Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 20 maja 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Przesunięcie środków: patrz protokół
 6.Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Europejski program w dziedzinie migracji (debata)
 8.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Głosowanie
  10.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  10.2.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r. (głosowanie)
  10.3.Umowa o handlu, rozwoju i współpracy z Republiką Południowej Afryki w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (głosowanie)
  10.4.Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (głosowanie)
  10.5.Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (głosowanie)
  10.6.Postępowanie upadłościowe (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  10.7.Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (głosowanie)
  10.8.DYREKTYWA DELEGOWANA Komisji nr .../.../UE zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania (B8-0464/2015) (głosowanie)
  10.9.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (B8-0440/2015) (głosowanie)
  10.10.Urlop macierzyński (B8-0453/2015) (głosowanie)
  10.11.Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (B8-0460/2015) (głosowanie)
  10.12.Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.
  11.2.Umowa o handlu, rozwoju i współpracy z Republiką Południowej Afryki w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Postępowanie upadłościowe (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.DYREKTYWA DELEGOWANA Komisji nr .../.../UE zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania (B8-0464/2015)
  11.8.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (B8-0440/2015)
  11.9.Urlop macierzyński (B8-0453/2015)
  11.10.Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (B8-0460/2015)
  11.11.Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (debata)
 15.Sytuacja w Etiopii (debata)
 16.Sytuacja w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii (debata)
 17.Szczyt Partnerstwa Wschodniego (21-22 maja) (debata)
 18.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 19.Szczyt UE-CELAC (10-11 czerwca) (debata)
 20.Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (debata)
 21.Połowy wielorybów prowadzone przez Japonię na Antarktyce (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2806 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (9254 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności