmű jogi szabályozásra van szükség ahhoz, hogy a világunkat formáló digitális forradalom biztosítani tudja alapvető értékeinket, és a fejlődés hozta változások minden európai polgár számára hasznosuljanak. Az MSZP politikusaként – egyúttal az European Internet Foundation politikai vezetésének tagjaként is – aktívan támogatom az Európai Bizottság egységes digitális piacra vonatkozó javaslatát. Ahhoz azonban, hogy a szociáldemokraták elképzelésének megfelelően egy olyan digitális környezet jöjjön létre, amely a szükséges garanciák mellett lehetővé teszi a határokon átívelő együttműködéseket, és egyszerre biztosítja a fogyasztók és a polgárok jogait, nem pusztán egy egységes digitális piacra, de egy digitális unióra van szükség. Európának aktív szerepet kell játszania a digitális forradalomban, Magyarország érdeke is az, hogy részese legyen a digitális uniónak. A digitális forradalom következtében teret hódító progresszív újítások jelentős változásokat hoznak szinte mindegyik szektor működésében, például az európai gazdaságot jelentős mértékben tápláló turizmusban is. Az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának alelnökeként éppen ezért kiemelten fontosnak tartom a digitális unió létrehozásáról szóló vitát.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. Não negamos o progresso, muito menos as enormes potencialidades da revolução digital na sua capacidade para melhorar, de forma significativa, o dia-a-dia das populações, bem como dos agentes económicos. Duvidamos é da capacidade da sociedade capitalista de fazer reverter os benefícios dos avanços tecnológicos para os povos e para os trabalhadores. Os avanços da economia digital abrem a porta a um conjunto vasto de novas atividades na área dos serviços. Mas implicam também a destruição de muitos postos de trabalho, que se vão tornando obsoletos com a emergência destas novas tecnologias. Só uma economia planificada ao serviço dos povos e dos trabalhadores será capaz de impor lógicas de partilha, que permita que todos beneficiem por igual destes avanços. Com este modelo, serão, mais uma vez, as grandes empresas a acumular os lucros gigantescos gerados por estas novas tecnologias, beneficiando para tal do ambiental legislativo propício à exploração, fornecido, de forma servil, pelos atuais governos e pelas atuais instituições da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. Wspólny rynek cyfrowy, internet to przede wszystkim gigantyczny biznes, i to wcale nie bezosobowy, należący do konkretnych osób i konkretnych grup biznesowych. Europa zdecydowanie nie nadąża z regulacjami prawnymi za nowymi technologiami. To mnie mało dziwi. Niepokoi natomiast to, co było przedmiotem także wczorajszej debaty. Wszyscy jesteśmy np. zgodni, iż VAT na e-booki powinien być w stawce preferowanej. Jako minister kultury przez wiele lat domagałem się zmiany kwalifikacji czytelnictwa na nowych nośnikach (także prasy) wraz z kolegami ministrami z wielu państw UE. Efekt: wciąż jesteśmy w tym samym punkcie. Jak mamy sobie poradzić z blokadami do treści, budowanych na przecież zlikwidowanych, a jednak istniejących granicach w Europie, skoro proste kwestie zabierają tyle lat pracy? Żółwie tempo tworzenia jednolitego rynku cyfrowego nie nastraja optymistycznie. Wiem, że efektem obecnej pracy mają być regulacje kończące się prawie kilkunastoma nowymi aktami prawnymi. Nie twórzmy sytuacji oczekiwań omnipotentnych. Załatwiajmy sprawę po sprawie: przesył paczek, odbiór sygnałów telewizyjnych bez względu na miejsce ich odbioru, zakończmy sprawę usług roamingowych, powalczmy z wykluczeniami obywateli w dostępie do określonych usług internetowych, ale po kolei. Pamiętajmy jednocześnie o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni i o tym, że ten biznes ma właścicieli. Powinni być widocznymi partnerami, beneficjentami, ale także powinni być gwarantami jakości.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. Criar o Mercado Digital Único (MDU) não é uma escolha entre um sim e um não. A União Digital vai desenvolver-se mais ou menos plana e perfeita. O fundamental é definir como.

Será criada sob a pressão da realidade, dando vantagem aos concorrentes das empresas europeias, ou seremos capazes de criar contextos favoráveis em antecipação, para que a União possa liderar nichos de mercado como os serviços de saúde, a eficiência energética, os conteúdos culturais, a mobilidade inteligente ou outros que são críticos para a competitividade da nossa economia e para a sustentabilidade do nosso Estado social? Esta é a pergunta-chave a que a Comissão e os governos só têm uma forma de responder, agindo com uma visão humanista e não com uma abordagem tecnocrática.

A União Digital precisa de leis e de infraestruturas, mas isso de nada servirá se não garantirmos o acesso. Na criação da União Digital não haverá uma segunda oportunidade para causar uma dinâmica vencedora. É preciso visão e ambição. Um programa europeu de capacitação de cidadãos e pequenas empresas para o Mercado Único Digital é a forma de tocar a todos e a todos mobilizar para o desafio.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Madame la Présidente, je voudrais me référer à l'article 11, paragraphe 2, de notre règlement qui prévoit que le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l'Union européenne et préserve la dignité du Parlement.

Or, quand un eurodéputé s'en prend verbalement puis physiquement à des journalistes en les rouant de coups, comme l'a fait M. Gollnisch il y a deux semaines à l'égard de reporters du Petit Journal de Canal+, il enfreint la dignité du Parlement et porte atteinte à notre dignité.

J'espère, Madame la Présidente, qu'au sein du Bureau de ce Parlement, nous aurons l'occasion de réagir car ce fait ne peut être passé au bleu, fût-il marine.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). Madame la Présidente, je me réfère également à l'article 11 cité par mon collègue. Je crois que mon collègue a commis – mais il a quelques excuses – une diffamation à mon égard car je n'ai roué de coups rigoureusement personne.

Voilà ce qui s'est passé: je suis – et nous sommes – souvent l'objet de prétendus journalistes qui trahissent un peu les règles de leur profession et qui, par exemple, surprennent des correspondances privées en photographiant au téléobjectif les lettres ou les missives personnelles que nous pouvons écrire dans l'hémicycle et qui, comme lors de la manifestation à laquelle fait allusion notre collègue, cherchent à espionner nos conversations privées au moyen de micros-perches.

Je souhaite dire que, depuis 33 ans, je réponds courtoisement aux questions – y compris les plus indiscrètes et souvent les plus hostiles – que me posent tous les journalistes. Je réponds à leurs questions face à leurs micros. Mais les micros espions, c'est vrai, je les crochète avec mon parapluie et je les casse! À bon entendeur, salut!

 

5. Afstemningstid
Video af indlæg
MPphoto
 

  President. – The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes)

 

5.1. De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)

5.2. Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (afstemning)

5.3. Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (afstemning)
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE). Madam President, first of all my apologies to all colleagues that I have to intervene in the case of this request for the waiver of parliamentary immunity of Mr Uzpaskich, but Mr Uzpaskich has sent a letter to President Schulz and I want to speak in support of referral back to the Legal Affairs Committee.

The reason, very briefly, is the following: in the Legal Affairs Committee they got two sentences of something that Mr Uzpaskich said about justice in his country; but the recording contains far more than that. Those two sentences have been taken out of context, because in what he said he makes reference to what the President of Lithuania had said about the justice system in the country.

So my only plea to the plenary is to refer the matter back to the Legal Affairs Committee so that the Legal Affairs Committee can listen to the whole recording and not only to the two sentences that were sent by the Lithuanian authorities; that is my request.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). My budeme v prípade pána Uspaskiča hlasovať o jeho imunite – ide len o výroky. Ja si myslím, že toto je mimoriadne dôležitá vec. Poslanec Európskeho parlamentu nesmie byť trestaný za žiadne výroky. Na to je imunita.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in qualità di relatrice di questa relazione tengo a sottolineare che abbiamo esaminato in maniera approfondita la questione in sede di commissione giuridica.

Si tratta di una condotta che è dall'attività parlamentare legata al ruolo di deputato al Parlamento europeo dell'onorevole Uspaskich.

Si tratta di vilipendio al potere giudiziario del Parlamento, per cui non è stato ritenuto opportuno mantenere in capo all'onorevole Uspaskich l'immunità parlamentare perché la condotta non era né correlata al suo mandato, né erano ravvisabili degli elementi tali da sostenere il fumus persecutionis.

 
  
 

(The request to refer the report back to committee was rejected)

 

5.4. Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)

5.5. Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)

5.6. Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)

5.7. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (afstemning)

5.8. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (afstemning)

5.9. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (afstemning)

5.10. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (afstemning)

5.11. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (afstemning)
 

– After the vote on Amendment 1, corresponding part (recital 16):

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). Madam President, a vote was being taken and while that vote was being taken you gave a political commentary on that vote. I do not think that is right.

 
  
 

– Before the vote on the legislative resolution:

 
  
MPphoto
 

  Cora van Nieuwenhuizen, rapporteur. Madam President, I would like to request that the vote on the draft legislative regulation be postponed under Rule 61(2) of the Rules of Procedure.

 
  
 

– The request to postpone the vote was approved:

 

5.12. Udviklingsfinansiering (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (afstemning)

5.13. Sikrere sundhedsydelser i Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (afstemning)

5.14. Grønne vækstmuligheder for SMV'er (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (afstemning)
MPphoto
 

  President. – That concludes the vote.

 

6. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
MPphoto
 

  President. – The next item is the explanations of vote.

 

6.1. De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
MPphoto
 
 

   A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre la codificación del Reglamento (CEE) n° 2481/72, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. A través de un nuevo Reglamento se pretenden unificar varios actos celebrados entre ambas partes a lo largo de los años.

Al ser una cuestión relacionada, más que con el contenido, con la seguridad jurídica de los actos de la Unión sobre las relaciones entre las partes firmantes, he optado por votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Ce texte vise à faire sienne la proposition adoptée par la Commission à ce sujet. Ces mesures de sauvegarde présentent différents avantages de défense commerciale et mettent en place des conditions uniformes. Cependant, les mesures de sauvegarde doivent rester une compétence nationale et ne pas être soumise à un pouvoir supranational. Bien que les mesures proposées soient pour la plupart positives, je ne peux voter en faveur de ce texte et choisis de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ To be consistent with previous votes, I supported the UKIP position and voted against this report. The UK should be in charge of its own trading relationship with Switzerland and therefore I opposed this proposal to codify Regulation No 2841/72.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car cette proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime. Siūlymo tikslas – kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit ici d'une simple codification du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil. Ce nouveau règlement se substitue aux divers actes incorporés et en préserve totalement la substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport concerne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. Il a pour objectif la codification à droit constant et sans modification substantielle du fond du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972.

Si cela n'apporte rien de nouveau sur le fond, il faut penser que les mesures de sauvegarde doivent rester de la compétence des États membres. C'est aux États membres souverains de décider de leur politique en matière de commerce international et non à une entité supranationale.

Néanmoins, la Suisse étant un partenaire en Europe et un pays frontalier de la France, je m'abstiens sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Trovo che la relazione oggetto di voto sia equilibrata e priva di criticità. Ritengo che le misure di salvaguardia nell'accordo UE-Svizzera siano utili ad entrambe le parti e poiché tale accordo non causa problematiche ai nostri settori produttivi ho inteso sostenere questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. En aras de la simplificación y claridad del Derecho de la Unión, para que éste resulte más accesible y comprensible para el ciudadano, he votado a favor de este Reglamento por el que se codifica el Reglamento (CEE) nº 2841/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. La propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az Andrzej Duda által jegyzett kodifikációs jelentés az Európai Unió jogszabályainak egységes szerkezetbe foglalását segíti elő. Ennek eredményeképpen az egységes szerkezetbe foglalni kívánt uniós aktusok hatályon kívül helyezésére és ezek egyetlen jogi aktussal való felváltására egyetlen jogalkotási döntéssel kerül sor, amennyiben a változtatások érdemi módosításokat nem tartalmaznak.

Ez az eljárás a jogalkotás minőségének javítására irányuló (better law-making), az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács között létrejött intézményközi megállapodása alapján elősegíti a jogalkotási folyamatok összehangolását, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az az uniós polgárok számára áttekinthetőbb legyen.

Szavazatommal támogattam ezen jelentést, hiszen alapvető fontosságúnak tartom a jogalkotás minőségének javítását, a jogszabályok egyszerűsítését.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta perché trovo che la scelta di codificare questo regolamento sia in linea con gli obiettivi di semplificazione e better regulation che l'Unione deve perseguire per riavvicinarsi ai cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Fra Unione europea e Confederazione svizzera vi è un profondo legame storico, culturale, linguistico e commerciale. La Svizzera esporta nell'Unione il 57% della sua produzione ed importa dall'Unione il 78% del totale dei suoi beni e servizi annui. Per volume d'affari la Svizzera è il terzo partner economico dell'Unione, dopo Stati Uniti e Cina e prima di Russia e Giappone. Inoltre più di un milione di cittadini dell'Unione vivono in Svizzera e 230 mila svolgono lavori frontalieri, e circa 430 mila cittadini svizzeri vivono e lavorano negli Stati dell'Unione.

Da questo consegue che tutti gli sforzi volti a consolidare e a migliorare l'integrazione economica e culturale tra queste realtà sono positivi per l'effetto benefico che hanno su entrambe le parti, ma questo non può prescindere dal miglioramento della trasparenza fiscale, della collaborazione tra le forze di polizia nel perseguimento dei reati anche finanziari, e dall'assicurare la libertà di circolazione dei lavoratori, che non può rischiare di essere limitata dal referendum sull'immigrazione le cui conseguenze negative ricadrebbero principalmente sulla stessa Confederazione svizzera.

Noi auspichiamo che la Svizzera voglia seriamente continuare a percorrere il cammino della crescita e dello sviluppo assieme all'Unione e faremo tutto il necessario affinché sia possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le rapport porte sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. Il s'agit d'une simple codification qui permet d'engager une défense commerciale. Cependant, cette codification doit relever de la compétence de chaque État souverain et non de l'Union européenne. C'est pourquoi je me suis abstenu sur ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, deoarece prin acesta se doreşte exclusiv codificarea Regulamentului CEE nr. 2841/72. Acest acord de liber schimb între Confederaţia Elveţiană şi Comunităţile Europene repezintă un cadru legal de dezvoltare a relaţiilor economice dintre cele două parţi, iar măsurile de salvgardare prevăzute reprezintă instrumentele utilizate în contextul creşterii importurilor şi a efectelor ce decurg în urma acesteia. Ţinând cont de faptul că Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora, consider că trebuie susţinut acest raport pentru o mai bună funcţionare a procesului de unificare şi uniformizare.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Voto positivo a un intervento di mera codificazione.

Nulla cambia nel merito di un provvedimento nei cui confronti manteniamo, di conseguenza, un giudizio di tipo positivo.

Le misure di salvaguardia nell'accordo UE-Svizzera sono potenzialmente uno strumento utile a entrambe le parti. Va da sé che quello con la Confederazione elvetica non è certo un accordo commerciale che causa problematiche al nostro settore produttivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La codification des textes législatifs est une sorte de compilation de différentes règlementations européennes qui abordent la même thématique. L'objectif de la codification est de simplifier et de rendre plus accessible la législation européenne. J'ai voté en faveur de ce rapport portant sur la codification des mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti e non prevede modifiche sostanziali, ho quindi deciso di votare a favore di essa.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this Report. This vote was merely concerned with technical matters and it was not connected to the content but was instead concerned with codification. Codification of legal texts is an important tool as it leads to greater legal certainty and clarity.

This is important as, if you do not codify the text, the former several amended versions of the texts stay. Codification, is, in a nutshell, a simplification.

Any proposal that provides greater legal clarity and transparency should be welcomed as it is the complex nature of such texts which frequently leads to unnecessary legal challenges, often at the taxpayers’ expense.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ The UK should be in charge of its own relationship with Switzerland and we are thus against the EU regulating it on our behalf. The regulation deals with aspects of the trade relationship between the EU and Switzerland.

UKIP’s consistent position is that such matters should be entirely within the remit of Her Majesty’s Government and the UK Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il dossier concerne la codificazione delle modifiche intervenute al regolamento relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera. Al fine di assicurare la certezza del diritto e l'aggiornamento del regolamento in questione, ho quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce rapport pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il serait indispensable de préciser la notion même d'une mesure de sauvegarde qui est une mesure de défense commerciale dont l'intérêt émane d'une compétence nationale. Les mesures prévues par ce rapport sont bonnes en soi; cependant, la prise de cette décision doit rester nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il provvedimento codifica i testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, concernenti le misure di salvaguardia previste dall'accordo con la Confederazione Svizzera e ha pertanto natura tecnica. Per queste considerazioni, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Come noto, l'accordo con la Confederazione svizzera mira a consolidare e approfondire le relazioni economiche esistenti, nel rispetto delle condizioni eque di concorrenza. In quest'ottica la presente proposta di codificazione del regolamento relativo alle misure di salvaguardia intende unicamente riunire i regolamenti esistenti in un unico regolamento per offrire la certezza del diritto applicabile.

Pertanto, dal momento la codificazione non modifica in alcuna misura il carattere sostanziale dell'accordo, ho deciso di esprimere il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The report outlines that the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, agreed that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance. Codification of agreements that have been amended on multiple occasions is important so as to ensure that they are accessible and clear to citizens. I have thus voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor del informe sobre la codificación del Reglamento (CEE) n° 2481/72, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. A través de un nuevo Reglamento se pretenden unificar varios actos celebrados entre ambas partes a lo largo de los años.

Al ser una cuestión relacionada, más que con el contenido, con la seguridad jurídica de los actos de la Unión sobre las relaciones entre las partes firmantes, he optado por votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report since it is a technical dossier which codifies the legal texts on the safeguard measures provided for in the Agreement with the Swiss Confederation.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport vise à codifier le règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, qui règlemente les modalités de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Suisse.

La mise en œuvre de ces clauses de sauvegarde bilatérales requiert des conditions uniformes et autorise la Commission à adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent. Considérant que le présent rapport propose une simple codification de la législation existante sans modification substantielle, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ L'Union européenne entretient avec la Suisse des relations politiques et économiques étroites. Les relations économiques et commerciales entre l'UE et la Confédération suisse sont régies par un accord de libre-échange signé dès 1972. Dans un souci de clarté et de transparence du droit, le Parlement européen a procédé à une codification simple, sans modification de fond, des mesures de sauvegarde prévues à cet accord. L'accès à la règle de droit sera donc simplifié et la mise en œuvre de l'accord améliorée.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenue lors du vote relatif au rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. La sauvegarde des souverainetés nationales est pour moi une priorité. Or, cette proposition sous-entend la limitation des importations d'un produit par les institutions supranationales. Je considère au contraire que la politique commerciale fait partie des domaines régaliens devant rester entre les seules mains de l'État.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ I am happy to support this report as it simply codifies existing texts without any substantial change.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Тази кодификация е положителна стъпка в продължаващия процес на създаване на повече надзор в европейското законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε την κωδικοποίηση του συνόλου των κειμένων, διότι δε μας δίνεται η δυνατότητα να επέμβουμε στην ουσία των εν λόγω διατάξεων, όπερ συνεπάγεται ότι πρέπει να τις αποδεχθούμε ως έχουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. El objeto de la presente propuesta es la codificación del Reglamento (CEE) nº 2841/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza, con objeto de proporcionar una mayor claridad y accesibilidad al Derecho de la Unión. Las conclusiones por parte de los Servicios Jurídicos de las tres instituciones confirman que las codificaciones son correctas y que, por tanto, la presente propuesta de codificación dotará de mayor claridad y efectividad a las disposiciones recogidas en el Acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Após análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa codificar o Regulamento relativo às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça, constata-se que a proposta se limita efetivamente a uma codificação pura e simples, sem alteração da substância dos atos dela objeto.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur cette question parce que je pense qu'une telle décision doit demeurer du ressort des instances nationales, notamment lorsque l'on sait l'importance des relations transfrontalières entre la France et la Suisse.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste relatório é a codificação de legislação anterior, relativa às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça.

Em 1987, a Comissão Europeia decidiu solicitar aos seus serviços que todos os atos devessem ser codificados o mais tardar após 10 alterações, a fim de tornar a legislação da UE mais acessível e fácil de compreender pelo cidadão comum, o que lhe permitiria novas oportunidades e a possibilidade de beneficiar dos direitos específicos que lhe são atribuídos. Este objetivo não pode ser alcançado enquanto se verificar uma dispersão de numerosas disposições, alteradas em diversas ocasiões, muitas vezes de forma substancial, facto que obriga a uma leitura tanto do ato original como dos atos que o alteram. Por esta razão, e a fim de garantir a clareza e a transparência do Direito, é necessária uma codificação das regras que tenham sido objeto de alterações frequentes.

O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados, preservando integralmente o conteúdo dos atos codificados e introduzindo apenas as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação.

Trata-se, por conseguinte, de uma alteração eminentemente técnica.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto positivamente a quest'intervento. Si tratta solo di una mera codificazione per le misure di salvaguardia nell'accordo UE-Svizzera che sono potenzialmente uno strumento utile a entrambe le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την κωδικοποίηση του συνόλου των κειμένων, διότι δε μας δίνεται η δυνατότητα να επέμβουμε στην ουσία των εν λόγω διατάξεων, όπερ συνεπάγεται ότι πρέπει να τις αποδεχθούμε ως έχουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. I voted in favour as the proposal fully preserves the content of the act being codified.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Ringrazio il collega Duda per la relazione sulla proposta di regolamento relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Confederazione svizzera. Questo tipo di atti parlamentari, che la commissione giuridica del Parlamento porta avanti in stretta collaborazione con il gruppo consultivo dei servizi giuridici delle tre istituzioni, costituisce uno strumento importante di avanzamento e aggiornamento del diritto comunitario, permettendo la codificazione dei testi esistenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Duda report, given it simply concerns a codification to take into account changes in the relationship between the EU and Switzerland.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur les mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Confédération suisse.

Il ne s'agissait en réalité que d'une simple codification mais, pour ma part, j'estime que les mesures de sauvegarde, en ce qu'elles constituent des moyens de défense commerciaux contre une éventuelle concurrence déloyale, sont rendues stériles par l'Union européenne.

La pratique démontre que l'Union européenne ne défend que très peu les intérêts de ses États membres face aux actions des pays tiers.

Cette prérogative devrait donc relever de la compétence exclusive des États membres, afin de mieux protéger notre économie et nos emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my Labour colleagues, supported this report on safeguard measures provided for in the Agreement with the Swiss Confederation as the proposal is a straightforward codification of existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime. Pasiūlymas yra teisinio techninio pobūdžio, kuriuo siekiama esamų teisės aktų kodifikacijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. Voto a favor dado que la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije jer kodifikacija pridonosi jasnoći i izvjesnosti prava Europske unije, te se ističe važnost približavanja prava Unije svim građanima i njegovu transparentnost. Držim da Europska unija mora osigurati jednostavnije i učinkovitije pronalaženje i razumijevanje njezinih pravnih akata, te smatram da se kodifikacijom ide upravo ka tom smjeru.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concerne les mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. Cette proposition reprend celle adoptée par la Commission sur ce même sujet. Ces mesures de sauvegarde contiennent différents avantages, une forme de protectionnisme par exemple, et mettent en place des conditions uniformes.

Toutefois, les mesures de sauvegarde doivent demeurer une compétence nationale et ne relèvent en aucun cas d'un pouvoir supranational. Même si les mesures proposées sont, pour certaines, très positives, le fond du texte n'est pas acceptable. J'ai donc préféré m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Andrzej Duda sur les mesures de sauvegarde dans le cadre de l'accord entre la CEE et la Confédération suisse. Dans le cadre de l'effort de simplification du droit européen, il s'agit ici de codifier un ensemble de dispositions existantes portant sur le sujet, afin de les intégrer dans un texte unique, plus clair et plus simple.

Ce rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport portant sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. La proposition porte sur les modalités de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972. Elle se limite donc à une codification des textes existants, sans modification du fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Bei dem Bericht handelt es sich um eine Kodifizierung bestehenden Rechts mit dem Ziel, dieses zugänglicher und leichter verständlich zu machen. Ich unterstütze diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report as it is simply a codification to take into account changes in the relationship between the EU and Switzerland.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho espresso il mio voto favorevole sulla relazione del collega Duda relativa alla codificazione dei testi esistenti, sulla base dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a codificare il regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ Ce rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse a pour objectif la codification à droit constant et sans modification substantielle du fond du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972.

Si cette proposition de codification n'apporte rien de nouveau sur le fond, il faut cependant rappeler que les politiques relatives aux mesures de sauvegarde, c'est-à-dire les dispositifs de défense commerciale, doivent rester de la compétence des États membres et non demeurer dans la main de la Commission européenne dont on connaît la politique délétère en matière de commerce international. Ceci est d'autant plus important qu'il s'agit d'un pays limitrophe de la France. J'ai donc décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu car si les mesures de sauvegarde sont légitimes, puisque ce sont des mesures de défense commerciale, j'estime qu'elles devraient relever de la souveraineté de chaque État et non de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur la proposition concernant les mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Confédération suisse. Il s'agit de les codifier. Mais je ne peux pas soutenir ce genre d'initiative. En effet, une mesure de sauvegarde étant une mesure de défense commerciale, elle doit bien entendu rester une compétence nationale. L'Union européenne cherche à soumettre les États membres à ses décisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemnĕ. ‒ Hlasoval jsem pro, jelikož jde pouze o kodifikaci eistujících dohod, a nemění se tudíž věcná podstata.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ U interesu Europske unije je da svi dokumenti budu transparentni i pristupačni kako bi ih građani mogli lakše razumjeti. Zato se po potrebi dokumenti Europske unije kodificiraju. Prijedlog Komisije za kodifikaciju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije odnosi se na izmjenu postojećeg teksta bez utjecaja na sadržaj Sporazuma.

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije potpisan je 1972. s ciljem razvoja gospodarskih odnosa osiguranjem jednakih tržišnih uvjeta natjecanja te uklanjanjem postojećih prepreka u svrhu uspostave slobodne trgovine.

Podržavam Izvješće zastupnika Andrzeja Dude koje se temelji na mišljenju savjetodavnih skupina pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα από την ψηφοφορία της εν λόγω έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετίας, διότι δεν είναι επαρκής και ολοκληρωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome the adoption of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Regulation (EEC) No 2841/72 of the Council of 19 December 1972 on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation. I note that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote: bien qu'elle soit bonne, cette mesure devrait rester du ressort des États membres et ne devrait pas se décider au niveau européen. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di avviare la codificazione del regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

È di grande importanza preservare in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e riunirli, apportando le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione, così da rendere la normativa europea semplice e di chiara formulazione, comprensibile e accessibile a tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Da es sich um eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderung handelt, habe ich diesem Entwurf zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La codification consiste à regrouper des textes normatifs de natures diverses dans des recueils concernant une matière donnée dans un but de simplification, de clarté et de transparence. La proposition de la Commission porte sur la codification du règlement sur les mesures de sauvegarde relatives à l'accord d'association entre l'UE et la Confédération helvétique.

Rappelons que les accords d'associations ne visent qu'à imposer le libre-échange à nos voisins. Ces procédures technocratiques non démocratiques empêchent l'Europe de pratiquer le protectionnisme solidaire qui est l'urgence écologique et sociale de notre temps. Ainsi, même s'il ne s'agit que d'un rapport technique, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O objetivo da presente proposta consiste em proceder a uma codificação do Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho, de 19 de dezembro de 1972, relativo às medidas de proteção previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça. O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados. A presente proposta preserva integralmente o conteúdo dos atos codificados, limitando-se a reuni-los e apenas com as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ This report concerns the codification of texts regarding the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation. Therefore I voted in favour of this report as codification of European legislation is essential for transparency and citizen involvement in EU decision-making.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the Duda report on Safeguard measures provided for in the Agreement with the Swiss Confederation.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ As sucessivas alterações ao Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho justificam que se proceda à codificação do mesmo por motivos de segurança e clareza jurídica.

O Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça, doravante designado por «Acordo», assinado em 22 de julho de 1972, carece de regras de execução das cláusulas de salvaguarda e das medidas cautelares previstas nos artigos 22.º a 27.º do Acordo. A aplicação das cláusulas bilaterais de salvaguarda do Acordo requer condições uniformes para a adoção de medidas de salvaguarda, medidas essas que deverão observar o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Votei favoravelmente a esta alteração, por entender que a Comissão deverá adotar atos de execução imediatamente aplicáveis se, em casos devidamente justificados relativos às situações referidas nos artigos 24.º, 24.º-A e 26.º do Acordo ou no caso de auxílios à exportação que tenham uma incidência direta e imediata nas trocas comerciais, imperativos de urgência assim o exigirem.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Ce rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse a pour objectif la codification à droit constant et sans modification substantielle du fond du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972.

Si cette proposition de codification n'apporte rien de nouveau sur le fond, il faut cependant rappeler que les politiques relatives aux mesures de sauvegarde, c'est-à-dire les dispositifs de défense commerciale, doivent rester de la compétence des États membres et non demeurer dans la main de la Commission européenne dont on connaît la politique délétère en matière de commerce international. Ceci est d'autant plus important qu'il s'agit d'un pays limitrophe de la France. Par conséquent, je ne peux voter en faveur de ce texte. J'ai donc décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as it is simply to give Parliament’s consent to the Union acceding to this Convention, which has already been ratified by the Member States individually.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord bilatéral entre la CEE et la Confédération helvétique. Il s'agit d'un texte de codification purement technique visant à simplifier le droit existant et emportant les mêmes conséquences juridiques que la version initiale. L'objectif de cet accord est de réglementer les relations commerciales entre les deux institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Approviamo questa relazione relativa alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera convinti che il rapporto privilegiato che Unione europea e Svizzera sono state in grado di costruire in questi anni ha avuto fino ad oggi effetti benefici per l'economia di entrambe le parti contraenti. Nello specifico, il parere del gruppo consultivo dei servizi giuridici di Parlamento, Consiglio e Commissione ha ritenuto, poiché la proposta si limita a una ri-codificazione dei testi, di procedere di comune accordo alla riformulazione non identificando alcun ostacolo legale.

È importante però sottolineare, oltre alla piena conformità legale della proposta di regolamento, anche il valore politico ed economico del connubio tra Unione europea e Svizzera, senza dimenticare che uno dei paesi ad esserne maggiormente avvantaggiati è proprio l'Italia. Augurandoci che in futuro le relazioni commerciali rimangano floride, e che non sia dato seguito a certe istanze protezionistiche da parte svizzera, ribadiamo l'approvazione ad un atto giuridicamente formale ma politicamente significativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană întrucât acesta clarifică o serie de mecanisme procedurale care reglementează relaţia cu statul elveţian.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Ich habe für die Schutzmaßnahmen gestimmt, da es sich im Wesentlichen um bloße Kodifizierungen bereits bestehender Maßnahmen handelt und die übrigen Aspekte gleichfalls unterstützenswert erscheinen, da weder die Europäische Union respektive ihre Mitgliedstaaten noch die Schweiz als Vertragspartner unbillig benachteiligt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Kõnealune ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą. Teisė turi būti aiški ir skaidri. Piliečiams turi būti suteikta galimybė tinkamai pasinaudoti konkrečiomis jiems suteiktomis teisėmis. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų paprastesni, aiškesni ir prieinamesni. Pažymėtina, kad naujasis reglamentas nekeis kodifikuojamų teisės aktų turinio, bus atliekami tik kodifikavimui būtini formos pakeitimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Uredba Vijeća br. 2841/72/EEZ o zaštitnim mjerama propisanim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije donesena je 19. prosinca 1972. godine te je u nekoliko navrata mijenjana.

Komisija je još 1987. godine ustanovila pravilo da se nakon desetak izmjena određenoga akta isti mora kodificirati čime se doprinosi većoj sigurnosti ispravne primjene akta. Osnovna Uredba mijenjana je u dijelu koji se odnosi na pravila u trgovinskoj razmjeni uključujući provedbu zaštitne klauzule i mjere zaštite propisane Sporazumom. Provedba bilateralnih zaštitnih klauzula u Ugovoru zahtijeva jedinstvene uvjete za usvajanje zaštitnih mjera. Navedeno znači da je potrebno usvojiti one mjere u skladu s Uredbom (EU) br 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.

Radi se o aktu koji ima značenje u reguliranju trgovinske razmjene između EU-a i Švicarske Konfederacije. Zbog potrebe njegove ispravne primjene kako među državama, tako i dionicima na koje ova Uredba ima pravni učinak predloženu kodifikaciju držim neophodnom jer doprinosi većoj pravnoj sigurnosti primjene akta.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ Il s'agit d’une codification de mesures de sauvegarde. Ce sont des mesures de défense commerciale qui doivent rester une compétence nationale et non pas supranationale, même si, sur le fond, je n'y serais pas forcément opposé. C'est pourquoi, refusant de reconnaître à l'Union européenne une compétence en la matière mais ne voulant pas m'opposer frontalement à ces mesures, je préfère m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena, podržavam prijedlog izvjestitelja Dude da se usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući prijedlog Komisije prilagođen sukladno preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam Izvješće zastupnika Andrzeja Dude o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije jer je savjetodavna skupina pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije istaknula da se prijedlog ograničava na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

Svrha ovog prijedloga je kodificirati Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2841/72 iz 1972. godine koja je nekoliko puta bila predmet izmjena i dopuna. Novom uredbom nadomjestit će se razni akti koji su u nju ugrađeni. Ovaj prijedlog prenosi sadržaj akata koji se kodificiraju te se njime oni objedinjuju u jedan akt samo uz formalne izmjene koje su potrebne za kodifikaciju, što pridonosi preglednosti i transparentnosti.

Europski parlament ovim putem podržava simplifikaciju kojom će pravo Unije postati jasnije i dostupnije građanima Europske unije. Pozdravljam daljnje napore stručnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije u postupcima kodifikacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto favorevole alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera perché, secondo il parere emesso il 17.9.2014 dal gruppo consultivo dei servizi giuridici di PE, CE, e Consiglio, la proposta di regolamento è semplicemente una codificazione dei testi esistenti, senza che ci siano delle modificazioni rilevanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Je me suis exprimé en faveur de la codification du règlement relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Confédération suisse. Cette procédure interinstitutionnelle permet de simplifier et de clarifier le règlement existant.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Na reunião de 10 de julho de 2014, o Grupo Consultivo, composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, procedeu ao exame da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, pela qual se procede à codificação do Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho, de 19 de dezembro de 1972, relativo às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça. Concluiu, então, de comum acordo, que a proposta em apreço se cinge a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas. Votei, por isso, favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu, avec mes collègues, le rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Uma vez que a Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que a proposta em questão não contém alterações de fundo, para além das que foram identificadas como tal na proposta, e que a mesma se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas, não haveria qualquer motivo para o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ En aras de la simplificación y de la claridad del Derecho de la Unión para que este resulte más accesible y comprensible para el ciudadano, he votado a favor de este Reglamento por el que se codifica el Reglamento (CEE) nº 2841/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. La propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse ayant été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle, il convenait, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à sa codification. C'est la raison de ce vote qui est survenu hier en séance plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto a favore della proposta inerente alle misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Confederazione svizzera. La proposta presentata in plenaria si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho votato a favore in quanto le misure di salvaguardia nell'accordo UE-Svizzera sono potenzialmente uno strumento utile a entrambe le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe trata de la codificación del Reglamento (CEE) n° 2481/72, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. A través de un nuevo Reglamento se pretenden unificar varios actos celebrados entre ambas partes a lo largo de los años.

Aunque se presenta como una cuestión relacionada, más que con el contenido, con la seguridad jurídica de los actos de la Unión sobre las relaciones entre las partes firmantes, he optado por abstenerme en la votación porque, en el fondo, estos acuerdos se concluyen para satisfacer los intereses de las grandes multinacionales y siempre perjudican a la mayoría de las personas de ambas partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ We supported the report on safeguard measures provided for in the Agreement with the Swiss Confederation as the proposal contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za prijatie uznesenia o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, nakoľko predmetom návrhu bola jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću, Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, te izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0145/2015), podržavam ovo Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodifikacija).

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. I supported this report, which is a codification to take into account changes in the relationship between the EU and Switzerland.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržala sam Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije budući da prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije navedeni je prijedlog ograničen samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena te se odnosi na pravila za provedbu zaštitne klauzule i mjere zaštite propisane u člancima 22 – 27 Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske, potpisanog 22. lipnja 1972.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, keďže v ňom išlo len o kodifikáciu aktuálne platnej legislatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η κωδικοποίηση του συνόλου των κειμένων δε δίνει τη δυνατότητα επέμβασης στην ουσία των εν λόγω διατάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (kodifikált szöveg). Mint a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség póttagja, különösen fontosnak tartom felhívni a figyelmet, hogy a módosítások révén hatékonyabbá válik az együttműködés. Ennek egyik fő eleme a kétoldalú védzáradékok rendszere, melynek végrehajtása szükségessé teszi, hogy a védintézkedések elfogadása egységes feltételek mellett történjen. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Európai Parlament konzultációs eljárásban végzett munkája révén, kézzelfogható módon járul hozzá, hogy a joganyagok a választópolgárok által érthető módon váljanak hatékonyabbá.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Duda et je suis donc pour la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado favorablemente a la codificación del Acuerdo con Suiza, al tratarse de un requisito técnico y ser esta la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Si bien la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza firmaron el 22 de julio de 1972 un Acuerdo de asociación, es preciso establecer las modalidades de aplicación de las cláusulas de salvaguardia y las medidas cautelares previstas en los artículos 22 a 27 del Acuerdo. Por todo ello, considero preciso votar a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre la codificación del Reglamento (CEE) n° 2481/72, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. A través de un nuevo Reglamento se pretenden unificar varios actos celebrados entre ambas partes a lo largo de los años.

Al ser una cuestión relacionada, más que con el contenido, con la seguridad jurídica de los actos de la Unión sobre las relaciones entre las partes firmantes, he optado por votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório visa codificar o Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho, de 19 de dezembro de 1972, relativo às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça.

O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados, preservando integralmente o conteúdo dos atos codificados e introduzindo apenas as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação.

Nada temos a opor.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Da es sich um eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderung handelt, habe ich diesem Entwurf zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα το σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος που αφορά την συμφωνία της ΕΟΚ και της Ελβετίας. Όπως προκύπτει από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες, το παρόν κείμενο δεν προβλέπει ουσιαστικές τροποποιήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste relatório é a codificação, pelo Conselho, do Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho, de 19 de dezembro de 1972, relativo às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça.

Em 1987, a Comissão decidiu solicitar aos seus serviços que todos os atos fossem codificados o mais tardar após 10 alterações, expressando o objetivo de tornar a legislação da UE mais acessível e fácil de compreender pelo cidadão comum. Este objetivo não pode ser alcançado, certamente, enquanto se verificar uma dispersão de numerosas disposições, alteradas em diversas ocasiões, muitas vezes de forma substancial, facto que obriga a uma leitura tanto do ato original como dos atos que o alteram. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão acordaram, através de um acordo interinstitucional de 20 de dezembro de 1994, um procedimento acelerado que pode ser utilizado para a adoção rápida dos atos codificados.

O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados, preservando integralmente o conteúdo dos atos codificados, introduzindo apenas as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação. Assim, abstivemo-nos.

 

6.2. Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
MPphoto
 
 

   A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe puesto que es una autorización para que el Consejo celebre, en nombre de la Unión, el Convenio Europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

El Convenio, impulsado por el Consejo de Europa, hace referencia a los servicios audiovisuales y de la sociedad de la información que están sujetos a pago o a acceso condicional, sobre todo desde el punto de vista de la recepción ilegal para fines comerciales, que puede causar problemas también a los servicios públicos de televisión y radiodifusión. Dichos servicios públicos son de especial interés para nosotras y creemos que deben ser objeto de especial protección, por lo que consideramos que el Convenio no aborda adecuadamente este aspecto. Sin embargo, su celebración supone un paso positivo para acabar con el acceso ilegal a los servicios audiovisuales. Por ello, he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Ce projet de résolution législative vise à approuver la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. En mettant en place des sanctions pénales administratives, cette convention a pour but de lutter contre la piraterie de décodeurs de services de télévision cryptés et de réduire la grande disparité qui existe entre les États. Cependant, cette convention est ouverte à la participation de l'Union européenne, ce qui revient à certifier la personnalité juridique de l'Union européenne. J’ai donc voté contre ce projet de résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ Much of this convention duplicates Directive 98/84/EC, but in any case I believe that sovereign nations should legislate for themselves against piracy relating to conditional access services. This does not need to be enacted at European level and therefore I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car cette convention a pour objectif d'étendre le champ d'application du cadre instauré par la directive 98/84/CE en dehors de l'Union afin de lutter contre les menaces pesant sur des services protégés.

 
  
MPphoto
 
 

  Janice Atkinson (EFDD), in writing. ‒ It is the remit of the UK parliament to decide the rules, laws and regulations regarding so called ‘protected services’ such as the TV and radio. The UK parliament is much better placed to decide on legislation that protects, for example, the BBC than the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą. Direktyva 98/84/EB nustatytas visai ES bendras kovos su neteisėtomis priemonėmis, kuriomis galima be leidimo pasinaudoti mokamomis televizijos paslaugomis, ir veiksmingos tokių paslaugų apsaugos teisinis pagrindas. Tokia apsauga reiškia, kad bet kokia komercinė veikla, susijusi su įrenginiais, kuriais naudojantis sudaroma galimybė be tiekėjo leidimo ar jam nesumokėjus pasinaudoti paslaugomis, pripažįstama neteisėta ir nustatomos sankcijos. Dar 1999 m. Taryba pradėjo rengti Europos konvenciją dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos. Jei Konvenciją pasirašytų ES, tai turėtų paskatinti ją ratifikuoti daugiau Europos Tarybos valstybių narių ir tokiu būdu teisinė sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų apsauga būtų išplėsta už ES ribų.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport doit faire adopter par le Parlement européen le projet de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de l'UE, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. C'est dans les faits un cadre juridique applicable à tous les États membres de l'UE pour combattre les dispositifs illégaux qui permettent d'accéder sans autorisation aux services de télévision payants et protéger ces services. Cette convention reprend l'essentiel de la directive de 1998.

Cette directive fut étendue en 2001 à d'autres pays non membres de l'UE dans le cadre du Conseil de l'Europe. De plus, l'Union prend comme base légale l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (traité FUE) sur la politique commerciale commune, alors même que l'UE n'est pas membre du Conseil de l'Europe.

J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Condivido quanto sostenuto nella relazione Svoboda, che analizza la Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato. Ritengo importante l'istituzione di un quadro giuridico europeo finalizzato a combattere gli accessi non autorizzati ai servizi televisivi forniti a pagamento: tale normativa mira a proteggere le trasmissioni radio, tv e web. Per questi motivi ho votato a favore di questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado favorablemente a la ratificación por parte de la UE del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, lo que permitirá ampliar el ámbito de aplicación del marco jurídico instaurado por la Directiva 98/84/CE y luchar así eficazmente contra las infracciones que vulneren los servicios protegidos. La necesidad de una protección extensa y efectiva de estos servicios es particularmente relevante, ya que muchos Estados europeos no pertenecientes a la UE pueden constituir refugios para el desarrollo y la difusión de dispositivos de piratería de servicios basados en el acceso condicional, al no preverse en su ordenamiento jurídico ninguna sanción para este tipo muy concreto de actividad de piratería. Resultaba, pues, oportuno con este Convenio extender el ámbito de las disposiciones de la Directiva 98/84/CE y crear un marco común y eficaz a nivel europeo para la protección de esos servicios.

Esta Directiva creó un marco común al conjunto de la UE para luchar contra los dispositivos ilícitos que hacen posible el acceso no autorizado a servicios televisivos de pago y proteger eficazmente estos servicios. Esta protección abarca tanto la radiodifusión televisiva y radiofónica tradicional como la transmisión por Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriuo Europos Parlamentas pritaria Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymui. Europos Taryba dar 1999 m. pradėjo rengti šią Europos konvenciją, kadangi būtina visapusė ir veiksminga sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų apsauga. Ši konvencija išplečia Tarybos ir Europos Parlamento 1998 m. priimtą direktyvą, kuri nustato visai Europos Sąjungai bendras kovos su neteisėtomis priemonėmis, kuriomis galima be leidimo pasinaudoti mokamomis televizijos paslaugomis, ir veiksmingos tokių paslaugų apsaugos teisinis pagrindas. Apsauga taip pat taikoma ir tradicinei televizijos bei radijo laidų transliacijai ir jų transliacijai internetu. Daug Europos valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungai, gali tapti paslaugų, grindžiamų sąlygine prieiga, piratavimo priemonių tobulinimo ir platinimo prieglobsčiu, kai jų teisinėje sistemoje sankcijų už šią labai specifinę piratavimo veiklą nenumatyta. Todėl reikėtų išplėsti Direktyvos 98/84/EB nuostatų taikymą ir Europos lygiu sukurti bendrą ir veiksmingą šių paslaugų apsaugos sistemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che la Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato rappresenti un miglioramento rispetto alla pur ottima direttiva 98/84/CE.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ La ratification de cette convention est ouverte à l'Union européenne, ce qui revient à approuver la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union européenne. Totalement opposé à cette reconnaissance qui constitue le prélude à la création d'un véritable État fédéral européen, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat.

Prin această Covenție se dorește asigurarea unei protecții mai mari a serviciilor bazate pe acces condiționat și a servicilor de acces condiționat.

Ținând cont de dezvoltările tehnologice existente, precum și de faptul că o serie de state europene, care nu fac parte din Uniunea Europeană, pot reprezenta un mediu propice pentru crearea și dezvoltarea de dispozitive de piratare de servicii bazate pe acces condiționat, Convenția elaborată de către Consiliul Europei vine să ofere un cadru legal mai amplu în vederea eliminării oricărei intenţii ilicite, pe o arie mai întinsă.

Salut această inițiativă deoarece ea contribuie la combaterea eficientă a amenințărilor la adresa serviciilor protejate.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Voto positivo nei confronti della decisione del Consiglio di approvare il testo della Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato.

In commissione giuridica il testo è stato approvato quasi all'unanimità. Le procedure per giungere alla Convenzione in oggetto sono partite nel 1999, quando il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziarne i contenuti in seno al Consiglio d'Europa.

In pratica, si tratta di un testo che cerca di istituire un quadro legale europeo per combattere gli accessi non autorizzati ai servizi televisivi forniti a pagamento. Queste norme proteggono le trasmissioni radio, quelle televisive e quelle via Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a voté en faveur de la décision du Conseil d'approuver la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. La convention met en place un cadre législatif afin de lutter contre les dispositifs illégaux permettant un accès non autorisé à des services de télévision payants. Il était urgent de trouver un accord afin d'empêcher les nombreuses fraudes dans ce domaine. Nos entreprises doivent être protégées et le principe de propriété intellectuelle respecté. J'ai voté en faveur de la décision du Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato.

Nella specie, considero che:

- numerosi Stati europei non membri dell'Unione possono costituire rifugio per il perfezionamento e la diffusione di dispositivi di pirateria di servizi ad accesso condizionato, posto che il loro ordinamento giuridico non prevede sanzioni per detta attività di pirateria molto specifica. È dunque necessario estendere le disposizioni della direttiva del 1998 e creare un quadro comune ed efficace a livello europeo per la protezione di questi servizi;

- la Convenzione amplia effettivamente l'ambito del quadro previsto dalla direttiva 98/84/CE al di là dell'Unione combattendo le minacce ai servizi protetti; è opportuno quindi approvare la conclusione della Convenzione;

- la Corte di giustizia europea, con sentenza del 22 ottobre 2013, ha statuito che la base giuridica corretta era l'articolo 207 TFUE sulla politica commerciale comune. Finché questa causa era pendente, non è stato possibile firmare o approvare la conclusione della Convenzione a nome dell'Unione;

- essendo ora possibile, ho votato per la conclusione della Convenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La Convenzione europea in esame ha l'obiettivo di tutelare gli operatori e i provider di servizi a pagamento radiofonici, televisivi e on-line contro la ricezione illegale di tali servizi. La Convenzione completa una direttiva analoga della Comunità europea estendendo la protezione a tutta l'Europa ed ho quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport car la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel impliquerait la reconnaissance de la personnalité juridique de l'UE, ce qui attribuerait un statut quasi étatique à l'UE et représenterait un pas de plus vers le fédéralisme. En tant que patriote, je soutiens la souveraineté et la volonté des peuples. Je ne peux donc être en faveur d'un État fédéral européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ La direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ha istituito un quadro giuridico comune applicabile sul territorio dell'Unione per la lotta ai dispositivi illeciti che consentono l'accesso non autorizzato ai servizi televisivi offerti contro pagamento e che tutela efficacemente tali servizi. Questa protezione si estende sia alle trasmissioni televisive e radiofoniche convenzionali che alle trasmissioni via Internet.

Nel 1999, il Consiglio d'Europa ha avviato la redazione di una convenzione europea in merito e si è reso pertanto necessario estendere le norme della direttiva in ambito europeo e creare un quadro comune. I negoziati, condotti dalla Commissione a nome dell'UE, hanno portato all'adozione della Convenzione nel 2001. Tuttavia la sua adozione è rimasta bloccata da una causa pendente tra Commissione e Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia in merito alla base giuridica per la decisione sulla firma. In seguito alla sentenza della Corte, il Consiglio ha adottato una nuova decisione nell'aprile 2014. Con il provvedimento in esame, il Parlamento approva la conclusione della Convenzione. Per queste considerazioni, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ La Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato affianca e completa la direttiva europea 98/84/CE che istituisce un quadro giuridico comune applicabile sul territorio dell'Unione per la lotta ai dispositivi illeciti che consentono l'accesso non autorizzato ai servizi televisivi offerti contro pagamento e che tutela efficacemente tali servizi.

Ritengo che l'adesione dell'Unione europea alla suddetta Convenzione amplierebbe effettivamente l'ambito del quadro previsto dalla direttiva menzionata al di là dell'Unione europea, rafforzando la protezione giuridica contro le minacce ai servizi protetti.

Pertanto, malgrado le difficoltà nell'applicazione delle disposizioni procedurali in seno al Consiglio d'Europa, ho deciso di votare in favore del presente progetto di risoluzione in ragione della complementarità dei due testi di riferimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ This Convention on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access, created a common legal framework applicable throughout the EU for combating illicit devices which allow for unauthorised access to television services offered against payment and effectively protecting such services. As the Convention would effectively extend the scope of the framework provided by Directive 98/84/EC outside of the Union and thereby combat threats to protected services, I think that Parliament has to give its consent to the conclusion of the Convention, and I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato. Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato.

Il mio voto è stato favorevole perché tale relazione riguarda il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionale o costituiti da accesso condizionale e raccomanda che il Parlamento dia la sua approvazione alla conclusione della Convenzione. Nel 1999, il Consiglio d'Europa ha iniziato a elaborare una convenzione europea sulla protezione giuridica di questi servizi e la Commissione ha rappresentato l'Unione europea nel corso dei negoziati. La Convenzione ha l'effetto di estendere il regime di tutela oltre i confini dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor del informe puesto que es una autorización para que el Consejo celebre, en nombre de la Unión, el Convenio Europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

El Convenio, impulsado por el Consejo de Europa, hace referencia a los servicios audiovisuales y de la sociedad de la información que están sujetos a pago o a acceso condicional, sobre todo desde el punto de vista de la recepción ilegal para fines comerciales, que puede causar problemas también a los servicios públicos de televisión y radiodifusión. Dichos servicios públicos son de especial interés para nosotros y creemos que deben ser objeto de especial protección, por lo que consideramos que el Convenio no aborda adecuadamente este aspecto. Sin embargo, su celebración supone un paso positivo para acabar con el acceso ilegal a los servicios audiovisuales. Por ello, he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This file is aimed at strengthening Directive 98/84/EC on the legal protection of services based on conditional access. This directive created a common legal framework applicable throughout the European Union for combating illicit devices which allow for unauthorised access to television services offered against payment and effectively protecting such services. This protection covers both television and radio broadcasting services and transmission by Internet. It was therefore necessary to extend the provisions of the 1998 Directive and to create a common and effective framework at European level for the protection of these services. The convention effectively extends the scope of the framework provided by Directive 98/84/EC outside of the European Union and thereby combat threats to protected services, hence I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport vise à approuver la ratification de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Considérant qu'il est nécessaire de fournir une protection juridique à tous les services dont la rémunération dépend d'un accès conditionnel, c'est-à-dire subordonnant l'accès au service protégé à une autorisation individuelle préalable, et qu'il est tout aussi important de lutter contre toute activité commerciale relative à des équipements permettant ou facilitant l'accès aux services sans autorisation ni paiement du fournisseur et de mettre en place des sanctions, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel s'inspire de la directive du même nom adoptée par l'Union européenne en 1998. L'approbation par le Parlement de la décision du Conseil relative à la convention va enfin permettre d'avoir un cadre réglementaire commun à tout le continent européen, afin de sanctionner les moyens visant à accéder illégalement à des contenus télévisuels et radiophoniques. Je me réjouis de ce vote du Parlement qui va dans le sens d'une lutte efficace contre le piratage. Il souligne que les services télévisuels et radiophoniques ne sont pas libres de droit dès lors qu'ils sont disponibles sur l'internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a donné son accord à la conclusion de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

Cette convention protège les services payants électroniques contre la piraterie en interdisant toute activité commerciale de fabrication, de distribution ou de publicité des cartes à puce et d'autres dispositifs permettant de contourner l'accès protégé de services de télévision, de radio et d'internet payants. L'Union disposait déjà d'une directive en la matière mais la ratification de la convention lui permet de prendre part à un ensemble plus grand d'États et de se conformer aux mêmes règles que ses voisins membres du Conseil de l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre la recommandation relative au projet de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Une fois de plus, l'Union souhaite se voir confier un rôle que j'estime réservé aux seuls États. Afin de préserver nos souverainetés nationales, j'ai voté contre une énième tentative de l'Union de vouloir réglementer nos marchés.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ I am happy to support this proposal as the Convention, in fact, extends the scope of the framework provided by Directive 98/84/EC to the field outside the Union, thereby combating threats to protected services.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Аз силно подкрепям тази препоръка, тъй като е от съществено значение за доброто функциониране на процеса на европейската интеграция за борбата срещу незаконната злоупотреба на радио и телевизионните услуги и предаването на данни по интернет. Това не вреди само на нашата икономика, но и води до непряка вреда на безопасността на гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο καθώς θεωρούμε πως με πρόσχημα την ούτως καλούμενη καταπολέμηση της πειρατείας, προωθούνται παράλληλα ατζέντες που έχουν ως σκοπό τη λογοκρισία και την προώθηση των συμφερόντων των μεγάλων Μέσων. Η πειρατεία σε όλες τις μορφές της μπορεί να καταπολεμηθεί με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Η ουσία όμως του προβλήματος, όσον αφορά την πειρατεία συνδρομητικών υπηρεσιών, βρίσκεται στην ίδια την αρχή των συνδρομητικών υπηρεσιών. Δηλαδή στο ότι δημόσια αγαθά για τα οποία πολλές φορές πληρώνει ο φορολογούμενος (πχ ποδόσφαιρο) καλείται να πληρώσει ξανά για να τα απολαύσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. Esta Decisión del Consejo está relacionada con la Directiva 98/84/CE relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, que creó un marco jurídico común aplicable a toda la Unión para combatir los dispositivos que permiten el acceso no autorizado a los servicios de televisión, radiodifusión y televisión por internet.

Este Convenio fue aprobado en 2001 para que fuese plenamente compatible con la Directiva. Sin embargo, antes de que el Consejo pudiera pedir al Parlamento que diera su aprobación a este Convenio, la Comisión Europea llevó el caso al Tribunal de Justicia de la UE alegando que el Consejo había hecho un uso incorrecto del fundamento jurídico de la Decisión sobre la firma del Convenio (en lugar de utilizar el artículo 207 del TFUE, como proponía la Comisión, el Consejo había utilizado el artículo 114 del TFUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette délibération, parce qu'elle implique la pleine reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union européenne, à laquelle je suis totalement opposé.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório diz respeito à aprovação pelo Parlamento Europeu da Convenção sobre a proteção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional.

Ao adotar a Diretiva 98/84/CE, a UE exerceu a sua competência nos domínios abrangidos pela Convenção, exceto nos artigos 6.º (Medidas de perda) e 8.º (Cooperação internacional), que cobrem temas como a cooperação internacional, o processo civil e as medidas de confisco.

A Convenção deverá ser, portanto, aprovada tanto pela UE como pelos seus Estados-Membros.

A Convenção tem por objeto os serviços da sociedade da informação e os serviços de radiodifusão prestados mediante remuneração e que se baseiam ou consistem num acesso condicional. A presente Convenção tem por finalidade tornar ilícito, no território das Partes, um determinado número de atividades (identificadas no Artigo 4.º) que permitem o acesso não autorizado a serviços protegidos, bem como aproximar as legislações das Partes neste domínio.

Compreendendo o alcance e os propósitos genéricos da Convenção e, em geral, aceitando-os, consideramos que a matéria em apreço no presente relatório não é isenta de outras consequências, que vão além das enunciadas no texto da Convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto positivo nei confronti del testo della Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato. Il testo della Convenzione prevede di istituire un quadro legale europeo per combattere gli accessi non autorizzati ai servizi televisivi forniti a pagamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω το συγκεκριμένο σχέδιο καθώς θεωρώ ότι, με πρόσχημα την ούτως καλούμενη καταπολέμηση της πειρατείας, προωθούνται παράλληλα ατζέντες που έχουν ως σκοπό την λογοκρισία και την προώθηση των συμφερόντων των μεγάλων μέσων. Η πειρατεία σε όλες τις μορφές της μπορεί να καταπολεμηθεί με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Η ουσία όμως του προβλήματος, όσον αφορά την πειρατεία συνδρομητικών υπηρεσιών, βρίσκεται στην ίδια την αρχή των συνδρομητικών υπηρεσιών. Δηλαδή στο ότι δημόσια αγαθά για τα οποία πολλές φορές πληρώνει ο φορολογούμενος (πχ ποδόσφαιρο) καλείται να πληρώσει ξανά για να τα απολαύσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The Council was able to adopt a decision on 14 April 2014 on the signing on behalf of the Union of the Convention, but since the new legal basis concerns matters falling under exclusive competences of the Union, the possibility to conclude the Convention of behalf of the Union was questioned. As a consequence, the draft Council decision, for which the consent of Parliament has been requested, now includes an annex in which the Union declares that it fully recognises the objectives pursued by the Convention, but also expresses its concern regarding the application of those procedural provisions, on the basis of its exclusive competence.

Taking into account that it is not possible to renegotiate the Cconvention in order to address this problem – which in any event falls within the field of external representation of the Union, for which the Council and the Commission are primarily responsible – and with reference to the fact that the Convention would effectively extend the scope of the framework provided by Directive 98/84/EC outside of the Union and thereby combat threats to protected services, I voted in favour of giving consent to the conclusion of the Convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Al Parlamento europeo, dopo l'approvazione del Consiglio, è stata richiesta l'approvazione relativamente alla conclusione, da parte dell'UE, della Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato. Si tratta di una convenzione che contrasta la pirateria informatica ed elettronica, proteggendo allo stesso tempo gli operatori del settore e i consumatori. Per questo motivo ho votato sì alla raccomandazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Il presidente Swoboda ci ha consegnato una relazione importante che ho approvato convintamente, che si riferisce alla stipula di una nuova Convenzione sui servizi di accesso condizionato. Con tale convinzione sarà possibile estendere il campo di applicazione del quadro giuridico della fondamentale direttiva del 1998 che regolamenta la lotta contro i dispositivi illeciti in grado di ritrasmettere servizi televisivi. Con la Convenzione la prevenzione di tali abusi sarà più forte anche sul piano internazionale; è un segnale importante per difendere i legittimi diritti dei consumatori su scala sempre maggiore.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Z zadowoleniem przyjmuję wynik dzisiejszego głosowania wyrażającego zgodę PE na zawarcie konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym, tworzącej wspólne ramy prawne mające na celu ochronę usług obejmujących zarówno klasyczne transmisje telewizyjne i radiowe, jak i te przez internet.

Systemy prawne wielu państw w Europie, nie będących członkami UE, nie obejmują konsekwencji wynikających z udoskonalania i rozpowszechniania urządzeń pirackich opartych na dostępie warunkowym. Zatem rozszerzenie przepisów dyrektywy z 1998 r. i stworzenie wspólnych i skutecznych europejskich ram ochrony tych usług jest sprawą nadrzędna.

Jak ustalił Trybunał Sprawiedliwości, właściwą postawą prawną dla decyzji o podpisaniu konwencji jest art. 207 TFUE w sprawie wspólnej polityki handlowej podlegającej wyłącznym kompetencjom Unii. Z tego powodu możliwość zawarcia konwencji w imieniu Unii została zakwestionowana, ponieważ nie jest ona członkiem Rady Europy.

Niemniej jednak zgadzam się ze sprawozdawcą, że należy zgodzić się na zawarcie tej konwencji i rozszerzyć ramy przewidziane w dyrektywie 98/84/WE na obszar poza Unią, zwalczając tym samym zagrożenia dla usług chronionych.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Svoboda report giving Parliament’s consent to the Union acceding to this Convention, which has already been ratified by the Member States individually.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my Labour colleagues, supported this report as it gives Parliament’s consent for the EU accede to this Convention, which has already been ratified by the individual Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto, nes toks sprendimas pagrįstas Europos Sąjungos teisės aktais ir neprieštarauja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikai.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koja temelji na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup jer se time daje suglasnost za sklapanje sporazuma koji će omogućiti nesmetan nastavak rada u tom području. Davanje suglasnosti je također u skladu sa stavom ALDE grupe. Potreba za suglasnost Europskog parlamenta dodatno osnažuje demokratske procese unutar Europske unije i njezinu vjerodostojnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Ce projet de résolution législative vise à approuver la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Des sanctions pénales administratives seront mises en place et auront pour but de lutter contre le piratage de décodeurs de services de télévision cryptés et de réduire la grande disparité entre les États. Cette convention revient, en outre, à certifier la personnalité juridique de l'Union européenne, ce qui reste à mes yeux inacceptable. J’ai, pour toutes ces raisons, voté contre ce projet de résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Pavel Svoboda concernant la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel qui permet de lutter plus efficacement contre le piratage de contenus audiovisuels, radiophoniques et des services payants sur l'internet. Il permet aussi de rapprocher les différentes législations entre les États membres dans ce domaine.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la recommandation relative au projet de décision du Conseil sur la conclusion de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Cette recommandation vise principalement à fournir une protection juridique à tous les services dont la rémunération dépend d'un accès conditionnel, c'est-à-dire subordonnant l'accès au service protégé à une autorisation individuelle préalable.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Der Bericht sieht vor, Radio- und TV-Dienste besser vor unautorisiertem Zugriff zu schützen. Im Sinne der hohen Standards in Zusammenhang mit Urheberrechten stimme ich für diesen Antrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report as it simply gives Parliament’s consent to the Union acceding to this Convention, which has already been ratified by the Member States individually.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho dato il mio consenso alla relazione del collega Svoboda relativa alla Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato. Vista la grande disparità oggi esistente negli Stati europei in materia di legislazione sulla protezione dei citati servizi, sono convinto della necessità di perseguire una politica comune, tesa ad armonizzare le legislazioni in questo settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ Ce rapport vise à faire adopter par le Parlement européen le projet de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de l'UE, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Il s'agit en réalité d'un cadre juridique applicable à tous les États membres de l'UE pour combattre les dispositifs illégaux qui permettent d'accéder sans autorisation aux services de télévision payants et protéger ces services.

En réalité, cette convention reprend l'essentiel de la directive de 1998 sur le sujet.

Étant donné que certains États européens ne sont pas membres de l'UE, cette dernière voulait étendre la directive à ces pays, ce qui fut chose faite en 2001 dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Cependant, je conteste formellement la possibilité pour l'UE de conclure cette convention au nom de l'Union, lui niant toute personnalité juridique. Par ailleurs, la base légale choisie par la CJUE est celle de l'article 207 du traité FUE sur la politique commerciale commune, domaine relevant de la compétence exclusive de l'UE, alors même que cette dernière n'est pas membre du Conseil de l'Europe. J'ai décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. En 1999, el Consejo de Europa emprendió la redacción de un Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso. Muchos Estados europeos no pertenecientes a la Unión Europea podían constituir refugios para el desarrollo y la difusión de dispositivos de piratería de servicios basados en el acceso condicional, al no preverse en su ordenamiento jurídico ninguna sanción para este tipo muy concreto de actividad de piratería. Resultaba necesario extender el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Directiva de 1998 y crear un marco común a escala europea. El Convenio, aprobado en 2001, es totalmente compatible con la Directiva. Por este motivo, he votado a favor de la celebración del Convenio.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Nesouhlasím s centralistickou regulací těchto záležitostí. Pokud se televizní společnosti cítí poškozeny nějakým softwarem nebo zařízeními, nemohou vymáhat regulaci výrobků, ale mají se obrátit na soud.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Pojavom novih tehnologija piratstvo napreduje te predstavlja veliki problem u državama članicama. Trebamo upozoriti na posljedice piratstva i korištenja kopiranih proizvoda i usluga. Kvaliteta piratskih proizvoda znatno je ispod standarda, a kreativnoj zajednici koja ih stvara oduzima nagradu za rad i napor.

Ovaj problem zahtjeva djelovanje državnih institucija, administracije, poslovnog sektora, ali i samih potrošača. Korištenjem usluga na nezakonit način, potrošači se izlažu riziku krađe identiteta i mogućoj kaznenoj prijavi. U većini država članica pokreću se aktivnosti podizanja svijesti o posljedicama piratstva te borbi protiv toga.

Podržala sam Preporuku zastupnika Swobode o konvenciji koja se bavi uslugama vezanim uz radiotelevizijsko emitiranje programa i informacijska društva koja svoje usluge nude za naknadu i temelje se na uvjetovanom pristupu te navodi što se sve treba smatrati prekršajem. Potpisivanjem Konvencije podržavaju se zajednička politika zaštite ovih usluga i zakonodavstvo koji sankcijama sprječavaju nezakonite aktivnosti vezane uz usluge uvjetovanog pristupa.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους, διότι δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της κυκλοφορίας παράνομων συσκευών που καθιστούν δυνατή τη μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε τηλεοπτικές υπηρεσίες που παρέχονται έναντι πληρωμής.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Accepter cette convention impliquerait de reconnaître l'Union européenne en tant que personnalité juridique, ce à quoi nous nous opposons fermement. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ È di primaria importanza per l'Unione la lotta contro i dispositivi illeciti che consentono l'accesso non autorizzato ai servizi televisivi offerti contro pagamento e la tutela di tali servizi. Una protezione che si estende sia alle trasmissioni televisive e radiofoniche convenzionali che alle trasmissioni via Internet.

È necessario evitare la costituzione di rifugi per il perfezionamento e la diffusione di dispositivi di pirateria di servizi ad accesso condizionato e creare un quadro comune ed efficace a livello europeo per la protezione di questi servizi.

Per tali ragioni ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Doy mi apoyo a la propuesta para la celebración del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Da es sich bei dem Bericht über das Europäische Übereinkommen über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten um den Schutz vor unautorisiertem Zugriff auf Radio- und TV-Dienste handelt, habe ich ihm meine Zustimmung gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'accès conditionnel désigne en télédiffusion un système permettant de limiter l'accès de certaines chaînes, programmes ou services à un ou plusieurs abonnés ou usagers. Il associe équipements de diffusion ou de transmission, appareils de réception ou terminaux de communication, décodeurs, déchiffreurs avec le support d'identification individuel (carte d'abonnement, contrôle d'adresse IP, logiciels et base de données mis à jour, etc.).

Une directive sur la protection juridique des services à accès conditionnel a été adoptée en 1998. Elle interdit toute activité commerciale de fabrication, de distribution ou de publicité des cartes à puce et d'autres dispositifs permettant de contourner l'accès protégé à des services payants de télévision, de radio et d'internet. Afin d'étendre les dispositions de la directive de 1998 et de créer un cadre commun et efficace au niveau européen, le Conseil de l'Europe a rédigé une convention européenne sur les services à accès conditionnel en 2001. Le rapport propose d'approuver cette convention. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Esta diretiva criou um enquadramento jurídico comum a toda a União Europeia para a luta contra os dispositivos ilícitos que permitem o acesso não autorizado a serviços televisivos pagos e para a proteção efetiva desses serviços. A proteção cobre tanto a radiodifusão televisiva e radiofónica clássica, como a transmissão pela Internet. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation as it will lead to the creation of a common and effective framework at European level that will combat illicit devices that hack into conditional access services.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Svoboda Report in order to give my consent to the European Convention on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A decisão do Conselho está relacionada com a Diretiva 98/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 1998, relativa à proteção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional, que criou o enquadramento jurídico comum aos Estados-Membros relativo a medidas de combate aos dispositivos ilícitos que facultam o acesso não autorizado a serviços protegidos.

Estão incluídos nesta proteção os serviços de transmissão e broadcasting, via internet, televisão e rádio. Ultrapassado o litígio contencioso que impediu até à presente data a celebração da Convenção, aprovo o Projeto de Resolução Legislativa do Parlamento Europeu sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à assinatura, em nome da União Europeia, da Convenção Europeia sobre a proteção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Ce rapport vise à faire adopter par le Parlement européen le projet de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de l'UE, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Il s'agit en réalité d'un cadre juridique applicable à tous les États membres de l'UE pour combattre les dispositifs illégaux qui permettent d'accéder sans autorisation aux services de télévision payants et protéger ces services.

En réalité, cette convention reprend l'essentiel de la directive de 1998 sur le sujet.

Étant donné que certains États européens ne sont pas membres de l'UE, cette dernière voulait étendre la directive à ces pays, ce qui fut chose faite en 2001 dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Cependant, je conteste formellement la possibilité pour l'UE de conclure cette convention au nom de l'Union, lui niant toute personnalité juridique. Par ailleurs, la base légale choisie par la CJUE est celle de l'article 207 du traité FUE sur la politique commerciale commune, domaine relevant de la compétence exclusive de l'UE, alors même que cette dernière n'est pas membre du Conseil de l'Europe.

Dans ces conditions, j'ai décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as it is simply to give Parliament’s consent to the Union acceding to this Convention, which has already been ratified by the Member States individually.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Ce rapport approuve la conclusion de cette convention, dont l'objectif est de créer un cadre commun efficace au niveau européen pour lutter contre les moyens illicites d'accès aux services de télévision et de radio payants, notamment lorsqu'ils sont transmis par l'internet.

Le Conseil de l'Europe avait rédigé un premier texte en 1999, contesté par la Commission européenne. La Cour européenne s'est prononcée en faveur de la Commission dans un arrêt d'octobre 2013. Le Conseil a par conséquent adopté une nouvelle décision en avril 2014, accueillie favorablement par le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Approviamo questa raccomandazione relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato perché siamo fortemente convinti della necessità per l'Unione europea di dotarsi di uno stabile scenario giuridico valido per tutti i paesi.

È a nostro parere necessario che gli illeciti dovuti all'accesso non autorizzato ai servizi televisivi a pagamento vengano trattati in maniera univoca in tutto il continente. Non è più accettabile, in una fase così avanzata di integrazione europea, che alcuni Stati membri diventino zone franche per lo sviluppo e la distribuzione di strumenti che vengono utilizzati per aggirare i costi connessi alla visione di un determinato canale televisivo o radiofonico.

La convenzione sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato, adottata nel 2001, è perfettamente compatibile con i regolamenti e le direttive comunitarie, e concordiamo con la posizione del Consiglio che ha co-firmato la convenzione il 14 aprile 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Am votat recomandarea referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat.

Convenţia europeană a fost adoptată pe 24 ianuarie 2001 şi a intrat în vigoare pe 1 iulie 2003 şi consistă într-o serie de reglementări similare cu Directiva 98/84/CE. Aprobarea acestei recomandări transmite un mesaj de susţinere pentru Convenţie dincolo de frontierele UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Die Sicherheit des digitalen Datenverkehrs gewinnt immer mehr an Bedeutung, und in diesem Zusammenhang gerät auch die Sicherheit von Radio- und Fernsehdiensten zunehmend in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Das vorliegende Übereinkommen hat den Schutz derartiger Dienste vor unautorisiertem Zugriff zum Inhalt. Da die Regelung eine tatsächliche Verbesserung des Schutzniveaus zum Inhalt hat, habe ich dem Abkommen zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette recommandation qui établit l'accord du Parlement européen à la conclusion de la convention sur la protection juridique des services audiovisuels et d'information qui fonctionnent sur base d'un accès conditionnel. La convention prévoit entre autres des dispositions en ce qui concerne la production, l'importation, la distribution, la location, la possession ou l'entretien de matériel illicite à des fins commerciales, et est entièrement en accord avec la directive existante 98/84/CE sur ces mêmes services. Je n'ai pas vu de raison valable de m'opposer à cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Resolutsiooni projekt näeb ette nõusoleku andmise konventsiooniga liitumiseks ELi nimel. Konventsioon näeb ette teles, raadios ja internetis pakutavate teenuste kaitse seadmete ja tegevuste vastu, mis võimaldaksid teenustele ligipääsu raha maksmata. Konventsiooniga laiendab EL oma samasisulise määruse ulatust üle kogu Euroopa ja saadab ka positiivse signaali teistele konventsiooniga liitumist kaaluvatele riikidele.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Pritariu konvencijos sudarymui, nes Europos lygiu reikia sukurti bendrą ir veiksmingą šių paslaugų apsaugos sistemą. Visoje ES turėtų galioti veiksmingas bendras kovos su neteisėtomis priemonėmis, kuriomis galima be leidimo pasinaudoti mokamomis televizijos paslaugomis, ir veiksmingos tokių paslaugų apsaugos teisinis pagrindas. Visapusė ir veiksminga sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų apsauga yra būtina, atsižvelgiant į šios piratavimo veiklos specifiškumą.

Būtina suderinti valstybių nuostatas dėl priemonių prieš neteisėtas priemones, kuriomis galima be leidimo prisijungti prie apsaugotųjų paslaugų, tokiu būdu užkertant kelią neteisėtai veiklai. Sąlyginės prieigos paslaugų arba sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų tiekėjams turi būti sudarytos sąlygos pasinaudoti tinkamomis teisinėmis priemonėmis, be to, jiems turi būti nustatytas efektyvus žalos atlyginimo mechanizmas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Vijeće Europe usvojilo je Europsku konvenciju o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup te je ista stupila na snagu 1. srpnja 2003. godine.

S obzirom da Europsko zakonodavstvo nije nadležno nad državama koje nisu članice Europske unije i imajući u vidu činjenicu da su investicije u razvoj televizijskih, radio i internetskih usluga moguće jedino ukoliko se poštuju jasna i poštena pravila a sprječava nezakonit i neovlašten pristup tim uslugama, podržala sam odluku Vijeća o potpisivanju Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup, jer se istom stvara međunarodni pravni temelj za stvaranje zajedničkog i učinkovitog okvira za zaštitu tih usluga.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ Se prononcer en faveur de cette convention reviendrait à reconnaître la personnalité juridique de l'Union européenne. Il n'est évidemment pas question pour moi de me prononcer en ce sens car je considère que seuls les États peuvent être parties à des conventions. Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam izvješće kolege Swobode o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup kojom se daje suglasnost za sklapanje sporazuma. Presudom Europskog suda, Europskom konvencijom o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup i Odlukom Vijeća 2014/243/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup već je potvrđeno ovakvo stajalište te nema razloga da Europski parlament ne da suglasnost za sklapanje sporazuma.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam Izvješće kolege zastupnika Pavela Swobode o Preporuci o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup.

Nakon određenih proceduralnih poteškoća napokon ćemo dobiti legislativni okvir koji odgovara stvarnom stanju višestruko kompleksne zaštite usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup. Ova odluka se oslanja na Direktivu 98/84/EC iz 1998. godine koja je nastala iz potrebe za suzbijanjem nedopuštenih uređaja koji omogućuju neovlašteni pristup televizijskim uslugama bez plaćanja za iste, a osim zaštite televizijskih podrazumijeva i zaštitu radijskih usluga kao i prijenosa preko interneta. Legislativni okvir koji je već postojao, kvalitetno je nadopunjen tako da odgovara suvremenim uvjetima problematike pa se tako primjerice Konvencijom pobliže definira kazneno djelo proizvodnje nedopuštenih sredstava, osim toga daje se i mnogo jasnija definicija sankcija koje su utvrđene za aktivnosti definirane kao nezakonite.

Naposljetku, smatram kako će zaključak Konvencije zaista poslati snažan signal i pomoći proširiti odredbe Direktive 98/84/EC izvan granica EU-a, čime će se stvoriti sveobuhvatan legislativni temelj propisa o uslugama na temelju uvjetovanog pristupa koji je primjenjiv u cijeloj Europi.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto favorevole alla conclusione della Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato a seguito della sentenza della Corte di giustizia e della positiva raccomandazione della commissione giuridica del Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Afin de lutter contre la piraterie sur l'internet et de protéger l'accès aux services de télévision, radio et internet payants, j'ai voté pour la recommandation du Parlement concernant la conclusion de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Em 20 de novembro de 1998, o Conselho e o Parlamento Europeu adotaram a Diretiva 98/84/CE relativa à proteção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional. Em causa estava o estabelecimento de um quadro jurídico comum a toda a União para lutar contra os dispositivos ilícitos que permitem um acesso não autorizado a serviços de televisão prestados a título oneroso. Esta proteção cobre tanto a radiodifusão televisiva e radiofónica clássica, como a transmissão pela Internet.

Em 24 de janeiro de 2001, foi adotada uma Convenção do Conselho da Europa sobre esta matéria, em termos perfeitamente compatíveis com a referida Diretiva.

Acontece, porém, que, no acórdão de 22 de outubro de 2013, o Tribunal de Justiça considerou que a decisão do Conselho relativa à assinatura da Convenção se fundamentava numa base jurídica errada (o artigo 114.° do TFUE, em vez do respetivo artigo 207.°).

Na sequência desta decisão, o Conselho procedeu então à correção da base jurídica, adotando uma nova decisão, tendo em vista a aprovação da Convenção em nome da União. Findo este processo, a presente resolução tem justamente por objeto a aprovação por parte do Parlamento Europeu da celebração desta Convenção. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Les députés européens ont adopté en séance plénière la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Esta é uma Convenção que decorre do tempo em que vivemos, relacionando-se com o acesso a serviços de informação e entretenimento (TV, rádio e Internet) mediante pagamento. No essencial, esta Convenção vem no sentido de encontrar uma legislação comum respeitante a um conjunto de atividades que permitem um acesso não autorizado a certos serviços protegidos. Mais especificamente, esta proteção consistirá em declarar como ilegal toda a atividade comercial relacionada com equipamentos que permitam ou facilitem o acesso a estes serviços sem autorização ou pagamento ao prestador dos mesmos, estabelecendo as devidas sanções. Trata-se de proporcionar proteção legal aos prestadores de serviços, garantindo, em simultâneo, a qualidade dos mesmos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la celebración por parte de la UE del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, que permitirá ampliar el ámbito de aplicación del marco jurídico instaurado por la Directiva 98/84/CE y luchar así eficazmente contra las infracciones que vulneren los servicios protegidos. La necesidad de una protección extensa y efectiva de estos servicios es particularmente relevante, ya que muchos Estados europeos, no pertenecientes a la UE, pueden constituir refugios para el desarrollo y la difusión de dispositivos de piratería de servicios basados en el acceso condicional, al no preverse en su ordenamiento jurídico ninguna sanción para este tipo muy concreto de actividad de piratería. Resultaba, pues, oportuno extender con este Convenio el ámbito de las disposiciones de la Directiva 98/84/CE y crear un marco común y eficaz a escala europea para la protección de esos servicios.

Esta Directiva creó un marco común al conjunto de la UE para luchar contra los dispositivos ilícitos que hacen posible el acceso no autorizado a servicios televisivos de pago y proteger eficazmente estos servicios. Esta protección abarca tanto la radiodifusión televisiva y radiofónica tradicional como la transmisión por internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette décision du Conseil qui se rapporte à la directive 98/84/CE, laquelle établit un cadre juridique commun applicable dans toute l'Union pour lutter contre les dispositifs illicites qui permettent un accès non autorisé à des services de télévision payants.

En 1999, le Conseil de l'Europe a rédigé une convention européenne relative à la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. De nombreux États européens non membres de l'Union pouvant constituer des refuges pour la mise au point ou la diffusion de dispositifs de piratage de tels services, il convenait donc de créer un cadre commun efficace au niveau européen pour la protection de ces services.

Toutefois, avant que le Conseil n'ait pu demander au Parlement d'approuver la convention, la Commission a saisi la Cour de justice au motif que le Conseil aurait fondé sa décision relative à la signature de la convention sur une base juridique erronée. Tant que l'affaire était en instance, il n'était possible ni de signer ni d'approuver la convention au nom de l'Union. La Cour a rendu, en octobre 2013, un arrêt favorable à la Commission, et le Conseil a été contraint d'adopter une nouvelle décision en avril 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato. La Convenzione in questione è stata adottata nel 2001, con il fine di creare un quadro comune efficace a livello europeo per la protezione di questi servizi dai dispositivi illegali che permettono un accesso non autorizzato a servizi televisivi e radiofonici a pagamento. Tuttavia, il Parlamento non ha potuto approvare la conclusione della Convenzione, a nome dell'Unione europea, fino al 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho votato a favore in quanto il testo, approvato in commissione giuridica quasi all'unanimità, cerca di istituire un quadro legale europeo, ad oggi mancante, per evitare accessi non autorizzati a servizi radiotelevisivi a pagamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe puesto que es una autorización para que el Consejo celebre, en nombre de la Unión, el Convenio Europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

El Convenio, impulsado por el Consejo de Europa, hace referencia a los servicios audiovisuales y de la sociedad de la información que están sujetos a pago o a acceso condicional, sobre todo desde el punto de vista de la recepción ilegal para fines comerciales, que puede causar problemas también a los servicios públicos de televisión y radiodifusión. Dichos servicios públicos son de especial interés para nosotras y creemos que deben ser objeto de especial protección, por lo que consideramos que el Convenio no aborda adecuadamente este aspecto. Sin embargo, su celebración supone un paso positivo para acabar con el acceso ilegal a los servicios audiovisuales. Por ello, he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in support of this report as it simply gives Parliamentʼs consent to the European Union acceding to this convention, which has already been ratified by the Member States individually.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za legislatívne uznesenie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie, pretože pred prijatím tohto uznesenia mohli európske štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, poskytovať útočisko pre rozvoj alebo distribúciu zariadení pre hackovanie týchto služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Uzimajući u obzir preporuku Odbora za pravna pitanja, odluku Vijeća 2014/243/EU od 14. travnja 2014. godine te Direktivu 98/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 1998. godine, podržavam ovu Preporuku o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which gives Parliament’s consent to the European Union acceding to the European Convention on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Mnoge države koje nisu članice EU-a mogu pružiti „podršku“ za razvoj i distribuciju uređaja za hakiranje u usluge uvjetnog pristupa, dakle omogućuju neovlašteni pristup zaštićenim uslugama, posebice ako njihov pravni sustav ne predviđa sankcije protiv ovoga vrlo specifičnog načina hakiranja.

S obzirom da ova direktiva predviđa proširenje odredbi i izvan granica EU-a, čime bi se stvorili propisi i zajednički učinkovit okvir koji bi bio primjenjiv u cijeloj Europi, podržala sam Izvješće budući da jamči zaštitu usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil. Vzhľadom na to, že zastávam ochranu súkromného vlastníctva, totiž nepovažujem za správne, aby bolo možné podvodným spôsobom zadarmo pristupovať k plateným službám, do tvorby ktorých poskytovatelia týchto služieb investovali veľké množstvo vlastných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η πειρατία μπορεί να καταπολεμηθεί με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Η ουσία του προβλήματος της πειρατίας των συνδρομητικών υπηρεσιών, βρίσκεται στην ίδια την αρχή των συνδρομητικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur du projet de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de l'Union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Glasovala sam za Preporuku o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup. Konvencijom se proširuje zakonodavni djelokrug usvojen Direktivom o pravnoj zaštiti usluga s kojom je i usklađen Zakon o elektroničkim medijima u Republici Hrvatskoj, a kojim se uređuju prava i obaveze onih osoba koje obavljaju djelatnosti pružanja radijskih ili televizijskih usluga kao i usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža. Konvencijom se širi opseg zakonodavnih odredbi na područje izvan Unije odnosno na zemlje koje nisu članice, a sve s ciljem suzbijanja nezakonitih uređaja koji ugrožavaju emitiranje televizijskog, radijskog programa ili drugih usluga informacijskog društva.

Države izvan Europske Unije mogu predstavljati prave oaze za proizvodnju, distribuciju ili prodaju nedopuštenih uređaja kojima se omogućuje pristup zaštićenoj usluzi za komercijalne svrhe, stoga smatram da pravne mjere koje će se primjenjivati na ovakve radnje moraju biti prvenstveno preventivne i učinkovite kako bi se postiglo povlačenje nezakonitih uređaja iz trgovinskih tokova.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Podprla sem priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop. Sklep Sveta EU ustvarja skupni pravni okvir v EU za boj proti prepovedanim napravam, ki omogočajo nepooblaščen dostop do televizijskih storitev, ki so na voljo proti plačilu. V samem zakonodajnem postopku je prišlo med Komisijo in Svetom EU do različne interpretacije prava, ki se navezuje na sam podpis Konvencije.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución, que establece que el Parlamento Europeo debe participar plenamente en el seguimiento y la aplicación de los derechos humanos y de todas las acciones que se dirijan a corregir la desigualdad en su acceso. Nos parece fundamental la adopción de dos piezas legislativas clave: la Ley Europea de Accesibilidad y la Directiva general contra la discriminación, siendo ambas parte esencial de la aplicación de la Convención de la ONU. La resolución también pide a los Estados miembros plasmar las obligaciones derivadas del artículo 12 de la Convención de la ONU sobre las leyes nacionales y más específicamente, así como el derecho de todas las personas con discapacidad a votar y ser elegidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Cette convention est ouverte à la participation de l'Union européenne. Or, cela revient à reconnaître la personnalité juridique de l'Union européenne. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor siguiendo la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos de que el Parlamento apruebe la celebración del Convenio. Este establece un marco normativo casi idéntico a la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios basados de acceso condicional o basados en dicho acceso.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante este Convenio se crea un marco jurídico común europeo aplicable en toda la Unión para combatir aquellos dispositivos ilícitos que den acceso a servicios televisivos de pago. Es importante votar a favor para que la UE apruebe dicho Convenio.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe puesto que es una autorización para que el Consejo celebre, en nombre de la Unión, el Convenio Europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

El Convenio, impulsado por el Consejo de Europa, hace referencia a los servicios audiovisuales y de la sociedad de la información que están sujetos a pago o a acceso condicional, sobre todo desde el punto de vista de la recepción ilegal para fines comerciales, que puede causar problemas también a los servicios públicos de televisión y radiodifusión. Dichos servicios públicos son de especial interés para nosotras y creemos que deben ser objeto de especial protección, por lo que consideramos que el Convenio no aborda adecuadamente este aspecto. Sin embargo, su celebración supone un paso positivo para acabar con el acceso ilegal a los servicios audiovisuales. Por ello, he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório diz respeito à aprovação pelo Parlamento Europeu da Convenção sobre a proteção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional. A Convenção deverá ser aprovada tanto pela União como pelos seus Estados-Membros. A Declaração sobre a repartição de competências entre a União e os seus Estados—Membros está incluída no anexo da decisão do Conselho.

A Convenção tem por objeto os serviços da sociedade da informação e os serviços de radiodifusão prestados mediante remuneração e que se baseiam ou consistem num acesso condicional. A presente Convenção tem por finalidade tornar ilícito, no território das Partes, um determinado número de atividades que permitem o acesso não autorizado a serviços protegidos e aproximar as legislações das Partes neste domínio.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Da es sich bei dem Bericht über das Europäische Übereinkommen über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten um den Schutz vor unautorisiertem Zugriff auf Radio- und TV-Dienste handelt, habe ich ihm meine Zustimmung gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Έδωσα την θετική μου ψήφο στη συγκεκριμένη σύσταση μέσω της οποίας παρέχεται η έγκριση του σώματος, όπως αποφάσισε και η αρμόδια επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório diz respeito à aprovação pelo Parlamento Europeu da Convenção sobre a proteção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional.

Ao adotar a Diretiva 98/84/CE, a UE exerceu a sua competência nos domínios abrangidos pela Convenção, exceto nos artigos 6.º (Medidas de perda) e 8.º (Cooperação internacional), que cobrem temas como a cooperação internacional, o processo civil e as medidas de confisco.

A Convenção tem por objeto os serviços da sociedade da informação e os serviços de radiodifusão prestados mediante remuneração e que se baseiam ou consistem num acesso condicional. A presente Convenção tem por finalidade tornar ilícito, no território das Partes, um determinado número de atividades (identificadas no artigo 4.º) que permitem o acesso não autorizado a serviços protegidos, bem como aproximar as legislações das Partes neste domínio.

Compreendendo o alcance e os propósitos genéricos da Convenção e, em geral, aceitando-os, consideramos que a matéria em apreço no presente relatório não é isenta de outras consequências, tais como a concentração monopolista dos serviços prestados pelas empresas de telecomunicações. Abstivemo-nos.

 

6.3. Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
MPphoto
 
 

   A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido abstenerme en esta votación puesto que no mostramos nuestra oposición a la existencia de un procedimiento dentro del Parlamento que permita suspender la inmunidad parlamentaria de cualquier diputada o diputado. Sin embargo, en vista de que el señor Viktor Uspaskich ha declarado su disconformidad con esta decisión y de que el asunto tiene que ver con un procedimiento judicial abierto por unas acusaciones en torno a un caso judicial controvertido, no he encontrado tampoco razones para votar en favor. Finalmente he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ La levée de l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich est demandée une nouvelle fois cette année. Celui-ci est accusé d'outrage à un magistrat. Selon l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État.

Or, Viktor Uspaskich a été pris en flagrant délit, ce qui, dans la Constitution de la République de Lituanie, permet d'entamer des poursuites contre lui. De plus, il semblerait que nous ne puissions cette fois établir un fumus persecutionis selon lequel la procédure aurait été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député. J'ai donc voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This vote was not a roll-call vote. Therefore, in the interests of democracy I believe that the public has the right to know how I voted on this issue. I voted to waive immunity in this case because the alleged offence does not relate to the role of MEP and there is no obvious clear injustice as regards this case.

The request for referral back to committee from Mr Verhofstadt covered legal issues; two minutesʼ discussion is insufficient for me to determine how to vote on that. These matters should be treated with a degree of seriousness which the Rules of Procedure do not permit. I reluctantly followed the rapporteurʼs line on that vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la levée de l'immunité de ce parlementaire conformément à l'avis de la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Viktor Uspaskich est accusé d'outrage à magistrat et aucun élément du dossier ne permet de conclure que la procédure a été lancée dans l'intention de nuire à l'activité politique du parlementaire. Dès lors, il est important de lever l'immunité parlementaire de M. Uspaskich afin que la justice lituanienne puisse faire son travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Au moment où l'infraction présumée a été commise, M. Uspaskich était député au Parlement lituanien (Seimas). Le 28 juillet 2013, Viktor Uspaskich aurait dit aux journalistes qui l'interrogeaient dans le hall d'arrivée de l'aéroport de Vilnius que les juges qui l'avaient condamné le 12 juillet 2013 s'étaient montrés lâches et criminels et qu'ils n'avaient pas fait preuve d'indépendance.

Or, cet acte est une infraction au regard de l'article 232 du code pénal lituanien. Néanmoins, on peut éventuellement faire un lien avec la présence de M. Uspaskich au second tour de l'élection présidentielle dans son pays, je me suis donc abstenue sur le texte car j'avais voté précédemment pour le renvoi en commission de cette demande.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de la suspensión de la inmunidad de este diputado en vista de que el fiscal general de la República de Lituania la ha solicitado en relación con una investigación prejudicial relativa a un presunto delito cometido en su país y de que no existen pruebas de un fumus persecutionis, es decir, de una sospecha fundada de que el procedimiento judicial se haya entablado con la intención de causar un perjuicio político al diputado.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ U članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi se kako zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države. Budući da se zahtjevom nacionalnog tijela može pokrenuti postupak za skidanje tog imuniteta, odobravam zahtjev.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare a favore di questa richiesta perché, a mio avviso, le dichiarazioni rilasciate dall'on. Uspaskich non possono essere considerate come espresse nell'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento europeo e, pertanto, non possano godere della copertura fornita dall'articolo 8 del protocollo n. 7.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Uspaskich è accusato di vilipendio nei confronti di alcuni giudici lituani che lo avevano in precedenza condannato per un altro reato. Il fatto non rientra nelle tutele previste dal regolamento (tra le altre motivazioni egli non era parlamentare europeo all'epoca dei fatti).

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This case concerned the waiver of the parliamentary immunity of Viktor Uskpaskich, who is a Lithuanian MEP. The facts related to the alleged offence of ‘contempt of court officials’ and while this offence does feature in the Lithuanian criminal code, there are very concerning facts in some of the WikiLeaks cables on this case that one could interpret as being politically motivated, given also that the MEP concerned is a Lithuanian Russian minority language speaker. For the above mentioned reasons, I abstained on this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L’articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea sancisce che i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. Nella fattispecie, le accuse contro l'onorevole Viktor Uspaskich non riguardano un'opinione espressa nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo. Non sono più ravvisabili degli elementi tali da sostenere il fumus persecutionis. Alla luce di quanto esposto, ho votato a favore della relazione della mia collega Laura Ferrara.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il testo in discussione espone le motivazioni del PE nei confronti della richiesta di revocare l'immunità di Viktor Uspaskich. Il 1° ottobre 2014 il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dalla procura generale della Lituania una lettera con la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Uspaskich. Avendo esaminato la documentazione, la commissione ha ritenuto di sottoporre al PE di decidere di revocare l'immunità considerando che le accuse non hanno chiaramente alcun rapporto con la carica di deputato al PE di Uspaskich.

All'epoca dei fatti l'on. Uspaskich, nel rispondere alle domande rivoltegli da alcuni giornalisti all'aeroporto di Vilnius, avrebbe definito vigliacchi, criminali e manovrati i giudici che il 12 luglio 2013 hanno pronunciato la sentenza di colpevolezza nell'ambito di un procedimento penale a suo carico. Per tale reato, il codice penale lituano prevede la pena pecuniaria, l'arresto o la detenzione fino a due anni per chiunque vilipenda pubblicamente, in maniera offensiva nei fatti, oralmente o per iscritto, un tribunale o un giudice nell'esercizio delle sue attività.

Inoltre non si ravvisa alcun motivo per supporre l'esistenza di un fumus persecutionis. Per queste motivazioni ho ritenuto di votare favorevolmente al provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Consapevole che gli accadimenti che hanno condotto alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Viktor Uspaskich da parte del governo lituano sono antecedenti la sua elezione in qualità di membro del Parlamento europeo, ho deciso di votare in favore della presente richiesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Parliamentary immunity is not a Member’s personal privilege but a guarantee of the independence of Parliament as a whole and of its Members. The case in question does not have a direct and obvious connection with the Member’s performance of his duties as a Member of the European Parliament nor does it constitute an opinion expressed or a vote cast in the performance of his duties as a Member of the European Parliament for the purposes of Article 8 of Protocol No 7. I have thus voted in favour of the report to waive the immunity of the Member.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich a seguito delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Uspaskich contro il presidente e alcuni membri del collegio della sezione penale della corte d'assise di Vilnius, che il 12 luglio 2013 avevano pronunciato la sentenza di condanna nei suoi confronti. Ritengo che, come prevede il codice penale lituano, debba configurarsi la responsabilità di chi pubblicamente nei fatti, in modo orale o scritto, vilipende il diritto di un tribunale o di un giudice a giudicare nel contesto delle sue attività.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – He decidido abstenerme en esta votación puesto que no mostramos nuestra oposición a la existencia de un procedimiento dentro del Parlamento que permita suspender la inmunidad parlamentaria de cualquier diputada o diputado. Sin embargo, en vista de que el señor Viktor Uspaskich ha declarado su disconformidad con esta decisión y de que el asunto tiene que ver con un procedimiento judicial abierto por unas acusaciones en torno a un caso judicial controvertido, no he encontrado tampoco razones para votar en favor. Finalmente he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich. Nos mandats de députés européens nous imposent l'exemplarité. Aussi, les immunités qui y sont liées n'ont pour objectif que de permettre une parole libre, sans pression extérieure.

Cela n'induit et ne justifie en rien la possibilité de tenir des propos qui tombent sous le joug du code pénal de l'État concerné. Les faits reprochés à Viktor Uspaskich ne concernent pas son activité de député et n'ont pas la volonté de nuire à celle-ci. C'est pourquoi l'immunité parlementaire du député Viktor Uspaskich doit être levée.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση καθώς είμαι εκ θέσεως αντίθετος στα βουλευτικά προνόμια και ιδιαίτερα στη βουλευτική ασυλία. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Jag anser principiellt att Europaparlamentet som regel ska häva immuniteten för en ledamot när rättsliga myndigheter så kräver. Undantag ska endast ske när det finns uppenbar risk för politisk eller personlig förföljelse.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Concordo com o levantamento da imunidade parlamentar de Viktor Uspaskich, uma vez que os crimes de que é acusado – humilhação de um tribunal ou juiz devido ao exercício de funções judiciais por ações, declarações orais ou por escrito, puníveis com multa, detenção ou prisão por um período máximo de dois anos – foram cometidos antes da sua eleição para o Parlamento Europeu. A imunidade costuma ser levantada quando o crime não diz, de forma alguma, respeito ao exercício das funções de deputado, desde que não exista fumus persecutionis, ou seja, suspeitas suficientemente graves e precisas de que o motivo subjacente à ação judicial seja causar danos políticos ao deputado em causa. Consequentemente, a ação penal instaurada contra Viktor Uspaskich não está ligada ao seu atual mandato enquanto membro do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ À data do alegado crime de que é acusado Viktor Uspaskich, deputado lituano ao Parlamento Europeu, este era membro do parlamento lituano.

Em julho de 2013, Viktor Uspaskich respondia a perguntas de jornalistas, no aeroporto de Vílnius, quando terá alegadamente descrito como cobardes, criminosos e fantoches os juízes que o tinham considerado culpado numa ação penal de que tinha sido alvo.

Nos termos do artigo 232.º do Código Penal lituano, quem publicamente humilhe um tribunal ou um juiz devido ao exercício de funções judiciais será punido com multa, detenção ou prisão por um período máximo de dois anos.

Sucede que este deputado se diz discriminado e perseguido na Lituânia, por pertencer à minoria russófona num país em que o sentimento anti-Rússia grassa entre as instituições do Estado. Refere Uspaskich que as sedes do seu partido terão sido revistadas quando se deslocou à Rússia, ao funeral da mãe.

O Grupo ALDE, a que Uspaskich pertence, pediu que o relatório voltasse à Comissão para apreciação de novos factos. Concretamente, pediu-se que fossem analisadas todas as declarações de Uspaskich e não somente o trecho que havia sido analisado e alegadamente descontextualizado.

Apoiámos este pedido.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich καθώς είμαι εκ θέσεως αντίθετος στα βουλευτικά προνόμια και ιδιαίτερα στη βουλευτική ασυλία. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ It appears that the alleged offence was committed before Viktor Uspaskich became a Member of the European Parliament and that pre-trial proceedings had already been initiated before he assumed his seat in the European Parliament. It follows that the criminal proceedings to be brought against Viktor Uspaskich are not connected with his current office as Member of the European Parliament. Finally, there are no sufficiently serious and specific grounds for suspecting that it is a case of fumus persecutionis. I therefore voted in favour of waiving the immunity of Viktor Uspaskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the request for the waiver of the parliamentary immunity of Viktor Uspaskich, given that the alleged offence does not relate to his role of MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. This waiver concerns an alleged offence committed before Mr Uspaskich became a Member of the European Parliament and the pre-trial proceedings had already been initiated before he assumed his seat in the European Parliament. Therefore, the criminal proceedings to be brought against Mr Uspaskich are not connected with his current position as an MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už imuniteto panaikinimą Viktorui Uspaskichui, nes nėra priežasčių manyti, kad vykdomi teisėsaugos veiksmai yra susiję su Viktoro Uspaskicho politiniu persekiojimu dėl jo darbo Europos Parlamente. Tiriamas pažeidimas įvyko prieš V. Uspaskichui tampant Europos Parlamento nariu, o ikiteisminis tyrimas prasidėjo prieš jam pradedant eiti pareigas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam protiv prijedloga odluke Europskog parlamenta o zahtjevu za ukidanje imuniteta Viktoru Uspaskichu zbog toga što takva odluka predstavlja liniju ALDE grupe. Smatram također da je zastupniku potrebno osigurati neometan rad u Europskom parlamentu, te da se proces skidanja imuniteta treba temeljiti na objektivnoj analizi i konkretnim činjenicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ À nouveau, Viktor Uspaskich fait face à la justice de son pays. Il est dorénavant accusé d'outrage à magistrat. Selon l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union, les parlementaires européens bénéficient de la même immunité que celle des parlementaires de leur État d'origine.

Viktor Uspaskich a fait l'objet d'un flagrant délit, ce qui, dans la Constitution de la République de Lituanie, permet d'entamer des poursuites contre lui. Il semble donc que la levée de l'immunité parlementaire ne soit pas, en l'occurrence, politiquement motivée. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de voter pour la levée de l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Laura Ferrara sur la demande de levée d'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich. Cette procédure, demandée par le député concerné, est une formalité afin de permettre aux autorités judiciaires de pouvoir effectuer leur travail d'investigation.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Die Anschuldigungen betreffen eine reine Meinungsäußerung, die Herr Uspaskich tätigte, als er noch nicht Mitglied des Europäischen Parlaments war. Ich enthalte mich deshalb meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the request as I agree with the reasons of the proposal to waive immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore della relazione della collega Ferrara riguardante la richiesta di revoca dell'immunità all'onorevole Viktor Uspaskich. Poiché i fatti sono precedenti all'elezione dell'onorevole Uspaskich al Parlamento europeo, la commissione giuridica ha raccomandato la revoca dell'immunità.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur la demande de levée de l'immunité de Viktor Uspaskich, car j'aurais préféré le renvoi en commission, comme l'avait demandé monsieur Verhofstadt. La justice lituanienne reproche à M. Uspaskich d'avoir déclaré que les juges qui l'avaient condamné le 12 juillet 2013 s'étaient montrés lâches et criminels, et qu'ils n'avaient pas fait preuve d'indépendance.

Or, M. Uspaskich soutient que la commission n'a pas été informée correctement du contexte exact de ses déclarations, qu'il n'aurait en réalité que cité le président de la Lituanie, et demande que la commission puisse entendre l'enregistrement de ses déclarations.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur la levée de l'immunité car la demande est officiellement motivée par le fait que M. Uspaskich aurait insulté un magistrat. Ce grief me semble donc au premier abord sans rapport avec l'exercice du mandat parlementaire européen. Mais je ne peux exclure qu'il s'agisse en réalité d'une persécution politique.

Pour mémoire, j'avais voté contre la précédente demande de levée d'immunité de M. Uspaskich, qui s'analysait quant à elle clairement comme une persécution politique commise par la Lituanie contre un de ses ressortissants russophones.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. Viktor Uspaskich litavski je zastupnik Kluba Saveza liberala i demokrata za Europu te član Odbora za regionalni razvoj.

Zahtjev za ukidanje imuniteta zastupniku Uspaskichu zatražio je litavski glavni državni odvjetnik zbog istrage o navodnom kaznenom djelu. Protokol br. 7 Europske unije o povlasticama i imunitetima navodi da zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo na imunitet kakav imaju i zastupnici nacionalnih parlamenata država članica.

Podržala sam Izvješće zastupnice Ferrere koja je u ime Odbora za pravna pitanja odobrila ukidanje imuniteta zastupniku Viktoru Uspaskicha budući da nema sumnje da je postupak pokrenut s namjerom nanošenja političke štete. Zastupnik se tereti za počinjenje kaznenog djela nepoštovanja suda u skladu s člankom 232. Kaznenog zakona Republike Litve.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted that the European Parliament should waive the immunity of Viktor Uspaskich for the reasons set out in the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Questa relazione concernente la richiesta di revoca dell'immunità di Victor Uspaskich non mi trova concorde.

Sono dell'idea che il deputato debba continuare a godere dell'immunità in quanto garantista e continuerò a votare negativamente queste relazioni.

Il fatto che esista questa immunità è una garanzia a vantaggio dell'indipendenza del Parlamento europeo come Istituzione e non a vantaggio personale dei membri facenti parte di esso.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Da das zu verfolgende Verhalten mit der politischen Tätigkeit im Zusammenhang steht, habe ich den Antrag auf Aufhebung abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le rapport propose la levée de l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich, député lituanien de l'ALDE. Il lui est reproché d'avoir déclaré à la presse que les juges responsables de sa condamnation en juillet 2013 s'étaient montrés lâches et criminels et qu'ils n'avaient pas fait preuve d'indépendance. Cela semble avéré.

D'ailleurs, la procédure suivie par la justice lituanienne pose tout de même de nombreuses questions. À noter que Viktor Uspaskich est russophone, minorité très discriminée par les gouvernements baltes, antirusses, actuels. Au vu de ces doutes sur le bon fonctionnement de la justice lituanienne et compte tenu des protestations de l'intéressé qui dénonce un acharnement judiciaire contre lui, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções.

O Procurador-Geral da Lituânia solicitou o levantamento da imunidade parlamentar de Viktor Uspaskich, deputado ao Parlamento Europeu, no âmbito de uma investigação prejudicial relativa à alegada prática de um crime. Viktor Uspaskich é acusado de ter cometido o crime de desrespeito pelo tribunal, nos termos do artigo 232.º do Código Penal da República da Lituânia. Não existem provas de fumus persecutionis, ou seja, suspeitas fundamentadas de que a ação judicial tenha sido instaurada com o fim de prejudicar politicamente o deputado.

Votei, assim, favoravelmente ao levantamento da imunidade parlamentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the request for the waiver of the parliamentary immunity of Viktor Uspaskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Ce rapport a pour objet la levée d'immunité du député Viktor Uspaskich à la suite de la demande du parquet lituanien. Il lui est reproché d'avoir commis un outrage à magistrat lors d'une discussion avec des journalistes. Il aurait en effet qualifié les juges qui l'avaient condamné en 2013 de "lâches" et de "criminels qui n'avaient pas fait preuve d'indépendance". Cependant, cette poursuite est susceptible d'être liée à sa présence au second tour des élections présidentielles. Par ailleurs, les faits reprochés sont des propos rapportés, qui, à mon sens, ne doivent pas être susceptibles de poursuites. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich. Toute demande adressée au Président du Parlement européen par les autorités d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est instruite par la commission parlementaire compétente. J'ai voté conformément à l'avis rendu par la commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Am votat propunerea raportorului din Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Am 28. Juli 2013 beantwortete Viktor Uspaskich Fragen von verschiedensten Medien auf dem Flughafen Vilnius und soll dabei die Richter, die am 12. Juli 2013 in einem Strafverfahren gegen ihn ein Urteil erlassen haben, in dem sie seine Schuld feststellten, als Feiglinge, Verbrecher und Marionetten bezeichnet haben. Zur Erleichterung der Untersuchung des Vorfalls habe ich für die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che il Procuratore generale della Lituania ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Viktor Uspaskich, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un'indagine istruttoria su un presunto reato; che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea sancisce che i deputati al Parlamento europeo beneficiano, "sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese"; che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania e l'articolo 22, terzo comma, dello statuto del Seimas (parlamento lituano) stabiliscono che non possono essere intentati procedimenti penali a carico dei deputati al parlamento lituano e che questi ultimi non possono essere arrestati né soggetti a qualsiasi altra misura restrittiva della libertà personale senza l'approvazione del Seimas, salvo in casi di flagranza di reato;

ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Poštujem preporuku izvjestiteljice jer, iako kazneni progon nije u vezi s izraženim mišljenjem ili glasanjem pri obnašanju njegovih dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, i navodno kazneno djelo očito nije ni u kakvoj vezi s obnašanjem dužnosti kolege Uspaskicha u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu, ne postoji razlog za pretpostavku da je kazneni progon pokrenut s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku (fumus persecutionis) jer je pokrenut prije nego što je gospodin Uspaskich postao zastupnik u Europskom parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržao sam izvješće zastupnice Laure Ferrara o zahtjevu za ukidanje imuniteta zastupniku Viktoru Uspaskichu.

Parlamentarni imunitet je pravno sredstvo kojim se štiti neometano djelovanje zastupnika i time predstavlja neophodno sredstvo zaštite neovisnosti Parlamenta. Kako bi bili vjerodostojni, važno je da parlamentarni imunitet bude isključivo instrument zaštite od političkih motiviranih progona.

U slučaju zastupnika Viktora Uspaskicha, Odbor za pravna pitanja je utvrdio da nije riječ o kaznenom progonu pokrenutom s namjerom nanošenja političke štete zastupniku. Zastupnika Uspaskicha se tereti za kazneno djelo nepoštovanja suda u skladu s Kaznenim zakonom Republike Litve zbog izjave koju je dao novinarima 28. srpnja 2013. godine dok je bio zastupnik u nacionalnom parlamentu.

S obzirom da je Viktor Uspaskich izabran za zastupnika u Europskom parlamentu 25. svibnja 2014. godine, pokrenuti postupak nema nikakve veze s obnašanjem njegove dužnosti u svojstvu zastupnika u EP-u. Stoga sam suglasan s odlukom Odbora za pravna pitanja o ukidanju imuniteta jer pravno sredstvo zaštite predstavnika građana na razini Europske unije ne smije postavljati zastupnike iznad zakona.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ In questo caso mi sembra un passaggio obbligato la revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich, perché agli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si dice chiaramente che può beneficiare dell'immunità un deputato al Parlamento europeo nell'esercizio del suo mandato. Viktor Uspaskich non era deputato al Parlamento europeo all'epoca dei fatti in questione e, di conseguenza, l'immunità deve essere revocata dato che il reato non è in alcun modo legato all'esercizio del suo mandato di deputato europeo, ma è antecedente. Inoltre non mi sembra che ci siano ragioni sufficientemente gravi e specifiche per sospettare che si tratti di un caso di fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A 1 de outubro de 2014, o Procurador-Geral da Lituânia solicitou o levantamento da imunidade parlamentar de Viktor Uspaskich, Deputado ao Parlamento Europeu, no âmbito de uma investigação prejudicial relativa à alegada prática de crime de desrespeito pelo tribunal, ocorrido em 28 de julho de 2013, nos termos do artigo 232.º do Código Penal da República da Lituânia. Nos termos do artigo 8.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os Deputados ao Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. De acordo com o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos, o artigo 8.º do Protocolo não se aplica neste caso, uma vez que Viktor Uspaskich não era Deputado do Parlamento Europeu na altura em que ocorreram os factos. Nestes termos e tendo por base o referido relatório, votei favoravelmente a presente decisão no sentido do levantamento da imunidade de Viktor Uspaskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ La levée d'immunité parlementaire est tout sauf un acte simple et suit une procédure très rigoureuse. Dans le cas du parlementaire européen, l'immunité peut en règle générale être levée lorsque l'infraction n'est absolument pas liée à l'exercice de la fonction de député – et relève donc de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Le même article dispose également que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres. Cette dérogation est logique et est le plus souvent justifiée soit par la gravité des faits reprochés soit par la possibilité de rendre rapidement la décision judiciaire.

Il n'est pas question de cela avec l'adoption ce midi du rapport Ferrara. Il s'agit tout simplement pour la plénière de suivre l'avis de la commission des affaires juridiques, qui avait recommandé que le Parlement européen lève l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich, comme le demandait le parquet général de la République de Lituanie. Cette levée d'immunité permettra surtout au député européen concerné d'assurer sa défense comme n'importe quel citoyen.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Trata-se de uma questão de justiça interna lituana, sem qualquer relação com o estatuto de deputado de Viktor Uspaskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad de este diputado en vista de que el fiscal general de la República de Lituania la ha solicitado en relación con una investigación prejudicial relativa a un presunto delito cometido en su país y de que no existen pruebas de un fumus persecutionis, es decir, de una sospecha fundada de que el procedimiento judicial se haya entablado con la intención de causar un perjuicio político al diputado.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la levée d'immunité de M. Viktor Uspaskich, afin que la justice lituanienne puisse poursuivre son travail, dans le strict respect des droits de la défense, considérant que les faits dont il est question – outrage à magistrat présumé – sont survenus avant que M. Uspaskich ne siège au Parlement européen et qu'ils n'ont donc pas de lien direct ou évident avec l'exercice de ses fonctions de député européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido abstenerme en esta votación puesto que no mostramos nuestra oposición a la existencia de un procedimiento dentro del Parlamento que permita suspender la inmunidad parlamentaria de cualquier diputada o diputado. Sin embargo, en vista de que el señor Viktor Uspaskich ha declarado su disconformidad con esta decisión y de que el asunto tiene que ver con un procedimiento judicial abierto por unas acusaciones en torno a un caso judicial controvertido, no he encontrado tampoco razones para votar en favor. Finalmente he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ The alleged offence was committed before Viktor Uspaskich became a Member of the European Parliament and the pre-trial proceedings had already been initiated before he assumed his seat in the European Parliament. It follows that the criminal proceedings to be brought against Viktor Uspaskich are not connected with his current office as a Member of the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Budući da se zastupnika u Europskom parlamentu Viktora Uspaskicha tereti za kazneno djelo nepoštovanja suda u skladu s člankom 232. Kaznenog zakona Republike Litve, podržavam ovo Izvješće jer smatram da ovaj postupak nije pokrenut s namjerom nanošenja političke štete navedenom zastupniku. Važno je napomenuti da se članci 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije ne mogu primijeniti na ovaj slučaj jer gospodin Uspaskich nije bio zastupnik u Europskom parlamentu u trenutku navodnog počinjenja kaznenog djela, te se to kazneno djelo ne odnosi na mišljenja koja je izrazio, niti na glasovanja na kojima je sudjelovao pri obavljanju dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this request for the waiver of the parliamentary immunity of Viktor Uspaskich, a Lithuanian MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ U izvješću o zahtjevu za ukidanje imuniteta Viktoru Uspaskichu ne postoje dokazi za fumus persecutionis, odnosno za osnovanu sumnju da je postupak pokrenut s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku. Viktora Uspaskicha optužuje za počinjenje kaznenog djela nepoštovanja suda u skladu s člankom 232. Kaznenog zakona Republike Litve.

Glavni državni odvjetnik Republike Litve zatražio je ukidanje parlamentarnog imuniteta zastupniku u Europskom Parlamentu u vezi s istragom o navodnom kaznenom djelu prije sudskog postupka. U članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi se da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države. U članku 62. Ustava Republike Litve i članku 22. stavku 3. Poslovnika Parlamenta Republike Litve navodi da se protiv zastupnika u Parlamentu Republike Litve ne može pokrenuti kazneni postupak i da ga se ne može uhititi ili podvrgnuti bilo kakvim drugim ograničenjima osobne slobode bez pristanka Parlamenta Republike Litve osim u slučajevima in flagrante delicto.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil, pretože si nemyslím, že zbavenie parlamentnej imunity u Viktora Uspaskicha je správne. Aj „pohŕdanie súdom“ totiž rozhodne spadá do slobody prejavu a práve tú by parlamentná imunita mala chrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Είμαι εκ θέσεως αντίθετος στα βουλευτικά προνόμια και ιδιαίτερα στη βουλευτική ασυλία. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la levée d'immunité de mon collègue, demande partagée même par le député en question. Il est normal qu'il puisse s'expliquer devant ses autorités nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), in writing. ‒ The case of Viktor Uspaskich should be analysed in a wider context. There are good reasons to believe that this politician has repeatedly been harassed by the Lithuanian authorities due to his political opinion and immigrant origin. Against such a background I cannot vote in favour of the waiver of his immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ Como suele ser habitual en los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los diputados al Parlamento, he votado a favor de dicha suspensión en el caso de Viktor Uspaskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido abstenerme en esta votación puesto que no mostramos nuestra oposición a la existencia de un procedimiento dentro del Parlamento que permita suspender la inmunidad parlamentaria de cualquier diputada o diputado. Sin embargo, en vista de que el señor Viktor Uspaskich ha declarado su disconformidad con esta decisión y de que el asunto tiene que ver con un procedimiento judicial abierto por unas acusaciones en torno a un caso judicial controvertido, no he encontrado tampoco razones para votar en favor. Finalmente he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A imunidade dos membros do Parlamento Europeu é protegida pelos artigos 8.º e 9.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia. A fim de beneficiar de imunidade nos termos do artigo 8.° do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, as ações judiciais devem ser relativas a opiniões ou votos expressos por um deputado ao Parlamento Europeu no exercício das suas funções. Consequentemente, o artigo 8.º do Protocolo não se aplica, uma vez que Viktor Uspaskich não era deputado ao Parlamento Europeu na altura em que ocorreram os factos.

Tendo em conta os argumentos expostos, e nos termos do artigo 9.º, n.º 3, do Regimento, a Comissão dos Assuntos Jurídicos recomenda ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade de Viktor Uspaskich.

Contudo, este deputado diz-se discriminado na Lituânia por ser "a Russian speaker"; as sedes do seu partido terão sido revistadas quando se deslocou à Rússia ao funeral da mãe. Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Da das zu verfolgende Verhalten mit der politischen Tätigkeit im Zusammenhang steht, habe ich den Antrag auf Aufhebung abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ À data do alegado crime de que é acusado, Viktor Uspaskich era membro do parlamento lituano.

Em 28 de julho de 2013, Viktor Uspaskich respondia a perguntas de jornalistas no aeroporto de Vilnius, quando terá alegadamente descrito como cobardes, criminosos e fantoches os juízes que, em 12 de julho de 2013, o tinham considerado culpado numa ação penal de que tinha sido alvo.

Nos termos do artigo 232.º do Código Penal lituano, quem publicamente humilhe um tribunal ou um juiz devido ao exercício de funções judiciais será punido com multa, detenção ou prisão, por um período máximo de dois anos. Sucede que este deputado se diz discriminado e perseguido na Lituânia, por pertencer à minoria russófona num país em que o sentimento anti-Rússia grassa entre as instituições do Estado. Refere Uspaskich que as sedes do seu partido terão sido revistadas quando se deslocou à Rússia, ao funeral da mãe. O Grupo ALDE, a que Uspaskich pertence, pediu que o relatório voltasse à Comissão para apreciação de novos factos. Concretamente, pediu-se que fossem analisadas todas as declarações de Uspaskich e não somente o trecho que havia sido analisado e alegadamente descontextualizado. Apoiámos este pedido.

 

6.4. Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
MPphoto
 
 

   A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El informe pide la suspensión de la inmunidad parlamentaria del diputado francés al Parlamento Europeo Jérôme Lavrilleux, del Grupo EFDD. Puesto que el propio diputado está a favor de la suspensión, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ La demande de levée de l'immunité parlementaire de Jérôme Lavrilleux concerne une enquête judiciaire sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2012. Directeur adjoint de cette campagne, Jérôme Lavrilleux devrait être interrogé sous le régime de la garde à vue afin d'établir sa responsabilité quant aux présomptions de fausse facturation.

La levée de son immunité est nécessaire pour que la justice française puisse continuer la procédure judiciaire. Les faits qui pourraient être reprochés à Jérôme Lavrilleux se sont déroulés avant l'exercice de ses fonctions de député européen. De plus, nous ne pouvons pas soupçonner l'existence d'un fumus persecutionis, la procédure judiciaire ne semblant pas avoir été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député. J'ai donc voté en faveur de la demande de levée de l'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This vote was not a roll-call vote. Therefore, in the interests of democracy I believe that the public has the right to know how I voted on this issue. I voted to waive immunity in this case because the alleged offence does not relate to the role of MEP and there is no obvious clear injustice as regards this case.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la levée de l'immunité de ce parlementaire conformément à l'avis de la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Dans le cadre de l'affaire sur les dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle française de 2012, mieux connue sous le nom d'affaire Bygmalion, les magistrats français souhaiteraient placer Jérôme Lavrilleux en garde à vue afin de l'interroger. Jérôme Lavrilleux était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 et son interrogatoire semble crucial pour déterminer des responsabilités éventuelles au sein de l'équipe de campagne.

Vu les présomptions qui pèsent sur M. Lavrilleux et vu qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la procédure a été lancée dans l'intention de nuire à l'activité politique du parlementaire, le Parlement a décidé de lever l'immunité parlementaire du député français afin que la justice puisse faire son travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport demande la levée de l'immunité parlementaire de Jérôme Lavrilleux (UMP) à la suite d'une demande du parquet dans le cadre de l'affaire du financement de la campagne présidentielle 2012 de Nicolas Sarkozy et des scandales de l'affaire "Bygmalion".

Les faits reprochés sont nombreux: faux, usage de faux, abus de confiance, tentative de fraude, complicité de dissimulation et dissimulation de ces délits, financement illégal ainsi que dissimulation et complicité de dissimulation de ce délit. Ils sont pourtant étrangers à son activité de député et il est alors susceptible de faire l'objet d'une levée d'immunité.

De plus, la gravité des faits reprochés mais aussi l'exemplarité qui se doit d'être la nôtre à un moment où les citoyens européens perdent de plus en plus confiance dans la politique nous encouragent à soutenir cette levée d'immunité. J'ai donc voté en faveur de sa levée.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de la suspensión de la inmunidad de este diputado en vista de que el fiscal jefe del Tribunal de Apelación de París la ha solicitado en relación con una instrucción judicial en curso por falsificación, uso de documentos falsos, abuso de confianza, tentativa de estafa, y complicidad y ocultación de esos delitos, así como por financiación ilegal de campaña electoral, ocultación y complicidad en ese delito y en vista de que ni los cargos se refieren a las funciones de diputado al Parlamento Europeo, sino que se derivan de su anterior puesto de subdirector de campaña en las últimas elecciones presidenciales francesas, ni el Parlamento Europeo tiene pruebas de un fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente sólida y precisa de que el asunto se haya suscitado con la intención de causar un perjuicio político al diputado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, nes Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis prokuroras paprašė atšaukti šio Europos Parlamento nario imunitetą pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl dokumentų klastojimo, suklastotų dokumentų naudojimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu, bandymo sukčiauti, bendrininkavimo darant šias nusikalstamas veikas ir šių veikų slėpimo, neteisėto rinkimų kampanijos finansavimo, bendrininkavimo darant šią nusikalstamą veiką ir šios veikos slėpimo. Fiktyvių sąskaitų faktūrų sistema ir kaltinimai yra susiję ne su J. Lavrilleux, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymu, o su ankstesnėmis jo pareigomis kandidato į prezidentus rinkimų kampanijos komandoje, sudarytoje siekiant dalyvauti rinkimuose, vykusiuose likus dvejiems metams iki tada, kai J. Lavrilleux buvo išrinktas Europos Parlamento nariu. Be to, nesama fumus persecutionis įrodymų, t. y. nėra pagrįstų įtarimų, kad byla buvo iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario politinei reputacijai. Teisės reikalų komitetas išklausęs J. Lavrilleux paaiškinimus siūlo atšaukti jo imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ U članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi se kako zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države. Budući da se zahtjevom nacionalnog tijela može pokrenuti postupak za skidanje tog imuniteta, odobravam zahtjev.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho sostenuto, con il mio voto, questa richiesta perché ritengo che, mancando il fumus perscutionis e non potendosi applicare le disposizioni del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, l'immunità dell'on. Lavrilleux debba essere revocata.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Après l'élection présidentielle française de 2012, il est apparu que les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy dépassaient largement le plafond légal des dépenses de campagne qui s'imposait à tous les candidats. C'est ce qui a justifié le rejet, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des comptes de campagne du candidat Nicolas Sarkozy. C'est dans ce contexte que la justice française a ouvert une enquête sur le dispositif de facturation qui laisse penser que des prestations fictives auraient été payées par l'UMP alors qu'elles devaient être intégrées dans le compte de campagne.

Compte tenu du statut de directeur adjoint de Jérôme Lavrilleux, les magistrats français souhaitent l'interroger sous le régime de la garde à vue afin d'établir des responsabilités éventuelles dans l'équipe de campagne. Les faits reprochés étant antérieurs à son élection comme député européen et rien ne permettant de penser que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à son activité politique, j'ai voté favorablement à la levée d'immunité du député Jérôme Lavrilleux.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Lavrilleux è accusato di falsificazione, uso di documenti falsificati, abuso di fiducia, tentativo di truffa, concorso in tali reati e occultamento dei medesimi nonché finanziamento illecito di una campagna elettorale, occultamento di detto reato e concorso nello stesso. Il fatto non rientra nelle tutele previste dal regolamento (tra le altre motivazioni egli non era parlamentare europeo all'epoca dei fatti – campagna elettorale francese del 2012). Ho votato a favore della richiesta di revoca.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which relates to the waiver of the parliamentary immunity of Jérôme Lavrilleux, who is an EPP French MEP. Since there is no fumus persecutionis (false discrimination and accusation) and since Jérôme Lavrilleux further accepted to waive his immunity, I voted in favour of waiving that immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Jérôme Lavrilleux, ex vicedirettore di campagna Nicolas Sarkozy durante le presidenziali francesi del 2012, è indagato per uso improprio e falsificazione di documenti, abuso di fiducia, tentativo di truffa, concorso in tali reati e occultamento dei medesimi. L'Onorevole è inoltre accusato di finanziamento illecito di una campagna elettorale, in seguito alla frode derivata da un dispositivo di fatturazione che aveva consentito al partito UMP di sostenere importi che avrebbero dovuto essere addebitati al candidato Sarkozy e dichiarati a suo conto per la campagna. Le fatture false sarebbero servite ad alimentare presunti "fondi occulti" della campagna per circa di 32 milioni di euro. Poiché tali imputazioni non sono connesse all'esercizio del mandato di deputato europeo, ho votato a favore della richiesta di revoca.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ L'immunité personnelle a pour but de garantir l'indépendance des députés dans l'exercice de leurs fonctions. La présomption de fausse facturation de M. Lavrilleux ne se rapporte pas à l'exercice de ses fonctions de député européen mais aux activités exercées antérieurement, avant son élection au Parlement européen. Par ailleurs, l'existence d'un fumus persecutionis ne peut être établie. J'ai donc voté pour la levée d'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il testo in discussione espone le motivazioni del PE nei confronti della richiesta di revocare l'immunità di Jérôme Lavrilleux. Il 23 dicembre 2014 il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal ministro della Giustizia francese una lettera con la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Jérôme Lavrilleux. Avendo esaminato la documentazione, la commissione ha ritenuto di sottoporre al PE la decisione di revocare l'immunità, considerando che le accuse non hanno chiaramente alcun rapporto con la carica di deputato al PE, ma sono legate alla sua precedente carica di vicedirettore della campagna elettorale alle ultime elezioni presidenziali in Francia.

L'on. Lavrilleux è accusato di falsificazione, uso di documenti falsificati, abuso di fiducia, tentativo di truffa, concorso in tali reati e occultamento dei medesimi nonché finanziamento illecito di una campagna elettorale, occultamento di detto reato e concorso nello stesso.

Inoltre non si ravvisa alcun motivo per supporre l'esistenza di un fumus persecutionis. Per queste motivazioni ho ritenuto di votare favorevolmente al provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ In considerazione del fatto che le presunte imputazioni non sono connesse alla carica di Jérôme Lavrilleux in qualità di deputato al Parlamento europeo bensì al suo precedente incarico di vicedirettore della campagna elettorale alle ultime elezioni presidenziali in Francia, ho espresso il mio voto favorevole alla presente richiesta di revoca.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Parliamentary immunity is not a Member’s personal privilege but a guarantee of the independence of Parliament as a whole and of its Members. The case in question does not have a direct and obvious connection with the Member’s performance of his duties as a Member of the European Parliament nor does it constitute an opinion expressed or a vote cast in the performance of his duties as a Member of the European Parliament for the purposes of Article 8 of Protocol No 7. I have thus voted in favour of the report to waive the immunity of the Member.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Jérôme Lavrilleux, ex vicedirettore della campagna per le presidenziali francesi del 2012, è indagato per falsificazione di documenti, uso di documenti falsificati, abuso di fiducia, tentativo di truffa, concorso in tali reati e occultamento dei medesimi nonché finanziamento illecito di una campagna elettorale, in seguito alla frode derivata da un dispositivo di fatturazione che aveva consentito al partito del candidato presidente Nicolas Sarkozy di sostenere importi che avrebbero dovuto essere addebitati al candidato e dichiarati a titolo del suo conto per la campagna. Ho votato favorevolmente a tale revoca, e ritengo che sia doveroso sanzionare chi, indebitamente, utilizza denaro pubblico per il finanziamento di campagne elettorali.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – El informe pide la suspensión de la inmunidad parlamentaria del diputado francés al Parlamento Europeo Jérôme Lavrilleux, del Grupo EFDD. Puesto que el propio diputado está a favor de la suspensión, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport sur la demande de levée de l'immunité de Jérôme Lavrilleux. Chacun des députés européens et, plus généralement, des personnalités politiques élues doivent aux citoyens une transparence totale. Les financements publics doivent être surveillés de leurs origines à leurs destinations. Cela revêt une importance capitale dans la confiance des citoyens en leurs représentants et constitue l'un des fondements de mon engagement politique. Les faits reprochés ne concernant pas l'activité parlementaire du député en question, son immunité doit être levée.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση καθώς είμαι εκ θέσεως αντίθετος στα βουλευτικά προνόμια και ιδιαίτερα στη βουλευτική ασυλία. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Jag anser principiellt att Europaparlamentet som regel ska häva immuniteten för en ledamot när rättsliga myndigheter så kräver. Undantag ska endast ske när det finns uppenbar risk för politisk eller personlig förföljelse.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Procurador-Geral junto do Tribunal de Recurso de Paris solicitou o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Jérôme Lavrilleux, no âmbito de um investigação judicial pendente por suspeita de falsificação e utilização de documentos falsos, abuso de confiança, tentativa de burla, cumplicidade nestas infrações e seu encobrimento, bem como financiamento ilegal de uma campanha eleitoral e cumplicidade nesta infração e seu encobrimento. Há ainda suspeitas de participação num sistema de faturação fictícia de despesas de campanha eleitoral. O Parlamento não detetou a existência de fumus persecutionis, ou seja, uma suspeita suficientemente grave e fundamentada de que, na origem do procedimento judicial, se encontre a intenção de prejudicar a atividade política do deputado. Por isso, concordo com o levantamento da imunidade parlamentar.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O deputado francês ao Parlamento Europeu, Jérôme Lavrilleux, é suspeito de participar num sistema de faturação fictícia de despesas da campanha eleitoral de Nicholas Sarkozy à Presidência da França, no âmbito de uma investigação judicial pendente (sobre falsificação e utilização de documentos falsos, abuso de confiança, tentativa de burla, cumplicidade nestas infrações e seu encobrimento, bem como financiamento ilegal).

O relator considera que as acusações não dizem respeito à situação de Jérôme Lavrilleux enquanto deputado ao Parlamento Europeu e decorrem das suas anteriores funções de diretor adjunto de campanha eleitoral nas últimas eleições presidenciais realizadas em França; que o procedimento judicial não incide sobre opiniões ou votos expressos por Jérôme Lavrilleux no exercício do seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, na aceção do artigo 8.º do Protocolo (n.º 7) relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia; e que o Parlamento não detetou a existência de suspeita suficientemente grave e fundamentada de que, na origem do procedimento judicial, se encontre a intenção de prejudicar a atividade política do deputado. Propõe, por isso, levantar a imunidade de Jérôme Lavrilleux. Seguimos a posição do nosso Grupo de apoio ao relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux καθώς είμαι εκ θέσεως αντίθετος στα βουλευτικά προνόμια και ιδιαίτερα στη βουλευτική ασυλία. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The charges are not related to the performance of Mr Lavrilleux’s duties as a Member of the European Parliament but related to his previous post in a presidential election campaign team set up for a vote that took place two years before Mr Lavrilleux was elected Member of the European Parliament. Furthermore, there is a lack of fumus persecutionis, which is to say there is no well-founded suspicion that the legal proceedings have been instituted with the intention of causing political damage to the Member. I therefore voted in favour of waiving the immunity of Jérôme Lavrilleux.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the waiver of the parliamentary immunity of Jérôme Lavrilleux given that the alleged offence does not relate to the role of MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ The alleged charges are not related to the performance of Mr Lavrilleux’s duties as an MEP but concern his previous responsibilities as a member of a presidential election campaign team two years before he was elected an MEP. There is no well-founded suspicion that the legal proceedings have been instituted with the intention of causing political damage to the Member.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už Jérome'o Lavrilleux imuniteto panaikinimą, nes kaltinimai nėra susiję su Europos Parlamento nario pareigomis, o su jo, kaip rinkimų kampanijos direktoriaus pavaduotojo, veikla. Europos Parlamentas nerado pakankamai rimto ir aiškaus pagrindo manyti, kad byla yra iškelta siekiant pakenkti Europos Parlamento nario darbui Europos Parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za prijedlog odluke Europskog parlamenta o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jeromeu Lavrilleuxu jer se u ovom konkretnom slučaju gospodina Lavrilleuxa tereti za pojedina kaznena djela, kao što je krivotvorenje, koje nije povezano s obnašanjem dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu. U ovom se slučaju članak 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije ne može primijeniti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ En 2012, Jérôme Lavrilleux était le directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Or, Jérôme Lavrilleux est aujourd'hui l'un des principaux suspects dans une enquête judiciaire sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. La levée de l'immunité parlementaire permettrait que Jérôme Lavrilleux soit entendu sous le régime de la garde à vue afin de répondre des suspicions actuelles. Il s'agit d'autoriser la justice française à continuer la procédure judiciaire.

Les faits pour lesquels Jérôme Lavrilleux est suspecté se sont déroulés avant son élection au Parlement européen. Ainsi, je ne constate aucunement l'existence d'un fumus persecutionis, et la levée de l'immunité parlementaire ne semble donc pas avoir été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député. J'ai voté en faveur de la demande de levée de l'immunité parlementaire de Jérôme Lavrilleux.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Heidi Hautala sur la demande de levée d'immunité parlementaire de Jérôme Lavrilleux. Cette procédure, demandée par le député concerné, est une formalité afin de permettre aux autorités judiciaires de pouvoir effectuer leur travail d'investigation.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Ich stimme für die Aufhebung der Immunität von Herrn Lavrilleux, da die Anschuldigungen sehr schwer wiegen. Er wird der Fälschung und Verwendung von gefälschten Dokumenten bezichtigt, ebenso der Untreue, des versuchten Betrugs und der illegalen Finanzierung seines Wahlkampfes. Es ist im Sinne der Integrität des Parlaments und seiner Abgeordneten, hier Klarheit zu schaffen, deshalb unterstütze ich den Antrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the request as I agree with the reasons of the proposal to waive immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore della relazione della collega Hautala riguardo alla richiesta di revoca dell'immunità dell'onorevole Jérôme Lavrilleux. Dopo aver analizzato la vicenda, ho seguito l'indicazione della commissione giuridica, che ha raccomandato la revoca dell'immunità, considerando che i fatti in questione non sono attinenti alla sua attività di parlamentare europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour la levée de l'immunité parlementaire de Jérôme Lavrilleux dans le cadre d'une enquête en cours pour faux, usage de faux, abus de confiance, tentative de fraude, complicité de dissimulation et dissimulation de ces délits, financement illégal et dissimulation et complicité de dissimulation de ce délit. Monsieur Lavrilleux est soupçonné d'avoir participé à un système de fausse facturation de dépenses de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Les faits présumés ne sont pas liés à sa fonction de député européen. Les poursuites dont il fait l'objet ne concernent pas des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen, et il n'y a pas de présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour la levée de l'immunité de M. Lavrilleux, car la demande est motivée par le fait qu'il aurait participé, en qualité de directeur adjoint de la campagne présidentielle 2012 de M. Sarkozy, à la mise en place par le groupe Bygmalion d'un système de fausse facturation.

Or, ce dispositif présumé de fausse facturation ainsi que les présomptions qui pèsent sur M. Lavrilleux ne se rapportent pas à l'exercice de ses fonctions de député européen mais ont trait aux activités qu'il a exercées antérieurement, lorsqu'il faisait partie de l'équipe de campagne constituée dans le cadre de l'élection présidentielle française qui a eu lieu deux ans avant son élection au Parlement européen. L'existence d'un fumus persecutionis ne peut en outre être établie, c'est-à-dire que rien ne permet de soupçonner que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique de M. Lavrilleux.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour la levée de l'immunité de Jérôme Lavrilleux. Des actions judiciaires ont été menées dans le cadre d'une enquête sur un système de fausse facturation lié à la campagne présidentielle (affaire Bygmalion) de M. Sarkozy. La police a effectué des perquisitions. Des personnes ont été entendues, dont Jérôme Lavrilleux qui était directeur adjoint de la campagne de 2012 de M. Sarkozy. L'accusation porte sur le fait de savoir si ce système n'a pas été utilisé pour contourner les règles limitant les dépenses électorales, le coût réel de la campagne aurait dépassé le plafond légalement autorisé.

Jérôme Lavrilleux remplissait les fonctions de directeur adjoint de la campagne de M. Sarkozy. C'est pourquoi les magistrats français souhaitent l'interroger sous le régime de la garde à vue. Les doutes qui pèsent sur M. Lavrilleux ne se rapportant pas à l'exercice de ses fonctions de député européen et rien ne permettant de soupçonner que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique de M. Lavrilleux, je soutiens la demande de levée d'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Jérôme Lavrilleux francuski je zastupnik Kluba Europske pučke stranke i član je Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te Izaslanstva za odnose s Kanadom. Za vrijeme predsjedničkih izbora u Francuskoj 2012. bio je na funkciji zamjenika voditelja kampanje Nicolasa Sarkozya za koju se sumnja da je koštala više nego što je zakonom dozvoljeno.

Zahtjev za ukidanje imuniteta podnio je francuski ministar pravosuđa kako bi sud u Parizu mogao ispitati zastupnika Lavrilleuxa i utvrditi njegovu odgovornost budući da ga se tereti za sudjelovanje u sustavu izdavanja lažnih računa za troškove kampanje, nezakonito financiranje predizborne kampanje i prikrivanje tog kaznenog djela.

Zastupnica Heidi Hautala u ime Odbora za pravna pitanja odobrila je ukidanje imuniteta zastupniku Jérômeu Lavrilleuxu. Podržala sam ukidanje imuniteta jer optužbe nisu povezane s njegovom dužnosti zastupnika u Parlamentu te postupak nije pokrenut s namjerom nanošenja političke štete.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted that the European Parliament should waive the immunity of Jérôme Lavrilleux for the reasons set out in the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette levée d'immunité afin que Jérôme Lavrilleux puisse être interrogé par les magistrats français sur son implication dans l'affaire Bygmalion et ses responsabilités dans le financement frauduleux de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Nous avons bien évidemment soutenu cette levée d'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Questa relazione concernente la richiesta di revoca dell'immunità di Jérôme Lavrilleux non mi trova concorde.

Sono dell'idea che il deputato debba continuare a godere dell'immunità in quanto garantista e continuerò a votare negativamente queste relazioni.

Il fatto che esista questa immunità è una garanzia a vantaggio dell'indipendenza del Parlamento europeo come Istituzione e non a vantaggio personale dei membri facenti parte di esso.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ In Frankreich wurden nach den Präsidentschaftswahlen im Jahre 2012 bei dem Kandidaten Nicolas Sarkozy Ungereimtheiten bei der Verwendung seiner Wahlkampfkonten festgestellt. Jérôme Lavrilleux wird in seiner damaligen Funktion als stellvertretender Wahlkampfleiter von Nicolas Sarkozy der Fälschung, der Verwendung von gefälschten Dokumenten, der Untreue, des versuchten Betruges und außerdem der illegalen Finanzierung des Wahlkampfes beschuldigt. Daher habe ich dementsprechend gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le rapport demande la levée de l'immunité parlementaire de Jérôme Lavrilleux, député français UMP. Il lui est reproché d'avoir participé à un système de fausse facturation de dépenses de campagne dans le cadre de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 pour un montant total de 18,5 millions d'euros. La levée de l'immunité est nécessaire pour permettre son audition, en garde à vue, et sa mise sous contrôle judiciaire. Compte tenu de l'accord de l'intéressé favorable à cette mesure pour assurer sa défense, je vote pour la levée de l'immunité parlementaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções.

O Procurador-Geral junto do Tribunal de Recurso de Paris solicitou o levantamento da imunidade parlamentar de Jérôme Lavrilleux, no âmbito de uma investigação judicial pendente por suspeita de falsificação e utilização de documentos falsos, abuso de confiança, tentativa de burla, cumplicidade nestas infrações e seu encobrimento, bem como financiamento ilegal de uma campanha eleitoral e cumplicidade nesta infração e seu encobrimento.

As acusações não dizem respeito à situação de Jérôme Lavrilleux enquanto deputado ao Parlamento Europeu e decorrem das suas anteriores funções de diretor adjunto de campanha eleitoral nas últimas eleições presidenciais realizadas em França. O Parlamento não detetou a existência de fumus persecutionis, ou seja, uma suspeita suficientemente grave e fundamentada de que, na origem do procedimento judicial, se encontre a intenção de prejudicar a atividade política do deputado

Votei, assim, favoravelmente ao levantamento da imunidade parlamentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I chose to support this report on the waiver of the parliamentary immunity of Jérôme Lavrilleux.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D),