Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

17. Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (21-22 Μαΐου) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zum Gipfel der Östlichen Partnerschaft (21.-22. Mai) (2015/2610(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Madam President, can you tell us what your policy is going to be during this debate on the blue cards? Will you take one, will you take two, will you take them under catch-the-eye and how many catch-the-eyes are there going to be? I think it is reasonable to ask that because, as you can see, Members are getting totally frustrated with the way things are being done.

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Kelly, I understood your question. As you have seen, I have just arrived. I have not seen the whole list. I am going to look at it and I am going to look at the time to see where we stand right now, and then I will decide whether I will take blue cards or not, whether I take one or two or whether I just take them for the first speakers of the Groups, and I will let you know.

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Madam President, honourable Members, allow me to start by thanking the European Parliament for the opportunity to debate the Eastern Partnership just before the Riga Summit, which will gather the Heads of State from the European Union and the Eastern Partnership partner countries from 21 to 22 May in Riga.

Almost six years ago in Prague, we set out our vision of bringing the relationship between the EU and its Eastern European partners to a new level by deepening our bilateral engagement and building a multilateral framework for cooperation and dialogue.

Since then, we have achieved good progress in our partnership. We have a better understanding of the different interests, needs and ambitions of our partner countries within the Eastern Partnership. In Riga, we will take stock of the considerable achievements we have witnessed since Vilnius and chart a positive agenda for the future.

Since the last Eastern Partnership Summit in Vilnius, the signing of Association Agreements and Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) agreements brought to a new level our cooperation with Georgia, Moldova and Ukraine.

The Association Agreements, including DCFTAs, with Georgia and the Republic of Moldova are already provisionally applied and the initial indications are very promising. Trade is already increasing between the EU and the partners concerned.

As regards Ukraine, the recent EU Summit with Ukraine reconfirmed that the provisional application of the Ukrainian DCFTA will start on 1 January 2016. As you are aware, Commissioner Cecilia Malmström, is holding trilateral talks with her Ukrainian and Russian counterparts to ensure that provisional application on 1 January takes place in the best possible environment.

The Riga Summit will be an opportunity to review the early stages of the implementation of Association Agreements and DCFTAs and to demonstrate the EU’s strong commitment to deepening our cooperation. The summit will reaffirm the importance of reforms which consolidate the rule of law and a competitive market economy as the best prospect for guaranteeing a European future for our partners.

We will highlight the EU’s commitment to supporting efforts devoted to advance cooperation in institution-building, mobility and people-to-people contacts, market opportunities and interconnections.

Therefore, I would like to stress that, on the margins of the Riga Summit, three large-scale side events will take place: the media conference on the role of the media in the Eastern Partnership, the civil society conference and the business forum. These events will emphasise the increasing role of civil society and business contacts as an integral part of the Eastern Partnership policy.

Let me stress that the EU values our relationship with all six of our Eastern partners and we are ready to work for more tailor-made arrangements with them. For partners with Association Agreements, the path ahead is laid out in those agreements. For the other partners, there is work to be done.

We have reached an understanding with Armenia on the scope of our future relationship and we hope that the Council allows negotiations to begin on a new contractual agreement with Armenia. The relevant negotiating mandate is being prepared.

We currently await Azerbaijan’s ideas on how it sees its future relations with the European Union. Once we have received these, we will give serious consideration as to the kind of relationship that both sides need and expect.

We are also exploring ways to further deepen our critical engagement with Belarus.

We are convinced that developing bilateral relations in this differentiated way is the best way to ensure that all six partners have a stake in the Eastern Partnership and therefore remain committed to this unique framework.

We have moved forward in the area of mobility. Since April last year, Moldova has enjoyed a visa-free regime with the Schengen area. Nearly half a million people have been able to take advantage of it.

Both Georgia and Ukraine have made good progress in implementing the benchmarks of their Visa Liberalisation Action Plans. Fulfilling the actions required in the recent Commission progress reports would allow these countries to complete their respective implementation of all the Visa Liberalisation Action Plans’ second-phase benchmarks. The Commission will continue to monitor and to do its utmost to support them and will report on progress by the end of 2015.

The finalisation of the negotiations with Belarus on the visa facilitation agreement and readmission agreement and the launch of the Mobility Partnership in June is foreseen.

Let me stress that the Eastern Partnership Riga Summit is taking place in a new geopolitical environment where borders have been changed by force and where partners (and indeed Member States) have been subjected to considerable pressure. Let me stress once again that we do not share the zero-sum thinking based on rival spheres of influence or the use of coercion.

Let me be absolutely clear: neither the Eastern Partnership nor the bilateral relations between the EU and any of its partners have ever, nor will they ever, be directed against anyone. But let me be equally clear, the EU will continue to stand up for our partners as they make free, sovereign choices about their foreign and trade policies.

In addition to being a major opportunity to reconfirm our commitment to the Eastern Partnership, the summit in Riga will also be a valuable occasion to get our partners’ views on the future of the European Neighbourhood Policy. We want to make sure that in redesigning our policy for the future we have listened to our partners and taken their views fully into account.

Let me re-state that we offer our Eastern European partners a genuine partnership. We do not impose choices on our partners. Differentiation in our bilateral relations will need to be further enhanced, taking account of each partner`s ambitions and needs. The full engagement of partners’ governments is crucial in bringing about the necessary reforms.

Nevertheless, no government is able to succeed in such an endeavour without the broad support of the people. Successful transformation is only possible if it emerges as a result of joint efforts of society as a whole.

The nurturing of constituencies for reform able to influence national decision-making is imperative. Local authorities, parliamentarians

(including this House), the business community and civil society have a very important role to play in the Eastern Partnership.

We therefore count on this House to help us stand with our partners in delivering the chance their citizens desire.

 
  
MPphoto
 

  President. – I now have an answer for Mr Kelly and also for all the others who wanted to know. I will allow at the end one catch—the—eye per political group, and I will take blue cards according to how the debate is going. I will also retain the privilege not to allow blue cards, and I will not take a blue card from anybody who is on the list of speakers for this item.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, on behalf of the PPE Group. Madam President, my first two sentences do not count in my speaking time because they are informal. I think it is deplorable that the Commission chair is empty at such an important debate. If this is a signal of the importance which the Commission attaches to the Eastern Partnership programme, then I am sorry for Riga. Now, please start my time.

The Eastern Partnership is a well-designed policy of strategic importance and it is very much needed by the EU because it impacts on economics, prosperity and security and because the primary mission of the Union is peace. And it is very much needed by our neighbours because they want to transform themselves in line with the European model. The Eastern Partnership is a work in progress and it will continue, with necessary modifications and reinforcements. There was an attempt by Russia to derail the Eastern Partnership by pressing for Ukraine to refuse to sign it in Vilnius. Euromaidan gave a clear answer and stood up to the Russian pressure, and the people of Ukraine said: we want European values. Then Russia waged a war against their choice, but Russia will fail in trying to stop the Eastern Partnership and the free choices of free peoples.

An old rule says ‘When a bear charges, do not retreat’. In Riga, the EU will stick to its plan and will stay on course. When somebody tries to stop you, you have two choices: either to backtrack or to progress further with redoubled energy. The second is our choice because, firstly, it is the strong will of our partners and, secondly, it is in the fundamental interest of the EU and it reflects our values. Thirdly, if we do not defend freedom and democracy in our neighbourhood, then our own freedom, democracy and prosperity will be in danger.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein, im Namen der S&D-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Östliche Partnerschaft hat ja ein klares Ziel. Sie bietet den Nachbarn der EU einen Rahmen für politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit an, sie ermöglicht intensive Handelsbeziehungen und größeren gesellschaftlichen Austausch. Die Östliche Partnerschaft ist ein Angebot der möglichst engen Zusammenarbeit eben auch an Nachbarn, die nicht Mitglieder der EU sein oder werden wollen. Also steht auch weiterhin einer guten Zusammenarbeit mit Armenien und Aserbaidschan unter diesem Aspekt nichts im Wege, nur weil sie das Angebot eines Assoziierungsabkommens und erweiterten Freihandelsabkommens abgelehnt haben. Wohl aber müssen sich auch dort Außenhandel und Außenbeziehungen an unseren Werten orientieren können.

Es ist nützlich, dass die Kommission eine Überprüfung der Nachbarschaftspolitik angestoßen hat. Und angesichts der gewaltigen sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Nachbarschaft, die z. T. auch Herr Saryusz-Wolski angesprochen hat – aktuell jetzt in der Ukraine –, ist trotzdem wohl nicht der richtige Moment, die bisherige Politik komplett zu verändern. Aber der Gipfel in Riga muss ein deutliches Zeichen setzen, dass die EU ihre Zusammenarbeit mit den östlichen Partnern nicht nur besser, sondern auch effizienter gestalten möchte. Mehr Solidarität, ja, aber auch mehr Effizienz und Effektivität im Konkreten mit den einzelnen Partnern. Es ist an der Zeit, sich auf die Stärken der Östlichen Partnerschaft zu besinnen, auf die konkreten Angebote der Zusammenarbeit und Unterstützung für die Stärkung der staatlichen Institutionen, für demokratische Reformen, für verbesserte regionale Zusammenarbeit.

Und ein letzter Punkt: Der georgische Präsident hat neulich im Auswärtigen Ausschuss gesagt, für die Östliche Nachbarschaft ist die gute Zusammenarbeit der Länder nach Westen und Osten wichtig. Und auch das sollten wir zumindest mittelfristig in unseren Gedanken mit berücksichtigen.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. De ontwerptekst voor de top van Riga over de toekomst van het oostelijk nabuurschap, zoals die is aangenomen door de lidstaten, ontgoochelt. Want van alle eerdere grote verklaringen over Europese solidariteit en de verdediging van onze principes, vind ik slechts een flauw afkooksel terug. Geen echte ambitie, geen duidelijke strategie, terwijl die net zo broodnodig zijn. De druk die Rusland de voorbije jaren heeft uitgeoefend op de drie geassocieerde partnerlanden Georgië, Moldavië en Oekraïne is enorm. Dit plaatst ons voor nieuwe geopolitieke uitdagingen.

Ik lees geen veroordeling van de opbouw van Russische troepen aan onze Europese oostgrenzen of van hun aanwezigheid in Oekraïne. Integendeel. Rusland wordt uitgenodigd om de voorwaarden van het vrijhandelsakkoord met Oekraïne te bepalen. 

Vorige week was ik samen met enkele van mijn collega's hier in Kiev en in het oosten van Oekraïne. We zagen de desastreuse gevolgen van de door Rusland gesteunde agressie. Heel direct voor de vele families die onder vuur lagen: dit hier is een schrapnel, een granaatscherf van een Russisch Grad-projectiel dat de woning van een familie in Marioepol verwoestte. Gevolgen ook voor het hele land.

Ik wil hier waarschuwen. Het conflict zuigt het bloed uit het land, niet alleen financieel, maar ook psychologisch. De bevolking raakt vermoeid en ontgoocheld. Hervormingen vragen offers van de mensen. Zij moeten van Europa toch het gevoel krijgen dat hun inspanningen beloond zullen worden. Er dreigt een sfeer van defaitisme. Wij mogen deze mensen niet verliezen. Ze verwachten vanuit Riga een duidelijk en positief signaal. Duidelijker en positiever dan nu het geval is in de ontwerptekst. Daarom vraag ik dat de Unie consequent is en durf toont. Geef een Europees perspectief! Bied Oekraïne en Georgië een duidelijke termijn voor visaliberalisatie!

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius, on behalf of the ALDE Group. Madam President, the Eastern Partnership launched five years ago is an example of the European Union in real action. Despite all the difficulties – and even open attacks – the Eastern Partnership is something we should be proud of today. The ALDE Group fully supports the Eastern Partnership policy, as it represents a highly effective stimulus for furthering democratic change and the process of reform in the partner countries in Eastern Europe. As a result, we have today three associated partners of the EU on the map of Europe: Georgia, Moldova and Ukraine.

We all know the price they are paying for their European choice: the one of unprecedented military, political and economic pressures and propaganda. We initiated an open letter to the EU heads of state and their governments concerning the declaration of the Riga Summit. This letter has been signed by 98 Members of this House. We believe that the Riga Summit should act in an ambitious way and in the spirit of solidarity with our associated partners.

Firstly, we call on the EU leaders in Riga to recognise the future membership perspective of Georgia, Moldova and Ukraine. Clarity on this, along with the criteria and requirements, will be the right step and is needed today, not tomorrow. Secondly, we urge in Riga to commit to extending the visa-free regime to the citizens of Georgia and Ukraine by setting definite deadlines, hopefully by the end of this year, for the completion of their visa liberalisation plans. It is EU policy vis-à-vis Russia which has failed, to everybody’s regret, and it is the Eastern Partnership which proved to bring positive results.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin!

Der morgen in Riga beginnende Gipfel zur Östlichen Partnerschaft wird ein Gipfel der Widersprüche sein. Das zeigen bereits die Ankündigungen zum Gipfel, in denen man zwar von differenzierten Beziehungen spricht, aber zugleich die Fortsetzung der bisherigen EU-Politik, ungeachtet der Erwartungen der Partner, ankündigt. Offensichtlich haben Sie Recht, Herr Saryusz-Wolski, wenn Sie auf das Ausbleiben der Kommission hier im Plenarsaal verweisen.

Widersprüche kennzeichnen auch die inhaltlichen Schwerpunkte des Gipfels: Verstärkung der Rechtsstaatlichkeit – ja. Aber wir haben zu fragen, was die EU konkret unternimmt, damit in Moldau nicht korrupte Oligarchen mal so einen Ministerpräsidenten aus dem Amt kippen, die Ukraine nicht entgegen unseren Grundwerten nach Gutdünken Parteien verbieten kann. Gut drei Viertel der Bevölkerung der Ukraine bescheinigen nach einer gerade publizierten Umfrage des Gorschenin-Instituts der Regierung in Kiew, dass es keine realen, tiefgreifenden und seit den Majdan-Protesten lang erwarteten Reformen gibt. Das sind Realitäten, an denen sich der Gipfel zu messen hat.

Eine weitere Realität für Riga ist, dass es Menschenrechte und Demokratie nur schwer geben kann, wenn man die sozialen Rechte, die Fragen der sozialen Gerechtigkeit von Anbeginn außen vor lässt: Arbeitslosenraten von knapp 20 % in Armenien und Georgien – bei den Jugendlichen liegen diese noch sehr viel höher – und eine sich fast halbierende Frauenerwerbsquote wie in Moldau signalisieren tiefgreifende sozialökonomische Transformationsprozesse, die mehr erfordern als die „Entwicklung von Marktchancen“.

Diesen Fragen müssen wir uns stellen – wir, der Rat und die Kommission –, denn die Östliche Partnerschaft ist mehr als Geopolitik, sie ist vor allem gemeinsam gestaltete Politik und Entwicklung.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Meszerics, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, if there is one policy amongst our common external policies that is in desperate need of a review, it is our neighbourhood policy and more specifically, the Eastern Partnership. Compared to its original aims and admissions, it is far from an unqualified success. Therefore our Group has welcomed the review process initiated by Commissioner Hahn and the work on its broad conclusions as well – so far.

Differentiation, which is the core word of this review, is reasonable and probably unavoidable in the Eastern Partnership. Nevertheless, we should not forget that three of the partnership countries signed an Association Agreement with us and under the DCFTAs, they are aligning their economies with that of the European Union. They should be offered primarily a credible European perspective, and we should help them in the short and the medium term to offset the social costs which are associated with that economic alignment.

The more-for-more principle of neighbourhood policies in general makes sense only if it also implies a less-for-less policy. We believe it would be right and proper to increase the more-for-more financial allocations which are currently at 20 % and direct them towards the associated countries.

In order to be credible, the European neighbourhood policy requires proper financial support. The EUR 2 billion allocated yearly both to southern and eastern neighbours allows neither a credible commitment nor an ambitious policy. We think we should certainly revisit that number in the forthcoming mid-term review.

So in short, we need a credible commitment to our partners, both in the south and in the east.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci avviciniamo a questo grandissimo appuntamento della conferenza che avremo molto presto sulla politica di vicinato orientale. Devo concordare con chi ha detto che è ben triste trovare il seggio della Commissione vuoto: si vede che non è una priorità, anche se sembra assurdo pensarlo.

Come ci stiamo avvicinando, però, a questo vertice? Da parte nostra ribadisco che è giusto, per ogni paese che rispetti i criteri di Copenaghen, coltivare delle ambizioni e delle prospettive europee. Purtroppo, però, è evidente che in molti dei nostri paesi partner la corruzione, l'architettura statuale, l'indipendenza del sistema giudiziario sono degli enormi problemi, degli scogli da affrontare.

Da parte nostra, penso che bisogni assolutamente rivolgere in questo senso i finanziamenti e gli aiuti della cooperazione che noi stanziamo annualmente nei confronti dei paesi partner e non, appunto, per seguire delle folli corse alla polarizzazione e agli armamenti che non sono sicuramente la priorità delle popolazioni coinvolte.

Speriamo che, appunto, questo vertice possa essere un'occasione per ribadirlo.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). Madam President, when you are going to open a discussion with somebody, you should know the truth. In some cases you may be shocked by your opponent. So everybody knows that Boris Nemtsov has been killed in Russia, but nobody knows that it is much safer to be an opposition politician or an independent journalist in Moscow than in Kiev.

In Ukraine over the last few weeks, Oles Buzina, Oleh Kalashnikov, Oleksandr Puklushenko, Olga Moroz, Serhiy Sukhobok, Stanislav Melnik, and plenty of Hungarians, Moldovans, Jews, Gagauz and Russians, have been killed by the Ukrainian nationalists. I understand that the fascists, who are growing in influence in the European Union, look on in sympathy at the nationalists in Ukraine, but it is the truth that will make us free.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). Madame la Présidente, le partenariat oriental est marqué par quelque chose de bizarre parce qu'avant le sommet de Vilnius, en novembre 2013, on parlait déjà de l'échec de ce sommet. Nous risquons d'avoir la même attitude maintenant, quelques heures avant l'ouverture, car certains évoquent un échec. Mais, au fond – et on le sait maintenant –, le sommet de Vilnius n'a pas été un échec, si on tient compte, comme certains collègues l'ont déjà dit, du bilan qu'on peut dresser depuis 2013. On a rappelé la signature des accords d'association, les progrès accomplis dans la facilitation des visas et toute une série d'avancées.

Certes, nous sommes tous conscients que les sociétés auxquelles s'applique cette politique du partenariat oriental attendent non seulement un bilan du passé récent mais aussi une promesse, un message, un engagement pour l'avenir. Je pense que c'est notre point fort. Selon moi, nous devons parler de l'avenir. Nous devons définir un idéal politique et un engagement politique de l'Europe envers ces pays du partenariat oriental. Autrement, avec notre pessimisme et notre autostigmatisation, nous ne résisterons pas à la propagande russe qui n'a qu'un seul message et qu'une seule définition du partenariat oriental, à savoir une entreprise contre Moscou. C'est ce qui est dit.

Je trouve que, face à cela, il nous faut du courage. Il faut le courage de l'engagement et il faut être très clair sur l'avenir européen des pays du partenariat oriental. Il serait en effet dommage, aujourd'hui, que nous soyons, dans nos propositions, plus modestes qu'il y a deux ou quatre ans à Varsovie. Voilà ma proposition.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). Gospođo predsjednice, važnost predstojećeg summita Istočnog partnerstva u Rigi ne smije se podcijeniti zbog promijenjenih geopolitičkih okolnosti nakon ruske aneksije Krima i agresije u istočnoj Ukrajini. Nacrt deklaracije poslan zemljama istočnog partnerstva ne ohrabruje. Sadrži znatno slabiji tekst nego deklaracija iz Vilniusa 2013. godine, iako su Ukrajina, Moldavija i Gruzija u međuvremenu potpisale Sporazum o pridruživanju. Ako već ne želimo davati lažne nade, s čim se slažem, zar je zamagljena perspektiva i dvojbe oko vizne liberalizacije sve što nam je preostalo?

Naši partneri ne smiju ostati usamljeni pod pritiskom, a mi samo promatrači. Ovaj summit može i treba biti jedinstvena prilika Uniji da pokaže svoju neupitnu predanost Istočnom partnerstvu. On treba dati promišljeni odgovor na pitanje u kojoj mjeri Rusija i EU na istim prostorima danas mogu biti partneri, a u kojoj ostaju suparnici. Morali bi poslati nedvosmislenu poruku da će EU nastaviti aktivno i ujedinjeno podržavati svoje istočne partnere u njihovim reformama i vanjskopolitičkim opredjeljenjima.

 
  
MPphoto
 

  Karol Karski (ECR). Pani Przewodnicząca! Chcę po pierwsze powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją absolutnie żenującą, iż w punkcie dotyczącym oświadczenia wysokiej przedstawiciel w sprawie szczytu Partnerstwa Wschodniego nie ma przedstawiciela Komisji. I jednocześnie mamy świadomość, że ten szczyt jest niezwykle ważny, może nawet najważniejszy w historii Partnerstwa Wschodniego, bo z jednej strony mamy do czynienia z państwami Partnerstwa, które zawarły umowy stowarzyszeniowe z Unią i teraz znalazły się w ciężkiej sytuacji, a z drugiej strony mamy do czynienia z samą Unią, która próbuje pogodzić różne przeciwstawne interesy.

Tekst, który zostanie przyjęty na szczycie, powinien być twardy i zdecydowany. Powinniśmy potwierdzić w nim europejską perspektywę Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, powinniśmy również zadeklarować utworzenie ruchu bezwizowego dla Ukraińców i Gruzinów już w roku 2016. W tekście tym powinniśmy także stanowczo nazwać po imieniu działania Rosji: rosyjską agresję na Ukrainę, aneksję Krymu. Jeśli się cofniemy, jeśli ten tekst będzie słabszy, zostanie on odebrany przez Rosję jako przyzwolenie do działania. Nie możemy do tego dopuścić.

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet (ALDE). Loomulikult, idapartnerluse poliitika on väga oluline poliitika, kuid kahjuks pean ma olema homme algava tippkohtumise osas kriitiline.

Võiks ju eeldada, et see tippkohtumine astub edasi konkreetse sammu idapartnerite, ennekõike Ukraina, Moldova ja Gruusia toetamisel, kuid paraku näitavad kõik märgid, et tulemas on kõnepidu, kus olulisi otsuseid ei tule. Ja see on väga kurb, et Euroopa Liit ei tee otsust Ukraina kodanike viisavabaduse kohta, kuigi sellist tugevat positiivset sõnumit vajab Ukraina ühiskond praeguses olukorras hädasti.

Samuti on piinlik, et Euroopa Liit ei suuda üheselt ja selgelt kinnitada, et Ukrainal on selge Euroopa perspektiiv. Seda, et Ukraina toetamise osas mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis entusiasm raugeb, näitab seegi, et aasta jooksul ei ole veel kaheksa liikmesriiki suutnud ratifitseerida Ukrainaga sõlmitud assotsieerimis- ja vabakaubanduslepingut. Ma väga loodan, et siiski lähematel nädalatel, pärast tippkohtumist, suudab Euroopa Liit ennast nende otsuste osas kokku võtta ja otsused ära teha.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). Paní předsedající, Východní partnerství byla dobrá, ba vynikající myšlenka, ale Komise ji pomohla zničit tím, že se podřídila zcela americké politice nepřátelství vůči Rusku. Došlo k destrukci Ukrajiny. Tam je v současné době inflace 60 %, panuje technický default národní banky. Je třeba říci, že od Majdanu vlastně zkrachovalo 46 bank na Ukrajině. Průměrný měsíční příjem je v současné době 40 EUR.

Přitom v současné době se Američané stahují, jak ukazuje schůzka v Soči mezi Kerrym, Lavrovem a Putinem a návštěva Victorie Nulandové v Moskvě. Myslím si, že je nevyšší čas, abychom přestali hrát hlupáky a udělali totéž, abychom se stáhli.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). Šiandieną Rusija leidžia suprasti: tai, kas vyksta Ukrainoje, gali pasikartoti ir kitose Rytų kaimynystės šalyse. Esant tokiai ekonominiams ir saugumo užtikrinimo grėsmei Europos Sąjunga turi būti dar labiau vieninga ir stipri parodydama paramą Rytų partnerystės šalims. Šiandien turime kalbėti apie realią paramą, kuri būtų apčiuopiama ir galėtų duoti abipusės naudos. Turime užtikrinti, kad Rytų partnerystės šalys būtų geriau informuotos apie Parlamento, Komisijos bei Tarybos darbą ir būsimus teisės aktus. Tam būtina finansuoti Rytų partnerystės šalių žurnalistų darbą čia, Strasbūre ir Briuselyje. Turime skatinti regioninį bendradarbiavimą, intensyviau remti projektus, susijusius su dalinimusi patirtimi, įgūdžių ir žinių plėtra. Šiandien daug šnekame apie būtinas reformas Rytų partnerystės šalyse, tačiau jos turi tapti ne tik priemone tapti Europos Sąjungos narėmis, bet ir pačių Gruzijos, Ukrainos, Moldovos žmonių siekiu, kuris padės jiems paties užsitikrinti gerovę. Todėl kviečiu visus investuoti į Rytų partnerystės šalių žmones perduodant Europos pamatinių idėjų stiprybę.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). Madam President, I look on with interest at this. I see the summit is tomorrow, and you spoke about the achievements which have already been achieved, including the dealings with Ukraine. It is a peculiar definition of achievement if you look at the sorry state of affairs in that country at the moment, and my thoughts – and I am sure all of our thoughts – go to the people who are suffering there.

The constant drive by this place to expand its influence and authority, to take in more countries, does not seem to know any bounds or limits – even when you know that you are heading out into the sphere of influence of where Russia is, you know the situation there, and you know that it is putting peace at further risk. This seems a reckless method. It is almost like the enemy on Star Trek called The Borg, who just cannot help but assimilate. They take individuality and make everyone the same; everyone is under their sphere of control and it is their sole purpose for existence.

The more I am in this place, the more I feel that this is a very serious version of that. You cannot help but seek to expand constantly, grow, influence, and it needs to stop. You need to stop. Take a breath, and just think about what is going on. So, once again, I despair when I hear these things, and I truly hope that nothing bad will come of this summit.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). Elnök Asszony, a keleti partnerség megfelelő keret lehetne arra, hogy az EU hat volt szovjet köztársasággal jó politikai és gazdasági kapcsolatot alakítson ki. Az együttműködés szintjét azonban erőltetve nem lehet emelni. Ha egy országnak az EU iránt elkötelezett kormánya van, az nem jelenti azt, hogy társulási megállapodásra is alkalmas. Ukrajna esete is ezt bizonyítja. Az USA támogatásával hatalomra kerülő politikai erők első intézkedéseik között a kisebbségek nyelvhasználatát akarták korlátozni. A burjánzó korrupció, az oligarchák uralma, a szélsőséges fegyveres csoportok állami legalizálása mind ellentétes azzal, amit európai értéknek tekintünk. És azt is el kell fogadnunk, hogy vannak olyan országok, amelyek az EU-hoz közeledve nem kívánják Oroszországhoz fűződő kapcsolatukat feladni. Ne kényszerítsük őket választásra!

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). Gospođo potpredsjednice Lunacek, večerašnja rasprava o 4. sastanku na vrhu Istočnog partnerstva koji će se ovog tjedna održati u Rigi u političkom smislu izuzetno je važna za vjerodostojnost vanjske politike EU. Poruke koje smo dali 6 zemalja, prije svega ovih 5 koje su bile angažiranije, tu ne mislim na Bjelorusiju koja ima specifičan status već neko vrijeme, su sada u bitno različitom položaju nego što su bile za vrijeme samita u Vilniusu.

Ono što je važno u Rigi, važno je da konstatiramo napredak na europskom putu određenih zemalja, pogotovo one tri zemlje čije su vlasti odlučne u nastavku europskog puta: to su Ukrajina, Moldova i Gruzija i na nama je da njihove aspiracije i želje pratimo s instrumentima i politikama koje su na raspolaganju. U tom pogledu snažna provedba Sporazuma o pridruživanju, financijska pomoć, građenje institucija, pomoć u reformama, osobito jačanje vladavine prava i borba protiv korupcije moraju biti prioriteti i naših politika i naših financijskih instrumenata.

Signali narodima ovih zemalja, posebice u smislu olakšavanja viznog režima i njegove liberalizacije bitni su za percepciju Unije u javnostima tih država članica. Nakon naših poruka proteklih godina važno je da nema razočaranja a važno je da i svi oni drugi, a to su susjede ovih zemalja, znaju da ove zemlje imaju pravo samostalno i suvereno odlučivati o svojoj budućnosti, a mi im u toj europskoj budućnosti trebamo pružiti ruku.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). Madam President, since the last summit on the Eastern Partnership in Vilnius many things have changed with our Eastern partners and in particular those that signed Association Agreements with the EU and which are confronted with dramatically increasing external pressure. In Ukraine, in fact, this external pressure is a war, with no insignia and Russian troops spending their ʽholidaysʼ in eastern Ukraine in armoured vehicles. The EU is seen as, and should concretely represent for the Eastern Partnership countries, a reliable partner which stands by them, helps them in their effort for reforms but also acknowledges their progress when this has been made.

Low ambition in Riga will mean a dramatic impact – a negative one – on Europe and on our eastern side. I call on both sides, the Commission and the Member States, to make sure that the Riga Summit sends the positive message our Eastern partners need. The EU cannot and must not suffocate the expectations and aspirations of our partners and their people, but must rather encourage and compensate their efforts, show them that the European integration path is even more open than before and offer them messages and opportunities that can also counter the heavy pressure from Russian propaganda.

From this point, I see a clear and important step that should be taken, namely the free visa regime for Georgia and Ukraine. Let us not give something else, but something we can do and which should be done according to the efforts those countries have made. It is the first and the most important sign that their future lies with Europe and we should continuously fight for this.

Finally, I unconditionally back, and I proudly join, the letter initiated by our colleague, Mr Auštrevičius.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR). Pani Przewodnicząca! Rozpoczynający się jutro szczyt Partnerstwa Wschodniego to kolejna okazja, aby Unia Europejska przestała symulować aktywną politykę wobec swoich wschodnich sąsiadów i zaczęła prowadzić ją naprawdę. Jeśli to, co dzieje się obecnie na Ukrainie, jeśli rosyjskie zbrojenia i groźby nie są wystarczającą motywacją, aby nakreślić konkretny plan wsparcia naszych partnerów na Wschodzie Europy, to chyba już nic nie będzie w stanie nas do tego zmusić.

Ukraina to obecnie temat pierwszorzędny: pogłębiający się chaos, groźba bankructwa i kolejna rosyjska ofensywa niszczą ten kraj i niszczą architekturę bezpieczeństwa w naszym najbliższym sąsiedztwie. Czy naprawdę stać nas tylko na kolejne ogólniki? Realne warunki i perspektywa członkostwa w Unii, wsparcie gospodarcze i skuteczna pomoc w modernizacji instytucji publicznych oraz stworzenie przyjaznego programu wizowego – te kwestie muszą znaleźć się w konkluzjach szczytu. Czekają na to nie tylko mieszkańcy Ukrainy, ale także Mołdawii i Gruzji. Siłą Rosji, Szanowni Państwo, jest nasza bezsilność i niezdecydowanie. Szczyt w Rydze może pokazać, że stać nas na stanowczość i powinniśmy to wykorzystać, ale pani komisarz tutaj nie ma.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). Mislim, da mi boste vzeli na koncu besedo, zato ker je težko povedati komplicirano stvar zelo hitro in kratko.

Oboje, Vzhodno partnerstvo in Unija za Mediteran sta bili neki inovaciji v evropski politiki, ki se nista obnesli, dolgo se nista obnesli in zaradi tega smo prišli danes do tega, da se pogovarjamo o tem, da je potrebna temeljita revizija.

Obe organizaciji sta postali ujetnici odprtih bilateralnih vprašanj in geostrateških interesov. Mislim pa, da moramo za obe iskati pravzaprav smisel ne v širjenju političnega vpliva, ampak v širjenju prostora svobod, prostora vrednot, ki so nam skupne in za katere želimo, da bi bile tudi v tem delu sveta.

Še vedno sem prepričan, da če bi tako pojmovali vlogo partnerstev, potem tudi vojna v Ukrajini ne bi bila neizogibna.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). Señora Presidenta, la Asociación Oriental, tal y como se está planteando en Riga, no nos gusta. Sus tratados de asociación, sus áreas de libre comercio son en realidad armas de control político en una relación económica profundamente desigual. Los países del sur sabemos muy bien lo que significa esto: más deuda, más desindustrialización y el camino a la subalternidad.

En este marco, en vez de calmar e integrar, hemos apoyado un desplazamiento ilegal del poder, la desestabilización y la guerra. Y seguimos agitando el tablero, con una OTAN que crea herramientas y capacidades en una dirección agresiva. Para más inri, inventamos una palabra fetiche, «la guerra híbrida», que sirve tanto para calificar o descalificar las relaciones de Grecia con Rusia como para atacar a los medios de comunicación. Todo ello para mayor gloria de los deseos de Estados Unidos, el socio número uno, y en la dirección contraria a una Europa integrada justamente y verdaderamente independiente.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). Mrs Kalniņa-Lukaševica, I do not share your optimism, as the Eastern Partnership in its actual form is a trigger for conflict. The only way for the EU to stop this trend is to prevent any further deterioration of the increasingly fractured relationship with Russia and to stop the pressure on the people of the countries of the Eastern Partnership.

The fatal mistake made by the EU is in its interpretation of the partnership, which was assumed to be a character of genuine imperial expansion of the European Union in the East. The civil war in Ukraine is a poisonous fruit of this fatal distortion.

Today, 40 years after the Helsinki Final Act was adopted, there is an urgent need to convene a new conference on common security in Europe and just this appeal might be made at the Riga Summit. If the participants will not do it, then civil society will. The role of the EU must be to unite, not divide.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI). Madame la Présidente, Madame la représentante de Mme Mogherini, à la veille du sommet de Riga, il convient de faire un bilan de la politique du partenariat oriental: aucune des promesses de l'après-guerre froide n'a été tenue.

Nous aurions pu créer une zone de prospérité, premier pas d'une Europe indépendante, unissant l'Est et l'Ouest. Au lieu de cela, à chaque fois qu'un pays représentait un pont entre l'Est et l'Ouest, la politique de l'Union a dressé les uns contre les autres des peuples, sommés de choisir leur appartenance à l'Ouest et à l'OTAN, qu'il s'agisse de la Serbie, de la Géorgie ou de l'Ukraine, pour citer les pays en conflit. Nous avons certainement dépassé les 10 000 victimes en Ukraine. Pour quel bilan?

D'autres confrontations auront lieu tant que nous soutiendrons une politique belliciste et d'extension de l'OTAN contre l'intérêt de l'Europe et des Européens. Nous sommes à un moment favorable grâce à M. Kerry et à une politique réaliste voulue également par la haute représentante. Alors, sortons du manichéisme, n'ayons pas deux poids, deux mesures pour une grande Europe unie. C'est cela, être Européen aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). Madam President, the Riga Summit should not become a summit of little political commitment, as some forecast. It is said that some Member States are reluctant to commit themselves to any new agreements or promises. Some others see it as a last chance to save the partnership, but what we need is the opposite. The EU must demonstrate its unwavering political commitment toward our eastern neighbours on the very difficult road towards democracy.

I very much like the declaration by the Latvian Presidency that we need genuine partnership, and I hope that the Latvian Presidency could implement it in Riga’s decisions also. I am one of the signatories of MEPs’ letters to the Riga Summit, so let me repeat the appeal: for next year, a visa-free regime for two countries, Ukraine and Georgia, and a clear European perspective for the three countries which are clearly willing to have this perspective.

Our duty is also to guarantee that these countries could freely choose their paths, and the EU approach should be better tailored to each participant. But our message today should be that we cannot let these countries down by loosening our commitment.

These nations are welcome to the European family – and better sooner than later.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Godātie kolēģi! Vissvarīgākais Rīgas Austrumu partnerības samita uzdevums ir atbildēt uz jautājumu — vai būs Austrumu partnerības programmas reforma pēc formas un, galvenais, pēc satura, vai nu šo projektu gaida fragmentācija un pakāpeniska nāve. Diemžēl slimības pazīmes jau ir acīmredzamas. Pirmā no tām — it kā šajā samitā netiks pieņemts praktiski neviens svarīgs lēmums, ko no mums gaida mūsu partneri. Piemēram, nav skaidrs, kāpēc nav ieviests bezvīzu režīms ar Gruziju, kura jau ir izpildījusi visus nosacījumus. Es zinu, ka Komisija plāno tuvākajā laikā pieņemt pozitīvu lēmumu, bet man nav skaidrs, kāpēc tas netika izdarīts.

Tas ir attieksmes jautājums. Mēs pat nepamanām, ka rīkojamies augstprātīgi. Problēma ir tā, ka Eiropas Savienība šajās attiecībās mēģina spēlēt lielā brāļa lomu, bet tā ir liela kļūda. Mūsu partneriem pret to ir alerģija no iepriekšējiem laikiem. Viņi grib piedalīties programmā kā līdztiesīgi partneri. Ja šī līdztiesība nebūs panākta, mēs nevaram gaidīt pozitīvus rezultātus. Mums noteikti jāsāk ar Austrumu partnerības programmas reformu. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). Pani Przewodnicząca! Zawsze pamiętajmy, że umacnianie niepodległości państw, które powstały na Wschodzie po rozpadzie Związku Sowieckiego, określa sam sens naszej współpracy. Bill Etheridge mówił – zanim wyszedł z tej sali – o tym, że realizm nakazuje respektować rosyjską strefę wpływów. No, jeżeli my będziemy mówili takim językiem, to przekreślimy nie tylko polityczny, ale w ogóle moralny sens Europy.

Ale pamiętajmy jeszcze o jednym: my bardzo często na tej sali słyszymy: nasze wartości, nasze wartości. Może czas, żebyśmy pomyśleli o tym, że te narody, z którymi rozmawiamy na Wschodzie Europy – Ukraińcy, Gruzini – chcą nam przynieść również swoje wartości, z których możemy wiele skorzystać. Europa powinna każdego dnia dziękować, że życie chrześcijańskie przetrwało lata prześladowań sowieckich, ale czy o tym piszemy w naszych rezolucjach, czy tak przyjmowaliśmy „Marsz Rodziny” w Tbilisi? Pamiętajmy o tym.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). Paní předsedající, rižský chystaný summit Rady Evropské unie bude příležitostí diferencovat vztahy Evropské unie s každou jednotlivou zemí šestice Východního partnerství. Druhou stranou mince bude naopak hledání jednotné společné pozice Evropské unie k zemím Východního partnerství.

Co je společným jmenovatelem pro šest zemí? Tři země Východního partnerství jsou ve válečném stavu, Arménie válčí s Ázerbájdžánem, Ukrajina je v hybridní válce s Ruskou federací. Tři země mají část svého území okupovánu, Gruzie Abcházii a Jižní Osetii, Moldavsko levý břeh Dněstru, Ukrajina Krym a část Donbasu. Šestou zemí je Bělorusko, země, která se netají obavami z vnějších bezpečnostních rizik. Společným jmenovatelem pro politiku Evropské unie k zemím Východního partnerství je ve všech případech imperiální a násilná politika Ruské federace.

Rád bych požádal pana komisaře Hahna, aby našel odvahu nazývat věci pravými jmény. Rusko rozpoutalo hybridní válku proti Evropě. Rusko vede hybridní válku proti zemím Východního partnerství, jejichž národy projevují snahu vymanit se z područí autokratického kremelského režimu a přihlásit se k evropským demokratickým hodnotám.

Prezident mé země Václav Havel kdysi řekl, že Rusku pomůžeme tím, že o něm budeme říkat pravdu. Rusko se stalo opět reaganovskou říší zla. Především pro šestici Východního partnerství.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). Elnök Asszony, a Bizottság, illetve a főképviselő asszony nevében is fellépő tanácsi képviselő által az elmondottak biztatóak abból a szempontból, ami a rigai csúcs egyik legfontosabb eredménye kell legyen, nevezetesen, hogy az Európai Unió vegye vissza kezdeményező és irányító szerepét legfontosabb, egyben legbizonytalanabb szomszédságunkban. Mindezek során azonban vegyük észre az elefántot a szobában! Legnagyobb keleti partnerségi partnerünket, Ukrajnát külső agresszió érte, az országban háború folyik, s hasonló agresszív orosz hatalmi törekvéseknek a térség több más országa is ki van téve. Ebben a helyzetben kell tehát az EU-nak hiteles és vonzó demokratikus európai alternatívát kínálni.

Éppen a hitelesség érdekében a jövőben nem fordulhat elő, hogy az Unió politikailag felkészületlenül szembesül egy válsággal határai mentén, vagy hogy kritikus helyzetek megoldásában egyes nagy tagállamok veszik át a Közösség szerepét. Ezért arra kérem és biztatom a főképviselőt és a Bizottságot, hogy az EU teljes egységében kívánja ezt a felelősséget felvállalni.

 
  
MPphoto
 

  David McAllister (PPE). Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das klare politische Signal von diesem Gipfel in Riga sollte lauten: Die Europäische Union setzt ihre enge Zusammenarbeit mit den Partnern der Östlichen Nachbarschaft konsequent und engagiert fort. Angesichts mancher befremdlicher Wortmeldungen, die ich heute in dieser Debatte gehört habe – sowohl von Vertretern des ganz linken Randes als auch des ganz rechten Randes –, möchte ich einmal mehr betonen: Die Östliche Partnerschaft bedeutet nicht, dass sich die Partnerländer zwischen der EU und Russland entscheiden müssen. Es geht nicht um die Frage „entweder - oder“, es geht vielmehr um die Frage „sowohl - als auch“.

Die Östliche Partnerschaft richtet sich gegen niemanden, auch nicht gegen Russland. Es ist den Ländern der Östlichen Partnerschaft vielmehr selbst vorbehalten, zu entscheiden, inwieweit sie mit der Europäischen Union zusammenarbeiten wollen. Nicht alle Länder können und wollen sich in der gleichen Geschwindigkeit und in den gleichen Politikfeldern an die Europäische Union annähern. Deshalb wird es auch darum gehen, bei der Zusammenarbeit mit den Partnerländern maßgeschneiderte Konzepte für jedes der sechs Länder zu entwerfen.

Gleichzeitig darf die Europäische Union aber auch nicht müde werden, die Bedeutung unserer europäischen Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte hervorzuheben. Auch das sollte ein Thema des bevorstehenden Gipfels in Riga sein.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). Madam President, the current situation to the east of our borders resembles a return to the old politics of influence between the West and the East. The concept of the Eastern Partnership in this situation is an important framework for engagement. Our ultimate goal is for the EU to have more democratic, more prosperous and more integrated neighbours. We need to get back to these basics. To be successful we have to clearly demonstrate that we are prepared to fully engage our political capital for our neighbours. We have to be all-in. We can do that by sending strong, united and encouraging messages through this summit.

I repeat: our neighbourhood policy needs to be more politically driven. This means to propose a clear and courageous vision for our neighbours and to match our words with deeds. It concerns especially those who have clearly voiced their European ambitions. They need this signal from us now more than ever.

 
  
MPphoto
 

  Andi Cristea (S&D). Madam President, as we speak history is being written and age-defining changes are under way. In the coming years, we should be able to look back to now with the conviction that we did the right thing and provided the right response to the critical challenges facing Eastern Europe. I will focus on the element of ambitions and membership perspective: we need to do more for those who have real and tangible European ambitions, for those who have decided on the European path.

Of course, much needs to be done, and words are less credible than concrete and tangible actions, but the EU should send a clear signal to Moldova, Georgia and Ukraine that their future is with the 28 Member States as long as they genuinely fulfil their obligations and show real commitment to the Association Agreements’ reform agenda. We cannot ask them to implement harsh reforms without having light at the end of the tunnel. If they deliver, they should be considered serious candidates on the road to the EU.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że politykę wobec naszych partnerów wschodnich cechowała zawsze pewna niekonsekwencja, naiwność, niestabilność i te wszystkie elementy powodowały, iż, krótko mówiąc, byliśmy nieskuteczni. Mam wrażenie, że od pięciu lat w tej materii uczyniliśmy jednak pewien postęp. Nadal, być może, jesteśmy nie wystarczająco konsekwentni, nadal, być może, nie zawsze jesteśmy w stanie sformułować dobrą ofertę, ale generalnie rzecz biorąc, chcę podkreślić, że mamy w tej materii postęp.

To, na co chcę w tej chwili zwrócić uwagę szczególną to to, aby w ramach Partnerstwa Wschodniego jednak tych naszych partnerów traktować bardzo indywidualnie, aby budować oferty pod ich adresem, uwzględniając różnice, jakie niewątpliwie – jeżeli chodzi o te poszczególne państwa – istnieją, są bardzo mocne i bardzo często uwarunkowane kulturowo.

Korzystając z końcówki tego czasu, jaki mam, chcę odnieść się do kilku zarzutów, które padły pod adresem pani wysokiej komisarz. Otóż chcę zwrócić uwagę, że pani wysoka komisarz dość często jednak gości na tej sali i chcę w tej materii ją przynajmniej częściowo usprawiedliwić.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Madam President, Ms Kalniņa-Lukaševica said that we, the European Union, are offering a genuine partnership to these three countries. Unfortunately, we are offering less than expected. We are making a step back in comparison with the last Eastern Partnership in Vilnius. These countries need a real European perspective. This is what they are looking for and, unfortunately, at this summit that is going to start tomorrow, we are transforming these three countries into kind of buffer states. It is a step back; like a concession offered to Russia.

Also, I agree with the Council in supporting the earliest possible ratification by all Member States of the Association Agreements and the Deep and Comprehensive Free Trade Area with Georgia, Moldova and Ukraine. These agreements are fundamental in order to strengthen political association and economic integration.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospođo predsjednice, činjenica je da se nalazimo u sasvim novoj geopolitičkoj situaciji od zadnjeg samita 2013., činjenica je da se granice mijenjaju silom, da su neke naše države članice podložne pritiscima, da ovih 6 država o kojima govorimo se nalaze u potpuno različitim situacijama i situacija se može usporediti možda u tri države. U svakom slučaju situacija je različita nego 2013.

Smatram da Unija mora nastaviti svoj put, moramo saslušati naše partnere, moramo (kao što je rekla predstavnica Vijeća) im pružiti puno ozbiljno partnerstvo, jer je to jedini način kako ćemo se oduprijeti Rusiji.

Činjenica je da nas Rusija nije uspjela skrenuti s puta koji smo zacrtali i na tome moramo inzistirati. Ne moramo ih nužno smatrati neprijateljima, ali u ovom slučaju su oni naši suparnici.

Činjenica je da građani ovih država očekuju promjene. I zato moramo ustrajati na ovome putu, moramo im ponuditi europsku perspektivu. Sporazum o pridruživanju je potpisan - to je ipak razlika. U svakom slučaju naš primarni cilj je mir i stoga moramo ustrajati na tom našem osnovnom principu. Dakle, ne samo solidarnost nego čvrsta podrška.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). Frau Präsidentin! Ich wünsche mir ein Gipfelergebnis, von dem sich unsere östlichen Partner ermuntert fühlen können, ermuntert im Hinblick auf eine europäische Perspektive, soweit sie diese anstreben. Mein Eindruck ist, dass einige sich für diese Perspektive entscheiden wollen – und es ist kein Müssen von unserer Seite –, denn nur eine solche Perspektive wird Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in diesem Teil Europas verankern.

Wir alle wissen, wie diesbezüglich die russische Perspektive aussieht. Konkret heißt das, dass wir nicht hinter die Erklärung von Vilnius 2013 zurückfallen dürfen und dass wir im Hinblick auf die seither erfolgte russische Aggression deutlich machen, dass wir den Menschen – insbesondere in der Ukraine, aber auch in Georgien – neben den milliardenschweren Hilfen, insbesondere Richtung Ukraine, auch etwas ganz Konkretes liefern, was uns nichts kostet, aber was unsere Verpflichtung und unsere Sympathie mit ihnen deutlich macht: Und das ist aus meiner Sicht eine konkrete und kurzfristig erfolgende Visumbefreiung. Das steht auch in dem Brief, der schon von anderen Kollegen erwähnt wurde.

Ich denke, dass wir auf diesem Weg, anlässlich dieses Gipfels, eine sehr präzise Aussicht geben müssen, damit die Menschen auch ganz für sich persönlich das Gefühl haben, dass sie Teil dieses freien Europa sind.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). Elnök Asszony, a Krím félsziget elcsatolása és az orosz-ukrán háborús válság nyomán egészen új geopolitikai helyzet alakult ki a keleti partnerség országainak viszonylatában. A keleti partnerországok rigai csúcstalálkozójára immár ebben, a kihívásokkal teli, rendkívül komplex viszonyrendszerben kerül sor. Éppen ezért a találkozónak eme gyökeresen megváltozott, kedvezőtlen körülmények között kell bátorító és megerősítő üzenetet intéznie az egymás között is megosztott partnereinkhez, kiváltképpen pedig az európai társulási egyezményt tavaly aláíró Ukrajnához, Moldovához és Grúziához. A háború elkerülése és a térség biztonsága érdekében az Uniónak mindenek előtt politikai megoldást kell találnia az orosz-ukrán, orosz-európai válságra. Keleti partnereit viszont biztosítania kell további elkötelezett támogatása felől, megbízható útitervet és jövőképet kínálva számukra európai csatlakozásuk folytatásához.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). Madam President, there are many expectations related to the Riga Summit; because of the aggressive stance of Russia, we would like to have stronger achievements. If the Riga Summit could be a game changer in that area, I see small progress.

We are talking about the accession process of three countries. We are working on new measures in the redefined Neighbourhood Policy for economic growth and energy cooperation, for civic society development and the rule of law, as a foundation. We are supporting reforms, which are crucial. We are on the road with all countries, including Armenia and Azerbaijan. I am not sure if it concerns Belarus.

What is needed the most? To give a positive signal to the societies. Under the present threats from Russia, they should feel that they are beneficiaries in many areas. Examples: concrete visa liberalisation offers should be clearly presented to Georgia and Ukraine; a promising description of the EU membership perspective is needed.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). Pani Przewodnicząca! Przed szczytem Partnerstwa zastanawiamy się, jakie osiągnęliśmy cele, bo ono osiągnęło dobre rezultaty, choć niepełne. Pewnie osiągnęlibyśmy lepsze rezultaty, gdyby było więcej determinacji, również w Wysokiej Izbie, aby potwierdzić aspiracje państw członkowskich Partnerstwa. Ta inicjatywa nie była skierowana przeciwko komukolwiek, w szczególności przeciwko Rosji, a często próbuje się tutaj podkreślać, że tak było.

Partnerstwo jest zróżnicowane, dlatego że budowane jest w relacji z sześcioma członkami, którzy mają różne oczekiwania, różne aspiracje i ambicje, a to wymaga elastycznego i zróżnicowanego podejścia. Ma niezaprzeczalne osiągnięcia, do których należą m.in. umowy o stowarzyszeniu z Ukrainą, Mołdawią, Gruzją; również konkretne projekty, które zostały sfinansowane z funduszu sąsiedztwa. Konieczne są reformy w krajach członkowskich Partnerstwa, jednak ze względu na zróżnicowanie ambicji powinny być dostosowane do oczekiwań partnerów. Z satysfakcją witam deklarację, w której mówi się o aspiracjach i europejskim wyborze Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i innych krajów Partnerstwa.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Madam President, firstly I want to thank your predecessor in the chair for clarifying the position regarding blue-cards and, as a result, we have had a very structured debate. So I thank you for that. Secondly, I have been here in Parliament for six years now. I think it is the first time I have seen the Council here – sometimes they have been criticised for not being here, sometimes unfairly – but a debate of this nature without the Commission is unbelievable. The only thing we can do is to show that their inertia will be replaced by our determination to ensure there is a successful outcome in Riga.

And above all, these countries, I think, have shown very bravely that they have declared ‘East is beast, West is best’. But we must respond equally courageously by having a successful outcome in Riga and, above all, having visa-free travel for them by 2016, if at all possible. This will give encouragement to the citizens and therefore proceed in the path which they have taken independently. We should encourage and respect that.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). Pani Przewodnicząca! Zbliżający się szczyt Partnerstwa Wschodniego będzie niewątpliwie dużym sprawdzianem dla całej tej inicjatywy, dlatego też oczekiwania względem niego są ogromne. Jednym ze szczególnie istotnych punktów, które mają zostać poruszone, jest w moim przekonaniu współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i połączeń międzysystemowych. Przeprowadzone w 2014 r. przez Komisję Europejską testy wytrzymałościowe analizujące potencjalne skutki wstrzymania dostaw gazu z Rosji jednoznacznie wskazały, że zwiększona koordynacja i współpraca między państwami członkowskimi w sposób znaczący mogą złagodzić potencjalne skutki braku dostaw. W obecnej, niestabilnej sytuacji międzynarodowej Europa musi zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo energetyczne, dlatego też bardzo liczę na konkretne propozycje w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, w tym rozwoju połączeń międzysystemowych w krajach Partnerstwa Wschodniego.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, δράττομαι της ευκαιρίας στη συζήτηση για την ανατολική εταιρική σχέση, για να αναφερθώ σε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά τους ελληνικούς πληθυσμούς που κατοικούν στη Γεωργία, σε μια περιοχή όπου, παραδοσιακά, πριν από αρκετές δεκαετίες, κατοικούσαν πάνω από 150.000 Έλληνες οι περισσότεροι εκ των οποίων, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ήρθαν στην Ελλάδα· εξακολουθούν όμως να παραμένουν εκεί 15.000 Έλληνες.

Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι, μετά την αποχώρησή τους από τη Γεωργία, όπου ήταν και πολίτες της Γεωργίας, άφησαν τα σπίτια τους, που ήταν δικά τους, ήταν ιδιοκτησία τους. Ωστόσο, μετά την αποχώρησή τους, έγινε παράνομη κατάληψη των ίδιων των σπιτιών τους.

Παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, συνεχίζει αυτή η παράνομη κατάληψη των σπιτιών των Ελλήνων πολιτών και οι αρχές της Γεωργίας δεν λαμβάνουν μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Ζητούμε λοιπόν αυτό το θέμα να ληφθεί σοβαρά υπόψη σήμερα από την Προεδρία του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, želim uspjeh summitu u Rigi jer sam uvjeren da građani svih ovih šest zemalja i te kako žele europsku perspektivu ili barem vide Europsku uniju kao nešto vrlo pozitivno.

Sjećam se kako je to bilo ranijih desetljeća kad smo mi i mnogi ovdje koji su kolege i kolegice ulazili u Europsku uniju. Zato želim uspjeh ovom summitu u Rigi jer vjerujem da naši prioriteti moraju biti očuvanje mira i gospodarska suradnja sa zemljama koje se tiču Istočnog partnerstva. Ali, naš uvjet moraju biti europske vrijednosti, a pogotovo ljudska prava, sloboda medija i sve ono što sažeto možemo reći da čine naše društvo i čine ovu Europsku uniju.

Dakle, želim jasno reći, ne stvaramo neprijatelje, nije ovo potez protiv Rusije, nego stvaramo partnerstvo u želji da nam svi, na kraju krajeva, budu partneri.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Madam President, first of all, please allow me to underline that today, and for this particular debate, I am talking on behalf of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President Ms Mogherini, so we should take that into account.

At the same time, as a Presidency I can only underline that several Commissioners are already in Riga today because, as I mentioned, several side events – for example the first Eastern Partnership Media Conference, have started already. So we do appreciate also, as a Presidency, the very good cooperation with the Commission on preparation of this Eastern Partnership Summit and it is very important to have several Commissioners in Riga today already.

Coming back to our debate, please allow me, once again on behalf of the High Representative, to underline that we have listened carefully to all that has been said here today during the debate. Please rest assured that we will be taking into consideration all the comments and proposals made by Members.

Let me reiterate that the Riga Summit will demonstrate that the Eastern Partnership remains our priority and will send a clear political signal that, firstly, the EU is strongly committed to its Eastern Partnership and determined to pursue closer tailor-made relations with its independent and sovereign Eastern European partners. We will therefore continue to give every support to those partners which have taken on mobilisation on the most ambitious reform commitments through all the association agreements.

The summit marks a new level in our relations with our partners, the most ambitious: our bilateral association agreements with the three partners.

Secondly, our partnership involves six partner countries. I cannot stress enough the importance of maintaining the inclusivity of the partnership. The EU will therefore continue to engage strongly with all partners whatever their individual level of relations with the EU.

Thirdly, we will step up our strategic communication efforts to explain what the relations with our partners are about and what they are not about, and we will certainly argue that they are not directed against any third party. We will therefore continue our dialogue with those who challenge this.

Several Members also raised the question of the European perspective for Georgia, Moldova and Ukraine and the strength of the reflections in the Riga Declaration. Let me first of all stress that the drafting process of the joint declaration of the Eastern Partnership Summit is still ongoing.

Negotiations are of an inclusive nature between both our Member States and partners. Negotiations are still ongoing and therefore, at this stage, we still await the final outcome of these negotiations. The agreed consensus will have to reflect each country’s specific needs, priorities and aspirations and the common interests they share with the EU, as well as the EUʼs interests, while making a realistic assessment of what can be achieved within the next few years.

In this context, Riga should highlight first and furthermost that we have moved to a new level in our relations with the three partners with whom we have signed the most ambitious ever bilateral association agreements, but it should also signal our readiness to work for more tailor-made agreements with others to ensure that the Partnership remains an inclusive framework.

I believe we share the opinion that preparation for the Eastern Partnership Summit in Riga is of such utmost importance that we could take much more time to discuss several topics and more details. But respecting your agenda, I will save time and, in concluding, I will just mention that I highly appreciate your commitment and support for the Eastern Partnership, and that relations with national parliaments and the role of Euronest in promoting and consolidating the Eastern Partnership are highly important. Together we must help partners realise their full potential.

I thank you very much for all your contributions and your support for the Eastern Partnership policy and I thank you very much that you do care about the need for us to have a successful Riga Summit.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. Az utóbbi idők egyik legfontosabb, az EU keleti szomszédjait érintő, eseményének tartom a május 21–22-i Rigában megrendezésre kerülő Keleti partnerségi csúcstalálkozót, ahol a tanácskozó felek a fő hangsúlyt az államépítés előmozdítására és a jogállamiság érvényre juttatására, az újabb piaci lehetőségek feltárására, az energiabiztonságra, a mobilitás és a civilek közötti kapcsolatok erősítésének megtárgyalására helyezik.

Az Euronest alelnökeként, a csúcstalálkozó résztvevői számára megfogalmazott üzenetbe, olyan fontos kérdéseket kértem belefoglalni, melyek az utóbbi évben legtöbbet szenvedett keleti partnerségi országot, Ukrajnát érintik. Kértem, hogy essen szó a reformok mielőbbi végrehajtásáról Ukrajnában, különös tekintettel a decentralizációra és kisebbségi jogokra, továbbá, hogy Ukrajna garantálja és tartsa tiszteletben az alapvető és egyenlőségen alapuló emberi és politikai jogokat az országban élő minden nemzetiség számára.

Úgy gondolom, hogy e kérdések megvitatása és mielőbbi megoldása elősegítik, hogy Ukrajna kilábaljon a mély gazdasági és szociális krízisből. Ezen kívül felhívtam a figyelmet a határokon átnyúló és határ menti együttműködések, közös projektek fontosságára, melyek elősegítik, hogy az Európai Unió és keleti partnerei között szorosabb kapcsolat alakuljon ki.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), na piśmie. Stopniowa liberalizacja reżimu wizowego dążąca do wprowadzenia ruchu bezwizowego to jeden z głównych narzędzi zbliżania społeczeństw Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Od pierwszego szczytu w Pradze w 2009 r. większość partnerów poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu wymaganych przez Unię Europejską reform. Mołdawii udało się znieść wizy już w kwietniu 2014 r. Ze szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze wiązane są nadzieje na decyzje w sprawie perspektywy zniesienia wiz z kolejnymi państwami, Gruzją i Ukrainą, oraz wprowadzenia ułatwień wizowych z Białorusią. Kwestia liberalizacji reżimu wizowego ma znaczenie polityczne, społeczne i ekonomiczne, dlatego jej przyspieszenie jest kluczowym elementem kształtującym wzajemne relacje. Ruch bezwizowy jest szansą na zacieśnienie współpracy między UE a krajami Partnerstwa Wschodniego; podczas pierwszego roku obowiązywania skorzystało z niego pół miliona obywateli Mołdawii. Otwarte granice mają ogromne znaczenie nie tylko dla wymiany handlowej, kulturalnej i społecznej, ale pobudzają również aspiracje demokratyczne i dążenia wolnościowe, na których oparta jest idea wspólnej Europy. Trudne reformy, z którymi muszą się zmierzyć nasi wschodni partnerzy, są wyczekiwane zarówno przez mieszkańców krajów Partnerstwa Wschodniego, jak i UE, gdyż mają wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w regionie. Liczymy na to, że już od 2016 roku z prawa o ruchu bezwizowym skorzystają obywatele Gruzji i Ukrainy.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Tisztelt Elnök Úr! Másfél éve a keleti partnerségi csúccsal a Majdan téri tüntetések vették kezdetüket, amelynek során Ukrajna világossá tette, hogy kelet helyett Európához tartozna, az autoriter múlt helyett a nyugatos polgári fejlődést választja. Azóta Oroszország katonai erővel csatolta el a Krím-félszigetet, folyamatosan Kelet-Ukrajna destabilizálására törekszik. A mostani rigai csúcson Európának csattanós választ kell adnia az orosz fenyegetésre. Az újabb Ukrajnának folyósított pénzügyi támogatás, a társulási és szabadkereskedelmi megállapodás hatályba lépése ebbe az irányba mutatnak.

Az EU-nak megfelelő politikai és gazdasági erőforrással kell felvérteznie a keleti partnerség politikáját, hogy a partnerországokat ellensúlyozzuk az orosz büntetőintézkedésekkel szemben. A további erőszak megakadályozása, valamint Ukrajna politikai és gazdasági stabilitása az EU kiemelt érdeke. Ukrajnát nem hagyhatjuk cserben, miután elhúztuk előtte az uniós csatlakozás mézesmadzagát. Az EU azonban Ukrajnával szemben sem engedhet elveiből: az ukrán igazságszolgáltatás függetlensége, a szilárd jogállamiság, a demokratikus alapelvek és a korrupció visszaszorítása nem alku tárgyai. Fontos ugyanakkor, hogy ha az EU „befelé” nem tudja érvényesíteni az értékek tiszteletét, hogyan várhatjuk el, hogy „kifelé”, a keleti partnerség országaitól ezt megkövetelje? Ezért is fontos az Unió számára, hogy mi történik saját tagállamaiban, például Magyarországon.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. A keleti partnerség keretében megvalósuló többoldalú együttműködés egyik fontos területe az államépítés elősegítése és a jogállamiság megszilárdítása a partnerországok számára. Ez az ukrán helyzet fényében különös jelentőséggel bír, hiszen a biztonságpolitikai szempontjaink érvényesítése mellett mindannyiunknak az az érdeke, hogy Ukrajna megerősödve kerüljön ki a válságból. Nem csupán gazdasági szempontból van szükség az ország megújulására, hanem az intézményrendszer stabilitása, a korrupció visszaszorítása, a jogállamiság valódi érvényesülése szempontjából is.

Ezzel összefüggésben és az idő előrehaladásával egyre többször kell beszélnünk a minszki megállapodásnak azon részéről, amely az alkotmányos reformról, a decentralizációról, valamint a nemzeti kisebbségek jogainak szavatolásáról szól. Azt gondolom, hogy a keleti partnerségi csúcstalálkozón ezeket a témákat sem kerülhetik meg a felek.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου