Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 20. maj 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 5.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 6.Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7.Evropska agenda za migracije (razprava)
 8.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Čas glasovanja
  10.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  10.2.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016 (glasovanje)
  10.3.Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (Protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (glasovanje)
  10.4.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (glasovanje)
  10.5.Informacije, ki spremljajo prenose sredstev (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (glasovanje)
  10.6.Postopki v primeru insolventnosti (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  10.7.Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  10.8.Delegirana direktiva Komisije .../.../EU o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (B8-0464/2015) (glasovanje)
  10.9.Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (B8-0440/2015) (glasovanje)
  10.10.Porodniški dopust (B8-0453/2015) (glasovanje)
  10.11.Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (B8-0460/2015) (glasovanje)
  10.12.Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016
  11.2.Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (Protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Informacije, ki spremljajo prenose sredstev (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Postopki v primeru insolventnosti (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Delegirana direktiva Komisije .../.../EU o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (B8-0464/2015)
  11.8.Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (B8-0440/2015)
  11.9.Porodniški dopust (B8-0453/2015)
  11.10.Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (B8-0460/2015)
  11.11.Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (razprava)
 15.Razmere v Etiopiji (razprava)
 16.Razmere v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (razprava)
 17.Vrh vzhodnega partnerstva (21. in 22. maj) (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 19.Vrh EU-CELAC (10. in 11. junij) (razprava)
 20.Pobuda za zaposlovanje mladih (razprava)
 21.Japonski kitolov na Antarktiki (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 23.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2806 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (9254 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov