Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 20. maj 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 6.Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Europæisk dagsorden for migration (forhandling)
 8.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  10.2.Parlamentets mødekalender - 2016 (afstemning)
  10.3.Aftale om handel, udvikling og samarbejde med Sydafrika (Protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (afstemning)
  10.4.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (afstemning)
  10.5.Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (afstemning)
  10.6.Insolvensbehandling (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  10.7.Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (afstemning)
  10.8.Kommissionens delegerede direktiv …/../EU om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer (B8-0464/2015) (afstemning)
  10.9.Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (B8-0440/2015) (afstemning)
  10.10.Barselsorlov (B8-0453/2015) (afstemning)
  10.11.FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (B8-0460/2015) (afstemning)
  10.12.Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Parlamentets mødekalender - 2016
  11.2.Aftale om handel, udvikling og samarbejde med Sydafrika (Protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Insolvensbehandling (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Kommissionens delegerede direktiv …/../EU om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer (B8-0464/2015)
  11.8.Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (B8-0440/2015)
  11.9.Barselsorlov (B8-0453/2015)
  11.10.FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (B8-0460/2015)
  11.11.Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Statusrapport 2014 om Tyrkiet (forhandling)
 15.Situationen i Etiopien (forhandling)
 16.Situationen i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)
 17.Topmøde i Det Østlige Partnerskab (21.-22. maj) (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 19.Topmødet mellem EU og CELAC (10.-11. juni) (forhandling)
 20.Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (forhandling)
 21.Japanske hvalfangstaktiviteter i Antarktis (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2806 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (9254 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik