Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 20. mája 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Európsky program v oblasti migrácie (rozprava)
 8.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Hlasovanie
  10.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  10.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016 (hlasovanie)
  10.3.Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci s Južnou Afrikou (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (hlasovanie)
  10.4.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hlasovanie)
  10.5.Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (hlasovanie)
  10.6.Konkurzné konanie (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  10.7.Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (hlasovanie)
  10.8.DELEGOVANÁ SMERNICA Komisie .../.../EÚ, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch (B8-0464/2015) (hlasovanie)
  10.9.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) …/…, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (B8-0440/2015) (hlasovanie)
  10.10.Materská dovolenka (B8-0453/2015) (hlasovanie)
  10.11.Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (B8-0460/2015) (hlasovanie)
  10.12.Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016
  11.2.Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci s Južnou Afrikou (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Konkurzné konanie (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.DELEGOVANÁ SMERNICA Komisie .../.../EÚ, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch (B8-0464/2015)
  11.8.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) …/…, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (B8-0440/2015)
  11.9.Materská dovolenka (B8-0453/2015)
  11.10.Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (B8-0460/2015)
  11.11.Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)
 15.Situácia v Etiópii (rozprava)
 16.Situácia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (rozprava)
 17.Samit Východného partnerstva (21. – 22. mája) (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 19.Samit EÚ – CELAC (10. – 11. júna) (rozprava)
 20.Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)
 21.Japonské veľrybárske aktivity v Antarktíde (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2806 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (9254 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia