Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 6.Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Euroopan muuttoliikeagenda (keskustelu)
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)
  10.2.Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri (äänestys)
  10.3.Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus (lisäpöytäkirja Kroatian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (äänestys)
  10.4.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (äänestys)
  10.5.Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (äänestys)
  10.6.Maksukyvyttömyysmenettelyt (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  10.7.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (äänestys)
  10.8.Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (B8-0464/2015) (äänestys)
  10.9.Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta (B8-0440/2015) (äänestys)
  10.10.Äitiysloma (B8-0453/2015) (äänestys)
  10.11.YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (B8-0460/2015) (äänestys)
  10.12.Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri
  11.2.Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus (lisäpöytäkirja Kroatian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Maksukyvyttömyysmenettelyt (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (B8-0464/2015)
  11.8.Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta (B8-0440/2015)
  11.9.Äitiysloma (B8-0453/2015)
  11.10.YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (B8-0460/2015)
  11.11.Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 15.Etiopian tilanne (keskustelu)
 16.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanne (keskustelu)
 17.Itäisen kumppanuuden huippukokous (21.–22. toukokuuta) (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.EU:n ja CELACin huippukokous (10.–11. kesäkuuta) (keskustelu)
 20.Nuorisotyöllisyysaloite (keskustelu)
 21.Japanin harjoittama valaanpyynti Antarktiksella (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2806 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (9254 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö