Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2684(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0460/2015

Indgivne tekster :

B8-0460/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0208

Forhandlinger
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg Revideret udgave

11.10. FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (B8-0460/2015)
Video af indlæg
MPphoto
 

   Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). Elnök Úr, a most hatalmas többséggel elfogadott állásfogalás konkrét válaszokat ad az ENSZ számára arról, hogy az Európai Parlament milyen intézkedéseket tett az elmúlt időszakban. Néhány konkrét utalást szeretnék kiemelni. Az első az, hogy a határozat felszólítja a három európai uniós tagállamot, Finnországot, Írországot és Hollandiát, hogy mielőbb ratifikálják az ENSZ-egyezményt, a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményt. A másik konkrét utalás, hogy sürgeti az Európai Bizottságot, hogy mielőbb vonja be az Európai Parlamentet az ENSZ-bizottsággal folytatott párbeszédbe, hogy együtt tudjuk lefolytatni ezt a párbeszédet. A harmadik pedig az, hogy sürgetjük a Bizottságot, hogy az európai akadálymentesítési jogszabálycsomagot mielőbb terjesszék be. A negyedik, hogy az ENSZ-egyezmény végrehajtását ellenőrző uniós keret számára külön költségvetést irányozzanak elő annak érdekében, hogy hatékonyan tudja végezni a munkáját. Szeretném kiemelni, hogy miután az ENSZ megvizsgálta az Európai Uniót, és meghozza ajánlásait, az Európai Parlament három szakbizottsága, az EMPL, a LIBE és a PETI közös jelentést fog készíteni a folyamatról. Végül szeretném megköszönni, mert úgy gondolom, szimbolikus jelentőségű, hogy a frakciók együtt tudtak működni, és egy ilyen átívelő együttműködés született.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Pane předsedající, chtěla bych vysvětlit, proč jsem hlasovala pro usnesení, kterým Evropský parlament reaguje na otázky Organizace spojených národů v oblasti naplňování práv osob zdravotně postižených.

V otázce rovných pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením by měla jít Evropská unie příkladem. Velmi si vážím také kolegů poslanců, kteří zde v Evropském parlamentu pracují s velkým nasazením, ostatně můj předřečník, pan kolega Kósa, je právě jedním z takto velmi aktivních poslanců. O nedostatečné aktivitě Evropské unie svědčí také to, že je stále malé procento zaměstnanců se zdravotním postižením v samotných orgánech a institucích Evropské unie. Vím, že kritika Výboru OSN pro práva lidí s postižením není vždy příjemná, ale nelze ji brát na lehkou váhu a je třeba se jí postavit čelem a aktivně konat.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Mr President, I supported this motion because it is clear that much more needs to be done to make sure that people with disabilities – and their carers – are offered the same opportunities as any other person.

In the UK there are currently 1.3 million disabled people who are available and want to work, but only half of them are employed. Less than a quarter of disabled people have qualifications. Their carers are in a situation that is no better: 81% of at-work parents indicate that finding suitable childcare for a disabled child or children is a major barrier to pursuing a career. In the UK, again, we have 700 000 such children, and across the EU 15 million children, and their families whose options are potentially restricted through the lack of an enforceable entitlement to customised childcare. That is why it is crucial that the EU institutions step up their game to implement the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This House can be instrumental in making sure that this happens.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). Pane předsedající, v Evropské unii žije 80 milionů lidí se zdravotním postižením, kteří mají jako občané Evropské unie stejná práva jako kdokoliv jiný. Praxe tomu ovšem zdaleka neodpovídá a lidé se zdravotním postižením musí čelit řadě překážek, které si zdraví lidé ani neuvědomují. Ať už například v přístupu ke vzdělání či práci, v dopravě, při hledání samostatného bydlení.

Evropský parlament by měl ve spolupráci s Komisí a Radou pracovat na odstraňování těchto překážek a na konkrétních cílech a základních úkolech, které identifikoval výbor OSN. Ráda bych v této souvislosti apelovala na Evropskou komisi, aby co nejdříve představila přislíbený evropský akt přístupnosti, který zdůrazňuje i doporučení výboru OSN Evropské unii.

Měli bychom mít na zřeteli, že úmluva stanoví pouze minimální standardy ochrany osob s postižením. Evropská unie by se měla snažit prosazovat jejich vyšší úroveň. Usnesení Evropského parlamentu jsem proto samozřejmě podpořila.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). Mr President, I am in favour of this because I believe recognising the rights of persons with disabilities is not only of benefit to people with disabilities, but is of benefit to us all because of all that can be offered.

In fact, if you look at the majority of people, they have some form of a disability, whether it be my colour blindness and not being able to use the tube map in London, or whether I have one leg shorter than the other. We all have disabilities one way or another and we all have something to offer.

This is what the European Union should be about. I come from a country where 50 years ago people were put in institutes on the basis that you would hide them from your family in case someone thought that you were the source of evil that created this. It is wonderful, in what is a very flawed world, that this is something that seems to be continuously improving and does give hope.

I am 100% in favour of this, not only for people with disabilities, but because I think it is to the advantage of absolutely everyone.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). Mr President, I am very happy to support this motion today because it is important that the active inclusion of disabled people and their full participation in society be promoted, in line with the EU human rights approach to disability issues. It is an approach at the core of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the Commission’s disability strategy builds on that convention.

We must prioritise areas such as accessibility, make services and facilities accessible to people with disabilities, and promote the marketing of assistive devices. That is where the digital strategy that has been promoted now will certainly be of enormous benefit to people who have disabilities. In the area of employment, we need to raise significantly the share of persons with disabilities working in the open labour market. We must also promote inclusive education and lifelong learning for individuals with disabilities.

I note that the Commission has welcomed or launched several education initiatives particularly for disabled people, including the European Agency for Development in Special Needs Education, as well as a study of disability and lifelong training. We in this House must welcome all this and promote them and support them.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, svakom čovjeku treba osigurati temeljna ljudska, građanska, politička i društvena prava te zaštitu ljudskog dostojanstva. Različitost ne smije biti razlog za diskriminaciju niti smijemo dopustiti da bilo čiji invaliditet bude razlog koji onemogućava njegovo sudjelovanje u društvu. Upravo sam stoga podržala i ovu rezoluciju.

Uzevši u obzir da u Europskoj uniji živi oko 80 milijuna osoba s invaliditetom, da se oni i dalje suočavaju s diskriminacijom i preprekama u svakodnevnom životu, smatram da trebamo poduzeti sve što je u našoj moći da uklonimo te prepreke. Od presudne je važnosti da se sve države Europske unije počnu pridržavati Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom te da implementiraju Europsku strategiju za osobe s invaliditetom u svoje socijalne politike.

Države članice trebaju štititi i promicati ljudska prava osoba s invaliditetom te im omogućiti jednake šanse za sudjelovanje u građanskom, političkom, društvenom, gospodarskom i kulturnom životu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo le stime effettuate, nell'Unione europea vivono quasi 80 milioni di persone con forme di disabilità gravi e medie.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che come si ricordava è stata ratificata dall'Unione europea ma non da tutti gli Stati membri (ne mancano ancora 3), è però un punto di riferimento assoluto perché garantisce il riconoscimento dell'universalità dei diritti umani e della necessità di garantire la piena inclusione attiva delle persone con disabilità, senza discriminazioni.

Perdurano però carenze di dati e di accessibilità a beni e servizi e all'occupazione nonché spesso ai diritti di cittadinanza.

Ho votato a favore perché ritengo che con questa risoluzione facciamo dei concreti passi avanti, innanzitutto chiedendo alla Commissione di approvare il pacchetto per i disabili mirato a queste politiche per avere una linea di bilancio dedicata. Ma soprattutto do la disponibilità come presidente della commissione per la cultura e l'istruzione a cooperare con le altre commissioni, per esempio sul tema dell'inserimento della qualità, dell'inserimento dei disabili nelle scuole e nelle università.

Infine chiediamo un maggiore coinvolgimento del Parlamento e delle associazioni nel monitoraggio della Convenzione.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). Gospodine predsjedniče, u Europskoj uniji živi 80 milijuna osoba s invaliditetom koje trebaju imati jednaka prava kao svi drugi, prilike za rad i obrazovanje i kvalitetnu svakodnevnicu. Međutim, u svakodnevnom životu susreću se s brojnim preprekama.

Potrebno je cjelovito sagledati probleme s kojima se osobe s invaliditetom susreću, od problema u zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju do uključivanja u društvo i svakodnevnog života u obiteljima ili života samaca. Za svako od područja moramo utvrditi ciljeve i aktivnosti kojima će se ostvariti napredak u kvaliteti života. Socijalna uključenost jedan je od ciljeva na razini strategije Europske unije koji se ne može ostvariti sam po sebi. Potreban je rad svih država članica i svih institucija.

U Hrvatskoj je 520 tisuća osoba s invaliditetom. Najteže su pogođene krizom, vladinim uštedama, nezaposlenošću. Mali korak napravljen je tek nedavno uvođenjem kvota obveznog zapošljavanja.

Još je puno rada na razumijevanju i rješavanja problema osoba s invaliditetom. Ova rezolucija Parlamenta poziva sve na aktivno djelovanje i podizanje svijesti o osjetljivosti problema osoba s invaliditetom te sam je danas rado podržala.

 
  
MPphoto
 

   Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La resolución aprobada hoy sobre la revisión de la aplicación del Convenio de la ONU para los derechos de las personas con Discapacidad reitera las obligaciones contraídas por la UE y sus Estados miembros para la efectiva implementación del principio de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas de manera transversal y no sólo en lo relativo a acceso al empleo, para lograr una verdadera autonomía e independencia.

En este sentido, los Socialistas españoles estamos muy satisfechos de haber obtenido el apoyo de la Cámara (566 votos a favor, 84 en contra y 26 abstenciones) a nuestras propuestas de solicitud al Consejo para que desbloquee la Directiva Antidiscriminación, que se encuentra bloqueada desde 2008.

Asimismo, nos congratulamos de haber obtenido el apoyo de la Cámara para pedir a los Estados Miembros que eliminen restricciones al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad actualmente en vigor en 21 de los 28 Estados Miembros, por una interpretación restrictiva de la capacidad legal de las mismas y contraviniendo el artículo 12 del CDPD sobre igualdad ante la ley.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución ya que comparto su contenido cuya principal reivindicación es la mejor objetiva de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, a través de un acceso igualitario a los servicios y al mercado de trabajo. Lamento que no se mencione que esto sólo puede hacerse a través de una política que fortalezca los servicios públicos y establezca políticas concretas contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad, y aunque insta a los Estados a que cooperen entre sí en estas materias, no fija una prioridad concreta ni marca unos mínimos que deban cumplirse en el seno de la Unión.

Ahora bien, entiendo que la voluntad política de esta resolución es positiva, de ahí mi voto a favor, pero faltan recursos y compromisos concretos a la hora de terminar con la discriminación (doble discriminación en el caso de las mujeres con discapacidad) que sufren estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Vor vier Jahren ratifizierten die EU und 25 ihrer Mitgliedstaaten das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Die Rechte von Menschen mit Behinderungen müssen in der EU auf allen Ebenen berücksichtigt werden: beginnend bei Gesetzesvorschlägen, bei der Umsetzung und schlussendlich besonders bei der Überwachung. Insbesondere der Zugang zu Arbeitsmarkt und Schulbildung, der Transport und die Barrierefreiheit sowie die soziale Sicherheit müssen verbessert werden. Ich begrüße den Entschließungsantrag und zähle insbesondere auch auf die Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für Grundrechte und dem Europäischen Behindertenforum.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pasiūlymą, kurio tikslas – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas. 80 mln. Europos Sąjungos gyventojų turi negalią. 2008 m. Komisija pasiūlė ES kovos su diskriminacija direktyvą, tačiau ją vis dar blokuoja Taryba. Galiojantys ES teisės aktai, susiję su neįgaliųjų teisėmis, turėtų būti geriau įgyvendinami ir jų įgyvendinimas turėtų būti geriau užtikrinamas, kad visoje ES būtų padidintos galimybės visiems neįgaliesiems šiomis teisėmis pasinaudoti. Pritariu išdėstytiems raginimams rinkti ir platinti statistinius duomenis apie negalią, užtikrinti neįgaliesiems galimybę pasinaudoti prekėmis ir paslaugomis, skatinant neįgaliųjų nepriklausomą gyvenimą bei didinti viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumą. Būtina gerinti ES teisės aktų įgyvendinimą, kad būtų užtikrinta neįgaliųjų galimybė keliauti savarankiškai, naudojantis visomis transporto rūšimis, įskaitant viešąjį transportą.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées vise essentiellement à donner les moyens aux personnes handicapées de jouir de leurs droits sur un pied d'égalité avec les autres citoyens et à supprimer les obstacles qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne.

Elle a également pour objet de contribuer à l'application pratique des dispositions de la convention, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national. Cette stratégie vient soutenir et compléter les mesures prises par les États membres en matière de handicap, une compétence qui leur appartient en premier ressort.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. ‒ L'Union Européenne compte actuellement près de 80 millions de personnes handicapées et il est évident que celles-ci subissent plus de difficultés que les autres pour trouver un emploi malgré toutes les mesures prises dans les différents États membres.

Cette résolution souhaite établir une liste de statistiques concernant les personnes handicapées afin de suivre leur situation, elle invite aussi les trois États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées et elle encourage aussi l'adaptation des moyens de communications pour ceux-ci comme la mise en accessibilité des sites internet ou la ratification du traité de Marrakech.

Si nous sommes globalement d'accord avec ces mesures qui vont dans le sens de plus de droit pour les personnes handicapées, je pense que ce n'est pas à l'UE de proposer à signature cette convention aux États puisque ces derniers doivent rester souverains en matière d'accords et de conventions internationales qu'ils passent. Je me suis donc abstenue sur cette proposition de résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ho sostenuto col mio voto questa risoluzione e chiedo fortemente che la Commissione si attivi a presentare una proposta di normativa europea concreta e attuabile circa l'accessibilità per le persone con disabilità; mi rammarico della mancanza di progressi in seno al Consiglio su questo argomento e auspico che gli Stati membri si attivino per adottare una posizione comune senza ulteriori indugi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La resolución aprobada hoy sobre la revisión de la aplicación del Convenio de la ONU para los derechos de las personas con Discapacidad reitera las obligaciones contraídas por la UE y sus Estados miembros para la efectiva implementación del principio de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas de manera transversal y no sólo en lo relativo a acceso al empleo, para lograr una verdadera autonomía e independencia.

En este sentido, los Socialistas españoles estamos muy satisfechos de haber obtenido el apoyo de la Cámara (566 votos a favor, 84 en contra y 26 abstenciones) a nuestras propuestas de solicitud al Consejo para que desbloquee la Directiva Antidiscriminación, que se encuentra bloqueada desde 2008.

Asimismo, nos congratulamos de haber obtenido el apoyo de la Cámara para pedir a los Estados Miembros que eliminen restricciones al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad actualmente en vigor en 21 de los 28 Estados Miembros, por una interpretación restrictiva de la capacidad legal de las mismas y contraviniendo el artículo 12 del CDPD sobre igualdad ante la ley.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. – Egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, vajon az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament nem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy saját nevében is választ küldjön az ENSZ felé. A határozat erről szól, ami konkrét válaszokat ad az ENSZ-nek, mit tesz az Európai Parlament a fogyatékossággal élők érdekében. A határozatban kérjük azt a 3 uniós tagállamot – Finnország, Írország és Hollandia –, akik még nem ratifikálták az Egyezményt, hogy mielőbb tegyék ezt meg, akik pedig már ratifikálták – így maga az EU is –, gyorsítsák fel az Egyezmény végrehajtását. Az Európai Bizottságot sürgetjük, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet és alkossa meg a régen várt Európai Akadálymentesítési Jogszabályt.

Az Egyezmény végrehajtását monitorozó EU Framework számára pedig, amelynek az EP is tagja, szükség van forrásra, hogy hatékonyan tudjunk működni. Fontos, hogy az ENSZ végleges jelentése után az Európai Parlament EMPL, LIBE és PETI bizottsága közös jelentést is fog készíteni a témában, várhatóan még idén ősszel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ-egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Procjenjuje se da u Europskoj uniji živi preko 80 milijuna osoba s nekim oblikom invaliditeta. Oni, kao punopravni građani, imaju jednaka prava i pripada im pravo na neotuđivo dostojanstvo, jednako postupanje, neovisan život i potpuno sudjelovanje u društvu.

Moramo uzeti u obzir činjenicu da su odredbe UN-ove Konvencije minimalni standardi koji europskim institucijama omogućuju daljnje djelovanje u zaštiti osoba s invaliditetom i borbi protiv diskriminacije. Postojeće zakonodavstvo o pravima osoba s invaliditetom bi trebalo bolje primjenjivati kako bi se povećala dostupnost za sve osobe s invaliditetom u cijeloj Uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this Joint Motion for a Resolution, tabled by all parliamentary groups. The purpose of this resolution was to call, as MEPs, for the European Parliament to have a formal role in the process of monitoring and commenting on the progress of the implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD).

While the European Parliament is part of the EU Framework to promote, protect and monitor the UNCRPD across the EU, the Commission appears to be excluding Parliament from formally and meaningfully participating in the review process being carried out by the UNCRPD Committee.

The most significant proposals in the Resolution are the statement that the Parliament will respond directly to the CRPD Committee in relation to all questions in the List of Issues that it has competence over. The Resolution lists these. It also calls on the Commission to take Parliament’s views into account when it sends its own response to the CRPD Committee.

More than 13% of the population across Ireland are living with a disability. I voted in favour of this report because it is crucial for political representatives, as well as broader civil society and especially disability rights organisations, to be properly included in the review process.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho scelto di sostenere, con il mio voto, questa risoluzione dal momento che condivido la necessità di approntare una normativa europea sull'accessibilità che permetta ai cittadini affetti da disabilità di godere appieno dei propri diritti.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Secondo le stime del 2014 circa 80 milioni di persone nell'Unione europea hanno una qualche forma di disabilità e costituiscono quindi uno dei più grandi e vulnerabili gruppi di persone all'interno della nostra società. È un gruppo non omogeneo, la cui piena integrazione nella vita sociale e lavorativa rappresenta una sfida importante per tutti noi.

Oggi manca ancora una politica dell'Unione all'altezza della situazione: la Commissione ha proposto una direttiva UE contro la discriminazione nel 2008 ma essa è, purtroppo, ancora bloccata dal Consiglio. Ciò nonostante noi crediamo che sia possibile conseguire la piena integrazione e la parità di partecipazione delle persone con disabilità. È possibile creare una società davvero libera, accogliente e senza barriere promuovendo l'attuazione dei diritti umani a tutti i livelli della definizione, dalla programmazione al monitoraggio delle politiche dell'UE, vincolando quindi la Commissione a tener conto delle proposte del Parlamento. Le proposte legislative devono coinvolgere le rappresentanze delle persone disabili nella loro stesura e devono affermare il diritto al lavoro retribuito e ad una adeguata formazione sin dalla scuola primaria come elementi essenziali per permettere alle persone con disabilità di condurre una vita indipendente e di contribuire alla società in cui vivono.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ La présente proposition de résolution à portée déclarative, demande que la question du handicap soit mieux traitée par les différentes institutions de l'Union.

Si cette question est primordiale et doit être mieux intégrée dans les politiques publiques, elle relève d'abord de la compétence souveraine des États membres. La lutte contre le handicap ne doit pas servir de prétexte pour renforcer l'ingérence de la Commission européenne dans les politiques publiques de chaque État membre. C'est pourquoi je me suis abstenu sur le vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Fie că ne referim la integrare socială, fie că ne referim la incluziune de ordin economic, persoanele cu dizabilităţi au nevoie de sprijin continuu. Instrumente precum Convenția Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, la nivel internaţional sau Strategia Europa 2020 pentru persoanele cu handicap, la nivel european, oferă un cadru concret şi amplu care reglementează situaţia respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi. În contextul integrării din punct de vedere economic şi social este important de subliniat faptul că aproximativ 80 de milioane de persoane nu pot, deseori, să participe din plin la viaţa socială şi economică din cauza barierelor fizice si comportamentale. Persoanele cu dizabilităţi sunt mai predispuse la excluderea socială şi economică, astfel că trebuie recurs la o abordare integrată a problematicii pentru ca aceste persoane să se bucure de aceleaşi drepturi.

Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluţie deoarece trebuie să fim conștienți de faptul că fiecare cetăţean contează, iar problemele de incluziune ale persoanelor cu dizabilităţi reprezintă un barometru pentru respectarea drepturilor omului în societate.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole.

Nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione della CRPD, l'apposito comitato ONU ha inviato un elenco di questioni in riferimento alla relazione iniziale dell'UE.

Nella risoluzione il Parlamento, oltre a segnalare le risposte e azioni già intraprese dall'UE in riferimento a tale elenco di questioni, assicura una risposta alle domande che gli sono poste direttamente e rivolge un sollecito alla Commissione affinché risponda alle domande ad essa rivolte.

Naturalmente non possono mancare un invito alla Commissione a "presentare una proposta ambiziosa di normativa europea sull'accessibilità" (paragrafo 8) e una sottolineatura circa "la necessità di una cooperazione politica rafforzata in seno al quadro dell'UE" (paragrafo 12).

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ La resolución aprobada hoy sobre la revisión de la aplicación del Convenio de la ONU para los derechos de las personas con Discapacidad reitera las obligaciones contraídas por la UE y sus Estados miembros para la efectiva implementación del principio de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas de manera transversal y no sólo en lo relativo a acceso al empleo, para lograr una verdadera autonomía e independencia.

En este sentido, los Socialistas españoles estamos muy satisfechos de haber obtenido el apoyo de la Cámara (566 votos a favor, 84 en contra y 26 abstenciones) a nuestras propuestas de solicitud al Consejo para que desbloquee la Directiva Antidiscriminación, que se encuentra bloqueada desde 2008.

Asimismo, nos congratulamos de haber obtenido el apoyo de la Cámara para pedir a los Estados Miembros que eliminen restricciones al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad actualmente en vigor en 21 de los 28 Estados Miembros, por una interpretación restrictiva de la capacidad legal de las mismas y contraviniendo el artículo 12 del CDPD sobre igualdad ante la ley.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne.

Il y a plus de 80 millions de personnes handicapées dans l'Union européenne. Celles-ci sont bien trop souvent victimes de discriminations et sont confrontées à des obstacles considérables. Il est de notre devoir de faciliter le quotidien de ces personnes. Par cette résolution, le Parlement européen assure qu'il répondra à toutes les questions du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies.

Le Parlement demande également à la Commission européenne et aux États membres d'œuvrer pour une amélioration du respect des droits des personnes handicapées.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della proposta di risoluzione sulla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Le persone con disabilità hanno pari diritti, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente e alla piena partecipazione alla società. Purtroppo, anche in Europa, esse si trovano ad affrontare discriminazioni e ostacoli all'esercizio dei propri diritti in condizioni di parità con gli altri.

La risoluzione approvata dal Parlamento ha quindi chiesto alla Commissione di presentare una proposta ambiziosa per quanto riguarda la normativa europea sull'accessibilità, che coinvolga appieno le persone disabili nell'intero ciclo legislativo. La risoluzione ha anche evidenziato che tale proposta deve comprendere un ampio ventaglio di settori d'intervento in relazione all'accessibilità ai beni e ai servizi per tutti i cittadini dell'UE, favorendo la vita indipendente e la piena inclusione delle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This Joint Motion for Resolution aimed to wind up the debate on the statement by the Commission on the List of Issues adopted by the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities in relation to the initial report of the European Union (2015/2684(RSP)).

The purpose of this report is essentially to call for the Commission to formally and meaningfully include Parliament in the review process, as well as including responses from civil society. It is a Joint Motion for a Resolution by all the Groups.

The proposal for an EU anti-discrimination Directive aims to protect persons with disabilities against discrimination in social protection, health care and (re)habilitation, education, as well as access to and supply of goods and services, such as housing, transport and insurance; deplores the lack of progress within the Council on this proposal and urges Member States to work towards the adoption of a common position without any further delay. This is of fundamental importance in any democracy and it was for these reasons that I voted in favour of the Joint Motion for Resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore perché da sempre mi adopero affinché alle persone con disabilità sia garantita la fruizione di pari opportunità, diritti fondamentali, parità di accesso ai servizi e al mercato del lavoro, nonché gli stessi diritti e doveri in materia di accesso alla previdenza sociale rispetto ai cittadini dello Stato membro nel cui sistema di previdenza sociale esse rientrano, in linea con il principio della parità di trattamento e della non discriminazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as I firmly believe that the European Union and its Member States must honour their commitments as signatories to the Convention. For me as rapporteur on Web Accessibility, I would like to especially stress the need to ensure that persons with disabilities are fully included in the digital revolution and our European Digital Single Market.

As we move forward with e-government and e-commerce, all citizens must be able to take part and have full access to information. I hope the Commission will take this into account when drafting the concrete proposals listed in the DSM strategy action plan. I also look forward to the Council adopting its General Approach on Web Accessibility as soon as possible so we can finally make this EU law and make sure no one is left behind in Digital Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ Today, the European Parliament approved, with a resounding majority, this resolution on active inclusion and participation of disabled people in the EU.

On foot of the adoption of the UN Convention on the Right of Persons with Disabilities, Member States should translate the obligations derived from Article 12 of the Convention into national laws, but more importantly ensure the right of all persons with disabilities to vote and to be elected.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ La risoluzione che abbiamo votato rappresenta un passo importante per la piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, andando nella direzione del rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nel monitoraggio e nell'implementazione di tale Convenzione, in stretto rapporto con il Comitato ONU incaricato di analizzare i progressi relativi all'attuazione e applicazione della Convenzione.

La risoluzione, inoltre, sollecita la rapida adozione di due provvedimenti legislativi di grande importanza per le persone con disabilità: un atto europeo sull'accessibilità (European Accessibility Act) e la direttiva a tutela delle persone a rischio di discriminazione.

Ancora, la risoluzione richiama gli Stati al rispetto dell'obbligo, derivante dall'articolo 12 della Convenzione, di garantire nella propria legislazione nazionale il diritto delle persone con disabilità all'elettorato attivo e passivo.

Più in generale, la risoluzione promuove inoltre l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, anche attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

Per questi motivi ho votato a favore

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Nell'UE, 80 milioni di persone vivono con qualche forma di disabilità. Purtroppo, come denunciato dalle numerose petizioni presentate al PE, queste persone devono spesso affrontare discriminazioni e ostacoli all'esercizio dei propri diritti. Per ciò che concerne l'occupazione, nella fascia d'età 20-64 anni meno del 50% delle persone con disabilità ha un lavoro, contro l'oltre 70% delle persone non disabili, mentre per le donne con disabilità questo dato scende al 44%, contro il 65% delle donne non disabili.

L'UE ha formalmente ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), la quale è stata firmata da tutti i 28 Stati membri dell'UE e ratificata da 25 di essi. La proposta di risoluzione in esame invita la Commissione a consultare in via ufficiale tutte le pertinenti istituzioni, agenzie e organizzazioni e a presentare una proposta ambiziosa sull'accessibilità anche elettronica, raccomanda che i fondi UE siano utilizzati a tale scopo e, infine, invita gli Stati membri che non hanno ratificato la Convenzione a ratificarla senza indugio. Alla luce di tali considerazioni, ho votato favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ As pessoas portadoras de deficiência, enquanto cidadãos de pleno direito, beneficiam dos mesmos direitos e têm direito à dignidade inalienável, à igualdade de tratamento, à autonomia e à plena participação na sociedade.

As pessoas com deficiência constituem um dos grupos mais vulneráveis da nossa sociedade e a sua integração no mercado de trabalho apresenta um dos maiores desafios que se colocam às políticas sociais e de mercado de trabalho.

Apoio esta resolução porque considero necessária uma melhor implementação da legislação da EU, que permita aumentar a acessibilidade para todas as pessoas com deficiência na UE.

Por outro lado, os Estados-Membros que ainda não ratificaram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência devem ratificá-la o mais rapidamente possível.

A fim de garantir a plena mobilidade de todos os cidadãos, é imperativo garantir que as pessoas com deficiência possam viajar de forma autónoma, utilizando todos os meios de transporte, incluindo os transportes públicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione presentata dal Parlamento a seguito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità apprezzando, in particolare, la maggiore attenzione del Parlamento europeo verso i problemi legati alla disabilità e l'impegno nella lotta alla discriminazione e all'isolamento degli individui affetti.

Garantire l'accesso all'occupazione è fondamentale per permettere alle persone con disabilità di condurre una vita indipendente e autonoma. Pertanto mi associo all'invito rivolto agli Stati membri ad adoperarsi perché ciò si realizzi.

Ritengo, inoltre, che tutte le pertinenti organizzazioni della società civile, le agenzie e le istituzioni, in primis il Parlamento, quale espressione della volontà popolare, debbano essere consultate e coinvolte per trovare le risposte più adeguate alle questioni ancora aperte legate al tema della disabilità, per favorire l'implementazione della convenzione CRPD e il monitoraggio dei progressi compiuti.

Infine, mi associo all'invito rivolto alla Commissione perché presenti una proposta ambiziosa di normativa europea sull'accessibilità tale da consentire la fruizione di beni e servizi di qualità per tutti i cittadini dell'UE, favorire la vita indipendente e la piena inclusione delle persone con disabilità e istituire un meccanismo permanente, efficace e indipendente che ne registri gli sviluppi.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), skriftlig. ‒ Utifrån varje medlemsstats förutsättningar är det för oss moderater viktigt att understryka att det är de enskilda länderna som bäst kan bekämpa den diskriminering som finns bland medborgare i olika länder och bäst kan se till att alla medborgares rättigheter respekteras.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de esta resolución ya que comparto su contenido cuya principal reivindicación es la mejor objetiva de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, a través de un acceso igualitario a los servicios y al mercado de trabajo. Lamento que no se mencione que esto sólo puede hacerse a través de una política que fortalezca los servicios públicos y establezca políticas concretas contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad, y aunque insta a los Estados a que cooperen entre sí en estas materias, no fija una prioridad concreta ni marca unos mínimos que deban cumplirse en el seno de la Unión. Ahora bien, entiendo que la voluntad política de esta resolución es positiva, de ahí mi voto a favor, pero faltan recursos y compromisos concretos a la hora de terminar con la discriminación (doble discriminación en el caso de las mujeres con discapacidad) que sufren estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament ebből az alkalomból saját nevében is választ küld az elfogadott állásfoglalás formájában az ENSZ felé, részletezve, azt, hogy mit tesz az intézmény a fogyatékossággal élők érdekében.

Az EP állásfoglalása kéri azt a 3 uniós tagállamot, akik még nem ratifikálták az egyezményt, hogy mielőbb tegyék ezt meg, akik pedig már ratifikálták – így maga az EU is – gyorsítsák fel az egyezmény végrehajtását. Továbbá sürgeti az Európai Bizottságot, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet és alkossa meg a régen várt európai akadálymentesítési jogszabályt.

Az egyezmény végrehajtását monitorozó uniós keret-együttműködés számára, amelynek az EP is tagja, a hatékony működéshez forrásokra van szükség. Az ENSZ végleges jelentése után a Parlament EMPL, LIBE és PETI bizottsága hamarosan közös jelentést készít.

Ez a fogyatékossággal élő személyek jogainak érdekében folytatott nemzetközi szintű intézményi együttműködés például szolgálhat más, ugyanakkor szintén fokozottabb jogi védelmet és figyelmet igénylő személyek, mint a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében tett hasonló lépésekre.

Szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution. We are an inclusive society which has the responsibility and duty to treat all its citizens equally and with dignity. Persons with different abilities deserve the same treatment and opportunities as anyone else. Empowering persons with disabilities in the field of access to employment can ensure an independent living module to all those who seek it. This combined with a move from institutionalisation to community-based care, a good educational basis for children with disabilities, both physical and intellectual, based on the concept of ʽdifferent abilitiesʼ rather than ʽdis-abilitiesʼ can help us fight the social stigma that persons with a disability still face in todayʼs day and age.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ La présente proposition participe au processus de consultation du Parlement européen par la Commission européenne dans le cadre du travail du Comité de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui surveille l'application par l'Union européenne de ladite convention.

Ce texte appelle notamment la Commission européenne à répondre à toutes les questions qui seraient mises en avant par ledit comité. Le Parlement demande également aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier dans les meilleurs délais la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Cette résolution rappelle également le travail en cours au Parlement sur la proposition de directive antidiscrimination de l'Union, qui vise à prémunir les personnes handicapées contre toutes discriminations et déplore à ce titre l'absence de progrès au Conseil.

Considérant qu'il est nécessaire que l'Union européenne et les États membres respectent leurs obligations internationales et fassent des propositions ambitieuses en vue de facilité l'accessibilité et la participation des personnes handicapées à la vie de la cité, j'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les États membres ayant tous signé et/ou ratifié la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, l’Union européenne se doit d’avoir une politique claire en la matière. Il est important que le Parlement participe au suivi de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées. Il est en effet le représentant direct des 500 millions de citoyens européens, dont 80 millions sont des personnes handicapées. En tant que membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je suis particulièrement investie dans la garantie des droits fondamentaux de tous les citoyens, dont les personnes handicapées. Nous devons assurer une véritable égalité d’accès à la justice pour ces dernières.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), schriftelijk. – Meer dan 75 miljoen Europeanen zijn gehandicapt en kunnen niet ten volle hun rechten uitoefenen in onze maatschappij. Dit is voor mij absoluut onaanvaardbaar en ik hoop dat op termijn de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid neemt om in Europa aan de vele vragen van deze bevolkingsgroep te voldoen. Ik stemde voor dit verslag, omdat ik de discriminaties die velen onder hen ondergaan niet acceptabel vind.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, vajon az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament nem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy saját nevében is választ küldjön az ENSZ felé. Az állásfoglalás erről szól, és konkrét válaszokat ad az ENSZ-nek arról, mit tesz az Európai Parlament a fogyatékossággal élők érdekében. Az állásfoglalásban kérjük azt a 3 uniós tagállamot – Finnországot, Írországot és Hollandiát – akik még nem ratifikálták az egyezményt, hogy mielőbb tegyék ezt meg, akik pedig már ratifikálták – így maga az EU is – gyorsítsák fel az egyezmény végrehajtását! Az Európai Bizottságot sürgetjük, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet és alkossa meg a régen várt európai akadálymentesítési jogszabályt!

Az egyezmény végrehajtását monitorozó EU Framework számára pedig, amelynek az EP is tagja, szükség van forrásra, hogy hatékonyan tudjunk működni. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ-egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è un importante documento legislativo adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 che illustra dettagliatamente ciò che dev'essere compiuto dagli Stati affinché anche le persone disabili possano far attivamente parte della società civile non subendo alcun tipo di discriminazione.

L'Unione europea ha firmato la convenzione ONU il 30 marzo 2007. Nonostante gli enormi risultati raggiunti negli ultimi anni, molto resta ancora da fare per offrire ai disabili la possibilità di esercitare i loro diritti in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini. Rimuovere tutti quegli ostacoli che le persone affette da disabilità motorie incontrano nella vita di tutti i giorni resta una delle priorità dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a adopté une résolution traduisant son soutien à la pleine mise en œuvre de la Convention Internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH).

L'Union doit veiller à ce que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leurs droits sur un pied d'égalité avec les autres citoyens. L'ensemble des instruments législatifs, politiques et programmes européens doivent respecter les dispositions de la Convention consacrant les droits des personnes handicapées, dans les limites du principe de subsidiarité et des compétences propres des États membres et parties à la Convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, vajon az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament nem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy saját nevében is választ küldjön az ENSZ felé. Az állásfoglalás erről szól, és konkrét válaszokat ad az ENSZ-nek arról, mit tesz az Európai Parlament a fogyatékossággal élők érdekében.

Az állásfoglalásban kérjük azt a 3 uniós tagállamot – Finnországot, Írországot és Hollandiát – amelyek még nem ratifikálták az egyezményt, hogy mielőbb tegyék ezt meg, azokat pedig, amelyek már ratifikálták – így magát az EU-t is – arra, kérjük, hogy gyorsítsák fel az egyezmény végrehajtását! Az Európai Bizottságot sürgetjük, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet, és alkossa meg a régen várt európai akadálymentesítési jogszabályt!

Az egyezmény végrehajtását monitorozó EU-keret számára pedig, amelynek az EP is tagja, forrásra van szükség, hogy hatékonyan tudjunk működni. Fontos, hogy az ENSZ végleges jelentése után az Európai Parlament EMPL, LIBE és PETI bizottsága közös jelentést is fog készíteni a témában, várhatóan még idén ősszel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. ‒ Mr President, it is imperative that the European Union continue to fulfil the obligations of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which it ratified in 2011, and which seeks the full integration and enhancement of people living with physical and mental impairments into education, employment and society as a whole.

Today’s motion comes in response to a list of questions posed by the UN Committee in April of this year aimed at driving forward change in many areas where problems and obstacles exist. It is positive, I feel, that Parliament has recognised the need to improve independent travel opportunities for those living with disabilities, as well as to safeguard effective access to justice, services, the labour market and improved communication with advocacy groups in this sector.

As an MEP for Northern Ireland, I work closely with many local charities, including Something Special in Eglinton, who provide an outlet in terms of skills training and employment for those living with learning difficulties. These organisations deserve continued EU financial and networking support in order to maximise their transformative work with this section of our community.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ An estimated 80 million people in the European Union have a disability. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities is an international human rights treaty of the United Nations intended to protect the rights and dignity of persons with disabilities. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) entered into force on 21 of January 2011. This has been signed by all 28 EU Member States and ratified by 25 of them.

Issues examined in the review include equal rights to vote and stand for elections, criteria for reasonableness and proportionality for accommodation measures, full EU website accessibility, and a proposal for a European Accessibility Act. On the basis of the Commission’s reply, the UNCRPD Committee will form its concluding observations by 4 September 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Проблемът на хората с уреждания в Европейския съюз не е за подценяване.

България стои на едно от последните места в съюза по качество на услуги, които се предлагат на хората с такъв функционален дефицит. По данни от последно преброяване от 2011г. те са половин милион. Евростат сочи, че два пъти повече са отказалите се преждевременно от учене българи с увреждания, в сравнение със средното за ЕС. Да не говорим и за социалното изключване и бедността, с която трябва да се борят.

Конвенцията от 2011 година за правата на хората с увреждания е положителна стъпка и нейното прилага трябва да бъде наблюдавано.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζουμε διότι, πράγματι, τα άτομα με αναπηρίες είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, το επίπεδο διαβίωσης της οποίας σήμερα απέχει πολύ από το επιθυμητό. Σημειώνουμε πάντως, πως το κείμενο αυτό, παρά τις καλές προθέσεις, δεν ξεφεύγει από τη συνηθισμένη ιδεοληπτική προσέγγιση και θεωρούμε σχεδόν με βεβαιότητα πως θα προσφέρει ελάχιστα στην επίτευξη του προσδοκώμενου στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény alkalmazásáról szóló parlamenti állásfoglalást. Örülök, hogy az Európai Parlament plenáris ülése elsöprő többséggel szavazta meg Kósa Ádám képviselőtársam jelentését. Kiemelten fontos, hogy az EU teljes körű és hiteles beszámolót tudjon adni ENSZ szakértő bizottságának arról, hogyan ülteti át a hétköznapokba az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét.

Határozott felszólítást kell küldenünk azon tagállamoknak, amelyek még nem ültették át belső jogukba a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt. Továbbá sürgetjük a Bizottságot, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet és az EU-keret tagjait, és alkossa meg a régen várt európai akadálymentesítési jogszabályt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It highlights the aim of an EU anti-discrimination directive to protect those with disabilities against discrimination in social protection, health care and (re)habilitation, education, as well as access to and supply of goods and services. It also criticises the lack of progress within the European Council, and urges Member States to work towards a common position without further delay. I am glad that in Wales we have a Commissioner who can take up such cases and promote positive action.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ Non potevo che esprimere il mio voto favorevole per questa proposta di risoluzione volta a considerare la lista di questioni sollevate dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, come seguito alla relazione iniziale dell'UE; tra le altre e molte questioni, l'ONU chiede all'UE quali siano le misure adottate volte a generare consapevolezza nei cittadini e a formarli circa le disposizioni della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), come anche chiede all'UE di spiegare quali siano le misure intraprese per garantire, alle persone con disabilità, il diritto alla piena portabilità dei loro diritti assistenziali in caso di movimento all'interno dell'Unione.

Tuttavia in questa risoluzione manca un riferimento al diritto delle persone con disabilità di ricevere assistenza nel proprio ambiente familiare piuttosto che in strutture apposite, e di conseguenza il riferimento a politiche, negli Stati membri, che riconoscano la figura del family caregiver quale garanzia di questo diritto. Bisogna infatti ricordare che ancora in troppi paesi europei, tra i quali l'Italia, milioni di persone rinunciano ad un'esistenza dignitosa per dedicarsi a tempo pieno alla cura del proprio familiare disabile, pur non essendo tutelati in maniera alcuna dal proprio Stato.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Segundo as estimativas 80 milhões de pessoas na UE são portadoras de deficiência e, enquanto cidadãos de pleno direito, beneficiam dos mesmos direitos e têm direito à dignidade inalienável, à igualdade de tratamento, à autonomia e à plena participação na sociedade. No entanto, informações fornecidas pela Agência dos Direitos Fundamentais da UE atestam consistentemente que as pessoas com deficiência enfrentam discriminações e barreiras ao exercício dos seus direitos em igualdade de circunstâncias com os demais e a sua integração no mercado de trabalho representa um dos maiores desafios que se colocam às políticas sociais e de mercado de trabalho. A taxa de emprego das pessoas entre os 20 e dos 64 anos é superior a 70%, enquanto a taxa de emprego das pessoas com deficiência é inferior a 50% e a taxa de emprego entre as mulheres sem deficiência é 65%, em comparação com 44% entre as mulheres com deficiência. Considero por isso, que o acesso ao emprego e a não discriminação no local de trabalho constituem elementos fundamentais para uma vida autónoma e independente. Para mim, é fundamental que haja uma proposta ambiciosa de ato legislativo da UE sobre acessibilidade, com o total envolvimento das pessoas portadoras de deficiência ao longo de todo o ciclo legislativo, promovendo a independência e a inclusão integral das pessoas com deficiência e estabelecendo um mecanismo de controlo e aplicação contínuo, efetivo e independente.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. ‒ La resolución aprobada hoy sobre la revisión de la aplicación del Convenio de la ONU para los derechos de las personas con Discapacidad reitera las obligaciones contraídas por la UE y sus Estados miembros para la efectiva implementación del principio de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas de manera transversal y no sólo en lo relativo a acceso al empleo, para lograr una verdadera autonomía e independencia.

En este sentido, los Socialistas españoles estamos muy satisfechos de haber obtenido el apoyo de la Cámara (566 votos a favor, 84 en contra y 26 abstenciones) a nuestras propuestas de solicitud al Consejo para que desbloquee la Directiva Antidiscriminación, que se encuentra bloqueada desde 2008.

Asimismo, nos congratulamos de haber obtenido el apoyo de la Cámara para pedir a los Estados Miembros que eliminen restricciones al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad actualmente en vigor en 21 de los 28 Estados Miembros, por una interpretación restrictiva de la capacidad legal de las mismas y contraviniendo el artículo 12 del CDPD sobre igualdad ante la ley.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Apoiámos esta resolução, embora não possamos deixar de assinalar alguns aspetos essenciais relativamente a esta problemática.

Registe-se que a transparência da prestação de contas, também derivada das obrigações da assinatura da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, se aplica ao próprio funcionamento das instituições da UE, sendo necessário que essa informação seja acessível a todos.

Ser coerente com esta Convenção seria, por exemplo, não incentivar e apoiar cortes nos sistemas públicos de educação que afetam as pessoas com deficiência. Em Portugal, no quadro da política da troica e da pós-troica que são uma e a mesma coisa, foi brutalmente diminuído o número de professores da educação especial e em muitas escolas não existe nem um professor, situação que se agravou nos últimos anos. Existem alunos que por falta de apoios na escola são aconselhados a ficar em casa, encontrando-se os pais completamente desesperados e sem soluções.

São crianças e jovens a quem foi retirado o direito à educação. Será que isto tem alguma coisa a ver com a Convenção que aqui tanto se defende?

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia plne podporuje a propaguje aktívnu inklúziu a plnú účasť osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti. Netreba zabúdať nato, že zdravotné postihnutie je otázkou práv a nie vecou uváženia. Európska komisia prijala v roku 2010 Európsku stratégiu pre osoby so zdravotným postihnutím na roky 2010 – 2020. Medzi hlavné ciele tejto stratégie patrí okrem iného prístupnosť, účasť, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava, sociálna ochrana, zdravie a aj externé vzťahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto a favore della risoluzione che incoraggia maggiori sforzi nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διότι πράγματι τα άτομα με αναπηρίες είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, το επίπεδο διαβίωσης της οποίας σήμερα απέχει πολύ από το επιθυμητό. Σημειώνω πάντως, πως το κείμενο αυτό, παρά τις καλές προθέσεις δεν ξεφεύγει από τις συνηθισμένη ιδεοληπτική προσέγγιση και σχεδόν βέβαια θεωρώ πως θα προσφέρει ελάχιστα στην επίτευξη του προσδοκώμενου στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Considering the fact that the EU is based on the values of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, persons with disabilities must benefit from measures designed to ensure their independence, social and occupational integration and participation in the life of the community.

I truly hope that this resolution will lead to the adoption of the most appropriate and encompassing mechanism to ensure optimal application of the UN Convention on the Right of Persons with Disabilities. Empowering people with disabilities would allow them to fully enjoy their rights and participate in society and in the economy on an equal basis with others.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, vajon az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament nem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy saját nevében is választ küldjön az ENSZ felé. Az állásfoglalás erről szól, és konkrét válaszokat ad az ENSZ-nek arról, mit tesz az Európai Parlament a fogyatékossággal élők érdekében.

Az állásfoglalásban kérjük azt a 3 uniós tagállamot – Finnország, Írország és Hollandia – akik még nem ratifikálták az egyezményt, hogy mielőbb tegyék ezt meg, akik pedig már ratifikálták – így maga az EU is – gyorsítsák fel az Egyezmény végrehajtását! Az Európai Bizottságot sürgetjük, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet és alkossa meg a régen várt európai akadálymentesítési jogszabályt!

Az egyezmény végrehajtását monitorozó EU-keret számára pedig, amelynek az EP is tagja, szükség van forrásra, hogy hatékonyan tudjon működni. Fontos, hogy az ENSZ végleges jelentése után az Európai Parlament EMPL, LIBE és PETI bizottsága közös jelentést is fog készíteni a témában, várhatóan még idén ősszel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, vajon az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament nem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy saját nevében is választ küldjön az ENSZ felé. Az állásfoglalás erről szól, és konkrét válaszokat ad az ENSZ-nek arról, mit tesz az Európai Parlament a fogyatékossággal élők érdekében. Az állásfoglalásban kérjük azt a 3 uniós tagállamot – Finnországot, Írországot és Hollandiát – akik még nem ratifikálták az Egyezményt, hogy mielőbb tegyék ezt meg, akik pedig már ratifikálták – így maga az EU is – gyorsítsák fel az egyezmény végrehajtását! Az Európai Bizottságot sürgetjük, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet és alkossa meg a régen várt európai akadálymentesítési jogszabályt!

Az egyezmény végrehajtását monitorozó EU Framework számára pedig, amelynek az EP is tagja, szükség van forrásra, hogy hatékonyan tudjunk működni. Fontos, hogy az ENSZ végleges jelentése után az Európai Parlament EMPL, LIBE és PETI bizottsága közös jelentést is fog készíteni a témában, várhatóan még idén ősszel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la Resolución sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque todos los ciudadanos y ciudadanas de la UE deben gozar de los mismos derechos. Desde las instituciones debemos trabajar para garantizar la igualdad de trato, el derecho a la vida independiente y a la plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Especialmente importante para la plena integración de este colectivo es el acceso al mercado laboral para permitir que las personas con discapacidad tengan una vida independiente, así como lograr una buena base educativa desde la enseñanza primaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la resolución sobre la revisión de la aplicación del Convenio de la ONU para los derechos de las personas con Discapacidad porque reitera las obligaciones contraídas por la UE y sus Estados miembros para la aplicación efectiva del principio de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas de manera transversal y no sólo en lo relativo a acceso al empleo, para lograr una verdadera autonomía e independencia.

La resolución pide al Consejo que adopte sin demora una posición sobre la Directiva Antidiscriminación, que se encuentra bloqueada desde su aprobación por el Parlamento en primera lectura en abril de 2009, reivindicación de suma importancia para los socialistas.

Asimismo, los socialistas hemos conseguido el apoyo de la Cámara para pedir a los Estados Miembros que eliminen las restricciones al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad, actualmente vigentes en 21 de los 28 Estados Miembros, debido a una interpretación restrictiva de la capacidad legal de las mismas y contraviniendo el artículo 12 del CDPD sobre igualdad ante la ley.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Nella votazione in questione abbiamo richiesto alla Commissione un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo sulla materia e richiamato alla piena implementazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, invitando i tre Stati membri che ancora non hanno ratificato la stessa a procedere al più presto alla ratifica.

È indispensabile che su una materia così importante non ci si perda in inutili discussioni burocratiche e si giunga ad azioni concrete.

Il voto a larga maggioranza di oggi dimostra la determinazione di questo Parlamento a voler rimuovere i rimanenti odiosi ostacoli che limitano i diritti delle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Ho sostenuto con molta convinzione la risoluzione sui diritti delle persone con disabilità. Da troppo tempo la Commissione europea promette di presentare una proposta di normativa europea sull'accessibilità. C'è urgente bisogno di un atto politico che garantisca la piena partecipazione delle persone disabili all'intero ciclo legislativo: tale proposta deve comprendere un ampio ventaglio di settori d'intervento, per favorire la vita indipendente e la piena inclusione delle persone con disabilità e istituire un meccanismo permanente ed efficace. In questo quadro, ci tengo a sottolineare l'esigenza di promuovere l'accessibilità anche elettronica per le persone con disabilità, che è un aspetto poco considerato ma che sta diventando di sempre più stretta urgenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'UE.

Le persone con disabilità costituiscono uno dei gruppi più vulnerabili della nostra società e si trovano spesso di fronte ad ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità di diritti con gli altri cittadini.

Nonostante le politiche implementate dagli Stati membri e le strategie europee per garantire un migliore accesso al mercato del lavoro, le persone con disabilità sono ancora soggette a forti discriminazioni. Condivido pertanto la necessità di spingere gli Stati membri a migliorare l'efficacia di tali politiche e permettere una piena partecipazione dei disabili alle attività lavorative e sociali in Europa.

Sono fortemente convinta dell'importanza di una proposta ambiziosa da parte della Commissione sull'accessibilità dei disabili ai beni e servizi per tutti i cittadini dell'UE, in modo da favorire l'indipendenza e la piena inclusione nella società.

Infine auspico una cooperazione politica più forte tra Stati membri e UE e mi compiaccio dell'iniziativa del Parlamento europeo di elaborare regolarmente una relazione congiunta in seno alle commissioni EMPL, LIBE e PETI per monitorare i progressi in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. – Hay ochenta millones de personas con discapacidad en la Unión Europea, y estas se encuentran demasiado a menudo con discriminaciones y barreras en el ejercicio de sus derechos y en el acceso a la cultura, a la educación y al empleo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en enero de 2011 en la Unión Europea, pero tres Estados miembros (Suecia, Holanda e Irlanda) todavía no la han ratificado. El Parlamento hace hoy un llamamiento en favor del respeto y la aplicación de esta Convención, de manera que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos como cualquier otro ciudadano europeo. Yo apoyo este texto, pues todavía queda mucho por hacer para que exista una verdadera igualdad.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución, que establece que el Parlamento Europeo debe participar plenamente en el seguimiento y la aplicación de los derechos humanos y de todas las acciones que se dirijan a corregir la desigualdad en su acceso. Nos parece fundamental la adopción de dos piezas legislativas clave: la Ley Europea de Accesibilidad y la Directiva general contra la discriminación, siendo ambas parte esencial de la aplicación de la Convención de la ONU. La resolución también pide a los Estados miembros plasmar las obligaciones derivadas del artículo 12 de la Convención de la ONU sobre las leyes nacionales y más específicamente, así como el derecho de todas las personas con discapacidad a votar y ser elegidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my S&D colleagues, voted in favour of this resolution because it calls on the Commission to present an ambitious proposal for a European Accessibility Act, with the full involvement of persons with disabilities throughout the legislative cycle. It also stresses the need for this proposal to include a full range of policy areas with regard to the accessibility of goods and services for all EU citizens, fostering the independent living and full inclusion of people with disabilities and establishing an ongoing, effective and independent monitoring and enforcement mechanism.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ La resolución aprobada hoy sobre la revisión de la aplicación del Convenio de la ONU para los derechos de las personas con Discapacidad reitera las obligaciones contraídas por la UE y sus Estados miembros para la efectiva implementación del principio de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas de manera transversal y no sólo en lo relativo a acceso al empleo, para lograr una verdadera autonomía e independencia.

En este sentido, los Socialistas españoles estamos muy satisfechos de haber obtenido el apoyo de la Cámara (566 votos a favor, 84 en contra y 26 abstenciones) a nuestras propuestas de solicitud al Consejo para que desbloquee la Directiva Antidiscriminación, que se encuentra bloqueada desde 2008.

Asimismo, nos congratulamos de haber obtenido el apoyo de la Cámara para pedir a los Estados Miembros que eliminen restricciones al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad actualmente en vigor en 21 de los 28 Estados Miembros, por una interpretación restrictiva de la capacidad legal de las mismas y contraviniendo el artículo 12 del CDPD sobre igualdad ante la ley.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – 80 millions d'Européens sont aujourd'hui en situation de handicap. Trop souvent encore, dans leur quotidien, ces citoyens ne peuvent bénéficier des mêmes droits, de l'égalité de traitement, d'une autonomie et de la pleine participation à la vie sociale, que les personnes valides. Face à cette situation, j'ai voté en faveur d'une résolution adressée en particulier au Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, à la Commission et au Conseil, afin de marquer une étape nouvelle dans les progrès à réaliser pour une égalité réelle de droits pour tous.

Cela passe notamment par: la proposition par la Commission d'un texte ambitieux sur l'accessibilité et la participation pleine et entière des personnes handicapées tout au long du processus législatif; l'adoption rapide de la directive relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public ; le déploiement accru de moyens permettant de développer l'accès à l'emploi pour ces personnes; un accès facilité à la justice; l'utilisation par les États des fonds européens pour renforcer les services aux personnes en situation de handicap; ou encore le déblocage de la directive anti-discrimination. À la suite des Nations unies, l'Europe doit être à la hauteur de ces enjeux.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto patvirtinto klausimų sąrašo, susijusio su pirmine Europos Sąjungos ataskaita, nes pritariu pozicijai, jog, kaip visaverčiai piliečiai, neįgalieji turi lygias teises ir teisę į neatimamą orumą, vienodą požiūrį, nepriklausomą gyvenimą ir visapusišką dalyvavimą visuomenės gyvenime. Todėl rezoliucija raginame visas ES institucijas glaudžiai bendradarbiauti, gerinant neįgaliųjų integracijos sąlygas ES, įskaitant raginimą Komisijai pateikti plataus užmojo pasiūlymą dėl Europos prieinamumo akto, į visą teisėkūros ciklą visapusiškai įtraukiant neįgaliuosius, bei aktyviai konsultuotis su Europos Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ La resolución aprobada hoy sobre la revisión de la aplicación del Convenio de la ONU para los derechos de las personas con Discapacidad reitera las obligaciones contraídas por la UE y sus Estados miembros para la efectiva implementación del principio de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas de manera transversal y no sólo en lo relativo a acceso al empleo, para lograr una verdadera autonomía e independencia.

En este sentido, los Socialistas españoles estamos muy satisfechos de haber obtenido el apoyo de la Cámara (566 votos a favor, 84 en contra y 26 abstenciones) a nuestras propuestas de solicitud al Consejo para que desbloquee la Directiva Antidiscriminación, que se encuentra bloqueada desde 2008.

Asimismo, nos congratulamos de haber obtenido el apoyo de la Cámara para pedir a los Estados Miembros que eliminen restricciones al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad actualmente en vigor en 21 de los 28 Estados Miembros, por una interpretación restrictiva de la capacidad legal de las mismas y contraviniendo el artículo 12 del CDPD sobre igualdad ante la ley.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I shadowed this Resolution on behalf of my Group and was very pleased to support it. As the EU has ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), its Institutions as well as the Member States have significant responsibilities to ensure that the rights of persons with disabilities are fully vindicated. This means that both the Commission and Member States must take a human-rights-based approach to disability at all levels of EU and national policymaking.

Unfortunately my own Member State, Ireland is one of the three countries in the EU which has signed but not yet ratified the Convention and I continue to urge the Irish Government to do so as soon as possible in the interest of our disabled citizens and their families. I was particularly pleased that the ALDE amendment calling on Member States to adopt the EU Anti-Discrimination Directive without further delay was carried. This would be a major step forward as the Directive seeks to protect persons with disabilities from discrimination in the areas of social protection, healthcare, education and the supply of goods and services such as housing, transport and insurance.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because I think Parliament has a role in calling for improved rights for persons with disabilities all across the EU. We should recognise that full inclusion and equal participation of persons with disabilities can only be achieved by taking a human-rights-based approach to disability.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), skriftlig. ‒ Utifrån varje medlemsstats förutsättningar är det för oss moderater viktigt att understryka att det är de enskilda länderna som bäst kan bekämpa den diskriminering som finns bland medborgare i olika länder och bäst kan se till att alla medborgares rättigheter respekteras.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, vajon az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament nem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy saját nevében is választ küldjön az ENSZ felé. Az állásfoglalás konkrét válaszokat ad az ENSZ-nek arról, mit tesz az Európai Parlament a fogyatékossággal élők érdekében. Az állásfoglalásban kérjük azt a 3 uniós tagállamot – Finnországot, Írországot és Hollandiát – akik még nem ratifikálták az egyezményt, hogy mielőbb tegyék ezt meg. Akik pedig már ratifikálták – így maga az EU is – gyorsítsák fel az egyezmény végrehajtását. Az Európai Bizottságot sürgetjük, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet, és alkossa meg a régen várt európai akadálymentesítési jogszabályt.

Az egyezmény végrehajtását figyelemmel kísérő „EU Framework” számára pedig, amelynek az EP is tagja, szükség van forrásra, hogy hatékonyan tudjon működni. Fontos, hogy az ENSZ végleges jelentése után az Európai Parlament EMPL, LIBE és PETI bizottsága közös jelentést is fog készíteni a témában, várhatóan még idén ősszel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ-egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), in writing. ‒ The European Unionʼs signing and ratification of the UN Convention was a landmark step, but this resolution allows me to express regret that Parliament and disabled peopleʼs organisations were not consulted about the implementation report submitted by the Commission, and to call for them to be included now both in the preparation of answers to the List of Issues and in the European Union delegation to take part in the Constructive Dialogue in Geneva when they are debated. The Commission says that it supports the ʽNothing about us, without usʼ call, and I hope it will respect it, in this most important opportunity for the lives of disabled people.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ Parliament has today issued a strong call for progress to be made on an anti-discrimination directive and it is imperative that the Member States take full note of that call. Unfortunately many aspects of disability discrimination remain outwith the control of the Scottish Parliament and we now have a majority Tory government at Westminster who are unlikely to prioritise many of the most vulnerable people in society. The SNP in the Scottish, UK and European Parliaments will ensure that the needs of persons with disabilities are at all times fully recognised.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución, que establece que el Parlamento Europeo debe participar plenamente en el seguimiento y la aplicación de los derechos humanos y de todas las acciones que se dirijan a corregir la desigualdad en su acceso. Nos parece fundamental la adopción de dos piezas legislativas clave: la Ley Europea de Accesibilidad y la Directiva general contra la discriminación, siendo ambas parte esencial de la aplicación de la Convención de la ONU. La resolución también pide a los Estados miembros plasmar las obligaciones derivadas del artículo 12 de la Convención de la ONU sobre las leyes nacionales y más específicamente, así como el derecho de todas las personas con discapacidad a votar y ser elegidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za Nacrt prijedloga rezolucije o popisu pitanja koja je usvojio Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće Europske unije jer se ističe potreba za kvalitetnijom političkom suradnjom u okviru Unije u cilju poboljšanja uvjeta za dostojanstven život osoba s invaliditetom. U EU-u ima otprilike 80 milijuna osoba s invaliditetom, a neke države članice još uvijek nisu ratificirale Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Te se osobe jako često susreću s diskriminacijom pri zapošljavanju, nepoštivanjem njihovih prava na radnom mjestu, u obrazovanju te mnogim drugim područjima života važnim za njihovo samoodređenje i neovisan život. Razvojem i provedbom određenih mjera u EU-u unaprijedila bi se prava i povećala socijalna uključenost takvih osoba u društvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition de résolution sur la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées.

Le Comité des personnes handicapés de l'ONU a établi une liste de questions à ce sujet qu'il va transmettre à la Commission afin qu'elle y réponde. Dans cette résolution, le Parlement européen se met à disposition du Comité des personnes handicapés des nations unis pour, lui aussi, répondre à ces questions.

Cette résolution a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition de résolution concernant la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Il ne s'agit là que de normes minimales et l'Union doit aller au-delà de ces normes afin de mieux protéger les personnes handicapées et de lutter contre les discriminations.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Die Rechte von Menschen mit Behinderungen liegen mir besonders am Herzen. Die Entschließung zielt auf ein barrierefreies Europa ab, das es allen Menschen erlaubt, am wirtschaftlichen und sozialen Leben teilzunehmen. Es sollen nationale Bemühungen bei der Erreichung dieses Ziels unterstützt werden. Ich stimme daher für diesen Entschließungsantrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution. I am glad that EPP, my political group, initiated the resolution in question. It addresses shortcomings in providing support to people with disabilities.

One of the priorities is to better ensure that people with a disability will receive adequate state support without unnecessary bureaucratic obstacles. I am concerned about the current state of affairs, especially as there is no proper data on the situation across Europe. I call on the Commission to address the issue of data gathering and sharing. First, we have to map the needs and challenges, and then adequate answers can be provided both on European and national level.

The underlying principle should be enabling every person with disability to lead as independent a life as possible. This means encouraging society as a whole to accept these people as equals, companies to adapt to the special situation of disabled persons and to integrate them better into the job market. Every human being deserves to live a dignified and independent life.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ The EU promotes the active inclusion and full participation of disabled people in society, in line with the EU human rights approach to disability issues. Disability is a rights issue and not a matter of discretion. This approach is also at the core of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD), to which the EU is a signatory. I supported the resolution, as it is consensual and calls on the Commission to present an ambitious legislative proposal on the matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením vstoupila v platnost dne 21. ledna 2011. V návaznosti na pracovní dokument útvarů Komise se však objevil celý seznam otázek, které přijal příslušný výbor OSN a na které má nyní odpovědět Komise. Vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie zastupujícím evropské občany, je poněkud smutné, že má omezené pravomoci v oblasti monitorování úmluvy OSN. Evropskému parlamentu tak nezbývá nic než ujistit Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, že Evropský parlament odpoví na otázky, které jsou mu přímo adresovány, a zároveň bude naléhat na Komisi, aby přihlížela k postojům Parlamentu při formulování svých odpovědí.

Považovala bych za rozumné, aby se evropské orgány snažily pracovat ve shodě a neškodily tak těm, kteří mají už tak dosti ztíženou pozici. Navzdory stávajícím programům, iniciativám a strategiím na úrovni EU zaměstnanost osob se zdravotním postižením dosahuje méně než 50 % a zaměstnanost žen se zdravotním postižením je na 44 %. Jsem přesvědčena, že je v naší moci osobám se zdravotním postižením pomoci, pokud budeme pracovat ve shodě. Cílem je pomoci, a nikoliv se hašteřit. Hlasovala jsem tedy pro návrh usnesení, které je napsáno v podobném duchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, vajon az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament nem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy saját nevében is választ küldjön az ENSZ felé. Az állásfoglalás erről szól, ami konkrét válaszokat ad az ENSZ-nek arról, mit tesz az Európai Parlament a fogyatékossággal élők érdekében.

Az állásfoglalásban kérjük azt a 3 uniós tagállamot – Finnország, Írország és Hollandia – akik még nem ratifikálták az egyezményt, hogy mielőbb tegyék ezt meg, akik pedig már ratifikálták – így maga az EU is – gyorsítsák fel az egyezmény végrehajtását! Az Európai Bizottságot sürgetjük, hogy az ENSZ-szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be a Parlamentet és alkossa meg a régen várt európai akadálymentesítési jogszabályt!

Az egyezmény végrehajtását monitorozó EU-keret számára pedig, amelynek az EP is tagja, szükség van forrásra, hogy hatékonyan tudjon működni. Fontos, hogy az ENSZ végleges jelentése után az Európai Parlament EMPL, LIBE és PETI bizottsága közös jelentést is fog készíteni a témában, várhatóan még idén ősszel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Sajnos a tapasztalatok alapján az érintettek kevés eredményét érzékelik a hasonló jellegű állásfoglalásoknak, amin időszerű volna változtatni. Üdvözlendő az anyagban szereplő hatékonyabb megközelítés, megújult, emberközpontúbb szemlélet. Az ajánlást támogattam, bízom benne, hogy a források hatékonyabb felhasználása révén a fogyatékossággal élők jogainak jobb érvényesülésére van esély. Tény, hogy teendő akad még bőven az EU-ban is.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Secondo le stime, circa 80 milioni di persone nell'Unione europea hanno una forma di disabilità e le informazioni fornite dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali dimostrano sistematicamente che le persone con disabilità si trovano ad affrontare discriminazioni e ostacoli all'esercizio dei propri diritti in condizioni di parità con gli altri. Ho deciso di votare favorevolmente perché sono convinto che sull'argomento serva una cooperazione politica rafforzata in seno al quadro dell'UE, al fine di adottare proposte concrete.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. – Les députés du Front National se sont abstenus sur la résolution sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne. Bien entendu, comme le souligne le considérant A du texte, les personnes handicapées, en tant que citoyens à part entière, bénéficient des mêmes droits et peuvent prétendre à la dignité inaliénable, à l'égalité de traitement, à l'autonomie et à la pleine participation à la vie sociale.

Cependant, c'est aux États membres de veiller à ce que ce principe soit respecté et mis en pratique. Ce texte invite notamment "la Commission à consulter formellement toutes les institutions et agences concernées par la liste de questions, à savoir le Parlement européen, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne". L'implication de toute cette machinerie de l'Union européenne va à l'encontre du principe de subsidiarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. El Convenio, firmado por los 28 Estados miembros, fue ratificado por la mayoría, así como por la Unión Europea en 2011. El Comité de las naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad revisará la aplicación de la Convención en septiembre este año, de ahí el interés en tener una postura del Parlamento antes de esta revisión. Sobre el texto de la Resolución: introduce peticiones del colectivo clásicas como pedir a la Comisión que presente una propuesta de Ley Europea de Accesibilidad que incluya la accesibilidad a bienes y servicios; pide al Consejo que acelere sus trabajos sobre la propuesta de directiva de accesibilidad de los sitios web de las instituciones públicas; pide que se usen los fondos europeos para promover la accesibilidad y la e-accesibilidad y hace un listado de las acciones del PE para poner en funcionamiento el listado de tareas de la Convención. Estando de acuerdo con estas consideraciones, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Jsem si vědom problému, kterým se usnesení zabývá, avšak považuji jej spíše za prázdné řeči o nezaměstnanosti handicapovaných, výzvu ke sběru nových statistik namísto opravdových řešení, která by mohla těmto lidem pomoct se živit sami, např. odstranit regulace pro domácí výrobny.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Invalīdi ‒‒ Latvijā jau noteikti ‒‒ ir pamesti un atstāti novārtā. Šī rezolūcija stiprinās invalīdu tiesības, jo minētā ANO Konvencija reāli ļoti labi aizsargā tās. Es nobalsoju par. Tagad vajag ķerties pie lielas ES pretdiskriminācijas direktīvas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Európska únia sa ratifikáciou stala zmluvnou stranou Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podpísalo ho všetkých 28 členských štátov a ratifikovalo ho 25 štátov. EÚ tak prijala záväzok vybudovať do roku 2020 Európu bez bariér pre 80 miliónov ľudí s rôznymi formami zdravotného postihnutia.

Napriek tomu, že dohovor nadobudol platnosť v roku 2011, k napĺňaniu jeho obsahu nedochádza tak, ako sa očakávalo, a osoby so zdravotným postihnutím sú naďalej konfrontované s rôznymi formami diskriminácie v porovnaní s ostatnými osobami. Je preto nutné v spolupráci s organizáciami združujúcimi zdravotne postihnuté osoby vypracovať analýzy, ktoré reálne vyhodnotia skutočnosť v oblasti nakladania s právami postihnutých občanov.

Podporujem urýchlené vypracovanie a predloženie opatrení, ktoré povedú k efektívnemu odstraňovaniu bariér a bezodkladnému plneniu záväzkov dohovoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τον κατάλογο θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι πλήρης και επαρκής αλλά και για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην από 19/05/2015 σχετική ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this Resolution which rightly states that paid employment is essential to enable persons with disabilities to lead an independent life, and that the Member States should therefore strive for wider access to employment for people with disabilities so that they can contribute to the society they live in, and should, as a precondition, provide inclusive education for all children with disabilities, including those with learning difficulties, in order to help them acquire a good educational grounding from primary school on so that they can follow a curriculum appropriate to their learning abilities, thereby giving them the opportunity to gain a solid educational background that can help them develop a career or secure a good job which enables them to live an independent life later on.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Votei a favor por entender que a UE ainda tem um longo caminho a percorrer no que diz respeito aos Direitos das Pessoas com Deficiência, não só no domínio do combate à discriminação mas também no que diz respeito à eliminação das barreiras e aumento das acessibilidades e das acessibilidades eletrónicas, ao desenvolvimento de cidades de saúde de elevada qualidade e ao reforço das capacidades e do papel das organizações de pessoas com deficiência.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo a la petición lanzada desde el Parlamento Europeo de que exista una mayor cooperación a partir de ahora para defender los derechos de las personas con discapacidad y para posibilitar que se aplique de forma clara en la UE la Convención de la ONU que protege a este colectivo.

Es necesario que se tenga en cuenta al Parlamento Europeo en todo este proceso, ya que desde aquí estamos trabajando activamente para poder aplicar todas las políticas necesarias para desarrollar los derechos y la igualdad de oportunidades de estas personas con discapacidad.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen konnte von mir nicht unterstützt werden. Die Zugeständnisse, welche die Union an Menschen mit Behinderungen machen müsste, würden nicht zu einer Verbesserung der Lage, sondern zu einer positiven Diskriminierung führen. Diese wiederum würde auf lange Sicht die Situation dieser Menschen sogar noch verschlechtern. Aus diesem Grund habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Par ce rapport, un dialogue s'installe entre l'Union Européenne et l'Organisation des Nations Unies sur la question des personnes en situation de handicap.

Le rapport est une réponse aux questions adressées par le comité des Nations Unies sur le handicap à la suite d'un précédent rapport du Parlement sur le sujet. Ce texte non législatif en reste au stade des bonnes intentions et élude certains enjeux tels que l'accès à l'emploi et au logement. De plus, il persiste à parler des personnes handicapées, alors qu'il s'agit de personnes en situation de handicap.

Néanmoins, il demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier dans les meilleurs délais la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention, adoptée en 2006, a pour but de "promouvoir, protéger et assurer" la dignité, l'égalité devant la loi, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes avec des handicaps en tous genres.

Je vote pour ce texte sans illusion quant à ses effets.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ As pessoas portadoras de deficiência, enquanto cidadãos de pleno direito, beneficiam dos mesmos direitos e têm direito à dignidade inalienável, à igualdade de tratamento, à autonomia e à plena participação na sociedade.

Há 80 milhões de pessoas na União Europeia que são portadoras de deficiência.

São necessárias políticas de integração que nos permitam melhorar a qualidade de vida deste cidadãos europeus de pleno direito. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this joint resolution as I fully support the recommendation for EU funds to be used to promote accessibility and e-accessibility for persons with disabilities. I also support the importance the resolution gives to the need for the Commission to present an ambitious proposal for a European Accessibility Act. It is crucial that persons with disabilities are involved throughout the legislative cycle of any such act.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – En tant que fervent défenseur des droits fondamentaux, je considère primordial d'assurer aux 80 millions de concitoyens européens présentant un handicap une jouissance totale de leurs droits. En effet, les personnes handicapées subissent encore trop souvent tous les jours des discriminations contre lesquelles il faut lutter avec la plus grande détermination.

Des réponses complètes doivent être fournies aux questions posées par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Plus globalement, il me paraît judicieux que la Commission présente dans les plus brefs délais un acte législatif ambitieux destiné à améliorer considérablement l'autonomie et l'intégration des personnes handicapées au sein de nos sociétés.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ It is estimated 80 million people in the European Union have a disability and yet persons with disabilities still face discrimination and barriers to exercising their rights on an equal basis with others.I fully support the rights of people with disabilities, who as full citizens, have equal rights and are entitled to inalienable dignity, equal treatment, independent living and full participation in society. Therefore, I have co-signed and voted in favour of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ As pessoas portadoras de deficiência, enquanto cidadãos de pleno direito, beneficiam dos mesmos direitos e têm direito à dignidade inalienável, à igualdade de tratamento, à autonomia e à plena participação na sociedade.

Segundo as estimativas, 80 milhões de pessoas na União Europeia são portadoras de deficiência e as informações fornecidas pela Agência dos Direitos Fundamentais da UE atestam, consistentemente, que as pessoas com deficiência enfrentam discriminações e barreiras ao exercício dos seus direitos em igualdade de circunstâncias com os demais.

De acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais, 21 dos 28 Estados—Membros ainda impõem restrições ao pleno exercício da capacidade jurídica. A Diretiva anti discriminação da UE foi proposta pela Comissão Europeia em 2008, mas continua bloqueada no Conselho e, todos os anos, a Comissão das Petições do Parlamento Europeu recebe petições relacionadas com casos de discriminação em razão da deficiência no acesso ao emprego, ao trabalho independente, aos serviços públicos e à educação. Por estes motivos, voto favoravelmente a presente resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Cette résolution relative à la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées propose de recourir aux statistiques pour suivre la situation des personnes handicapées dans les États membres, mais aussi de ratifier le traité de Marrakech ou encore de rendre plus accessibles les sites internet. En effet, les 80 millions de personnes handicapées qui vivent dans l'Union connaissent de nombreux obstacles notamment dans l'accès au travail ou aux moyens de communications, et ce malgré les différentes législations nationales allant dans le bon sens. Si je partage les mesures proposées par cette proposition de résolution, j'estime qu'il revient aux États membres de souverainement apprécier et ratifier cette convention des Nations unies, et non à l'UE de proposer sa signature aux États. J'ai donc décidé de m'abstenir lors du vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Morgano (S&D), per iscritto. ‒ Il mio voto è, ovviamente, a favore della risoluzione comune relativa alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Le stime indicano in 80 milioni le persone che sono affette da disabilità nell'Unione europea: persone che sono cittadini a pieno titolo, cui deve essere garantito il diritto inalienabile alla dignità e alla piena partecipazione alla vita culturale, sociale e politica.

Tuttavia ancora oggi, anche a causa di lacune nei servizi, queste persone sono vittime di discriminazioni e barriere, che rendono loro difficoltoso svolgere una vita indipendente e autodeterminata.

Con questo mio voto favorevole auspico un consolidamento di quello spirito di collaborazione politico volto alla promozione dell'accessibilità e dell'e-accessibilità per le persone disabili, allo sviluppo di servizi sociali e sanitari di qualità (facendo pieno utilizzo dei finanziamenti europei) nonché al rafforzamento della cooperazione tramite e con le organizzazioni delle persone disabili.

Inoltre, come utile strumento per il monitoraggio e per l'attuazione di politiche adeguate, è rilevante la raccolta e conseguente diffusione di dati statistici sulla disabilità, dal settore dell'occupazione a quelli propri della vita quotidiana.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition de résolution concernant la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a adopté une liste de questions relatives au rapport initial de l'Union européenne, à laquelle la Commission doit répondre formellement. Le Parlement européen, en tant qu'institution élue démocratiquement et représentative des citoyens européens, ne pouvait manquer cette opportunité de répondre, lui aussi, aux questions du Comité des droits des personnes handicapées.

Aujourd'hui, en Europe, environ 80 millions de personnes sont handicapées et plus de la moitié d'entre elles n'ont pas de travail. La législation de l'Union européenne n'est pas encore totalement appliquée et la mettre en œuvre permettrait d'améliorer le quotidien et l'accessibilité du monde professionnel aux personnes handicapées! Une meilleure coopération entre les institutions européennes est également nécessaire pour lutter contre les discriminations à l'égard des personnes handicapées.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Accogliamo positivamente la risoluzione sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità perché è perfettamente in linea con la direzione intrapresa dall'Unione europea, che da anni si batte per un'attiva inclusione e una piena partecipazione delle persone disabili nella vita pubblica.

L'approccio delineato nella strategia europea per la disabilità 2010-2020 del 2010 combacia con le linee guida della Convenzione ONU, che individua otto aree prioritarie di intervento per combattere le disuguaglianze provocate dalla disabilità.

Le aree individuate – accessibilità, partecipazione, uguaglianza, lavoro, istruzione ed insegnamento, protezione sociale, salute e azione esterna – richiedono tutte un intervento deciso e una forte azione di monitoraggio.

Ciò nonostante, è necessario che la Commissione e il Consiglio coinvolgano il Parlamento nel necessario adeguamento del quadro normativo dell'UE. Siamo convinti che questa risoluzione sia significativa per chiedere alla Commissione europea di presentare in tempi brevi un'ambiziosa proposta legislativa che affronti il tema della disabilità nel suo insieme, e che veda il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti istituzionali interessati.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this Joint Motion for a Resolution, tabled by all parliamentary groups. The purpose of this resolution was to call, as MEPs, for the European Parliament to have a formal role in the process of monitoring and commenting on the progress of the implementation of the UN Convention on the Rights for People with Disabilities (UNCRPD).

While the European Parliament is part of the EU Framework to promote, protect and monitor the UNCRPD across the EU, the Commission appears to be excluding Parliament from formally and meaningfully participating in the Review process being carried out by the UNCRPD Committee.

The most significant proposals in the Resolution are the statement that Parliament will respond directly to the CRPD Committee in relation to all questions in the list of issues that it has competence over. The Resolution lists these. It also calls on the Commission to take Parliament’s views into account when it sends its own response to the CRPD Committee.

More than 13% of the population across Ireland are living with a disability. I voted in favour of this report because it’s crucial for political representatives, as well as broader civil society and especially disability rights organisations, to be properly included in the Review process.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut prin votul meu de astăzi acest raport referitor la drepturile persoanelor cu handicap. Persoanele cu handicap au probleme foarte mari în găsirea locurilor de muncă și respectarea drepturilor egale și, din păcate, constituie astfel un grup foarte vulnerabil în cadrul societăților noastre. Este imperios necesar ca la nivelul UE să existe o cooperare și o colaborare foarte strânsă între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Totuși, este regretabil că în acest caz importanța Parlamentului European nu a fost respectată, privându-se astfel dezbaterea de aportul cetățenilor. Consider că acest raport subliniază foarte multe dintre problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap, fără a încerca să facă o lista exhaustivă a acestora. În acest sens, am susținut și susțin această poziție care încearcă să aducă din nou în dezbatere participarea directă a cetățenilor la deciziile luate pe această temă.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. ‒ A fogyatékossággal élő 80 millió európai az unió egyenrangú polgára, ennek ellenére a rendelkezésre álló adatok alapján mégsem élveznek egyenlő jogokat és lehetőséget a tagállamok többségében. Álláspontom szerint kulcsfontosságú, hogy széles körű párbeszéd folyjon a civil szervezetek, az uniós intézmények és a tagállamok között a szükséges intézkedésekről, többek között egy határozott akadálymentesítési csomag kialakításáról és az oktatási és foglalkoztatási esélyek javításáról.

Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy még mindig nem született meg a fogyatékkal élő emberek diszkriminációját is tiltó irányelv, amely garantálná az egyenlő hozzáférést a szociális védelem, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a lakhatás és a szolgáltatások területén. Ennek elfogadása az európai intézményrendszer egyik legfontosabb feladata kell legyen az előttünk álló időszakban.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Da die Stellung von Menschen mit Behinderung in der EU wie auch in vielen Mitgliedstaaten nach wie vor noch verbesserungswürdig ist und das UN-Übereinkommen hier gute Ansätze liefert, habe ich dem Antrag zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin resolutsiooni ettepanekut. Pean oluliseks tagada puuetega inimestele võrdsed võimalused ja õigused ühiskonnas osalemiseks, see aga eeldab, et kõik osapooled sellesse ka panustaksid. Vastavaid õigusakte tuleb paremini rakendada ning institutsioonidevahelist dialoogi tihendada, aga ka kolmandate osapoolte kaasamist tuleb suurendada.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ Este año, la Comisión de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad revisará por primera vez cómo la UE ha cumplido con lo establecido en sus obligaciones. Hemos pedido a la Comisión que mejore la recopilación de datos y estadísticas, puesto que sin ellos es imposible evaluar, pero tampoco garantizar unas políticas adecuadas. Además, pedimos a la Comisión que presente una propuesta ambiciosa de Ley europea de accesibilidad, que cuente con la completa participación de personas con discapacidad a lo largo de todo el ciclo legislativo, porque si no será una enorme chapuza.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto favorevole alla proposta di risoluzione in quanto ritengo fermamente che debbano essere fatti ancora molti passi in avanti affinché sia garantita una piena ed effettiva inclusione sociale delle persone con disabilità. Le pari opportunità e l'inclusione sociale per tutti sono principi cardine ai quali ogni Stato è tenuto ad uniformarsi attraverso la rimozione delle cause che limitano, o addirittura impediscono, il pieno accesso ai diversi ambiti della vita delle persone. Lo Stato deve garantire un'adeguata istruzione alle persone con maggiori difficoltà di apprendimento in modo da aprire loro la strada per il lavoro e, di conseguenza, permettere una vita dignitosa. Attività di consulenza e supporto anche per le famiglie delle persone affette da disabilità sono un principio cardine del buon funzionamento dello Stato.

Le statistiche ci dicono che sono oltre 80 milioni gli europei affetti da disabilità. La tutela delle fasce più vulnerabili della società è da sempre stata un obiettivo primario; ratificare la Convenzione CRPD e dare risposte all'altezza delle raccomandazioni del comitato CRPD è un passo fondamentale per l'evoluzione positiva dei servizi di base che uno Stato deve assolutamente garantire.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒Considerando che, come tutti i cittadini, le persone con disabilità hanno diritto a vivere una vita indipendente e alla piena partecipazione alla vita sociale; che l'Agenzia europea per i diritti fondamentali ha pienamente dimostrato che le persone con disabilità sono quotidianamente vittime di discriminazione e devono combattere contro barriere che limitano il libero esercizio dei propri diritti;

ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Dostupnost posla zajedno s nediskriminacijom na radnom mjestu temeljni je element za samoodređenje i neovisan život. Usprkos postojećim programima, inicijativama i strategijama na razini EU-a, stopa zaposlenosti osoba između 20 i 64 godine veća je od 70 %, dok je stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom niža od 50 %. Stopa zaposlenosti za žene bez invaliditeta iznosi 65 % u odnosu na onu za žene s invaliditetom koja je 44 %.

Plaćeni posao bitan je kako bi se osobama s invaliditetom omogućio neovisan život i budući da bi države članice stoga trebale stremiti većoj dostupnosti zaposlenja osoba s invaliditetom kako bi one mogle doprinijeti društvu u kojem žive, kao preduvjet za to trebale bi pružiti uključivo obrazovanje za svu djecu s invaliditetom, uključujući i onu s poteškoćama u učenju koje im može pomoći u razvoju karijere ili jamčenju dobrog posla koji im kasnije omogućuje samostalan život.

Budući da je Parlament jedino izravno izabrano tijelo Europske unije koje predstavlja europske građane i stoga u potpunosti poštuje pariška načela od iznimne je važnosti da bude uključen u proces osiguranja svih prava i potpunu uključenost i ravnopravnost osoba s invaliditetom.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ EU snažno promovira aktivno participaciju i uključivanje osoba s invaliditetom u društvo. U Europi živi otprilike 80 milijuna osoba s invaliditetom te je ovo pitanje izuzetno bitno za EU koji je potpisnik UNCRPD-a. Osobe s invaliditetom nisu homogena grupa, stoga unatoč postignutim pomacima treba raditi na daljnjim inicijativama s ciljem poboljšavanja njihovih prava, s posebnim naglaskom na 8 prioritetnih područja Europske strategije za osobe s invaliditetom.

Na popisu pitanja koji je usvojio Odbor UN-a o pravima osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće EU-a navedeno je kako se treba raditi na poboljšanju uvjeta kako bi osobe s invaliditetom mogle samostalno putovati svim prijevoznim sredstvima. Vezano uz to moram napomenuti kako sam u prosincu 2014. postavio pitanje Komisiji o problemima osoba s invaliditetom prilikom uvođenja psa vodiča u zrakoplov.

Ono što bih istaknuo, a navedeno je u popisu, jest zabrinutost za nezaposlenost osoba s invaliditetom, koje čine čak 1/6 prosječne radne populacije EU-a, stoga posebno zabrinjava podatak kako je njihova zaposlenost na razini EU-a ispod 50%.

U Hrvatskoj, gdje je oko pola milijuna osoba s invaliditetom, ali i u drugim državama članicama, treba se posebno usmjeriti na korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda s ciljem njihove uključenosti na tržište rada. Naposljetku, ističem kako sam zajedno s nizom kolega član međuskupine EP-a za osobe s invaliditetom.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Non mi stancherò di ripetere che le persone con disabilità sono dei cittadini a pieno titolo che devono godere di parità di trattamento ed ambire ad una vita indipendente ed alla partecipazione alla vita della società in cui vivono. Mi rammarica sapere però che ancora oggi, secondo le informazioni fornite dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, le persone con disabilità debbono far fronte ad ostacoli e difficoltà nell'esercizio delle loro condizioni di parità.

Mi felicito di questa risoluzione che spinge ad agire a seguito dell'elenco di questioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. È importante che ci sia una cooperazione sempre più rafforzata fra le varie istituzioni affinché i diritti fondamentali siano accessibili a tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Dans le cadre de la défense des droits des personnes handicapées, et de la promotion de leur dignité inaliénable, de l'égalité de traitement, de leur autonomie et de leur participation à la vie sociale, le Parlement européen a voté en faveur de la liste de de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies à l'égard du rapport initial de l'Union.

Je me suis exprimé en faveur de ce texte et j'insiste sur le fait que le Parlement devrait être davantage consulté sur ces questions. Le point de vue du Parlement est indispensable sur ces questions et contribue à garantir la défense des valeurs et principes fondamentaux de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Ce midi, le Parlement a invité la Commission à présenter une proposition ambitieuse d'acte législatif visant à favoriser l'autonomie et la pleine intégration des personnes handicapées. Il lui a également demandé de débloquer sa proposition de directive "antidiscrimination" de 2008.

Au sein de l'Union, 80 millions de personnes sont handicapées, soit plus de 15 % de la population. Un Européen sur quatre compte une personne handicapée dans sa famille. Six Européens sur dix connaissent une personne handicapée dans leur entourage proche ou parmi leurs relations.

L'Union européenne a formellement ratifié la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été signée par les 28 États membres et ratifiée par 25 d'entre eux. Mais il faut aller plus loin. Les personnes handicapées subissent sans cesse des discriminations et sont confrontées à des obstacles quotidiens. Leur vie sociale s'en trouve limitée, notamment en matière d'emploi, de moyens de transport, d'éducation et de formation.

Par son vote de ce midi, le Parlement a réaffirmé sa volonté de mettre fin aux entraves que rencontrent les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits afin de leur permettre de mener une vie indépendante et de participer à la société dans laquelle elles vivent.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies à l'égard du rapport initial de l'UE.

Si c'est la Commission européenne qui est chargée de répondre aux questions, elle ne doit pas oublier de prendre en compte les observations du Parlement; seul organe directement élu par les citoyens européens.

Les personnes handicapées bénéficient des mêmes droits et peuvent prétendre à la dignité inaliénable et à l'égalité de traitement. Aussi, nous exhortons les États membres à prendre les mesures appropriées en ratifiant la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi qu'en adoptant, dans les meilleurs délais, une position commune sur la directive "antidiscrimination" de l'UE afin qu'elle puisse être mise en œuvre.

Il est primordial que chaque acteur institutionnel se mobilise afin de soutenir l'un des groupes les plus vulnérables de notre société.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A diferença não pode ser encarada como desigualdade, antes como engrandecimento da vida humana. Defendo que a atual legislação da União Europeia deva ser aplicada, a fim de ser respeitada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e para que os Direitos Fundamentais cheguem a todos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La resolución aprobada hoy sobre la revisión de la aplicación del Convenio de la ONU para los derechos de las personas con Discapacidad reitera las obligaciones contraídas por la UE y sus Estados miembros para la efectiva implementación del principio de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas de manera transversal y no sólo en lo relativo a acceso al empleo, para lograr una verdadera autonomía e independencia.

En este sentido, los Socialistas españoles estamos muy satisfechos de haber obtenido el apoyo de la Cámara (566 votos a favor, 84 en contra y 26 abstenciones) a nuestras propuestas de solicitud al Consejo para que desbloquee la Directiva Antidiscriminación, que se encuentra bloqueada desde 2008.

Asimismo, nos congratulamos de haber obtenido el apoyo de la Cámara para pedir a los Estados Miembros que eliminen restricciones al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad actualmente en vigor en 21 de los 28 Estados Miembros, por una interpretación restrictiva de la capacidad legal de las mismas y contraviniendo el artículo 12 del CDPD sobre igualdad ante la ley.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai bien entendu voté en faveur de cette résolution qui demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier dans les meilleurs délais la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Le texte invite en outre la Commission à présenter une proposition ambitieuse d'acte législatif de l'Union sur l'accessibilité et à faire participer pleinement les personnes handicapées tout au long du processus législatif.

La résolution souligne enfin que cette proposition doit inclure un large éventail de domaines d'action concernant l'accessibilité des biens et des services pour tous les citoyens de l'Union, favoriser l'autonomie et la pleine intégration des personnes handicapées et établir un mécanisme permanent, efficace et indépendant de suivi de mise en œuvre. Continuons ainsi!

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Coerentemente con la posizione adottata da questo Parlamento, giudico inaccettabile che la Commissione europea e il Consiglio non abbiano reso il Parlamento – istituzione rappresentante dei cittadini europei e dei loro interessi – partecipe dei lavori sulla determinazione del Codice di condotta. Codice che serve a verificare che gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione la rispettino appieno. La mancanza di cooperazione tra le tre istituzioni europee ha fatto sì che la CE non si rendesse conto dei problemi che ogni giorno le persone con disabilità riscontrano nella loro vita, anche all'interno delle stesse istituzioni. Sono d'accordo con il testo della risoluzione, che propone da un lato un maggiore investimento dei fondi europei per la promozione dell'accessibilità dei disabili e, dall'altro lato, una maggiore implementazione della legislazione europea già esistente da parte dei paesi membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de esta resolución, que establece que el Parlamento Europeo debe participar plenamente en el seguimiento y la aplicación de los derechos humanos y de todas las acciones que se dirijan a corregir la desigualdad en su acceso. Nos parece fundamental la adopción de dos piezas legislativas clave: la Ley Europea de Accesibilidad y la Directiva general contra la discriminación, siendo ambas parte esencial de la aplicación de la Convención de la ONU. La resolución también pide a los Estados miembros plasmar las obligaciones derivadas del artículo 12 de la Convención de la ONU sobre las leyes nacionales y más específicamente, así como el derecho de todas las personas con discapacidad a votar y ser elegidos.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE), írásban. ‒ Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye (CRPD) felülvizsgálatára az ENSZ bizottsága jelentést készít az Európai Unióról, amelynek keretében azt vizsgálja, hogy az EU hogyan ülteti át a hétköznapokba az ENSZ egyezményét. Az ENSZ erre irányuló kérdéseire az Európai Bizottság készíti el a választ, fontos ugyanakkor, hogy az Európai Parlament is hangsúlyozza az ügy jelentőségét. Az állásfoglalás sürgeti, hogy az EU erőteljesebben lépjen fel a fogyatékossággal élő személyek érdekében. Emellett fontos célként emeli ki a CRPD-egyezmény ratifikálásának felgyorsítását. A most elfogadott határozat továbbá felszólítja az Európai Bizottságot, hogy válaszában vegye figyelembe az Európai Parlament álláspontját, valamit hogy erőteljesebben vonja be az ENSZ-szel folytatott párbeszédbe. Mivel a fenti célokkal egyetértek, szavazatommal támogattam az állásfoglalás elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución ya que comparto su contenido cuya principal reivindicación es la mejor objetiva de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, a través de un acceso igualitario a los servicios y al mercado de trabajo. Lamento que no se mencione que esto sólo puede hacerse a través de una política que fortalezca los servicios públicos y establezca políticas concretas contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad, y aunque insta a los Estados a que cooperen entre sí en estas materias, no fija una prioridad concreta ni marca unos mínimos que deban cumplirse en el seno de la Unión.

Ahora bien, entiendo que la voluntad política de esta resolución es positiva, de ahí mi voto a favor, pero faltan recursos y compromisos concretos a la hora de terminar con la discriminación (doble discriminación en el caso de las mujeres con discapacidad) que sufren estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ MEPs voted in favour of the report on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, calling on the Commission to deliver the requested explanation as to how it can ensure in current and future legislation that persons with disabilities are guaranteed equal opportunities, fundamental rights, equal access to services and the employment market, and the same rights and obligations in accessing social security as nationals of the Member State in which they are covered, in line with the principle of equal treatment and non-discrimination, so that all persons with disabilities can enjoy the right to free movement held by all EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Pri hlasovaní o uznesení o zozname tém, ktorý prijal Výbor Organizácie Spojených národov pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k úvodnej správe Európskej únie, som sa zdržal. Toto uznesenie obsahuje veľa dôležitých návrhov, ktoré považujem za veľmi prínosné. Súčasne však odkazuje na doposiaľ neprijatú antidiskriminačnú smernicu, ktorá vo svojej súčasnej podobe so sebou nesie riziko ohrozenia zmluvnej slobody, ako aj nebezpečne nejasnej a veľmi širokej interpretácie, ktorá by vo svojom dôsledku mohla viesť k právnej neistote a tiež k obmedzovaniu občianskych práv a slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. Snažno podržavam Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom moraju imati jednaka prava to jest pravo na dostojanstvo, jednako postupanje, neovisan život i potpuno sudjelovanje u društvu.

Procjenjuje se kako je u Uniji 80 milijuna osoba s invaliditetom, a podaci Agencije EU-a za temeljna prava stalno ukazuju na njihovo suočavanje s diskriminacijom i preprekama u ostvarivanju svojih prava. Riječ je o jednoj od najosjetljivijih skupina u našem društvu, a njihova uključenost na tržište rada predstavlja jedan od najvećih izazova za socijalnu politiku i politiku tržišta rada.

Stoga smatram kako se potpuna uključenost i jednako sudjelovanje osoba s invaliditetom može postići samo pristupom invaliditetu koji se temelji na ljudskim pravima na svim razinama javne politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Zásady Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ukazujú cestu k tomu, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli užívať ľudské práva, a zameriavajú sa na poskytovanie nevyhnutnej ochrany a pomoci rodinám, ktoré by mali prispievať k tomu, aby osoby s postihnutím v plnej miere a rovnako mohli uplatňovať svoje práva. Výbor pre petície každoročne dostáva petície, ktoré poukazujú na diskrimináciu z dôvodu postihnutia pri prístupe k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti, verejným službám a vzdelávaniu. Preto by sa finančné prostriedky EÚ mali využívať aj na podporu dostupnosti a elektronickej dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, na podporu prechodu od inštitucionálnej starostlivosti na starostlivosť komunity, na rozvoj kvalitných sociálnych a zdravotníckych služieb a na investovanie do budovania kapacít organizácií, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím. Pri tvorbe budúcich politík EÚ a právnych predpisov je potrebné zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali rovnaké práva a povinnosti na pracovnom trhu, pri využívaní služieb, pri voľno časových aktivitách a pri osobnom živote.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della risoluzione in cui il Parlamento europeo esprime il proprio forte sostegno per la piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Con questa risoluzione chiediamo che siano tempestivamente adottati due provvedimenti legislativi di grande importanza per le persone con disabilità, ossia un atto europeo sull'accessibilità (European Accessibility Act) e la direttiva trasversale a tutela delle persone a rischio di discriminazione. Inoltre, la risoluzione afferma che il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente coinvolto nel monitoraggio e nell'implementazione della Convenzione ONU come pure nel processo di revisione della stessa, mantenendo un dialogo costruttivo tra l'UE e il Comitato ONU incaricato di analizzare i progressi sull'implementazione della Convenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. U Europskoj uniji živi oko 80 milijuna osoba s invaliditetom. Kao jedna od najosjetljivijih skupina u našem društvu susreću se s mnogim izazovima i njihova uključenost na tržište predstavlja jedan od najvećih izazova za socijalnu politiku i politiku tržišta rada. Važno je poduzeti radnje kako bi se povećala zaposlenost osoba s invaliditetom i omogućio im se dostojanstven i neovisan život bez diskriminacije i prepreka zaposlenju s kojima se trenutno suočavaju.

Podržavam ovaj nacrt prijedloga jer ima za cilj poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom i upućuje na potrebu za heterogenim pristupom problemu. Također izražavam potrebu za praćenjem položaja osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu, a ne samo u području zapošljavanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ This report aims to uphold the rights of persons with disabilities, tackle discrimination and promote equality, therefore I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Glasovanjem sam podržala Izjavu Komisije o Konvenciji UN-a o pravima s osobama s invaliditetom. Više od 80 milijuna osoba s invaliditetom suočeno je sa znatnim preprekama kad je riječ o pristupu obrazovanju, zapošljavanju te robi i uslugama u EU-u, a posljedice su veća socijalna isključenost i siromaštvo. Treba prihvaćati vrijedne postojeće i potencijalne doprinose osoba s invaliditetom sveopćem blagostanju i raznolikosti njihovih zajednica, te će rezultat promicanja punog uživanja ljudskih prava i temeljnih sloboda od strane osoba s invaliditetom i puno sudjelovanje osoba s invaliditetom biti njihov veći osjećaj pripadnosti i značajan napredak u ljudskom, socijalnom i ekonomskom razvitku društva te iskorjenjivanje siromaštva. Treba istaknuti važnost osobne autonomije i neovisnosti osoba s invaliditetom, uključujući slobodu izbora, te bi im se trebala osigurati mogućnost da budu aktivno uključivane u procese donošenja odluka o politikama i programima, uključujući one koji se izravno odnose na njih. Važna je mogućnost pristupa fizičkom, socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju kao i obrazovanju, informacijama i komunikaciji, omogućavajući puno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s invaliditetom.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za resolucijo o pravicah invalidov. V Evropski uniji imamo 80 milijonov invalidov, ki bi jim morali zagotoviti univerzalne pravice ter omogočiti popolno integracijo v družbi na področju izobraževanja, zaposlovanja, trga dela ter kakovostnega preživljanja prostega časa. Eden od ciljev strategije Evropske unije je tudi socialna vključenost. Veliko je bilo že narejenega, še več dela pa nas čaka. Resolucijo sem podprla tudi zaradi tega, ker se strinjam, da je potrebno probleme invalidov obravnavati celovito in ne parcialno.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Θεωρούμε θετικό βήμα την όποια προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Η ανάγκη εξαφάνισης των όποιων διακρίσεων σε βάρος αυτών των ανθρώπων είναι αναμφισβήτητη. Τα μέτρα που προωθούνται πρέπει να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να επωφελούνται τα άτομα που χρειάζονται στήριξη.

Πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς τα νεοφιλελεύθερα μέτρα της σκληρής λιτότητας που προωθεί η ΕΕ περιορίζουν το κράτος πρόνοιας και πλήττουν πρώτα από όλα τις ευάλωτες ομάδες σαν αυτή των ΑμεΑ. Η θέση μας είναι ότι τα όποια μέτρα πρέπει να συνοδεύονται με μια ολοκληρωμένη κρατική κοινωνική πολιτική που να βοηθάει πραγματικά τα άτομα με αναπηρίες να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Τα άτομα με αναπηρίες είναι πράγματι μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, το επίπεδο διαβίωσης της οποίας σήμερα απέχει πολύ από το επιθυμητό. Σημειώνουμε πάντως, πως το κείμενο αυτό, παρά τις καλές προθέσεις, δεν ξεφεύγει από τις συνηθισμένη ιδεοληπτική προσέγγιση και θεωρούμε σχεδόν με βεβαιότητα ότι θα προσφέρει ελάχιστα στην επίτευξη του προσδοκώμενου στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Egyedülálló történelmi lehetőség, hogy az ENSZ azt vizsgálja, vajon az EU megfelelően hajtja-e végre a fogyatékossággal élő személyeket védő ENSZ-egyezményt. Az Európai Parlament nem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy saját nevében is választ küldjön az ENSZ felé. A állásfoglalás erről szól, és konkrét válaszokat ad az ENSZ-nek arról, mit tesz az Európai Parlament a fogyatékossággal élők érdekében. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását, mert az elősegíti az ENSZ-egyezmény hatékony végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványt, mivel egyetértek azzal, hogy a fogyatékossággal élők jogai egyenlők a fogyatékosság nélkül élő állampolgárok jogaival, méltóságuk elidegeníthetetlen, és egyenlő bánásmódra, önálló életre és a társadalomban való teljes értékű részvételre jogosultak. Úgy vélem, hogy a fogyatékossággal élők társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb csoportját alkotják, és hogy munkaerő-piaci integrációjuk a szociálpolitika és munkaerő-piaci politika legnagyobb kihívásai közé tartozik.

Támogatom, hogy ösztönözzük azokat a tagállamokat, amelyek még nem ratifikálták a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt, és hogy ezt késlekedés nélkül tegyék meg. Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra irányuló ambiciózus javaslat kidolgozását fontosnak tartom, és azt is, hogy a fogyatékossággal élő személyek teljes mértékben bevonásra kerüljenek a jogalkotási ciklus minden szakaszába. Az akadálymentesítést nem csak fizikai értelemben támogatom, hanem abban az értelemben is, hogy a közszolgáltatások is akadálymentesítésre kerüljenek. Úgy vélem, hogy az indítvány átfogó képet ad a fennálló problémákról, ezek megoldásához pedig egy szintén átfogó jogalkotási munka kell, hogy elinduljon.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte. Nous poussons la Commission à présenter une proposition ambitieuse d'acte législatif de l'Union sur l'accessibilité et à faire participer pleinement les personnes handicapées tout au long du cycle législatif, et soulignons que cette proposition doit inclure un large éventail de domaines d'action concernant l'accessibilité des biens et des services pour tous les citoyens de l'Union, favoriser l'autonomie et la pleine intégration des personnes handicapées, et établir un mécanisme permanent, efficace et indépendant de suivi et de mise en œuvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ Persons with disabilities have equal rights and are entitled to inalienable dignity, equal treatment, independent living and full participation in society. An estimated 80 million people in the European Union have a disability, therefore it is key to act and keep this in mind in all policies to be taken in the EU.

I call on those Member States which have not already done so to ratify the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD without delay.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de esta resolución, que establece que el Parlamento Europeo debe participar plenamente en el seguimiento y la aplicación de los derechos humanos y de todas las acciones que se dirijan a corregir la desigualdad en su acceso. Nos parece fundamental la adopción de dos piezas legislativas clave: la Ley Europea de Accesibilidad y la Directiva general contra la discriminación, siendo ambas parte esencial de la aplicación de la Convención de la ONU. La resolución también pide a los Estados miembros plasmar las obligaciones derivadas del artículo 12 de la Convención de la ONU sobre las leyes nacionales y más específicamente, así como el derecho de todas las personas con discapacidad a votar y ser elegidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. ‒ Уважаеми колеги,

Хората с увреждания са сред най-уязвимите групи в нашето общество. Около 80 милиона души в Европейския съюз имат някаква форма на увреждане и тяхната интеграция, особено на пазара на труда, представлява едно от най-големите предизвикателства. Въпреки всички съществуващи програми, инициативи и стратегии на равнище ЕС, в Европа има още много какво да се направи в посока равното третиране и премахване на все още съществуващите бариери пред хората с увреждания.

Приетата днес резолюция е гарант за нашия ангажимент да поставим в основата на европейските политики, пълното спазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с уреждания, с оглед премахването на всякакви форми на дискриминация спрямо тях и пълноценното им участие в икономическия и обществен живот.

Настоящият документ отразява желанието ни за повече ангажираност и участие при разработването на целенасочени политики за подобряване условията за независим живот, в съзвучие с Конвенцията, тъй като ратификацията й от държавите членки не е равносилна на приложение. Нейното претворяване в дела е наша обща отговорност - на европейските институции и на държавите членки. Това може да бъде постигнато само чрез хармонизиран подход и в непрекъснат диалог и тясно сътрудничество с организациите, представляващи хората с увреждания.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities as it will bring significant changes to the lives of people with disabilities, but also immense responsibility for us, the EU. People with disabilities need to be able to enjoy their rights today. We have to guarantee and ensure that people with disabilities will have equal access and equal opportunities and will enjoy social protection and education. This Convention can and will be an important step forward for our continent.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución ya que comparto su contenido cuya principal reivindicación es la mejora objetiva de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, a través de un acceso igualitario a los servicios y al mercado de trabajo. Lamento que no se mencione que esto sólo puede hacerse a través de una política que fortalezca los servicios públicos y establezca políticas concretas contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad, y aunque insta a los Estados a que cooperen entre sí en estas materias, no fija una prioridad concreta ni marca unos mínimos que deban cumplirse en el seno de la Unión.

Ahora bien, entiendo que la voluntad política de esta resolución es positiva, de ahí mi voto a favor, pero faltan recursos y compromisos concretos a la hora de terminar con la discriminación (doble discriminación en el caso de las mujeres con discapacidad) que sufren estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ We voted with my socialist colleagues in favour of this resolution because it calls on the Commission to present an ambitious proposal for a European Accessibility Act, with the full involvement of persons with disabilities throughout the legislative cycle. It also stresses the need for this proposal to include a full range of policy areas with regard to the accessibility of goods and services for all of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Meer dan 75 miljoen Europeanen zijn gehandicapt en kunnen niet ten volle hun rechten uitoefenen in onze maatschappij. Dit is voor mij absoluut onaanvaardbaar en ik hoop dat op termijn de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid neemt om in Europa aan de vele vragen van deze bevolkingsgroep te voldoen. Ik stemde voor dit verslag omdat ik de discriminaties die velen onder hen ondergaan niet acceptabel vind.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ La convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est entrée en vigueur au sein de l'Union Européenne le 21 janvier 2011.

L'Union européenne compte 80 millions de personnes handicapées et nombre d'entre elles subissent des discriminations et sont confrontées à des obstacles dans l'exercice de leurs droits. Elles constituent l'un des groupes les plus vulnérables de notre société et leur intégration professionnelle est un grand défi politique. Nul ne doute qu'elles doivent bénéficier des mêmes droits que tous ceux et toutes celles qui vivent sur le territoire de l'UE mais encore faut-il que ceux-ci soient effectifs.

Il faut donc prendre toutes les mesures nécessaires dans les domaines de la protection sociale, des soins de santé, de l'adaptation et de la réhabilitation, de l'éducation, de l'accès aux biens et aux services, mais aussi du logement, des transports et de l'emploi, afin qu'elles bénéficient d'une réelle égalité de traitement, d'un maximum d'autonomie et d'une pleine participation à la vie sociale.

Cette résolution va dans le bon sens même si elle n'a qu'une portée symbolique. J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A transparência da prestação de contas sobre o funcionamento das próprias instituições europeias é hoje imprescindível. É também necessário que essa informação seja acessível a todos.

Ser coerente com esta Convenção é também, por exemplo, não incentivar e apoiar cortes nos sistemas públicos de educação que afetam as pessoas com deficiência.

Em Portugal, no quadro da política da troica e da pós-troica que são uma e a mesma coisa, foi brutalmente diminuído o número de professores da educação especial e em muitas escolas não existe nem um professor, situação que se agravou nos últimos anos. Existem alunos que por falta de apoios na escola são aconselhados a ficar em casa, encontrando-se os pais completamente desesperados e sem soluções.

São crianças e jovens a quem foi retirado o direito à educação. É esta a hipocrisia onde estamos metidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen konnte von mir nicht unterstützt werden. Die Zugeständnisse, welche die Union an Menschen mit Behinderungen machen müsste, würden nicht zu einer Verbesserung der Lage, sondern zu einer positiven Diskriminierung führen. Diese wiederum würde auf lange Sicht die Situation dieser Menschen sogar noch verschlechtern. Aus diesem Grund habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted with my socialist colleagues in favour of this resolution because it calls on the Commission to present an ambitious proposal for a European Accessibility Act, with the full involvement of persons with disabilities throughout the legislative cycle. It also stresses the need for this proposal to include a full range of policy areas with regard to the accessibility of goods and services for all EU citizens, fostering independent living and full inclusion of people with disabilities and establishing an ongoing, effective and independent monitoring and enforcement mechanism.

This vote was of particular personal interest. Firstly, due to the need to take into account the diversity existing among persons with disabilities by adopting specific actions and strategies which address the perspective of children, women & girls and persons identifying as LGBTI with disabilities who might suffer from multiple forms of discrimination and have even more specific needs. That must include ensuring their contribution to the public debate and their participation in decision making, in order to respect the principle reflected in the parliamentary Disability Intergroup’s motto: ‘Nothing about us without us’. Secondly, it stresses the importance of taking disability into account in the EU development and Humanitarian Aid strategy. The EU must adopt a disability and development policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat rezoluția cu privire la lista de probleme adoptate de Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu raportul inițial al Uniunii Europene. Comisia trebuie să vină cu o propunere ambițioasă referitoare la un Act european privind accesibilitatea, prin implicarea deplină a persoanelor cu handicap pe parcursul ciclului legislativ, și să promoveze o viață independentă și incluziunea deplină a acestora. Este salutară și recomandarea cu privire la utilizarea fondurilor UE pentru a promova accesibilitatea și e-accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, tranziția de la îngrijirea instituțională la îngrijirea în cadrul comunității, dezvoltarea unor servicii sociale și de sănătate de calitate și pentru a investi în edificarea capacităților organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υποστήριξα με θέρμη την παρούσα πρωτοβουλία που αφορά τον κατάλογο θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψήφισμα αυτό λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD), καθώς και τις σχετικές επίσημες θέσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από την ΕΕ. Αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, τόσο σε επίπεδο πολιτικών ελευθεριών και δικαιοσύνης αλλά και σε επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ Secondo le stime, 80 milioni di persone nell'Unione europea hanno una forma di disabilità e le informazioni fornite dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali dimostrano sistematicamente che si trovano ad affrontare discriminazioni e ostacoli all'esercizio dei propri diritti in condizioni di parità con gli altri.

Non è concepibile che, nonostante tutti i programmi, le iniziative e le strategie esistenti a livello dell'UE, il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni sia superiore al 70%, mentre quello delle persone con disabilità inferiore al 50%. Un lavoro retribuito è essenziale per permettere alle persone di condurre una vita indipendente, e pertanto gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ampliare l'accesso all'occupazione delle persone con disabilità affinché esse possano contribuire alla società in cui vivono, fornendo anche un'istruzione inclusiva che consenta di seguire un percorso adeguato alle proprie capacità di apprendimento dando loro l'opportunità di conseguire un solido bagaglio formativo.

È sicuramente necessario che l'Unione europea abbia un dialogo strutturale permanente con le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative nel pieno rispetto dell'articolo 4.3 della Convenzione delle Nazioni Unite, condizione centrale per un'efficace attuazione della Convenzione stessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Domnívám se, že je absolutně nutné, aby byla odstraněna jakákoliv omezení práv osob se zdravotním postižením, především pak v oblasti sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke službám, jako je doprava nebo ubytování. Osoby se zdravotním postižením musí mít rovná práva a být plnohodnotně zapojeni do společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ V Európskej únii žije viac ako 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí na rozdiel od zdravých občanov nemôžu naplno využívať slobody, na ktorých je Európska únia postavená. Žiaľ, ešte uplynie veľa času, kým budeme môcť povedať, že celý starý kontinent sa skutočne dokáže postarať o tých najzraniteľnejších. Únia by mala byť pri dodržiavaní záväzkov, ktoré z Dohovoru vyplývajú, príkladom a podporovať bezbariérovosť nielen v jednotlivých členských štátoch, ale aj cezhranične. Bariéry by nemali byť ani v prístupe zdravotne znevýhodnených osôb k zdravotnej starostlivosti. V okamihu, keď odstránime všetky tieto prekážky, budeme môcť povedať, že právo na slobodu pohybu je naozaj výsadou všetkých.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A transparência da prestação de contas, também derivada das obrigações da assinatura da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, sobre o funcionamento das próprias instituições europeias é hoje imprescindível. É necessário que essa informação seja acessível para todos.

Mas coerente com esta Convenção seria, por exemplo, não incentivar e apoiar cortes nos sistemas públicos de educação que afetam as pessoas com deficiência. No meu país, Portugal, no quadro da política da troica e da pós—troica que são uma e a mesma coisa, foi brutalmente diminuído o número de professores da educação especial e em muitas escolas não existe nem um professor, situação que se agravou nos últimos anos. Existem alunos que por falta de apoios na escola são aconselhados a ficar em casa, encontrando-se os pais completamente desesperados e sem soluções.

São crianças e jovens a quem foi retirado o direito à educação. Será que isto tem alguma coisa a ver com a Convenção que este Parlamento tanto diz defender? No entanto, estando de acordo com os princípios defendidos na resolução, embora critiquemos as políticas concretas que não os aplicam, votámos favoravelmente.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik