Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16. Κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji i Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (2015/2704 (RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Mr President, thank you for this opportunity to make a statement on behalf of Vice-President Federica Mogherini on the situation in the former Yugoslav Republic of Macedonia, which is very fluid.

You are all familiar with the tragic events in Kumanovo in the north of the country close to Kosovo and Serbia. We have expressed our condolences to the families and friends of those killed and injured. We understand that these events were predominantly criminally and not inter-ethnically motivated. The Commission therefore welcomes the fact that all parties, exceptionally, came together in a multi-ethnic way to condemn the activities. One of the parties also played an important role in helping to negotiate a solution without further bloodshed.

Let me now turn to the long-term political crisis from which those events cannot be a distraction. In response to the EU’s and others’ calls for political accountability for what is being revealed in the wiretaps, which the opposition are making public, we note the resignation last week of two ministers and the head of state security. We have already said that this is a concrete step towards political accountability and that we hope that this development will contribute to restoring faith in state institutions.

In this context we have also followed the two sets of demonstrations that were held in Skopje on Sunday and Monday. It is important that people were able to freely express their views on both occasions. This was done in a peaceful manner. A calm and appropriate handling from all sides will remain important. From the outset of the political crisis, the European Union has called for the restoration of normal political dialogue between the main government and opposition parties. I welcome that three of your colleagues responded to my colleague Johannes Hahn’s proposal to facilitate dialogue between these two parties.

As you will be aware, three distinguished Members of this Parliament, Mr Vajgl, Mr Howitt and Mr Kukan, together with Commissioner Hahn, met here in Strasbourg yesterday and in the early morning hours of today with the Prime Minister of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Mr Gruevski and the leader of the opposition, Mr Zaev. This was an important meeting. It is clear that both sides are taking these facilitation efforts very seriously. In-depth discussions on divergent viewpoints took place and further dialogue will be needed.

The Commission commends the confirmation of the commitment of the parties to the EU integration process and democratic principles as well as their agreement to put the interests of the country first. We urge all sides to continue their engagement in this spirit; we welcome in this respect their readiness to meet again under the umbrella of this facilitation effort. Also, we welcome the fact that the four main party leaders met in Skopje on 14 and 18 May and that they have agreed to meet again on 26 May in an attempt to find a way forward, because the citizens of this country deserve better than a political stalemate. A stalemate that drags on simply does not respond to the aspirations of the population.

We call on the leaders of the country to take their responsibilities seriously and put the interests of the state above those of their parties. In parallel, the European Union has been calling on the relevant authorities to investigate all allegations of potential wrongdoing, including those being made public in the wiretaps, in a transparent and independent manner. The Commission has also sent a team of senior legal experts to look into some of the systemic issues on which the Commission had previously expressed concern. Arising from the wiretaps, these systemic issues need to be addressed to get this candidate country back on the right track as it deserves.

In conclusion: our collective approach to this crisis is a good example of how various EU institutions and services can work together using our various tools to deliver a clear European message. In all of this, we are also working very closely with our international partners on the ground to improve the situation.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, on behalf of the PPE Group. Mr President, first of all I would like to congratulate the Commissioner for giving a very excellent speech, a very good analysis. He was speaking directly to the point, which was very helpful.

First of all, let me express my hope that this discussion here and now will reflect our support to Macedonia, to its people and their European ambitions. I believe that the country is at a turning point. In this difficult situation we should be clear and decisive in carrying our message of support. Macedonia is facing a really difficult political crisis, doubled with the extreme security challenges that would shake the basis of any political system in Europe. After last week’s event in Kumanovo we know how serious the situation can get. The deep political crisis in the country needs to get more of our attention as well.

There are serious revelations coming from the wire-tapping scandal which have to be addressed by the relevant authorities. At the same time, politicians need to address the question of political accountability. In this situation we have to see reflection, political responsibility and more political dialogue. This needs to come from all sides of the political spectrum and across ethnic lines.

In a country with such severe challenges, it is important that the democratic institutions and mechanism work. This concerns especially the parliament, which is the platform for a political dialogue and mechanism for political oversight. It is important that all politicians show responsibility and openness. I mean the politicians in Macedonia, but also the politicians in this very House.

Please, let us keep in mind that the European integration processes are in this situation one of the few tools which could help to overcome this crisis. We need to get Macedonia back on track.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL), ερώτηση “γαλάζια κάρτα”. Θέλω να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν γνωρίζει πότε ήρθαν οι σημερινοί κάτοικοι της περιοχής αυτής στον τόπο αυτό. Πότε ήρθαν ακριβώς, σε ποιά χρονολογία;

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE), blue-card answer. I do not know, please explain to me.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, on behalf of the S&D Group. Mr President, we meet on the day after the latest cross-party mediation talks – the contents of which must remain confidential – in a process in which I am proud to take part on behalf of my group. The meeting last night, which was prolonged, dealt with the contentious issues, including commitment to the European perspective agreed by all parties, in a process which is continuing.

To my fellow members of the European Parliament, I wish to make some comments of my own, not about the talks, but about the country. Firstly, the one-sided call to end the parliamentary boycott, without taking decisive measures to address the failings of the political institutions, is a partisan, not a cross-party, answer and it is therefore not an answer.

Secondly, my group has never actively supported any parliamentary boycott or even the publication of wiretap tapes, and, if jointly we are to succeed, then members of the EPP Group – not Mr Kukan – should show the same discipline by not blaming the opposition, or indeed my own Group. Thirdly, no-one suggests that the leaked surveillance tapes which prompted this crisis are entirely fabricated, and this Parliament should support the demarche from the EU ambassadors that there must be accountability for the wrongdoing identified.

Fourthly, the reforms in the very areas which have caused concern – the judiciary, the media, electoral practices, civil society – have already been part of progress reports, action plans and the high-level accession dialogue, so that any fresh commitment to address them must demonstrate why this time it will be different.

Fifthly, no-one is above the law but, if an opposition leader is put in jail, our solidarity would be not simply with him but with the very notion of democracy in the country, which itself will be called into question by such a step.

Last weekend I stood at the site of the terror attacks in Kumanovo amidst burnt-out houses whose walls were pockmarked with bullet holes and where the view through shattered windows revealed interiors buried in rubble. The families I talked to had hidden for their lives from a 30—hour firefight and suffered the trauma of witnessing 18 people dead. We all hoped that this was a one-off event with no repercussions for inter-ethnic relations, but the families told me they believe the event to be linked to the breakdown of political stability. This lack of trust is, in itself, dangerous.

I have repeatedly warned that Europe’s failure to start accession talks risks a return to conflict, and this deadly attack is a tragic and urgent reminder that this warning is crying out to be heard. What happened in Kumanovo, and in the country, may not be the direct responsibility of Europe, but if we expect the political parties of the country to exercise their responsibilities – and we do expect that – then they can reasonably expect Europe to exercise ours.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. Г-н Председател, уважаеми колеги, на първо място заявявам своето дълбоко съболезнование към семействата на всички загинали служители на Министерство на вътрешните работи по време на полицейската операция.

На второ място заявявам категоричната си подкрепа за териториалната цялост и независимост и суверенитет на братската ни държава.

Безспорно тази държава се намира в момента в една от най-тежките си политически кризи. Правителството в Скопие дължи страшно много отговори, отговори на обвиненията в корупция, отговори на записите, които изтичат в публичното пространство и показват един недемократичен начин на управление. Затова местната власт дължи обяснение на своите избиратели, на своите граждани.

От друга страна, подкрепям напълно интеграцията на държавата в Европейския съюз и в НАТО, но това става само през договор за добросъседство, това става само през категоричното отричане на реч на омразата, на кражбата на общата история, на злоупотребяването с нея, на признаването на всички права и законни интереси на повече от най-малко деветдесетте хиляди македонски граждани с българско национално съзнание.

Категорична подкрепа на основата на приятелство и на основата на добросъседство.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта (член 162, параграф 8 от Правилника за дейността)).

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Gospodine Dzhambazki, pažljivo sam vas slušao i zanima me da li zaista vi iskreno mislite da FYROM ili Republika Makedonija - kako mi to kažemo u Hrvatskoj treba zbog stabilnosti na Balkanu postati članica Europske unije, NATO-a i da bi bilo dobro da i vaša zemlja, vaša vlada i Bugarska, susjedi i Grčka pomognu Makedoniji na tom putu, odnosno FYROM-u, da se ovdje nitko ne uvrijedi? Znate zašto kažem Republika Makedonija, jer dolazim iz Hrvatske.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. Уважаеми колега, доколкото разбрах въпроса, да, смятам, че при изпълнението на европейските критерии и при запазването на правата и законните интереси на всички свои граждани, това е единствената възможност тази държава да запази своята териториална цялост – при спазването на европейските критерии и запазването на правата и законните интереси на всички свои граждани и постигането на договор за добросъседство с всички свои съседи.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE. Spoštovani predsedujoči, spoštovani gospod komisar, tudi jaz bi se vam rad zahvalil za izvrstne besede in zelo natančen uvod, ki ste ga nam dali v to razpravo.

Pred kratkim smo v tem parlamentu z veliko večino podprli Makedonijo kot državo, ki si jo želimo v članstvu Evropske unije, in poudarili pri tem, da že vrsto let izpolnjuje večino pogojev za začetek pogajanj o članstvu. Da se to ni zgodilo že doslej in v času, ko smo odprli vrata kandidatkam, ki v mnogočem zaostajajo za Makedonijo, je edini razlog absurdni spor o imenu države.

Povod za današnjo razpravo na žalost ni samo želja ponoviti pozitivno stališče do napredka Makedonije kot kandidatke, ampak resna politična kriza s tragičnimi dogodki v Kumanovu, ki so nas opozorili, da v tem delu jugovzhodne Evrope obstajajo še znani meddržavni in medetnični problemi, k tem pa je treba prišteti še nove grožnje agresivnega islamskega šovinizma in že tako prozorni poskusi zaplesti Makedonijo v geostrateške načrte Rusije.

Stanje v Makedoniji zahteva več razumevanja Evropske unije za to potencialno članico. Čas je, da se za ime najde kompromis oziroma da se pogajanja z Makedonijo začnejo in ta problem odstrani do njihovega zaključka.

Makedonijo je v okviru celovitega koncepta kolektivne varnosti v Evropi treba podpreti v prizadevanju, da postane članica Nato. Nasprotovanje sosednje Grčije, države, ki od nas pričakuje pomoč in solidarnost in ju tudi uživa, je treba zavrniti in to državo pozvati, naj upošteva skupne interese.

V teh dnevih se dogaja nekaj bizarnih stvari. Danes je albanski premier zagrozil, da bo blokiral vstop Makedonije v Nato.

Makedonski politiki, ki so odgovorni za zaostrovanje notranje krize, morajo prevzeti odgovornost za evroatlantsko prihodnost države. Prav včeraj smo v Parlamentu po več kot desetih urah dogovarjanja z voditeljema dveh največjih makedonskih strank sprejeli platformo za preseganje krize z dialogom. Naj bo doseženo soglasje začetek konca politične krize in resnega napora za stabilizacijo države!

(Govornik se je strinjal, da bo sprejel vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), ερώτηση “γαλάζια κάρτα”. Κύριε συνάδελφε, άκουσα με πολλή προσοχή την τοποθέτησή σας και διαπίστωσα ότι μόλις τώρα διαπράξατε μία απρέπεια: χαρακτηρίσατε ως ανόητη τη διαμάχη της Ελλάδας με τα Σκόπια για το θέμα του ονόματος. Και σας ερωτώ: Εάν αυτό συνέβαινε στη δική σας χώρα, εάν τα Σκόπια είχαν επεκτατικές βλέψεις στη δική σας χώρα, εάν καθ’ οιονδήποτε τρόπο έθιγαν τη δική σας χώρα, θα είσαστε τόσο άνετος για να πείτε αυτά τα οποία είπατε;

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE), blue-card answer. I would just like to say that I think that, in these times when we are facing far more important issues in this world, this problem looks like an artificial conflict, and I would say stop it. It makes no sense anymore.

 
  
MPphoto
 

  Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. Κύριε Πρόεδρε, μόλις πριν από δύο μήνες, στη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης προόδου για την FYROM, είχα τονίσει ότι η πολιτική της επιβράβευσης όλων αυτών των αρνητικών που συνθέτουν τη σημερινή κατάσταση της χώρας, μόνο ανασταλτικά θα μπορούσε να λειτουργήσει για την πρόοδο της.

Δυστυχώς τα γεγονότα στο Κουμάνοβο με επιβεβαίωσαν με τον τραγικότερο τρόπο. Στη γειτονική μας χώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία κράτους δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εφαρμογή της διεθνοτικής συμφωνίας της Αχρίδας, τον σεβασμό της αρχής της καλής γειτονίας και το έλλειμμα της δημοκρατίας στη χώρα.

Σε αυτά ακριβώς οφείλουμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να εστιάσουμε την προσοχή μας.

Όλες οι άλλες αιτιάσεις περί εξωτερικών ευθυνών δεν κάνουν τίποτα άλλο από το εξωραΐζουν την πραγματικότητα, να διαιωνίζουν αυτή την τραγική κατάσταση και να βαθαίνουν, φυσικά, την κρίση.

Η συνέχιση αυτής της τακτικής και της πολιτικής, πέρα από όλα τα άλλα, συνιστά ευθεία υπονόμευση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ας μην το ξεχνάμε αυτό – και αποτρέπει οποιαδήποτε δυνατότητα προόδου και εξέλιξη της χώρας που λέγεται FYROM.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Meszerics, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, we in the Green Group, are in full agreement with all our colleagues who say that the situation in Macedonia is serious and even fraught with further danger.

While the crisis is obviously regional in its origin and it is fundamentally an internal Macedonian political crisis, it is not entirely surprising that a country waiting for 10 years for the start of the accession negotiations may lose its political balance. Actually, Macedonia has become the Prince of Wales of European accession: it has been waiting for the start for a decade by now. Although we generally support the new Greek Government in breaking with the policies of its predecessors and we welcome its anti-austerity programmes, we think that there is now a very important opportunity for this new Greek Government to break with the past and revise their policies vis-à-vis Macedonia.

I commend the efforts of our three colleagues in bringing the Macedonian political leaders to the negotiating table. However, we believe that the promise to continue the talks is not enough now. The government of Macedonia should immediately initiate fully transparent and impartial investigations both into the Kumanovo tragedy and the allegations in the wire-tapping crisis. If they feel unable to do that, they should step down and someone else should do it. We believe there is much to be built upon in Macedonian politics, but this building needs to be done right now.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Σοφία Σακοράφα ( GUE/NGL), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Θα σας θυμίσω, κύριε συνάδελφε, κάτι που είπαν οι πρέσβεις για την κυβέρνηση της FΥRΟΜ μετά τη συνάντησή τους με τον κύριο Γκρούεφσκι: έχουμε εκφράσει, λένε, τις ανησυχίες μας στον πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση δεν έχει σημειώσει πρόοδο σχετικά με τις δημοσιοποιηθείσες καταγγελίες περί κατάχρησης εξουσίας.

Αυτό δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο η κυβέρνηση της χώρας είναι προσηλωμένη στις δημοκρατικές αρχές και αξίες της ευρω-ατλαντικής κοινότητας. Η συνεχιζόμενη αποτυχία θα βλάψει την πρόοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε, για μια ακόμη φορά, ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της FΥRΟΜ με την προϋπόθεση ότι θα γίνονται σεβαστά τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και θα σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις καλής γειτονίας.

Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η φάρσα, να ξεκινάμε διαπραγματεύσεις για χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και οι κυβερνήσεις τους δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον να συμμορφωθούν με τις αρχές και τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 

  Tamás Meszerics (Verts/ALE), blue-card answer. Yes, we are in full agreement, except that there are no negotiations going on for the accession of Macedonia for the time being, precisely because Greece is blocking them.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFDD Group. Mr President, Commissioner Stylianides has usefully described the situation in the former Yugoslav Republic of Macedonia. He described the violence and killings in the north and he referred to the long-running political crisis in the country. I am sure he understates the seriousness of the nature of the problem, but never mind, because he tells us that the EU is sending legal experts to sort out the systematic problems there. The Commissioner is confident that FYROM can soon be brought back on track in its candidate process in joining the European Union.

Indeed, as recently as 11 March this Parliament voted in favour of the progress report on FYROM’s entry into the EU. Like so many countries before it, it does not matter how corrupt or unsuitable FYROM is. From the European Union’s point of view, what is important is that it brings another entry country into its great empire. Good luck to your legal experts in sorting out its problems. I sincerely wish them luck.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). Οι επικίνδυνες εξελίξεις στη FΥRΟΜ και την ευρύτερη περιοχή δεν αποτελούν έκπληξη. Είναι συνέπεια και συνέχεια της επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Η καλλιέργεια κρατικών μεγάλοϊδεατισμών και αλυτρωτισμών, αξιοποιώντας το προτεκτοράτο του Κοσσυφοπεδίου, εθνοτικών και θρησκευτικών διενέξεων, η αλλαγή συνόρων, η εναλλαγή αστικών κυβερνήσεων πατώντας στη λαϊκή δυσαρέσκεια για την αντεργατική πολιτική που ακολουθείται, γίνονται εργαλεία για το ξαναμοίρασμα του πλούτου, τον έλεγχο του δικτύων μεταφοράς στην περιοχή – ιδιαίτερα της ενέργειας – από επιχειρηματικούς ομίλους.

Τα δικά τους συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς τους με τα ρωσικά και αμερικανικά μονοπώλια εξυπηρετούν και αποτυπώνουν οι εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λαοί της FΥRΟΜ, των Βαλκανίων, έζησαν ειρηνικά στον Σοσιαλισμό. Στον καπιταλισμό γεύτηκαν βαρβαρότητα, πόλεμο, φτώχεια, εκμετάλλευση.

Επιβάλλεται να είναι σε επαγρύπνηση για να ακυρώσουν τη συνέχιση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, τα νέα δεινά που συνεπάγεται η ένταξη της FΥRΟΜ και άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). Najprej bi se rad zahvalil gospodu komisarju Stylianidisu za jasne besede. Makedonija - nekdanja jugoslovanska republika, se kot država kandidatka sooča z notranjepolitično krizo in večletno blokado odprtja pristopnih pogajanj. Po tragičnem incidentu v Kumanovem je politična stabilizacija te države še bolj pomembna zanjo in za širšo regijo kot prej. V tem smislu pozdravljam in podpiram začetek političnega dialoga med pozicijo in opozicijo, vključno s strankami makedonskih Albancev, ki naj bi vodila v normalno delovanje makedonskega parlamenta in prenesla vanj politično debato o ključnih vprašanjih države. Hvaležen sem komisarju Hahnu in kolegom Kukanu, Howittu in Vajglu za vsa prizadevanja v podporo omenjenemu dialogu.

Pozdravljam tudi politično kulturo na političnih shodih pred nekaj dnevi. Pozivam pa k taki dinamiki dogovarjanja, da bo po dolgem času mogoče polno delovanje skupnega parlamentarnega odbora, ki je nujen element v pristopnem procesu kandidatke. Prepričan sem, da je treba in da je mogoče v interesu politične stabilnosti, boljšega sosedstva in verodostojne evropske perspektive doseči vsem koristen napredek v pristopnem procesu, ne da bi kdo pri tem izgubil obraz.

Storiti moramo vse, da notranji ne zunanji vzroki ne bi pripeljali do novega konfliktnega žarišča na evropskih tleh. Ne podcenjujmo političnega, medetničnega, medverskega, in posttotalitarnega vidika Zahodnega Balkana, ki doslej ni odpravil vseh virov nestabilnosti. Stabilnost, varnost in evropska perspektiva Makedonije - nekdanje jugoslovanske republike, ni samo v njenem interesu, zato tudi ni samo njena odgovornost.

(Govornik se je strinjal, da bo sprejel vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο συνάδελφο – που τους αποκαλεί Μακεδόνες – εγώ που κατάγομαι και γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καστοριά, έναν νομό της Μακεδονίας, της Ελλάδος, πώς θα με αποκαλούσε ο κύριος συνάδελφος; Σκοπιανό;

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE), odgovor na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Torej, če ste se rodili v grški Makedoniji, potem si težko predstavljam, kako bi se imenoval kot nekdo iz Skopja, kot ste dejali.

Ampak jaz v tem ne vidim velikega problema. Vsak ima svojo identiteto in lahko v skladu z njo živi, naj živi tu ali tam.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte mich bei unseren Kollegen Vajgl, Kukan und Howitt und auch bei Kommissar Hahn für ihre Vermittlungsbemühungen bedanken. Das ist eine schwere Aufgabe, und diese schwere Aufgabe lautet, einen Neuanfang zu vereinbaren, ohne das gesamte Land ins Chaos zu stürzen oder friedlichen Protest in Gewalt ausarten zu lassen.

Ich war am Wochenende in Skopje und habe gesehen, wie mehrere zehntausend Menschen für eine Umkehr hin zu mehr Demokratie demonstriert haben, hin zu mehr Freiheit der Justiz und der Medien und zu mehr Aktivitäten gegen Korruption und Kriminalität. Dabei war es nicht so wichtig, dass da auch Sozialdemokraten geredet haben. Viel wichtiger war, dass dort eine breite Reihe von NGO waren, dass es dort Menschen gab mit unterschiedlichster ethnischer Herkunft und dass es friedlich lief. Friedlich, weil die Demonstranten friedlich waren und weil die Polizei und die Behörden sich klug verhalten haben. Diese Haltung bringt das Land näher an die EU heran, und deshalb sollten wir dies auch unterstützen.

Unser Beileid gilt den Familien und Freunden derjenigen, die in Kumanovo gestorben sind. Aber ich bin ganz sicher, dass es sich dort nicht um einen ethnischen Konflikt, sondern um Kriminalität handelt. Und deshalb sollten wir aufpassen bei unseren Worten, dass wir es nicht zu einem ethnischen Konflikt hochreden. Ich wünsche unseren Vermittlern Glück und Erfolg. Dazu gehört auch Kompromissbereitschaft, und zwar nicht nur auf einer Seite, sondern auf allen Seiten.

Aber machen wir uns nichts vor: Kein Regierungschef in der Europäischen Union – bis auf einen vielleicht – würde es überleben, wenn dermaßen Nachrichten über ihn und die Arbeit seiner Regierung offengelegt werden, wie das in den letzten Tagen über diese Abhörgeschichte geschehen ist.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). Г-н Председател, като представител на Република България съм силно обезпокоен от опитите крехкият етнически мир в региона да бъде представен като заложник на тесноправителсвени интереси.

Дори руският външен министър Лавров днес се намеси и говори как България и Албания искат да си поделят Македония. Това е пълна глупост и спекулация разбира се.

Умишленото изместване на вниманието от тежките вътрешни проблеми в бивша югославска република Македония с етническото противопоставяне на регионална основа може да измести фокуса и да нанесе тежки дълготрайни последици в Балканския регион.

Единственият път на БЮРМ е да спазва Пътната карта на Европейския съюз, като една от главите са правата на малцинствата.

Правата на българското малцинство в Македония не се спазват, за разлика от правата на други малцинства. Съболезнования за убитите македонски полицаи, но животът и имуществото на 100 000 български граждани и европейски граждани са застрашени в кандидатка за членство в Европейския съюз.

Как Македония да влезе в Европейския съюз, като държавата не спазва правата на европейските граждани?

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта (член 162, параграф 8 от Правилника за дейността)).

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), ερώτηση “γαλάζια κάρτα”. Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, που αποδέχεστε την ερώτησή μου. Είπατε προηγουμένως ότι πολιτικές σκοπιμότητες κρατούν όμηρο τη χώρα της FYROM. Ήθελα να μου διευκρινίσετε εάν αυτή η παρατήρηση απευθύνεται στην ηγεσία της χώρας η οποία, όχι μόνο δεν πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αλλά και δεν κάνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση, ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας;

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. Благодаря за въпроса, имам предвид единствено преговорите на Македония с Европейския съюз.

Аз съм български гражданин и европейски парламентарист, но три четвърти от моите роднини също са родени в Македония – и в гръцка, и в българска, и в македонска Македония.

Нека да не слагаме личните си пристрастия и нашето лично минало върху съдбата на една държава, която трябва да бъде запазена в цялост. Просто искам да кажа, че Македония е длъжна да спазва правата на всички граждани, в това число и на българското малцинство в Македония.

 
  
MPphoto
 

  Jozo Radoš (ALDE). Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, važno je napomenuti da nakon tragičnih događaja u Kumanovu nije došlo do međuetničkog sukoba. Jednako je tako važno napomenuti da su prosvjedi u vrlo napetoj političkoj atmosferi prošli bez sukoba, što govori o zrelosti makedonskog društva i šansama izlaska iz krize.

Naravno da su za događaje u Makedoniji najodgovornije vlasti, zbog zlouporabe vlasti, ali sigurno je da je tome doprinio i gubitak europske perspektive koju ta zemlja ima punih 10 godina. Zato pozivam europske institucije da otvore europsku perspektivu Makedoniji, a kolegama koji u tome pomažu, g. Vajglu, Kukanu i Howittu, čestitam i zahvaljujem.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). Mr President, I think every one of us was shocked by this brutal attack and the killing of Albanians in Kumanovo a couple of days ago.

The situation is very sensitive and of concern. It is like reviving ghosts of the past, and this has to be investigated, including the allegations that it might have been instigated also even by the Gruevski Government, or even with Russian influence. If the Gruevski Government cannot answer this themselves, including the allegations – or the fact – of wiretapping, then they really do have to step down.

Let me take two things that are clear: this attack in Kumanovo, according to my information, was not an Islamist attack, it was mere terrorist criminals. It is also not an ethnic conflict, which is important to say, and I was very glad to see last Sunday Albanian and Slavic Macedonians demonstrating together peacefully in Skopje, even uniting their flags. So this is an important signal that should take us further.

One last thing: I would like to call on the European People’s Party to stop defending politicians of their own political family who simply have drifted away from the democratic path and from the rule of law.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Karol Karski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Panie Przewodniczący! Chciałbym zwrócić się do pani przewodniczącej Lunacek z pytaniem, gdyż pochodzi pani z państwa położonego w takim miejscu Europy – odpowiednio daleko, ale i odpowiednio blisko Bałkanów. Jaki jest pani pogląd na kwestię nazwy tego państwa? Ja mam wrażenie, że ciężko żyje się w państwie – trudno, aby było stabilnym państwem takie, którego obywatele nawet nie wiedzą, jak to ich państwo powinno się nazywać. Natomiast mam pytanie, jak z pani punktu widzenia wygląda ten problem.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), blue-card answer. Thank you Mr Karski for this question. It gives me the chance to talk about the part that I did not manage to mention in my first one minute.

I would support very strongly all of those in this House who call on the Greek Government – on the Tsipras government which I personally, and my political group, have lots of sympathies with, in their fight against austerity and to get the social situation back on track – to really be a government that can help people, with the support of the European Union.

But I think the Tsipras government could also take the chance of making something new in the European Union, paving the way for an agreement on the name of Macedonia, and let Macedonia start accession negotiations with the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Gruevski, da una parte, e Zaev, dall'altra, si sono incontrati qui ieri. Abbiamo cercato una mediazione, una mediazione difficile tra due parti che sono in una situazione di dibattito politico abbastanza infuocato.

Intanto vediamo in Macedonia la gente che sfila per le strade, in un clima che diventa sempre più incandescente. Questo credo che sia, in parte, anche il risultato di 10 anni o più di attesa nel procedimento di adesione all'Unione europea, il che ha fatto sì che, al posto di fare dei passi avanti per quel popolo nell'andare verso uno Stato di diritto, si sono fatti dei passi indietro.

Allora io credo che in questa sede noi, colleghi, ci dobbiamo interrogare se abbiamo delle responsabilità, come Unione europea, nell'aver perso così tanto tempo, e soprattutto se alcuni Stati hanno avuto delle responsabilità. Io colgo l'appello fatto dalla collega Lunacek, soprattutto nei confronti del governo greco, che si è appena insediato, per fare qualche passo avanti importante in tal senso.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). Κύριε Πρόεδρε, το Δεκέμβριο του 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η FΥRΟΜ, για να έχει ευρωπαϊκή προοπτική, οφείλει να προωθήσει και να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας, να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να συμβάλει στην επίλυση του θέματος ονομασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Πιστεύει κάποιος σε αυτή την αίθουσα ότι οι Έλληνες θα παραδώσουμε δυόμισι χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, πολιτισμού και κληρονομιάς για να συμφωνήσουμε στην άνευ όρων υπογραφή του πιστοποιητικού βάφτισης της FΥRΟΜ; Πιστεύει κάποιος ότι αν τους ονομάσετε Μακεδόνες, Θράκες, Σπαρτιάτες, Αθηναίους, τότε πραγματικά αυτό το μόρφωμα κράτους έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η FΥRΟΜ έχει ανοιχτά μέτωπα στο εξωτερικό αλλά κυρίως στο εσωτερικό. Απλά, ανατρέξτε στις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής ή του ΟΑΣΕ, αναρωτηθείτε γιατί η FΥRΟΜ βρίσκεται σε διένεξη με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία - για ιστορικούς λόγους - και την Αλβανία - για φυλετικούς μειονοτικούς λόγους.

Αναλογιστείτε αν το Κουμάνοβο σήμερα, ή το Τέτοβο παλιότερα, είναι γεγονότα ήσσονος σημασίας. Ταξιδέψτε στον Περλεπέ, στην Αχρίδα και στο Μοναστήρι και μιλήστε περί μακεδονισμού. Θα εκπλαγείτε απ' τις απαντήσεις. Είναι δύσκολο η Ελλάδα να αποδέχεται στωικά τις συνεχείς ύβρεις, ακόμα και από εκπροσώπους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και τη συνεχή αναφορά τους στους 'κακούς Έλληνες' που αρνούνται την ευρωπαϊκή προοπτική της FΥRΟΜ. Η αδιαλλαξία και η αμετροέπεια έχουν κάποια όρια.

(Ο αγορητής συμφωνεί να απαντήσει σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" (άρθρο 162, παράγραφος 8 του Κανονισμού)).

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), blue-card question. Indeed, this should not be a philosophical discussion: what name? what region? what to call citizens born in Greek Macedonia and in the Former Yugoslav Republic of Macedonia? By the way, some countries have recognised Macedonia under the name of Macedonia because the question came up for them even later.

But my question is: this is very much about regional cooperation, about engagement and really practical things that might be changed because of bilateral and multilateral relations. I ask you, what are the practical steps you might recall from the Greek side, recently, taken in order to involve Macedonia in the regional cooperation and to help this country to undertake some of the reforms it so needs?

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), απάντηση “γαλάζια κάρτα”. Δεν θα πρέπει η χώρα των Σκοπίων να εκφράζει αλυτρωτικές και επεκτατικές βλέψεις εναντίον άλλων χωρών, όπως είναι οι γειτονικές χώρες: η Βουλγαρία, η Αλβανία και η Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). Monsieur le Président, il y a deux mois, quand on a discuté de la Macédoine, je disais que même s'il s'agissait d'un rapport de progrès sur ce pays, on avait du mal à utiliser ce mot et qu'il s'agissait plutôt d'une stagnation que de progrès. À l'heure actuelle, on se demande tous s'il ne s'agit pas véritablement de quelque chose de pire, c'est-à-dire d'une régression au vu de la crise politique qui continue.

En fait, le gros problème de la Macédoine vient de cette absence de culture de compromis, de dialogue véritable. D'une part, je salue, comme les autres collègues, le fait qu'une troïka du Parlement européen (Kukan, Vajgl, Howitt) tente de débloquer la situation et, d'autre part, je me demande tout de même quelle est la stratégie des socialistes qui, au même moment, avec des figures importantes, sont dans la rue pour y contester le gouvernement. Ce n'est pas une attitude facile à lire, à la fois dans la négociation et dans la rue.

Je suis content que Mme Lunacek s'intéresse aux relations entre le PPE et l'état de droit, aux grands sujets, mais j'aimerais aussi que la même attitude se développe à l'égard des premiers ministres socialistes en Europe et des gouvernements qui ont dans leur rangs, par exemple en Roumanie, des ministres condamnés. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais je crois qu'il faut être juste et ne pas utiliser la rue pour démolir des institutions, et ce n'est pas la question du PPE, c'est une crise politique très grave. Je tiens à ajouter, à la différence de ce que les socialistes, les libéraux et les Verts disent, qu'il y a une dimension ethnique dans cette crise politique, et elle est très dangereuse. Il ne suffit pas d'entendre ici les socialistes, les libéraux et les Verts dire qu'il ne s'agit pas d'un problème d'ethnies. Vous le savez très bien: la région peut exploser à tout moment.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), blue-card question. Mr Preda, this is one thing that as Greens we criticise – be it EPP, Social Democrats and even sometimes our own people where they are in government – so do not worry, that is not our problem here. But what I meant was what we have seen – and I do not refer to the debate yesterday we had with Mr Orbán, but am now referring to Mr Gruevski – that some of your political family have still been on his side even though he has been going a very sort of authoritarian way recently – for more than just months. That is something I think you should not keep defending.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE), réponse "carton bleu" à Ulrike Lunacek. Madame, que répondre à tout cela? Je ne veux pas transformer ce débat, qui porte sur une crise politique très grave dans un pays très important pour nous, en un débat sur le groupe PPE.

Je ne crois pas que la bonne attitude pour débloquer des crises politiques soit de trouver des boucs émissaires parce que vous êtes maintenant politiquement plus faibles et que vous voulez occuper l'agenda politique, vous, les Verts.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. Г-н Председател, уважаеми колеги, не разбирате ли че тук въпросът не е спор между ЕНП, между зелени, леви и други подобни? Тук въпросът е за териториалната цялост и сигурността на една държава на Балканите, а тези които сме от Балканите знаем какво значи това.

Тук става дума за етническо противопоставяне, възможно и опасно, тук става дума за нарушени човешки права, става дума за корупция.

Според мен спорът не е в отношението между левите и десните, а е за сигурността на целия регион.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE), réponse "carton bleu". Tout à fait d'accord, Monsieur, il faut se concentrer sur la Macédoine. Néanmoins, il ne faut jamais oublier qu'on peut faire aussi du mal en encourageant dans les Balkans, dans différents pays, des solutions qui relèvent plutôt de l'improvisation idéologique. Malheureusement, nous en avons eu beaucoup d'exemples dans un passé récent.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έγινε κατάχρηση του θεσμού της μπλε κάρτας μεταξύ του κυρίου Preda και της κυρίας Lunacek.

Δεν άκουσα καμία ερώτηση απ την κυρία Lunacek, αλλά απλώς είχαν μια πολιτική αντιπαράθεση.

 
  
MPphoto
 

  Sergei Stanishev (S&D). Mr President, there used to be times when Macedonia was among the forerunners for EU accession in the Western Balkans. However, today we are facing a very deep political crisis and we should be aware that it is not just a momentous situation; it is about very fundamental issues which are enshrined in the European idea. We should ask ourselves how we got here and how the European Union underestimated what was going on in the Republic of Macedonia for such a long time as a way of government, establishing quite an authoritarian regime which is subduing the media and the economy and putting pressure on the judiciary. This is a very serious problem.

I was there on Sunday at the civil rally which gathered in Skopje. I was not there to teach or preach; I was there to listen, and I saw people of different ethnic origins, of different political affiliations and people from NGOs and from the media. They were standing together for democratic values. As one of the speakers from the students’ movement said, it is not about power, but about how the state will be functioning, and this should not be repeated. This is what we have to take into consideration in our attitude towards the situation in Macedonia, because the crisis is deep and the EU has responsibility.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова (ALDE). Г-н Председател, уважаеми колеги, лидерът на българската либерална партия Движение за права и свободи г-н Лютви Местан написа в началото на годината писмо до всички либерални лидери в Европа, че е време Европейският съюз да отвори врати за Западните Балкани.

Ситуацията в Македония доказва проницателността на тази теза и ни провокира да настояваме за проактивна политика на Съюза за по-бързото ѝ интегриране като гаранция за запазване на териториалната ѝ цялост и на мира в нея.

Ръководството на държавата трябва да положи усилия за разрешаване на политическата криза и Македония бързо да върви към европейските ценности и стандарти, към гарантиране на правата и свободите, включително на българската общност. Добър пример е българският етнически модел, който осигури мирен преход от тоталитаризъм към демокрация в страната ни.

Надявам се, че Македония и Европейският съюз ще се срещнат на полето на демокрацията и спазването на правата на всички граждани.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima volevo salutare il pubblico presente: voi che siete qui a guardare, guardate quanti sono i deputati che si danno da fare. Sapete quanto costa questo giochino? 250 milioni di euro all'anno. Questa è l'Europa dello sperpero.

Per quanto riguarda invece FYROM – perché si chiama FYROM e non Macedonia – nessuno di voi ha parlato di un interesse molto, molto particolare che hanno gli Stati Uniti e cioè quello di non far passare il gasdotto. E magari non sono proprio gli Stati Uniti che fomentano i movimenti che ci sono a FYROM, proprio perché così il gasdotto non passa e perché FYROM, diciamo così, si sta portando verso le tematiche russe, perché FYROM, comunque, sta guardando a soluzioni diverse? Non pensate che forse gli americani, come fanno in tutto il mondo, ci vogliono mettere il becco e quando non ci riescono fomentano le rivoluzioni, fomentano i gruppi per ribellarsi magari a qualche altra cosa?

Provate a pensarci un po' meglio invece di dormire tutto il giorno.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Gospodine Buonanno, hvala što ste prihvatili moju plavu karticu. Jednostavno više ne mogu sjediti ovdje, a da ne reagiram.

Došao sam u 9 sati i do sada sjedim ovdje. Vaš predsjednik Salvini došao je jutros i govorio o migraciji, došao je unutra i prvo što je rekao: „Ova sala je prazna, a tako važna tema. Zašto nikoga ovdje nema?” Kad je završio govor, izašao je i više se nije pojavio. Da li smatrate da je to licemjeran govor, kao što je i ovaj vaš govor licemjeran?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – To nie było pytanie.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE), blue-card question. My question is really simple and short. Do you stay here in the plenary session all the time?

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI), risposta a una domanda "cartellino blu". Lei dovrebbe prima istruirsi sulla mia storia: io faccio anche il sindaco, in Italia, votato da 21 anni consecutivamente. Comunque sia, io sono qua, guardi i miei dati e le mie percentuali di voto e quello che faccio. Credo di essere tra i primi 50 di tutti i 751 deputati di Strasburgo e Bruxelles. E siccome sono uno che dice le cose in faccia, dico quello che penso; sono un uomo del popolo, qualche volta dico anche le parolacce, ma preferisco dire qualche volta le parolacce che fare l'ipocrita come tanti di voi – non ce l'ho con tutti ma con un po' sì – che magari fanno i salamelecchi, ridono e scherzano e poi se ne fregano del popolo europeo. Chiaro?

 
  
MPphoto
 

  Андрей Ковачев (PPE). Г-н Председател, политическият елит в Македония трябва да положи максимални усилия за постигането на решение на настоящата криза и да не търси противопоставяне и конфликт, както във вътрешнополитически, така и във външнополитически план.

За съжаление през последните 9 години премиерът Груевски отдалечи страната от нейния европейски път, който ние тук винаги сме подкрепялии ще продължим да подкрепяме. Не видяхме воля обаче за подобряване на демократичните практики и гарантирането на равнопоставеността на всички граждани, независимо от тяхната национална идентичност.

Точно обратното – отношенията на страната със съседите се влошиха в резултат на нежеланието да се приеме протегнатата ръка и да се загърбят порочните практики от тоталитарното комунистическо югославско минало като манипулиране на историческите факти за сметка на агресивното налагане на новосформирана македонска идентичност.

Европейският съюз има интерес от стабилна и демократична Македония, в която свободата на медиите и разделението на властите са гарантирани, а личните и колективни права и свободи на македонските граждани се уважават.

Остават въпросителните и пред геополитическия избор на страната. Македония не поддържа санкциите срещу Руската федерация, Лавров преди малко си позволи да каже, че Македония е жертва на Запада и България и Албания искат да си я поделят, неясно остава отношението на Македония и спрямо кризата в Украйна.

Македонските граждани заслужават прозрачно и отговорно управление, което да гарантира бързото приемане в Европейския съюз и е недопустимо да стават заложници на политическото оцеляване на един или друг партиен лидер, който се опитва да се олицетвори със страната!

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта (член 162, параграф 8 от Правилника за дейността)).

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Bár sok mindenben egyetértek azzal, Képviselő Úr, amit mondott, de azért van itt nekem egy komoly problémám. Ön helyénvalónak tartja-e, ezt tényleg kérdezem, helyénvalónak tartja-e egyoldalúan Macedóniára tolni a felelősséget, miközben az európai intézmények teljes mértékig elbizonytalanították ennek az országnak – meg más országoknak is – a bővítési perspektíváit, vagy az ebben való hitet. Én azt gondolom, hogy itt minimum két félnek a felelősségét kell kimondani. A Balkán mindig is lőporos hordó volt, itt Európa nem mondhatja azt, hogy „Jaj, Istenem, ti vagytok a rosszak és mi jók vagyunk!” Nem, nem, nem. Kérdezem Önt: Ön ilyen egyoldalúnak látja a helyzetet?

 
  
MPphoto
 

  Андрей Ковачев (PPE), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. Разбира се, уважаеми колега, че отговорността винаги е двупосочна улица, както и солидарността – протегнатата ръка трябва да бъде приета от другата страна. Но откакто е независима страна в последните повече от 25 години Македония не успя да създаде такъв климат със своите съседи, а и да докаже сега на европейска сцена, че наистина иска добросъседство, защото налагането, аз казах в моето изказване, на една идентичност, която не отговаря на историческата истина – няма доказателства в историята за такава – няма как да не породи конфликти в настоящето.

Настояще и бъдеще, зависимо от оценките на миналото не е добро, затова ние сме отправили към Македония многократно в нашите доклади за напредък тези препоръки, които селективно се четат в Скопие.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). Gospodine povjereniče, Makedonija je zemljopisno mala zemlja, ali je opterećena ozbiljnim unutarnjim razorima u turbulentnom geopolitičkom okruženju. Dok većina u Uniji Makedoniju doživljava kroz prizmu spora oko imena s Grčkom, opća situacija se pogoršava iz godine u godinu.

Optužbe za ilegalno prisluškivanje tisuće građana, prijetnje novinarima, optužbe za manipulaciju terorizmom, ali i događanje terorizma, široko rasprostranjena korupcija, često neprepoznatljivo razlikovanje stranačkih i državnih aktivnosti - samo su neki od problema. Posljedica je duboka podijela u društvu bez volje za elementarnim političkim dijalogom. To je realna slika države koja je eurointegracijski put započela prije Hrvatske.

Održavanje status quo samo će umnožavati probleme s kojima se zemlja suočava, ali prava opasnost je da oni postanu kronični ili da se preliju preko njenih granica. To zahtijeva preuzimanje odgovornosti na svim stranama i hitno političko rješenje. Takvom rješenju Europska unija može doprinijeti, ako primjerice, članice - makedonski susjedi konačno pruže Skopju iskrenu priliku da nastavi putem koji je predugo blokiran.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). Macedónsko už desať rokov čaká na prístupové rokovania. Za eskalovanie napätia po minuloročných voľbách nesie vinu aj Európska únia. Hoci volební pozorovatelia nenašli závažné nedostatky, nepochopiteľné vyjadrenia zo strany Komisie aj niektorých členských štátov boli vítanou zámienkou pre druhú najväčšiu stranu, aby spochybnila výsledky volieb a neprevzala mandáty. Napríklad holandská veľvyslankyňa označila za veľký problém, citujem: „Nedostatočné rozlišovanie medzi straníckymi a štátnymi aktivitami počas volebnej kampane.“ Podľa takéhoto kritéria môžeme pritom spochybniť všetky výsledky volieb v polovici členských štátov.

Som priateľkou Macedónska. Navštívila som ho naposledy len pred pár týždňami. Macedónsko je napriek hlbokej vnútornej kríze ešte stále demokratický štát, ktorý patrí do Európskej únie. Apelujem na Komisiu, aby urýchlene začala rokovania o vstupe Macedónska s otvoreným koncom. Zároveň sa obraciam na politikov a občanov Grécka s prosbou o ústretovosť v otázke názvu mladej republiky. Pretože stabilita na Balkáne je v záujme nás všetkých.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). Gospodine potpredsjedniče Czarnecki, povjereniče Stilianides, hvala na vašem izlaganju. Prije svega želim izraziti potporu Makedoniji na njenom europskom putu i kao relativno susjedna zemlja, budući da dolazim iz Hrvatske, ali i zemlja koja je jedan dio europskog puta paralelno prolazila s Makedonijom i žao mi je da oni koji su još 2000. na zagrebačkom samitu parafirali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, 15 godina kasnije nisu u stanju otvoriti pristupne pregovore.

Mislim da je to loše i nije dobro i ta frustracija je dio ovoga što vidimo u posljednjih nekoliko tjedana. Smatram da bi makedonska opozicija, dakle socijalistička stranka trebala ne bojkotirati Parlament nego u njemu sudjelovati, da bi se vladajuća koalicija trebala također u ovoj situaciji prihvatiti i političke odgovornosti za ono što nije dobro, a da bismo zajedničkim naporima i povjerenika Hahna i naših kolega zastupnika morali naći paket rješenje koje bi stabiliziralo zemlju, da se ne ponove ovakvi teroristički napadi kao što je bio u Kumanovu i dobro je da albanske etničke stranke nisu nimalo reagirale na provokacije.

U tom smislu velika je politička odgovornost na Europskoj uniji, za kvalitetnu europsku budućnost Makedonije.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). Država, ki se je zadnje desetletje tako uspešno razvijala, je v težkih preizkušnjah. Razloga za destabilizacijo Makedonije sta vsaj dva. Prvi je politični. Opozicijski socialisti po hudem porazu na volitvah po trditvah vlade bojkotirajo, demonstrirajo, celo prisluškujejo vladi in istočasno obtožujejo vlado, da prisluškuje. Glede na ostrino potez socialistov lahko ugotovimo, da smo podobno zgodbo že videli v primeru Bolgarije in Slovenije, pa tudi Madžarske. Teroristični napad v Kumanovem je drugi razlog za destabilizacijo. Lahko bi celo zanetil medetnične spopade. V zadnjem desetletju so v Makedoniji uspešno reševali medetnične odnose na podlagi vsestranske inkluzije. Toda makedonski Albanci so za ceno konstruktivne drže zahtevali hitrejše evropske integracije. Mislim, da če bi evropske integracije potekale hitreje, bi bile razmere v Makedoniji in regiji stabilnejše. Bojim se, da bo ranljiva Makedonija postala žrtev različnih interesov, če ji ne bomo pravočasno pomagali.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το γεγονός ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι ευάλωτη σε επεισόδια, όπως αυτά στο Κουμάνοβο, αναδεικνύει ότι στη χώρα υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στη λειτουργία της δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν σέβεται τη συμφωνία της Αχρίδας και, άρα, τα δικαιώματα της πολύ ισχυρής, σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό, αλβανικής μειονότητας.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η αντιπολίτευση δεν κάθεται στα έδρανα της Βουλής στα Σκόπια από την ώρα που έγιναν εκλογές· η κυβέρνηση δεν έχει πείσει ότι διενεργείται ανεξάρτητη έρευνα για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στις οποίες, παρεμπιπτόντως, πρωταγωνιστεί ο εξάδελφος του πρωθυπουργού Γκρουέφσκι, οποίος βρίσκεται μάλιστα και εδώ, στο Στρασβούργο – συνοδεύει τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με τον Τύπο.

Ο πρωθυπουργός Γκρουέφκσι μιλάει για ξένο δάκτυλο στην πολιτική ζωή της χώρας, την ώρα που η Ρωσία, δια του Σεργκέι Λαβρόφ, βλέπει πίσω από την αναταραχή που προκάλεσαν οι υποκλοπές, προσπάθεια να αποτραπεί η συμμετοχή των Σκοπίων στον αγωγό 'Turkish Stream'.

Όλα αυτά είναι σενάρια συνωμοσίας, ενώ η είναι φανερό ότι δεν υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων, όχι μόνο των Αλβανών αλλά και των Ρομά, και οι ελευθερίες του Τύπου καταστρατηγούνται. Έχουμε ευθύνη να κάνουμε συστάσεις στις υποψήφιες χώρες στην περιοχή, με πρώτη την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ώστε να πέσει η ένταση.

Και, αλήθεια, μετά απ όλα αυτά, πιστεύει κανένας εδώ ότι το μοναδικό εμπόδιο για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διαφορά τους με την Ελλάδα; Θέλουμε στα αλήθεια να ανοίξουμε την πόρτα της Ένωσης σε μια χώρα που καταστρατηγεί βασικές αρχές στη λειτουργία της δημοκρατίας;

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, prije svega izražavam najdublju sućut obiteljima poginulih makedonskih policajaca koji su brutalno ubijeni u terorističkom napadu u Kumanovu. Nadam se da će naručitelji tog vandalskog čina biti otkriveni, počinitelji kažnjeni i da će se poduzeti sve sigurnosne mjere kako se ista situacija ne bi više ponovila.

Da je Makedonija primljena u NATO umjesto što je se ostavilo u čekaonici, vjerujem da do ovakvog nemilog događaja ne bi niti došlo. Žalosti me što cjelokupna situacija nije potaknula makedonsku oporbu na povratak u Parlament koji je pravo mjesto za traženje najboljih rješenja za dobrobit makedonskog naroda i europski put Makedonije.

No, krivca za dramatičnu situaciju u Makedoniji prije svega treba tražiti u okrilju EU-a, konkretnije Vijeća, koje unatoč svim rezolucijama Europskog parlamenta još uvijek postavlja prepreke Makedoniji za otvaranje pregovora.

Da je Makedonija otpočela pregovore s EU-om, sasvim sigurno ne bi imali pokušaje da se dođe na vlast bez izbora i da se napada njen suverenitet.

Još jednom ću ponoviti: Makedonija je ispunila sve potrebne uvjete i zaslužila je da joj se otvore pregovori. Bilateralni problem oko imena, treba rješavati tijekom pregovora, po modelu Hrvatske i Slovenije jer se pokazao uspješnim.

Stabilnost u Makedoniji važna je za stabilnost cijele regije ali i EU-a. Makedonija ne smije više biti u čekaonici za članstvo u Europskoj uniji i NATO-u niti zbog makedonskog naroda niti zbog vjerodostojnosti EU-a.

 
  
 

Pytania z sali

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κύρτσος ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνεργασία της με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και να ανοίξει ο δρόμος για μια μελλοντική ένταξη.

Πρώτον, πρέπει να εκδημοκρατισθεί το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει αυταρχικά χαρακτηριστικά. Δεύτερον, πρέπει να σταματήσει η κυριαρχία του οργανωμένου εγκλήματος και των παρακρατικών ομάδων. Τρίτον, πρέπει να υπάρξει σεβασμός προς την αλβανόφωνη μειονότητα της χώρας για να αποτραπεί η επανάληψη του εμφυλίου.

Τέταρτον, πρέπει να λυθεί το ζήτημα της ονομασίας με έναν έντιμο συμβιβασμό που θα ικανοποιεί τόσο τα Σκόπια όσο και την Αθήνα.

Επειδή είμαι Έλληνας, και μπορεί να θεωρήσετε ότι δίνω αποκλειστική σημασία στο τέταρτο σημείο, καλώ αυτούς που ασκούν εξουσία στα Σκόπια να ξεκινήσουν τη μακρά ευρωπαϊκή τους πορεία βελτιώνοντας την κατάσταση στα τρία πρώτα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, aktualno stanje u Makedoniji vrlo je alarmantno. Vlast je nestabilna, međuetničke tenzije dugo nisu bile na višoj razini, ne postoji vladavina prava pa tako ni preduvjet za normalan gospodarski razvoj, a bujajuće nezadovoljstvo građana prelilo se na ulice.

Kad tome dodamo i zastoj u procesu euroatlantskih integracija postaje sasvim jasno kako Makedonci nemaju puno razloga za optimizam. Pretvaranje trenutnog beznađa u trajno stanje zemlju bi moglo odvući u propast i to moramo spriječiti, jer čini se kako i makedonske sigurnosne službe posustaju što ovo zapaljivo stanje čini dodatno opasnim za sigurnost cijele Jugoistočne Europe.

A do nas je svih hoćemo li ugasiti ovaj plamen ili čekati dok se ne razbukti u veliki požar.

 
  
MPphoto
 

  Илхан Кючюк (ALDE). Г-н Председател, уважаеми колеги, проблемът в Македония не е проблем само на държавата Македония. Това е проблем на Балканите, а не на последно място и на самия Европейски съюз.

Дългогодишната принудителна изолация на Македония е една от основните причини за сегашната ѝ криза.

Не бива да абсолютизираме критерия страните предварително да са решили всички свои двустранни въпроси. Абсолютизирането означава да кажем на всички балкански страни, че членството им в Европейския съюз е невъзможно.

Затова, г-н Председател, искам да кажа, че на Балканите има теми, които могат да бъдат решени не преди, а със самото членство в Европейския съюз. Интегрирането на Западните Балкани не е заради техните политически елити, не е дори заради техните министър-председатели, а заради гражданските общества на тези млади демокрации.

Европейският съюз не трябва да оставя Западните Балкани да стоят в привидно неутралното поле между Изтока и Запада.

Завършвайки, но не на последно място, интеграцията на Западните Балкани е най-надеждната превенция срещу радикализацията на тези млади общества. Именно затова ние, българските либерали, ще подготвим среща през месец септември, за да обсъдим нова интеграционна стратегия на всички страни от региона.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). Πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στο ζήτημα της ονομασίας της FΥRΟΜ και στη διαφορά της με την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν επιδείξει ετοιμότητα, συμβιβασμό στο θέμα αυτό – και το έχουν δηλώσει άλλωστε.

Το πρόβλημα προέρχεται από την άλλη πλευρά: προέρχεται απ' αυτό που είπε ακριβώς ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Preda, ότι δεν υπάρχει νοοτροπία συμβιβασμού εκ μέρους του πολιτικού συστήματος των Σκοπίων και, ειδικότερα, εκ μέρους της κυβέρνησης Γκρουέφσκι η οποία, με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με τον αποπροσανατολισμό του λαού της σε θέματα παρωχημένα, όπως είναι θέματα εδαφικών διεκδικήσεων τα οποία κατ' ουσίαν υποκρύπτονται κάτω απ το ζήτημα της ονομασίας, θέλει να τραβήξει την προσοχή των πολιτών από τα τρέχοντα προβλήματα στα οποία επιδεικνύει μία εντελώς αυταρχική διάθεση.

Συνεπώς, το ζήτημα βρίσκεται από εκείνη την πλευρά και όχι απ την πλευρά της Ελλάδος.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα μπλε κάρτα. Ήθελα να σας επισημάνω διαδικαστικά το εξής: έχουν δοθεί πάρα πολλές μπλε κάρτες. Εμείς περιμένουμε εδώ για τη διαδικασία 'Catch-the-Eye' – ήμουν από τους πρώτους που ζήτησα να παρέμβω με τη διαδικασία 'Catch-the-Eye' – και θα ήταν λάθος αν συνεχιζόταν αυτή η τακτική.

Θα ήθελα να προτείνω λοιπόν ότι όσοι είναι ομιλητές να μην κάνουν χρήση μπλε κάρτας διότι έτσι λαμβάνουν τον λόγο δύο φορές, και όσοι κάνουν χρήση μπλε κάρτας να μην μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 'Catch-the-Eye'. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλούμε όλοι.

Αυτό σας υπέδειξα άτυπα. Δεν θέλω να κάνω ερώτηση στο συνάδελφο.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Makedonija se je znašla v zelo težkem položaju in če smo pred še nekaj meseci govorili o Makedoniji, o njeni poti v evropske integracije in izpolnjevanju pogojev za to, smo se sedaj lahko prepričali, da je seveda mir izjemno krhka kategorija.

Kaj oziroma kje se je zataknilo v primeru Makedonije, seveda preden bo to pokazal resnično čas, koliko so to vplivali zunanji faktorji, koliko je tu teorij zarote, koliko seveda se želi vplivati na geostrateški položaj Makedonije z ene ali druge strani...

Dejstvo pa je, da je Makedonija seveda postala sod smodnika, ki lahko eksplodira in lahko resno ogrozi regijo in zato seveda je potrebna aktivna vloga tudi Parlamenta in ravno zato bi se želel posebej zahvaliti gospodu Vajglu, Kukanu in gospodu Howittu za dosedanje delo in v nadaljevanju nelahkega dela predvsem zaželel veliko hrabrosti, modrosti in nepristranosti.

(Govornik se je strinjal, da bo sprejel vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet (ALDE), sinise kaardi küsimus. Peaaegu 10 aastat tagasi oli Makedoonia üks kõige rohkem Euroopa Liidu ja NATO suunas liikunud Lääne-Balkani riike, kuid siis sai ta igal aastal eitava vastuse sellele, et alustada näiteks Euroopa Liiduga liitumiskõnelusi. Selge, et motivatsioon selles riigis on nende aastatega tohutult vähenenud, kuna Euroopa Liit ei ole soovinud sisulisi kõnelusi alustada.

Kuidas Teie hindate, kui palju on see, et Makedoonia on saanud aastaid „ei” nii Euroopa Liidult kui NATOlt, tegelikult mõjutanud seda olukorda, kuhu Makedoonia kipub täna jälle jõudma?

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), odgovor na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Mislim, da je to vprašanje zelo na mestu in nekaj odgovorov smo slišali tudi v današnji razpravah.

Res je, dolgo dolgo se vleče ta pot Makedonije v Evropsko unijo, in jasno je, da to ima svoje posledice.

In opozoril bi tudi na to: Makedonija je ena od držav tega področja, kjer je mir krhek, poleg tega bi pa seveda opozoril še na Bosno in Hercegovino, ki je tudi v tem procesu nekaj časa, ne toliko, ampak kljub temu tudi tam opozarjajo na to, da neke aktivnosti se morajo pravočasno začeti, da ne pride tudi do težav, ki smo jim priča v Makedoniji.

 
  
 

(Koniec pytań z sali)

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Mr President, I have not spoken already; I came in here to the debate and I must say I found it extremely frustrating, like my Greek friend. You allowed one blue card, two blue cards; a lot of them were not even questions. You allowed blue cards under ‘catch the eye’ which I heard previous Presidents saying was not allowed.

I think it has disrupted the debate, and if this is going to continue, nobody would want to come in here. I came in here, like my colleague over there, in good faith. I wanted to listen to the debate; I put up my hand for ‘catch the eye’ and, under the conditions which you have called out, I qualified and you did not call me. What is going on?

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, our political initiative, both Commission and European Parliament, as all of us have already mentioned, is ongoing. It is important to safeguard a constructive approach from all sides so that this initiative achieves its mission. This is very important for me. Vice-President Federica Mogherini and Commissioner Hahn will continue to be closely involved and will be happy to keep you informed of further developments. I think they have the opportunity to inform you of any further developments on this very critical issue.

This has been a very controversial debate, but at the same time a very rich debate. I think now all of us have expressed our wish to have a very concrete outcome of this ongoing initiative by Commissioner Hahn and the Members of the European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Γιατί δεν μου επιτρέπετε να μιλήσω; Προηγουμένως δώσατε τον λόγο στον άλλο συνάδελφο, γιατί δεν επιτρέπετε και σε μένα να λάβω τον λόγο; Επιτέλους, σεβαστείτε με, είμαι 93 χρονών και είμαι από το πρωί εδώ! Θέλω να μιλήσω, να πω για ποιο λόγο έχετε κάνει παραβίαση και δεν με αφήνετε να εκφραστώ.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Chciałem przypomnieć artykuł 162 naszego Regulaminu, który w punkcie 12 mówi: „Posłowie, którzy nie zabierali głosu w danej debacie mogą, nie częściej niż raz w sesji miesięcznej, złożyć pisemne oświadczenie o długości nieprzekraczającej 200 słów, które zostaje załączone do pełnego sprawozdania z debaty”. Bardzo proszę, aby korzystać z tego punktu. Sam z tego korzystam jako poseł i też proponuję, aby inne osoby, którym nie mogłem udzielić głosu, z tego korzystały. Jeszcze raz przepraszam tych wszystkich, którym nie udzieliłem głosu.

Debata została zamknięta.

 
  
  

VORSITZ: ULRIKE LUNACEK
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους κανόνες λειτουργίας. Υπάρχουν μια σειρά συνάδελφοι: εγώ, ο κύριος Jakovčić και άλλοι, που επιθυμούμε πολλές φορές να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία 'Catch-the-Eye'. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει επαρκής χρόνος μετά το τέλος των ομιλητών.

Επειδή ήσασταν παρούσα και στη συζήτηση, εάν όσοι είναι ομιλητές και είναι γραμμένοι και ξέρουν ότι σίγουρα θα μιλήσουν για ένα θέμα, ασκούν και το δικαίωμα της μπλε κάρτας, στερούν, εκ των πραγμάτων, χρόνο από αυτούς που είναι στο 'Catch-the-Eye'.

Δεύτερον, εσείς εκεί στο Προεδρείο, μπορείτε να δείτε πόσοι βουλευτές έχουν ζητήσει να ομιλήσουν σύμφωνα με τη διαδικασία 'Catch-the-Eye' και, αναλόγως, εάν δεν υπάρχουν, να χρησιμοποιείτε τη μπλε κάρτα. Εάν όμως υπάρχουν πολλοί ομιλητές, τότε θα πρέπει να έχει προτεραιότητα αυτός που έχει ζητήσει να ομιλήσει με τη διαδικασία 'Catch-the-Eye'.

Εγώ λοιπόν σας λέω ότι, για το θέμα των Σκοπίων, είχα ζητήσει πρώτος να μιλήσω στη διαδικασία αυτή [......] και το έλεγξα ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

10 seconds please. Ok, now count 10 seconds.

(The President cut off the speaker)

(συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης του Νότη Μαριά)

... Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος τον λόγο για Catch-the-Eye. Το ήλεγξα με το Προεδρείο και ήμουν πρώτος.

Δεν διαμαρτύρομαι γιατί δεν μου δόθηκε ο λόγος αλλά για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαδικασία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε μιλήσει όλοι στο Catch-the-Eye και να μην γίνεται κατάχρηση της μπλε κάρτας. Να το ξέρω λοιπόν, να κάνω και εγώ στην επόμενη συζήτηση δέκα ερωτήσεις με τη μπλε κάρτα. Σας παρακαλώ πολύ, οργανώστε τη συζήτηση ....

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  President. – Let me simply explain to you. I was here during the debate, I listened to the debate, and then I was waiting for Mr Czarnecki to finish. It is the prerogative of the President to decide how many catch-the-eyes and how many blue cards he or she gives. In the agenda we had five minutes for catch-the-eye, which usually means one person per group. We also have a practice whereby, when we give catch-the-eye, we look to see who has not yet spoken. Those who have had blue cards are not called in catch-the-eye and those who have not spoken can speak. I am not going to discuss how my colleague was doing that; there is a rule that it is up to the President to decide how many catch-the-eye speeches he or she gives, so this is all I can say. We now have a different debate and I will switch to German.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. По време на днешното заседание в Страсбург с колегите от Европейския парламент обсъдихме ситуацията в Република Македония. Протестите и безредиците, които избухнаха там преди няколко дни, са повод и за присъствието в Европейския парламент на македонския премиер Никола Груевски и на лидера на опозицията – Зоран Заев.

Изключително важна и позитивна новина е, че когато има криза в Македония, Европейският съюз се явява посредникът. Освен това, е много важен и фактът, че въпреки различията си и двамата политици категорично определят като приоритет членството на страната в ЕС.

Заключенията от това и от предишни заседания са, че този проблем не е нов и е доста сериозен. За да не продължи задълбочаването на кризата в страната e нужна по-бърза интеграция на Македония. Без начало на преговори за членство в ЕС демокрацията в страната ще бъде в опасност.

Трябва да се обърне внимание и на факта, че най-раздразнена от цялата ситуация е Русия. Тя за пореден път се опитва да се намесва в политиката на държава на Балканите, която споделя ценностите на Обединена Европа, иска да е член на Европейския съюз и се стреми да се развива демократично.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου