Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 20 mai 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 4.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 5.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 6.Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 7.Agenda europeană privind migrația (dezbatere)
 8.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Votare
  10.1.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (vot)
  10.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016 (vot)
  10.3.Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (vot)
  10.4.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (vot)
  10.5.Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (vot)
  10.6.Procedurile de insolvență (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  10.7.Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (vot)
  10.8.Directiva delegată ../…/UE a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiumul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (B8-0464/2015) (vot)
  10.9.Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (B8-0440/2015) (vot)
  10.10.Concediul de maternitate (B8-0453/2015) (vot)
  10.11.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (B8-0460/2015) (vot)
  10.12.Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016
  11.2.Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Procedurile de insolvență (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Directiva delegată ../…/UE a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiumul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (B8-0464/2015)
  11.8.Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (B8-0440/2015)
  11.9.Concediul de maternitate (B8-0453/2015)
  11.10.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (B8-0460/2015)
  11.11.Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Turcia (dezbatere)
 15.Situația din Etiopia (dezbatere)
 16.Situația din fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 17.Summitul Parteneriatului estic (21-22 mai) (dezbatere)
 18.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 19.Summitul UE-CELAC (10-11 iunie) (dezbatere)
 20.Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 21.Vânătoarea japonezilor a balenelor din Antarctic (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2806 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (9254 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate