Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 20 maj 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Den europeiska migrationsagendan (debatt)
 8.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.Val av vice talman till Europaparlamentet (omröstning)
  10.2.Parlamentets sammanträdeskalender för 2016 (omröstning)
  10.3.Avtal med Republiken Sydafrika om handel, utveckling och samarbete (tilläggsprotokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (omröstning)
  10.4.Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (omröstning)
  10.5.Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (omröstning)
  10.6.Insolvensförfaranden (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  10.7.Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (omröstning)
  10.8.Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium för användning i belysning och displaybelysning (B8-0464/2015) (omröstning)
  10.9.Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (B8-0440/2015) (omröstning)
  10.10.Mammaledighet (B8-0453/2015) (omröstning)
  10.11.FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (B8-0460/2015) (omröstning)
  10.12.Utbrott av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Parlamentets sammanträdeskalender för 2016
  11.2.Avtal med Republiken Sydafrika om handel, utveckling och samarbete (tilläggsprotokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Insolvensförfaranden (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium för användning i belysning och displaybelysning (B8-0464/2015)
  11.8.Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (B8-0440/2015)
  11.9.Mammaledighet (B8-0453/2015)
  11.10.FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (B8-0460/2015)
  11.11.Utbrott av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.2014 års lägesrapport om Turkiet (debatt)
 15.Situationen i Etiopien (debatt)
 16.Situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 17.Toppmöte inom det östliga partnerskapet (21–22 maj) (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 19.Toppmöte mellan EU och Celac (10–11 juni) (debatt)
 20.Ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)
 21.Japans valfångst i Antarktis (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2806 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (9254 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy