Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 20. mai 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Euroopa rände tegevuskava (arutelu)
 8.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Hääletused
  10.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)
  10.2.Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)
  10.3.Kaubandus-, arengu- ja koostööleping Lõuna-Aafrika Vabariigiga (protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (hääletus)
  10.4.Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hääletus)
  10.5.Rahaülekannetes edastatav teave (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (hääletus)
  10.6.Maksejõuetusmenetlus (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  10.7.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (hääletus)
  10.8.Komisjoni delegeeritud direktiiv …/…/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes (B8-0464/2015) (hääletus)
  10.9.Komisjoni delegeeritud määrus (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (B8-0440/2015) (hääletus)
  10.10.Rasedus- ja sünnituspuhkus (B8-0453/2015) (hääletus)
  10.11.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (B8-0460/2015) (hääletus)
  10.12.Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava
  11.2.Kaubandus-, arengu- ja koostööleping Lõuna-Aafrika Vabariigiga (protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Rahaülekannetes edastatav teave (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Maksejõuetusmenetlus (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Komisjoni delegeeritud direktiiv …/…/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes (B8-0464/2015)
  11.8.Komisjoni delegeeritud määrus (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (B8-0440/2015)
  11.9.Rasedus- ja sünnituspuhkus (B8-0453/2015)
  11.10.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (B8-0460/2015)
  11.11.Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Türgi 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 15.Olukord Etioopias (arutelu)
 16.Olukord endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis (arutelu)
 17.Idapartnerluse tippkohtumine (21. ja 22. mai) (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumine (10.-11. juuni) (arutelu)
 20.Noorte tööhõive algatus (arutelu)
 21.Jaapani vaalapüük Antarktikas (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2806 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (9254 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika