Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2015. gada 20. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 6.Baktērijas "Xylella fastidiosa" izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 7.Eiropas darba programma migrācijas jomā (debates)
 8.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  10.2.Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  10.3.Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgums ar Dienvidāfriku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (balsošana)
  10.4.Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (balsošana)
  10.5.Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (balsošana)
  10.6.Maksātnespējas procedūras (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  10.7.Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (balsošana)
  10.8.Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās (B8-0464/2015) (balsošana)
  10.9.Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. .../.., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (B8-0440/2015) (balsošana)
  10.10.Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (B8-0453/2015) (balsošana)
  10.11.ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (B8-0460/2015) (balsošana)
  10.12.Baktērijas "Xylella fastidiosa" izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs
  11.2.Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgums ar Dienvidāfriku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Maksātnespējas procedūras (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās (B8-0464/2015)
  11.8.Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. .../.., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (B8-0440/2015)
  11.9.Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (B8-0453/2015)
  11.10.ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (B8-0460/2015)
  11.11.Baktērijas "Xylella fastidiosa" izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (debates)
 15.Stāvoklis Etiopijā (debates)
 16.Stāvoklis bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (debates)
 17.Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksme (21. un 22. maijā) (debates)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 19.ES un CELAC augstākā līmeņa sanāksme (10. un 11. jūnijā) (debates)
 20.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (debates)
 21.Japānas organizētas vaļu medības Antarktikā (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2806 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (9254 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika