Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 8. juuni 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Tööplaan
 11.Otsetoetuste kohandamise määr 2015. aastal (arutelu)
 12.ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks (arutelu)
 13.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 14.Intellektuaalomandi õigused kolmandates riikides (lühiettekanne)
 15.Intellektuaalomandi õiguskaitse ja ELi tegevuskava (lühiettekanne)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (468 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2089 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika