Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 20 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 4.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 5.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 6.Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 7.Europos migracijos darbotvarkė (diskusijos)
 8.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  10.2.2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius (balsavimas)
  10.3.Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas su Pietų Afrika (Protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (balsavimas)
  10.4.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (balsavimas)
  10.5.Informacija, teikiama pervedant lėšas (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (balsavimas)
  10.6.Bankroto bylos (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  10.7.Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (balsavimas)
  10.8.Komisijos deleguotoji direktyva .../.../ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (B8-0464/2015) (balsavimas)
  10.9.Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (B8-0440/2015) (balsavimas)
  10.10.Motinystės atostogos (B8-0453/2015) (balsavimas)
  10.11.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (B8-0460/2015) (balsavimas)
  10.12.Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.2016 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
  11.2.Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas su Pietų Afrika (Protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Informacija, teikiama pervedant lėšas (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Bankroto bylos (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Komisijos deleguotoji direktyva .../.../ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (B8-0464/2015)
  11.8.Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (B8-0440/2015)
  11.9.Motinystės atostogos (B8-0453/2015)
  11.10.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (B8-0460/2015)
  11.11.Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Komisijos 2014 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 15.Padėtis Etiopijoje (diskusijos)
 16.Padėtis buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (diskusijos)
 17.Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas (gegužės 21–22 d.) (diskusijos)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 19.ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimas (birželio 10–11 d.) (diskusijos)
 20.Jaunimo užimtumo iniciatyva
 21.Japonų vykdoma banginių medžioklės veikla Antarktidoje (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 23.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2806 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (9254 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika